Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » Reformatorische Boeken A t/m J

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

Reformatorische Boeken A t/m J

1177 titels
Waar liefde woont.

Ds.G.J.van AALST

Waar liefde woont.
Ons huwelijksformulier.

3e druk 2003 Geb. 155 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het boek Esther.

Ds.H.G. ABMA

Het boek Esther.

(BBG-serie.)
1e druk 1965 Geb. 151 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nà dit leven.

Ds.H.G. ABMA

Nà dit leven.

(Over de leer van “De laatste dingen”.)
1e druk 1961 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Tien woorden ethiek.

Ds.H.G. ABMA

Tien woorden ethiek.
(serie: Reformatie Reeks.)

1e druk Z.jr. Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
G.S. Spakenburg-Noord 1987.

ACTA ACTUEEL

G.S. Spakenburg-Noord 1987.
Met een ten geleide van P.Lok en A.P.Wisse.

(Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De gelukzaligheid van den Weg der Rechtvaardigen; alsmede de Fonteine des Levens.

Kasparus ALARDIN

De gelukzaligheid van den Weg der Rechtvaardigen; alsmede de Fonteine des Levens.
Voorgesteld in eenige predikatiën over den eersten Psalm, Psalm XXXVI:8, 9, 10, en Psalm XVI:8.

(Nieuwe onveranderde uitgave.)
1867 Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vergeestelijkt en hemels thee-gebruik, of beknopte overbrenging van de thee.

D. ALARDYN

Vergeestelijkt en hemels thee-gebruik, of beknopte overbrenging van de thee.
Geestelijk op Christus Jezus toegepast, tot demping van wereldse en ijdele discoursen onder het theedrinken.

Eerst beschreven door de ware Godgeleerde heer D.Alardyn, in zijn leven predikant te Arnhem.
1e druk 1982 Ing. 31 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het wonder van de 19e eeuw.

H. ALGRA

Het wonder van de 19e eeuw.
Van vrije kerken en kleine luyden.

6e druk 1979 Geb. 351 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Mijn werk, mijn leven.

H. ALGRA

Mijn werk, mijn leven.

(Autobiografie.) (Geïll.)
1e druk 1970 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Mijn werk, mijn leven.

H. ALGRA

Mijn werk, mijn leven.
(Autobiografie.) (Geïll.)

opn.geb. in linnen band, waarbij de originele omslag is opgeplakt.
1e druk 1970 Geb. 204 Pag. meer informatie  
€ 10,00
PUCHINGER Dr.G. e.a.; Doctor Algra, de friese senator.

H. ALGRA

PUCHINGER Dr.G. e.a.; Doctor Algra, de friese senator.
Met een woord vooraf van Prof.Dr.J.Zijlstra.

(Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Taal des harten.

Joseph ALLEINE

Taal des harten.

Ontboezemd in een brief, geschreven door de Godzalige en om der Waarheidswille vervolgde en uitgeworpen Leraar Ds.Joseph Alleine.
1e druk gebrocheerd 15 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Ambt en gesprek.

Ambtsdragersconferentie.

Ambt en gesprek.
Met bijdragen van Ds.W.Visscher, P.Eikelboom, Ds.C.Harick en H.van Groningen.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2001 Ing. 90 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ambtsdrager, nu.

Ambtsdragersconferentie.

Ambtsdrager, nu.
Met bijdragen van Ds.G.J.van Aalste en Ds.P.Mulder.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1992 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ambtsdragersconferentie 1985.

Ambtsdragersconferentie.

Ambtsdragersconferentie 1985.
Deputaatschap algemene diakonale zaken van de gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van Ds.C.Harinck, J.Bloemendaal, Drs.P.C.den Uil en A.van der Bijl.
1e druk 1985 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Diakonaat in deze tijd.

Ambtsdragersconferentie.

Diakonaat in deze tijd.
Met bijdragen van Ds.W.Visscher, A.v.d.Bijl en G.de Boer.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1994 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Ethische handreiking voor ambtsdragers. Deel 3.

Ambtsdragersconferentie.

Ethische handreiking voor ambtsdragers. Deel 3.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk Z.jr. Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geroepen en gekozen tot het ambt.

Ambtsdragersconferentie.

Geroepen en gekozen tot het ambt.
Met bijdragen van Ds.W.Visscher, Ds.Th.van Stuyvenberg, Ds.J.W.Verweij, H.van Dam en A.van de Kieft.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1994 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gemeenten.

Ambtsdragersconferentie.

Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gemeenten.
Met bijdragen van Ds.J.J.van Eckeveld, Ds.G.J.N.Moens, P.Eikelboom, L.van der Maas, H.J.Agteresch en J.J.de Jong.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2007 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Getuigen in een geseculariseerde samenleving, hoe treedt de kerk naar buiten?

Ambtsdragersconferentie.

Getuigen in een geseculariseerde samenleving, hoe treedt de kerk naar buiten?
Twee lezingen door L.Terlouw en K.Lindner.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2003 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Handreiking voor de diaconie.

Ambtsdragersconferentie.

Handreiking voor de diaconie.
Deputaatschap DMZ, Woerden – 2004.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2004 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Jeugd, waarheen?

Ambtsdragersconferentie.

Jeugd, waarheen?
Ds.W.Visscher; Jongeren in gevaar. J.H.Mauritz; Kwetsbare jongeren.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1999 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Kerk en zorg na 2005.

Ambtsdragersconferentie.

Kerk en zorg na 2005.
Met bijdragen van Ds.W.Silfhout, Ds.W.Visscher, J.J.Polder, F.J.Tollenaar, A.A.van der Schans en L.Hubregtse.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2005 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kerk-zijn na 2000.

Ambtsdragersconferentie.

Kerk-zijn na 2000.
Met bijdragen van Drs.J.Mulder, Ds.A.Schreuder en Ds.J.B.Zippro.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1997 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Materialisme in de kerk.

Ambtsdragersconferentie.

Materialisme in de kerk.
Met bijdragen van Ds.M.J.van Gelder, Ds.M.Karens en Ds.W.Silfhout.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1996 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Nabije Naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat.

Ambtsdragersconferentie.

Nabije Naasten. Kerken actief in lokaal diaconaat.
Onder redactie van: Elise van Hoek-Burgerhart, Marja Jager-Vreugdenhil en Roel Kuiper.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2007 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ontsporende seksualiteit.

Ambtsdragersconferentie.

Ontsporende seksualiteit.
Met bijdragen van Ds.A.J.Gunst en Drs.P.Eikelboom.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1996 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Opzicht over de gemeente in een geseculariseerde tijd.

Ambtsdragersconferentie.

Opzicht over de gemeente in een geseculariseerde tijd.
Met bijdragen van Joh.Tanis, Ds.B.v.d.Heiden, Dr.R.Seldenrijk, Ds.B.v.d.Heiden, Ds.W.Harick en Ds.J.J.van Eckeveld.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1995 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating.

Ambtsdragersconferentie.

Pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating.
Met bijdragen van Ds.P.Mulder, Ds.C.J.Meeuse, Dr.C.S.L.Janse, L.A.Kroon, J.H.Mauritz, C.W.van Haaften en J.van Mourik.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 2006 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Thuiszorg. Verwereldlijking.

Ambtsdragersconferentie.

Thuiszorg. Verwereldlijking.
Met bijdragen van Ds.G.J.van Aalst, G.v.d.Berg, J.Bakker, Ds.J.J.van Eckeveld en Ds.A.Moerkerken.

Ambtsdragersconferentie. Deputaatschap voor Diaconale en Maatschappelijke Zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
1992 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Beproeft de geesten…

M.van AMERSFOORT

Beproeft de geesten…
Een christelijke visie op de New Age Beweging.

1e druk Z.jr. Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Liever Turks dan Paaps?

Dr.J.van AMERSFOORT en ASSELT Dr.W.J.van

Liever Turks dan Paaps?
De visies van Johannes Coccejus, Gisbertus Voetius en Adrianus Relandus op de islam.

(Geïll. met de portretten.)
1e druk 1997 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Één ding leren geloven.

Ds.J.van AMSTEL

Één ding leren geloven.

1e druk 1988 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
’t Is Zonde!

Ds.J.van AMSTEL

’t Is Zonde!

1e druk 1990 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Door Woord en Geest.

Ds.J.van AMSTEL

Door Woord en Geest.

1e druk 1995 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geest en leven.

Ds.J.van AMSTEL

Geest en leven.
A. Wat de Geest met ons doet. B. Wat wij met de Geest (kunnen) doen.

1e druk 1997 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Getraind …en wel?

Ds.J.van AMSTEL

Getraind …en wel?
Sensitivity-training in het licht van de Bijbel.

(Dit is een bewerking met noten van de voorlichtende artikelen in het Reformatorisch Dagblad verschenen.)
1e druk 1978 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Op de weg van het heil.

Ds.J.van AMSTEL

Op de weg van het heil.

1e druk 1982 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Opnieuw ingeschakeld.

Ds.J.van AMSTEL

Opnieuw ingeschakeld.
Praktische wenken voor een christelijk leven van jongeren.

1e druk 1989 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Voor heel de kerk.

Ds.J.van AMSTEL

Voor heel de kerk.
Op de praktijk van het kerkelijk leven gerichte bijbelstudies over Openbaring 1-3.

1e druk 1986 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vrijetijdsbesteding.

Ds.J.van AMSTEL

Vrijetijdsbesteding.
(serie: Pasmunt.)

1e druk 1990 Ing. 58 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De morgenstond van Jezus’ leven.

Ds.J.van ANDEL

De morgenstond van Jezus’ leven.
Lucas’ verhaal toegelicht.

1e druk 1912 Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Mozaïsche wet.

Ds.J.van ANDEL

De Mozaïsche wet.

1e druk 1913 Geb. 139 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.

Ds.J.van ANDEL

Het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
Aan de gemeente toegelicht.

(Met een kort levensbericht van den auteur door Ds.C.Lindeboom.)
2e druk 1932 Ing. 512 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.

Ds.J.van ANDEL

Het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
Aan de gemeente toegelicht.

(Met een kort levensbericht van den auteur door Ds.C.Lindeboom.)
2e druk 1932 Ing. 512 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het evangelie van Lucas.

Ds.J.van ANDEL

Het evangelie van Lucas.

2e druk 1932 Geb. 512 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Paulus’ Evangelie.

Ds.J.van ANDEL

Paulus’ Evangelie.

(onderstreept.)
1e druk 1885 opn.Geb. 339 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Paulus’Brief aan de Efeziërs voor de gemeente bewerkt.

Ds.J.van ANDEL

Paulus’Brief aan de Efeziërs voor de gemeente bewerkt.

1e druk Z.jr. Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Vademecum Pastorale.

Ds.J.van ANDEL

Vademecum Pastorale.
Zijnen jeugdigen ambtgenoten aangeboden.

(Met een woord vooraf van Ds.C.Lindeboom.)
1e druk 1910 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Jan ANDRIES

Gouden trompet, blazende alarm, alarm, ten oordeel en klaagbede door Jan Andries, dienaar des Goddelijken Woords.

Hier is ook bijgevoegd De zilveren trompet ontwakende de zielen ten oordeel door Hendrik Smith, dienaar in de heilige Godheid. Uit het Engelsch vertaald door Willem Christiaensz.
1e druk gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De triomf des geloofs.

W. ANDRINGA Gz.

De triomf des geloofs.
Een verhaal uit de Lijdensgeschiedenis van ’s Heeren Kerk in Nederland.

1e druk Z.jr. Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gekeurd en gelouterd.

W. ANDRINGA Gz. En VERHAGEN J. Jr.

Gekeurd en gelouterd.
Het leven, lijden en sterven der martelaren.

(groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1893 Geb. 861 Pag. meer informatie  
€ 37,50

N. ANSLIJN n.z.

Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen.

1e druk 1840 orig.gekart. 64 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.Meinardus ANTONIDES

Een worstelende Heiland.
Lijdenspredikatie.

Reveil-serie. No.452.
1e druk 2009 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 0,50
Twaalftal uitgezochte Lijdenspredikatiën.

Ds.Meinardus ANTONIDES

Twaalftal uitgezochte Lijdenspredikatiën.

1e druk 1939 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een goede raad, in de vorm van een brief.

J.C. APPELLIUS

Een goede raad, in de vorm van een brief.

1e druk 1987 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Op weg… waarheen?

Ds.J.J. ARNOLD

Op weg… waarheen?
Kreet of Credo?

Over oecumenische experimenten.
1e druk 1972 gebrocheerd 43 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Johann Christoph ARNOLD

Vergelden of vergeven?
Persoonlijke verhalen over de bevrijdende kracht van vergeving.

1e druk 2002 Ing. 155 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ootmoed of hoogmoed.

Dr.M.J. ARNTZEN

Ootmoed of hoogmoed.
Geloofsgehoorzaamheid of nieuwe theologie?

1e druk 1973 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Levensbeschrijving en drietal preken door Ds.W.Baaij.

Ds.W. BAAIJ

Levensbeschrijving en drietal preken door Ds.W.Baaij.

(met portret.)
1e druk 1959 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.W. BAAIJ

Levensbeschrijving en Drietal Preken.

(met portret.)
1e druk 1959 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ben jij ook een discipel?

J.A. BAAIJENS

Ben jij ook een discipel?

1e druk 2000 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De jonge onderzoeker.

J.A. BAAIJENS

De jonge onderzoeker.

1e druk 1985 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De ontmaskering van de emancipatiegeest.

J.A. BAAIJENS

De ontmaskering van de emancipatiegeest.

1e druk 1987 Ing. 254 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Jeugd in de branding.

J.A. BAAIJENS

Jeugd in de branding.

1e druk 1989 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jeugd op de puinhopen.

J.A. BAAIJENS

Jeugd op de puinhopen.

(Geïll.)
1e druk 1984 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Opwekking tot reformatie.

J.A. BAAIJENS

Opwekking tot reformatie.

1e druk 1999 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verleidende machten.

J.A. BAAIJENS

Verleidende machten.

1e druk 1986 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Geloofsverwachting.

Ds.M. BAAN

Geloofsverwachting.
(9 nagelaten preken.)

1e druk 1974 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Spreken over je Heiland.

N. BAAS en GURP Ds.P.van

Spreken over je Heiland.
Praktijklessen in het evangeliseren.

1e druk 1975 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.D. BAKKER

Schibboleth of Sibboleth.

1976 gebrocheerd 25 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Gebedsgestalten.

Ds.F. BAKKER

Gebedsgestalten.

8e druk 1965 Geb. 97 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hoort naar Israël.

Ds.F. BAKKER

Hoort naar Israël.
Bijbellezingen over de zonen van Jakob.

1e druk 1968 Geb. 163 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Eiland van heiligen en geleerden.

Niek BAKKER

Eiland van heiligen en geleerden.
De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen.

(Geïll.)
1e druk 1990 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J. BAKKER (Red.)

Eigentijds.
Ethisch maatschappelijke onderwerpen met gespreksvragen.

(Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1e druk 1975 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Eigentijds. Ethisch maatschappelijke onderwerpen met gespreksvragen.

J. BAKKER (Red.)

Eigentijds. Ethisch maatschappelijke onderwerpen met gespreksvragen.
Met bijdragen van o.a.: M.Golverdingen, J.H.Mauritz, Drs.Chr.Fahner, I.A.Kole, Ds.H.Rijksen e.a.

(Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1e druk 1975 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50

J. BAKKER (Red.)

Het leven een gave.
Ethische onderwerpen met gespreksvragen.

(Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1e druk 1975 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Het leven een gave. Ethische onderwerpen met gespreksvragen.

J. BAKKER (Red.)

Het leven een gave. Ethische onderwerpen met gespreksvragen.
Met bijdragen van: Ds.D.Rietdijk, B.Tuinier, Dr.J.Poortman, S.Geluk, Mej.B.Hulsman en Ds.A.Elshout.

(UitgaveJeugdbond Gereformeerde Gemeenten, in samenwerking met het Deputaatschap voor Gezins- en Bejaardenzorg.)
1e druk 1975 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 2,50
VRIJER Dr.M.J.A.de; Ds.Petrus van Balen, Medicinae et Juris Doctor.

Ds.Petrus van BALEN

VRIJER Dr.M.J.A.de; Ds.Petrus van Balen, Medicinae et Juris Doctor.
Ambassade- en Hofprediker in de Gouden Eeuw.

1e druk 1928 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gunning en Hoedemaker, samen op weg.

Prof.Dr.W. BALKE

Gunning en Hoedemaker, samen op weg.

1e druk 1985 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gunning en Hoedemaker, samen op weg.

Prof.Dr.W. BALKE

Gunning en Hoedemaker, samen op weg.

(met enkele streepjes.)
1e druk 1985 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Omgang met de reformatoren.

Prof.Dr.W. BALKE

Omgang met de reformatoren.

1e druk 1992 Ing. 254 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ik zal niet klagen, als ik lijd.

W.P. BALKENENDE

Ik zal niet klagen, als ik lijd.

1987 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Niet onze goden.

W.P. BALKENENDE

Niet onze goden.
Over heiligen en heiligenverering.

(Geïll.)
1989 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De eenige schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving. of: Het zinnebeeld van den appelboom in twee predicatiën.

James BARRY

De eenige schuilplaats van eene bedroefde ziel in tijden van beproeving. of: Het zinnebeeld van den appelboom in twee predicatiën.

1e druk 1936 Geb. 110 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade.

Ds.J.D. BARTH

De vrijmoedige toegang tot de Troon der Genade.

1e druk 1983 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het boek Ruth.

Ds.J.D. BARTH

Het boek Ruth.
21 meditaties.

1e druk 1974 Geb. 107 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn.

Ds.J.D. BARTH

Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn.
Met een voorwoord van Ds.P.J.Dorsman.

1958 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BERG C.R.van den; Ds.Johannes Barueth 1709-1782.

Ds.Johannes BARUETH

BERG C.R.van den; Ds.Johannes Barueth 1709-1782.
Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat.

(DISS.) Geïll.
1e druk 2003 Geb. 452 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Cornelis BASTIAANSE

Het vlammend zwaard.
(Verzen rond het lijden en sterven van Jezus.)

1e druk 1980 Ing. 37 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.C. BATENBURG

De functie der prediking.
Referaat, gehouden voor het Verband van Hervormd-Gereformeerde ambtsdragers op 25 oktober 1962.

1e druk 1962 gebrocheerd 14 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Vom lebendigen Glauben.

Jakob BÖHME

Vom lebendigen Glauben.
Ausgewählte Schriften.

Herausgegeben, übertragen und eingeleitet von Gerhard Stenzel.
1e druk Geb. 261 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Agnes BEAMONT

Agnes Beamont of, Achterop te paard bij John Bunyan.

(historisch verhaal.) (Geïll.)
1e druk Geb. 70 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.M. BEEK

LEEUWEN-SZABALA K.van en NATZIJL H.; Hij Die u roept, is getrouw.
Uit het leven van Ds.M.Beek.

(Geïll.)
1e druk 2001 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Belofte en vervulling.

Ds.M.van BEEK en MALLAN Ds.F.

Belofte en vervulling.
7 predikaties. (1 Dankdag- 4 Advents- en 2 Kerstpredikaties.)

1e druk 1972 Geb. 164 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.L.H. BEEKAMP

Kort overzicht van de geschiedenis der Christelijke Kerk.
Ten dienste van catechisatiën.

Door L.H.Beekamp, Chr.Geref.Predikant.
7e druk 1938 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Stichtelijke Uren. Vierde deel.

Nicolaas BEETS

Stichtelijke Uren. Vierde deel.

2e druk Z.jr. Geb. 440 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Een stil ogenblik te midden van een groot gewoel.

Woutherus BEKKER

Een stil ogenblik te midden van een groot gewoel.
In overdenkingen aan het strand te Scheveningen.

1e druk 1969 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het schibboleth der koperen slang.

Woutherus BEKKER

Het schibboleth der koperen slang.
Volgens het Evangelie van Johannes 3:14.

1e druk 1970 gebrocheerd 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50
100 jaar Westnieuwlandkerk.

Anthon BEL

100 jaar Westnieuwlandkerk.
Uitgave: Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen.

Met een voorwoord van Ds.D.Rietdijk. (Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 111 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Levensschets van Ds.J.B.Bel, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke.

Ds.J.B. BEL

Levensschets van Ds.J.B.Bel, in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke.
Verslag van de rouwdienst en toespraken gehouden bij zijn begrafenis.

Twee predikaties door hem uitgesproken te Vlissingen en Krabbendijke. (met portret.)
1e druk Z.jr. Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De bekering en het sterfbed van Suzanna Bell.

Suzanna BELL

De bekering en het sterfbed van Suzanna Bell.
Uit het Engels vertaald door C.B.van Woerden Jr. te Akkrum.

1e druk 1962 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HELEN EN DELEN.

Adriaan van BELZEN

HELEN EN DELEN.
Hervormden over PKN en HHK.

Gesprekken met Hervormden uit twee kerken. Evaluatie na vijf jaar. (met de portretten.)
1e druk 2009 Pb. 232 Pag. meer informatie  
€ 8,50
RUST NU MAAR UIT.

Nel BENSCHOP e.a.

RUST NU MAAR UIT.
Gedichten over de dood.

1e druk 2003 Geb. 48 Pag. meer informatie  
€ 6,50
TUINMAN Arie; Het leven van Kees Berends door Arie Tuinman.

Kees BERENDS

TUINMAN Arie; Het leven van Kees Berends door Arie Tuinman.

(Dit boek is vroeger als vervolgverhaal verschenen in “Eskol”.)
1e druk Z.jr. Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ALS DE KERK TER SPRAKE KOMT.

Ds.Meint R.van den BERG

ALS DE KERK TER SPRAKE KOMT.

1e druk 1993 Pb. 144 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Bijbel en oorlog.

Ds.Meint R.van den BERG

Bijbel en oorlog.

1e druk 1981 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Communicatie en zending.

Ds.Meint R.van den BERG

Communicatie en zending.
Vragen inzake de overdracht van het Evangelie.

1e druk 1979 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De bevrijding.

Ds.Meint R.van den BERG

De bevrijding.
(roman over de 2e-wereldoorlog.)

1e druk 1985 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De gekerkerde kerk.

Ds.Meint R.van den BERG

De gekerkerde kerk.

1e druk 1969 Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De tweede Brief aan de Korintiërs.

Ds.Meint R.van den BERG

De tweede Brief aan de Korintiërs.
Machtig zijn in zwakheid.

1e druk 1991 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De tweede Brief aan Timotheüs.

Ds.Meint R.van den BERG

De tweede Brief aan Timotheüs.
Het testament van een ter dood veroordeelde.

1e druk 1977 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
EXODUS. Deel 1.

Ds.Meint R.van den BERG

EXODUS. Deel 1.
Een verklaring van hoofdstuk 1:1-15:21.

1e druk 1994 Pb. 116 Pag. meer informatie  
€ 10,00
EXODUS. Deel 2.

Ds.Meint R.van den BERG

EXODUS. Deel 2.
Een verklaring van hoofdstuk 15:22-40:38.

1e druk 1994 Pb. 120 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Getuigen in bijbels perspectief.

Ds.Meint R.van den BERG

Getuigen in bijbels perspectief.
(serie: Zicht op de Bijbel. Nr.39.)

1e druk 1990 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Getuigen.

Ds.Meint R.van den BERG

Getuigen.
De Bijbelse opdracht en onze praktijk.

1e druk 1975 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Gij geheel anders.

Ds.Meint R.van den BERG

Gij geheel anders.
Bijbelse richtlijnen voor een christelijk leven.

1e druk 1981 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HET EERSTE BOEK SAMUËL. Deel 1: hoofdstuk 1-15.

Ds.Meint R.van den BERG

HET EERSTE BOEK SAMUËL. Deel 1: hoofdstuk 1-15.
Opkomst en fiasco van een messiaans koningschap.

1e druk 1996 Pb. 139 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HET EERSTE BOEK SAMUËL. Deel 2: hoofdstuk 16-31.

Ds.Meint R.van den BERG

HET EERSTE BOEK SAMUËL. Deel 2: hoofdstuk 16-31.
Van koeienjongen tot voortvluchtige messias.

1e druk 1996 Pb. 136 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het laatste oordeel en andere verhalen.

Ds.Meint R.van den BERG

Het laatste oordeel en andere verhalen.
(verhalenbundel.)

1e druk 1996 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 4,50
JESAJA. Hoofdstuk 1-12. Oordeel en bevrijding.

Ds.Meint R.van den BERG

JESAJA. Hoofdstuk 1-12. Oordeel en bevrijding.

(serie: Zicht op de Bijbel. Nr.35.)
1e druk Z.jr. Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 10,00
JESAJA. Hoofdstuk 13-35. Boven alle machten uit.

Ds.Meint R.van den BERG

JESAJA. Hoofdstuk 13-35. Boven alle machten uit.

(serie: Zicht op de Bijbel. Nr.36.)
1e druk Z.jr. Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Over God gesproken. Wat doet Hij?

Ds.Meint R.van den BERG

Over God gesproken. Wat doet Hij?

1e druk 1984 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Samenscholen tegen de wind.

Ds.Meint R.van den BERG

Samenscholen tegen de wind.
(Gedichtenbundel.)

1e druk 1996 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zwart water en andere verhalen.

Ds.Meint R.van den BERG

Zwart water en andere verhalen.
(verhalenbundel.)

1e druk 2001 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 4,50
In hoger sferen.

Reinier van den BERG

In hoger sferen.
De fascinaties van een weerman.

De wind waait waarheen Hij wil. (Geïll. in kleur.)
1e druk 2001 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw.

Dr.J.van den BERG en WALL Dr.E.G.E.van der

Vroomheid en opwekking in de zeventiende en achttiende eeuw.
Teksten uit de wereld van puritanisme, piëtisme en methodisme.

1e druk 1994 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 7,50
SCHRAM Dr.P.L.; Willem van den Bergh 1850-1890.

Willem van den BERGH

SCHRAM Dr.P.L.; Willem van den Bergh 1850-1890.
(Biografie.)

(Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 203 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Willem van den BERGH Jz.

Eenige Nagelaten Geschriften van wijlen Willem van den Berg Jz. Geboren 10 September 1839 en Overleden 11 Februari 1914.
Handelende over het diep verval van Land en Volk – Kerk en Staat.

Met een Voorwoord.
1e druk Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Opdat het christelijk en Godvrezend opgevoed wordt.

Mej.M. BERGHUIS

Opdat het christelijk en Godvrezend opgevoed wordt.
De noodzaak voor een goede opvoeding voor een kleuter in gezin en school.

1e druk 1975 Geb. 215 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.A.M. BERKHOFF

Leidraad voor de Bijbelsche Geschiedenis.
Het Oude Testament. Laatste gedeelte.

(Uitgegeven door den bond van Christ. Geref. Jongelingsvereenigingen in Nederland.)
1e druk Geb. 170 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Wilhelmus van Nassouwe.

Ad den BESTEN

Wilhelmus van Nassouwe.
Het gedicht en zijn dichter.

1e druk 1983 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Dr.J.H. BEUSEKOM

Het experiment der gemeenschap.
Een onderzoek naar plaats en functie van de “Orde” in de reformatorische kerken.

(DISS.)
1e druk 1958 Geb. 269 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bijzondere inleiding op het Oude Testament.

Ds.G.J.van BEUSEKOM

Bijzondere inleiding op het Oude Testament.

(serie: Wegwijzers in de gereformeerde Theologie.)
1e druk 1998 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoogtijd voor de Bijbel.

Bram BEUTE e.a.

Hoogtijd voor de Bijbel.
(eindredactie Drs.H.P.Koning.)

Met bijdragen van o.a. Drs.A.W.Beute, Dr.J.R.Douma, Dr.H.M.de Lang, Prof.Dr.E.Talstra, e.v.a.
1e druk 2004 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 6,50

G.van BEUZEKOM

Hoort Zijn stem.
Bijbels dagboek met een voorwoord van Ds.D.Hakkenberg.

1e druk 1975 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren.

J.van BEVEREN

De leidingen Gods met verloren zonen en dochteren.

1e druk 1975 Geb. 95 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Klacht en Jubel.

Ds.N.H. BEVERSLUIS

Klacht en Jubel.
2 delen.

Deel 1. Facetten uit de “kleine kerkhistorie” rondom Ds.Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Beschreven door C.de Jongste. Deel 2. Verzamelde geschriften van Ds.Nicolaas Hendrik Beversluis (1850-1931). Samengesteld door C.de Jongste. (deel 1 Geïll.)
1e druk 1983 Geb. 823 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Een Prince van Oraengien.

A.P. BIJL

Een Prince van Oraengien.
Portret van Willem van Oranje.

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1995 Geb. 240 Pag. meer informatie  
€ 15,00

A.J.van der BIJL en DIJKE-REIJNOUDT P.A.J.van (Red.)

Op het eerste gezicht.
Ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.

(Uitgave van “Helpende Handen” Vereniging Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten.) (Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Mr.Willem BILDERDIJK

Bilderdijk. Een overzicht van zijn leven en een keuze uit zijn werken.
Door Martien J.G.de Jong en Wim Zaal.

BR-serie nr.21
1e druk 1960 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Leven en overvloed.

Henk BINNENDIJK den VELEMA Ds.J.H.

Leven en overvloed.
Toespraken gehouden op de EO-Familiedag 1984.

(Geïll.)
1e druk 1984 Ing. 38 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Toespraken gehouden bij de begrafenis.

Ds.W.H. BLAAK

Toespraken gehouden bij de begrafenis.
(met portret.)

Door Ds.E.du Marchie van Voorthuysen, Ds.M.A.Mieras, Ds.J.v.d.Poel, Ds.B.Toes, Ds.H.Wiltink en ouderling A.van Cuylenborg. Met een voorwoord van Ds.C.v.d.Gruiter.
1e druk 1958 Geb. 56 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bekeringsweg.

Johanna Wilhelmina BLIEKENDAAL

Bekeringsweg.

Een woord tot mijn medereizigers naar de eeuwigheid, hoe de Heere mij getrokken heeft uit de duisternis en overgebracht tot Zijn wonderbaar licht, door Johanna Wilhelmina Bliekendaal, geboren 1840.
1e druk 1975 Geb. 77 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.R.de BLOIS e.a.(Red.)

Voor alle volken te verstaan.
Over bijbelvertaling en bijbelverspreiding.

1983 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De eerste en de laatste.

Ds.L BLOK

De eerste en de laatste.
Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering.

(Geïll.)
1979 Ing. 83 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.L BLOK

Het leven der Heiligmaking.
Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op donderdag 8 mei 1969 te Utrecht.

1e druk 1969 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Leven door de Geest.

Ds.L BLOK

Leven door de Geest.
Hoofdlijnen in de Bijbelse prediking.

2e druk 1983 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Hoedanig is uw leven?

Ds.M. BLOK

Hoedanig is uw leven?
(met portret.)

Afscheidspredikatie over Jac. 4:13-15 van wijlen Ds.M.Blok, uitgesproken te Rijssen op Oudejaarsavond 1960. Verslag en toespraken van de rouwdienst en begrafenis van Ds.M.Blok. Een profijtelijke zielsopwekking in een zeer donkere nacht. Predikatie over Psalm 62:6 en 7 door Ds.L.Rijksen, uitgesproken te Rijssen op zondag 29 januari 1961.
1e druk 1961 Ing. 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van kracht tot kracht.

Ds.M. BLOK

Van kracht tot kracht.
52 wekelijkse meditaties van Ds.M.Blok, in leven predikant der Gereformeerde Gemeenten.

Met een voorwoord van Ds.P.Blok.
1e druk 1963 Geb. 170 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Door lijden tot overwinning. (15 preken.)

Ds.M.J.C. BLOK

Door lijden tot overwinning. (15 preken.)

1e druk 1978 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Het boek der Prediker: De kerk onder het kruis.

Ds.M.J.C. BLOK

Het boek der Prediker: De kerk onder het kruis.
15 schetsen.

2e druk 1980 gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een handvol aren.

Ds.P. BLOK

Een handvol aren.
Bijbels dagboek.

1e druk 1983 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uit de Opperzaal.

Ds.P. BLOK

Uit de Opperzaal.

1e druk 1998 Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een Schild in alle nood.

Arie BLOOT

Een Schild in alle nood.
Uit het leven van meester Arie Bloot (1851-1936).

(Geïll.)
1e druk 2005 Geb. 204 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Riek van BOCHOVE

Teleurstellingen en opbeuringen in het levenslot.
Een boekje voor zieken.

1e druk 1988 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Nagedachtenis van C.de Boef, geboren 17 November 1904, overleden 29 Juni 1977.

C.de BOEF

Nagedachtenis van C.de Boef, geboren 17 November 1904, overleden 29 Juni 1977.
Verslag van de begrafenis van C.de Boef te Werkendam.

Met een preek van Ds.Karels op de eerste zondag na de begrafenis. (met portret.)
1e druk 1978 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Israël niet te vergeten.

Drs.R.Th.de BOER

Israël niet te vergeten.
Joodse volk en kerk in bijbels licht.

(Geïll.)
1e druk 1988 Geb. 240 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De God van Beth-El. 7 predikatiën.

Ds.A.M.de BOER

De God van Beth-El. 7 predikatiën.
Met een voorwoord van Ds.W.C.Lamain.

(Uitgave ten bate van de Rehoboth school van The Netherlands Reformed church te Norwich-Canada.)
1e druk Z.jr. Geb. 129 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Aantekeningen bij het Nieuwe Testament.

Ds.C.den BOER

Aantekeningen bij het Nieuwe Testament.

2e druk 1973 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Geest en het werk in de kerk.

Ds.C.den BOER

De Geest en het werk in de kerk.
Een boeket uit eigen hof voor Ds.C.den Boer.

1996 Pb. 183 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Fundamenteel belijden.

Ds.C.den BOER

Fundamenteel belijden.
Opmerkingen over het Schriftgeloof in de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

(serie: Reformatie-Reeks.) Met enkele onderstrepingen.
1e druk Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op de grens van kerk en wereld.

Ds.C.den BOER

Op de grens van kerk en wereld.
Een bundel lezingen en artikelen voor de toerusting van ambtsdragers en gemeente.

1e druk 1975 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Oriëntatie in het Nieuwe Testament.

Ds.C.den BOER

Oriëntatie in het Nieuwe Testament.
(serie: Theologie in Reformatorisch Perspectief. Deel 4.)

1993 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Pasen – feest van bevrijding.

Ds.C.den BOER

Pasen – feest van bevrijding.

1e druk 2005 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Ds.E.A.de BOER

Absalom, mijn zoon, mijn zoon!
Aan jongeren en ouders tussen vervreemding en bekering, vreugde en verdriet.

1e druk 1990 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bekering.

Ds.E.A.de BOER

Bekering.

(Scala-reeks.) Geïll.
1e druk 1994 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.E.A.de BOER

Neem uw kruis op en volg Mij!
Luisteren naar de kruiswoorden van onze Heer.

2e druk 1994 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 5,00
En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen.

J.H.den BOER

En gij zult deze woorden uw kinderen inscherpen.
Brieven van onze vader J.H.den Boer, geboren: 17 nov. 1907 overleden: 21 nov. 1975.

1e druk 1984 Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Met vreugde…

Ds.C.den BOER (Red.)

Met vreugde…
Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad.

Met bijdragen van o.a.: Ds.C.den Boer, Dr.A.van Brummelen, Ds.P.Molenaar, e.a.
1e druk 1981 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Moed voor de kerk.

Ds.K. BOERSMA

Moed voor de kerk.
Christelijk en Gereformeerd na honderd jaar.

1e druk 1994 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz.

Ds.Johannes BOGERMAN

Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz.
Tot troost en stichting van alle vrome ingezetenen van deze Nederlanden, geschreven door Johannes Bogerman.

Naar de oorspronkelijke druk van Isaac Elzevier, te Leiden, 1625, met privilege van H.M.Heren Staten-Generaal, en in de huidige spelling overgezet, naar de editie van: ’s-Gravenhage, 1841, Bij J.van Golverdinge, door Ds.J.van der Haar.
1e druk 1975 Ing. 50 Pag. meer informatie  
€ 4,50

David BOGUE

Dr.Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst, deels overgezet en deels overgewerkt door Mr.Is.Da COSTA.

(Uitgegeven door de vereeniging ter bevordering van christelijke lectuur.)
1e druk 1854 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Er staat geschreven… Er is geschied.

H.J. BOITEN (Red.)

Er staat geschreven… Er is geschied.
Jubileumbundel van de Bond van mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Redaktie: J.J.C.Bakker, J.K.Zuidhof en B.van Zuijlekom. Eindredactie: H.J.Boiten. (groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1986 Geb. 344 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.

T. BOKMA e.a.

Al zwijgen de klokken te Mijnsheerenland.
(Over de geschiedenis van de Hervormde Kerk te Mijnsheerenland.)

(Geïll.)
1e druk 1945 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Rondom de “Open Brief”.

A.A.W. BOLLAND

Rondom de “Open Brief”.
Artikelen, reacties en besluiten n.a.v. de “Open Brief” II.

1e druk 1968 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rondom de “Open Brief”.

A.A.W. BOLLAND

Rondom de “Open Brief”.
Artikelen, reacties en besluiten n.a.v. de “Open Brief”, samengesteld door A.A.W.Bolland.

(Samengesteld met medewerking van Ds.G.Janssen, Prof.J.Kamphuis, Ds.B.J.F.Schoep en Dr.C.Trimp.)
1e druk 1967 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Heavenly Springs.

Andrew A. BONAR

Heavenly Springs.

Portions for the Sabbaths of a year, selected from the diary, letters and sermons of Andrew A.Bonar, D.D. by his daughter Marjory Bonar.
1e druk 1986 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 7,50
God’s Way of Peace.

Horatius BONAR

God’s Way of Peace.

1e druk 1968 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Horatius BONAR

God’s way of Peace.
(enkele potloodstrepen.)

1e druk 1989 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 2,50
God’s Will, Man’s Will and Free Will.

Horatius BONAR

God’s Will, Man’s Will and Free Will.

1e druk gebrocheerd 12 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Het bloed van de Gekruisigde.

Horatius BONAR

Het bloed van de Gekruisigde.

1e druk 1997 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Opzien naar het kruis.

Horatius BONAR

Opzien naar het kruis.
Het rechte gebruik van genadekenmerken.

Vertaald en van een historische inleiding voorzien door L.J.van Valen.
1e druk 1992 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verbond en Doop in verband met de huidige leergeschillen in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dr.A.de BONDT en WEGGEMANS Ds.J.

Verbond en Doop in verband met de huidige leergeschillen in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
deel II. Is de sacramentsbeschouwing van onze synode ongereformeerd?

1e druk 1944 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Goede Strijd gestreden.

Ds.L. BOONE

De Goede Strijd gestreden.
Lijkreden op het sterven van Ds.L.Boone gehouden op Dinsdag 30 April door Ds.W.H.Blaak te St.Philipsland.

Met toespraken op het graf door Ph.Verlinde, Pleun Kleyn, De Gruiter en J.C.van Harmelen te ’s-Gravenhage. (met potlood strepen en bijschrijvingen in de marge.)
1e druk 1935 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ds.L.Boone herdacht.

Ds.L. BOONE

Ds.L.Boone herdacht.
Herdenkingspredikatie door Ds.M.A.Mieras.

Met een voorwoord door Ds.W.H.Blaak.
1e druk 1957 Geb. 31 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.L. BOONE

Eben-Haëzer.
Predikatie over Psalm 71:15, 16, 17 en 18b.

Ter gedachtenis bij zijn 50-jarige echtvereeniging. Gedaan te St.Philipsland den 17en Maart 1929.
1e druk 1929 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Verzamelde Geschriften van Ds.L.Boone.

Ds.L. BOONE

Verzamelde Geschriften van Ds.L.Boone.

1e druk 1977 Geb. 361 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Verzameling van zestig brieven.

J. BOOT e.a.

Verzameling van zestig brieven.
Geschreven door J.Boot te Delft, Mej.C.van Alderwegen te ’s Hage, Mej.J.C.Aminabel te Leiden en eenige anderen.

1927 Geb. 158 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verzameling van zestig brieven.

J. BOOT e.a.

Verzameling van zestig brieven.
Geschreven door J.Boot te Delft, Mej.C.van Alderwegen te ’s Hage, Mej.J.C.Aminabel te Leiden en eenige anderen.

Herdruk.
1927 Geb. 158 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Als een stad op een berg.

Nelly BOOT en BRAK Marja (Red.)

Als een stad op een berg.
Evangelisatie vanuit de gemeente.

Met bijdragen van L.Wüllschleger, A.J.van Heusden, N.M.Boot, R.de Koning Gans, J.J.Timmer, René van Loon en W.J.van der Linde.
1e druk 1997 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Heerschappij der genade.

Abraham BOOTH

Heerschappij der genade.
Met deszelver oorsprong tot aan deszelver vervulling nagespeurd en overwogen.

Vertaald naar de tweede verbeterde en vermeerderde Engelse uitgave van 1771.
1975 Geb. 325 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De grimmigheid des Konings.

Ds.Jacobus BORSTIUS

De grimmigheid des Konings.
Bijbellezingen over het eerste hoofdstuk van het boek Esther.

1e druk 1998 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De verborgenheid der Godzaligheid.

Ds.Jacobus BORSTIUS

De verborgenheid der Godzaligheid.

1e druk 2001 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De zuchtende bruid. Of: Overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.

Ds.Jacobus BORSTIUS

De zuchtende bruid. Of: Overdenkingen over het lijden en sterven van Jezus Christus.

2e druk 1992 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een oud gebed om nieuwe bekering.

Ds.Jacobus BORSTIUS

Een oud gebed om nieuwe bekering.

1e druk 1980 Geb. 63 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gelijk een Kindeke.

Ds.Jacobus BORSTIUS

Gelijk een Kindeke.

1e druk 2002 Ing. 178 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.F.L. BOS

Kruisdominees.
Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis.

1e druk 1953 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kruisdominees.

Dr.F.L. BOS

Kruisdominees.
Figuren uit de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis.

1e druk 1953 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Dr.F.L. BOS

Ware christelijke belijdenis der Nederlandse kerken.
Proeve van hernieuwde geloofsbezinning door predikanten van de Gereformeerde Gezindte.

Onder redactie van Dr.F.L.Bos.
1e druk 1957 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De bejaarde: ons een zorg!

Ds.C.G. BOS

De bejaarde: ons een zorg!
Over bejaard worden en bejaard zijn.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1988 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geloven en belijden.

Ds.C.G. BOS

Geloven en belijden.
Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Deel 1. artikelen 1-19. Deel 2. artikelen 20-37. (bibliotheekbanden, met potlood onderstrepingen in deel 1.)
2e druk 1977 opn.Geb. 285 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Geloven en belijden.

Ds.C.G. BOS

Geloven en belijden.
Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deel 1. Art. 1-19. Deel 2. art. 20-37.

2 DELEN TEZAMEN.
1e druk 1977 Ing. 220 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945.

Ds.C.G. BOS

Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945.

1e druk 1980 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Dwalingen, Sekten en Stromingen.

Ds.C.G. BOS e.a.

Dwalingen, Sekten en Stromingen.
Acht schetsen.

1e druk 1983 gebrocheerd 60 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis I.

Ds.C.G. BOS e.a.

Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis I.
Bewerkt door mevr. H.A.C.van Middelkoop-Hoekstra.

1990 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 7,50
En nooit meer oude Psalmen zingen.

Dr.Roel A. BOSCH

En nooit meer oude Psalmen zingen.
Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810.

(Geïll.)
1e druk 1996 Ing. 397 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.

Ds.J. BOSCH

Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding.

1e druk 1952 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50
’s Mensen natuur in haar viervoudige staat.

Thomas BOSTON

’s Mensen natuur in haar viervoudige staat.

Nieuwe uitgave, getrouw naar het oorspronkelijke.
Z.jr. Geb. 486 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat.

Thomas BOSTON

Des menschen natuur in deszelfs vier-voudigen staat.
Van eerste oprechtheid; geheele bederving; begonnen herstelling; en voltrokken gelukzaligheid, of ellende.

Vertoond in verscheidene Practicale Redevoeringen.
1e druk Z.jr. Geb. 416 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De Heidelbergsche Catechismus voor hedendaagsche scholieren en catechisanten lichter leesbaar gemaakt.

Dr.C. BOUMA

De Heidelbergsche Catechismus voor hedendaagsche scholieren en catechisanten lichter leesbaar gemaakt.

1e druk 1944 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wegwijs in de Reformatie.

T.D. BOUMA

Wegwijs in de Reformatie.
Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofskeus.

(Geïll.)
1e druk 1992 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het turbulente leven van Ds.Salomon Mozes Flesch (1812-1862).

Dr.J.J. BOUMAN

Het turbulente leven van Ds.Salomon Mozes Flesch (1812-1862).

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 83 Pag. meer informatie  
€ 7,50

P.C. BOUTENS

Gegeven Keur.
Een bloemlezing uit de verzen van P.C.Boutens.

(Geïll. met portretten en facs. van het handschrift.)
5e druk 1944 Geb. 139 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.W.J. BOUW

Evangelisatie. Wat verstaan we eronder?
Een bezinning vanuit de bijbel en vanuit de praktijk over evangelisatie en zending.

1e druk 1981 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 7,50
50 jaar christelijk onderwijs te Waarde.

C.van den BOVENKAMP

50 jaar christelijk onderwijs te Waarde.
Samengesteld door C.van den Bovenkamp.

(Geïll. / oblong.)
Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De getuige der waarheid.

C.van den BOVENKAMP

De getuige der waarheid.
Een schets over het leven en de arbeid van Prof.Franciscus GOMARUS.

(BBG-serie.) Geïll.
1e druk Z.jr. Geb. 97 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hem mijn Helper heten…

C.van den BOVENKAMP

Hem mijn Helper heten…
Artikelen, gesprekken, verslagen en verhalen over gehandicapten(zorg).

(Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 3,50
ROS Drs.A.; Theodorus a Brakel.

Theodorus à BRAKEL

ROS Drs.A.; Theodorus a Brakel.
Een voorbeeld van allertederste Godsvrucht.

1e druk 2000 Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Wilhelmus à BRAKEL

Bewaar het Woord.
(Preek over 1 Korinthe 15:2.)

Reveil-Serie, No.449. ZGAN.
1e druk 2008 gebrocheerd 47 Pag. meer informatie  
€ 0,50
De ware christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus.

Wilhelmus à BRAKEL

De ware christen, of Oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in Christus.

1e druk Z.jr. Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn?

Wilhelmus à BRAKEL

Kan de bediening van het Heilig Avondmaal ook mij tot zegen zijn?
Praktikale onderwijzingen tot zelfonderzoek voor het Heilig Avondmaal.

1e druk Z.jr. Ing. 43 Pag. meer informatie  
€ 4,50
The Christian’s Reasonable Service. Volume One.

Wilhelmus à BRAKEL

The Christian’s Reasonable Service. Volume One.

In which Divine Truths concerning the Covenant of Grace are Exponded, Defended against Opposing Parties, and their Practice Advocated as well as The Administration of this Covenant in the Old and New Testaments.
1e druk 1992 Geb. 774 Pag. meer informatie  
€ 22,50
KORTE Jaap de ; Guido de Brès, een mede-erfgenaam van Christus.

Guido de BRÈS

KORTE Jaap de ; Guido de Brès, een mede-erfgenaam van Christus.

1e druk 1966 Geb. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Stijn BREGGERSNA

Afscheid van een dagboek.

1e druk 1979 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50

C. BREGMAN (Red.)

Bewaard van vroeger.
Verhalen van christelijke auteurs uit de dertiger jaren.

(Verhalen van Anne de Vries, J.K.van Eerbeek, Hendrika Kuyper-van Oordt, G.Mulder, Rie van Rossum en D.van der Stoep.)
1e druk Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 7,50

C. BREGMAN en KOLE I.A. (Red.)

Visie op het onderwijs.
I. Contouren van een Gereformeerde beschouwing van de school. II. Contouren van de Reformatorische school nader ingevuld.

1e druk 1981 Ing. 531 Pag. meer informatie  
€ 15,00
In gesprek met oudere en nieuwere theologen.

Dr.R.H. BREMMER

In gesprek met oudere en nieuwere theologen.
De actualiteit van de gereformeerde theologie.

Serie: Bij-Tijds Geloven. Onder redactie van Prof.Dr.W.van ’t Spijker (voorz.), Drs.L.van driel (secr.), Dr.W.Balke, Drs.K.Exalto, Prof.Dr.K.Runia en Prof.Dr.C.Trimp.
1e druk 1991 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Visioenen op Patmos.

Dr.R.H. BREMMER

Visioenen op Patmos.
Beknopte bijbelstudie over de Openbaring van Johannes.

7e druk 1981 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50

William BRIDGE

A Lifting Up for the Downcast.

1e druk 1961 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 6,50

William BRIDGE

Een opbeuring voor terneergebogenen (14) Psalm 42 vers 12.

(Bibliotheek Overjarig Koren.)
1e druk 2002 gebrocheerd 38 Pag. meer informatie  
€ 1,00
Gods ontferming in tijd en eeuwigheid.

Dr.T. BRIENEN

Gods ontferming in tijd en eeuwigheid.
Bezinning op Verbond en Verkiezing.

(serie: Bij-tijds geloven.)
1e druk 1993 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Onderlinge dienst.

Dr.T. BRIENEN

Onderlinge dienst.
Schets van gemeenschapsbeleving in de gemeente van Christus.

1e druk 1969 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wegwijzer in het veld van de catechese.

Dr.T. BRIENEN e.a. (Red.)

Wegwijzer in het veld van de catechese.

1e druk 1985 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Wegwijzer in het veld van de liturgie.

Dr.T. BRIENEN en DOOLAARD J. (Red.)

Wegwijzer in het veld van de liturgie.

1e druk 1994 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In het spoor van de Reformatie.

Dr.T. BRIENEN EN GINKEL Drs.C.van (red.)

In het spoor van de Reformatie.
Studies verschenen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Reformatorische Hogeschool te Zwolle.

1e druk 1992 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ORIËNTATIE IN DE FILOSOFIE 2.

Dr.G.van den BRINK

ORIËNTATIE IN DE FILOSOFIE 2.
serie: Theologie in Reformatorisch Perspectief. Deel 7b.)

1e druk 1997 Ing. 236 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het schisma liegt.

Ds.G.van den BRINK

Het schisma liegt.

1e druk 1966 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Brief aan de Hebreeën.

J.E.van den BRINK

De Brief aan de Hebreeën.
Beknopte kanttekeningen.

3e druk 1979 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De brieven van Petrus.

J.E.van den BRINK

De brieven van Petrus.
Toelichtende verklaring.

1e druk Z.jr. Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De gemeente in de eindtijd.

J.E.van den BRINK

De gemeente in de eindtijd.
Toelichting op de Openbaring van Johannes.

1e druk Z.jr. Geb. 380 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De tweede bergrede.

J.E.van den BRINK

De tweede bergrede.
Toelichting op Mattheüs 24-25.

1e druk Z.jr. Geb. 186 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Romeinen.

J.E.van den BRINK

Romeinen.
Toelichting op de Romeinen-Brief.

1e druk 1973 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Toelichting op de Brief van Jacobus.

J.E.van den BRINK

Toelichting op de Brief van Jacobus.

1e druk 1974 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Oriëntatie in de Godsdienstwetenschap.

Dr.J. BROEKHUIS

Oriëntatie in de Godsdienstwetenschap.
(serie: Theologie in Reformatorisch Perspectief. Deel 5.)

1e druk 1994 Pb. 127 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Peinzende Kristen.

Petrus BROES

De Peinzende Kristen.
of, Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid.

Kompleet in 4 delen (stukjes) in één band, incl. de 12 originele gravure’s! (Orig. half-leder.)
1e druk 1792 Geb. 575 Pag. meer informatie  
€ 72,50
Church and State in Scotland.

Rev.D.Dr.Thomas BROWN

Church and State in Scotland.
A Narrative of the Struggle for Independence from 1560 to 1843.

The Third Series of Chalmers Lectures. (New Edirion.)
1e druk 1892 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Rev.Th. BROWN

God is geopenbaard in het vlees.
Uit het Engels vertaald door T.Braaksma – Vlaardingen.

(Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting.)
1e druk 1977 Ing. 28 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Robert BRUCE

Hiskia’s krankheid, gebed en genezing.
(Bibliotheek “Overjarig Koren” 54e Jrg. Nr.2.)

1e druk 1979 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De toekomst van de bijbelvertaling.

Dr.Jakob van BRUGGEN

De toekomst van de bijbelvertaling.

1e druk 1975 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De toekomst van de bijbelvertaling.

Dr.Jakob van BRUGGEN

De toekomst van de bijbelvertaling.

2e aangevulde druk.
2e druk 1976 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Emancipatie en Bijbel.

Dr.Jakob van BRUGGEN

Emancipatie en Bijbel.
Kommentaar uit 1 Korinthe 11.

1e druk 1974 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het amen der kerk.

Dr.Jakob van BRUGGEN

Het amen der kerk.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.

1e druk 1964 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het lezen van de bijbel.

Dr.Jakob van BRUGGEN

Het lezen van de bijbel.
Een inleiding.

1e druk 1981 Geb. 187 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Open testament.

Dr.Jakob van BRUGGEN

Open testament.
Profiel van een commentaar.

1e druk 2010 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het leven is de moeite waard.

J.van BRUGGEN

Het leven is de moeite waard.
Pastorale handreiking voor verplegenden.

1972 Ing. 34 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wegwijs in bijbelvertalingen.

Dr.Jacob van BRUGGEN (Red.)

Wegwijs in bijbelvertalingen.
Onder redactie van Dr.J.van Bruggen.

Met medewerking van A.Bergsma, P.den Butter, Drs.K.Exalto, Dr.L.Floor, Dr.C.Houtman, J.J.Kijne, Dr.A.de Kuiper, Dr.N.J.Tromp en Drs.B.Smilde.
1e druk 1981 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BRUIN Ds.P.J.de; Levensbericht van Prof.P.J.M.de Bruin.

Prof.P.J.M.de BRUIN

BRUIN Ds.P.J.de; Levensbericht van Prof.P.J.M.de Bruin.
In leven hoogleraar aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn.

(met portret.)
1e druk 1947 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Leeuw uit de Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid.

D. BRUININGS

De Leeuw uit de Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid.

Zijnde zestien weldoorwrochte Leerredenen over het bitter kruislijden van onzen gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus.
1e druk Z.jr. Geb. 309 Pag. meer informatie  
€ 17,50
BRUMMELKAMP A.jr.; Levensbeschrijving van Prof.A.Brummelkamp, Hoogleraar aan de Theologische School te Kampen.

A. BRUMMELKAMP

BRUMMELKAMP A.jr.; Levensbeschrijving van Prof.A.Brummelkamp, Hoogleraar aan de Theologische School te Kampen.
Door zijn jongste zoon A.Brummelkamp.

(met portret.)
1e druk 1910 opn.Geb. 600 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Sprekende nadat hij gestorven is.

Ds.D.J.van BRUMMEN

Sprekende nadat hij gestorven is.
Verzameling Stichtelijke Overdenkingen. Door wijlen Ds.D.J.van Brummen, Christelijk Gereformeerd Predikant.

Met een voorwoord van Ds.C.Smits te Driebergen. (met portret.)
1e druk 1947 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Ik zal wederbrengen.

Ds.D.J. BUDDING

Ik zal wederbrengen.

3e druk 2000 Geb. 265 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Één naam tot zaligheid.

Ds.D.J. BUDDING en PIETERS Ds.W. (Red.)

Één naam tot zaligheid.
Tien preken.

1e druk 1989 Geb. 135 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geloofsbevinding in de prediking.

Dr.P. BUITELAAR

Geloofsbevinding in de prediking.
Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in Hervormd-Gereformeerde preken.

(DISS.)
1e druk 1996 Ing. 216 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Prediking en geestelijk leven.

Dr.P. BUITELAAR

Prediking en geestelijk leven.
Vanuit de praktijk toegelicht.

1e druk 1998 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Drs.M.A. BUITINK-HEIJBLOM

Feminisme.
Een bijbels-kritische benadering.

(serie: Reformatie Reeks.)
1e druk 1992 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 7,50

John BUNYAN

BRINK H.v.d.; De christenreis naar de eeuwigheid.
Voor kinderen bewerkt door H.v.d.Brink.

(Geïll.)
Geb. 75 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John BUNYAN

Bunyan’s Pilgrim’s Progress adapted by H.Mulder.

(Marnix-Drukken.)
1e druk 1925 Geb. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50

John BUNYAN

De Bekeering van Mr.Johannes Bunjan. of, De rijkdom der genade bewezen aan de grootste der zondaren behelzende een verhaal van de eerste trekking en voortgang in de genade.

Rotterdam, Gebr.Huge,
Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De christen- en christinnereis naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

De christen- en christinnereis naar de eeuwigheid.
Opnieuw uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door C.S.Adama van Scheltema.

7e druk met 100 platen. (2-koloms. / Geïll.)
7e druk Z.jr. Geb. 227 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De christen- en christinnereis.

John BUNYAN

De christen- en christinnereis.
Opnieuw uit het Engelsch vertaald door Jac.R.Bremmer.

Met een inleidend woord van Dr.H.M.van Nes. Met 50 nieuwe illustratiën van J.H.Isings Jr.
1905 Geb. 275 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John BUNYAN

De christen- en christinnereis.
Vertaald en ingeleid door Ds.A.G.Wolf.

(Met illustraties van J.H.Isings.) Grote luxe uitgave op zgn. groot papier.
5e druk Geb. 374 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De christenreis naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

De christenreis naar de eeuwigheid.
In het kort toegelicht door Ds.P.Blok.

(Geïll. in kleur.)
1e druk 1992 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De christenreis naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

De christenreis naar de eeuwigheid.
Met 9 gravure’s van Jan Luyken.

(Geïll.)
5e druk 1988 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De christenreis.

John BUNYAN

De christenreis.

(Geïll.)
1e druk Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De christenreize naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

De christenreize naar de eeuwigheid.

Met platen.
1e druk Z.jr. Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 7,50

John BUNYAN

De christenreize naar de eeuwigheid.
Uit het Engelsch.

Met platen van Jan Luyken.
Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De christinnereis.

John BUNYAN

De christinnereis.

(Geïll.)
1e druk Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John BUNYAN

De christinnereis.
Vertaald en ingeleid door A.G.Wolf v.d.m.

1e druk 1929 Geb. 161 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De christinnereize naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

De christinnereize naar de eeuwigheid.

(Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 7,50

John BUNYAN

De Christinnereize naar de Eeuwigheid.
(Uitgave van Joh.de Liefde – Utrecht.)

(Geïll.)
Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De heilige oorlog, gevoerd door Schaddaï tegen Diabolus, om de stad Menschziel.

John BUNYAN

De heilige oorlog, gevoerd door Schaddaï tegen Diabolus, om de stad Menschziel.

1e druk Z.jr. Ing. 279 Pag. meer informatie  
€ 8,50

John BUNYAN

De man uit de Aarde aardsch.
Figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen, of de gewone wijze op welke God zondaren van grond en staat verandert.

Alsmede eene verhandeling over Johannes 6 vers 67,68. Samengesteld door J.B. Nieuwe druk.
Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Voorrechten en Voordeelen der Heiligen.

John BUNYAN

De Voorrechten en Voordeelen der Heiligen.

Rotterdam, De Banier,
1e druk Z.jr. Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 6,50

John BUNYAN

De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies.

Rotterdam, Gebr.Huge,
orig.gekart. 132 Pag. meer informatie  
€ 5,00
De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies.

John BUNYAN

De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies.
Naar het Engelsch door L.van Gorkom.

Met portret.
1e druk opn.Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 10,00

John BUNYAN

Der unfruchtbare Feigenbaum.

1e druk 1976 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John BUNYAN

Een pelgrimsreize naar de eeuwigheid.

(Geïll.)
Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Eens christens reize naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 155 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren.

Gebonden in een fraaie halflederen band. Volksuitgave, met 9 fraaie Platen.
1e druk Geb. 693 Pag. meer informatie  
€ 20,00

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren.

Met 9 fraaie Platen. (rug wat los en slordig.)
Geb. 693 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren.

Met 9 fraaie Platen. Gebonden in een fraaie halflederen band maar titelpagina ontbreekt!
Geb. 495 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Eens christens reize naar de eeuwigheid.

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aanteekeningen van Ds.Lambertus de Beveren.

Herziene onverkorte uitgave met de 9 oude platen. (Geïll.)
Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aantekeningen van Ds.Lambertus de Beveren.

Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen.
1973 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John BUNYAN

Eens christens reize naar de eeuwigheid.
Met ophelderende aantekeningen van Ds.Lambertus de Beveren.

Herziene onverkorte uitgave. Met de 9 oude platen. (rug geplastificeert.)
Geb. 361 Pag. meer informatie  
€ 12,50

John BUNYAN

Heart’s Case in heart Trouble.

gebrocheerd 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50

John BUNYAN

Heilige Oorlog.
Uit het Engelsch vertaald. Versierd met Nieuwe Figuren.

Middelharnis, Flakkeesche Boekdrukkerij,
Geb. 320 Pag. meer informatie  
€ 10,00

John BUNYAN

Heilige Oorlog.
Uit het Engelsch vertaald. Versierd met Nieuwe Figuren.

Rotterdam, D.Bolle,
Geb. 282 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het gezicht der hel en het gezucht der verdoemde ziel betoogd in de gelijkenis van den rijken man en Lazarus. Etc.

John BUNYAN

Het gezicht der hel en het gezucht der verdoemde ziel betoogd in de gelijkenis van den rijken man en Lazarus. Etc.

1e druk Z.jr. Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het leven en sterven van Mr.Kwaad, ofte Eens godloozens reize naar ’t eeuwig verderf.

John BUNYAN

Het leven en sterven van Mr.Kwaad, ofte Eens godloozens reize naar ’t eeuwig verderf.
Vertoonende den ganschen Staat van een Onherboren Ziel.

En De Enge Poort, of het groote en zwaarwigtige werk van ten hemel in te gaan. (Nieuwe, onveranderde uitgave, derde druk.)
3e druk 1868 opn.Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HUIZINGA Drs.R.T.; Het leven van John Bunyan.

John BUNYAN

HUIZINGA Drs.R.T.; Het leven van John Bunyan.

(BBG-serie.)
1e druk 1965 Geb. 137 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan.

John BUNYAN

Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan.
Uit het Engelsch vertaald door H.Milo, naar eene kompleete uitgave van Bunyans werken.

Volgens des schrijvers eigene edities. Met portret. Eerste Deel. (Het eerste deel met de levensgeschiedenis en 19 werken.) 2-koloms. / half-leder.
1e druk 1879 Geb. 583 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Light from John Bunyan and other Puritans.

John BUNYAN

Light from John Bunyan and other Puritans.
With Index of all Puritan and Westminster Reports, 1958-1978.

Papers read at the 1978 Conference. With contributions by Michael C.Buss, Andrew A.Davies, Peter H.Lewis, Alan F.Gibson, John E.Marshall and D.Martyn Lloyd-Jones.
1e druk 1978 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren.

John BUNYAN

Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren.
Vertaald en ingeleid door Dr.J.B.H.Alblas.

Met zeven illustraties van Harold Copping.
1e druk 1989 Geb. 121 Pag. meer informatie  
€ 10,00

John BUNYAN

Salomons tempel door het Evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt, alsmede De Schoonheid van Sion en de Heerlijkheid der Kerke Jezus Christus, over Jes. 56:7.
Uit het Engelsch vertaald.

Utrecht, S.W.Verploeg,
Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 6,50

John BUNYAN

The Pilgrim’s Progress from this World to that which is to come delivered under the similitude of a Dream.
(Penguin English Library.)

Edited with an introduction by Roger Sharrock.
16e druk 1985 Ing. 377 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Pilgrim’s Progress.

John BUNYAN

The Pilgrim’s Progress.
Introduction and Notes by Prof.Dr.G.B.Harrison.

1e druk 1973 Ing. 342 Pag. meer informatie  
€ 10,00
VELD Dr.H.van ‘t; DE PELGRIMSSTAF IS IN MIJN HAND.

John BUNYAN

VELD Dr.H.van ‘t; DE PELGRIMSSTAF IS IN MIJN HAND.
John Bunyan (1628-1688). Een biografie.

(fraai Geïll.)
1e druk 2004 Geb. 319 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.George BURDER

Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt.
Predikatie over Exodus 20:8.

Vertaald door H.van Vliet.
2e druk gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 1,50
De Taal des Harten.

G.P.P. BURGGRAAF

De Taal des Harten.
Het geluid uit de ramshoorn en het geklank uit de zilveren bazuin van het evangelie.

o.a.: kort interview met: Philpot, Spurgeon, Luther, Comrie, van der Groe en Huntington.
5e druk 1999 Geb. 158 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het geloof bij vrouwen.

G.P.P. BURGGRAAF

Het geloof bij vrouwen.
Het geloofsleven van Martha en Maria bij de opwekking van Lazarus.

1e druk 1999 Geb. 75 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het handschrift uitgewist.

G.P.P. BURGGRAAF

Het handschrift uitgewist.
Gerechtigheid en heiligheid – ingestort of toegerekend?

1e druk 2002 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ezra Hoyt, BYINGTON D.D.

The Puritan in England and New England.
With an Introduction by Alexander McKenzie, D.D.

London, (Illustrated.)
1e druk 1896 Geb. 406 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Gedenkschrift van Elisabeth Cairns.

Elisabeth CAIRNS

Gedenkschrift van Elisabeth Cairns.
(Herdruk van de uitgave 1921.)

Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijk geschrift overgenomen.
1e druk Z.jr. Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gedenkschrift van Elisabeth Cairns.

Elisabeth CAIRNS

Gedenkschrift van Elisabeth Cairns.
Uit het Engelsch vertaald door C.B.v.Woerden te Zeist.

Eenige jaren voor haar dood door haarzelve geschreven en met groote nauwgezetheid van haar oorspronkelijke geschrift overgenomen.
1e druk 1980 Geb. 159 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Charles CALDER

Het trekken van de verhoogde Christus.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”.)

1e druk 1991 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven.

Johannes CALVIJN

Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven.
Vertaald uit het Duits naar de oorspr. Latijnse en Franse tekst door P.Kuijt.

Kompleet in 12 delen.
1986 Ing. 1097 Pag. meer informatie  
€ 27,50

Johannes CALVIJN

Een troostbrief van Calvijn.
(Met aanteekeningen.)

Bezorgd door I.Kievit, V.D.M. te Baarn.
1e druk 1932 gebrocheerd 36 Pag. meer informatie  
€ 4,50
VEEN Mirjam van; KOPPIG PROFEET EN WERELDS GELEERDE.

Johannes CALVIJN

VEEN Mirjam van; KOPPIG PROFEET EN WERELDS GELEERDE.
Een boekje open over Johannes Calvijn.

(Toer-Reeks.) Geïll.
2e druk 2009 Pb. 73 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.Neil CAMERON

KOOISTRA J. ; Verdediger van de waarheid.
Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds.Neil Cameron, door J.Kooistra.

1e druk 1979 Geb. 178 Pag. meer informatie  
€ 7,50
KOOISTRA J. ; Verdediger van de waarheid.

Ds.Neil CAMERON

KOOISTRA J. ; Verdediger van de waarheid.
Levensbeschrijving, brieven en preken van wijlen Ds.Neil Cameron, door J.Kooistra.

1e druk 1979 Geb. 178 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.Neil CAMERON

Memoir.
Biographical Sketches, Letters, Lectures and Sermons (English and Gaelic) of the Rev.Neil Cameron, Glasgow.

Edited by the Rev.D.Beaton, Oban.
1e druk 1932 Geb. 304 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.Neil CAMERON

Ministers and Men of the Free Presbyterian Church.
By Neil Cameron, Minister of St.Jude’s Free Prebyterian Church of Scotland 1896-1932.

Edited, with footnotes and a historical introduction, by: Roy Middleton. (Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Ministers and Men of the Free Presbyterian Church.

Ds.Neil CAMERON

Ministers and Men of the Free Presbyterian Church.
By Neil Cameron, Minister of St.Jude’s Free Prebyterian Church of Scotland 1896-1932.

Edited, with footnotes and a historical introduction, by: Roy Middleton. (Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 15,00

P. CAMMERAAT

Te licht, of een licht?

1e druk 1953 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Dagboek van Jessie Thain, een vriendin van Robert Murray McCheyne.

Rev.Murdoch CAMPBELL

Dagboek van Jessie Thain, een vriendin van Robert Murray McCheyne.

(Enkele blanco pagina’s zijn voorzien van een fotokopie.)
1e druk 1980 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gemeenteopbouw rondom het Woord.

Dr.M.van CAMPEN

Gemeenteopbouw rondom het Woord.
(serie: Bouwen aan de gemeente.)

2e druk 2004 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 6,50

M.C. CAPELLE

Moslems als buren

(Geïll.)
1e druk 1976 Geb. 243 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Moslems als buren.

M.C. CAPELLE

Moslems als buren.

(Geïll.)
1e druk 1976 Geb. 243 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Perzië, het land van koningin Esther.

M.C. CAPELLE

Perzië, het land van koningin Esther.

(Geïll.)
Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Alexander CARSON

Confidence in God in times of danger.
God’s providence Unfolded in the Book of Esther.

1e druk 1962 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 4,50
God’s Righteous Kingdom.

Walter J. CHANTRY

God’s Righteous Kingdom.
Focusing on the Law’s Connection with the Gospel.

(The Banner of Truth Trust.)
1e druk 1980 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Discourses upon the Existence and Attributes of God.

Stephen CHARNOCK

Discourses upon the Existence and Attributes of God.
Abridged from the Writings of the late learned and venerable Stephen Charnock, B.D.

(leder. / achterzijde omslag ontbreekt.)
1797 Geb. 569 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Stephen CHARNOCK

Herdenk de goedertierenheden des Heeren.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”.)

1960 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 1,50

M.I. CHOREV

Kinderen, ik schrijf jullie…
Brieven uit het strafkamp.

1987 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In donkere dagen.

J.J.Le CLERCQ

In donkere dagen.
Bladen uit de historie van Groningen.

1e druk Z.jr. Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 3,50
PIERSON A.; Willem de Clercq naar zijn dagboek.

Willem de CLERCQ

PIERSON A.; Willem de Clercq naar zijn dagboek.
Door A.Pierson en De Clercqs jongste kleindochter.

Eerste deel. (1811-1824) met een portret naar de teekening van Couwenberg. Tweede deel. (1825-1844) met een facsimile van Willem de Clercq. (zgn. Goedkoope druk.)
1889 Geb. 635 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Tweede Twaalftal Leerredenen.

A.P.A. Du CLOUX

Tweede Twaalftal Leerredenen.
Zoogenaamde “Vrije Stoffen”.

1e druk Z.jr. Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ASSELT W.J.van ; AMICITIA DEI.

Johannes COCCEJUS

ASSELT W.J.van ; AMICITIA DEI.
Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669).

(DISS.)
1988 Ing. 257 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De Leer van het Verbond en het Testament van God.

Johannes COCCEJUS

De Leer van het Verbond en het Testament van God.
Vertaling: Dr.W.J.van Asselt en Drs.H.G.Renger.

1e druk 1990 Geb. 431 Pag. meer informatie  
€ 27,50
FAULENBACH Heiner; Weg und Ziel der Erkenntnis Christi.

Johannes COCCEJUS

FAULENBACH Heiner; Weg und Ziel der Erkenntnis Christi.
Eine Untersuchung zur Theologie des Johannes Coccejus.

(Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Hrsg. von H.Erhart, W.Kreck, G.W.Locher und J.Moltmann. Band 36.) mit 5 Abbildungen.
1e druk 1973 Geb. 248 Pag. meer informatie  
€ 15,00
DATEMA Ds.S.; Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederd. Hervormde Kerk.

H.de COCK

DATEMA Ds.S.; Hendrik de Cock en zijn uitwerping uit de Nederd. Hervormde Kerk.

Herdruk,
1e druk 1978 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het beest en de Roomsche afgoderij weer opnieuw verdedigd, doch ook weer opnieuw wedersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens hier en daar ook aangewezen de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet, ja, hoe deze hierin soms het Beest nog ov

H.de COCK

Het beest en de Roomsche afgoderij weer opnieuw verdedigd, doch ook weer opnieuw wedersproken en wederlegd naar Gods Woord, en tevens hier en daar ook aangewezen de gelijkmatige dwaasheid van den valschen profeet, ja, hoe deze hierin soms het Beest nog ov

(opnieuw uitgegeven.)
1e druk 1934 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 4,50

H.de COCK

Iets over de geschiedenis onzer kerk, in vragen en antwoorden.

3e druk 1884 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 5,00
SCHUIT Prof.J.J.van der; Hendrik de Cock, de Vader der Afscheiding, naast Luther en Calvijn.

H.de COCK

SCHUIT Prof.J.J.van der; Hendrik de Cock, de Vader der Afscheiding, naast Luther en Calvijn.

2e druk 1934 Ing. 28 Pag. meer informatie  
€ 4,50

H.de COCK

Twee der eerste geschriften van den eersten Leeraar der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland.
Door H.de Cock. (eerder uitgegeven in 1834.)

2e druk 1882 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 15,00

H.de COCK

Twee der eerste geschriften van den eersten Leeraar der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland.
Door H.de Cock. (eerder uitgegeven in 1834.)

Opnieuw gebonden in kunstleder met goudopdruk!
2e druk 1882 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 17,50
VERZAMELDE GESCHRIFTEN.  Twee delen.

H.de COCK

VERZAMELDE GESCHRIFTEN. Twee delen.
Met medewerking van Ds.H.Bouma en H.Natzijl.

Voorzien van inleidingen en aantekeningen door Prof.Drs.D.Deddens, Prof.Dr.W.van ’t Spijker, Ds.M.Drayer, Drs.J.C.L.Starreveld, Drs.H.van Veen, Drs.M.te Velde.
1e druk 1984 Geb. 1333 Pag. meer informatie  
€ 42,50

H.de COCK

WORMSER J.A.; “Werken zolang het dag is”.
Het leven van Hendrik de Cock, geschetst door J.A.Wormser.

(Een schat in aarden vaten. Deel III.)
1e druk 1915 Geb. 161 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te ‘s –Gravenhage, 15 april 1813, en overleden te Leerdam, 27 januari 1876.

Christjane Caroline COELAND

Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland, geboren te ‘s –Gravenhage, 15 april 1813, en overleden te Leerdam, 27 januari 1876.

Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden, benevens eene predikatie van Mr.Hugo Binning over Romeinen 8:1.
4e druk Z.jr. Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Stellige en praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk: Van de regtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding.

Elisa COLES

Stellige en praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk: Van de regtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding.

7e druk Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Elisa COLES

Stellige en praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk: Van de regtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding.

(titelpagina ontbreekt.)
7e druk Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Elisa COLES

Stellige en praktikale verhandeling van Gods Souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid; namelijk: Van de regtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding.
Naar den Laatsten druk uit het Engelsch vertaald en door drie Voorreden van voorname Godgeleerden aangeprezen.

(half-leder.)
6e druk 1866 Geb. 412 Pag. meer informatie  
€ 27,50
HOEK J.; Daniël Colonius (1566-1635).

Daniël COLONIUS

HOEK J.; Daniël Colonius (1566-1635).
Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.

(DISS.)
1e druk 1981 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Twee pastorale brieven.

Alexander COMRIE

Twee pastorale brieven.
Voorafgegaan door een overzicht van Comrie’s theologische inzichten door G.H.Leurdijk.

Met een ten geleide van Ds.A.Moerkerken.
1e druk 1985 Ing. 38 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Alexander COMRIE

VERBOOM J.H.R.; Dr.Alexander Comrie, Predikant te Woubrugge.
Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente.

(Geïll.)
1e druk 1964 Geb. 219 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Alexander COMRIE

Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakende Geloofs.
Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgeknipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments.

Met een voorwoord van Ds.G.H.Kersten (1930). Nieuwe uitgave,
Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Belijdenis en leven.

CORNELIA

Belijdenis en leven.
Een verhaal door Cornelia.

4e druk opn.Geb. 252 Pag. meer informatie  
€ 6,50
GRAAFF B.J.W.de; De jeugd van Da Costa.

Mr.Is.Da COSTA

GRAAFF B.J.W.de; De jeugd van Da Costa.

(BBG-serie.)
1e druk 1974 Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 3,50
OOSTERHOF O.N.; Isaäc Da Costa als polemist.

Mr.Is.Da COSTA

OOSTERHOF O.N.; Isaäc Da Costa als polemist.
(DISS.)

1e druk 1913 opn.Geb. 260 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Neerlandsch Vloek en Zegen en deszelfs uitwerkingen.

Ds.Florentius COSTERUS

Neerlandsch Vloek en Zegen en deszelfs uitwerkingen.
Twee BoetPredikatiën, Uitgebreid over Psalm 105:5 en gedaan op den 2en Jan. 1675.

Nieuwe onveranderde uitgave volgens 1739.
1e druk 1975 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het kind in gezin en samenleving.

Dr.R.W.M. CROUGHS

Het kind in gezin en samenleving.

(Geïll.)
2e druk 1983 Ing. 248 Pag. meer informatie  
€ 7,50
A Memorial of Samuel Curtis, Late Pastor of the Strict Baptists Church, at Southill.

Samuel CURTIS

A Memorial of Samuel Curtis, Late Pastor of the Strict Baptists Church, at Southill.
Sent forth by his Widow.

(with Portrait.)
1e druk 1927 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Bijbels woordenboek.

Frithiof DAHLBY

Bijbels woordenboek.

(2-koloms. / Geïll.)
11e druk 1973 Ing. 399 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Door lijden gelouterd.

Peterke van DALEN-VAN MOURIK

Door lijden gelouterd.

Aantekeningen op het ziekbed van de daden en wegen des Heeren, met mij gehouden, Peterke van Mourik, overleden op 24 december 1960 te Brakel.
1e druk 1962 gebrocheerd 59 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Aan des Konings tafel.

Ds.Chr.van DAM

Aan des Konings tafel.
Bijbels dagboek.

1981 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een belofte van het genadeverbond.

Ds.Chr.van DAM

Een belofte van het genadeverbond.
8 Predicatiën.

(groot formaat.)
1e druk Z.jr. Geb. 116 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een troostrijke wetenschap.

Ds.Chr.van DAM

Een troostrijke wetenschap.
Levensbeschrijving van en geschreven door Ds.Chr.van Dam, in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

(met portret.)
1e druk 1977 Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Natuur en Genade.

Ds.Chr.van DAM

Natuur en Genade.

1e druk Z.jr. Geb. 78 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verbondsbeschouwingen.

Ds.Chr.van DAM

Verbondsbeschouwingen.

1e druk Z.jr. Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zij zullen ingaan in des Konings paleis.

Ds.Chr.van DAM

Zij zullen ingaan in des Konings paleis.
Verslag van de begrafenis van Ds.Chr.van Dam, predikant van de Geref.Gemeenten, alsmede drie predikaties van Ds.Chr.van Dam.

(Met een voorwoord van Ds.A.Hoogerland.) met portret.
1e druk 1977 Geb. 116 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Leer mij Uw wet.

H.van DAM

Leer mij Uw wet.
De tien geboden aan kinderen uitgelegd.

ZGAN.
5e druk 2009 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uw trouw is groot.

H.van DAM

Uw trouw is groot.
Honderd jaar Gereformeerde Gemeenten. Verteld aan de jeugd.

(Geïll. in kleur.)
1e druk 2007 Geb. 84 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Wat eeuwig zeker is.

Ds.Chr.van DAM en HEERSCHAP Ds.M.

Wat eeuwig zeker is.

1e druk Z.jr. Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De kroon des levens.

Ds.E.R. DAMSTÉ

De kroon des levens.
32 meditaties.

1e druk 1968 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 4,50
1e Jaargang vanaf No.4.

DANIËL.

1e Jaargang vanaf No.4.

Tweewekelijks orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hoofdredacteur: Ds.A.Verhagen.
1e druk 1946 Geb. 185 Pag. meer informatie  
€ 10,00
2e Jaargang kompleet.

DANIËL.

2e Jaargang kompleet.

Tweewekelijks orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hoofdredacteur: Ds.A.Verhagen.
1e druk 1947 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 12,50
3e Jaargang kompleet.

DANIËL.

3e Jaargang kompleet.

Tweewekelijks orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hoofdredacteur: Ds.A.Verhagen.
1e druk 1948 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 12,50
4e Jaargang kompleet.

DANIËL.

4e Jaargang kompleet.

Tweewekelijks orgaan van het landelijk verband van Jongelings Vereenigingen der gereformeerde Gemeenten in Nederland. Hoofdredacteur: Ds.A.Verhagen.
1e druk 1949 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Hervormers en Humanisten.

Dr.W.F. DANKBAAR

Hervormers en Humanisten.
Een bundel opstellen.

1e druk 1978 Ing. 236 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De oude paden.

Ds.S. DATEMA

De oude paden.

2e druk 1922 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BARTH Ds.J.D.; Het leven van Petrus Datheen.

Petrus DATHENUS

BARTH Ds.J.D.; Het leven van Petrus Datheen.

(Geïll.)
1e druk 1985 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 6,50
KARSEMEIJER Dr.J.; De dichter Jeremias de Decker.

Jeremias de DECKER

KARSEMEIJER Dr.J.; De dichter Jeremias de Decker.

1934 Geb. 365 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen.

P. DEDDENS

De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Theologische Hoogeschool te Kampen op maandag 28 januari 1946.
1e druk 1946 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Annus Liturgicus?

Prof.Dr.K. DEDDENS

Annus Liturgicus?
Een onderzoek naar de betekenis van Cyrillus van Jeruzalem voor de ontwikkeling van het “kerkelijk jaar”.

(DISS.)
1e druk 1975 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Dient Hem met vreugde! deel I.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Dient Hem met vreugde! deel I.
Opstellen over de dienst van de ambtsdragers.

1e druk 1988 Geb. 240 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Dient Hem met vreugde! Deel II.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Dient Hem met vreugde! Deel II.
Opstellen over de dienst van de gemeenteleden.

1e druk 1989 Geb. 232 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Een voortreffelijke taak.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Een voortreffelijke taak.
Profielschets van de pastor.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1989 Ing. 89 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Herstel kwam uit Straatsburg.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Herstel kwam uit Straatsburg.

(Geïll.)
1e druk 1986 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het begon in Jeruzalem.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Het begon in Jeruzalem.

(Geïll.)
1e druk 1976 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het liep uit op Trente.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Het liep uit op Trente.

(Geïll.)
1e druk 1981 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Maleachi’s dialogen.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Maleachi’s dialogen.

1e druk 1970 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Muziek-mixturen.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Muziek-mixturen.
Grepen uit de muziekgeschiedenis.

(Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 276 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op weg naar een nieuw Psalter.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Op weg naar een nieuw Psalter.

Een woord ter stimulering van de toetsing van de selektiebundel der 150 Psalmen, vrijgegeven door de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 1975.
1976 Ing. 90 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zefanja's Profetieën.

Prof.Dr.K. DEDDENS

Zefanja's Profetieën.

1e druk 1973 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Uit de diepten.

Prof.Drs.D. DEDDENS

Uit de diepten.
Verslagen van de Vrijmakingsvergadering en daarmee verbonden samenkomsten in augustus 1944.

1e druk 1994 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Balans van het oecumenisme.

Prof.Dr.K. DEDDENS en DROST Drs.M.K.

Balans van het oecumenisme.
De oecumenische beweging getoetst bij het licht van de Bijbel.

1e druk 1980 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Afscheiding – Wederkeer.

D. DEDDENS en KAMPHUIS J. (Red.)

Afscheiding – Wederkeer.
Opstellen over de Afscheiding van 1834.

Met bijdragen van Ds.H.Bouma, Prof.Drs.D.Deddens, Prof.Dr.L.Doekes, Prof.J.Kamphuis, Drs.H.van Veen, Drs.M.te Velde, Dr.J.Wesseling, Dr.C.Smits en Prof.Dr.C.Trimp. (Geïll.)
1e druk 1984 Geb. 304 Pag. meer informatie  
€ 17,50
CONCORDANTIE OP DE NIEUWE PSALMBERIJMING.

Ds.W. DEKKER

CONCORDANTIE OP DE NIEUWE PSALMBERIJMING.
(2-koloms.)

1e druk 1970 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 10,00
CONCORDANTIE OP DE NIEUWE PSALMBERIJMING.

Ds.W. DEKKER

CONCORDANTIE OP DE NIEUWE PSALMBERIJMING.
(2-koloms.)

1e druk 1970 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Tale Kanaäns.

J.van DELDEN

De Tale Kanaäns.
Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen.

1e druk 1982 Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Jan DERIX

Zolang ik leef, zal ik huilen.
Christelijke hulpverlening aan de vluchtelingen van Indo-China, een verslag van menselijk lijden en evangelische moed.

(Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Afscheids-Rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834 door D.A.Detmar, laatst predikant te Ede.

D.A. DETMAR

Afscheids-Rede, uitgesproken te Woerden den 28sten September 1834 door D.A.Detmar, laatst predikant te Ede.

Hier is nog bijgevoegd: Ontboezeming van het getroffen hart, na het ontvangen berigt van het ontslapen in zijnen Heere van mijn geliefden zielevriend K.Visser te Woerden.
1e druk Z.jr. Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt.

D.A. DETMAR

Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt.
In enige brieven aan een vriend medegedeeld door D.A.Detmar, in leven predikant te Ede.

1e druk 1978 Geb. 111 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Esther.

Ds.F.van DEURSEN

Esther.

1e druk 1991 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een diamant door God geslepen.

Sara Ephraïm DIAMANT

Een diamant door God geslepen.
(met portret.)

Krachtdadige bekering of overbrenging uit het jodendom tot het christendom van Sara Ephraïm Diamant, Geb. van Gelderen.
1e druk Z.jr. Geb. 205 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Toetsing aan de H.Schrift van de beginselen der ethische richting.

Ds.A.M. DIERMANSE

Toetsing aan de H.Schrift van de beginselen der ethische richting.
Met een voorrede van Prof.Dr.A.G.Honig.

1e druk 1922 Geb. 166 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.D.van DIJK

Gij zijt Gods medearbeiders.

2e druk 1951 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hoe het geworden is.

Ds.D.van DIJK

Hoe het geworden is.

1e druk 1959 Geb. 204 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoe het vroeger was.

Ds.D.van DIJK

Hoe het vroeger was.

1e druk 1957 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kijk op de praktijk.

Ds.D.van DIJK

Kijk op de praktijk.
Ervaringen en overpeinzingen.

(met portret.)
1e druk 1967 Geb. 194 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Rechte lijnen trekken.

Ds.D.van DIJK

Rechte lijnen trekken.
Peter Bergwerff en Tjerk S.de Vries in gesprek met Ds.D.van Dijk

(serie: De eerste generatie.) (Geïll.)
1981 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Speurtochten in de Psalmen.

Ds.M.P.van DIJK

Speurtochten in de Psalmen.

1e druk 1991 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Mijne tijden zijn in Uwe hand.

Ds.W.van DIJK

Mijne tijden zijn in Uwe hand.
Een drietal predikaties van Ds.W.van Dijk, laatstelijk predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rijssen.

Benevens de tekst van de rouwdienst, uitgesproken door Ds.B.Toes. Met een voorwoord van Ds.H. Wiltink. (met portret.)
1e druk 1977 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind.

Grietje van DIJK

De groote genade Gods verheerlijkt in de krachtdadige bekeering en verdere leiding naar Gods vrijmachtig welbehagen in een zondig Adamskind.

Grietje van Dijk, geboren 18 Febr. 1863 te Doornspijk. Door haarzelve geschreven.
1e druk Z.jr. Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Een land dat voor geen wateren beeft.

H.J.van DIJK

Een land dat voor geen wateren beeft.
Schetsen uit de historie (en voornamelijk uit de kerkhistorie) van de Alblasserwaard.

(Geïll.)
1e druk 1971 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Om van buiten te leren uit de Kerkgeschiedenis.

J.van DIJK

Om van buiten te leren uit de Kerkgeschiedenis.

1e druk 1925 Ing. 15 Pag. meer informatie  
€ 1,50
De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw.

Ds.D.van DIJK en VRIES Ds.W.G.de

De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw.
(Rondom “de zaak-Ds.A.v.d.Ziel”)

1e druk gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 2,00
VERMEULEN J.M.; Toe hij ’t ambt ontvangen zou.

Ds.P.van DIJKE

VERMEULEN J.M.; Toe hij ’t ambt ontvangen zou.
Leven en werk van Ds.P.van Dijke.

(Geïll.)
1984 Geb. 614 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Ds.A.G. DIJKHUIZEN

De verstoring van het rijk des satans.
Leerrede over Luc XI:21,22.

Hoogeveen, C.Pet, (fotokopie.)
1861 gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 1,00
Alle volken.

DIVERSEN

Alle volken.
Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.

Uitgegeven in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Hervormde Kerk. (Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Alleen uit Hem en door Hem.

DIVERSEN

Alleen uit Hem en door Hem.
Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten 1907-1977.

Met bijdragen van I.A.Kole, Drs.H.A.Hofman, M.Golverdingen, Drs.A.Vergunst, K.Bokma, C.Bregman, K.Brouwer, Z.Crum-Nieuwland, B.W.Hulsman, P.Kuijt, Dr.P.C.Oele, A.Otten en Ir.H.van Rossum.
1977 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Als druppelen op het kruid.

DIVERSEN

Als druppelen op het kruid.
Overjarig koren, overdenkingen uit het Reformatorisch Dagblad.

1e druk 1972 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Als het tarwegraan sterft.

DIVERSEN

Als het tarwegraan sterft.
5 verhalen over Rusland, Tsjecho-Slowakije, China en Roemenië.

Door J.W.van den Berg, M.H.Karelse-Meeuse, M.Schalk-Meijering, F.A.Treurniet-Walraven en G.van Essen.
1989 Geb. 98 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Approaches to Reformation of the Church.

DIVERSEN

Approaches to Reformation of the Church.

With Contributions by Rev.D.W.Marshall, Rev.D.P.Kingdom, Rev.J.I.Packer, Rev.G.S.R.Cox, S.M.Houghton and Rev.D.Martyn Lloyd-Jones.
1e druk 1965 gebrocheerd 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Aspecten van de Afscheiding.

DIVERSEN

Aspecten van de Afscheiding.
Onder redactie van Dr.A.de Groot en Dr.P.L.Schram.

Dr.R.H.BREMMER; Historische aspecten van de Afscheiding. A.GRAAFHUIS; De Afscheiding in de stad Utrecht. P.R.D.STOKVIS; Afscheiding en emigratie. F.R.J.KNETSCH; Het Réveil en de Afscheiding. L.H.MULDER; De Afscheiding sociaal-wetenschappelijk benaderd. Dr.W.van ’t SPIJKER; De dogmatische aspecten van de Afscheiding.
1e druk 1984 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Aspecten van vrede, vrijheid en veiligheid.

DIVERSEN

Aspecten van vrede, vrijheid en veiligheid.
S.G.P.-nota over het probleem van de (kern-) bewapening.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

“25 JAAR DOVENZORG”. 1961/1986 .
Jubileumuitgave Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten.

Ingeleid met een meditatie van Ds.R.Boogaard; Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt… Job 36:24. (Geïll. in zwart-wit en kleur.)
1e druk 1986 Geb. 61 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

“Door Hem het Amen”.
Gedenkboek van het Gereformeerde onderwijs sinds de vrijmaking 1944-1974.

(Met een ten geleide van J.Kamphuis.) (met uitvouwbare kaart.)
1e druk 1974 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 12,50
’n Handvol koren.

DIVERSEN

’n Handvol koren.
Over 60 jaar jeugdwerk gesproken.

(Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.) Met bijdragen van Ds.B.van der Heiden, J.H.Mauritz, D.J.Thijsen, M.C.Blok, I.A.Kole en J.de Wildt. (uitgebreid Geïll.)
1e druk 1991 Geb. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

’n Handvol koren.
Over 60 jaar jeugdwerk gesproken. (Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)

Met bijdragen van Ds.B.van der Heiden, J.H.Mauritz, D.J.Thijsen, M.C.Blok, I.A.Kole en J.de Wildt. (uitgebreid Geïll.)
1e druk 1991 Geb. 95 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bethlehem ligt in Nederland.

DIVERSEN

Bethlehem ligt in Nederland.
(Over het wonder van Kerstfeest.)

Door Ds.A.Elshout, Ds.L.Huisman, Marinus Nijsse, Ds.H.Rijksen en Ds.A.Vergunst.
1e druk 1964 Geb. 56 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Bezinning op bevrijding in de oecumene.

DIVERSEN

Bezinning op bevrijding in de oecumene.
Referaten gehouden op de informatiedag van 3 mei 1975 te Putten, door Ir.J.van der Graaf, J.A.E.Vermaat en Prof.Dr.W.H.Velema.

1e druk 1975 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Bidden en werken.
De Lunenburgsche Heide. Uitgegeven door het Evangelisch Verbond, abonnementsjaar 1871.

Amsterdam, H.de Hoogh & Co.,
1e druk 1871 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 7,50
BIJBELS DAGBOEK

DIVERSEN

BIJBELS DAGBOEK
Verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.

Dit dagboek werd verzorgd door Ds.A.Vergunst, Ds.A.Elshout, Ds.P.Blok, Ds.D.Hakkenberg, Ds.A.Hofman, Ds.K.de Gier, Ds.J.van Haaren, Ds.C.Harinck, Ds.L.Huisman, Ds.H.Rijksen, Ds.A.W. Verhoef en Ds.J.C.Westrate.
1972 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

BIJBELSCHE VROUWEN.
Dichterlijk Album. 2 delen,

Vrouwen des Ouden Verbonds. / Vrouwen des Nieuwen Verbonds.
2e druk 1859 Geb. 299 Pag. meer informatie  
€ 22,50

DIVERSEN

Blijvende Getuigenis (Het)
Deel 4. Bijbelse Geschiedenis. Kerkgeschiedenis. Dagelijks leven in Palestina.

Samengesteld door H.Florijn, H.A.Lambooy, A.Lamper, W.A.van Soest, J.M.Verzijl en J.M.van Wijk. (Geïll.)
1e druk 1993 Geb. 96 Pag. meer informatie  
€ 5,00
BOUWEN.

DIVERSEN

BOUWEN.
Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeenten.

(De uitgave is speciaal bestemd voor de jonge generatie, maar wordt ook van harte aanbevolen in de aandacht van ouderen.) De auteurs zijn, in alfabetische volgorde: Ds.A.Bregman, Ds.A.Elshout, Ds.J.van Haaren, Ds.D.Hakkenberg, Ds.C.Harinck, Ds.F.Harinck, Ds.A.Hofman, Ds.P.Honkoop, Ds.L.Huisman, Ds.G.J.v.d.Noort, Ds.H.Rijksen, Ds.G.Schipaanboord, Ds.W. Suyker, Ds.A.Vergunst, Ds.A.W.Verhoef en Ds.J.C.Weststrate.
1e druk 1966 Geb. 185 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Canons de Dordrecht.
Le solide fondement.

(Fondation D’Entraide Chretienne Reformee.)
1e druk 1988 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 4,50
CATECHISMUS. of: Onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.

DIVERSEN

CATECHISMUS. of: Onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt.

Met teksten.
36e druk Z.jr. Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Christelijke politiek vandaag.

DIVERSEN

Christelijke politiek vandaag.
Met bijdragen van Drs.C.P.van Dijk (CDA), Mr.G.Holdijk (SGP), M.Leerling (RPF) en G.J.Schutte (GPV).

(serie: Reformatie Reeks.)
Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Confessing the One Faith.
An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381).

(WCC Publications, Geneva. Faith and Order Paper No.153.)
1e druk 1991 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 10,00
DAGELIJKS BEGENADIGD.

DIVERSEN

DAGELIJKS BEGENADIGD.
BIJBELS DAGBOEK verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.

Dit dagboek werd verzorgd door: Ds.J.Baaijens, Ds.A.Hoogerland, Ds.A.Bac, Ds.G.A.Zijderveld, Ds.H.Paul, Ds.P.Blok, Ds.A.Moerkerken, Ds.W.C.Lamain, Ds.H.Hofman, Ds.J.M.Kleppe, Ds.J.J.Eckeveld en Ds.A.Hofman.
1979 Ing. 370 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Dagelijks begenadigd.

DIVERSEN

Dagelijks begenadigd.
BIJBELS DAGBOEK verzorgd door predikanten der Gereformeerde Gemeenten.

Dit dagboek werd verzorgd door: Ds.J.Baaijens, Ds.A.Hoogerland, Ds.A.Bac, Ds.G.A.Zijderveld, Ds.H.Paul, Ds.P.Blok, Ds.A.Moerkerken, Ds.W.C.Lamain, Ds.H.Hofman, Ds.J.M.Kleppe, Ds.J.J.Eckeveld en Ds.A.Hofman.
1e druk 1979 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De dagen van ouds.

DIVERSEN

De dagen van ouds.
Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten.

Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Erve der Vaderen.

DIVERSEN

De Erve der Vaderen.
Maandblad ter verdediging en verbreiding van de Calvinistische beginselen op maatschappelijk gebied.

1e en 2e jaargang tezamen opnieuw ingebonden. (doorgenummerd.)
1e druk 1956 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DE EVANGELIE-PREDIKSTOEL.

DIVERSEN

DE EVANGELIE-PREDIKSTOEL.
12 preken van Ds.A.Bac, Ds.J.van Vliet en Ds.A.Bregman.

1e druk Z.jr. Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De goede belijdenis.

DIVERSEN

De goede belijdenis.
Artikelen over de Belijdenis des Geloofs.

Door Dr.M.B.van ’t Veer, Ds.E.T.van den Born, Ds.F.de Vries, Ds.A.S.Timmer, Ds.P.K.Keizer, Ds.J.Kapteijn en Dr.R.Schippers.
1e druk Z.jr. Geb. 162 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De gouden draad.

DIVERSEN

De gouden draad.
Bijbelse geschiedenis / Kerkgeschiedenis, brugklas.

(cyclostyle.)
1e druk Z.jr. Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Heidelbergse Catechismus.

DIVERSEN

De Heidelbergse Catechismus.
En enkele liturgische formulieren in hedendaags Nederlands.

Zoals vastgesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Hattem 1972.
1e druk 1972 Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Heidelbergse CATECHISMUS. of, Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.

DIVERSEN

De Heidelbergse CATECHISMUS. of, Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt.
Met uitgeschreven Bijbelteksten.

(Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting. GBS.)
2e druk Z.jr. Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Here bouwt Jeruzalem.

DIVERSEN

De Here bouwt Jeruzalem.

Historisch overzicht van de verhouding tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Eindhoven in de jaren 1946-1965.
1e druk 1965 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Denk er maar eens over na…
Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a. J.H.Mauritz, J.Wessels, Ds.M.Golverdingen, Ds.C.J.Meeuse, Ds.A.Bac, e.v.a.
1e druk 1992 Ing. 74 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Dichterbij dan je denkt…

DIVERSEN

Dichterbij dan je denkt…
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a. Ds.C.J.Meeuse, Ds.A.Moerkerken, Ds.C.G.Vreugdenhil, Ds.A.Elshout, Ds.D.Rietdijk, e.a.
1991 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Die u het Woord Gods gesproken hebben.

DIVERSEN

Die u het Woord Gods gesproken hebben.
Nagedachtenis predikanten der Oud Gerefomeerde Gemeenten in Nederland.

Ds.B.Toes, Ds.H.Wiltink, Ds.L.Gebraad, Ds.M.A.Mieras, Ds.J.Schinkelshoek, Ds.J.van der Poel, Ds.E.du Marchie van Voorthuysen en Ds.M.van de Ketterij. (Na iedere levensschets volgt een predikatie.) Geïllustreerd met de portretten van de predikanten.
1e druk 1992 Geb. 225 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Dienen Wereldwijd.

DIVERSEN

Dienen Wereldwijd.
25 jaar Deputaten Hulpverlening in Binnen- en Buitenland van de Chr.Geref.Kerken in Nederland.

(Geïll.)
1e druk 1994 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Dienstbaarheid, vrijheid, duurzaamheid.

DIVERSEN

Dienstbaarheid, vrijheid, duurzaamheid.
Kernwaarden van de ChristenUnie.

(G.Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de Christen Unie.)
1e druk gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
DOCUMENTA REFORMATORIA.

DIVERSEN

DOCUMENTA REFORMATORIA.
Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologie in de Nederlanden sedert de Hervorming. (2 delen.)

Deel I. Tot het einde van de 17de eeuw. II. Van de 18de eeuw tot 1940. Onder redactie van Prof.Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Prof.Dr.W.F. Dankbaar, Prof.Dr.W.J.Kooiman, Prof.Dr.D.Nauta en Dr.N.van der Zijpp.
1e druk 1960 Geb. 1003 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Door de Geest bewogen.

DIVERSEN

Door de Geest bewogen.
Evangeliseren: persoonlijk, als gemeente, in de wereld.

Met bijdragen van C.J.de Ruijter, J.B.Wilmink, H.Drost, P.W.van de Kamp, R.ter Beek en L.W.de Graaff.
1e druk 1993 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Door genade alleen.

DIVERSEN

Door genade alleen.
Uitgegeven ten bate van de kerkbouw der Gereformeerde Gemeente te H.I.Ambacht.

Met een voorwoord van Ds.K.de Gier. (Met diverse predikaties. Herdenking-, bevestiging-, intrede-, Dankdagpredikatie.) Geïll.
1e druk 1972 Geb. 126 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Dordtse Kerkorde ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

(met wit doorschoten om zelf aantekeningen te maken.)
1948 Geb. 98 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw.

DIVERSEN

Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw.

Nic.Barentsonius; De zwakke ademtocht, 1660. Herm.Witsius; Zielezucht van een verlegen Christen, 1665. Guilj.Saldenus; Lof der Geestelijke zielezuchten, 1664.
1e druk 1976 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 6,50
EBEN HAËZER.

DIVERSEN

EBEN HAËZER.
Laatste preek in de oude kerk en eerste preek in de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam.

Voorafgegaan door de toespraken.
1e druk 1984 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Een geschenk uit de hemel.

DIVERSEN

Een geschenk uit de hemel.
2 delen.

Bijbelcursus en Vervolgcursus, verzorgd door de “Stichting Werkgroep Bijbelcursus” binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.
1e druk Z.jr. Geb. 765 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Eenstemmig.

DIVERSEN

Eenstemmig.

Bewerking van het rapport van het deputaatschap voor onderzoek naar het kerkelijk lied, uitgegeven in opdracht van de generale synode der Christelijke Gereformeerde Kerken, Amersfoort 1980.
1e druk 1980 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 2,50
En toch niet verteerd.

DIVERSEN

En toch niet verteerd.
Uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892.

Door Ds.M.Drayer, Prof.Dr.W.van ’t Spijker en Ds.J.H.Velema. (2-koloms. / fraai Geïll.)
1e druk 1982 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ervaring rijker!

DIVERSEN

Ervaring rijker!
In gesprek met jongeren over geestelijke vragen.

Met bijdragen van Ir.J.van der Graaf, Drs.I.A.Kole en Ds.L.W.van der Meij.
1e druk 1991 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Ethisch methodische notities.

Betreffende de Christelijke hulpverlening, inzonderheid de professionele hulpverlening op medisch en psycho-sociaal gebied, zoals die door en binnen het verband van de Gereformeerde Gemeenten (of mede namens deze) plaats vindt.
1e druk 1989 gebrocheerd 37 Pag. meer informatie  
€ 1,50
EUTHANASIE.

DIVERSEN

EUTHANASIE.
Staatkundig gereformeerde visie op een levensprobleem.

(Stichting Studiecentrum SGP.)
1e druk 1987 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Euthanasie.
Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

(Geïll.)
1988 gebrocheerd 71 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Evolutie en geloof.

DIVERSEN

Evolutie en geloof.
Verleden en toekomst.

Radiolezingen van ir.J.van der Graaf, Dr.W.J.Ouweneel, Prof.Dr.J.van Genderen en Prof.Dr.ir.E.Schuurman.
1e druk Z.jr. Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50
FAKKELDRAGERS.   2 delen.

DIVERSEN

FAKKELDRAGERS. 2 delen.
Met bijdragen van Ir.J.van der Graaf, Drs.J.Kattenberg, Ds.J.J.Poort, Dr.C.A.Tukker en H.Verweij.

Ing. 323 Pag. meer informatie  
€ 10,00
FAKKELDRAGERS. Overdenkingen Deel I.

DIVERSEN

FAKKELDRAGERS. Overdenkingen Deel I.

Drs.J.Kattenberg; Seksualiteit. En Het derde milieu. Ir.J.van der Graaf; De jongeren en het onderwijs. Ds.J.J.Poort; In militaire dienst. Dr.C.A.Tukker; Halve smart, Dubbele vreugd.
1e druk Z.jr. Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 4,50
FAKKELDRAGERS. Overdenkingen in twee delen.

DIVERSEN

FAKKELDRAGERS. Overdenkingen in twee delen.

Deel I. Drs.J.Kattenberg; Seksualiteit. En Het derde milieu. Ir.J.van der Graaf; De jongeren en het onderwijs. Ds.J.J.Poort; In militaire dienst. Dr.C.A.Tukker; Halve smart, Dubbele vreugd. Deel II. Ir.J.van der Graaf; De jongeren en de kerk. H.Verweij; De Zonden van het Christendom. Dr.C.A.Tukker; Onze houding in de cultuur.
1e druk Z.jr. Ing. 324 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie. Deel 1. Enige figuren.

DIVERSEN

Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie. Deel 1. Enige figuren.
Met bijdragen van T.Brienen, L.F.Groenendijk, W.J.op ’t Hof en G.H.Leurdijk.

(Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie. Deel 2.

DIVERSEN

Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie. Deel 2.
Met bijdragen van T.Brienen, L.F.Groenendijk, W.J.op ’t Hof, G.H.Leurdijk, F.A.van Lieburg en C.J.Meeuse.

(Geïll.)
1e druk 1991 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Five Pioneer Missionaries.

DIVERSEN

Five Pioneer Missionaries.
David Brainerd, William C.Burns, John Eliot, Henry Martyn and John G.Paton.

(The Banner of Truth Trust.)
1987 Ing. 345 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gedoopt, wat betekent dat?

DIVERSEN

Gedoopt, wat betekent dat?
Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente.

Bijdragen van o.a.: Ds.A.Elshout, Ds.C.Harinck, Ds.A.Moerkerken, e.a.
1e druk Z.jr. Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geen aardse macht.

DIVERSEN

Geen aardse macht.
7 opstellen bij de herdenking 450 jaar reformatie.

Auteurs: Drs.J.J.Bos, Ds.L.Huisman, Ds.W.L.Tukker, Ds.H.J.Hegger, Ds.M.Baan, W.van Kranenburg en Ds.J.Keuning.
1e druk 1967 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Geen aardse macht.
7 opstellen bij de herdenking van 450 jaar reformatie.

Auteurs: Drs.J.J.Bos, Ds.L.Huisman, Ds.W.L.Tukker, Ds.H.J.Hegger, Ds.M.Baan, W.van Kranenburg en Ds.J.Keuning.
1e druk 1967 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Gegeven leven Een levenslange zorg… een voortdurende opdracht!

(Uitgegeven door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1e druk 1991 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

Gehandicapten, mensen zoals wij.
Uitgave van de jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en Gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten.

(Geïll.)
1e druk Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Gehandicapten, mensen zoals wij.

DIVERSEN

Gehandicapten, mensen zoals wij.
Uitgave van de jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en Gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten.

(Met een bijbelstudie van Ds.A.Elshout.)Geïll.
1e druk Z.jr. Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Getuigenis van de Kerk (Het)

DIVERSEN

Getuigenis van de Kerk (Het)
Verkenningen in het landschap van de kerk- en dogmen-geschiedenis.

Onder redactie van: Ds.A.Elshout, Dr.P.C.Oele en W.B.Kranendonk. (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1e druk 1982 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gewoon Hervormd.

DIVERSEN

Gewoon Hervormd.
Het streven van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk – een verantwoording.

Met bijdragen van o.a. Ds.A.van Brummelen, Dr.C.Graafland, Ds.C.den Boer, Ds.H.G.Abma, e.a.
1e druk 1972 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Gods reddende Boodschap voor dezen tijd.
Traktaatje van het “Internationaal Traktaat-Genootschap.

30e duizendtal,
1e druk 1909 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Heiligen uit de modder.

DIVERSEN

Heiligen uit de modder.
In Zeeland gevonden pelgrimstekens.

Door Drs.R.M.van Heeringen, Dr.A.M.Koldeweij en Drs.A.A.G.Gaalman. (Clavis kunsthistorische monografieën. Deel IV.) Geïll.
1e druk 1987 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Herdenk de trouw…
Uitgave ter gelegenheid van 75 jaar christelijk onderwijs te Stolwijk, 1 mei 1916-1991.

(Geïll.)
1e druk 1991 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het Evangelie gebracht.

DIVERSEN

Het Evangelie gebracht.
8 preken uit het Evangelie.

Gehouden door Ds.A.Elshout, Ds.A.Hofman, Ds.R.Kattenberg en Ds.J.W.Kersten als predikant van de Gereformeerde Gemeente te Scheveningen.
1e druk 1989 Geb. 119 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HET HOGE WOORD.

DIVERSEN

HET HOGE WOORD.

Theologische bijdragen over het Schriftgezag van reünisten der Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging “Voetius” te Utrecht t.g.v. haar 75-jarig bestaan. Met bijdragen van Drs.S.Meyers, Drs.A.Noordegraaf, Prof.Dr.S.van der Linde, Ds.H.G.Abma, Prof.Dr.H.Jonker, Prof.Dr.B.J.Oosterhoff en Prof.Dr.C.Graafland.
1e druk 1976 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Het Hoogste Goed.

DIVERSEN

Het Hoogste Goed.
Een thematische bloemlezing van 17e-eeuwse religieuze poëzie.

Samengesteld door C.Bregman.
1e druk 1984 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het huwelijk nader bekeken.

DIVERSEN

Het huwelijk nader bekeken.

Uitgave onder verantwoordelijkheid van deputaten voor contact met de overheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
1e druk 2002 Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het Jeugdvraagstuk in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

DIVERSEN

Het Jeugdvraagstuk in de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Rapport, uitgebracht door een Studiecommissie onder voorzitterschap van Dr.B.J.Oosterhoff.

(met een foto van de commissieleden.)
1e druk 1952 Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het Woord overal gepredikt.

DIVERSEN

Het Woord overal gepredikt.
Acht artikelen met betrekking tot roeping en taak der kerk en 52 meditaties uit het zendingsblad “Paulus”.

Meditaties van o.a.: Ds.A.Elshout, Ds.K.de Gier, Ds.P.Honkoop, Ds.A.Vergunst, Ds.L.Rijksen, Ds.C.Harinck, Ds.A.Moerkerken, e.v.a
1992 Geb. 189 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

Hoe lief heb ik Uw dag.

Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren.
1e druk Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoe lief heb ik Uw dag.

DIVERSEN

Hoe lief heb ik Uw dag.
Rapport van de commissie, ingesteld door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten, met betrekking tot de dag des Heeren

1e druk Z.jr. Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoe staan wij ervoor ?

DIVERSEN

Hoe staan wij ervoor ?
Actualiteit van het gereformeerd belijden.

De ontwikkeling van de Gereformeerde theologie. 1. De optie vanuit Kampen. 2. De optie vanuit Apeldoorn. KAMPHUIS J.; Taal van thuis. VELEMA Dr.W.H.; Schepping en verlossing. TRIMP Dr.C.; Heilige Geest en Heilige Schrift. SPIJKER Dr.W.van ‘t; Verkiezing en kerk.
1e druk 1992 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Hoe staan wij ervoor ?
Actualiteit van het gereformeerd belijden. De ontwikkeling van de Gereformeerde theologie.

1. De optie vanuit Kampen. 2. De optie vanuit Apeldoorn. KAMPHUIS J.; Taal van thuis. VELEMA Dr.W.H.; Schepping en verlossing. TRIMP Dr.C.; Heilige Geest en Heilige Schrift. SPIJKER Dr.W.van ‘t; Verkiezing en kerk.
1e druk 1992 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hollandsche Geloofshelden.

DIVERSEN

Hollandsche Geloofshelden.
Het leven en sterven van onze Oudvaders.

Over o.a. Kasparus Alardin, Johannes Beukelman, Theodorus en Wilhelmus à Brakel, Jacobus Borstius, Abraham Hellenbroek, Jacobus Koelman, Justus Vermeer, e.a. (Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 304 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

HOOGSTE WOORD (Het)
Dagboek voor jongeren.

Aan dit Bijbels Dagboek voor jongeren werkten mee: Ds.C.G.Geluk, Ir.J.v.d.Graaf, Ds.C.Langbroek, Ds.J.J.Poort, Ds.B.de Romph en Ds.P.Roos.
1e druk Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 8,50

DIVERSEN

In de kracht van de Geest.
Het Pinksterappèl 1997 nader toegelicht.

Onder redactie van: Dr.ir.J.van der Graaf, Drs.W.Kats, Ds.L.J.Geluk, Ds.R.J.Perk en Ds.J.ter Steege.
1e druk 1998 Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In de leer.

DIVERSEN

In de leer.
Jongvolwassendagboek. +18.

2e druk 1990 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00
In het Leerhuis.

DIVERSEN

In het Leerhuis.
Verklaring van de Heidelbergse Catechismus door 14 predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.

2 delen.
1e druk Z.jr. Geb. 796 Pag. meer informatie  
€ 27,50
In orde.

DIVERSEN

In orde.
Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak.

Uitgave op last van de Generale Synode 1998/1999 der Gereformeerde Gemeenten door de Commisiie kerkrecht.
1e druk 1999 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 12,50
In ruimte gesteld.

DIVERSEN

In ruimte gesteld.
Uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht.

Met een voorwoord van Ds.C.Harinck en drie predikaties van zijn hand. (Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 177 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

Informatie- en communicatietechnieken in Bijbels licht.

Pastorale handreiking door een commissie die door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten is benoemd in het najaar van 1986.
1e druk 1986 Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

Instituut “GERITO”.
Schriftelijke cursus voor Theologische Ontwikkeling op Gereformeerden Grondslag.

Leeraren: Ds.N.Buffinga, Dr.W.A.van Es, Ds.D.B.Hagenbeek, Ds.Joh.Jansen, Dr.S.O.Los en A.Wisse. Zeldzame en complete serie.
Geb. 1783 Pag. meer informatie  
€ 45,00

DIVERSEN

Is dat discrimineren?
Een bijbels-theologische, een historische en een juridische verkenning.

(Kompas-serie.) Drs.P.van Ruitenburg, Dr.H.A.Hofman en Mr.P.Hugense.
1e druk 1986 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Is dat discrimineren?

DIVERSEN

Is dat discrimineren?
Een bijbels-theologische, een historische en een juridische verkenning.

Auteurs: Drs.P.van Ruitenburg, Dr.H.A.Hofman en Mr.P.Hugense. (Kompas-serie.)
1e druk 1986 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jeugd in nood.

DIVERSEN

Jeugd in nood.
Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van Ds.A.Elshout, C.Bregman, J.H.Mauritz, Ds.P.Honkoop, e.a.
1e druk 1979 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Jeugd in nood.
Uitgave van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Met bijdragen van Ds.A.Elshout, C.Bregman, J.H.Mauritz, Ds.P.Honkoop, e.a.

1e druk 1979 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 4,50
JEUGD! WAARHEEN?

DIVERSEN

JEUGD! WAARHEEN?
Samengesteld met medewerking van meerdere auteurs.

Bijdragen van o.a.: FLORIJN B.; Ontwakend leven. TUKKER Ds.W.L.; Jij, en je gemeente. VENEMA Ds.E.; De jeugd en naasteliefde. VERGUNST Ds.A.; De verloving. BOER Ds.G.; De huwelijksdag. GIER Ds.K.de; Het huwelijksleven. VERGUNST Ds.E.F.; Is er nog toekomst? ABMA Ds.H.G.; De Bijbel ons kompas. e.v.a. (Geïll.)
1e druk 1958 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Jongeren en de gemeente.

DIVERSEN

Jongeren en de gemeente.
Een bundel opstellen over opvoeding en vorming in gezin en kerk voor ouders, ambtsdragers en leidinggevenden.

Met bijdragen van o.a.: Ds.J.Driessen, Ds.P.van Ruitenburg, Ds.M.Golverdingen, Ds.C.J.Meeuse, e.a. (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.)
1992 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
JUBILEUMBOEKJE 1947-1972.

DIVERSEN

JUBILEUMBOEKJE 1947-1972.
Uitgegeven door de Bond van Meisjes- en Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten t.g.v. het 25-jarig bestaan.

Samengesteld door Z.Crum-Nieuwland. Hierin o.a. een uitgebreide levensbeschrijving van Ds.A.Verhagen. (met portret.) Geïll.
1e druk 1973 Ing. 161 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

JUBILEUMBOEKJE Uitgegeven door de Bond van Meisjes- en Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten t.g.v. het 25-jarig bestaan.
Samengesteld door Z.Crum-Nieuwland. Hierin o.a. een uitgebreide levensbeschrijving van Ds.A.Verhagen.

(Geïll.)
1e druk 1973 Ing. 161 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Gospel Magazin; and Protestant Bearon for 1857.

DIVERSEN

The Gospel Magazin; and Protestant Bearon for 1857.

(half-leder.)
1e druk 1857 Geb. 552 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Prof.Dr.J.I. DOEDES

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis.

14e druk Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Prof.Dr.J.I. DOEDES

SCHRAM P.L.; Jacobus Isaac Doedes.
(DISS.)

1e druk 1952 Ing. 178 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.G. DOEKES

Het Ambt der Geloovigen.

Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Ds.G. DOEKES

Het Kerkelijk Doctorenambt.

1e druk 1917 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Prof.Dr.L. DOEKES

De ware belijdenis I. Schetsen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Artikel 1-11).

gebrocheerd 77 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een heilige natie.

Prof.Dr.L. DOEKES

Een heilige natie.
Een keus uit de persarbeid van Prof.Dr.L.Doekes.

I. Meditaties. II. Sabbat. III. Verbond en doop. IV. Kerk. V. Chiliasme.
1e druk 1980 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Erfgenamen der Belofte.

Prof.Dr.L. DOEKES en FRANCKE Ds.Joh.

Erfgenamen der Belofte.

4e druk 1954 Geb. 57 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Doop en Adoptie.

Prof.Dr.L. DOEKES en LOK Ds.P.

Doop en Adoptie.

2e druk 1970 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het leven en zalig afsterven van Gerrit van Doesburg.

Gerrit van DOESBURG

Het leven en zalig afsterven van Gerrit van Doesburg.
Overleden te Alkmaar in den ouderdom van 10 jaren en ruim 5 maanden den 11den December 1849.

1e druk Z.jr. Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die U het Woord Gods verkondigd hebben.

G.van DOLDEREN

Die U het Woord Gods verkondigd hebben.
Kanttekeningen bij het leven en sterven van Ds.J.Jongeleen, Prof.L.H.v.d.Meiden en Prof.J.J.v.d.Schuit.

(Geïll.)
1e druk 1979 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 6,50
MONUMENTALE ORGELS VAN LUTHERS AMSTERDAM.

Harry DONGA en DIJK Pieter van (Red.)

MONUMENTALE ORGELS VAN LUTHERS AMSTERDAM.

1e druk 1998 Geb. 296 Pag. meer informatie  
€ 17,50

P.M. DONKERSLOOT

Israël en de volkeren.

(BBG-serie.)
1e druk 1960 Geb. 196 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Onze verhouding tot het zwarte ras.

P.M. DONKERSLOOT

Onze verhouding tot het zwarte ras.

(BBG-serie.)
1e druk 1963 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Veranderende wereld.

P.M. DONKERSLOOT

Veranderende wereld.

(BBG-serie.)
1e druk 1966 Geb. 133 Pag. meer informatie  
€ 2,50

J.H. DONNER

Beknopt onderricht in de Bijbelsche Geschiedenis voor catechisatiën.

26e druk Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 1,50

J.H. DONNER

De Bijbelsche Geschiedenis ten dienste van het catechetisch onderwijs.

37e druk Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 2,50

J.H. DONNER

De Drie Formulieren van Eenigheid.
Alsmede Het Kort Begrip, en de belijdenissen van Nicéa en van Athanasius, met uitgedrukte teksten.

Bijzondere binding, Dit kleine boekje 12x18 cm. is opn.geb. en met grote vellen wit papier (22x28 cm.) doorschoten
2e druk 1900 Geb. 119 Pag. meer informatie  
€ 10,00

J.H. DONNER

Lichtstralen van den kandelaar des Woords.

1e druk 1882 Geb. 403 Pag. meer informatie  
€ 12,50

J.H. DONNER

Lichtstralen van den kandelaar des Woords.
Het Lijdensevangelie.

2e druk 1902 Geb. 133 Pag. meer informatie  
€ 6,50
…en wij zijn ontkomen!

Drs.G.van DOOREN

…en wij zijn ontkomen!
Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd.

2 delen. (Geïll.)
1e druk 1987 Geb. 414 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Synode van Dordrecht 1618-1619 getoetst aan het recht der kerk.

K. DOORNBOS

De Synode van Dordrecht 1618-1619 getoetst aan het recht der kerk.

1e druk 1967 Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 6,50
NELIS A.J.; Zittende aan de voeten van Jezus.

Ds.IJme DOORNVELD

NELIS A.J.; Zittende aan de voeten van Jezus.
Ds.IJme Doornveld (1864-1925).

(Biografische schets van leven en werk van Ds.IJme Doornveld, aangevuld met vele foto’s. Tevens zijn acht predikaties opgenomen.)
1e druk 1997 Geb. 186 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vernieuwing en bezinning.

Dr.H. DOOYEWEERD

Vernieuwing en bezinning.
Om het reformatorische grondmotief.

Bewerkt door Mr.J.A.Oosterhoff.
2e druk 1963 Geb. 275 Pag. meer informatie  
€ 17,50
VAN JOZUA TOT SALOMO.

Dr.Jochem DOUMA

VAN JOZUA TOT SALOMO.

(serie: Gaan in het spoor van het Oude Testament. Deel 3.)
1e druk 2005 Pb. 127 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Sabbathsvrede.

Ds.J. DOUMA

Sabbathsvrede.
Een boek voor den zondag.

1e druk 1926 Geb. 236 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.O.J. DOUMA

Horen met je ogen.
Pastoraat aan doven en slechthorenden.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1989 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Aids – meer dan een ziekte.

Prof.Dr.J. DOUMA

Aids – meer dan een ziekte.

1e druk 1987 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Algemeen betwijfeld?

Prof.Dr.J. DOUMA

Algemeen betwijfeld?
Een weerwoord aan Kuitert.

1e druk 1992 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Algemene genade.

Prof.Dr.J. DOUMA

Algemene genade.
Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A.Kuyper, K.Schilder en Joh.Calvijn over “algemene genade”

(DISS.)
1e druk 1966 Ing. 383 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Christelijke Ethiek.

Prof.Dr.J. DOUMA

Christelijke Ethiek.
Capita Selecta.

Herdruk van de delen I & II. (Collegedictaten.)
1989 Ing. 188 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Christelijke Ethiek.

Prof.Dr.J. DOUMA

Christelijke Ethiek.
Capita Selecta. Deel I. en II. tezamen.

(Collegedictaten.)
1978 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Christelijke levensstijl.

Prof.Dr.J. DOUMA

Christelijke levensstijl.
(Ethische Bezinning. Deel 5.)

1e druk 1992 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De onmisbaarheid van de personele ethiek.

Prof.Dr.J. DOUMA

De onmisbaarheid van de personele ethiek.
(Kamper Bijdragen nr.VII.)

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de ethiek aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 8 september 1970.
1e druk 1970 gebrocheerd 27 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Echtscheiding.

Prof.Dr.J. DOUMA

Echtscheiding.
(serie: Ethisch Kommentaar. Deel 8.)

1e druk 1982 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Euthanasie.

Prof.Dr.J. DOUMA

Euthanasie.

1979 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Euthanasie.

Prof.Dr.J. DOUMA

Euthanasie.
(Kamper Bijdragen. Nr.XII.)

1e druk 1973 Ing. 54 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Evangelistiek.

Prof.Dr.J. DOUMA

Evangelistiek.
College-dictaat

1982 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gewapende vrede.

Prof.Dr.J. DOUMA

Gewapende vrede.
16 stellingen over het thema “Oorlog en Vrede”.

(serie: Ethisch Kommentaar door Dr.J.Douma en Dr.W.H.Velema.)
1e druk 1980 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Herinnering en verwachting.

Prof.Dr.J. DOUMA

Herinnering en verwachting.
Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de Gereformeerde Kerken.

1e druk 1969 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoe gaan wij verder ?

Prof.Dr.J. DOUMA

Hoe gaan wij verder ?
Ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

1e druk 2001 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Homofilie.

Prof.Dr.J. DOUMA

Homofilie.
(serie: Ethisch Kommentaar.)

1e druk 1973 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Inleiding in de christelijke ethiek.

Prof.Dr.J. DOUMA

Inleiding in de christelijke ethiek.

1e druk 1976 Ing. 51 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nuchtere noodzaak.

Prof.Dr.J. DOUMA

Nuchtere noodzaak.
Ethiek tussen navolging en compromis.

Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.J.Douma bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ethiek. Onder redactie van J.H.F.Schaeffer, J.H.Smit en Th.Tromp. Met bijdragen van: W.J.Eijk, J.Hoek, G.Huntemann, G.Manenschijn, E.Schuurman, W.H.Velema, M.den Boer-Neele, J.van Bruggen, H.Jochemsen, N.D.Kloosterman, G.Kwakkel, B.Kamphuis, J.Kamphuis, J.-B.Klautke, J.A.Meijer, F.van der Pol, C.Trimp, J.P.Lettinga, P.F.Maas, E.van Middelkoop, K.Veling en A.J.Verbrugh.
1e druk 1997 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Polio. Afwachten of afweren?

Prof.Dr.J. DOUMA

Polio. Afwachten of afweren?

(serie: Ethisch Kommentaar door Dr.J.Douma en Dr.W.H.Velema.)
1e druk 1979 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Politieke verantwoordelijkheid.

Prof.Dr.J. DOUMA

Politieke verantwoordelijkheid.

1e druk 1984 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Register.

Prof.Dr.J. DOUMA

Register.
(Register op de 15-delige serie Ethische Bezinning.)

1e druk 1993 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Voorbeeld of gebod?

Prof.Dr.J. DOUMA

Voorbeeld of gebod?
Enkele opmerkingen over het Schriftberoep in de ethiek.

3e druk 1975 Ing. 51 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Vrede in de maatschappij.

Prof.Dr.J. DOUMA

Vrede in de maatschappij.
Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken.

1e druk 1985 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.J.W. DRAYER

Een doodstil doel?
Suïcide en pastoraat.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1990 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De gereformeerde gezindte tussen Verlichting en Godsverduistering.

Drs.L.van DRIEL

De gereformeerde gezindte tussen Verlichting en Godsverduistering.

1e druk 1990 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.L.van DRIEL en KOLE Drs.I.A.

Bij-tijds leren geloven.
Verkenning van het educatief klimaat in een drietal kerkelijke gemeenten.

1e druk 1987 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Toeval of leiding.

Ds.A.H. DRIEST

Toeval of leiding.
(Scala-reeks.)

(Geïll.)
2e druk 1996 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 6,50
50 JAAR DRIESTAR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING.

DRIESTAR

50 JAAR DRIESTAR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING.

Met medewerking van o.a.: A.D.Aarnoudse, Prof.Dr.A.van de Beek, Dr.Chr.Fahner, Dr.ir.J.van der Graaf, Prof.Dr.C.Graafland, Dr.C.S.L.Jansen, Drs.C.J.Meeuse, Drs.J.Verboom, e.v.a. (Geïll.)
1e druk 1994 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50
DISCRIMINATIE.

DRIESTAR

DISCRIMINATIE.

Met bijdragen van Drs.P.Ruitenburg, Mr.Dr.J.T.van den Berg, Mr.A.Rouvoet, Mevr.Drs.A.L.van de Meer-Ijsselstein, Ds.R.F.Polanen, Mevr.S.P.Schot, H.Anker, Ir.J.Jansen, J.Littel, Mevr.E.de Jong-van Gurp en Mevr.M.Boom. Met een woord vooraf van Ir.M.Houtman.
1e druk 1994 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 5,00
IS ER IETS NIEUWS ONDER DE ZON?

DRIESTAR

IS ER IETS NIEUWS ONDER DE ZON?
Studiedag van de Christelijke Hogeschool “De Driestar” gewijd aan de toekomstverwachting.

Met medewerking van o.a.: Ds.G.H.Abma, Dr.R.Bisschop, rabbijn Mr.Drs.R.Evers, Dr.J.Hoek, Dr.A.J.Plaisier, e.v.a. (Geïll.)
1e druk 1999 Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
WANNEER BELIJDEN MET LIJDEN GEPAARD GAAT.

DRIESTAR

WANNEER BELIJDEN MET LIJDEN GEPAARD GAAT.
DRIESTAR-symposium.

1e druk 2007 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De gemeenschap der heiligen.

Ds.J.J. DRONKERS

De gemeenschap der heiligen.
(Scala-reeks.)

1990 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Occultisme.

Ds.H. DROST en ROOSENBRAND Ds.J.W.

Occultisme.

(Scala-reeks.)
2e druk 1992 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A. DUBOIS

“Bijbelherdenking bij bijbelverdenking”.
Herdenkings-tijdwoord bij het driehonderd-jarig bestaan van den Staten-Bijbel door Ds.A.Dubois, Chr.Geref.Pred. te Oud-Beijerlan

1e druk 1937 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A. DUBOIS

Geestelijke zegening Gods volk geschonken.
Predikatie.

1948 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Kernteksten over de stad.

Drs.C.van DUIJN

Kernteksten over de stad.

(serie: Schriftwerk.)
1e druk 2001 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus.

Christiaan Salomon DUIJTSCH

Jehovah verheerlijkt door de erkenning van de ware Messias Jezus Christus.
Uit de schriften der profeten aangetoond, en uit die der evangelisten en apostelen bevestigd.

(Geïll.)
1e druk 1986 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Profundis.

Dirk DUIJZER (Red.)

De Profundis.
Psalm 130 in de Nederlandse taal.

Met inleidingen van de hand van J.P.Fokkelman, J.de Gier, J.Smelik en H.Vreekamp. (Geïll.)
1e druk 2001 Geb. 416 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De wonderlijke leiding Gods.

Christiaan Salomon DUITSCH

De wonderlijke leiding Gods.
Met eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende.

Waarbij zijne bevestigings- en intree-rede te Mijdrecht.
1e druk 1977 Geb. 528 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De hemel op aarde.

Jacobus DURHAM

De hemel op aarde.

1978 Geb. 480 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Dominé’s in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?

J. DUYNSTEE

Dominé’s in het geheim tot priester gewijd op uw kansels?

1e druk 1953 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Bekering.

Daniël DYKE

De Bekering.

Naar de door H(endrik) U(ylenbroek) herziene uitgave van “Amsterdam, 1657”, thans in de nieuwe spelling overgebracht door Ds.J.van der Haar.
1e druk 1975 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 15,00
God, mens, medemens.

Dr.J.van ECK

God, mens, medemens.
Humanitas in de theologie van Calvijn.

1e druk 1992 Geb. 259 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bijbelse Kernwoorden.

John EDDISON

Bijbelse Kernwoorden.

(De auteur heeft de bijbellezer een boek gegeven dat niet alleen helpt het Woord beter te begrijpen, maar ook wijst hoé de waarde van de Bijbelse Kernwoorden kan worden overgedrage.)
1e druk 1980 Geb. 162 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Bijbelse kernwoorden.

John EDDISON

Bijbelse kernwoorden.

(De belangrijkste kernwoorden uit Oude- en Nieuwe Testament worden in dit boek verklaard en toegepast.)
1980 Ing. 162 Pag. meer informatie  
€ 6,50

John EDDISON

Dictionary of Bible Words.

(Originele Engelstalige uitgave.)
1e druk 1978 Geb. 126 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Jonathan EDWARDS

VLASTUIN Dr.W.van; De geest van opwekking.
Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758).

(DISS.)
1e druk 2001 Geb. 389 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.A.A. EGAS

…TOT EEN HEILIGE TEMPEL.
Bijbels dagboek voor het christelijk gezin.

1994 Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.

L. EGELING

De nadenkende Christen, die gaarn zichzelven en anderen behouden wilde.

Amsterdam, Mortier Covens en Zoon. (half-leder.)
1e druk 1832 Geb. 364 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De steen zonder handen afgehouwen.

A.G. EGGEBEEN

De steen zonder handen afgehouwen.

(fraai Geïll.)
1e druk 1972 Ing. 301 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Door het Heilig Woord.

A.G. EGGEBEEN

Door het Heilig Woord.
Bewerkt en geïllustreerd naar oude gegevens.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 102 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Met het Heilig Woord.

A.G. EGGEBEEN

Met het Heilig Woord.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Om het Heilig Woord.

A.G. EGGEBEEN

Om het Heilig Woord.
Uit de godsdienststrijd tussen remonstranten en contraremonstranten, bewerkt en geïllustreerd naar een oud verhaal.

Aaneensluitend de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 en de totstandkoming van de Statenvertaling. (Uitgegeven door de GBS.) fraai Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Tot het Heilig Woord.

A.G. EGGEBEEN

Tot het Heilig Woord.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Uit het leven van alledag. (Verhalen.)

A.G. EGGEBEEN

Uit het leven van alledag. (Verhalen.)
Met een voorwoord van Ds.Chr.v.d.Poel, predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Viertal nagelaten oefeningen over Ruth.

Ds.Cornelis Willem Herman EIGEMAN

Viertal nagelaten oefeningen over Ruth.

1e druk 1914 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die ons zijn voorgegaan.

Ds.A.van EIJK

Die ons zijn voorgegaan.
Ouderen in de Bijbel. Deel 1, Oude Testament.

1e druk 1976 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Elisabeth ELLIOT

Durchs Tor der Herrlichkeit.

(Geïll.)
1e druk 1959 Geb. 210 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Elisabeth ELLIOT

These strange Ashes.

1e druk 1975 Geb. 132 Pag. meer informatie  
€ 6,00

Elisabeth ELLIOT

Who shall ascend.
The Life of R.Kenneth Strachan of Costa Rica.

(Geïll.)
1e druk 1968 Geb. 171 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Afscheidswoorden bij het verlaten van Sion.

Ds.A. ELSHOUT

Afscheidswoorden bij het verlaten van Sion.
Afscheidspredikatie over Psalm 134, 16 mei 1967 in de Gereformeerde Gemeente van Scheveningen.

Met de gehouden toespraken.
1e druk 1967 gebrocheerd 21 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een helpende hand.

Ds.A. ELSHOUT

Een helpende hand.
Iets over lijdens- en stervensbegeleiding.

1e druk 1978 Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
TOOR A.F.van; AAN ARMEN UIT GENÂ.

Ds.A. ELSHOUT

TOOR A.F.van; AAN ARMEN UIT GENÂ.
Uit het leven van Ds.A.Elshout.

(Geïll.)
2e druk 2009 Geb. 310 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond.

Ds.A. ELSHOUT

Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond.
Ter nagedachtenis aan Ds.A.Elshout. (Rouwdienst, Kerkdienst op 18 augustus te Scheveningen, Uit de kerkelijke bladen, alsmede 4

(Geïll. en met portret.)
1e druk 1992 Geb. 111 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Om het hart van het evangelie.

Drs.C.B. ELSINGA (Red.)

Om het hart van het evangelie.
Een boek voor de gemeente over verzoening.

Met bijdragen van Dr.R.Fernhout, Dr.J.Vlaardingerbroek, Ds.S.Boukes, Prof.Dr.H.Baarlink, Dr.P.H.R.van Houwelingen, Dr.E.van der Veer, Prof.Dr.W.H.Velema, Prof.Dr.K.Runia en Dr.J.Hoek.
1e druk 1998 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Groeien in het geloof.

Dr.G.van den END

Groeien in het geloof.

(serie: Bij-Tijds Pastoraat.)
1e druk 1996 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 6,50
PAGEL Arno; Uit het leven van Jacob Gerhard Engels.

Jacob Gerhard ENGELS

PAGEL Arno; Uit het leven van Jacob Gerhard Engels.
Een ware discipel van Jezus.

(Geïll.)
1e druk 2001 Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.H.C.van der ENT

Alles Genade.

Gedachtenispredikatie, uitgesproken door Ds.H.C.van der Ent, t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum in de Christelijke Gereformeerde Bethel-Kerk te Katwijk aan Zee, op Zondag 23 oktober 1977. (met portret.)
1e druk 1977 gebrocheerd 15 Pag. meer informatie  
€ 1,50
HARTEN P.H.van ; DE ERSKINES.

E.en R. ERSKINE

HARTEN P.H.van ; DE ERSKINES.
Inleiding tot hun leven en geschriften met kernteksten.

Serie: Inleidingen met kernteksten onder redactie van Drs.E.G.Hoekstra en Dr.R.Kranenborg.
1e druk 2009 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het leven en het dagboek van Ds.Ebenezer Erskine te Stirling.

Ebenezer ERSKINE

Het leven en het dagboek van Ds.Ebenezer Erskine te Stirling.
Uit het Engels vertaald door Joh.Freeke – Den Haag.

1e druk 1972 Geb. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De zwangere belofte en hare vrucht. of: De kinderen der belofte voortgebragt en beschreven.

Ralph ERSKINE

De zwangere belofte en hare vrucht. of: De kinderen der belofte voortgebragt en beschreven.

Nieuwe uitgave.
1e druk Z.jr. Geb. 231 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ralph ERSKINE

Het zaligmakende gezigt, en de beste borgstelling..
Nieuwe uitgave. Amsterdam, H.Höverker,

(laatste pag. (‘s) ontbreekt.!)
1855 Geb. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ralph ERSKINE

Preeken van Ralph Erskine. Deel III.

Uit het Engelsch vertaald door C.B.van Woerden – Zeist.
Geb. 217 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ralph ERSKINE

Preeken van Ralph Erskine. Deel IV.

Uit het Engelsch vertaald door C.B.van Woerden – Zeist.
Geb. 190 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ralph ERSKINE

Preeken van Ralph Erskine. Deel V.

Uit het Engelsch vertaald door C.B.van Woerden – Zeist.
Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Prikkelen en nagelen.

Ralph ERSKINE

Prikkelen en nagelen.
Aanhalingen uit de geschriften van R. en E.Erskine, Boston, Calvijn en Kohlbrugge.

1e druk 1962 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Select Sermons of Ralph Erskine.

Ralph ERSKINE

Select Sermons of Ralph Erskine.
Vol.I.

(half-leder.)
1e druk 1863 Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk.

M.van ESCH-DE RUITER

Gods genade verheerlijkt in de bekering van Jan van Esch te Wijk.
Met voor- en naschrift van Ds.Chr.van Dam te Werkendam.

1e druk gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig zonderlinge voorbeelden van vroegbekeerde en jonggestorven Kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood.

Wilhelmus EVERSDIJK

Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig zonderlinge voorbeelden van vroegbekeerde en jonggestorven Kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood.
Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.

Nieuwe uitgave.
1e druk 1979 Geb. 100 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Beleefd geloof.

Drs.K. EXALTO

Beleefd geloof.
Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.

1974 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De enige troost.

Drs.K. EXALTO

De enige troost.
Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.

(serie: Reformatie Reeks.)
1e druk Z.jr. Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De kracht der religie.

Drs.K. EXALTO

De kracht der religie.
Tien schetsen van gereformeerde “Oude Schrijvers” uit de 17e en 18e eeuw.

(Over A.Westerdam, L.van Renesse, A.Hasius, S.Simonides, J.Quintius, D.Denyssen, C.Alardin, Th.de Lantman, N.S.van Leeuwarden en J.Hollebeek.)
1976 Geb. 146 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De roeping.

Drs.K. EXALTO

De roeping.
Een reformatorische bezinning.

1978 Ing. 89 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Een Vaste Burcht voor de kerk der eeuwen.

Drs.K. EXALTO

Een Vaste Burcht voor de kerk der eeuwen.
Opstellen, opgedragen aan Drs.K.Exalto t.g.v. zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).

Met bijdragen van Ds.C.van den Bergh, Drs.A.Reuver, Prof.Dr.W.van ’t Spijker, Prof.Dr.C.Graafland, Dr.W.Verboom, Prof.Dr.W.H.Velema, Ir.J.van der Graaf, Ds.C.den Boer, Dr.A.van Brummelen, Dr.R.H.Bremmer, Drs.P.J.Visser en B.J.van der Graaf (Bibliografie). met portret.
1e druk 1989 Ing. 217 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vestigium Ecclesiae.

J. FABER

Vestigium Ecclesiae.

(Cyprianus, Optatus, Augustinus). (DISS.)
2e druk 1969 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Volken in beweging.

Dr.Chr. FAHNER (eindred.)

Volken in beweging.
Over heilsverwachting en messianisme bij de volken.

(serie: Zending dichtbij.) Met bijdragen van Dr,Chr.Fahner (red.), Drs.W.van Laar, Ds.C.Snoei en Dr.J.J.Visser.
1e druk 1994 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 6,50

A.M. FAIRBAIRN

De Stad Gods.
Een reeks verhandelingen over den Godsdienst.

Uit het Engelsch door G.A.van der Brugghen. Utrecht, C.H.E.Breijer, (origineel half-leder.)
1e druk 1886 Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 17,50
NAUTA Dr.D.; Guillaume Farel.

Guillaume FAREL

NAUTA Dr.D.; Guillaume Farel.
(serie: Klassieken van het Gereformeerd Protestantisme.)

1978 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.J.G. FEENSTRA

Leer en Leven.
Eenvoudig dogmatisch leesboek.

1e druk 1956 Ing. 316 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J.G. FEENSTRA

Onze Geloofsbelijdenis.

2e druk 1947 Geb. 432 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Onze Geloofsbelijdenis.

Ds.J.G. FEENSTRA

Onze Geloofsbelijdenis.

5e druk Z.jr. Geb. 432 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De leer der uitverkiezing.

Ds.K. FERNHOUT

De leer der uitverkiezing.

1e druk 1921 Geb. 147 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.W. FIERET

De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-1948.
Een bibliocratisch ideaal.

(DISS.)
1e druk 1990 Ing. 305 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Johannes FLAVEL

Voorbereidingen voor het lijden, of Het Beste Werk in de slechtste tijden.
Zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13. Met korte levensbeschrijving van de auteur.

Leiden, J.J.Groen,
Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Johannes FLAVEL

Voorbereidingen voor het lijden, of Het Beste Werk in de slechtste tijden.
Zijnde eene verhandeling over Hand. 21:13. Met korte levensbeschrijving van de auteur.

Leiden, J.J.Groen,
Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het beste werk in de slechtste tijden.

John FLAVEL

Het beste werk in de slechtste tijden.

1e druk Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kruis en munt.

Dr.L. FLOOR

Kruis en munt.

(Ds.H.Janssen-Fonds. No.25.)
1e druk 1960 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.L. FLOOR

Openbaringsgeskiedenis van die Nuwe Testament.
Die Koninnkryk van God in sy uitbreiding.

(Folio. / Cyclostyle.)
gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rondom het ambt.

Dr.L. FLOOR

Rondom het ambt.

1e druk 1955 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zesendertig Nagelaten Oefeningen.

Wulfert FLOOR

Zesendertig Nagelaten Oefeningen.
Met een inleiding van Ds.J.W.Felix.

2e druk Z.jr. Geb. 428 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die saailand is die wêreld.

Prof.Dr.L. FLOOR (eindred.)

Die saailand is die wêreld.
Jubileum-uitgawe die Hammanskraalse Teologiese Skool.

1e druk Z.jr. Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 10,00
En de braambos verteerde niet.

B. FLORIJN

En de braambos verteerde niet.
Episoden uit de geschiedenis der Schotse Kerk.

(Geïll.)
1e druk 1973 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op zoek naar sporen.

Dr.H. FLORIJN e.a.

Op zoek naar sporen.
Zes kerkhistorische wandelingen. Deventer, Dordrecht, Franeker, Gouda, Kampen, Utrecht.

(Geïll.)
2008 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Des Heeren werken groot. 1e deel.

B. FLORIJN en H. en K.W. FLORIJN

Des Heeren werken groot. 1e deel.
Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen.

(Geïll.)
1e druk 1979 Geb. 150 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Henry FOWLER

Sighs and Songs of a pilgrim.
By the late Henry Fowler, Minister of the Gospel, Gower Street Chapel.

Reprint, (orig.1839)
Geb. 100 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Aantekeningen over het Kort Begrip.

Ds.J. FRAANJE

Aantekeningen over het Kort Begrip.

1e druk 2000 Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J. FRAANJE

Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, enz.
(7e drietal.)

1e druk 1941 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, etc.

Ds.J. FRAANJE

Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, etc.
Drietal predicatiën, opgeteekend door een oud-catechisante.

1e druk Z.jr. Geb. 88 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, etc.

Ds.J. FRAANJE

Een eerlijke schuldenaar der vrije genade, etc.
Drietal predicatiën, opgeteekend door een oud-catechisante.

1e druk Z.jr. Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Een Gode verheerlijkende dankzegging.

Ds.J. FRAANJE

Een Gode verheerlijkende dankzegging.
Predikatie, gehouden t.g.v. zijn 25-jarige ambtsbediening op Woensdag 11 Nov. 1937.

Met de daarbij gehouden toespraken.
1e druk gebrocheerd 22 Pag. meer informatie  
€ 3,45

Ds.J. FRAANJE

En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.
Verslag der begrafenis van Ds.J.Fraanje.

Toespraken van Ds.A.van Stuyvenberg, ouderling H.Goor, Ds.A.Verhagen, Ds.T.Dorresteyn, Ds.A.de Blois, Ds.R.Kok, Ds.H.Ligtenberg, Ds.L.Rijksen, Ds.W.de Wit en J.Fraanje. (met portret.)
1e druk 1949 gebrocheerd 26 Pag. meer informatie  
€ 3,50
En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.

Ds.J. FRAANJE

En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.
Verslag der begrafenis van Ds.J.Fraanje.

Toespraken van Ds.A.van Stuyvenberg, ouderling H.Goor, Ds.A.Verhagen, Ds.T.Dorresteyn, Ds.A.de Blois, Ds.R.Kok, Ds.H.Ligtenberg, Ds.L.Rijksen, Ds.W.de Wit en J.Fraanje. (met portret.)
1e druk 1949 gebrocheerd 26 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Nagelaten Geschriften.

Ds.J. FRAANJE

Nagelaten Geschriften.
Brieven, toespraken, predikaties.

1e druk 1952 Geb. 118 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Ter Gedachtenis.

Ds.J. FRAANJE

Ter Gedachtenis.
Uit het leven en werk van Ds.J.Fraanje.

(Geïll.)
1e druk 1979 Geb. 226 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De jongste theologie.

Ds.Joh. FRANCKE

De jongste theologie.
Een informatieve inleiding tot de theologie der bevrijding.

1975 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De kerk en het sociale vraagstuk.

Ds.Joh. FRANCKE

De kerk en het sociale vraagstuk.
Enkele beschouwingen.

2e druk 1954 Geb. 363 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Gerechtigheid uit het geloof.

Ds.Joh. FRANCKE

Gerechtigheid uit het geloof.
Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome.

3e druk 1984 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gerechtigheid uit het geloof.

Ds.Joh. FRANCKE

Gerechtigheid uit het geloof.
Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome.

1e druk 1974 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het vooroordeel in de wetenschap.

Ds.Joh. FRANCKE

Het vooroordeel in de wetenschap.
(Met een ten geleide van Prof.Dr.J.Douma.)

(met enkele lichte potloodstrepen.)
1e druk 1971 Ing. 34 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Iterum Varia de Ecclesia.

Ds.Joh. FRANCKE

Iterum Varia de Ecclesia.
Nogmaals allerlei over de kerk.

1e druk 1981 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Leven tot in eeuwigheid.

Ds.Joh. FRANCKE

Leven tot in eeuwigheid.
Schriftoverdenkingen in de gang der heilshistorie.

1e druk 1973 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.Joh. FRANCKE en DOEKES Ds.L.

Erfgenamen der Belofte.

Geb. 66 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kern der Christelijke Leer.

Joh.C. FRANCKEN

Kern der Christelijke Leer.

Dat is de waarheden van de Hervormde Godsdienst, Eenvoudig terneder gesteld, en met een oefening der ware Godzaligheid aangedrongen.
1e druk 1846 opn.Geb. 436 Pag. meer informatie  
€ 27,50
De brandende, maar niet verteerde braambos van Gods Kerk op aarde.

Ds.E. FRANSEN

De brandende, maar niet verteerde braambos van Gods Kerk op aarde.

1e druk Z.jr. Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion.

Ds.E. FRANSEN

De Geestelijke Wandelaar naar het Hemelsche Sion.
Voorgesteld in vijftien Leerredenen.

1e druk Z.jr. Geb. 320 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De Kostelijke Bruidschat betaald door den Zone Gods.

Ds.E. FRANSEN

De Kostelijke Bruidschat betaald door den Zone Gods.
Voor zijne uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid; zijnde de inhoud van acht Leerredenen.

1e druk Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente.

Ds.E. FRANSEN

De Verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de Zeven Gouden Kandelaren zijner duur gekochte gemeente.
Kortelijk uitgebreid in een tiental Leerredenen uit de Openbaring van Johannes.

1e druk Z.jr. Ing. 302 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.E. FRANSEN

ROS Drs.A.; Enige brieven van een kruisgezant.
Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Drs.A.Ros.

(met portret.)
1e druk 1993 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Verzameling van eenige brieven van C.J.M.Sieben, geschreven aan Ds.E.Fransen.

Ds.E. FRANSEN

Verzameling van eenige brieven van C.J.M.Sieben, geschreven aan Ds.E.Fransen.

1e druk 1966 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Groot voorrecht van christenkinderen.

Ds.Jacobus FRUYTIER

Groot voorrecht van christenkinderen.
Opgehelderd uit de woorden van Paulus (1 Kor.7:14): “Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig”.

Tot aanmoediging van de christenouders om hun kinderen voor God op te brengen, en voor de christenjeugd om, volgens Salomo’s raad, aan hun Schepper te gedenken in hun jeugd.
1e druk 1968 Geb. 164 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Salomo’s raad aan de jeugd.

Ds.Jacobus FRUYTIER

Salomo’s raad aan de jeugd.

1e druk 1928 Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Salomo’s raad aan de jeugd.

Ds.Jacobus FRUYTIER

Salomo’s raad aan de jeugd.
Om te ontgaan de smarten van de boze dagen en de lusteloze jaren van de ouderdom.

1e druk Z.jr. Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vorst Messias opgespoord uit de rollen der Profeten.

Jacob FUNDAM

Vorst Messias opgespoord uit de rollen der Profeten.

Een ware en oprechte belijdenis der christelijke waarheid, tegen de dwaalleer en de ongelukkige uitlegging der Schriften van het tegenwoordige Jodendom. Naar de oorspronkelijke uitgave van het jaar 1726.
Z.jr. Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Jan GEENSE Jz.

Eenige gedichten, alsmede eenige nagelatern brieven, welke hij aan zijn vriendinnen te Rotterdam geschreven heeft.

gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De Heilige Geest.

Ds.K.van den GEEST

De Heilige Geest.
(Scala-reeks.)

1990 Ing. 479 Pag. meer informatie  
€ 5,00

J. GEIJTENBEEK

Vissend in leer en leven.
(Bijbelfragmenten met hierop toegepaste gedichten.)

2e druk 1988 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geloven en Beleven.

Drs.J.van GELDEREN

Geloven en Beleven.
Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834.

Samengesteld door Drs.J.van Gelderen, met illustraties van Bart Oost. (150 jaar Afscheiding.) Geïll. / Oblong.
1e druk 1934 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.C.G. GELUK

De jongeren een jongere zijn.

1e druk 1989 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoe houden we de jongeren bij de kerk?

Dr.C.G. GELUK

Hoe houden we de jongeren bij de kerk?

(onderstreept.)
1e druk 1987 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.C.G. GELUK

Sprekend geloof.
Dagboek.

1e druk 1996 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sprekende momenten voor stille tijd. Over het gebed.

Dr.C.G. GELUK

Sprekende momenten voor stille tijd. Over het gebed.

2e druk 1989 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sprekende momenten voor stille tijd. Over het gebod.

Dr.C.G. GELUK

Sprekende momenten voor stille tijd. Over het gebod.

2e druk 1987 Ing. 113 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.

Dr.C.G. GELUK

Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.

1e druk 1986 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Traditie als beweging.

Dr.C.G. GELUK

Traditie als beweging.
Jongeren en het oorspronkelijke geloof.

1e druk 1996 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jongeren in de gemeente.

Ds.C.G. GELUK (Red.)

Jongeren in de gemeente.

(serie: Reformatie Reeks.)
1e druk 1985 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Helen door te delen.

Drs.C.G. GELUK en SCHOONHOVEN Drs.R.

Helen door te delen.
Een aanzet tot psycho-pastorale hulpverlening.

2e druk 2001 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De betekenis der Belijdenis.

Prof.Dr.J.van GENDEREN

De betekenis der Belijdenis.

(Ds.H.Janssen-Fonds. No.18.)
1e druk 1955 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geloofskennis en geloofsverwachting.

Prof.Dr.J.van GENDEREN

Geloofskennis en geloofsverwachting.

(Apeldoornse Studies. No.17.)
1e druk 1982 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Rechtvaardiging en heiliging in de theologie van deze tijd.

Prof.Dr.J.van GENDEREN

Rechtvaardiging en heiliging in de theologie van deze tijd.
Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische Hogeschool van de Chr.Geref.Kerken in Nederland te Apeldoorn.

1e druk 1965 Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Han GERHART

Eb en vloed.
Het leven van Lien van Doorn.

(Leesboek.)
Geb. 188 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.John H. GERSTNER

Als het goede slechte mensen treft.

1e druk 2004 Ing. 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Jac.de GEUS

Jeugdproblemen. Hoe denk jij daarover Leo ?
Twee jonge mensen aan het woord over… jeugdproblemen.

Met een voorwoord van Ds.H.Rijksen. Utrecht, W.M.den Hertog,
1e druk Geb. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Jeugdproblemen. Hoe denk jij daarover Leo ?

Jac.de GEUS

Jeugdproblemen. Hoe denk jij daarover Leo ?
Twee jonge mensen aan het woord over… jeugdproblemen.

Met een voorwoord van Ds.H.Rijksen.
1e druk Z.jr. Geb. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Drs.M.D. GEUZE

De Zegen van Pinksteren.

1e druk 1998 Ing. 105 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Onze hoop: de Redder komt als Rechter.

Drs.M.D. GEUZE

Onze hoop: de Redder komt als Rechter.
Handreiking om zich voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus Christus.

1e druk 1999 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Drs.M.D. GEUZE

Samen op weg in het koor van Gods grote daden?!
Acht bijbelstudies.

1e druk 1996 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Samen op weg in het koor van Gods grote daden?!

Drs.M.D. GEUZE

Samen op weg in het koor van Gods grote daden?!
Acht bijbelstudies.

1e druk 1996 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Samen op weg in het licht van de Heilige Schrift.

Drs.M.D. GEUZE

Samen op weg in het licht van de Heilige Schrift.
Zeven bijbelstudies.

1e druk 1995 gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Everard GEWIN

In den Réveilkring.
1. Van de Ontwaking. 2. Mevr. Groen van Prinsterer. 3. Dr.A.Capadose. 4. Da Costa en De Clercq.

1e druk 1920 Ing. 214 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord.

Ds.K.de GIER

Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord.

2e druk 1974 Geb. 131 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uit louter genade.

Ds.K.de GIER

Uit louter genade.
Opstellen aangeboden aan Ds.K.de Gier bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeent

Met bijdragen van Ds.A.F.Honkoop, Ds.A.Moerkerken, Ds.M.Golverdingen, J.Mastenbroek, Ds.J.J.van Eckeveld, e.a. (Geïll.)
1e druk 1985 Geb. 207 Pag. meer informatie  
€ 12,50