Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » THEOLOGIE ALGEMEEN S t/m Z

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

THEOLOGIE ALGEMEEN S t/m Z

1155 titels
Überlieferung und Auslegung im Mathäusevangelium.

DIVERSEN

Überlieferung und Auslegung im Mathäusevangelium.
Von Günther Bornkamm, Gerhard Barth und Heinz Joachim Held.

(Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament. Hrsg. von Günther Bornkamm und Gerhard von Rad. Erster Band. 4e, vermehrte Auflage.)
4e druk 1965 Geb. 326 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium.

DIVERSEN

Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium.
Von Günther Bornkamm, Gerhard Barth und Heinz Joachim Held.

(Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament. Herausgegeben von Günther Bornkamm und Gerhard von Rad. Erster Band.)
1e druk 1960 Geb. 304 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium.
Von Günther Bornkamm, Gerhard Barth und Heinz Joachim Held.

(Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament. Herausgegeben von Günther Bornkamm und Gerhard von Rad. Erster Band.)
6e druk 1970 Geb. 326 Pag. meer informatie  
€ 22,50
DE ZAAK-JEZUS.

DIVERSEN

DE ZAAK-JEZUS.
De zaak-Jezus: verklaard voor gelovigen, heidenen en agnosten.

(Trouw Dossier NL nr.8.)
1e druk 2001 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het uitgelezen boek.

DIVERSEN

Het uitgelezen boek.
Opstellen over de omgang met de bijbel als het Woord van God.

Door Dr.C.van der Kooi, Dr.E.Talstra en Dr.J.H.de Wit.
1e druk 1995 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Liturgie in dagen van rouw.

DIVERSEN

Liturgie in dagen van rouw.
Proeven voor de eredienst. Aflevering 1.

(gedrukt in zwart en rood en met muzieknotaties.)
1e druk 1987 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Schepping en evolutie.

DIVERSEN

Schepping en evolutie.
Het creationisme een alternatief?

Door C.Houtman, S.de Jong, A.W.Musschenga, en W.J.van der Steen.
1e druk 1986 Ing. 145 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sleutel op de Evangeliën en de Handelingen.

DIVERSEN

Sleutel op de Evangeliën en de Handelingen.
Door J.Denaux, L.Grollenberg en G.C.van Engelen.

1e druk 1969 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sociale stroomversnellingen in Nederland. 2 delen.

DIVERSEN

Sociale stroomversnellingen in Nederland. 2 delen.
Een studie samengesteld door de commissie voor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.

Met medewerking van: Dr.W.Albeda, Dr.C.P.van Andel, Prof.Dr.W.Banning, W.Bakker, Dr.J.M.Broekman, C.Egas, G.H.Homans, Drs.P.E.Kraemer, Dr.P.Kluin, Prof.Dr.G.Kuypers, Ds.A.M.van Peski, Prof.Dr.E.de Vries en Prof.Dr.H.J.van Zuthem.
1e druk 1963 Ing. 213 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Soms gebeurt het zomaar.

DIVERSEN

Soms gebeurt het zomaar.
Over de mogelijkheid van geloofsverkondiging door een kerkelijke omroep.

Met bijdragen van F.O.van Gennep, L.Leertouwer en S.J.Doorman.
1e druk 1987 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Spiritualiteit als bondgenoot.

DIVERSEN

Spiritualiteit als bondgenoot.
De verbinding tussen geestkracht en daadkracht.

Onder redactie van Christiaan Hogenhuis, Dick Koelega en Herman Noordegraaf.
1e druk 1998 Ing. 238 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Te beginnen bij Nederland.

DIVERSEN

Te beginnen bij Nederland.
Opstellen over oorlog en vrede.

Met bijdragen van E.H.van der Beugel, M.C.Brands, H.F.Cohen, J.L.Heldring, Arie Kuiper, H.J.Neuman, Karel van het Reve, Renate Rubinstein, A.A.Spijkerboer, A.van Staden, Bart Tromp en H.L.Wesseling.
1e druk 1983 Ing. 315 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Theologie in Mokum.

DIVERSEN

Theologie in Mokum.
Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Onder redactie van Marcel Barnard, Alle Hoekema en Hanneke Meulink-Korf.
1e druk 2001 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Toekomst van de bijbel (De)

DIVERSEN

Toekomst van de bijbel (De)
Sijbolt Noorda; Ter inleiding. Jan Greven; De toekomst van de bijbel. Désanne van Brederode; Het leven vieren.

1e druk 2006 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Triptiek van het Godsrijk (De)

DIVERSEN

Triptiek van het Godsrijk (De)
Handboek van de katholieke leer.

Door Dr.N.G.M.van Doornik, S.Jelsma en A.van de Lisdonk.
1e druk 1950 Geb. 452 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Tussen anarchie en establishment.

DIVERSEN

Tussen anarchie en establishment.
Op zoek naar het goede spoor.

Met bijdragen van: Rien den Boer, Arie Brouwer, Piet Bijlefeld, Gerhard van Dijk, Piet Hijmans, Piet Kikstra, Hans de Knijff, Simon Kok, Rens Kopmels, Arie Spijkerboer, Rochus Zuurmond en Jaap Zijlstra.
1e druk 1970 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tussen hemel en aarde.

DIVERSEN

Tussen hemel en aarde.
Beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen.

Onder redactie van G.Schipper-Peet, G.van Tillo en P.H.Vrijhof.
1e druk 1976 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Tussenmuur weggebroken (De)

DIVERSEN

Tussenmuur weggebroken (De)
Over de prediking van de verzoening.

(Herderlijke brief van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk over de prediking van de Verzoening.)
1e druk 1967 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 1,50
TWIJFEL EN GELOOF.

DIVERSEN

TWIJFEL EN GELOOF.

RÜMKE Dr.H.C.; De psychologie van de twijfel. LEEUW Dr.G.van der; De phaenomenologie van de twijfel. SEVENSTER Dr.G.; De twijfel in de Bijbel. AALDERS Dr.W.J.; Twijfel en geloof.
1e druk 1950 Geb. 220 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie.

DIVERSEN

Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie.
Tendensen en perspectieven.

Onder redactie van: W.M.E.Logister, K.-W.Merks, H.J.M.Vossen en H.P.J.Witte.
1e druk 1987 Ing. 286 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Uit op verzoening.

DIVERSEN

Uit op verzoening.
Kerkendag 1998.

Interviews: Douwine Zoutman. Artikelen: Ineke Bakker, Cees den Heyer, Cees van der Kooi, Marius van Leeuwen en Hans van Munster.
1e druk 1997 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Uitgedaagd.

DIVERSEN

Uitgedaagd.
Belijdend geloven in de veranderende samenleving.

Met bijdragen van Drs.C.Blenk, Drs.W.H.Dekker, Mr.G.Holdijk, Dr.A.Klink, Mr.A.Rouvoet, Prof.Dr.W.H.Velema en Mr.Drs.S.O.Voogt.
1e druk 1994 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
UITVERKIEZING (De)

DIVERSEN

UITVERKIEZING (De)

Richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing, aanvaard door de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 8 november 1960.
1e druk 1961 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Verdraagzaamheid.

DIVERSEN

Verdraagzaamheid.
Nederlands Gesprek Centrum. Publicatie no.37.

Samengesteld door Dr.H.Bonger, Mr.K.Groen, Dr.S.L.Kwee, e.a.
1e druk 1969 gebrocheerd 45 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Verdriet zoekt onderdak.

DIVERSEN

Verdriet zoekt onderdak.
Over pastoraat aan familieleden van (ex-)psychisch zieke mensen.

Onder redactie van Christien le Clercq, Daisy Smith en Olda van den Burg-Wigboldus.
1e druk 1994 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Verhaal van de Bijbel (Het)

DIVERSEN

Verhaal van de Bijbel (Het)
Ontstaan, vertaling, verspreiding.

Door Hanna Blok, Jeannette Deenik en Klaas Smelik. Met een bijdrage van Gep Marseille. (Geïll.)
1e druk 1984 Geb. 171 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Verhaal van de Bijbel (Het)

DIVERSEN

Verhaal van de Bijbel (Het)
Ontstaan, vertaling, verspreiding.

Door Hanna Blok, Jeannette Deenik en Klaas Smelik. Met een bijdrage van Gep Marseille. (Geïll.)
3e druk 1994 Ing. 203 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Verhaal van de Bijbel (Het)

DIVERSEN

Verhaal van de Bijbel (Het)
Ontstaan, vertaling, verspreiding.

Door Hanna Blok, Jeannette Deenik en Klaas Smelik. Met een bijdrage van Gep Marseille.
4e druk 2000 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Verloren jaren?

DIVERSEN

Verloren jaren?
Over de uitdagingen voor het samen kerk-zijn na de ingrijpende veranderingen in Midden- en Oost-Europa en het einde van de koude

Een handreiking van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.
1e druk 1991 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Verzoening of Koninkrijk.

DIVERSEN

Verzoening of Koninkrijk.
Over de prioriteit in de verkondiging,

Door Dr.L.J.van den Brom, Dr.K.A.Deurloo, Dr.H.J.de Jonge, Dr.A.Noordegraaf, e.a.
1e druk 1998 Ing. 253 Pag. meer informatie  
€ 12,50
VOORTGANG.

DIVERSEN

VOORTGANG.
Een bundel theologische opstellen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Ker

H.H.Grosheide, W.van der Meer en E.Noort; Omgaan met het Oude Testament. De visie van Jan Ridderbos benaderd vanuit toen en nu. G.J.den Heyer; Teken van vrede in een apocalyptische tijd. G.J.Neven; Theologisch vakmanschap. G.P.Hartvelt; Nadenken over het verleden stad en land. A.J.Jelsma; De bruikbaarheid van de kerkgeschiedenis. A.G.Honing; Interculturele theologie. O.Jager; Theologie en geloof. J.H.van der Laan; De praxis van de praktische theologie.
1e druk 1979 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vraagstuk van de kernwapenen (Het)

DIVERSEN

Vraagstuk van de kernwapenen (Het)
Noodzakelijke aanvulling van het Herderlijk Schrijven van 3 juli 1952 betreffende het vraagstuk van oorlog en vrede.

Aanvaard door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 26 juni 1962.
4e druk 1963 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 2,50
VU-visies op mens en maatschappij.

DIVERSEN

VU-visies op mens en maatschappij.
(Uitgave: Vrije Universiteit Amsterdam.) (met portretten.)

Met bijdragen van: Dr.H.J.van Aalderen, Drs.Tj.Baarda, Dr.L.Bak, Prof.mr.H.Bianchi, Dr.G.Dekker, Dr.E.Diemer, Ds.J.Hessels Mulder, Mr.P.J.A.Idenburg, Prof.Dr.G.Kuypers, Prof.Dr.H.Linnemann, Prof.Dr.C.van der Meer, Prof.mr.G.E.Mulder, Prof.Dr.J.Roelink, Prof.Dr.J.Verkuyl, Prof.Dr.K.H.Voois, Prof.Dr.J.P.I.van der Wilde en Dr.J.van Zouwen.
1e druk 1971 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Was heisst Auslegung der Heiligen Schrift?

DIVERSEN

Was heisst Auslegung der Heiligen Schrift?
Mit Beiträgen von Wilfried Joest, Franz Mussner, Leo Scheffczyk, Anton Vögtle und Ulrich Wilckens.

1e druk 1966 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Was ist das – der Mensch?

DIVERSEN

Was ist das – der Mensch?
Beiträge zu einer modernen Anthropologie.

Zwölf Vorträge.
1e druk 1968 Ing. 188 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wat is er aan de hand met het ambt?

DIVERSEN

Wat is er aan de hand met het ambt?

Studierapport over het ambt, aangeboden door de generale synode van de Nederlandse hervormde kerk, krachtens besluit van haar vergadering van 18 februari 1969.
1e druk 1970 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Werkveld Kerk.

DIVERSEN

Werkveld Kerk.

Werkveld Kerk. Reader ten dienste van HBO-studenten die zich voorbereiden op werk in de Nederlandse Hervormde Kerk of Gereformeerde Kerken in Nederland. Teksten van A.J.Rasker en J.Plomp.
1e druk 1996 Ing. 308 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wie zeggen de mensen dat ik ben?

DIVERSEN

Wie zeggen de mensen dat ik ben?

Prof.Dr.B.van Iersel; Hoe zag Jezus zichzelf? Prof.Dr.P.Schoonenberg; De reflectie der eerste eeuwen op Jezus Christus. Prof.Dr.E.Schillebeeckx; De mens Jezus, concurrent van God? Drs.J.M.Houdijk; Handelen in Jezus’ naam. Moraaltheologie en autonome ethiek. Dr.O.Steggink; De Jezusbeweging. Een proeve van evaluatie. Prof.Dr.H.van der Linde; Jezus in joods licht. Prof.Dr.E.Cornélis; Jezus temidden van andere godsdienststichters. Prof.Dr.A.Camps; Indiase Christologie.
1e druk 1975 Ing. 137 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Wijsbegeerte en levenspraktijk.

DIVERSEN

Wijsbegeerte en levenspraktijk.
De betekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor velerlei levensgebied.

Onder redactie van Ds.H.J.Spier en Ds.J.M.Spier. Met medewerking van: Dr.E.Diemer, A.Janse, Dr.J.P.A.Mekkes, Dr.K.J.Popma, Ds.S.J.Popma, Dr.J.Ridder, Ir.H.van Riessen, C.Schout, Ds.J.W.Tunderman en N.A.Wedemeijer Krol.
1e druk 1948 Geb. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wijsbegeerte en levenspraktijk.

DIVERSEN

Wijsbegeerte en levenspraktijk.
De betekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor velerlei levensgebied.

Onder redactie van Ds.H.J.Spier en Ds.J.M.Spier. Met medewerking van: Dr.E.Diemer, A.Janse, Dr.J.P.A.Mekkes, Dr.K.J.Popma, Ds.S.J.Popma, Dr.J.Ridder, Ir.H.van Riessen, C.Schout, Ds.J.W.Tunderman en N.A.Wedemeijer Krol.
1e druk 1948 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Woord en wederwoord.

DIVERSEN

Woord en wederwoord.
Voortzetting van het gesprek over het vraagstuk van de kernwapenen.

Aanvaard door de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 30 juni 1964.
1e druk 1964 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Woordenlijst van het Protestantisme.

DIVERSEN

Woordenlijst van het Protestantisme.

Redaktie: Drs.F.H.Fokkema Andreae, Ds.F.Gijzel, Ds.C.J.Kempenaar, Ds.H.Noordermeer, Lize Stilma en Ds.B.G.te Winkel.
1e druk 1987 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wordend Humanisme.

DIVERSEN

Wordend Humanisme.

LOENEN Dr.D.; De Griekse oudheid. PRAAG Dr.J.P.van; Het Humanisme en de Renaissance. NOORDENBOS Dr.O.; Het Humanisme in de moderne wereld.
1e druk 1950 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zie Hij leeft.

DIVERSEN

Zie Hij leeft.
Nieuwe bundel paasverhalen.

1e druk Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zielzorger in Nederland.

DIVERSEN

Zielzorger in Nederland.
Een onderzoek naar positie, taak en ambt van de pastor.

Door W.J.Berger, C.Boekesijn, J.B.Fabery de Jonge en J.M.van der Lans. Met medewerking van: A.C.Lenkeek, A.P.Visser en J.Weima.
1e druk 1968 Ing. 249 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zijn de dagen van God geteld?

DIVERSEN

Zijn de dagen van God geteld?
Godgeleerde bespiegelingen aan de rand van het millennium.

Onder redactie van Anemeike Tan en Leo van de Wetering. Met bijdragen van: Harry Kuitert, Jürgen Moltmann, Dorothee Sölle, Anton Wessels, Ellen van Wolde, Rochus Zuurmond, Rex Brico en Hans Seijlhouwer.
1e druk 1995 Ing. 231 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zum Thema Ehescheidung.

DIVERSEN

Zum Thema Ehescheidung.
Mit Beiträgen von Norman Weil, Rudolf Pesch, Johannes gründel, J.Günter Gerhertz und Ottmar Häberle.

1e druk 1970 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zum Thema Eid und Repression.

DIVERSEN

Zum Thema Eid und Repression.
Mit Beiträgen von Werner Birkenmaier, Otmar Häberle, Barbara Smitmans und Winfried Krammy.

1e druk 1970 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zur Bedeutung des Todes Jesu.

DIVERSEN

Zur Bedeutung des Todes Jesu.
Exegetische Beiträge von Hans Conzelmann, Ellen Flesseman-van Leer, Ernst Haenchen. Ernst Käsemann und Eduard Lohse.

1e druk 1967 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Thuis in den vreemde.

Ina IJDEMA

Thuis in den vreemde.
Eigenwijs onderweg in een filosofische praktijk.

1e druk 1998 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De roeping der kerk ten aanzien van de wereld en van het Nederlandsche volk.

Prof.Dr.Hendrik KRAEMER

De roeping der kerk ten aanzien van de wereld en van het Nederlandsche volk.

1945 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Das Gesetz und die Propheten.

Alexander SAND

Das Gesetz und die Propheten.
Untersuchungen zur Theologie des Evangeliums nach Matthäus.

(DISS.)
1e druk 1974 Ing. 259 Pag. meer informatie  
€ 15,00
God? Waar heb je het over?

Dr.C. SANDERS

God? Waar heb je het over?
Over geloven in een ingrijpend veranderende wereld.

1e druk 2001 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 10,00
LEVEN DOOR GEVEN.

Dr.José SANDERS

LEVEN DOOR GEVEN.
Religieuze en levensbeschouwelijke standpunten over orgaan- en weefseldonatie.

1e druk 2003 Ing. 170 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Identité de la Bible. Torah et Canon.

J.-A. SANDERS

Identité de la Bible. Torah et Canon.

(Lectio Divina 87.)
1e druk 1975 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Provenance of Deuteronomy 32.

Paul SANDERS

The Provenance of Deuteronomy 32.

(Luxe gebonden dissertatie uitgegeven door E.J.Bril, Leiden, New York, Köln. Nieuwprijs was destijds Fl. 329,00 of € 149,30.)
1e druk 1996 Geb. 468 Pag. meer informatie  
€ 62,50
Het geloof dat baat.

Ds.J. SAP

Het geloof dat baat.
Een bundel artikelen.

1e druk 1998 Ing. 335 Pag. meer informatie  
€ 10,00
God, Passibility and Corporeality.

Marcel SAROT

God, Passibility and Corporeality.

(DISS.)
1e druk 1992 Ing. 292 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Over het existentialisme.

Jean-Paul SARTRE

Over het existentialisme.

1e druk 1968 Geniet 91 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die Auferweckung des Lazarus.

Gerhard SASS

Die Auferweckung des Lazarus.
Eine Auslegung von Johannes 11.

(Biblische Studien. Heft 51.)
1e druk 1967 Ing. 71 Pag. meer informatie  
€ 3,50
In der Freiheit des Geistes.

Gerhard SAUTER

In der Freiheit des Geistes.
Theologische Studien.

1e druk 1988 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Zukunft und Verheissung.

Gerhard SAUTER

Zukunft und Verheissung.
Das Problem der Zukunft in der gegenwärtigen theologischen und philosophischen Diskussion.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
2e druk 1973 Ing. 374 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zukunft und Verheissung.

Gerhard SAUTER

Zukunft und Verheissung.
Das Problem der Zukunft in der gegenwärtigen theologischen und philosophischen Diskussion.

1e druk 1965 Geb. 374 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het goede leven.

Fernando SAVATER

Het goede leven.
Ethiek voor mensen van morgen.

1e druk 1996 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Poor are many.

Frank SAWYER

The Poor are many.
Political Ethics in the Social Encyclicals, Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America.

1e druk 1992 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Christliche Ethik.

N.H. SØE

Christliche Ethik.
Ein Lehrbuch.

3e druk 1965 Geb. 546 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Religionsphilosophie.

N.H. SØE

Religionsphilosophie.
Ein Studienbuch.

1e druk 1867 Geb. 294 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het lijden en sterven van onzen Heere Jezus Christus.

Prof.Dr.Nathan SÖDERBLOM

Het lijden en sterven van onzen Heere Jezus Christus.

1e druk 1930 Ing. 420 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Tiele’s Kompendium der Religionsgeschichte.

Prof.Dr.Nathan SÖDERBLOM

Tiele’s Kompendium der Religionsgeschichte.

Vierte völlig umgearbeitete Auflage von D.Nathan Söderholm.
4e druk 1912 Geb. 577 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Weg der abendländischen Theologie.

Gottlieb SÖHNGEN

Der Weg der abendländischen Theologie.
Grundgedanke zu einer Theologie des “Weges”.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1959 Geb. 115 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Das Fenster der Verwundbarkeit.

Dorothee SÖLLE

Das Fenster der Verwundbarkeit.
Theologisch-politische Texte.

1e druk 1987 Ing. 347 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das Recht ein anderer zu werden.

Dorothee SÖLLE

Das Recht ein anderer zu werden.
Theologische Texte.

1e druk 1971 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De langste adem.

Dorothee SÖLLE

De langste adem.
Gedichten over geduld en revolutie.

1e druk 1975 Ing. 38 Pag. meer informatie  
€ 1,50
De waarheid is concreet.

Dorothee SÖLLE

De waarheid is concreet.

1e druk 1967 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Denk aan de regenboog.

Dorothee SÖLLE

Denk aan de regenboog.
Preken.

1e druk 1978 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Denken over God.

Dorothee SÖLLE

Denken over God.
Inleiding in de theologie.

1e druk 1990 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Die Wahrheit ist konkret.

Dorothee SÖLLE

Die Wahrheit ist konkret.

1e druk 1967 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Droom mij, God.

Dorothee SÖLLE

Droom mij, God.
Bijbelse thema’s met lastige politieke vragen.

1e druk 1997 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Fantasie en gehoorzaamheid.

Dorothee SÖLLE

Fantasie en gehoorzaamheid.
Toekomst en christelijke ethiek.

1e druk 1970 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Het recht om een ander te worden.

Dorothee SÖLLE

Het recht om een ander te worden.

1e druk 1972 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het venster van de kwetsbaarheid.

Dorothee SÖLLE

Het venster van de kwetsbaarheid.
Theologisch-politieke teksten.

1e druk 1988 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 7,50
In het huis van de menseneter.

Dorothee SÖLLE

In het huis van de menseneter.
Teksten over vrede.

1e druk 1981 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kernwapens doden – ook zonder oorlog.

Dorothee SÖLLE

Kernwapens doden – ook zonder oorlog.

1e druk 1983 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Kies het leven.

Dorothee SÖLLE

Kies het leven.

1e druk 1980 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Lijden.

Dorothee SÖLLE

Lijden.

1e druk 1973 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 2,50
REIDINGER Otto; Gottes Tod und Hegels Auferstehung.

Dorothee SÖLLE

REIDINGER Otto; Gottes Tod und Hegels Auferstehung.
Antwort an Dorothee Sölle.

1e druk 1969 Ing. 173 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sympathie.

Dorothee SÖLLE

Sympathie.
Gedachten over geloof en politiek.

1e druk 1979 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tegenwind. Herinneringen.

Dorothee SÖLLE

Tegenwind. Herinneringen.

1e druk 1995 Ing. 258 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wie zich niet weert.

Dorothee SÖLLE

Wie zich niet weert.
Gesprekken en toespraken.

1e druk 1981 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Verloren zonen – verloren dochters.

Dorothee SÖLLE en BAHR Hans Eckehard

Verloren zonen – verloren dochters.
Uittocht uit het diensthuis van geweld.

1e druk 1985 Ing. 83 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoop voor geloof.

Dorothee SÖLLE en BEYERS NAUDÉ C.F.;

Hoop voor geloof.
Een gesprek.

(Geïll.)
1e druk 1985 Ing. 43 Pag. meer informatie  
€ 1,50
De politiek en de reserves van de kerk.

Dorothee SÖLLE en KUITERT H.M

De politiek en de reserves van de kerk.
Een vraaggesprek over politiek en messiaans heil.

1e druk 1987 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De hemel aarden.

Dorothee SÖLLE en SCHOTTROFF Luise

De hemel aarden.
Een ecofeministische benadering van de Bijbel.

1e druk 1996 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Niet alleen ja en amen.

Dorothee SÖLLE en STEFFENSKY Fulbert

Niet alleen ja en amen.
Een boek voor jonge mensen.

1e druk 1983 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Politiek avondgebed.

Dorothee SÖLLE en STEFFENSKY Fulbert

Politiek avondgebed.

1e druk Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Anleitung in der mystischen Theologie.

Giovanni Baptista SCARAMELLI

Anleitung in der mystischen Theologie.
Aus dem Italienischen.

Mit einer Einführung von Wilhelm Schamoni. 2 Teile in einem Band. .Nachdruck der Ausgabe Regensburg 1855-56. (sehr Selten!)
1e druk 1973 Geb. 1135 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Afgoden van deze tijd.

Ds.Ype SCHAAF

Afgoden van deze tijd.

(Een uitgave van de NCRV.)
1e druk Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hij ging zijn weg met blijdschap.

Ds.Ype SCHAAF

Hij ging zijn weg met blijdschap.
Over de geschiedenis en de rol van de Bijbel in Afrika.

1e druk 1990 Ing. 300 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Samen leren, leven en geloven.  (DISS.)

J.G. SCHAAP

Samen leren, leven en geloven. (DISS.)
Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar het omgaan met kernwoorden van geloven in situaties van dialogisch leren en begeleiden.

1e druk 1984 Ing. 328 Pag. meer informatie  
€ 12,50
LIEFDE IS HET TEKEN.

Dr.Francis A. SCHAEFFER

LIEFDE IS HET TEKEN.
Terug naar de essentie van discipelschap.

Kernthema van het christelijk geloof. Essentie van de navolging. Toegankelijk en opbouwend.
1e druk 2008 Pb. 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Handboek Godsdienst in Nederland.

Hein SCHAEFFER (Red.)

Handboek Godsdienst in Nederland.
Onder hoofdredactie van Drs.Hein Schaeffer.

1e druk 1992 Geb. 613 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Werken op de grens van leven en dood.

Peter SCHALK (Eindred.)

Werken op de grens van leven en dood.
Christen zijn op de werkvloer.

1e druk 2009 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 5,00
KRUISEN.

Harry van SCHALKWIJK

KRUISEN.
Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.

(Geïllustreerd met veel foto’s en tekeningen van kruisen en kruistekens.)(DISS. / Folio. / Geïll.)
1e druk 1989 Ing. 362 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Israel – und die andern?

Helen SCHÜNGEL-Straumann

Israel – und die andern?
Zefanja, Nahum, Habakuk, Obadja, Jona.

(Stuttgarter Kleiner Kommentar. AT 15.)
1e druk 1975 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Der Abendmahlsbericht Lucas 22,7-38 als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung.

Prof.Dr.Heinz SCHÜRMANN

Der Abendmahlsbericht Lucas 22,7-38 als Gottesdienstordnung, Gemeindeordnung, Lebensordnung.

1e druk 1957 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Die Kirche des Anfangs.

Prof.Dr.Heinz SCHÜRMANN

Die Kirche des Anfangs.
Heinz Schürmann zaur Vollendung des 65. Lebensjahres am 18. Januar 1978 vin Freunde, Kollegen und Schülern gewidmet.

Hrsg. von Rudolf Schnackenburg, Josef Ernst und Joachim Wanke. Mit Beiträgen von u.a. J.Gnilka, W.Grundmann, K.Kertelge, F.Mussner, W.Trilling, H.Zimmermann, u.a.
1e druk 1978 Geb. 667 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Gottes Reich – Jesu Geschick.

Prof.Dr.Heinz SCHÜRMANN

Gottes Reich – Jesu Geschick.
Jesu ureigener Tod im Licht seiner Basileia-Verkündigung.

1e druk 1983 Ing. 269 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ursprung und Gestalt.

Prof.Dr.Heinz SCHÜRMANN

Ursprung und Gestalt.
Erörterungen und Besinnungen zum Neuen Testament.

1e druk 1970 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Foundational Theology.

Elisabeth SCHÜSSLER FIORENZA

Foundational Theology.
Jesus and the Church.

1e druk 1984 Ing. 344 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Geen stenen voor brood.

Elisabeth SCHÜSSLER FIORENZA

Geen stenen voor brood.
De uitdaging van de feministische bijbelinterpretatie.

1e druk 1986 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Freiheit – Hoffnung – Prophetie.

Paul SCHÜTZ

Freiheit – Hoffnung – Prophetie.
Von der Gegenwärtigkeit des Zukünftigen.

1974 Ing. 722 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Evangelium.

Prof.D.Dr.Paul SCHÜTZ

Evangelium.
Sprache und Wirklichkeit der Bibel in der Gegenwart.

(Erster Band der Gesammelten Werke.) (met een enkel licht streepje.)
1e druk 1966 Geb. 582 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Sprache Gottes nach der Menschen.

Luis Alonso SCHÖKEL

Sprache Gottes nach der Menschen.
Literarische und sprachpsychologische Beobachtungen zur Heiligen Schrift.

1e druk 1968 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Menschfreundlichkeit Gottes bezeugen.

Gerhard K. SCHÄFER (Hrsg.)

Die Menschfreundlichkeit Gottes bezeugen.
Diakonische Predigten von der Alten Kirche bis zum 20.Jahrhundert.

Veröffentlichungen des Diakoniewissenschaftlichen Instituts an der Universität Heidelberg. Herausgegeben von Theodor Strohm. Band 4.) (met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1991 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Die missionarische Verkündigung auf dem Missionsfeld.

Hans SCHÄRER

Die missionarische Verkündigung auf dem Missionsfeld.

1e druk 1946 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Grundfragen der Christologie heute.

Leo SCHEFFCZYK (Hrsg.)

Grundfragen der Christologie heute.
Mit Beiträgen von Heinrich Fries, Alois Halder, Peter Hünermann, Walter Kasper und Franz Mussner.

(Quaestiones Disputatae. Band 72.)
1e druk 175 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De andere mogelijkheid.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

De andere mogelijkheid.
Bijbelse theologie voor de kritische gemeente.

1e druk 1979 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het beroep op de stad der toekomst.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Het beroep op de stad der toekomst.
Met een inleiding van Dr.K.H.Miskotte.

1e druk 1970 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het lied van de Mensenzoon.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Het lied van de Mensenzoon.
Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.

Met onderstrepingen.
1e druk 1975 Ing. 186 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het moreel van de gemeente.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Het moreel van de gemeente.
Essays over de ethiek van Paulus volgens Romeinen 12 en 13.

1e druk 1985 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Klassenstrijd en staking.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Klassenstrijd en staking.
Een theologische motivering.

1e druk 1973 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Partijgangers der armen.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Partijgangers der armen.
Avantgarde van God’s revolutie.

2e druk 1971 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Partijgangers der armen.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Partijgangers der armen.
Avantgarde van God’s revolutie.

(met onderstrepingen.)
2e druk 1971 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Volmacht in onmacht.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Volmacht in onmacht.
Over de roeping van de christelijke gemeente in de politiek.

1e druk 1988 Ing. 348 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Vrijheid door gehoorzaamheid.

Dr.G.H.ter SCHEGGET

Vrijheid door gehoorzaamheid.
Over de Tien Woorden voor onze tijd.

1e druk 1995 Ing. 193 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Wort und Schrift.

Karl Hermann SCHELHAAS

Wort und Schrift.
Beiträge zur Auslegung und Auslegungsgeschichte des Neuen Testamentes.

(met enkele streepjes.)
1e druk 1966 Geb. 322 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.

Karl SCHELKLE

Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.

1e druk 1964 Geb. 263 Pag. meer informatie  
€ 15,00
THEOLOGIE DES NEUEN TESTAMENTS.

Prof.Dr.Karl Hermann SCHELKLE

THEOLOGIE DES NEUEN TESTAMENTS.
4 delen in 5 banden.

I. Schöpfung. Welt-Zeit-Mensch. II. Gott war in Christus. III. Ethos. IV,1. Vollendung von Schöpfung und Erlösung. IV,2. Jüngergemeinde und Kirche.
1e druk 1968 Geb. 1177 Pag. meer informatie  
€ 42,50
Wort und Schrift.

Prof.Dr.Karl Hermann SCHELKLE

Wort und Schrift.
Beiträge zur Auslegung und Auslegungsgeschichte des Neuen Testamentes.

1e druk 1966 Geb. 322 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Het gaat om leven.

Dr.P. SCHELLING

Het gaat om leven.
Werken aan een wereld van sjalom.

1e druk 1992 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jomanda, heks of heilige?

Dr.P. SCHELLING

Jomanda, heks of heilige?
Pastoraal-kritische kanttekeningen.

1e druk 1995 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Muziek en kerkewerk.

Dr.P. SCHELLING

Muziek en kerkewerk.
Aandacht voor muziek in de opbouw van de geloofsgemeenschap.

1e druk 1989 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Paranormale verschijnselen.

Dr.P. SCHELLING

Paranormale verschijnselen.
Pastoraal-bijbelse overwegingen.

1e druk 1991 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Randfiguren en buitenstaanders.

Dr.P. SCHELLING

Randfiguren en buitenstaanders.
Zeven markante portretten.

(Teksten, eerder uitgesproken voor de NCRV-radio in het programma “Woord op zondag”.)
1e druk 1998 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Tegen de stroom in.

Dr.P. SCHELLING

Tegen de stroom in.
Waarom mensen toetreden tot de kerk.

1e druk 1996 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Laat zien wat je beweegt.

Dr.P. SCHELLING (red.)

Laat zien wat je beweegt.
Verhalen uit de praktijk en hun betekenis voor kerk en theologie.

1e druk 1997 Ing. 197 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Theologische Entwürfe.

Paul SCHEMPP

Theologische Entwürfe.
Herausgegeben von Richard Widmann.

1e druk 1973 Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Passionsbericht nach Markus.

Wolfgang SCHENK

Der Passionsbericht nach Markus.
Untersuchungen zur Überlieferungs-geschichte der Passionstraditionen.

1e druk 1974 Geb. 285 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Lima-Ökumene als Gegenaufklärung und Gegenreformation.

Wolfgang SCHENK

Lima-Ökumene als Gegenaufklärung und Gegenreformation.

Exegetische Einsprüche gegen die kategoriale Unterordnung von Taufe und Herrenmahl unter einen Amtsbegriff.
1e druk 1990 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het is begonnen met David.

Margaretha H. SCHENKEVELD en SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN Maria A.

Het is begonnen met David.
De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 Nederlandse dichters uit vijf eeuwen.

1e druk 1999 Ing. 364 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Op de grens van kerk en secte.

H.J. SCHILDER

Op de grens van kerk en secte.

Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidend commentaar.
1e druk 1950 Geb. 583 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

Afbouw.
Een woord inzake de praktische erkenning van het promotierecht der Theologische School te Kampen.

1e druk 1930 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Aforismen.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Aforismen.
(Kernachtige uitspraken uit het verzameld werk van Prof.Dr.K.Schilder.)

1e druk 1983 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
“Geen duimbreed!”

Prof.Dr.K. SCHILDER

“Geen duimbreed!”
Een synodaal besluit inzake ’t lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.

1e druk 1936 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bezet bezit.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Bezet bezit.

Artikelen van de hand van Prof.Dr.K.Schilder opgenomen in de nummers van “De Reformatie” uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland, Juni-Augustus 1940.
1e druk 1945 Geb. 227 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Bij Dichters en Schriftgeleerden.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Bij Dichters en Schriftgeleerden.
Verzamelde opstellen.

1. De dichter en de schriftgeleerde. 2. Religieuse of aesthetische ontroering. 3. De paradox in de religie. 4. De boeddhistische Christus. 5. Mefisto of satan. 6. “Wij wilden Jezus wel zien”. 7. Onze Psalmberijming. 8. Apokriefe kerstgedachten. 9. Anthropomorphe prediking. 10. Over Franciscusvereering.
1e druk 1927 Geb. 427 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.Dr.K. SCHILDER

BOER Drs.E.A.de; Prof.Dr.K.Schilder. Eerste rede, eerste optreden.

Gereconstrueerd en ingelijst door Drs.E.A.de Boer.
1e druk 1989 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 7,50
BRUIJN Dr.J.de en HARINCK Drs.G. (Red.); Geen duimbreed!

Prof.Dr.K. SCHILDER

BRUIJN Dr.J.de en HARINCK Drs.G. (Red.); Geen duimbreed!
Facetten van leven en werk van Prof.Dr.K.Schilder 1890-1952.

Met bijdragen van Dr.R.H.Bremmer, Dr.M.E.Brinkman, Dr.J.de Bruijn, Prof.Dr.C.Datema, Prof.Drs.D.Deddens, Drs.J.J.C.Dee, Prof.Dr.J.Douma, Prof.Dr.S.Griffioen, Drs.G.Harinck, Dr.O.Jager, Prof.J.Kamphuis, Dr.J.Meulink, Dr.F.H.von Meyenfeldt, Dr.G.Puchinger, Drs.J.Ridderbos, Prof.Dr.G.J.Schutte, Prof.Dr.W.van ’t Spijker, Dr.J.Veenhof, Dr.W.G.de Vries en H.Werkman. (Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 216 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Christus en cultuur.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Christus en cultuur.

1e druk 1948 Geb. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christus en cultuur.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Christus en cultuur.

4e druk 1968 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christus en cultuur.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Christus en cultuur.
Vijfde druk, geannoteerd door Prof.Dr.J.Douma.

5e druk 1978 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Christus in Zijn lijden.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Christus in Zijn lijden.
Overwegingen van het Lijdensevangelie.

Deel 1. Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2. Christus in den doorgang van Zijn lijden. Deel 3. Christus bij den uitgang van Zijn lijden.
1e druk 1930 Geb. 1538 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Christus in Zijn lijden.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Christus in Zijn lijden.
Overwegingen van het Lijdensevangelie.

Deel 1. Christus aan den ingang van Zijn lijden. Deel 2. Christus in den doorgang van Zijn lijden. Deel 3. Christus bij den uitgang van Zijn lijden.
2e druk 1949 Geb. 1698 Pag. meer informatie  
€ 37,50
De Openbaring van Johannes en het sociale leven.

Prof.Dr.K. SCHILDER

De Openbaring van Johannes en het sociale leven.

1e druk Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Openbaring van Johannes en het sociale leven.

Prof.Dr.K. SCHILDER

De Openbaring van Johannes en het sociale leven.

3e druk 1951 Geb. 367 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

DEE J.J.C.; Eenzaamheid en gemeenschap.
Proza en poëzie van K.Schilder uit zijn studentenjaren.

Ingeleid en toegelicht door Dr.J.J.C.Dee.
1e druk 1990 Ing. 154 Pag. meer informatie  
€ 8,50
DEE J.J.C.; K.Schilder, zijn leven en werk.

Prof.Dr.K. SCHILDER

DEE J.J.C.; K.Schilder, zijn leven en werk.
Deel I (1890-1934). (DISS.)

1e druk 1990 Geb. 429 Pag. meer informatie  
€ 10,00
DEE J.J.C.; K.Schilder-Oecumenicus.

Prof.Dr.K. SCHILDER

DEE J.J.C.; K.Schilder-Oecumenicus.
K.Schilder over het “kerkelijk vraagstuk”.

(Dit is het vervolg op: K.Schilder, zijn leven en werk. Deel I (1890-1934)
1e druk 1995 Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Prof.Dr.K. SCHILDER

Dictaten Kompendium der Ethiek I-VI.
Samengevat door G.J.Bruijn.

Met een woord vooraf van J.Douma.
1e druk 1980 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een Schrift-geleerde aan het Woord.  deel II.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Een Schrift-geleerde aan het Woord. deel II.
Een keuze uit de preken van Prof.Dr.K.Schilder. Ingeleid en toegelicht door Dr.J.J.C.Dee.

1e druk 1996 Geb. 333 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een Schrift-geleerde aan het Woord. deel I.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Een Schrift-geleerde aan het Woord. deel I.
Een keuze uit de preken van Prof.Dr.K.Schilder.

Ingeleid en toegelicht door Dr.J.J.C.Dee.
1e druk 1995 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gedenkt uw voorgangers.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Gedenkt uw voorgangers.
In memoriam Prof.Dr.K.Schilder 19 december 1890 – 23 maart 1952.

(groot formaat. / 2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1952 Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HARINCK Drs.G.; K.Schilder (1890-1952).

Prof.Dr.K. SCHILDER

HARINCK Drs.G.; K.Schilder (1890-1952).
Een keuze uit zijn werk.

Ingeleid en toegelicht door Drs.C.Harinck. (serie: Befaamde Theologen.)
1e druk 1989 Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Heidelbergsche Catechismus.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Heidelbergsche Catechismus.
Zondag 1. t/m 10. 4 delen.

Toegelicht door Prof.Dr.K.Schilder.
1e druk 1947 Geb. 2103 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

Het mirakel van de vreugde der Immanuel-Gemeenschap.
Afscheidsprediking, gehouden op Dinsdag 26 September 1933 in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven.

1e druk 1933 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

In memoriam Prof.Dr.K.Schilder.
(Gereformeerd Cultureel Maandblad. 1e Jrg. Nr.5.)

1e druk 1952 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

K.Schilder. Aspecten van zijn werk.

Onder redactie van Dr.J.Douma, Dr.C.Trimp en Dr.K.Veling. Met een ten geleide van J.van Bruggen. De bijdragen zijn van: J.Kamphuis, W.G.de Vries, H.J.D.Smit, B.Kamphuis, L.Doekes, C.Trimp, J.Douma, J.P.de Vries en K.Veling.
1e druk 1990 Geb. 268 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

KAMPHUIS J.; K.Schilder – een gereformeerd anti-fascist.
(Woord en Wereld. Deel 13.)

De strijd van Prof.Dr.K.Schilder (1890-1952) tegen het nationaal-socialisme (fascisme) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB).
1e druk 1990 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kompendium Dogmatiek.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Kompendium Dogmatiek.
3 delen.

3e druk Ing. 596 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Licht in den rook.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Licht in den rook.
Bijbelse overdenkingen.

1e druk 1923 Geb. 271 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

Looze kalk.
Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de “Gereformeerde Kerken in Nederland”.

1e druk 1946 Geb. 91 Pag. meer informatie  
€ 7,50
OM WOORD EN KERK.

Prof.Dr.K. SCHILDER

OM WOORD EN KERK.
Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen van Prof.Dr.K.SCHILDER.

Verzameld door Prof.Dr.C.Veenhof. 4 delen.
1e druk 1949 Geb. 982 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Picturalia.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Picturalia.
Fotobiografie K.Schilder

Samengesteld door Drs.J.J.C.Dee. Met een inleiding van Dr.W.G.de Vries. (Leven en werk van Prof.Dr.K.Schilder in chronologische volgorde, geheel in foto’s, facs. en ander beeldmateriaal.) (Geïll.)
1e druk 1990 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Profeten en Evangelisten.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Profeten en Evangelisten.
Een bloemlezing uit de “Schriftoverdenkingen”.

1e druk 1994 Geb. 260 Pag. meer informatie  
€ 7,50
PUCHINGER G.(Red.); Ontmoetingen met Schilder.

Prof.Dr.K. SCHILDER

PUCHINGER G.(Red.); Ontmoetingen met Schilder.
Gedenkboek ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Prof.Dr.K.Schilder. 19 december 1890-1990.

Onder redactie van Dr.G.Puchinger. Met medewerking van: Prof.Dr.W.Albeda, D.van Baalen, Prof.Dr.G.A.de Bruijne, Prof.Dr.A.Th.van Deursen. Prof.Dr.W.K.van Dijk, Drs.G.Harinck, Prof.Dr.J.van der Hoeven, Dr.O.Jager, Dr.M.Oudkerk en Prof.Dr.J.Veenhof. . (groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1990 Geb. 213 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.Dr.K. SCHILDER

PUCHINGER G.; Prof.Dr.K.Schilder in historisch perspectief.
Rede, uitgesproken voor de Gereformeerde Studenten Vereniging Groningen.

1e druk 1988 Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
PUCHINGER G.; Een theologie in discussie.

Prof.Dr.K. SCHILDER

PUCHINGER G.; Een theologie in discussie.
Prof.Dr.K.Schilder: profeet – dichter – polemist.

Met als bijlage het debat Noordmans-Schilder in 1936. (met portretten.)
1e druk 1970 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

PUCHINGER G.; In memoriam Prof.Dr.K.Schilder, Gereformeerd Confessor.
(Herdenkings-rede.)

1e druk 1952 gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 3,50
REEST Rudolf van; Schilder’s Struggle for the Unity of the Church.

Prof.Dr.K. SCHILDER

REEST Rudolf van; Schilder’s Struggle for the Unity of the Church.
(Translation of: Opdat zij allen één zijn 1 & 2. Translated by Theodore Plantinga.)

(met portret.)
1e druk 1990 Geb. 472 Pag. meer informatie  
€ 10,00
RIDDERBOS J.; Strijd op twee fronten.

Prof.Dr.K. SCHILDER

RIDDERBOS J.; Strijd op twee fronten.
(DISS.)

Schilder en de gereformeerde “elite” in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, colaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein. 2 delen.
1e druk 1994 Ing. 882 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Prof.Dr.K. SCHILDER

Tolle Lege (Neem en lees).
Aphorismen bijeengebracht uit de gezamenlijke werken van Prof.Dr.K.Schilder te Kampen.

1e druk 1952 Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 7,50
VELDHUIZEN Dr.P.; God en mens onderweg.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VELDHUIZEN Dr.P.; God en mens onderweg.
Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder.

(DISS.)
1e druk 1995 Ing. 399 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Verzamelde werken 1940-1941.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Verzamelde werken 1940-1941.
Nieuwe serie, bezorgd door Dr.George Harinck.

1e druk 1995 Geb. 504 Pag. meer informatie  
€ 22,50
VERZAMELDE WERKEN. Afdeling I. Preken. Deel I.1.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. Afdeling I. Preken. Deel I.1.
Preken uit de jaren 1914-1933.

1e druk 1954 Geb. 516 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. Afdeling II. Schriftoverdenkingen. Deel II.1.
Schriftoverdenkingen uit de jaren 1915-1933.

1e druk 1956 Geb. 488 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VERZAMELDE WERKEN. Afdeling II. Schriftoverdenkingen. Deel II.2.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. Afdeling II. Schriftoverdenkingen. Deel II.2.
Schriftoverdenkingen uit de jaren 1934-1940.

1e druk 1957 Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VERZAMELDE WERKEN. Afdeling II. Schriftoverdenkingen. Deel II.3.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. Afdeling II. Schriftoverdenkingen. Deel II.3.
Deel II.3. Schriftoverdenkingen uit de jaren 1945-1952.

1e druk 1958 Geb. 583 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VERZAMELDE WERKEN. De Kerk. Deel 1.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. De Kerk. Deel 1.
Deel III.1. De Kerk.

1e druk 1960 Geb. 448 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VERZAMELDE WERKEN. De Kerk. Deel 3.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VERZAMELDE WERKEN. De Kerk. Deel 3.
Deel III.3. De Kerk.

1e druk 1965 Geb. 520 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VRIES Dr.W.G.de; Eender en anders.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VRIES Dr.W.G.de; Eender en anders.
Correspondentie tussen K.Schilder en D.H.Th.van Vollenhoven.

Uitgegeven en geannoteerd door Dr.W.G.de Vries, met een verantwoording door Ds.H.Vollenhoven en Dr.W.G.de Vries.
1e druk 1992 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
VRIES Dr.W.G.de; K.Schilder als gevangene en onderduiker.

Prof.Dr.K. SCHILDER

VRIES Dr.W.G.de; K.Schilder als gevangene en onderduiker.

Het leven van K.Schilder tijdens de jaren 1940 en 1942-1944 in het licht van zijn correspondentie met zijn echtgenote, Mevr.A.J.Schilder-Walter. (GeÏll.)
1e druk 1977 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wat is de hemel?

Prof.Dr.K. SCHILDER

Wat is de hemel?

1e druk 1935 Geb. 350 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wat is de hemel?

Prof.Dr.K. SCHILDER

Wat is de hemel?

2e druk 1954 Geb. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zur Begriffsgeschichte des “Paradoxon”.

Prof.Dr.K. SCHILDER

Zur Begriffsgeschichte des “Paradoxon”.
Mit besonderer berücksichtigung Calvins und des nach-Kierkegaardschen “Paradoxon”.

(DISS.) Bovenzijde ongeopend.
1e druk 1933 Ing. 472 Pag. meer informatie  
€ 35,00
BOWDEN Dr.John; Edward Schillebeeckx.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

BOWDEN Dr.John; Edward Schillebeeckx.
Portret van een theoloog.

Met een inleiding van Edward Schillebeeckx.
1e druk 1983 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Christusontmoeting als sacrament van de Godsontmoeting.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

De Christusontmoeting als sacrament van de Godsontmoeting.
Theologische begrijpelijkheid van het heilsfeit der sacramenten.

( onderstreept)
2e druk 1957 Geb. 169 Pag. meer informatie  
€ 5,00
De zending van de Kerk.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

De zending van de Kerk.
(Theologische peilingen. Deel 4.)

1e druk 1968 Geb. 309 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Amtszölibat.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Der Amtszölibat.
Eine kritische Besinnung.

1e druk 1967 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 3,50
DIJK Ds.M.P.van; Edward Schillebeeckx.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

DIJK Ds.M.P.van; Edward Schillebeeckx.
Hoofdlijnen in de christologie van zijn Jezusboeken.

1e druk 1980 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Dogmatiek.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Dogmatiek.
(Theologisch perspectief. Deel 2.)

1e druk 1959 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Evangelie verhalen.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Evangelie verhalen.

1e druk 1982 Ing. 246 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Evangelieverhalen.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Evangelieverhalen.

1982 Ing. 246 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Geloofsverstaan: interpretatie en kritiek.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Geloofsverstaan: interpretatie en kritiek.

(Theologische peilingen. Deel V.)
1e druk 1972 Ing. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gerechtigheid en liefde.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Gerechtigheid en liefde.
Genade en bevrijding.

1e druk 1977 Geb. 903 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gerechtigheid en liefde.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Gerechtigheid en liefde.
Genade en bevrijding.

1e druk 1977 Ing. 903 Pag. meer informatie  
€ 12,50
God en mens.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

God en mens.
(Theologische peilingen. Deel 2.)

1e druk 1965 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het ambts-celibaat in de branding.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Het ambts-celibaat in de branding.
Een kritische bezinning.

1e druk 1965 Ing. 113 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Jezus, het verhaal van een levende.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Jezus, het verhaal van een levende.

1e druk 1974 Geb. 623 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kerkelijk ambt.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Kerkelijk ambt.
Voorgangers in de gemeente van Jezus Christus.

1e druk 1980 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen.
Onder redactie van Hermann Häring, Ted Schoof en Ad Willems.

Met bijdragen van: H.M.Kuitert, B.van Iersel, F.de Grijs, P.Ricoeur, J.A.van der Ven, K.Derksen, H.Berkhof, P.Schoonenberg, R.J.Schreiter, H.Häring, T.J.van Bavel, E.Cornélis, G.Gutiérrez, F.Haarsma, A.Willems, A.Houtepen, M.Van Tente en H.Manders.(met portret.)
1e druk 1983 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Mensen als verhaal van God.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Mensen als verhaal van God.

1e druk 1989 Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 10,00
OOSTERHUIS Huub en HOOGEVEEN Piet; God is ieder ogenblik nieuw.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

OOSTERHUIS Huub en HOOGEVEEN Piet; God is ieder ogenblik nieuw.
Gesprekken met Edward Schillebeeckx.

1e druk 1982 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Openbaring en Theologie.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Openbaring en Theologie.
(Theologische peilingen. Deel 1.)

1e druk 1964 Geb. 312 Pag. meer informatie  
€ 7,50
SCHOOF Ted; De zaak Schillebeeckx.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

SCHOOF Ted; De zaak Schillebeeckx.
Officiële stukken.

Uitgegeven onder auspiciën van het Tijdschrift voor Theologie; geredigeerd en ingeleid door Ted Schoof o.p.
1e druk 1980 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 7,50
SCHREITER Prof.Dr.Robert J.; Edward Schillebeeckx.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

SCHREITER Prof.Dr.Robert J.; Edward Schillebeeckx.
Tekst en toelichting.

1e druk 1984 Ing. 261 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Theologie in het menselijk leven.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Theologie in het menselijk leven.
(Theologisch perspectief. Deel 3.)

1e druk 1960 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX

Tussentijds verhaal over twee Jezus boeken.

1e druk 1978 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gesprek tussen twee vuren.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX en KUITERT Prof.Dr.H.M.

Gesprek tussen twee vuren.
Over theologie, geloof, politiek en kerk.

1e druk 1986 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Jezus van Nazareth en het heil van de wereld.

Prof.Dr.E. SCHILLEBEECKX en KUITERT Prof.Dr.H.M.

Jezus van Nazareth en het heil van de wereld.

1e druk 1975 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Theologie als Sakramententheologie.

Arno SCHILSON

Theologie als Sakramententheologie.
Die Mysterientheologie Odo Casels.

(Tübbinger Theologische Studien.)
1e druk 1982 Ing. 354 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Ad Interim.

Dr.R. SCHIPPERS

Ad Interim.
Opstellen over Eschatologie, Apocalyptiek en Ethiek.

Aangeboden aan Prof.Dr.R.Schippers ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de faculteit der godgeleerdheid van de vrije Universiteit.
1e druk 1975 Geb. 262 Pag. meer informatie  
€ 8,50
De Gereformeerde Zede.

Dr.R. SCHIPPERS

De Gereformeerde Zede.

1e druk 1955 Geb. 270 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gelijkenissen van Jezus.

Dr.R. SCHIPPERS

Gelijkenissen van Jezus.

1e druk 1962 Geb. 198 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van den dienst des Woords.

Dr.R. SCHIPPERS

Van den dienst des Woords.
Een boek over de prediking naar Gereformeerde Belijdenis.

Onder leiding van Dr.R.Schippers.
1e druk 1944 Geb. 204 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Er zijn voor anderen.

Prof.Drs.K.A. SCHIPPERS

Er zijn voor anderen.
(met portret.)

Bundel (met verzamelde artikelen, incl. zijn afscheidscollege.) aangeboden aan Prof.Drs.K.A.Schippers bij diens afgscheid als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
1e druk Ing. 213 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Theodor Christlieb und seine Missionstheologie.

Thomas SCHIRRMACHER

Theodor Christlieb und seine Missionstheologie.
(DISS.)

1985 Ing. 301 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Der Evangelist Matthäus.

Prof.Dr.Adolf SCHLATTER

Der Evangelist Matthäus.
Seine Sprache, sein Ziel, seine Selbständigkeit.

Ein Kommentar zum ersten Evangelium von Professor D.Dr.A.Schlatter.
6e druk 1963 Geb. 826 Pag. meer informatie  
€ 22,50
DIE GESCHICHTE DES CHRISTUS.

Prof.Dr.Adolf SCHLATTER

DIE GESCHICHTE DES CHRISTUS.

Mit einem Vorwort von Hans STROH und Peter STUHLMACHER. Neuausgabe.
3e druk 1977 Geb. 544 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus.

Prof.Dr.Adolf SCHLATTER

Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus.
Eine Auslegung seiner Briefe an TIMOTHEUS und TITUS von D.Dr.A.Schlatter.

2e druk 1958 Geb. 283 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Paulus der Bote Jesu.

Prof.Dr.Adolf SCHLATTER

Paulus der Bote Jesu.
Eine Deutung seiner Briefe an die KORINTHER von D.Dr.A.Schlatter.

4e druk 1969 Geb. 691 Pag. meer informatie  
€ 22,50
DILTHEY Wilhelm; Leben Schleiermacher. Zweiter Band.

Friedrich SCHLEIERMACHER

DILTHEY Wilhelm; Leben Schleiermacher. Zweiter Band.
Zweiter Band: Schleiermachers System als Philosophie und Theologie.

Aus dem Nachlass von Wilhelm Dilthey mit einer Einleitung herausgegeben von Martin Redeker. Erster Halbband: Schleiermachers System als Philosophie. Zweiter Halbband: Schleiermachers System als Theologie. 2 Bde.
1e druk 1966 Geb. 891 Pag. meer informatie  
€ 37,50
DILTHEY Wilhelm; Leben Schleiermachers. I.Band.

Friedrich SCHLEIERMACHER

DILTHEY Wilhelm; Leben Schleiermachers. I.Band.

I.Band, Zweite Auflage vermehrt um Stücke der Fortsetzung aus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Hermann Mulert.
2e druk 1922 Geb. 911 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen.

Friedrich SCHLEIERMACHER

Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen.
Kritische Ausgabe, herausgegeben von Heinrich Scholz.

1e druk 1993 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Monologe.

Friedrich SCHLEIERMACHER

Monologe.
Mit Einleitung und erläuternden Anmerkungen hrsg. von Prof.Dr.August Messer.

1e druk 1923 Geb. 125 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ORANJE L.; God en wereld.  (DISS.)

Friedrich SCHLEIERMACHER

ORANJE L.; God en wereld. (DISS.)
De vraag naar het trancendentale in Schleiermachers “Dialektik”.

1e druk 1968 Ing. 264 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Schleiermacher-Auswahl.

Friedrich SCHLEIERMACHER

Schleiermacher-Auswahl.
Mit einem Nachwort von Karl Barth.

Die Auswahl besorgte Heinz Bolli.
1968 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Schleiermacher’s Leben in Briefen.

Friedrich SCHLEIERMACHER

Schleiermacher’s Leben in Briefen.

Erster Band: Von Schleiermacher’s Kindheit bis zu seiner Anstellung in Halle, October 1804. Zweiter Band: Von Schleiermacher’s Anstelling in Halle – October 1804 – bis an sein Lebensende – den 12. Februar 1834.
1e druk 1858 Geb. 916 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Schleiermachers “Dialektik”.

Friedrich SCHLEIERMACHER

Schleiermachers “Dialektik”.
Die Liebe zum Wissen in Philosophie und Theologie.

Hrsg, von Christine Helmer, Christiane Kranich und Birgit Rehme-Iffert. (nieuwprijs € 69,99)
1e druk 2003 Ing. 333 Pag. meer informatie  
€ 27,50
THOOMES D.Th.; Opvoeding als opdracht.

Friedrich SCHLEIERMACHER

THOOMES D.Th.; Opvoeding als opdracht.
Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie.

(DISS.)
1e druk 1989 Ing. 220 Pag. meer informatie  
€ 15,00
WELKER Klaus Eberhard; Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.

Friedrich SCHLEIERMACHER

WELKER Klaus Eberhard; Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.

(DISS.)
1e druk 1965 Geb. 248 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Besinnung auf das Neue Testament.

Prof.Dr.Heinrich SCHLIER

Besinnung auf das Neue Testament.

(Exegetische Aufsätze und Vorträge II.)
1e druk 1964 Geb. 376 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De Mensenzoon.

Prof.Dr.Heinrich SCHLIER

De Mensenzoon.
Het passieverhaal volgens Marcus.

(Van exegese tot verkondiging. Deel 25.)
1e druk 1975 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Der brief an die Epheser.

Prof.Dr.Heinrich SCHLIER

Der brief an die Epheser.
Ein Kommentar.

1e druk 1957 Geb. 315 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Markuspassion.

Prof.Dr.Heinrich SCHLIER

Die Markuspassion.

1e druk 1974 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die Lehre von der Taufe.

Edmund SCHLINK

Die Lehre von der Taufe.

1e druk 1969 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De schat in het woestijnklooster.

Otto SCHLISSKE

De schat in het woestijnklooster.
De avontuurlijke ontdekking van het oudste bijbelhandschrift door Constantin Tischendorf.

1e druk 1953 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tun und lassen.

Lothar SCHMALFUSS

Tun und lassen.
Arbeitsbuch zu Fragen der Ethik.

1e druk 1970 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wahrheit und Zeugnis.

Michael SCHMAUS und LÄPPLE Alfred (Hrsg.)

Wahrheit und Zeugnis.
Aktuelle Themen der Gegenwart in theologischer Sicht.

1e druk 1964 Geb. 894 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Orientierung an Jesus.

Josef SCHMID

Orientierung an Jesus.
Zur Theologie der Synoptiker.

Für Josef Schmid zum 80.Geburtstag am 26.Januar 1973 von Freunden, Kollegen und Schülern. Herausgegeben von Paul Hoffmann in Zusammenarbeit mit Norbert Brox und Wilhelm Pesch. Mit Beiträgen von u.a. J.Gnilka, L.Goppelt, M.Hengel, W.G.Kümmel, R.Schnackenburg, E.Schweizer, u.a.
1e druk 1973 Geb. 431 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen.

Josef SCHMID

Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen.

5e druk 1968 Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen.

Josef SCHMID

Synopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen.

2e druk 1956 Geb. 218 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die vergessene Bildersprache christlicher Kunst.

Heinrich und Margarethe. SCHMIDT

Die vergessene Bildersprache christlicher Kunst.
Ein Führer zum Verständnis der Tier-, Engel und Mariensymbolik.

(Mit 89 Abbildungen.) Geïll.
1e druk 1983 Geb. 337 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De holle diamant.

Maurits SCHMIDT

De holle diamant.
Het grote debat over new age.

1e druk 1998 Ing. 254 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels.

Thomas E SCHMIDT

Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels.

Journal of the Study of the New Testament Supplement Series. (JSNTS.) Executive Editor David HILL. Publishing Editor: David E.ORTON. Volume 15. (Published by JSOT Press, The University of Sheffield.)
1e druk 1987 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.

Werner H. SCHMIDT

Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.

2e druk 1975 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.

Werner H. SCHMIDT

Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte.

3e druk 1987 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das erste Gebot.

Werner H. SCHMIDT

Das erste Gebot.
Seine Bedeutung für das Alte Testament.

1e druk 1969 gebrocheerd 55 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Die Schöpfungsgeschichte.

Werner H. SCHMIDT

Die Schöpfungsgeschichte.
Der priesterschrift. Zur Überlieferungsgeschichte von Genesis 1,1-2,4a.

(Uit de bibliotheek en met het ex-libris van Prof.Dr.H.Berkhof.)
2e druk 1967 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Exodus, Sinai und Mose.

Werner H. SCHMIDT

Exodus, Sinai und Mose.
Erwägungen zu Ex 1-19 und 24.

1e druk 1983 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Wörterbuch zur Bibel.

Werner H. SCHMIDT und DELLING Gerhard

Wörterbuch zur Bibel.

1e druk 1971 Geb. 694 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Priester in Deutschland.

Prof.Dr.Gerhard SCHMIDTCHEN

Priester in Deutschland.

Forschungsbericht über die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz durchgeführte Umfrage unter allen Welt- und Ordenspriestern in der Bundesrepublik Deutschland. (In Verbindung mit dem Institur für Demoskopie Allensbach.)
1e druk 1973 Ing. 306 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Zwischen Kirche und Gesellschaft.

Prof.Dr.Gerhard SCHMIDTCHEN

Zwischen Kirche und Gesellschaft.
Forschungsbericht über die Umfragen zur Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland.

(In Verbindung mit dem Institut für Demoskopie Allensbach.)
1e druk 1972 Ing. 317 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Apokalyptik.

Prof.Dr.Walter SCHMITHALS

Die Apokalyptik.
Einführung und Deutung.

1e druk 1973 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Jesus Christus in der Verkündigung der Kirche.

Prof.Dr.Walter SCHMITHALS

Jesus Christus in der Verkündigung der Kirche.
Aktuelle Beiträge zum notwendigen Streit um Jesus.

1e druk 1972 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wunder und Glaube.

Prof.Dr.Walter SCHMITHALS

Wunder und Glaube.
Eine Auslegung von Markus 4,35-6,6a.

(Biblische Studien. Heft 59.)
1e druk 1970 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Handkonkordanz zum Griechischen Neuen Testament .

D.Dr.Alfred SCHMOLLER

Handkonkordanz zum Griechischen Neuen Testament .
(Text nach Nestle).

8e druk 1949 Geb. 534 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Pocket Concordance to the Greek New Testament.

D.Dr.Alfred SCHMOLLER

Pocket Concordance to the Greek New Testament.

(2-koloms.)
1e druk 1989 Geb. 534 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.
Abhandlungen und Vorträge.

2 Bde.
1e druk 1967 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

Christliche Existenz nach dem Neuen Testament.
Abhandlungen und Vorträge. Band I.

1e druk 1967 Geb. 196 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De waarheid die vrij maakt.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

De waarheid die vrij maakt.

1e druk 1965 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gottes Herrschaft und Reich.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

Gottes Herrschaft und Reich.
Eine biblisch-theologiesche Studie.

1e druk 1959 Geb. 271 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gottes Herrschaft und Reich.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

Gottes Herrschaft und Reich.
Eine biblisch-theologiesche Studie.

Vierte Auflage mit einem Nachtrag.
4e druk 1965 Geb. 291 Pag. meer informatie  
€ 12,50
La Théologie du nouveau Testament.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

La Théologie du nouveau Testament.
État de la question.

1e druk 1961 Geb. 123 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Neutestamentliche Theologie.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

Neutestamentliche Theologie.
Der Stad der Forschung.

2e druk 1965 Geb. 159 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Epistle to the EPHESIANS.

Prof.Dr.Rudolf SCHNACKENBURG

The Epistle to the EPHESIANS.
A Commentary.

Translated by Helen Heron.
2001 Ing. 356 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Die Frage nach Jesus.

Gerhard SCHNEIDER

Die Frage nach Jesus.
Christus-Aussagen des Neuen Testaments.

1e druk 1971 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die Passion Jesu nach den drei älteren Evangelien.

Gerhard SCHNEIDER

Die Passion Jesu nach den drei älteren Evangelien.

(Biblische Handbibliothek. Band XI.)
1e druk 1973 Ing. 173 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.

Johannes SCHNEIDER

Lessings Stellung zur Theologie vor der Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente.

(DISS.)
1e druk 1953 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Zeichen der Nähe Gottes.

Theodor SCHNEIDER

Zeichen der Nähe Gottes.
Grundriss der Sakramentstheologie.

Durchgängig überarbeitet und ergänzt zusammen mit Dorothea Sattler.
4e druk 1984 Geb. 323 Pag. meer informatie  
€ 17,50
HANDBUCH DER DOGMATIK.

Theodor SCHNEIDER (Hrsg.)

HANDBUCH DER DOGMATIK.
Erarbeitet von Bernd Jochen Hilberath, Hans Kessler, Alois Müller, Franz-Josef Nocke, Dorothea Sattler, Theodor Schneider, Jür

Band 1. Prolegomena. Gotteslehre. Schöpfungslehre, Christologie. Pneumatologie. Band 2. Gnadenlehre. Ekklesiologie. Mariologie. Sakramentenlehre. Eschatologie. Trinitätslehre. (3e ergänzte und korrigierte Aufl.)
3e druk 2006 Ing. 1196 Pag. meer informatie  
€ 45,00
Jesus der Prophet.

Franz SCHNIDER

Jesus der Prophet.

(DISS.)
1e druk 1973 Ing. 298 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Das Evangelium nach Markus.

Julius SCHNIEWIND

Das Evangelium nach Markus.

1e druk 1968 Ing. 225 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Religionen.

Prof.Dr.Hans-Joachim SCHOEPS

Religionen.
Wesen und Geschichte.

(Geïll.)
1e druk 1961 Geb. 398 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Tijdsbesteding van predikanten.

Dr.R.G. SCHOLTEN

Tijdsbesteding van predikanten.

1e druk 1976 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Vrijwilligersarbeid in hervormde gemeenten.

Dr.R.G. SCHOLTEN

Vrijwilligersarbeid in hervormde gemeenten.

Verslag van een in februari 1977 in opdracht van de Raad voor de Herderlijke Zorg van de Nederlandse Hervormde Kerk gehouden onderzoek.
1e druk 1978 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sabbat en zondag.

Dr.J. SCHONEVELD

Sabbat en zondag.
Met een aanhangsel over de vrijdagsdienst in de islam.

1e druk gebrocheerd 51 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Uit en om het Oude Testament.

Dr.J. SCHONEVELD

Uit en om het Oude Testament.
Verzamelde studies van Dr.J.Schoneveld.

1970 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Proclaming the Messiah.

Dr.H.J. SCHONFIELD

Proclaming the Messiah.
The Life and Letters of Paul of Tarsus Envoy to the Nations.

1e druk 1997 Ing. 245 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Geest, het Woord en de Zoon.

Piet SCHOONENBERG

De Geest, het Woord en de Zoon.
Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer.

(met leeslint.)
1991 Geb. 258 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Hervormde Eredienst.

Dr.E.van der SCHOOT

Hervormde Eredienst.
De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk.

Met een voorwoord van W.A.Zeydner, voorzitter van de Raad voor Kerk en Eredienst.
1e druk 1950 Geb. 267 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Jezus van Nazareth – hoop van de armen.

Luise SCHOTTROFF en STEGEMANN Wolfgang

Jezus van Nazareth – hoop van de armen.

1e druk 1982 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Drie reizen van een mensenzoon.

R. SCHOUFOUR

Drie reizen van een mensenzoon.

1e druk 1997 Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nagelaten sporen.

N.G.J.van SCHOUWENBURG

Nagelaten sporen.
40 jaren Hervormd kerkelijk leven in de hoofdstad.

(Geïll.)
1e druk 1943 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die Christen und der Staat nach dem Neuen Testament.

Wolfgang SCHRAGE

Die Christen und der Staat nach dem Neuen Testament.

1e druk 1971 Ing. 83 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Der Markus-Stoff bei Lukas.

Tim SCHRAMM

Der Markus-Stoff bei Lukas.
Eine literarkritische und redaktionsgeschichtliche Untersuchung.

(DISS.)
1e druk 1971 Geb. 220 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Onder Uw hemel.

Ron SCHRÖDER en BUSSER Marianne

Onder Uw hemel.
SCHRÖDER Ron en BUSSER Marianne Onder Uw hemel. Gebeden om te zeggen en te zingen.

muziek: Jean Dorémi. (met muzieknotaties.)
1e druk 1993 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Tien Geboden.

Hermann SCHREIBER

De Tien Geboden.
De mens en zijn recht.

(Geïll.)
1e druk 1962 Geb. 484 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die Markuspassion.

Johannes SCHREIBER

Die Markuspassion.
Wege zur Erforschung der Leidensgeschichte Jesu.

1e druk 1969 Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Theologie des Vertrauens.

Johannes SCHREIBER

Theologie des Vertrauens.
Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung des Markusevangeliums.

1e druk 1967 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Wort und Botschaft.

Josef SCHREINER (Hrsg.)

Wort und Botschaft.
Eine theologische und kritische Einführung in die Probleme des Alten Testaments.

Mit Beiträgen von Luis Alonso-Schökel, Elpidius Pax, Josef Schreiner, Arnold Gamper, Johannes B.Baur, Lothar Ruppert, Notker Füglister, Norbert Lohfink, Rudolf Kilian, Diego Arenhoevel, Georg Ziener, Othmar Schilling, Oswald Loretz, Friedrich Dingerman, Leo Krinetzki, Elisabeth Schüssler und Ernst Vogt.
1e druk 1967 Geb. 483 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Bouwen aan een eigen theologie.

Robert J. SCHREITER

Bouwen aan een eigen theologie.
Geloofsverstaan binnen de plaatselijke culturele context.

Ingeleid door Edward Schillebeeckx.
1984 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Spirituele begeleiding van groepen.

A. SCHREURS

Spirituele begeleiding van groepen.
Bijdragen tot een praktijktheorie voor geloofspractica.

(DISS.)
1e druk 1990 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die (in) alles voorziet?

Dr.N. SCHREURS

Die (in) alles voorziet?
Bijdrage tot een dogmatische theorie van Gods voorzienig handelen in de geschiedenis.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de dogmatische theologie aan de Theologische Faculteit te Tilburg op vrijdag 10 mei 1985.
1e druk 1985 Ing. 38 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Säkularisierung.

Heinz-Horst SCHREY (Hrsg.)

Säkularisierung.

(Wege der Forschung. Band CDXXIV.)
1e druk 1981 Geb. 456 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Christliche Daseinsgestaltung.

Heinz-Horst SCHREY und THIELICKE Helmut

Christliche Daseinsgestaltung.
Ökumenische Stellungnahmen zu Fragen der Gegenwart.

Ausgewählt von Heinz-Horst Schrey mit einer Einleitung von Helmut Thielicke.
1e druk 1971 Geb. 646 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens.

Kurt SCHUBERT (Hrsg.)

Der historische Jesus und der Christus unseres Glaubens.
Eine katholische Auseinandersetzung mit den Folgen der Entmythologisierungstheorie.

1e druk 1962 Geb. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vom Messias zum Christus.

Kurt SCHUBERT (Hrsg.)

Vom Messias zum Christus.
Die Fülle der Zeit in religionsgeschichtlicher und theologischer Sicht.

Im Auftrag des katholischen Akademikerverbandes der Erzdiözese Wien hrsg. von Kurt Schubert.
1e druk 1964 Geb. 344 Pag. meer informatie  
€ 10,00
AMALEK.

Dr.A. SCHUIL

AMALEK.
ONDERZOEK NAAR OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN AMALEKS ROL IN HET OUDE TESTAMENT.

(DISS.)
1e druk 1997 Ing. 249 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Stunde der Botschaft.

Siegfried SCHULTZ

Die Stunde der Botschaft.
Einführung in die Theologie der vier Evangelisten.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1967 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wer ist das eigentlich – Gott?

Hans Jürgen SCHULTZ (Hrsg.)

Wer ist das eigentlich – Gott?

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1973 Ing. 290 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Jünger des Herrn.

Anselm SCHULZ

Jünger des Herrn.
Nachfolge Christi nach dem Neuen Testament.

1e druk 1964 Geb. 116 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Die Stunde der Botschaft.

Prof.Dr.Siegfried SCHULZ

Die Stunde der Botschaft.
Einführung in die Theologie der vier Evangelisten.

2e druk 1970 Ing. 355 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Griechisch-deutsche Synopse der Q-Überlieferungen.

Prof.Dr.Siegfried SCHULZ

Griechisch-deutsche Synopse der Q-Überlieferungen.

(Oblong.)
1e druk 1972 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Philosophie in der veränderten Welt.

Walter SCHULZ

Philosophie in der veränderten Welt.

(Geschenk van Klaus Oppenheimer aan Arie Spijkerboer, 14 juli 1974.)
2e druk 1974 Geb. 907 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Boeddhisme. Stichter, scholen en systemen.

Hans Wolfgang SCHUMAN

Boeddhisme. Stichter, scholen en systemen.

(Geïll.) met enkele onderstrepingen.
1e druk 1994 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De kogel geketst.

N.A. SCHUMAN

De kogel geketst.
Door vijftien gereformeerden.

(met de portretten.)
1e druk 1966 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Getuigen van tegenspraak.

N.A. SCHUMAN

Getuigen van tegenspraak.
Profetie uit de mond van Amos en Jesaja.

(Geïll.)
1e druk 1981 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verbonden voor het leven.

N.A. SCHUMAN

Verbonden voor het leven.
Bijbeltheologische opstellen, afgewisseld met preken en personalia.

1988 Ing. 207 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Wij zijn de eerste niet.

N.A. SCHUMAN

Wij zijn de eerste niet.
Teksten tussen hoop en vrees en een nieuwe getuigenkalender.

1985 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Handbuch zur Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Testaments.

Dr.J. SCHUSTER

Handbuch zur Biblischen Geschichte des Alten und Neuen Testaments.
Zweiter Band. Das Neue Testament.

(Mit vielen Holzschnitten und Karten.) Zweite Auflage, umgearbeitet von Prof.Dr.J.B.Holzammer. (half-leder.)
2e druk 1873 Geb. 642 Pag. meer informatie  
€ 27,50
De geschiedenis aan het volk verteld.

G.J. SCHUTTE (red.)

De geschiedenis aan het volk verteld.
Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw.

(Serta Historica VIII.) (Geïll.)
2008 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 12,50
HET “TECHNISCHE PARADIJS”.

Dr.ir.E. SCHUURMAN

HET “TECHNISCHE PARADIJS”.
Om de gebrokenheid van heel de schepping.

1e druk 1989 Pb. 70 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Schriften der Bibel literaturgeschichtlich geordnet.

Hans SCHWAGER

Schriften der Bibel literaturgeschichtlich geordnet.
Band I. Vom Thronfolgebuch bis zur Priesterschrift. Band II. Von der Denkschrift Nehemias bis zu den Pastoralbriefen.

(Die Auswahl und die Einleitungen besorgte Hans Schwager. Die Übersetzung wurde mit Genehmigung des Verfassers der Zürcher Bibel entnommen. Die der Qumran-Schriften der Ausgabe “Die Texte aus Qumran”, hebräisch und deutsch, herausgegeben von Eduard Lohse.)
1e druk 1968 Geb. 688 Pag. meer informatie  
€ 22,50
AUGUSTINY Waldemar; Albert Schweitzer und du.

Albert SCHWEITZER

AUGUSTINY Waldemar; Albert Schweitzer und du.

(Geïll.)
3e druk 1954 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Aus meinem Leben und Denken.

Albert SCHWEITZER

Aus meinem Leben und Denken.
Eingeleitet von Max Tau.

1e druk 1967 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Weltanschauung der Indischen Denker.

Albert SCHWEITZER

Die Weltanschauung der Indischen Denker.
Mystik und Ethik.

1e druk 1935 Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.

Albert SCHWEITZER

Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.

5e druk 1933 Geb. 659 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Geschichter der Leben-Jesu-Forschung.

Albert SCHWEITZER

Geschichter der Leben-Jesu-Forschung.
2 Bde.

1e druk 1966 Ing. 651 Pag. meer informatie  
€ 15,00
KOSSEN H.B.; Op zoek naar de historische Jezus.

Albert SCHWEITZER

KOSSEN H.B.; Op zoek naar de historische Jezus.
Een studie over Albert Schweitzers visie op Jezus’ leven.

(DISS.)
1e druk 1960 Ing. 300 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Leben, Werk und Denken 1905-1965.

Albert SCHWEITZER

Leben, Werk und Denken 1905-1965.
Mitgeteilt in seinen Briefen.

(Geïll.) (met enkele potlood onderstrepingen.)
1987 Geb. 453 Pag. meer informatie  
€ 15,00
OSWALD Suzanne; Mijn oom Bery.

Albert SCHWEITZER

OSWALD Suzanne; Mijn oom Bery.
Herinneringen aan Albert Schweitzer.

1e druk 1977 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 6,50
PAYNE Robert; De drievoudige wereld van Albert Schweitzer.

Albert SCHWEITZER

PAYNE Robert; De drievoudige wereld van Albert Schweitzer.

1e druk 1962 Ing. 187 Pag. meer informatie  
€ 6,50
SEAVER George; Albert Schweitzer. Zijn leven en denken.

Albert SCHWEITZER

SEAVER George; Albert Schweitzer. Zijn leven en denken.

(Met 31 illustraties naar fotografieën.)
1e druk Z.jr. Geb. 314 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Straatsburgse preken.

Albert SCHWEITZER

Straatsburgse preken.
Een bundel onder redactie van Prof.Dr.Ulrich Neuenschwander.

1e druk 1980 Geb. 153 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Uit mijn leven en denken. (autobiografie.)

Albert SCHWEITZER

Uit mijn leven en denken. (autobiografie.)

(Geïll.)
5e druk 1955 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Brief an die Kolosser.

Dr.Eduard SCHWEIZER

Der Brief an die Kolosser.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1979 Geb. 230 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern.

Dr.Eduard SCHWEIZER

Erniedrigung und Erhöhung bei Jesus und seinen Nachfolgern.

1e druk 1962 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Jesus Christus, im vielfältigen Zeugnis des Neuen Testaments.

Dr.Eduard SCHWEIZER

Jesus Christus, im vielfältigen Zeugnis des Neuen Testaments.

5e druk 1979 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jezus, de gelijkenis van God.

Dr.Eduard SCHWEIZER

Jezus, de gelijkenis van God.
Wat weten wij echt over het leven van Jezus?

1e druk 1999 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Neotestamentica.

Dr.Eduard SCHWEIZER

Neotestamentica.
Deutsche und Englische Aufsätze 1951-1963.

1e druk 1963 Geb. 448 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kontextuelle Kirchentheorie.

Stefan SCHWEYER

Kontextuelle Kirchentheorie.
Eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Kirchenverständnis neuerer praktisch-theologischer Entwürfe.

(met enkle streepjes, vnl. in marge.)
1e druk 2007 Ing. 470 Pag. meer informatie  
€ 17,50
The Epistles of Paul to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians.

D.Dr.E.F. SCOTT

The Epistles of Paul to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians.

(The Moffatt New Testament Commentary.)
9e druk 1958 Geb. 271 Pag. meer informatie  
€ 12,50
2 CORINTHIANS.

James M. SCOTT

2 CORINTHIANS.

(New International Biblical Commentary. New Testament Editor: W.Ward Gasque.)
3e druk 2003 Ing. 303 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Evolution and Guilt.

Juan Luis SEGUNDO S.J.

Evolution and Guilt.

(In Collaboration with the Staff of the Peter Faber Center in Montevideo, Uruguay.)
1e druk 1974 Geb. 154 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Grace and the Human Condition.

Juan Luis SEGUNDO S.J.

Grace and the Human Condition.

(In Collaboration with the Staff of the Peter Faber Center in Montevideo, Uruguay.)
1e druk 1973 Geb. 221 Pag. meer informatie  
€ 12,50
“Zeichen der Liebe und Hoffnung”.

Dr.Horst SEIBERT (Hrsg.)

“Zeichen der Liebe und Hoffnung”.
Diakonische Predigten.

Herausgegeben von den Landespfarrern für Diakonie. (Theodor Schober gewidmet.) (mit Porträt.)
1e druk 1984 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aktion Gottesdienst I. Evangelische und katholische Gottesdienstmodelle.

Uwe SEIDEL und ZILS Diethard (Hrsg.)

Aktion Gottesdienst I. Evangelische und katholische Gottesdienstmodelle.
Ökumenische Gottesdienste. Gebete – Meditationen – Bekenntnisse.

1e druk 1970 Ing. 387 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Einleitung in das Alte Testament.

Prof.D.Dr.E. SELLIN

Einleitung in das Alte Testament.
Begründet von Ernst Sellin. (Standardwerk.)

Neubearbeitet von Prof.Dr.George Fohrer.
10e druk 1965 Geb. 576 Pag. meer informatie  
€ 22,50
God en de mensen.

Prof.Dr.A.van SELMS

God en de mensen.

4e druk 1950 Ing. 260 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een methode van semiotische analyse.

SEMANET

Een methode van semiotische analyse.
(Bijdragen. Tijdschrift voor Filosofie en Theologie.)

Door G.Lukken, P.De Maat, M.Rijkhoff en N.Tromp. Paul Claes; Theologische semiotiek: Oosterhuis en SEMANET. Bart Vervaeck; Alle regen komt van boven; een semantisch-praxiologische benadering van een religieuze tekst. P.de Maat; Hoe krijgt Mc2,15-17 betekenis? Analyse van de narratieve syntaxis van het oppervlakte-niveau.
1e druk 1983 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Matteüs 2.

SEMANET

Matteüs 2.
Een semiotische analyse.

Door Gerard Lukken, Paul de Maat, Martien Rijkhoff en Nico Tromp (werkgroep Semanet.)
1e druk 1983 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Over water wandelen.

Herman SERVOTTE

Over water wandelen.
Een essay over geloven.

1e druk 1972 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Woorden voor onderweg.

Herman SERVOTTE

Woorden voor onderweg.
Evangelieteksten geïnterpreteerd.

1e druk 1992 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bultmanniana.

Dr.J.N. SEVENSTER

Bultmanniana.

(Over het werk van Bultmann en zijn leerlingen op het gebied van het Nieuwe testament.)
1e druk 1969 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het verlossingsbegrip bij Philo vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.

Dr.J.N. SEVENSTER

Het verlossingsbegrip bij Philo vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.

(DISS.)
1e druk 1936 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Christologie van het Nieuwe Testament.

Prof.Dr.G. SEVENSTER

De Christologie van het Nieuwe Testament.

1e druk 1946 Geb. 390 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën.

Prof.Dr.G. SEVENSTER

Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën.
Een studie over het typische in Jezus’ zedeleer.

(DISS.)
1e druk 1929 Ing. 215 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Encyclopaedie der theologische wetenschap en Inleiding tot het theologisch denken.

Prof.Dr.J. SEVERIJN

Encyclopaedie der theologische wetenschap en Inleiding tot het theologisch denken.
(Theologia IV/V.)

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1948 Geb. 197 Pag. meer informatie  
€ 10,00
“What is Truth?”

Andrew SHANKS

“What is Truth?”
Towards a Theological Poetics.

(nieuwprijs € 52,99)
1e druk 2001 Ing. 203 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Befreiung durch Veränderung.

Richard SHAULL

Befreiung durch Veränderung.
Herausforderungen an Kirche, Theologie und Gesellschaft.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1970 Ing. 249 Pag. meer informatie  
€ 4,50
The Speeches of Micah.

Charles S. SHAW

The Speeches of Micah.
A Rhetorical-Historical Analysis.

(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 145. Editors: David J.A.Clines and Philip R.Davies.) Nieuwprijs € 125,00
1e druk 1993 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Managing the Congregation.

Norman SHAWCHUCK and HEUSER Roger

Managing the Congregation.
Building Effective Systems to Serve People.

(Geïll.)
1e druk 1996 Ing. 387 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het gebed in de religieuze vorming.

J.A.M. SIEMERINK

Het gebed in de religieuze vorming.
Empirisch-theologisch onderzoek maar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen.

(DISS.) met strepen in de kantlijn.
1e druk 1987 Ing. 325 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het gebed in de religieuze vorming.

J.A.M. SIEMERINK

Het gebed in de religieuze vorming.
Empirisch-theologisch onderzoek maar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen.

(DISS.)
1e druk 1987 Ing. 325 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De religieuze projectie.

Dr.F. SIERKSMA

De religieuze projectie.
Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten.

1e druk 1957 Geb. 202 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dr.F. SIERKSMA

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken.

2e druk 1978 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De verhalen rond de Aartsvaders.

Bettine SIERTSEMA (Red.)

De verhalen rond de Aartsvaders.

Met bijdragen an Rudolf Boon, Karel Deurloo, Nette Falkenburg, Albert van der Heide, Alex van Heusden, Henk Leene, Chana Safrai, Niek Schuman en Bettine Siertsema.
1e druk 1995 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 12,50
JOB, STEEN DES AANSTOOTS?

Bettine SIERTSEMA (Red.)

JOB, STEEN DES AANSTOOTS?

(met 32 kunstafbeeldingen.)
1e druk 1996 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 6,50
VISIOEN EN VISIE.

Bettine SIERTSEMA (Red.)

VISIOEN EN VISIE.
HET BOEK OPENBARING – UITLEG EN VIERING.

1e druk 1999 Pb. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Christliche Religion.

OSKAR S.J. SIMMEL und STAÄHLIN Rudolf (Hrsg.)

Christliche Religion.

(Neuausgabe.)
1e druk 1973 Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk.

Joop SIMONSE

De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk.
Het verhaal van een secularisatieproces.

Met een inleiding van Prof.Dr.D.Th.Kuiper. (serie: Passage.)
1e druk 1997 Ing. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Pastoral Epistles.

E.K. SIMPSON

The Pastoral Epistles.
The Greek Text with Introduction and Commentary.

1e druk 1954 Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 10,00
GENESIS.

Prof.Dr.J. SKINNER

GENESIS.
(Nieuwprijs € 66,49)

The INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY I.C.C. Commentary on the Holy Scriptures of the OLD and NEW TESTAMENT. A Critical and Exegetical Commentary. Planned and edited by Prof.Dr.S.R.DRIVER, Dr.A.PLUMMER and Prof.Dr.Ch.A.BRIGGS.
2e druk 1994 Geb. 639 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Schepping en herstel.

H.B. SLAGTER

Schepping en herstel.
Een bijbelstudie over Genesis 1:1 en 2.

1e druk 2005 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Waar gaat het naartoe?

H.B. SLAGTER

Waar gaat het naartoe?
Over de toekomstverwachting in de Bijbel.

1e druk 2002 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
David en zijn helden.

P.A. SLAGTER

David en zijn helden.

1e druk 1998 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wat doe ik hier?!

H.B. SLAGTER (Red.)

Wat doe ik hier?!
Leren Gods plan te begrijpen.

1e druk 2001 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het getal 50.

P.A. SLAGTER (Red.)

Het getal 50.

1e druk 2010 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het geheimenis bekend gemaakt.

H.B. SLAGTER en SLAGTER P.A.

Het geheimenis bekend gemaakt.

1e druk 2004 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De mislukte man.

J. SLAVENBURG

De mislukte man.
Vrouwenhaat in het christendom.

1e druk 1996 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Valsheid in geschrifte.

J. SLAVENBURG

Valsheid in geschrifte.
De gespleten pen van bijbelschrijvers.

4e druk 1996 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi.

Reinhard SLENCZKA

Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi.
Studien zur christologischen Problematik der historische Jesusfrage.

(Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie. Hrsg. von Edmund Schlink. Band 18.)
1e druk 1967 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi.

Reinhard SLENCZKA

Geschichtlichkeit und Personsein Jesu Christi.
Studien zur christologischen Problematik der historischen Jesusfrage.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1967 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Verily, I Say unto Thee; rhetorical normativity after postmodern theologies.

Wouter H. SLOB

Verily, I Say unto Thee; rhetorical normativity after postmodern theologies.
(DISS.)

1e druk 2002 Ing. 266 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Muslims and Christians in Europe.

Drs.J. SLOMP

Muslims and Christians in Europe.
Breaking New Ground. Essays in honour of Jan Slomp.

Edited by Gé Speelma, Jan van Lin and Dick Mulder. (with Portrait.)
1e druk 1993 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wereldgodsdiensten in Nederland.

J. SLOMP (Red.)

Wereldgodsdiensten in Nederland.
Christenen in gesprek met moslims, hindoes en boeddhisten.

1e druk 1991 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Bijbelse tijdgenoten.

Prof.Dr.Bob SMALHOUT

Bijbelse tijdgenoten.
11 geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament.

Verteld en verklaard door Prof.Dr.Bob Smalhout.
1e druk 1997 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Onze volksvrijheden.

C. SMEENK

Onze volksvrijheden.
De hoofdbeginselen der Nederlandsche grondwet.

1e druk 1946 Geb. 596 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De ethiek in de verkondiging.

Dr.E.L. SMELIK

De ethiek in de verkondiging.

(serie; Ethische verkenningen.)
1e druk Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De ethiek in de verkondiging.

Dr.E.L. SMELIK

De ethiek in de verkondiging.

(serie; Ethische verkenningen.)
1e druk 1962 Ing. 187 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Vergelden en vergeven.

Dr.E.L. SMELIK

Vergelden en vergeven.
Een theologisch-ethische studie naar aanleiding van Friedrich Nietzsche’s denkbeelden over schuld en straf. (DISS.)

1e druk 1943 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Altes Testament christlich gepredigt.

Rudolf SMEND

Altes Testament christlich gepredigt.

1e druk 2000 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Entstehung des Alten Testaments.

Rudolf SMEND

Die Entstehung des Alten Testaments.

1e druk 1978 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Een eeuw van strijd over verbond en doop.

Dr.E. SMILDE

Een eeuw van strijd over verbond en doop.
Met een woord vooraf van Prof.Dr.K.Dijk.

1e druk 1946 Geb. 367 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Leven in de Johanneïsche Geschriften.  (DISS.)

Dr.E. SMILDE

Leven in de Johanneïsche Geschriften. (DISS.)

1e druk 1943 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het hart van God.

Ds.H.J.D. SMIT

Het hart van God.
10 preken.

2e druk 1994 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Avondboek.

Gabriël SMIT

Avondboek.
Teksten ter overweging.

1e druk 1978 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 5,00
De Psalmen.

Gabriël SMIT

De Psalmen.
Nederlandse berijming van Gabriël Smit.

1e druk Ing. 304 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Psalmen.

Gabriël SMIT

De Psalmen.
Nederlandse berijming van Gabriël Smit.

6e druk 1964 Ing. 262 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gedichten.

Gabriël SMIT

Gedichten.

1e druk 1975 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zo gewoon mogelijk.

Johan SMIT

Zo gewoon mogelijk.
Tien theologische tips voor inclusie.

(Handreiking I. Instituut voor Theologie en Sociale Integratie.)
1e druk Z.jr. Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HET VERHAAL VAN MATTEÜS.

Joop SMIT

HET VERHAAL VAN MATTEÜS.
Sleutelpassages uit zijn evangelie.

Leesverslag van een overbekend evangelie, dat bij nader inzien en oplettende lezing een schat aan nieuwe inzichten herbergt.
1e druk 2007 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Niet zonder religie.

Huston SMITH

Niet zonder religie.
Het belang van religie in de postmoderne maatschappij.

1e druk 2001 Geb. 269 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Levend lidmaat van de kerk.

Ds.J.W. SMITT

Levend lidmaat van de kerk.
In belijden en beleven.

2e druk Z.jr. Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Book of Amos.

Prof.Dr.Norman H. SNAITH

The Book of Amos.
Part One: Introduction. Part Two: Translation and Notes.

1e druk 1945 Geb. 195 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Distinctive Ideas of the Old Testament.

Prof.Dr.Norman H. SNAITH

The Distinctive Ideas of the Old Testament.

1e druk 1944 Geb. 193 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Leviticus and Numbers.

Dr.N.H. SNAITH (Ed.)

Leviticus and Numbers.

(The Century Bible. New Edition. Based on the Revised Standard Version.)
1e druk 1967 Geb. 364 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Met man en macht.

A.Agnes SNELLER

Met man en macht.
Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd.

(Geïll.)
1e druk 1996 Ing. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift.

I. SNOEK

Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift.
Van Adam tot Mozes.

(Geïll.)
1e druk 1924 Ing. 258 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Koningen van Israels God gegeven.

I. SNOEK

Koningen van Israels God gegeven.

1e druk 1938 Ing. 582 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Leerboek voor de Heilige Geschiedenis.

I. SNOEK

Leerboek voor de Heilige Geschiedenis.

13e druk Z.jr. Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Introduction to the Old Testament.

J.Alberto SOGGIN

Introduction to the Old Testament.
From its origins to the closing of the Alexandrian canon.

1e druk 1976 Geb. 542 Pag. meer informatie  
€ 15,00
A Greek Synopsis of the Gospels.

Mgr. De SOLAGES

A Greek Synopsis of the Gospels.
A New Way of solving the Synoptic Problem.

(English edition translated from de French text by J.Baissus.)
1e druk 1959 Ing. 1128 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Spiritisme. (serie: Wegwijs)

Drs.Jan Hendrik SOMMER

Spiritisme. (serie: Wegwijs)

1e druk 2001 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Compassionate God.

Choan-Seng SONG

The Compassionate God.

1e druk 1982 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Third-Eye Theology.

Choan-Seng SONG

Third-Eye Theology.
Theology in Formation in Asian Settings.

1e druk 1979 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Dekalog heute.

Theo SORG (Hrsg.)

Dekalog heute.
Predigthilfen zu den zehn Geboten.

1e druk 1979 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ontwikkelingen in de psychologie.

Karel SOUDIJN en BERGMAN Henk (Red.)

Ontwikkelingen in de psychologie.

1e druk 1977 Ing. 248 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage.

Othmar SPANN

Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage.

1e druk 1947 Ing. 411 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Generation of Meaning in Liturgical Songs.

Willem Marie SPEELMAN

The Generation of Meaning in Liturgical Songs.
A Semiotic Analysis of Five Liturgical Songs as Syncretic Discourses.

(DISS.)
1e druk 1995 Ing. 296 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die geistige Welt.

E.John SPEER

Die geistige Welt.
Ihre Wesen, Ebenen und grenzwissenschaftliche Phänomene.

Metaphysik 2000.
1e druk 1987 Geb. 346 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Maar doden kunnen ze hem niet.

Günter SPEICHER

Maar doden kunnen ze hem niet.
Op zoek naar de historische Jezus.

1e druk Z.jr. Geb. 336 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een bundel essays over hermeneutische regels en hun toepassing in de theologie.

SPELREGELS

Een bundel essays over hermeneutische regels en hun toepassing in de theologie.

Met bijdragen van: Dr.M.A.Beek, Dr.C.J.Bleekr, Dr.W.F.Golterman, Dr.W.J.Kooiman, Dr.C.W.Mönnich, Dr.G.C.van Niftrik, Dr.J.A.Oosterbaan, Dr.C.Riemers, Dr.J.N.Sevenster, Dr.E.L.Smelik en Dr.J.Sperna Weiland.
1e druk 1967 Ing. 241 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ANTWOORD.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

ANTWOORD.
Gestalten van geloof in de wereld van nu.

(groot formaat. / Geïll. in zwart-wit en kleur.)
1e druk 1975 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Genesis.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

Genesis.
Met vertaling en commentaar.

(Geïll.)
1e druk 1964 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Jesaja.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

Jesaja.
Met vertaling en commentaar.

(Geïll.)
1e druk 1964 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Oriëntatie.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

Oriëntatie.
Nieuwe wegen in de theologie.

(Over o.a.: Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, John A.T.Robinson, Paul van Buren, Harvey E.Cox, Thomas Altizer, Dorothee Sölle, e.a.)
1e druk 1966 Geb. 229 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Oriëntatie.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

Oriëntatie.
Nieuwe wegen in de theologie.

(Over o.a.: Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, John A.T.Robinson, Paul van Buren, Harvey E.Cox, Thomas Altizer, Dorothee Sölle, e.a.)
5e druk 1971 Ing. 261 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Voortgezette Oriëntatie.

Prof.Dr.J. SPERNA WEILAND

Voortgezette Oriëntatie.
Nieuwe wegen in de theologie.

1e druk 1971 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.

Ds.J.M. SPIER

Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.

3e druk 1946 Geb. 237 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wijsbegeerte en levenspractijk.

Ds.H.J. SPIER en SPIER Ds.J.M.

Wijsbegeerte en levenspractijk.
De betekenis van de wijsbegeerte der wetsidee voor velerlei levensgebied.

1e druk 1948 Geb. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
VRIJHEID.

G.J. SPIJKER (Red.)

VRIJHEID.
Een christelijk-sociaal pleidooi.

(Mr.G.Groen van Prinsterer Stichting.)
1e druk 2010 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 7,50
’t Is niet te hoog, ’t is niet te diep.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

’t Is niet te hoog, ’t is niet te diep.
Voor wie meer van het geloof wil weten.

1e druk 1984 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De nieuwe kern en Karl Barth.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

De nieuwe kern en Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1980 Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een gehoorzame rebel.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Een gehoorzame rebel.
Martin Niemöller op de kansel en op het podium.

1996 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een rondje om de kerk.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Een rondje om de kerk.
Kroniek van een halve eeuw.

1e druk 2001 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gereformeerd of knettergek.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Gereformeerd of knettergek.

1e druk 1987 Ing. 90 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Nu rijst uit elke nacht uw morgen.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Nu rijst uit elke nacht uw morgen.
Bijbels dagboek.

1e druk 1991 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Onder de hoge open hemel.

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Onder de hoge open hemel.

1e druk Z.jr. Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wat geloven wij werkelijk?

Dr.A.A. SPIJKERBOER

Wat geloven wij werkelijk?
Notities bij het Nederlandse christendom.

1e druk 1971 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Jesus for the Non-Religious.

John Shelby SPONG

Jesus for the Non-Religious.
Recovering the Divine at the Heart of the Human.

1e druk 2008 Ing. 316 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De kerk in de gevangenis.

Ds.J. SPOOR (Red.)

De kerk in de gevangenis.

Een bundel opstellen over het justitiepastoraat aangeboden aan Drs.C.F.Brüsewitz bij zijn afscheid als hoofdpredikant bij de Inrichtingen van het Ministerie van Justitie.
1e druk 1983 Ing. 181 Pag. meer informatie  
€ 6,50
VRIJE WIL EN GENADE.

R.C. SPROUL

VRIJE WIL EN GENADE.
Gevangenschap en bevrijding van de wil.

1e druk 2008 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Structure and Composition of Deutero-Isaiah.

H.C. SPYKERBOER

The Structure and Composition of Deutero-Isaiah.
With Special Reference to the Polemics against Idolatry.

(DISS.)
1e druk 1976 Ing. 248 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die neue Hermeneutik.

Günter STACHEL

Die neue Hermeneutik.
Ein Überblick.

1e druk 1968 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Lyrik (Psalmen, Hoheslied und Verwantes).

Prof.D.Dr.W. STAERK

Lyrik (Psalmen, Hoheslied und Verwantes).
Übersetzt, erklärt und mit Einleitungen versehen.

2e druk 1920 Geb. 349 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DE OPSTANDING VAN DE DODEN IN DE THEOLOGIE VAN K.BARTH, R.BULTMANN EN W.PANNENBERG.

Dr.C. STAM

DE OPSTANDING VAN DE DODEN IN DE THEOLOGIE VAN K.BARTH, R.BULTMANN EN W.PANNENBERG.

1e druk 2003 Pb. 384 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Studeren - Een stuk van je leven!

Drs.C. STAM en TIELEMAN Drs.D. (Red.)

Studeren - Een stuk van je leven!
Pastorale verkenningen in de wereld van de universiteit.

Enkele titels: Studeren - waarom zou je? Geloven op de tocht. De kerkdienst tussen onvrede en viering. Studentenpastoraat en kerk. Aan een dergelijk boekje is al jaren grote behoefte!
1e druk 1979 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament.

Dr.C. STAM Sr.

De Hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament.
(DISS.)

1e druk 1950 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament.

Dr.C. STAM Sr.

De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament.
(DISS.)

1e druk 1950 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 22,50
L’Évangile selon Marc.

B.H.M.G.M. STANDAERT

L’Évangile selon Marc.
Composition et Genre Litteraire.

(DISS.)
1e druk 1978 Ing. 679 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Ziekenhuispastoraat in de kinderkliniek.

W.F.O.E. STANGE

Ziekenhuispastoraat in de kinderkliniek.
(DISS.)

1981 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Christus en het menschelijk lijden.

E. STANLEY JONES

Christus en het menschelijk lijden.

1e druk 1934 Geb. 172 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Dichter bij Jezus?

Graham STANTON

Dichter bij Jezus?
Nieuw licht op de evangeliën.

(Geïll.) met een enkel streepje.
1e druk 1997 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Theologie des Neuen Testaments.

Prof.Dr.Ethelbert STAUFFER

Die Theologie des Neuen Testaments.

1e druk 1945 Ing. 348 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Baptism, Rites of Passage, and Culture.

S.Anita STAUFFER (Ed.)

Baptism, Rites of Passage, and Culture.

(The Lutheran World Federation. Department for Theology and Studies.)
1e druk 1999 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Science and Liberation.

Gerben J. STAVENGA

Science and Liberation.
A blind Spot in Scientific Research – exploring a new Structure of Reality.

(DISS.)
1e druk 1991 Ing. 173 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ursprung, Gestalt und Auftrag der Kirche.

Dr.Hans Martin STÜCKELBERGER

Ursprung, Gestalt und Auftrag der Kirche.
Ihr Werden bis zum Jahre 258 und ihr Sein in der Gegenwart.

(met potlood streepjes in de marge.)
1e druk 1947 Geb. 285 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geschiedenis van de filosofie.

Hans Joachim STÖRIG

Geschiedenis van de filosofie.
2 delen.

1e druk 1959 Ing. 618 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geschiedenis van de filosofie.

Hans Joachim STÖRIG

Geschiedenis van de filosofie.
2 delen.

1972 Ing. 679 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Abschluss der Prophetie im Alten Testament.

Odil Hannes STECK

Der Abschluss der Prophetie im Alten Testament.
Ein Versuch zur Frage der Vorgeschichte des Kanons.

1e druk 1991 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Mythos – Differenzierung, Selbstinterpretation.

Dr.Gerhard STEEGE

Mythos – Differenzierung, Selbstinterpretation.
(DISS.)

Versuch zur erkenntnistheoretischen Grundlegung einer entmythologisierenden Theologie unter kritischen Rückblick auf die Erkenntnismethode Reinhold Seebergs.
1e druk 1953 Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Philosophia Deformata.

Dr.H. STEEN

Philosophia Deformata.

1e druk 1937 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 7,50
VERBEELD VERTROUWEN.

Dr.Regn. STEENSMA

VERBEELD VERTROUWEN.
De mens tussen kruishout en doodskop.

(groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 175 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het leven vieren.

Fulbert STEFFENSKY

Het leven vieren.
Spiritualiteit in het dagelijks leven.

1e druk 1984 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Glaubensbegründigung.

Johann Peter STEFFES

Glaubensbegründigung.
Christlicher Gottesglaube in Grundlegung und Abwehr.

Herausgegeben von Ludwig Deimel. I.Band. Methodische und geschichtliche Einführung. Anthropologische Grundlegung. Religionsphilosophie.
1e druk 1958 Geb. 663 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Das Universalien-Problem.

Wolfgang STEGMÜLLER (Hrsg.)

Das Universalien-Problem.

(Wege der Forschung. Band LXXXIII.)
1e druk 1978 Geb. 372 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Moses und die Offenbarung der Demokratie.

Hannes STEIN

Moses und die Offenbarung der Demokratie.

(Geïll.)
1e druk 1998 Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wegen naar waarachtig mens-zijn.

Laetitia E.van STEKELENBURG

Wegen naar waarachtig mens-zijn.
De invloed van het werk van Wilfred Cantwell Smith op de hedendaagse theologie van de godsdiensten.

(DISS.)
1e druk 1998 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Mensen en boeken.

Dr.J. STELLINGWERFF

Mensen en boeken.

1e druk 1963 Geb. 221 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Precis de Morale Chretienne.

J. STELZENBERGER

Precis de Morale Chretienne.
Traduction: A.Liefooghe et J.Alzin.

1e druk 1959 Geb. 436 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament.

Dr.P.A.van STEMPVOORT

Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament.

(Geïll.)
1e druk 1955 Geb. 165 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The School of St.Matthew and its Use of the Old Testament.

Krister STENDAHL

The School of St.Matthew and its Use of the Old Testament.
Second Edition with a New Preface.

1e druk 1968 Ing. 265 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Leben und Tod in den Religionen.

Gunther STEPHENSON (Hrsg.)

Leben und Tod in den Religionen.
Symbol und Wirklichkeit.

(Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 385 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Geloven tussen Babel en Jeruzalem.

Louis STERKENBURG

Geloven tussen Babel en Jeruzalem.

Bezinning en gedachten over het spanningsveld tussen de roeping van de gelovigen, de kerk en participatie in cultuur en samenleving.
1e druk 2005 Ing. 137 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Macht door gehoorzaamheid.

E.Ed. STERN

Macht door gehoorzaamheid.
Theologisch onderzoek naar de macht over mensen.

Met een Woord vooraf door Prof.Dr.J.de Graaf.
1e druk 1973 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Exploring Phenomenology.

David STEWART and MICKUNAS Algis

Exploring Phenomenology.
A Guide to the Field and its Literature.

Ohio University Press.
2e druk 1990 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Bijbels woordenboek voor protestantse en rooms-katholieke jeugd.

Lize STILMA

Bijbels woordenboek voor protestantse en rooms-katholieke jeugd.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In de voorzeide leer.

Lize STILMA

In de voorzeide leer.
Gesprekken over kerk en onderwijs.

1e druk 1989 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Mijn kind is verslaafd.

Lize STILMA

Mijn kind is verslaafd.

1e druk 1979 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wuiven naar de dominee.

Lize STILMA

Wuiven naar de dominee.
De verstandelijk gehandicapte en de kerk.

1e druk 1979 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Umgang mit theologischen Texten.

Alex STOCK

Umgang mit theologischen Texten.
Methoden, Analysen, Vorschläge.

1e druk 1974 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Studien zur Auslegung der synoptischen Evangelien im Unterricht.

Hans STOCK

Studien zur Auslegung der synoptischen Evangelien im Unterricht.

1e druk 1959 Geb. 254 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Evil and the Mystics’ God.

Dr.Michael STOEBER

Evil and the Mystics’ God.
Towards a Mystical Theodicy.

University of Toronto Press. (nieuwprijs € 49,99)
1e druk 1992 Geb. 233 Pag. meer informatie  
€ 20,00
In de houten broek.

D.van der STOEP en FELDERHOF H.H.

In de houten broek.
Over dominees, preeken en kerkmenschen.

(Geïll.)
1e druk 1940 Geb. 251 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die letzten Dinge in der Theologie Bonaventuras.

Hinrich STOEVESANDT

Die letzten Dinge in der Theologie Bonaventuras.

(DISS.)
1e druk 1969 Geb. 395 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Gottes freiheit und die Grenze der Theologie.

Hinrich STOEVESANDT

Gottes freiheit und die Grenze der Theologie.
Gesammelte Aufsätze, herausgegeben von Elisabeth Stoevesandt und Gerhard Sauter.

1e druk 1992 Ing. 294 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Keine andern Götter.

Hinrich STOEVESANDT

Keine andern Götter.
Predigten.

1e druk 1973 Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Is vragen naar zin vragen naar God?

Dr.W. STOKER

Is vragen naar zin vragen naar God?
Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving.

1e druk 1993 Ing. 311 Pag. meer informatie  
€ 12,50
HERORIËNTATIE IN DE THEOLOGIE.

Wessel STOKER en SAR Henk C.van der (Red.)

HERORIËNTATIE IN DE THEOLOGIE.
Dit boek verschijnt tegelijkertijd als laatste nummer van het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift (2003/4).

1e druk 2003 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Theologie op de drempel van 2000.

Wessel STOKER en SAR Henk C.van der (Red.)

Theologie op de drempel van 2000.
Terugblik op 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.

1e druk 1999 Ing. 344 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Verhulde waarheid.

Wessel STOKER en VROOM Henk

Verhulde waarheid.
Over het begrijpen van religieuze teksten.

1e druk 2000 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Voorbij de ideologie?

B.van STOKKOM (Red.)

Voorbij de ideologie?
Zingeving en politiek na Fukuyama’s “Einde van de geschiedenis”.

(Thomas More Academie.)
1e druk 1991 Ing. 235 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Verhalen, Vertellen.

H. STOLK

Verhalen, Vertellen.

1e druk 1996 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Das Alte Testament.

Fritz STOLZ

Das Alte Testament.

1e druk 1974 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Psalmen in nachkultischen Raum.

Fritz STOLZ

Psalmen in nachkultischen Raum.

1e druk 1983 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Crisiscounseling.

Howard W. STONE

Crisiscounseling.

1e druk 1977 Ing. 81 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Een gastvrij onthaal.

Sake STOPPELS

Een gastvrij onthaal.
Gids voor inloopcentra en andere vormen van kerkelijke gastvrijheid.

1e druk 1997 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bibel-Griechisch leichtgemacht.

Werner STOY und HAAG Klaus

Bibel-Griechisch leichtgemacht.
Lehrbuch neutestamentlichen Griechisch.

1e druk 1983 Ing. 349 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Bibel-Griechisch leichtgemacht.

Werner STOY und HAAG Klaus

Bibel-Griechisch leichtgemacht.
Lehrbuch neutestamentlichen Griechisch.

Lösungsbuch.
3e druk 1993 gebrocheerd 78 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hij sprak en ik hoorde.

Ds.A.K. STRAATSMA

Hij sprak en ik hoorde.
Bijbels Dagboek.

1e druk Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Massacommunicatie en godsdienstige beïnvloeding.

Dr.Mr.C.J. STRAVER

Massacommunicatie en godsdienstige beïnvloeding.
(DISS.)

1e druk 1967 Ing. 274 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Weg der Gerechtigkeit.

Georg STRECKER

Der Weg der Gerechtigkeit.
Untersuchung zur Theologie des Matthäus.

(DISS.)
1e druk 1962 Ing. 267 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das Problem der Theologie des Neuen Testaments.

Georg STRECKER (Hrsg.)

Das Problem der Theologie des Neuen Testaments.

(Wege der Forschung. Band CCCLXVIII.)
1e druk 1975 Geb. 472 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Einführung in die neutestamentliche Exegese.

George STRECKER und SCHNELLE Udo

Einführung in die neutestamentliche Exegese.

1e druk 1983 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het hart naar boven.

Ton van STRIEN en STRONKS Els

Het hart naar boven.
Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.

Bezorgd door Ton van Strien en Els Stronks.
1e druk 1998 Geb. 447 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Schuld en Pastoraat.

Hans STRIJARDS

Schuld en Pastoraat.
Een poimenische studie over schuld als thema voor het pastorale groepsgesprek. (DISS.)

1e druk 1997 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Theologie bij de tijd.

Prof.Dr.Kr. STRIJD

Theologie bij de tijd.
Een keuze uit zijn werk, aangeboden bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.

1e druk 1976 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Paul and the Romans.

Dr.Denise L. STRINGER

Paul and the Romans.
The Life and Letters of Paul.

1e druk 2000 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Das Gottesgeheimnis des Kreuzes.

Dr.August STROBEL

Das Gottesgeheimnis des Kreuzes.
Eine historische und hermeneutische Wegweisung.

1e druk 1968 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Kerygma und Apokalyptik.

Dr.August STROBEL

Kerygma und Apokalyptik.
Eine religionsgeschichtlicher und theologischer Beitrag zur Christusfrage.

1e druk 1967 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Rechtfertigung aus Glauben.

Vittorio SUBILIA

Die Rechtfertigung aus Glauben.
Gestalt und Wirkung vom Neuen Testament bis heute.

1e druk 1981 Ing. 306 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Le Problème du Catholicisme.

Vittorio SUBILIA

Le Problème du Catholicisme.
Traduction de l’Italien par Emile Ribaute, entièrement revue par l’auteur.

1e druk 1962 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Wunder Jesu.

Alfred SUHL

Die Wunder Jesu.
Ereignis und Überlieferung.

1e druk Z.jr. Ing. 54 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Die Wunderbegriff im Neuen Testament.

Alfred SUHL (Hrsg.)

Die Wunderbegriff im Neuen Testament.

(Wege der Forschung. Band CCXCV.)
1e druk 1980 Geb. 530 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Mission at the Crossroads.

Th. SUMARTANA

Mission at the Crossroads.

Indigenous Churches, European Missionaries, Islamic Association and Socio-Religious Change in Java 1812-1936.
1e druk 1993 Ing. 379 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Het spel van Woord en Geest.

Dr.J.J. SUURMOND

Het spel van Woord en Geest.
Aanzet tot een charismatische theologie.

1e druk 1994 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
God is machtig – maar hoe?

Ds.P.B. SUURMOND

God is machtig – maar hoe?
Relaas van een Godservaring.

1e druk 1984 Ing. 146 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De mensenmaatschappij.

Abram de SWAAN

De mensenmaatschappij.
Een inleiding.

1e druk 1996 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Horizontal Line Synopsis of the Gospels.

Prof.Dr.Reuben J. SWANSON

The Horizontal Line Synopsis of the Gospels.

1e druk 1975 Geb. 617 Pag. meer informatie  
€ 22,50
More Europe?

John SWEENEY and GERWEN Jef Van (eds.)

More Europe?
A Critical Christian Inquiry into the Process of European Integration.

1e druk 1997 Ing. 285 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Worden alle mensen gered?

Andreas SYMANK

Worden alle mensen gered?
Gedachten over de leer der alverzoening.

1e druk 1989 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Psalmen und Kult im Alten Testament.

Prof.Dr.Andreas SZÖRÉNYI

Psalmen und Kult im Alten Testament.
(Zur Formgeschichte der Psalmen.)

1e druk 1961 Geb. 571 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch von Friedrich Blass und Albert Debrunner.

David TABACHOVITZ

Grammatik des neutestamentlichen Griechisch von Friedrich Blass und Albert Debrunner.

Ergänzungsheft zur 12. Auflage.
2e druk 1970 gebrocheerd 56 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Miracles et Evangile.

Kenzo TAGAWA

Miracles et Evangile.
La pensée personnelle de l’Évangeliste Marc.

(DISS.)
1e druk 1966 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aan hun vruchten zult gij hen kennen.  (DISS.)

Chung Hoon TAIK

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. (DISS.)
Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheüs.

1989 Ing. 431 Pag. meer informatie  
€ 20,00
SPINK Kathryn; Broeder Roger van Taizé.

Br.Roger van TAIZÉ

SPINK Kathryn; Broeder Roger van Taizé.

(serie: Geloofsgetuigen.)
1e druk 1989 Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The World of Qumran from Within.

Prof.Dr.Shemaryahu TALMON

The World of Qumran from Within.
Collected Studies.

1e druk 1989 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Een boek om mee te leven.

Rien TANG

Een boek om mee te leven.
Kennismaking met de oudste bijbelvertaling.

1e druk 1979 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De lichamelijke opvoeding in het licht der Schrift.

Dr.G.van der TAS

De lichamelijke opvoeding in het licht der Schrift.

1e druk 1978 Geb. 219 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het mysterie Gods onthuld.

A.Z. TAULINI

Het mysterie Gods onthuld.
(Over het evangelie van Thomas.)

1e druk 1973 Geb. 320 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Gospel according to St.Mark.

Prof.D.Dr.Vincent TAYLOR

The Gospel according to St.Mark.
The Greek Text with Introduction, Notes and Indexes.

1e druk 1959 Geb. 716 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Keerpunt: Religie.

Christoph TÜRCKE

Keerpunt: Religie.
Een dogmatiek in brokstukken.

1e druk 1997 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung.

Heinz Eduard TÖDT

Der Menschensohn in der synoptischen Überlieferung.

2e druk 1963 Geb. 331 Pag. meer informatie  
€ 15,00
DAECKE Sigurd Martin; Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN

DAECKE Sigurd Martin; Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie.
Die Weltlichkeit Gottes und die Weltlichkeit der Welt.

1e druk 1967 Geb. 425 Pag. meer informatie  
€ 20,00
DELFGAAUW Dr.Bernard; Teilhard de Chardin.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN

DELFGAAUW Dr.Bernard; Teilhard de Chardin.

6e druk 1963 Geb. 126 Pag. meer informatie  
€ 6,50
KING Ursula; Towards a New Mysticism.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN

KING Ursula; Towards a New Mysticism.
Teilhard de Chardin and Eastern Religions.

1e druk 1981 Ing. 318 Pag. meer informatie  
€ 10,00
KOPP Dr.Josef Vital; Teilhard de Chardin.

Pierre TEILHARD DE CHARDIN

KOPP Dr.Josef Vital; Teilhard de Chardin.

(Denkers over God en Wereld. Deel 2.)
2e druk 1962 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
MARK.

W.R. TELFORD

MARK.

(New Testament Guides. General Editor: A.T.Lincoln.)
1e druk 1997 Ing. 162 Pag. meer informatie  
€ 15,00
The Interpretation of MARK.

William R. TELFORD (Ed.)

The Interpretation of MARK.

(Studies in New Testament Interpretation. Consultant Editor: Robert Morgan.)
2000 Ing. 358 Pag. meer informatie  
€ 27,50
The New Testament as True Fiction.

Dr.Douglas A. TEMPLETON

The New Testament as True Fiction.
Literature, Literary Criticism, Aesthetics.

Sheffield Academisc Press. (Geïll.)
1e druk 1999 Ing. 391 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Benoemen en bouwen.

Doekle TERPSTRA

Benoemen en bouwen.
Doekle Terpstra in gesprek met Maarten Meester.

1e druk 2008 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Meer dan geld verdienen.

Doekle TERPSTRA

Meer dan geld verdienen.

1e druk 2004 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Abortus provocatus of niet?

Dr.A.A.A. TERRUWE

Abortus provocatus of niet?

1e druk 1975 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geloven zonder angst en vrees.

Dr.A.A.A. TERRUWE

Geloven zonder angst en vrees.

3e druk 1971 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Ouders en kinderen op weg naar de toekomst.

Dr.A.A.A. TERRUWE

Ouders en kinderen op weg naar de toekomst.

1e druk 1976 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 4,50
ANDEL Cornelis Pieter van; Gerhard Tersteegen.

Gerhard TERSTEEGEN

ANDEL Cornelis Pieter van; Gerhard Tersteegen.
Leben und Werk – sein Platz in der Kirchengeschichte.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1973 Geb. 307 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Urchristliche Wundergeschichten.

Prof.Dr.Gerd THEISSEN

Urchristliche Wundergeschichten.
Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien.

1e druk 1974 Geb. 319 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Vol.54, No.4.

Theological Studies

Vol.54, No.4.

Sachs John R.; Apocatastasis in Patristic Theology. Rocca Gregory P.; Aquinas on God-Talk: Hovering over Abyss. Noonan John T.; Development in Moral Doctrine. and others.
1e druk 1993 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vol.55, No.2.

Theological Studies

Vol.55, No.2.

Ferrara Dennis Michael; Representation or Self-Effacement: The Axiom “In Persona Christi” in St.Thomas and the Magisterium. Haight Roger; Jesus and Salvation: An Essay in Interpretation. and others.
1e druk 1994 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ooggetuige van Jezus.

Carsten Peter THIEDE en D’Ancona Matthew

Ooggetuige van Jezus.
Nieuw licht op het ontstaan van het christendom door de ontdekking van papyrusfragmenten.

1e druk 1996 Ing. 253 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Auf der Suche nach dem verlorenen Wort.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Auf der Suche nach dem verlorenen Wort.
Gedanken zur Zukunft des Christentums.

1e druk 1986 Geb. 255 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Über uns leuchtet der Bogen.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Über uns leuchtet der Bogen.
Ein Bibel-Lesebuch.

Mit Kupferstichen von Joachim von Sandrart.
1e druk 1986 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das Bilderbuch Gottes.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Das Bilderbuch Gottes.
Reden über die Gleichnisse Jesu.

(met enkele lichte strepen.)
1e druk Geb. 321 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das Bilderbuch Gottes.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Das Bilderbuch Gottes.
Reden über die Gleichnisse Jesu.

1e druk 1962 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Das Leben kann noch einmal beginnen.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Das Leben kann noch einmal beginnen.
Ein Gang durch die Bergpredigt.

4e druk 1958 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Das schweigen Gottes.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Das schweigen Gottes.
Fragen von heute an das Evangelium.

1e druk 1962 Ing. 105 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die Christen in ’n krisis.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Die Christen in ’n krisis.
’n Boek van hoop.

1e druk 1977 Geb. 118 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Die geheime Frage nach Gott.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Die geheime Frage nach Gott.
Hintergründe unserer geistigen Situation.

1e druk 1972 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Einführung in die christliche Ethik.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Einführung in die christliche Ethik.

1e druk 1963 Geb. 261 Pag. meer informatie  
€ 10,00
En als God nu eens bestond…

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

En als God nu eens bestond…
Over de vraag naar God.

1e druk 1971 Geb. 270 Pag. meer informatie  
€ 12,50
En sê nou God bestaan…?

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

En sê nou God bestaan…?

1e druk 1974 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Fragen des Christentums an die moderne Welt.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Fragen des Christentums an die moderne Welt.
Untersuchungen zur geistigen und religiösen Krise des Abendlandes.

1e druk 1947 Geb. 274 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geloven als het er op aan komt.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Geloven als het er op aan komt.
Hoopgevende woorden over eigentijdse vragen.

1e druk 1978 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geloven – Wat stelt dat eigenlijk voor?

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Geloven – Wat stelt dat eigenlijk voor?
Een oriëntatie over geloof en godsdienst.

1e druk 1977 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geloven: een avontuur.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Geloven: een avontuur.
Levensvragen in het spanningsveld van ons geloof.

1e druk 1982 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Glauben als Abenteuer.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Glauben als Abenteuer.
Unsere Lebensfragen im Lichte biblischer Texte.

1e druk 1980 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Glauben und Denken in der Neuzeit.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Glauben und Denken in der Neuzeit.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1983 Ing. 639 Pag. meer informatie  
€ 15,00
HAAS Rudolf und HAUG Martin; Helmut Thielicke – Prediger in unserer Zeit.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

HAAS Rudolf und HAUG Martin; Helmut Thielicke – Prediger in unserer Zeit.

(Geïll.)
1e druk 1968 Geb. 122 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het geheim van het koninkrijk.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Het geheim van het koninkrijk.
Gelijkenissen van Jezus.

1e druk Geb. 317 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoe de wereld begon.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Hoe de wereld begon.
De mens in de oergeschiedenis van de Bijbel.

1e druk Geb. 320 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hoe modern mag de theologie zijn?

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Hoe modern mag de theologie zijn?
Vier modellen van hedendaagse verkondiging.

1e druk 1968 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
JANTSCH Rudolf; Missbrauchte Religion.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

JANTSCH Rudolf; Missbrauchte Religion.
Zur “Evangelischen” Staatsethik des Helmut Thielicke.

1e druk 1964 Ing. 254 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Jesus Christus am Scheidewege.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Jesus Christus am Scheidewege.
Eine biblische Besinnung.

1e druk 1938 Geb. 131 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Leben mit dem Tod.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Leben mit dem Tod.

1e druk 1980 Geb. 346 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Leiden an der Kirche.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Leiden an der Kirche.
Ein persönliches Wort.

1e druk 1965 Ing. 185 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Lijden aan de kerk.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Lijden aan de kerk.
Een persoonlijk woord.

1e druk Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Living with Dead.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Living with Dead.
Translated by Geoffrey W.Bromiley.

1e druk 1983 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Mensch sein – Mensch werden.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Mensch sein – Mensch werden.
Entwurf einer christlichen Anthropologie.

1e druk 1976 Geb. 525 Pag. meer informatie  
€ 17,50
MEULEN H.C.van der; Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. (DISS.)

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

MEULEN H.C.van der; Die wondt en heelt, doodt en levend maakt. (DISS.)
Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke (1908-1986).

Een onderzoek naar de struktuur van de relatie wet-evangelie in de theologie van Helmut Thielicke, toegespitst op de problematiek van dood en leven.
1e druk 1992 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 20,00
NORDLANDER Agne; Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes. (DISS.)

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

NORDLANDER Agne; Die Gottebenbildlichkeit in der Theologie Helmut Thielickes. (DISS.)
Untersuchung eines Beispiels der personalistisch-existentiellen Konzeption der theologischen Anthropologie.

1e druk 1973 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Schuld und Schicksal.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Schuld und Schicksal.
Gedanken eines Schriften über das Tragische.

1e druk 1935 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 4,50
The Prayer that Spans the World.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

The Prayer that Spans the World.
Sermons on the Lord’s Prayer.

1e druk 1965 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

The waiting Father.
Sermons on the Parables of Jesus.

1e druk 1959 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
THEOLOGISCHE ETHIK. 3 Bde.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

THEOLOGISCHE ETHIK. 3 Bde.
(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)

I.Band. Prinzipienlehre. Dogmatische, philosophische und kontroverstheologische Grundlegung. II.Band. Entfaltung. I.Teil: Mensch und Welt. II.Band. Entfaltung. II.Teil: Ethik des Politischen.
1e druk 1958 Geb. 2237 Pag. meer informatie  
€ 55,00
Tod und Leben.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Tod und Leben.
Studien zur christlichen Anthropologie

1e druk 1946 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vom geistligen Reden.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Vom geistligen Reden.
Begegnung mit Spurgeon.

Mit Auszügen aus Werken von C.H.Spurgeon und einem Nachwort von Adolf Sommerauer.
2e druk 1962 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wie die Welt begann.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Wie die Welt begann.
Der Mensch in die Urgeschichte der Bibel.

1e druk Ing. 250 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zu Gast auf einem schönen Stern.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Zu Gast auf einem schönen Stern.
Erinnerungen.

4e druk 1984 Geb. 448 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Zwischen Gott und Satan.

Prof.Dr.D.Helmut THIELICKE

Zwischen Gott und Satan.
Die Versuchung Jesu und die versuchlichkeit des Menschen.

1e druk 1960 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Met kinderen praten over God.

Dr.Helmut THIELICKE e.a.

Met kinderen praten over God.
Wegwijzer voor jonge ouders die het christelijk geloof willen doorgeven.

(Geïll. en gedrukt in twee kleuren.)
1e druk 1981 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christliche Daseinsgestaltung.

Dr.Helmut THIELICKE und SCHREY H.-H.

Christliche Daseinsgestaltung.
Ökumenische Stellungnahmen zu Fragen der Gegenwart.

Ausgewählt von Heinz-Horst Schrey mit einer Einleitung von Helmut Thielicke. Neu ausgewählte Ausgabe,
1e druk 1971 Geb. 617 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Christliche Daseinsgestaltung.

Dr.Helmut THIELICKE und SCHREY H.-H.

Christliche Daseinsgestaltung.
Äusserungen evangelischer Ethik zu Fragen der Gegenwart.

Ausgewählt von Heinz-Horst Schrey mit einer Einleitung von Helmut Thielicke.
1e druk 1958 Geb. 584 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Glaube und Handeln.

Dr.Helmut THIELICKE und SCHREY H.-H.

Glaube und Handeln.
Grundprobleme evangelischer Ethik.

Texte aus der evangelischen Ethik der Gegenwart. Ausgewählt von Heinz-Horst Schrey mit einer Einleitung von Helmut Thielicke.
1e druk 1961 Ing. 470 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Glaube und Handeln.

Dr.Helmut THIELICKE und SCHREY H.-H.

Glaube und Handeln.
Grundprobleme evangelischer Ethik.

Texte aus der evangelischen Ethik der Gegenwart. Ausgewählt von Heinz-Horst Schrey mit einer Einleitung von Helmut Thielicke.
1e druk 1961 Ing. 470 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het experiment schepping.

Bart THIJS

Het experiment schepping.
Het creatieve proces in cultuur, geloof en gemeente.

(Geïll.)
1e druk 2001 Ing. 231 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Bijbel op tafel.

Ds.E.Th. THIJS

De Bijbel op tafel.
De bijbel als “open boek” in het gezin, de kerk, de school en het persoonlijk leven.

(Geïll.)
1e druk 1985 Ing. 266 Pag. meer informatie  
€ 8,50
OP WEG NAAR KERST.

Ds.E.Th. THIJS

OP WEG NAAR KERST.
Gedachten en gedichten voor de dagen van advent.

1e druk 2000 Pb. 137 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sporen die blijven.

Herman THIJSSEN

Sporen die blijven.
Op zoek naar een levensecht beeld van Jezus.

1e druk 1999 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ethics.

Jacques P. THIROUX and KRASEMANN Keith W.

Ethics.
Theory and Practice.

9e druk 2007 Ing. 544 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Het luistert nauw.

J. THOMAS

Het luistert nauw.
Het gesprek over de preek tussen gemeente en predikant.

1e druk 1978 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Homiletische hulplijnen.

J. THOMAS

Homiletische hulplijnen.
Aanwijzingen bij de preekvoorbereiding.

(Praktisch Theologische Handboekjes. Nr.41.)
1e druk 1976 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Religion and the Decline of Magic.

Keith THOMAS

Religion and the Decline of Magic.
Studies in Popular Beliefs in Sixteenth- and Seventeenth-Century England.

4e druk 1985 Ing. 873 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Psalmen.

Piet THOMAS

De Psalmen.
Vertaald en bewerkt door Piet Thomas.

Voorgelezen door Stan Milbou, met muziek van Philippe de Chaffoy. (boek en CD.)
1e druk 2004 Geb. 227 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De gouden ark.

Piet THOMAS (Red.)

De gouden ark.
Religie en cultuur.

Het thema “vertrouwen”. Nieuwe teksten voor de liturgie. Leeswijzer.
1e druk 1996 Ing. 260 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Matthew’s Advice to a Divided Community. Mt. 17,22-18,35.

Prof.Dr.William G. THOMPSON

Matthew’s Advice to a Divided Community. Mt. 17,22-18,35.

(Analecta Biblica. Vol. 44.)
1e druk 1970 Geb. 313 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Phantastik in Literatur und Kunst.

Christian W. THOMSEN und FISCHER Jens Malte (Hrsg.)

Phantastik in Literatur und Kunst.

1e druk 1980 Geb. 586 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Religieuze Poëzie Nederlandsche dichters.

J.Jac. THOMSON

Religieuze Poëzie Nederlandsche dichters.
Gekozen en ingeleid door J.Jac.Thomson.

1e druk Z.jr. Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Nieuwe mores leren.

Dr.Mady A. THUNG (Red.)

Nieuwe mores leren.
Ideeën over moreel beraad in kerken.

1986 Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Baptism and Eucharist.

Max THURIAN and WAINWRIGHT Geoffrey (Eds.)

Baptism and Eucharist.
Ecumenical Convergence in Celebration.

1e druk 1983 Ing. 265 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Christ und Welt.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Christ und Welt.
Fragen und Antworten.

2e druk Z.jr. Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Der Brief des Jakobus.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Der Brief des Jakobus.
Ausgelegt für die Gemeinde.

1e druk 1941 Geb. 231 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Der Brief des Paulus an die Philipper.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Der Brief des Paulus an die Philipper.
Ausgelegt für die Gemeinde.

1e druk 1943 Geb. 164 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die Lehre von der Seelsorge.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Die Lehre von der Seelsorge.
(Standardwerk.)

1e druk 1946 Geb. 327 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gottesdienst – Menschendienst.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Gottesdienst – Menschendienst.
Eduard Thurneysen zum 70.Geburtstag am 10.Juli 1958.

Mit Beiträgen von Karl Barth, Richard Siebeck, John E.Staehelin, Walter Lüthi, Johannes Hamel, Wilhelm Vischer, Gottlob Spörri, Roland de Pury und Ruth Speiser. Matguerite Thurneysen; Bibliographie. (mit Porträt.)
1e druk 1958 Geb. 350 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Seelsorge im Vollzug.

Prof.Dr.Eduard THURNEYSEN

Seelsorge im Vollzug.
I. Grundsätze der seelsorgerliche Praxis. II. Konkrete Seelsorge.

1e druk 1968 Geb. 253 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Communauté et Directives Éthiques.

Raymond THYSMAN

Communauté et Directives Éthiques.
La catéchèse de Matthieu.

1e druk 1974 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Genade als spirituele kracht.

Roelof TICHELAAR

Genade als spirituele kracht.

1e druk 2004 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs.

Dick TIELEMAN

De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs.
Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat. (DISS.)

1e druk 1984 Ing. 379 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Geloofscrisis als gezichtsbedrog.

Dick TIELEMAN

Geloofscrisis als gezichtsbedrog.
Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.

1e druk 1995 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Leven met verbeelding.

Dick TIELEMAN

Leven met verbeelding.
Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur.

1e druk 2000 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bevrijd tot verbondenheid.

Drs.W.A.Z. TIEMAN en ZUNNEBERG Dr.H.

Bevrijd tot verbondenheid.
Actueel diaconaat.

(Praktisch Theologische Handboeken. Nr.57.)
1e druk 1990 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Defense of the Faith.

Prof.Dr.Cornelius van TIL

The Defense of the Faith.

(Revised and Abridged.)
1e druk 1963 Ing. 299 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Geloven tussen utopie en werkelijkheid.

Sjef van TILBORG

Geloven tussen utopie en werkelijkheid.

1e druk 1980 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 3,50
AMELUNG Eberhard; Die Gestalt der Liebe.

Prof.Dr.Paul TILLICH

AMELUNG Eberhard; Die Gestalt der Liebe.
Paul Tillichs Theologie der Kultur.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1972 Ing. 228 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Auf der Grenze.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Auf der Grenze.
Aus dem Lebenswerk Paul Tillichs.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1964 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Das neue Sein.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Das neue Sein.
Religiöse Reden, 2.Folge.

3e druk 1959 Ing. 162 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Der Mensch im Christentum und im Marxismus.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Der Mensch im Christentum und im Marxismus.

1e druk 1953 Ing. 20 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Der Protestantismus als kritik und Gestaltung.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Der Protestantismus als kritik und Gestaltung.

1e druk 1966 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die religiöse Lage der Gegenwart.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Die religiöse Lage der Gegenwart.

1e druk 1926 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die verlorene Dimension.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Die verlorene Dimension.
Not und Hoffnung unserer Zeit.

1e druk 1962 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Dynamics of Faith.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Dynamics of Faith.

1e druk 1957 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Für und wider den Sozialismus.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Für und wider den Sozialismus.

1e druk 1969 Ing. 201 Pag. meer informatie  
€ 4,50
HENSEN R.; Paul Tillich. Wijsgeer, theoloog.

Prof.Dr.Paul TILLICH

HENSEN R.; Paul Tillich. Wijsgeer, theoloog.
(serie: Theologische Monografieën.)

1e druk 1967 Geb. 232 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Impressionen und Reflexione.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Impressionen und Reflexione.
Ein Lebensbild in Aufsätzen, Reden und Stellungnahmen.

(Gesammelte Werke. Band XIII.)
1e druk 1972 Ing. 614 Pag. meer informatie  
€ 22,50
KEEFE, S.J. Donald J.; Thomism and the Ontological Theology of Paul Tillich.

Prof.Dr.Paul TILLICH

KEEFE, S.J. Donald J.; Thomism and the Ontological Theology of Paul Tillich.
A Comparison of Systems.

1e druk 1971 Geb. 372 Pag. meer informatie  
€ 15,00
MACKENZIE BROWN D.; Ultimate Concern. Tillich in Dialogue.

Prof.Dr.Paul TILLICH

MACKENZIE BROWN D.; Ultimate Concern. Tillich in Dialogue.
(A lively and stimulating introduction to Paul Tillich’s thought and personality.)

1e druk 1965 Geb. 234 Pag. meer informatie  
€ 12,50
MACKENZIE BROWN D.; Ultimate Concern. Tillich in Dialogue.

Prof.Dr.Paul TILLICH

MACKENZIE BROWN D.; Ultimate Concern. Tillich in Dialogue.
(A lively and stimulating introduction to Paul Tillich’s thought and personality.)

1e druk 1965 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
MODRAS Ronald; Paul Tillich’s Theology of the Church.

Prof.Dr.Paul TILLICH

MODRAS Ronald; Paul Tillich’s Theology of the Church.
A Catholic Appraisal. With a Foreword by Hans Küng.

1e druk 1976 Geb. 314 Pag. meer informatie  
€ 15,00
My search for Absolutes.

Prof.Dr.Paul TILLICH

My search for Absolutes.
With drawings of Saul Steinberg.

(Geïll.)
1e druk 1969 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Perspectief.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Perspectief.
Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en twintigste eeuw.

Redactie en inleiding van Carl E.Braaten.
1e druk 1967 Ing. 359 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Religiöse Verwirklichung.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Religiöse Verwirklichung.

(ex-libris G.J.Hoenderdaal.)
2e druk 1930 Geb. 312 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SCHIPPER J.; Eternal Life. (DISS.)

Prof.Dr.Paul TILLICH

SCHIPPER J.; Eternal Life. (DISS.)
De Eschatologie in de theologie van Paul Tillich.

1e druk 1971 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Prof.Dr.Paul TILLICH

Systematic Theology.
Volume I.

1955 Geb. 330 Pag. meer informatie  
€ 17,50
TAYLOR Prof.Dr.Mark Kline; Paul Tillich.

Prof.Dr.Paul TILLICH

TAYLOR Prof.Dr.Mark Kline; Paul Tillich.
Theologian of the Boundaries.

1e druk 1987 Geb. 351 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Courage To Be.

Prof.Dr.Paul TILLICH

The Courage To Be.
With an Introduction by Peter J.Gomes.

Yale University Press.
1e druk 2000 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Shaking of the Foundations.

Prof.Dr.Paul TILLICH

The Shaking of the Foundations.

1963 Ing. 186 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ultimate Concern.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Ultimate Concern.
Tillich in Dialogue with Students.

Edited by D.Mackenzie Brown. (met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1965 Geb. 250 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vier Ansprachen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Vier Ansprachen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.
Die Ansprachen sind von Werner Dodeshöner, Werner Bockelmann, D.Dr.Otto Dibelius und Paul Tillich.

1e druk 1962 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Vorlesungen über die Geschichte des christlichen Denkens.
Teil I: Urchristentum bis Nachreformation. Teil II: Aspekte des Protestantismus im 19. und 20.Jahrhundert.

Hrsg. Und übersetzt von Ingeborg C.Henel. (Ergänzungs- und Nachlassbände zu den Gesammelten Werke von Paul Tillich. Band I. und II.) (met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1971 Geb. 519 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Wesen und Wandel des Glaubens.

Prof.Dr.Paul TILLICH

Wesen und Wandel des Glaubens.

(onderstreept.)
1e druk 1961 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Kairos zur Geisteslage und Geisteswendung.

Paul TILLICH (Hrsg.)

Kairos zur Geisteslage und Geisteswendung.

Mit Beiträge von Paul Tillichy, Wilhelm Loew, Theodor Siegfried, Walter Riezler, Eduard Heimann, Karl Mennicke, Heinrich Frick, Nikolaus Berdjajew und Christian Herrmann.
1e druk 1926 Geb. 483 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Protestantismus als Kritik und Gestaltung.

Paul TILLICH (Hrsg.)

Protestantismus als Kritik und Gestaltung.

Hrsg. von Paul Tillich. Unter Mitwirkung von Adolf Allwohn, Simon Frank, Heinrich Frick, Ernst Lohmeyer, Alfred Dedo Müller, Eugen Rosenstock, Theodor Siegfried, Max Wiener und eines katholische Geistlichen.
1e druk 1929 Ing. 407 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Protestantismus als Kritik und Gestaltung.

Paul TILLICH (Hrsg.)

Protestantismus als Kritik und Gestaltung.
(Zweites Buch des Kairos-Kreises.)

Unter Mitwirkung von Adolf Allwohn, Simon Frank, Heinrich Frick, Ernst Lohmeyer, Alfred Dedo Müller, Eugen Rosenstock, Theodor Siegfried, Max Wiener und eines Katholischen Geistlichen.
1e druk 1929 Geb. 417 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Interactieve geloofscommunicatie.

Dorothea TIMMERS-HUIGENS

Interactieve geloofscommunicatie.
Ervaringsordening en de kwaliteit van intergeneratieve communicatie in de christelijke gemeenschap.

(DISS.)
1e druk 1997 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Zondebesef en zondeleer.

P.D. TJALSMA

Zondebesef en zondeleer.
Een psychologisch-dogmatische studie.

(DISS.)
1931 Ing. 179 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Zondebesef en zondeleer.

P.D. TJALSMA

Zondebesef en zondeleer.
Een psychologisch-dogmatische studie.

Fraai opnieuw gebonden in half-lederen band met goudopdruk. (DISS.)
1e druk 1931 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Over de levensduur.

Dr.W.den TOOM

Over de levensduur.
Een theologisch-ethische studie over enige medische vragen.

Levensverlenging – Euthanasie – Suïcide. (DISS.)
1e druk 1981 Ing. 177 Pag. meer informatie  
€ 15,00
RADICALE THERAPIE.

Paul TOURNIER

RADICALE THERAPIE.

6e druk 1957 Ing. 303 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Tezelfdertijd. (Meditaties.)

Klaas TOUWEN

Tezelfdertijd. (Meditaties.)

1e druk 2003 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Life after Death.

Arnold TOYNBEE a.o.

Life after Death.
Contrinbutions by Arnold Toynbee, Arthus Koestler, and others.

1e druk 1976 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Religion ohne Zukunft?

Arnold TOYNBEE und GOGLEY John

Religion ohne Zukunft?

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1968 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 8,50
De minste allermeest.

Drs.A. TRAPMAN

De minste allermeest.
Wat hebben in Gods Naam de kerk en ernstig zwakzinnigen elkaar te zeggen.

1e druk 1988 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Anmerkungen und Fragen zur neutestamentlichen Hermeneutik und zum Problem der Entmythologisierung.

Hellmut TRAUB

Anmerkungen und Fragen zur neutestamentlichen Hermeneutik und zum Problem der Entmythologisierung.

1e druk 1952 Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wij lezen in de Schrift.

Drs.F.van TRIGT S.M.A.

Wij lezen in de Schrift.

1e druk 1962 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Der Dienst der Kirche am Menschen.

Wolfgang TRILLHAAS

Der Dienst der Kirche am Menschen.
Pastoraltheologie.

2e druk 1958 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 10,00
DOGMATIK.

Wolfgang TRILLHAAS

DOGMATIK.

(in cassette. / met streepjes op 3 pag’s Einleitung.)
1e druk 1962 Geb. 594 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Evangelische Predigtlehre.

Wolfgang TRILLHAAS

Evangelische Predigtlehre.

(Dritte, stark veränderte Auflage.)
3e druk 1948 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kirche in dieser Zeit.

Wolfgang TRILLHAAS

Kirche in dieser Zeit.
Fragestunde für Aussenstehende.

1e druk 1964 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums.

Wolfgang TRILLHAAS

Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen Christentums.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1975 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Religionsphilosophie.

Wolfgang TRILLHAAS

Religionsphilosophie.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1972 Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien.

Wolfgang TRILLING

Christusverkündigung in den synoptischen Evangelien.
Beispiele gattungsgemässer Auslegung.

1e druk 1968 Geb. 243 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das wahre Israel.

Wolfgang TRILLING

Das wahre Israel.
Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums.

(DISS.)
1e druk 1959 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.

Wolfgang TRILLING

Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu.

1e druk 1966 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.C. TRIMP

De dienst van de mondige kerk.
Een confrontatie met het appèl van de “mondige” wereld.

1971 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Woord, water en wijn.

Prof.Dr.C. TRIMP

Woord, water en wijn.
Gedachten over prediking, doop en avondmaal.

Serie: Bij-Tijds Geloven. Onder redactie van Prof.Dr.W.van ’t Spijker (voorz.), Drs.L.van driel (secr.), Dr.W.Balke, Drs.K.Exalto, Prof.Dr.K.Runia en Prof.Dr.C.Trimp.
1e druk 1985 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.C. TRIMP en A.KOOIJ (Red.)

Zaaien op dankdag.
Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente.

1988 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 7,50