Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » THEOLOGIE ALGEMEEN A t/m B

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

THEOLOGIE ALGEMEEN A t/m B

1047 titels
Verantwoorde gezinsvorming.

Ds.B.J. AALBERS

Verantwoorde gezinsvorming.
Gesprekken over geboorteregeling.

1e druk Ing. 149 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Lot en illusie.

C. AALDERS

Lot en illusie.
Hedendaagsche bewegingen en stroomingen.

1e druk 1939 Geb. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Spiritualiteit.

C. AALDERS

Spiritualiteit.
Over geestelijk leven vroeger en nu

(Praktisch Theologische Handboekjes. No.31.)
1e druk 1969 Ing. 221 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.G.Ch. AALDERS

A Short Introduction to the Pentateuch.

1e druk 1949 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bibliotheca Sacra.

Dr.G.Ch. AALDERS

Bibliotheca Sacra.

1e druk 1914 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bijbelsche spreuken en de onderwijzing van amen-em-ope.

Dr.G.Ch. AALDERS

Bijbelsche spreuken en de onderwijzing van amen-em-ope.
Referaat voor de negentiende wetenschappelijke samenkomst der vrije Universiteit op 4 juli 1934.

1e druk 1934 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Goddelijke Openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

Dr.G.Ch. AALDERS

De Goddelijke Openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis.

1e druk 1932 Geb. 552 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De huidige stand der Oud-Testamentische wetenschap.

Dr.G.Ch. AALDERS

De huidige stand der Oud-Testamentische wetenschap.
Afscheidscollege op 17 november 1950 gegeven.

1e druk 1951 gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Het liedboeksken van Israëls pelgrims.

Dr.G.Ch. AALDERS

Het liedboeksken van Israëls pelgrims.
Zestien preken over de liederen Hammaäloth.

1e druk 1920 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Oud-Testamentische Kanoniek.

Dr.G.Ch. AALDERS

Oud-Testamentische Kanoniek.

1e druk 1952 Geb. 415 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Recent Trends in Old Testament Criticism.

Dr.G.Ch. AALDERS

Recent Trends in Old Testament Criticism.
(Inter-Varsity Theological Papers. Nr.2.)

1e druk 1938 gebrocheerd 30 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Mensen en machten.

Dr.G.J.D. AALDERS

Mensen en machten.
De rol van grote mannen in de geschiedenis.

1e druk 1954 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gog en Magog in Ezechiël.

Dr.J.G. AALDERS

Gog en Magog in Ezechiël.
(DISS.)

1e druk 1951 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Apocalyps en evangelie.

Dr.W. AALDERS

Apocalyps en evangelie.
Over de johanneïsche geschriften.

1e druk 2003 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Binnen zijn lichtkring.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

Binnen zijn lichtkring.
Roeping, Heiliging, Handeling, Spanning, Menschenkennis, Geleide.

1e druk 1931 Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De grond der zedelijkheid.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

De grond der zedelijkheid.

1e druk 1930 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 5,00
De grond der zedelijkheid.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

De grond der zedelijkheid.

1930 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De incarnatie.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

De incarnatie.

1e druk 1933 Geb. 424 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De roep der Kerk.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

De roep der Kerk.

1e druk 1936 Geb. 215 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.W.J. AALDERS

Handboek der ethiek.

1e druk 1941 Geb. 470 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Prof.Dr.W.J. AALDERS

Het getuigenis der christelijke kerk.
Voorzover te Lambeth vertegenwoordigd. Encycliek, Resoluties en Rapporten van de Lambeth-Conferentie 1930.

Met een inleiding van Prof.Dr.W.J.Aalders.
1e druk 1931 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Prof.Dr.W.J. AALDERS

Het woord existentie in het moderne wetenschappelijke spraakgebruik.
Mededeelingen der Koninklijke Akademie van wetenschappen, afdeeling Letterkunde. Deel 75, serie A, No.2.)

1e druk 1933 gebrocheerd 46 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Om de Kerk.

Prof.Dr.W.J. AALDERS

Om de Kerk.

1e druk 1931 Geb. 258 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.G.Ch. AALDERS en RAVESTEIJN Ds.Th.L.W.

Jeremia.
Proeve eener nieuwe vertaling.

1e druk 1932 Ing. 53 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gerechtigheid zonder beul.

Hans ABMA

Gerechtigheid zonder beul.
Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof.

(DISS.)
1e druk 1997 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 15,00
The Cambridge History of the Bible.

P.R. ACKROYD and EVANS C.F. (Eds.)

The Cambridge History of the Bible.
From the Beginnings to Jerome.

(with 25 plates.)
2e druk 1978 Ing. 649 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Acta Comparanda XVII.

ACTA

Acta Comparanda XVII.
FVG. Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.

Edited by E.Laureys, J.Van Otten, L.Verweyveld en C.Vonck.
1e druk 2006 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Acta Comparanda XVIII.

ACTA

Acta Comparanda XVIII.
FVG. Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen.

Edited by E.Laureys, J.Van Otten, L.Verweyveld en C.Vonck.
1e druk 2007 Ing. 250 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Lehrbuch der Dogmengeschichte.

Dr.Alfred ADAM

Lehrbuch der Dogmengeschichte.
Band 1. Die Zeit der Alten Kirche. Band 2. Mittelalter und Reformationszeit.

(met enkele lichte onderstrepingen.)
3e druk 1977 Geb. 844 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Nationalkirche und Volkskirche im deutschen Protestantismus.

Dr.Alfred ADAM

Nationalkirche und Volkskirche im deutschen Protestantismus.
Eine historische Studie.

(Uit de bibliotheek en met het ex-libris van Dr.H.Berkhof.)
1e druk 1938 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Der Unterricht der Kirche.

Gottfried ADAM

Der Unterricht der Kirche.
Studien zur Komfirmandenarbeit.

(Göttinger Theologische Arbeiten. Herausgegeben von Georg Steck. Band 15.)
1e druk 1980 Ing. 285 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Christian Living in the Home.

Jay E. ADAMS

Christian Living in the Home.

3e druk 1973 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Competent to Counsel.

Jay E. ADAMS

Competent to Counsel.

1e druk 1972 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Pulpit Speech.

Jay E. ADAMS

Pulpit Speech.
A Textbook for use in the classroom or study.

1e druk 1973 Ing. 169 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The big Umbrella and other Essays and Addresses on Christian Counseling.

Jay E. ADAMS

The big Umbrella and other Essays and Addresses on Christian Counseling.

1e druk 1973 Ing. 265 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Time is at Hand.

Jay E. ADAMS

The Time is at Hand.
(A revised and corrected edition of the book formerly published under the title, “I Will Tell You the Mystery”.)

1e druk 1973 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Psychotherapie und Erziehung.

Alfred ADLER

Psychotherapie und Erziehung.
Ausgewählte Aufsätze. Band II: 1930-1932.

Hrsg. von Heinz L. Ansbacher und Robert F.Antoch. Mit einer Einführung von Robert F.Antoch.
1e druk 1982 Ing. 285 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Dr.N.Adriani. I. Dr.N.Adriani, schets van leven en arbeid door Dr.H.Kraemer. II. Dr.N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.

Dr.N. ADRIANI

Dr.N.Adriani. I. Dr.N.Adriani, schets van leven en arbeid door Dr.H.Kraemer. II. Dr.N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.
De brieven zijn gerangschikt en, waar nodig, verduidelijkt door A.E.Adriani.

(Geïll.)
1e druk 1930 Geb. 215 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verzamelde Geschriften.

Dr.N. ADRIANI

Verzamelde Geschriften.

XXIV/415, VIII/408, VIII/412 pag.
1e druk 1932 Geb. 1235 Pag. meer informatie  
€ 40,00
A la Suite de Jésus.

Theo AERTS M.S.C.

A la Suite de Jésus.

1e druk 1967 gebrocheerd 70 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Synopsis Quattor Evangeliorum.

Prof.Dr.D.Kurt ALAND

Synopsis Quattor Evangeliorum.
Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit Kurt Aland.

10. erneut revidierte und durchgesehene Auflage 1978. Standardwerk.
10e druk 1978 Geb. 622 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Reflections on the Theories of Religion.

Syed Hussein ALATAS

Reflections on the Theories of Religion.

(DISS.)
1e druk 1963 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De ark van het verbond in het laatste bijbelboek.

S. ALBLAS

De ark van het verbond in het laatste bijbelboek.
(DISS.)

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1993 Ing. 280 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Fotogids voor het Nieuwe Testament.

David ALEXANDER

Fotogids voor het Nieuwe Testament.
Foto’s en verklarende tekst: David Alexander.

Met een inleiding van Michael Green. (Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 155 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Fotogids voor het Oude Testament.

David ALEXANDER

Fotogids voor het Oude Testament.
Foto’s en verklarende tekst: David Alexander.

Met een inleiding van Donald J.Wiseman. (Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 7,50
HANDBOEK BIJ DE BIJBEL.

David and Pat ALEXANDER (Red.)

HANDBOEK BIJ DE BIJBEL.

(fraai Geïll. geheel in kleur.)
3e druk 1977 Geb. 678 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Encyclopedie van de Bijbel.

Pat ALEXANDER (Red.)

Encyclopedie van de Bijbel.
Eindredactie Nederlandse editie: Prof.Dr.H.Mulder.

(Geïll. in kleur.)
1e druk 1980 Geb. 328 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Vragen aan de kerk.

Bernardus Kardinaal ALFRINK

Vragen aan de kerk.
Toespraken van kardinaal Alfrink in de jaren van het concilie.

Met een inleiding van E.Schillebeeckx O.P.
1e druk 1967 Geb. 567 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Konfessionskunde.

Prof.Dr.Konrad ALGERMISSEN

Konfessionskunde.

1e druk 1939 Geb. 890 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die fijne lange dag…

H. ALGRA

Die fijne lange dag…
(meditaties.) (Geïll.)

1e druk 1982 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Lichten aan de kim.

H. ALGRA

Lichten aan de kim.
(meditaties.) (Geïll.)

1e druk 1981 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Les science des symboles.

René ALLEAU

Les science des symboles.
Contribution à l’étude des principes et des méthodes de la symbolique générale.

1e druk 1976 Ing. 290 Pag. meer informatie  
€ 15,00
The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth.

John M. ALLEGRO

The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth.

(Geïll.)
1e druk 1979 Geb. 248 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das heilende Wort.

Dr.Adolf ALLWOHN

Das heilende Wort.
Zwiesprache mit dem ratsuchenden Menschen unserer Zeit.

1e druk 1958 Geb. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het genezende woord.

Dr.Adolf ALLWOHN

Het genezende woord.
Pastorale gesprekken met de mens in conflict.

1e druk 1959 Geb. 237 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geloven in de leefwereld van jongeren.

H.A. ALMA

Geloven in de leefwereld van jongeren.
(Onderzoekster: Drs.H.A.Alma. Begeleidingscommissie: Dr.J.L.Hazekamp, Dr.J.Hendriks, Drs.M.M.Meerburg en Dr.A.K.Ploeger.)

1e druk 1993 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vrede is mogelijk.

Franz ALT

Vrede is mogelijk.
De politiek van de Bergrede.

1e druk 1984 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Dank an Paul Althaus.

Paul ALTHAUS

Dank an Paul Althaus.
Eine Festgabe zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern.

Herausgegeben von Walter Künneth und Wilfried Joest. Mit Beiträge von Martin Doerne, Kurt Frör, Hans Grass, Wilfried Joest, Ernst Kinder, Walter Künneth, Walther von Loewenich, Wenzel Lohff, Martin Schmidt, Helmut Thielicke, Wolfgang Trillhaas und George Wehrung.
1e druk 1958 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die Christliche Wahrheit.

Paul ALTHAUS

Die Christliche Wahrheit.
Lehrbuch der Dogmengeschichte.

2 Bde. X/322, X/541 pag.
2e druk 1949 Geb. 863 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Die Christliche Wahrheit.

Paul ALTHAUS

Die Christliche Wahrheit.
Lehrbuch der Dogmengeschichte.

3e druk 1952 Geb. 728 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Die letzten Dinge.

Paul ALTHAUS

Die letzten Dinge.
Lehrbuch der Eschatologie.

4e druk 1933 Geb. 365 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Grundriss der Dogmatik.

Paul ALTHAUS

Grundriss der Dogmatik.

2 Tln. 74/181 pag.
1e druk 1932 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Um die Wahrheit des Evangeliums.

Paul ALTHAUS

Um die Wahrheit des Evangeliums.
Aufsätze und Vorträge.

1e druk 1962 Geb. 312 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Paul ALTHAUS

Was ist die Taufe?

1e druk 1950 Ing. 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Christologie und Dogmatik.

Ernst-Heinz AMBERG

Christologie und Dogmatik.
Untersuchung ihres Verhältnisses in der evangelischen Theologie der Gegenwart.

1e druk 1966 Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Hidden Kingdom.

Aloysius M. AMBROZIC

The Hidden Kingdom.
A Redaction-Critical Study of the References to the Kingdom of God in Mark’s Gospel.

(DISS.)
1e druk 1972 Ing. 291 Pag. meer informatie  
€ 12,50
La Resurrezione la gloria del Risorto nelle testimonianze recevute dalla prima Chiesa/2.

Antonio AMMASSARI

La Resurrezione la gloria del Risorto nelle testimonianze recevute dalla prima Chiesa/2.

1e druk 1976 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 2,50
La Resurrezione nell’insegnamento nella profezia nelle apparizioni di Gesù.

Antonio AMMASSARI

La Resurrezione nell’insegnamento nella profezia nelle apparizioni di Gesù.

1e druk 1975 Ing. 231 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen.

Luc ANCKAERT

Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen.
Over ouder worden.

Samengesteld door Luc Anckaert (eindred.), Jef Bulckens, Luc Bulckens, Bert Defreyne en Trees dehaene. (Gedrukt in zwart en rood. / Geïll.)
1e druk 2000 Geb. 339 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De structuur van de Hemoch-traditie en het Nieuwe Testament.

Dr.C.P.van ANDEL

De structuur van de Hemoch-traditie en het Nieuwe Testament.

Een onderzoek naar het milieu van apocalyptische en sectarische tradities binnen het jodendom in zijn relatie tot het milieu van het oer-christelijk kerugma.(With a Summary in English.) (DISS.)
1e druk 1955 Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gisteren onmisbaar voor morgen.

Dr.C.P.van ANDEL

Gisteren onmisbaar voor morgen.
(Verzamelde opstellen. Ingeleid door Dr.H.W.de Knijff.)

(met portret.)
1e druk 1987 Ing. 233 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hervormden en Gereformeerden onderweg.

Dr.C.P.van ANDEL

Hervormden en Gereformeerden onderweg.

1e druk 1973 gebrocheerd 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen.

Dr.H.A.van ANDEL

De verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen.

2 delen, 1938/39 geb.365/374 pag.
1e druk 1938 Geb. 739 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Godsdienst en wetenschap.

Dr.H.A.van ANDEL

Godsdienst en wetenschap.
Een boek voor denkende mensen.

Bewerkt naar geschriften van Dr.H.Bavinck.
1e druk 1921 Geb. 398 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uit de heilsfontein.

Ds.J.van ANDEL

Uit de heilsfontein.
Nagelaten Schriftoverdenkingen.

Bijeenverzameld door Ds.C.Lindeboom.
1e druk 1914 Geb. 161 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Kan het anders?

C.P.van ANDEL (Red.)

Kan het anders?
Een handreiking voor het modaliteitengesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk.

(Met bijdragen van C.P.van Andel, G.H.Abma en W.Dekker, G.H.Cassuto, F.Boerwinkel, C.den Boer, K.M.Witteveen en M.E.L.Verburg-de Waard.)
1e druk 1984 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
In gesprek met het Vaticaan.

C.P.van ANDEL en BELD Drs.R.van den

In gesprek met het Vaticaan.
Een tegenbezoek aan de paus door drie reformatorische kerken in Nederland.

1e druk 1986 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De wereld van het Oude Testament.

Bernhard W. ANDERSON

De wereld van het Oude Testament.
1. Het Verbond. 2. Israël wordt een natie. 3. Het hernieuwde Verbond.

(3 delen uit de BBB-serie.) 164/240/200 pag. (Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 604 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Living World of the Old Testament.

Bernhard W. ANDERSON

The Living World of the Old Testament.

(Geïll.)
2e druk 1973 Ing. 586 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Studies in Theology.

Prof.D.Dr.G.W. ANDERSON

Studies in Theology.
A Critical Introduction to the Old Testament.

6e druk 1972 Ing. 262 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Tradition and Interpretation.

Prof.Dr.G.W. ANDERSON (Ed.)

Tradition and Interpretation.
Essays by Members of the Society for Old Testament Study.

Oxford University Presss.
1e druk 1979 Geb. 483 Pag. meer informatie  
€ 55,00
Ontmoetend geloven.

Dr.H. ANDRIESSEN

Ontmoetend geloven.
Gedachten bij het gelovig gesprek over dagelijkse dingen.

1e druk 1983 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het Wordt kil in de kerk.

Herman ANDRIESSEN en HEITINK G.

Het Wordt kil in de kerk.
Pastoraal-theologische en Pastoraal-psychologische overwegingen.

1e druk 1985 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Human Life, Action and Ethics.

G.E.M. ANSCOMBE

Human Life, Action and Ethics.
Essays by G.E.M.Anscombe.

Edited by Mary Geach and Luke Gormally. (St.Andrews Studies in Philosophy and Public Affairs.)
1e druk 2005 Geb. 319 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Zum Problem des Mythos.

Anton ANWANDER

Zum Problem des Mythos.

1e druk 1964 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het discursieve tegengif.

Karl-Otto APEL e.a.

Het discursieve tegengif.
De sociale en ethische aspecten van de ecologische crisis.

Selectie, redactie en inleiding door René van Schomberg.
1e druk 1996 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Oneness Motif in the Fourth Gospel.

Mark L. APPOLD

The Oneness Motif in the Fourth Gospel.
Motif Analysis and Exegetical Probe into the Theology of John.

(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2.Reihe, hrsg. von M.Hengel, J.Jeremias and O.Michel. Band 1.) DISS.
1e druk 1976 Ing. 322 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De dood van God.

Karen ARMSTRONG

De dood van God.
Voordrachten.

1e druk 1997 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De strijd om God.

Karen ARMSTRONG

De strijd om God.
Een geschiedenis van het fundamentalisme.

4e druk 2002 Ing. 493 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De wenteltrap.

Karen ARMSTRONG

De wenteltrap.
Mijn weg uit de duisternis.

1e druk 2004 Geb. 378 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het derde boek van het ware christendom over de innerlijke mens.

Johannes ARNDT

Het derde boek van het ware christendom over de innerlijke mens.
Vertaald en toegelicht door Ds.J.Happee.

(Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Als de kerk kerk is…

Ds.J.J. ARNOLD

Als de kerk kerk is…

2e druk 1986 Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Dingen die wij niet zien.

Ds.J.J. ARNOLD

Dingen die wij niet zien.
(Twaalftal preken.)

1e druk 1983 Geb. 167 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wie is hier niet verlegen?

Ds.J.J. ARNOLD

Wie is hier niet verlegen?
Over ziekenbezoek

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1988 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Western Ethics.

Robert L ARRINGTON

Western Ethics.
An Historical Introduction.

1e druk 1998 Ing. 430 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Studying John.

John ASHTON

Studying John.
Approaches to the Fourth Gospel.

1e druk 1998 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 15,00
WAT IS THEOLOGIE?

Dr.W.J.van ASSELT e.a.

WAT IS THEOLOGIE?

1e druk 2001 Pb. 149 Pag. meer informatie  
€ 8,50
De valse godsdienst der jehova’s getuigen.

Ds.S.P.van ASSENBERGH

De valse godsdienst der jehova’s getuigen.

4e druk 1976 Geb. 136 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Diaconaat met perspectief.

M. ASSINK

Diaconaat met perspectief.
Beleid, organisatie en praktijk van het diaconaat.

2e druk 1995 Geb. 228 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De Brief van Judas, pastor bij uitstek.

Ds.T.H. ATTEMA-ROOSJEN

De Brief van Judas, pastor bij uitstek.

1e druk 1992 Ing. 68 Pag. meer informatie  
€ 3,50
The Literary Structure of Psalm 2.

Pierre AUFFRET

The Literary Structure of Psalm 2.

1e druk 1977 gebrocheerd 41 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ga heen en verkondig.

Waldemar AUGUSTINY

Ga heen en verkondig.
Twintig eeuwen christelijke zending.

(Geïll.)
1e druk Geb. 287 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Ziel van het Christendom.

Prof.Dr.Gustav AULÉN

De Ziel van het Christendom.
(Met een woord ter inleiding over nieuwere Zweedsche theologie van Dr.M.van Rhijn.)

1e druk 1926 Geb. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het christelijk Godsbeeld

Prof.Dr.Gustav AULÉN

Het christelijk Godsbeeld

1e druk 1929 Ing. 387 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jesus in contemporary historical research.

Prof.Dr.Gustav AULÉN

Jesus in contemporary historical research.

1e druk 1976 Geb. 167 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ons algemeen christelijk geloof.

Prof.Dr.Gustav AULÉN

Ons algemeen christelijk geloof.

1e druk 1927 Ing. 380 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Ons algemeen christelijk geloof.

Prof.Dr.Gustav AULÉN

Ons algemeen christelijk geloof.

1927 Geb. 380 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Over wegen en drijfveren der religie.

Dr.J.van BAAL

Over wegen en drijfveren der religie.
Een godsdienstpsychologische studie.

1e druk 1947 Geb. 436 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Doolhof der goden.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN

Doolhof der goden.
Inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap.

(Geïll.)
1e druk 1960 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Uit de wereld der religie.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN

Uit de wereld der religie.

1e druk 1956 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Uit de wereld der religie.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN

Uit de wereld der religie.

1e druk 1956 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN

Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.

(Geïll.)
1e druk 1960 Geb. 263 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN

Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken.

1e druk 1960 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Doolhof der goden.

Prof.Dr.Th.P.van BAAREN en LEERTOUWER Dr.L

Doolhof der goden.

(Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 279 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Anfängliches Evangelium.

Dr.H. BAARLINK

Anfängliches Evangelium.
Ein Beitrag zur näheren Bestimmung der theologischen Motive im Markusevangelium.

(DISS.)
1e druk 1977 Ing. 313 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?

Dr.H. BAARLINK

Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?
Implizite und explizite Christologie im Markusevangelium.

(serie: Kamper Cahiers. deel 74.)
1e druk 1992 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Christologische perspectieven.

Dr.H. BAARLINK

Christologische perspectieven.
Exegetische en hermeneutische studies van en voor Prof.Dr. Heinrich Baarlink.

(Artikelen, uitgegeven t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen.) Met bijdragen van: H.Baarlink, T.Baarda, C.J.den Heyer, C.Houtman, M.de Jonge, A.F.J.Klijn, L.B.Schelhaas en E.de Vries.
1e druk 1992 Ing. 330 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het evangelie van de verzoening.

Dr.H. BAARLINK

Het evangelie van de verzoening.

(De verzoening is het hart van het evangelie – dat is de overtuiging die Dr.Baarlink in dit boek verwoordt en als nieuwtestamenticus verantwoordt. Hij schrijft echter niet alleen als wetenschapper, maar ook als predikant die terugziet op meer dan veertig jaar dienst in kerk en zending. De auteur gaat in discussie met Dr.C.J.den Heyer, wiens boek “Verzoening; bijbelese notities bij een omstreden thema” stof deed opwaaien. Volgens Baarlink dient een nieuwtetamenticus uiteraard aandacht te besteden aan de her en der verspreide teksten over de verzoening; hij dient echter tegelijk oog te hebben voor “het veelvuldige getuigenis” dwars door het Nieuwe Testament heen. Dan komt er verband aan het licht tussen de diverse uitspraken over verzoening. Aandacht voor deze eenheid, voor het “evangelie van de verzoening”, is even noodzakelijk als aandacht voor de verscheidenheid.)
1e druk 1998 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Vrede op aarde.

Dr.H. BAARLINK

Vrede op aarde.
De messiaanse vrede in bijbels perspectief.

(serie: Exegetische Studies. Deel 2.)
1e druk 1985 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 6,50
VERVULLING EN VOLEINDING.

Dr.H. BAARLINK e.a. (Red.)

VERVULLING EN VOLEINDING.
De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament.

Redaktie: Dr.H.Baarlink, Dr.W.S.Duvekot en Dr.A.Geense. Medewerkers: Dr.H.Baarlink, Dr.W.S.Duvekot, Dr.A.Geense, Dr.K.Hanhart, Dr.L.van Hartingsveld, Dr.J.T.Nielsen, Dr.E.Noort, Dr.A.van Roon en Drs.S.Scheepstra.
1984 Geb. 486 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De mythe van de totale beheersing.

Jan BAARS

De mythe van de totale beheersing.
Adorno, Horkheimer en de dialektiek van de vooruitgang.

(DISS.)
1e druk 1987 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De open hemelpoort.

D.J. BAARSLAG

De open hemelpoort.
De visioenen van den ziener van Patmos.

1e druk Geb. 379 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Figuren rondom het kruis.

D.J. BAARSLAG

Figuren rondom het kruis.

1e druk Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gelijkenissen des Heeren.

D.J. BAARSLAG

Gelijkenissen des Heeren.
Toegelicht door D.J.Baarslag.

2 delen, 319-606 pag. (met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1940 Geb. 925 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Met Paulus door het Romeinsche Rijk.

D.J. BAARSLAG

Met Paulus door het Romeinsche Rijk.
Het verhaal van Paulus’ reizen met een overzicht van zijn brieven in het locaal verband.

Deel 1. Van inquisiteur tot propagandist. Deel 2. IN zorg voor al de gemeenten. Deel 3. De gevangene van Jood en Romein. 3 delen, 209/166/92 pag. (Geïll.)
1e druk Geb. 467 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Uit de wolk der getuigen.

D.J. BAARSLAG

Uit de wolk der getuigen.

1e druk Geb. 284 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Betrokken hemel, betrokken aarde.

Andries BAART en HÖFTE Bernard (Red.)

Betrokken hemel, betrokken aarde.
Naar een praktische theologie van lokale kerkopbouw.

(Studies over kerkopbouwkunde. Deel 5.)
1e druk 1994 Ing. 318 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De jonge arbeider en het oude geloof.

N. BAAS

De jonge arbeider en het oude geloof.

1e druk 1920 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De werfkracht der kerk.

N. BAAS

De werfkracht der kerk.
Practische Schriftoverdenkingen.

1e druk 1955 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Die ons het eerst heeft lief gehad.

N. BAAS

Die ons het eerst heeft lief gehad.
(Over het wezen der genade en de uitverkiezing.)

1e druk Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Stoten op de ramshoorn.

N. BAAS

Stoten op de ramshoorn.
Practische Schriftoverdenkingen.

1e druk 1953 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Aspecten van Bijbelvertalen.

R.H. BAAYEN en WAARD J.de (Red.)

Aspecten van Bijbelvertalen.
Lezingen gehouden voor de werkgroep bijbelvertalen van de Vrije Universiteit.

Lezingen van: Harald Baayen, Riens de Haan, Adrianus Koster, Pieter van Reenen en Taco Smit.
1e druk 1990 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 10,00
CHERBULIEZ Antoine-E.; Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian BACH

CHERBULIEZ Antoine-E.; Johann Sebastian Bach.
(Biografie.)

1e druk 1959 Ing. 185 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Matthäus Passion.

Johann Sebastian BACH

Die Matthäus Passion.
Ingeleid door L.van Strien. Verlucht met tekeningen naar Albrecht Dürer.

(Oorspronkelijk illigaal verschenen in oorlogstijd onder het pseudoniem Prof.Dr.T.van Doorn.) Gedrukt in zwart en rood. / Geïll.
2e druk Z.jr. Geb. 66 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kerygma und Mythos bei David Friedrich Strauss und Rudolf Bultmann.

Dr.Gunther BACKHAUS

Kerygma und Mythos bei David Friedrich Strauss und Rudolf Bultmann.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1956 Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De mens en zijn geluk.

Hans Jürgen BADEN

De mens en zijn geluk.

1e druk 1957 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De mens en zijn geluk.

Hans Jürgen BADEN

De mens en zijn geluk.

(Carillon-reeks. Nr.12.)
1e druk 1960 Ing. 155 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Studiën over godsdienstdelicten.

Robert BAELDE

Studiën over godsdienstdelicten.

(DISS.)
1e druk 1935 Geb. 255 Pag. meer informatie  
€ 15,00
God is groter.

JORIS BAERS en HENAU Ernst

God is groter.
Werkboek rond het geloven.

Met medewerking van: Jan vander Veken, Johan Lust, Frans van Segbroeck, Tarsicius Jan van Bavel, Cor Traets, Jos Ghoos, Harry Gielen, Frank de Graeve, Luc Dequeker, Joël Delobel, Frans Damen, Ambroos Remi van de Walle, Omer Degrijse, Antoon Baekelandt en Eddy van Waelderen.
3e druk 1985 Geb. 672 Pag. meer informatie  
€ 17,50
The Interpretation of Religion.

Prof.Dr.John BAILLIE

The Interpretation of Religion.
An Introductory Study of Theological Principles.

1e druk 1929 Geb. 492 Pag. meer informatie  
€ 15,00
DOOREN Dr.J.P.van; Michael Baius.

Michael BAIUS

DOOREN Dr.J.P.van; Michael Baius.
Zijn leer over de mens.

(DISS.)
1e druk 1958 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het godsdienstschip, hoe het reilt en zeilt.

H. BAKELS

Het godsdienstschip, hoe het reilt en zeilt.

1e druk 1948 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Spaansche Pepertjes.

H. BAKELS

Spaansche Pepertjes.

1e druk Geb. 240 Pag. meer informatie  
€ 4,50
IKZ. Leerboek integrale kwaliteitszorg.

C.G. BAKKER

IKZ. Leerboek integrale kwaliteitszorg.

2e druk 1999 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Media in het Godsdienstonderwijs.

Cok BAKKER

Media in het Godsdienstonderwijs.
Een onderzoek naar de betekenis van de informatietechnologie voor het godsdienstonderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs.

(DISS.)
1e druk 1994 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Man in the Qu’ran

D. BAKKER

Man in the Qu’ran

(DISS.)
1e druk 1965 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Geschiedenis der Godsopenbaring.

Dr.F.L. BAKKER

Geschiedenis der Godsopenbaring.
I. Het Oude Testament.

1e druk 1939 Geb. 496 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Hindoes en christenen, hoe zit dat?

Dr.F.L. BAKKER

Hindoes en christenen, hoe zit dat?
Gedachten rond de relatie tussen hindoeïsme en christelijk geloof in Nederland.

1e druk 1996 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Geloven – vragenderwijs.

Dr.J.T. BAKKER

Geloven – vragenderwijs.
(Verzamelde opstellen, uitgegeven t.g.v. zijn 25-jarig professoraat.)

(met portret.)
1e druk 1981 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn godsbeschouwing.

Dr.R. BAKKER

Het wijsgerig en psychologisch denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn godsbeschouwing.

(DISS.)
1e druk 1954 Ing. 177 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kerkelijk leven in Nederland.

Ds.H. BAKKER

Kerkelijk leven in Nederland.
(Beschrijving der protestantsche kerken.)

1e druk 1927 Geb. 112 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Onder buitenkerkelijken, sekte-menschen en anderen.

Ds.H. BAKKER

Onder buitenkerkelijken, sekte-menschen en anderen.

1e druk 1935 Geb. 181 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Stroomingen en sekten van onzen tijd.

Ds.H. BAKKER

Stroomingen en sekten van onzen tijd.

4e druk 1933 Geb. 186 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Oecumene als praktijk en probleem.

J. BAKKER

Oecumene als praktijk en probleem.
Een vergelijkende sociologische beschouwing van gereformeerd-hervormde verhoudingen in Nieuw-Guinea en Nederland.

(DISS.)
1e druk 1970 Ing. 304 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De àndere modernist.

Niek BAKKER

De àndere modernist.
T.S.Eliot en het christelijk geloof.

1e druk 1992 Geb. 207 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geschiedenis in opspraak.

Prof.Dr.Nico.T. BAKKER

Geschiedenis in opspraak.
Over de legitimatie van het concept geschiedenis.

Een theologische verhandeling.
1996 Geb. 343 Pag. meer informatie  
€ 15,00
In de ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker.

Prof.Dr.Nico.T. BAKKER

In de ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker.
Onder redactie van Ype Bekker, Wouter Klouwen en Ad van Nieuwpoort.

Met bijdragen van o.a.: R.Zuurmond, H.W.de Knijff, G.W.Neven, K.A.Deurloo, B.P.M.Hemelsoet, H.Jagersma, J.Th.Witvliet, M.den Dulk, J.P.Boendermaker, e.v.a. (Tevens is zijn afscheidsrede opgenomen: Schepping uit niets. Over de praktische zin van de leer “creatio ex nihilo”.) (met portret.)
1e druk 1999 Ing. 295 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Weerklank als wanklank.

Prof.Dr.Nico.T. BAKKER

Weerklank als wanklank.
Zeven woorden uit de Psalmen.

1e druk 1994 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 5,00
DE BOYCOT BEOORDEELD.

Robert Jan BAKKER

DE BOYCOT BEOORDEELD.
Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika.

(DISS.)
1e druk 2007 Ing. 266 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aan de hand van Matteüs.

Ambro BAKKER (samenstelling)

Aan de hand van Matteüs.
Overwegingen bij de evangeliën van het A-jaar.

1e druk 1992 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gedachten rondom het lijden.

Ambro BAKKER (samenstelling)

Gedachten rondom het lijden.

1e druk 1989 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.

Dr.R. BAKKER e.a.

Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief.
Door Dr.R.Bakker, Dr.A.G.M.van Melsen en Dr.C.A.van Peursen.

1e druk Ing. 260 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Commentaar op het Evangelie van Lukas.

Dr.J.M.S. BALJON

Commentaar op het Evangelie van Lukas.

1e druk 1908 Geb. 592 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Commentaar op het Evangelie van Mattheüs.

Dr.J.M.S. BALJON

Commentaar op het Evangelie van Mattheüs.

1e druk 1900 Geb. 463 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De kerk op orde? Vijftig jaar Hervormd leven met de Kerkorde van 1951.

Prof.Dr.W. BALKE (Red.)

De kerk op orde? Vijftig jaar Hervormd leven met de Kerkorde van 1951.
Onder redactie van Prof.Dr.W.Balke, Prof.Dr.A.van de Beek en Dr.J.D.Th.Wassenaar.

Met bijdragen van: Prof.Dr.W.Balke, Prof.Dr.A.van de Beek, Dr.K.Blei, Dr.J.Bruin, Prof.Dr.G.D.J.Dingemans, Dr.ir.J.van der Graaf, mr.L.H.Hardenberg, Dr.P.van den Heuvel, Dr.G.Hoekveld-Meijer, Dr.B.A.M.Luttikhuis, Dr.G.Bos, Dr.H.C.van der Meulen, Dr.mr.H. Oostenbrink-Evers, Dr.A.J.Plaisier, mr.J.J.H.Post, Dr.A.A.Spijkerboer en Dr.J. D.Th.Wassenaar.
1e druk 2001 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ik zal niet klagen, als ik lijd.

W.P. BALKENENDE

Ik zal niet klagen, als ik lijd.

1e druk 1987 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Niet onze goden.

W.P. BALKENENDE

Niet onze goden.
Over heiligen en heiligenverering.

(Geïll.)
1e druk 1989 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Nature of Religion.

Robert O. BALLOU

The Nature of Religion.

1e druk 1968 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die Verklärung Jesu.

Heinrich BALTENSWEILER

Die Verklärung Jesu.
Historisches Ereignis und synoptische Berichte.

(Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments. Hrsg. von W.Eichrodt und O.Cullmann. Band 33.) DISS.
1e druk 1959 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 10,00
An den Küsten des Lichts.

Peter BAMM

An den Küsten des Lichts.
Variationen über das Thema Aegaeis.

1e druk 1961 Geb. 341 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een mensenleven.

Peter BAMM

Een mensenleven.
Terugblik op een tijdperk.

1e druk Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Peter BAMM

The Kingdom of Christ.
The Story of the Early Church.

(365 illustrations, 18 colour plates.)
1e druk 1961 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Als een goed instrument.

Dr.W. BANNING

Als een goed instrument.

1e druk 1946 Geb. 131 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De maatschappij van nu en morgen.

Dr.W. BANNING

De maatschappij van nu en morgen.
Feestbundel ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.

Met bijdragen van o.a.: Ds.L.H.Ruitenberg, Prof.Dr.P.J.Bouman, Dr.P.Smits, Ds.F.J.Pop, Dr.F.Boerwinkel, Prof.Dr.H.de Vos, Dr.J.J.Buskes, Prof.Dr.H.Kraemer, Prof.Dr.H.Berkhof, e.v.a.
1e druk 1968 Geb. 345 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De mens in sociale en geestelijke verhoudingen.

Dr.W. BANNING

De mens in sociale en geestelijke verhoudingen.
Een sociaal wijsgerige studie.

1e druk 1963 Ing. 207 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een weg opwaarts. De nieuwe oorlog. De nieuwe vrede.

Dr.W. BANNING

Een weg opwaarts. De nieuwe oorlog. De nieuwe vrede.

1e druk 1940 Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Evangelie en klassenstrijd.

Dr.W. BANNING

Evangelie en klassenstrijd.

1e druk 1946 Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Geestelijk samenleven in Nederland.

Dr.W. BANNING

Geestelijk samenleven in Nederland.

1e druk 1960 Ing. 155 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geloofsstrijd.

Dr.W. BANNING

Geloofsstrijd.
Godsdienstige houding n deze tijd.

2e druk 1940 Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Goed en kwaad naar christelijk besef.

Dr.W. BANNING

Goed en kwaad naar christelijk besef.

1e druk 1941 Geb. 114 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Goed en kwaad naar christelijk besef.

Dr.W. BANNING

Goed en kwaad naar christelijk besef.

1e druk 1941 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Hedendaagse sociale bewegingen.

Dr.W. BANNING

Hedendaagse sociale bewegingen.
Achtergronden en beginselen.

4e druk 1950 Geb. 228 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Hedendaagse sociale bewegingen.

Dr.W. BANNING

Hedendaagse sociale bewegingen.
Achtergronden en beginselen.

(onderstreept.)
8e druk 1964 Geb. 281 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het communisme als politiek-sociale wereldreligie.

Dr.W. BANNING

Het communisme als politiek-sociale wereldreligie.

1e druk 1951 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het vraagstuk van de arbeid.

Dr.W. BANNING

Het vraagstuk van de arbeid.

1e druk 1946 Geb. 119 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Dr.W. BANNING

Inleiding tot de sociale ethiek.

1e druk 1949 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kerk en communisme

Dr.W. BANNING

Kerk en communisme

1e druk 1959 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Maatschappij, kerk en evangelie.

Dr.W. BANNING

Maatschappij, kerk en evangelie.
In drie perioden der Europese geschiedenis. Een sociologische studie.

1e druk 1957 Geb. 195 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Machten en mensen.

Dr.W. BANNING

Machten en mensen.
Bijdrage tot een bezinning op mogelijkheden en gevaren van menselijk leven in de technische maatschappij.

1e druk 1959 Geb. 211 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Moderne maatschappij-problemen.

Dr.W. BANNING

Moderne maatschappij-problemen.

1e bundel: Een beschrijvende analyse van krachten en processen in de hedendaagse maatschappij, voornamelijk ten dienste van de practische arbeid. 2e bundel: Vergelijking van sociale structuren. 2 delen, 231/211 pag.
1e druk 1955 Geb. 442 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Moderne maatschappij-problemen.

Dr.W. BANNING

Moderne maatschappij-problemen.
los deel 1.

(serie: Theologia. Deel VIII.)
1e druk 1953 Geb. 183 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Om de groei der gemeenschap.

Dr.W. BANNING

Om de groei der gemeenschap.

1e druk 1926 Geb. 201 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Om Mens en Menselijkheid in Maatschappij en Politiek.

Dr.W. BANNING

Om Mens en Menselijkheid in Maatschappij en Politiek.

1e druk 1960 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Religieuze Opbouw.

Dr.W. BANNING

Religieuze Opbouw.
Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.

1e druk 1934 Geb. 220 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Religieuze Opbouw.

Dr.W. BANNING

Religieuze Opbouw.
Een inleiding tot het verstaan van het religieuze leven.

1e druk 1934 Ing. 220 Pag. meer informatie  
€ 6,00
Terugblik en perspectief.

Dr.W. BANNING

Terugblik en perspectief.
Willem Banning 1888-1971.

Bannings “Terugblik” ingeleid door J.M.van Veen, met bijdragen van Prof.Dr.A.van Biemen, Dr.J.M.van Veen, Dr.H.D.de Loor en Ds.L.H.Ruitenberg.
1e druk 1972 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Typen van zedeleer.

Dr.W. BANNING

Typen van zedeleer.
Grepen uit de geschiedenis der niet in godsdienstig geloof gefundeerde ethiek.

Een eerste inleiding.
5e druk 1972 Geb. 225 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Wat dunkt u van de mens?

Dr.W. BANNING

Wat dunkt u van de mens?

1e druk 1936 Geb. 215 Pag. meer informatie  
€ 4,50
ZUNNEBERG H.; Willem Banning 1888-1971.

Dr.W. BANNING

ZUNNEBERG H.; Willem Banning 1888-1971.
Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.

(DISS.)
1e druk 1978 Ing. 226 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Europeesche Geest.

Dr.W. BANNING en BIERENS DE HAAN Dr.J.D. (Red.)

Europeesche Geest.
Met medewerking v.d. hoogleeraren Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Dr.J.Lindeboom, Dr.H.J.Pos, Dr.Ferd Sassen en Dr.H.Wagenvoort.

(Geïll.) grote uitgave.
1e druk 1939 Geb. 460 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Europeesche Geest.

Dr.W. BANNING en BIERENS DE HAAN Dr.J.D. (Red.)

Europeesche Geest.
Met medewerking v.d. hoogleeraren Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Dr.J.Lindeboom, Dr.H.J.Pos, Dr.Ferd Sassen en Dr.H.Wagenvoort.

(Geïll.) kleine uitgave.
3e druk 1948 Geb. 350 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De kerk in de wereld van nu.

G. BARAÚNA ofm (Red.)

De kerk in de wereld van nu.
Commentaren op de pastorele constitutie “Gaudium et Spes”.

Deel I. Historisch-theologische vooronderstellingen van de constitutie. Deel II. De centrale thema’s en gedachten van de constitutie. Deel III. Oecumenische dimensie en implicaties van de constitutie. Standaardwerk.
1e druk 1968 Geb. 647 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De kerk van Vaticanum II. Concilieconstitutie over de Kerk.

G. BARAÚNA ofm (Red.)

De kerk van Vaticanum II. Concilieconstitutie over de Kerk.
(De Nederlandse editie kwam tot stand onder supervisie van Prof.Dr.E.Schillebeeckx O.P.)

2 delen, 687/624 pag.
1e druk 1966 Geb. 1311 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Qu’est-ce qu’un Texte?

D’Edmond BARBOTIN

Qu’est-ce qu’un Texte?

Par Louis Bouyer, Alain Michel, Monique Parent, Jacques Perret, Georges Poulet et Joseph Schmitt. Sous la direction de D’Edmond Barbotin.
1e druk 1975 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kommentaar op de Handelingen der Apostelen.

Prof.Ed. BARDE

Kommentaar op de Handelingen der Apostelen.
Vertaald door Dr.G.Keizer.

(veel gebruikt commentaar.)
1e druk 1910 Geb. 594 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Heidelbergsche Catechismus als catechetisch leerboek.

Ds.H.H. BARGER

De Heidelbergsche Catechismus als catechetisch leerboek.
Verklaard en toegelicht door Ds.H.H.Barger.

Bewerkt naar O.Thelemann’s Handreichung zum Heidelberger Katechismus.
1e druk 1914 Geb. 842 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ons Kerkboek.

Ds.H.H. BARGER

Ons Kerkboek.

1e druk 1900 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ons Kerkboek.

Ds.H.H. BARGER

Ons Kerkboek.
(met achterin: muzieknotaties.)

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1900 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Christus Mea Petra.

A.G. BARKEY WOLF

Christus Mea Petra.
Dr.H.Colijn in een rouwdienst herdacht.

1e druk Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 2,00
De Samaritaansche.

A.G. BARKEY WOLF

De Samaritaansche.
(Practische studie over de zielszorg van Jezus.)

1e druk 1929 Geb. 122 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het Eeuwige Leven.

A.G. BARKEY WOLF

Het Eeuwige Leven.

1e druk 1935 Geb. 155 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tegen de 80.

A.G. BARKEY WOLF

Tegen de 80.

(Geïll.)
3e druk 1979 gebrocheerd 70 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Tongen als van vuur.

A.G. BARKEY WOLF

Tongen als van vuur.
Gedachten over het betekenisvolle woordje “Als”.

1e druk 1963 Geb. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,00
Vensters in de preek.

A.G. BARKEY WOLF

Vensters in de preek.
Een pleidooi voor het gebruik van illustraties in de prediking.

1e druk 1968 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 3,50
… en Ik zal u rust geven.

Ds.A.G. BARKEY WOLF (e.a.)

… en Ik zal u rust geven.
Door A.G.Barkey Wolf, D.J.Couvée, Dr.O.Norel, A.K.Straatsma en P.G.de Vey Mestdagh.

1e druk Geb. 188 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Serpentines en Serafijnen.

A.G. BARKEY WOLF (Red.);

Serpentines en Serafijnen.
Feesten rond het jaar. (

(M.m.v. o.a.: J.J.Buskes, Gabe van Duinen, H.Jonker, J.M.van der Linde, J.Overduin, e.v.a.)
1e druk Geb. 196 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vredesverwachtingen.

Dr.Frank BARNABY

Vredesverwachtingen.
(directeur SIPRI.)

1e druk 1980 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 1,00
Exodus dichtbij.

Ds.Thea BARNARD

Exodus dichtbij.
Een project over bevrijd bestaan voor katechisanten van 14-16 jaar.

1e druk 1975 gebrocheerd 56 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Exodus dichtbij. Een werkboekje over bevrijd bestaan.

Ds.Thea BARNARD

Exodus dichtbij. Een werkboekje over bevrijd bestaan.

1e druk 1975 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Huis, tuin en keuken.

Willem BARNARD

Huis, tuin en keuken.
Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.

1e druk 1966 Geb. 249 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Op een stoel staan. Deel 3.

Willem BARNARD

Op een stoel staan. Deel 3.
Van zondag tot zondag herfst en winter.

1e druk 1979 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 20,00
PFIRRMANN Maria; UW NAAM IS MET WIJN GESCHREVEN.

Willem BARNARD (GRAFT Guillaume van der)

PFIRRMANN Maria; UW NAAM IS MET WIJN GESCHREVEN.
Bijbel, liturgie en dichtkunst in het vroege werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft.

1e druk 1999 Pb. 262 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Onderbreking. Deel 1: Kunstopdrachten.

Marcel BARNARD en WERFF Abe van der (Red.);

Onderbreking. Deel 1: Kunstopdrachten.

1e druk 1997 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 5,00
A Pack of Lies.

Dr.J.A. BARNES

A Pack of Lies.
Towards a Sociology of Lying.

Cambridge University Press. (nieuwprijs € 44,99)
1e druk 1994 Ing. 214 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Historische zoektocht naar Jezus.

Paul BARNETT

Historische zoektocht naar Jezus.
(serie: Evangelicale Theologie.)

1e druk 1998 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Bibelexegese und moderne Semantik.

James BARR

Bibelexegese und moderne Semantik.
Theologische und linguistische Methode in der Bibelwissenschaft.

(Mit einem Geleitwort von Hans Conzelmann.) met enkele onderstrepingen.
1e druk 1965 Geb. 308 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The New Testament Backgroud: Selected Documents.

Charles Kingsley BARRETT

The New Testament Backgroud: Selected Documents.
Edited, with introductions, by C.K.Barrett.

5e druk 1971 Geb. 300 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Pastoral Epistles in the New English Bible.

Prof.D.Dr.C.K. BARRETT

The Pastoral Epistles in the New English Bible.
With Introduction and Commentary.

1e druk 1963 Geb. 151 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Grieks-Nederlands woordenboek.

Prof.Dr.G.J.M. BARTELINK

Grieks-Nederlands woordenboek.

2e druk 1961 Ing. 274 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des Alten Testamentes.

Christoph BARTH

Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des Alten Testamentes.

1e druk 1947 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Augenzeuge.

Dr.Markus BARTH

Der Augenzeuge.
Eine Untersuchung über die Wahrnehmung des Menschensohnes durch die Apostel.

1e druk 1946 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Augenzeuge.

Dr.Markus BARTH

Der Augenzeuge.
Eine Untersuchung über die Wahrnehmung des Menschensohnes durch die Apostel.

1e druk 1946 Ing. 368 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Einleitung in das Neue Testament.

Prof.Dr.Fritz BARTH

Einleitung in das Neue Testament.

3e druk 1914 Geb. 490 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Einleitung in das Neue Testament.

Prof.Dr.Fritz BARTH

Einleitung in das Neue Testament.

3e druk 1914 Ing. 490 Pag. meer informatie  
€ 8,50
A.Janse over Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

A.Janse over Karl Barth.
Samengesteld met medewerking van de Stichting Uitgave Reformatorische boeken.

Samensteller: J.L.Struik.
1e druk 1987 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ad Limina Apostolorum.

Prof.Dr.Karl BARTH

Ad Limina Apostolorum.

1e druk 1967 opn.Geb. 66 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ALLEN E.L.; De souvereiniteit Gods en het Woord van God.

Prof.Dr.Karl BARTH

ALLEN E.L.; De souvereiniteit Gods en het Woord van God.
Inleiding tot het denken van Karl Barth.

(serie: “Hoofdfiguren van het menselijk denken” No.1.)
1e druk 1950 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 4,50
ALLEN E.L.; De souvereiniteit Gods en het Woord van God.

Prof.Dr.Karl BARTH

ALLEN E.L.; De souvereiniteit Gods en het Woord van God.
Inleiding tot het denken van Karl Barth. (met onderstrepingen.)

(serie: “Hoofdfiguren van het menselijk denken” No.1.)
3e druk 1953 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Antwort. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

Antwort. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Barth.

Mit 78 Beiträge von u.a.: W.A.Visser ’t Hooft, K.H.Miskotte, G.Eichholz, H.-J.Kraus, W.Niesel, H.J.Iwand, O.Weber, H.U.von Balthasar, W.Kreck, H.Gollwitzer, G.Casalis, F.W.Marquardt, G.von Rad, E.Thurneysen, u.v.a.
1e druk 1956 Geb. 963 Pag. meer informatie  
€ 37,50
ASMUSSEN Hans; Hoe heeft Barth de kerk gediend?

Prof.Dr.Karl BARTH

ASMUSSEN Hans; Hoe heeft Barth de kerk gediend?
Vertaald door Ds.K.H.Kroon.

(serie: “Onze Tijd” Nr.2.) onderstreept.
1e druk Z.jr. Geb. 58 Pag. meer informatie  
€ 2,50
ASMUSSEN Hans; Hoe heeft Barth de kerk gediend?

Prof.Dr.Karl BARTH

ASMUSSEN Hans; Hoe heeft Barth de kerk gediend?
Vertaald door Ds.K.H.Kroon.

(serie: “Onze Tijd” Nr.2.)
1e druk Z.jr. Geb. 58 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BARTH BREVIER.

Prof.Dr.Karl BARTH

BARTH BREVIER.
Samengesteld door Richard Grunow.

Vertaling: Dr.F.van der Heijden en Ds.J.A.van Nie met medewerking van Drs.J.F.van Haselen.
1e druk 1971 Geb. 608 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Barth Brevier.

Prof.Dr.Karl BARTH

Barth Brevier.
Zusammengestellt und herausgegeben von Richard Grunow.

1e druk 1966 Geb. 607 Pag. meer informatie  
€ 17,50
BEKER Dr.E.J.; Libertas.

Prof.Dr.Karl BARTH

BEKER Dr.E.J.; Libertas.
Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.

(DISS.) met enkele onderstrepingen.
1e druk 1958 Ing. 442 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BEKER Dr.E.J.; Libertas.

Prof.Dr.Karl BARTH

BEKER Dr.E.J.; Libertas.
Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1958 Ing. 442 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Belofte en verantwoordelijkheid der christelijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren.

Prof.Dr.Karl BARTH

Belofte en verantwoordelijkheid der christelijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren.

1e druk 1944 Geb. 40 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BERKOUWER Dr.G.C.; De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

BERKOUWER Dr.G.C.; De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
Deel I. Analyse. Deel II. Beoordeling.

1e druk 1954 Geb. 397 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BERKOUWER Dr.G.C.; Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.

Prof.Dr.Karl BARTH

BERKOUWER Dr.G.C.; Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.

1e druk 1957 Geb. 378 Pag. meer informatie  
€ 10,00
BERKOUWER Dr.G.C.; Karl Barth en de kinderdoop.

Prof.Dr.Karl BARTH

BERKOUWER Dr.G.C.; Karl Barth en de kinderdoop.

1e druk 1947 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BERKOUWER Dr.G.C.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

BERKOUWER Dr.G.C.; Karl Barth.

1e druk 1936 Geb. 302 Pag. meer informatie  
€ 7,50
BINSBERGEN A.J.van; Van zegel naar antwoord.

Prof.Dr.Karl BARTH

BINSBERGEN A.J.van; Van zegel naar antwoord.
De doopleer als sluitstuk in de ontwikkeling van Barths sacramentsopvatting.

(DISS.)
1e druk Z.jr. Ing. 245 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Brief aan een dominee in de Duitse Democratische Republiek.

Prof.Dr.Karl BARTH

Brief aan een dominee in de Duitse Democratische Republiek.
(Vertaald en ingeleid door Dr.J.J.Buskes.)

1e druk 1959 Geb. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik.

Prof.Dr.Karl BARTH

Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik.

1e druk 1958 Ing. 45 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BRIEFE 1961-1968.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRIEFE 1961-1968.
Gesamtausgabe. Abteilung V. Band 6.

Herausgegeben von Jürgen Fangmeier und Hinrich Soevesnadt. ZGAN.
2e druk 1979 Geb. 653 Pag. meer informatie  
€ 37,50
BRINKMAN Martien E.; De theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor christelijk handelen.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRINKMAN Martien E.; De theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor christelijk handelen.
De politieke en theologische kontroverse tussen Nederlandse Barthianen en Neocalvinisten.

1e druk 1983 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 8,50
BRINKMAN Martien E.; Karl Barth’s socialistische stellingname.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRINKMAN Martien E.; Karl Barth’s socialistische stellingname.
Over de betekenis van het socialisme voor de ontwikkeling van zijn theologie.

1e druk 1982 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BRINKMAN Martien E.; Karl Barth’s socialistische stellingname.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRINKMAN Martien E.; Karl Barth’s socialistische stellingname.
Over de betekenis van het socialisme voor de ontwikkeling van zijn theologie.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1982 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BRONKHORST Dr.A.J.; De oecumenische betekenis van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRONKHORST Dr.A.J.; De oecumenische betekenis van Karl Barth.

Rede, uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 9 mei 1966.
1e druk 1966 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.

Geïll.)
1e druk 1953 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.

(Geïll.)
1e druk 1953 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.

Prof.Dr.Karl BARTH

BRONKHORST Dr.A.J.; Karl Barth. Een levensbeeld.
(Geïll.)

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1953 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BUSCH Eberhard; Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.

Prof.Dr.Karl BARTH

BUSCH Eberhard; Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.

(Geïll.)
1e druk 1978 Ing. 475 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BUSCH Eberhard; Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.

Prof.Dr.Karl BARTH

BUSCH Eberhard; Karl Barth aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.

(Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 475 Pag. meer informatie  
€ 17,50
BUSCH Eberhard; Karl Barth und die Pietisten.

Prof.Dr.Karl BARTH

BUSCH Eberhard; Karl Barth und die Pietisten.
Die Pietismuskritik des jungen Karl Barth und ihre Erwiderung.

(Beiträge zur evangelischen Theologie. Theologische Abhandlungen. Begründet von Ernst Wolf. Herausgegeben von Eberhard Jüngel und Rudolf Smend. Band 82.) (met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1978 Ing. 308 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BUSCH Eberhard; Karl Barths Lebenslauf.

Prof.Dr.Karl BARTH

BUSCH Eberhard; Karl Barths Lebenslauf.
Nach seinen Briefen und autobiografischen Texten.

(Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 555 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BUSCH Eberhard; Karl Barths Lebenslauf.

Prof.Dr.Karl BARTH

BUSCH Eberhard; Karl Barths Lebenslauf.
Nach seinen Briefen und autobiografischen Texten.

3e druk 1978 Ing. 559 Pag. meer informatie  
€ 12,50
CASALIS Georges; Portrait of Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

CASALIS Georges; Portrait of Karl Barth.
Translated, with an Introduction by Robert McAfee Brown.

1e druk 1964 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 4,50
CASALIS Georges; Portret van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

CASALIS Georges; Portret van Karl Barth.
1e deel: Zijn weg en werk. 2e deel: De theologie van Karl Barth: een bespreking van zijn voornaamste werken.

(Carillon-reeks. No.56.)
1e druk 1967 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Credo.

Prof.Dr.Karl BARTH

Credo.
Die hauptprobleme der Dogmatik dargestellt im Anschluss an das Apostolische Glaubenserkenntnis.

16 Vorlesungen, gehalten an der Universität Utrecht im Februar und März 1935.
1e druk 1936 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Credo.

Prof.Dr.Karl BARTH

Credo.
With a Foreword by Robert McAfee Brown.

1e druk 1962 Ing. 220 Pag. meer informatie  
€ 6,50
DANNEMANN Ulrich; Theologie und Politik im Denken Karl Barths.

Prof.Dr.Karl BARTH

DANNEMANN Ulrich; Theologie und Politik im Denken Karl Barths.
(DISS.)

(Gesellschaft und Theologie. Abteilung: Systematische Beiträge. Nr.22. Hrsg. von Ernst Feil, Iring Fetscher, Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und Klaus Scholder.)
1e druk 1977 Ing. 274 Pag. meer informatie  
€ 10,00
DANTINE Wilhelm und LÜTHI Kurt (Hrsg.); Theologie zwischen Gestern und Morgen.

Prof.Dr.Karl BARTH

DANTINE Wilhelm und LÜTHI Kurt (Hrsg.); Theologie zwischen Gestern und Morgen.
Interpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths. (enkele strepen, vnl. in kantlijn.)

(Mitarbeiter: Dr.Christof Bäumler, Gerhard Bauer, Prof.Dr.Rudolf Bohren, Prof.Dr.Wilhelm Dantine, Prof.Dr.Dr.Hans-Georg Geyer, Prof.D.Wilfried Joest, Prof.Dr.Paul Hessert, Dr.J.M.de Jong, Prof.Dr.Samuel Laeuchli, Prof.Dr.Kurt Lüthi, Dr.Friedrich-Wilhelm Marquardt, Prof.Dr.Wolf-Dieter Marsch und Dr.James M.Robinson.)
1e druk 1968 Ing. 336 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das christliche Leben.

Prof.Dr.Karl BARTH

Das christliche Leben.
Die Kirchliche Dogmatik IV/4, Fragmente aus dem Nachlass, Vorlesungen 1959-1961.

Herausgegeben von Hans-Anton Drewes und Eberhard Jüngel. (met onderstrepingen.)
1e druk 1976 Geb. 556 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Das Wort Gottes und die Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

Das Wort Gottes und die Theologie.
Gesammelte Vorträge. 1.Band.

1e druk 1925 Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das Wort Gottes und die Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

Das Wort Gottes und die Theologie.
Gesammelte Vorträge. 1.Band.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1929 Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Das Wort Gottes und die Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

Das Wort Gottes und die Theologie.
Gesammelte Vorträge. 1.Band.

1e druk 1925 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De actualiteit van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

De actualiteit van Karl Barth.
(Rondom het Woord. Theologische etherleergang. 28e Jrg. Nr.3.)

I. Yko van der Goot in gesprek met mevr.Drs.M.Baas. II. Yko van der Goot in gesprek met Prof.Dr.N.T.Bakker. III. Yko van der Goot in gesprek met Dr.G.W.Neven. SPIJKERBOER Dr.A.A.; De betekenis van Karl Barth. Een persoonlijk commentaar. SÜSS Ds.R.S.; Israël bij Karl Barth. (Geïll.)
1e druk 1986 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Apostolische Geloofsbelijdenis.

Prof.Dr.Karl BARTH

De Apostolische Geloofsbelijdenis.
Voor Nederland bewerkt en van aanteekeningen voorzien door Dr.K.H.Miskotte.

1e druk 1935 Geb. 369 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De christen in de maatschappij. Karl Barth 1919.

Prof.Dr.Karl BARTH

De christen in de maatschappij. Karl Barth 1919.
MARQUARDT Friedrich Wilhelm; Tambach nu.

Lustrumuitgave NCSV Zeist. (met enkele streepjes.)
1e druk 1978 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Duitschers en wij.

Prof.Dr.Karl BARTH

De Duitschers en wij.

1e druk 1946 Geb. 55 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De souvereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs.

Prof.Dr.Karl BARTH

De souvereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs.

1e druk 1939 Ing. 28 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De Zondag.

Prof.Dr.Karl BARTH

De Zondag.

(Nieuwe serie “Onze Tijd” Nr.6.)
1e druk Z.jr. Geb. 53 Pag. meer informatie  
€ 3,50
DEKKER Dr.A. en PUCHINGER Drs.G.; De oude Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

DEKKER Dr.A. en PUCHINGER Drs.G.; De oude Barth.
Zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken.

1e druk 1969 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 6,50
DEKKER Dr.Aat; Homines Bonae Voluntatis.   (DISS.)

Prof.Dr.Karl BARTH

DEKKER Dr.Aat; Homines Bonae Voluntatis. (DISS.)
Das Phánomen der profanen Humanität in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik.

(DISS.)
1e druk 1969 Ing. 177 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DEMBOWSKI Hermann; Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer.

Prof.Dr.Karl BARTH

DEMBOWSKI Hermann; Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer.
Eine Einführung in ihr Lebenswerk und ihre Bedeutung für die gegenwärtige Theologie.

1e druk 1976 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Der Römerbrief.

Prof.Dr.Karl BARTH

Der Römerbrief.
6e bis 8e Abdruck der neuen Bearbeitung.

1933 Geb. 555 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Der Römerbrief.

Prof.Dr.Karl BARTH

Der Römerbrief.
Zweiter Abdruck der neuen Bearbeitung.

1923 opn.Geb. 554 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Des Christen Wehr und Waffen.

Prof.Dr.Karl BARTH

Des Christen Wehr und Waffen.

1e druk 1940 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus.

Prof.Dr.Karl BARTH

Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus.
Vorlesung gehalten an der Universitär Bonn im Sommersemester 1947.

1e druk 1948 Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.

Prof.Dr.Karl BARTH

Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.
Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.

(Geïll.)
1e druk 1946 Geb. 611 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.

Prof.Dr.Karl BARTH

Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.
Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte.

(Geïll.) met lichte potloodonderstrepingen.
3e druk 1960 Geb. 618 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.

Prof.Dr.Karl BARTH

Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert.
Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte. 2 delen.

(Unveränderte Textwiedergabe nach der dritten Aufl. 1960, erweitert durch einem Vortrag Barths aus dem Jahr 1957 und ein Nachwort von Hans-George Geyer 1975. Mit dreissig ildnissen.) Band 1. Vorgeschichte. Band 2. Geschichte. (Geïll.)
1e druk 1975 Ing. 610 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Die Theologie und die Kirche.

Prof.Dr.Karl BARTH

Die Theologie und die Kirche.
Gesammelte Vorträge. 2.Band.

1e druk 1928 Geb. 391 Pag. meer informatie  
€ 17,50
DIJK Ds.M.P.van; De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring.

Prof.Dr.Karl BARTH

DIJK Ds.M.P.van; De mens in het gebeuren van de Godsopenbaring.
Plaats en betekenis van de mens in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth.

(strepen in kantlijn.)
1e druk 1963 Geb. 248 Pag. meer informatie  
€ 7,50
DIJK Ds.M.P.van; Existentie en genade.

Prof.Dr.Karl BARTH

DIJK Ds.M.P.van; Existentie en genade.
Grondgedachten en samenhangen in de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth.

1e druk 1952 Geb. 190 Pag. meer informatie  
€ 7,50
DIJK J.L.M.van o.p.; Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths.

Prof.Dr.Karl BARTH

DIJK J.L.M.van o.p.; Die Grundlegung der Ethik in der Theologie Karl Barths.

(DISS.)
1e druk 1966 Ing. 286 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DIJKSTRA Ds.R.; Karl Barths aanval op deze wereld.

Prof.Dr.Karl BARTH

DIJKSTRA Ds.R.; Karl Barths aanval op deze wereld.

(Libellen-serie. Nr.218.)
1e druk 1937 Ing. 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
DOEKES L.; Dordt tegen Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

DOEKES L.; Dordt tegen Barth.
(met potlood onderstrepingen.)

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 6 Maart 1953.
1e druk 1953 Ing. 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Dogmatik im Grundriss.

Prof.Dr.Karl BARTH

Dogmatik im Grundriss.

5e druk 1979 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Dogmatik im Grundriss.

Prof.Dr.Karl BARTH

Dogmatik im Grundriss.
Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn.

1e druk 1947 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Dogmatik im Grundriss.

Prof.Dr.Karl BARTH

Dogmatik im Grundriss.
Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn.

(onderstreept.)
1e druk 1947 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 4,50
DULK Dr.M.den; …Als twee die spreken.

Prof.Dr.Karl BARTH

DULK Dr.M.den; …Als twee die spreken.
Een manier om de heiligingsleer van Karl Barth te lezen.

(DISS.)
1e druk 1987 Ing. 243 Pag. meer informatie  
€ 20,00
DULK M.den; Heren van de praxis.

Prof.Dr.Karl BARTH

DULK M.den; Heren van de praxis.
Karl Barth en de praktische theologie.

1e druk 1996 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 6,50
DULK Maarten den; Barth Cantates.

Prof.Dr.Karl BARTH

DULK Maarten den; Barth Cantates.

1e druk 2003 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 4,50
EICHER Peter und WEINRICH Michael; Der gute Widerspruch.

Prof.Dr.Karl BARTH

EICHER Peter und WEINRICH Michael; Der gute Widerspruch.
Das unbegriffene Zeugnis von Karl Barth.

1e druk 1986 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Einführung in die evangelische Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

Einführung in die evangelische Theologie.

Zweite, durchgesehene Aufl.
1e druk 1962 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Einführung in die evangelische Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

Einführung in die evangelische Theologie.

1e druk 1968 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Erklärung des Philipperbriefes.

Prof.Dr.Karl BARTH

Erklärung des Philipperbriefes.

4e druk 1943 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Erklärung des Philipperbriefes.

Prof.Dr.Karl BARTH

Erklärung des Philipperbriefes.

(met enkele onderstrepingen.)
5e druk 1947 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 6,50
FANGMEIER J.; De theoloog Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

FANGMEIER J.; De theoloog Karl Barth.
Een getuige van de vrije God en de vrije mens.

(Tweede, herziene druk.)
2e druk 1986 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 6,50
FANGMEIER J.; Der Theologe Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

FANGMEIER J.; Der Theologe Karl Barth.
Zeugnis vom freien Gott und freien Menschen.

Mit einem Bild, Kurzbiographie und Bibliographie.
1e druk 1969 Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 4,50
FANGMEIER Jürgen; De theoloog Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

FANGMEIER Jürgen; De theoloog Karl Barth.
Een getuige van de vrije God en de vrije mens.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1970 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 2,50
FANGMEIER Jürgen; De theoloog Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

FANGMEIER Jürgen; De theoloog Karl Barth.
Een getuige van de vrije God en de vrije mens.

1e druk 1970 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 4,50
FEENSTRA Ds.J.G.; Barth of Dordt.

Prof.Dr.Karl BARTH

FEENSTRA Ds.J.G.; Barth of Dordt.
De dialectische theologie.

Tweede veranderde en vermeerderde druk.
2e druk 1954 Ing. 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Fides quaerens intellectum.

Prof.Dr.Karl BARTH

Fides quaerens intellectum.
Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms.

Zweite neu durchgesehene Auflage. (met enkele onderstrepingen.)
2e druk 1958 Geb. 163 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Fragments Grave and Gay.

Prof.Dr.Karl BARTH

Fragments Grave and Gay.
Edited with a Foreword and Epilogue by Martin Rumscheidt.

Translated by Eric Mosbacher.
1e druk 1971 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ga toch niet aan Uw knecht voorbij.

Prof.Dr.Karl BARTH

Ga toch niet aan Uw knecht voorbij.

3e druk Z.jr. Geb. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gebeden.

Prof.Dr.Karl BARTH

Gebeden.

1e druk 1976 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 6,50
GEGENHEIMER Willi (hrsg.); Porträt eines Theologen.

Prof.Dr.Karl BARTH

GEGENHEIMER Willi (hrsg.); Porträt eines Theologen.
Stimmt unser Bild von Karl Barth?

Mit Beiträgen von George Casalis, Klaus Engelhardt und Friedrich-Wilhelm Marquardt.
1e druk 1970 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 7,50
God Here and Now.

Prof.Dr.Karl BARTH

God Here and Now.

1e druk 1964 Geb. 126 Pag. meer informatie  
€ 7,50
GOLLWITZER Helmut; Karl Barth’s Church Dogmatics.

Prof.Dr.Karl BARTH

GOLLWITZER Helmut; Karl Barth’s Church Dogmatics.
Selections by Helmut Gollwitzer.

Translated by G.W.Bromiley.
1e druk 1961 Ing. 270 Pag. meer informatie  
€ 10,00
GOLLWITZER Helmut; Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

GOLLWITZER Helmut; Reich Gottes und Sozialismus bei Karl Barth.

(Theologische Existenz heute. Hrsg. von Karl Gerhard Steck. Nr.169.)
1e druk 1972 gebrocheerd 60 Pag. meer informatie  
€ 4,50
GOLLWITZER Helmut; Rijk Gods en socialisme bij Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

GOLLWITZER Helmut; Rijk Gods en socialisme bij Karl Barth.

1e druk 1972 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre.

Prof.Dr.Karl BARTH

Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre.
(met enkele onderstrepingen.)

20 Vorlesungen (Gifford-Lectures) úber das Schottische Bekenntnis von 1560 gehalten an der Universität Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938.
1e druk 1938 Geb. 226 Pag. meer informatie  
€ 12,50
GROOT Johannes Cornelis; Karl Barth en het theologische kenprobleem.

Prof.Dr.Karl BARTH

GROOT Johannes Cornelis; Karl Barth en het theologische kenprobleem.
(DISS.)

met enkele lichte potloodonderstrepingen.
1e druk 1946 Geb. 426 Pag. meer informatie  
€ 10,00
GROOT Johannes Cornelis; Karl Barth en het theologische kenprobleem.

Prof.Dr.Karl BARTH

GROOT Johannes Cornelis; Karl Barth en het theologische kenprobleem.
(DISS.)

1e druk 1946 Geb. 433 Pag. meer informatie  
€ 12,50
GROOT Prof.Dr.J.C.; Karl Barth’s theologische betekenis.

Prof.Dr.Karl BARTH

GROOT Prof.Dr.J.C.; Karl Barth’s theologische betekenis.

1e druk 1948 Ing. 177 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Grundfragen.

Prof.Dr.Karl BARTH

Grundfragen.
Beantwortet von Professor Dr.Karl Barth.

Anlässlich seiner Kollege über das Apostolicum, gehalten in Utrecht im Frühling v.j. 1935. (onderstreept.)
1e druk Geb. 45 Pag. meer informatie  
€ 3,50
HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barth.
(zes voordrachten.)

1e druk 1926 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barth.
(zes voordrachten.)

1e druk 1926 Geb. 166 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barths “kritische” Theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

HAITJEMA Prof.Dr.Th.L.; Karl Barths “kritische” Theologie.
(Vertaling van: “Karl Barth”. Deutsche Ausgabe besorgt von Peter Schumacher.)

1e druk 1926 Geb. 169 Pag. meer informatie  
€ 7,50
HASSELAAR Dr.J.M.; “Meegelezen”.

Prof.Dr.Karl BARTH

HASSELAAR Dr.J.M.; “Meegelezen”.
Een keuze uit de briefwisseling Barth-Thurneysen uit de jaren 1913-1930.

1e druk Z.jr. Ing. 469 Pag. meer informatie  
€ 12,50
HASSELAAR Dr.J.M.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HASSELAAR Dr.J.M.; Karl Barth.
Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930 meegelezen door Dr.J.M.Hasselaar.

(serie: Befaamde theologen.)
1e druk 1986 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 7,50
HASSELAAR Dr.J.M.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HASSELAAR Dr.J.M.; Karl Barth.
Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930 meegelezen door Dr.J.M.Hasselaar.

(serie: Befaamde theologen.) met lichte potlood onderstrepingen.
1e druk 1986 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 4,50
HEERING G.J.; Karl Barth over het oorlogsprobleem.

Prof.Dr.Karl BARTH

HEERING G.J.; Karl Barth over het oorlogsprobleem.

(“Kerk en Vrede” Uitgave Nr.9.)
1e druk 1952 gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 2,50
HENSEN Drs.R.; Een leerling van Barth over Tillich.

Prof.Dr.Karl BARTH

HENSEN Drs.R.; Een leerling van Barth over Tillich.

(Overdruk uit “Kerk en Theologie” jrg.17. nr.4.)
1e druk Z.jr. Ing. 11 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Het christelijk Openbaringsbegrip.

Prof.Dr.Karl BARTH

Het christelijk Openbaringsbegrip.

(serie: “Onze Tijd” Nr.1.)
1e druk Z.jr. Geb. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het gebed.

Prof.Dr.Karl BARTH

Het gebed.
(Nieuwe serie: Onze Tijd.)

(met onderstrepingen.)
1e druk 1951 Geb. 47 Pag. meer informatie  
€ 2,00
HING Siem Tjing; De verhouding van Christologie en Pneumatologie bij Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HING Siem Tjing; De verhouding van Christologie en Pneumatologie bij Karl Barth.

(Doctoraal-Scriptie.)
1e druk 1958 gebrocheerd 61 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HOEK Dr.J.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

HOEK Dr.J.; Karl Barth.

1e druk 1929 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hoofdsom der Heilige Leer.

Prof.Dr.Karl BARTH

Hoofdsom der Heilige Leer.
Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis gehouden te Bonn in de zomer van 1946.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1949 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Hoofdsom der Heilige Leer.

Prof.Dr.Karl BARTH

Hoofdsom der Heilige Leer.
Voordrachten over de Apostolische Geloofsbelijdenis gehouden te Bonn in de zomer van 1946.

1e druk 1949 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 7,50
IWAND H.J.; Von der Gemeinschaft christlichen Lebens.

Prof.Dr.Karl BARTH

IWAND H.J.; Von der Gemeinschaft christlichen Lebens.

Zwei Reden zur feier der Beichte und des heiligen Abendmahls. 1937 opn.geb.102 pag. hierachter: Karl Barth; Rechtfertigung und Recht. 1938 opn.geb.47 pag. hierachter: Karl Barth; Evangelium und Bildung. 1938 opn.geb.23 pag. hierachter: Wilhelm Vischer; Die Bedeutung des Alten Testaments für das christliche Lebem 1938 opn.geb.25 pag. hierachter: Alfred de Quervain; Der Öffentlichkeitsanspruch des Evangeliums. 1939 opn.geb.35 pag. hierachter: Karl Barth; Die Souveränität des Wortes Gottes und die Entscheidung des Glaubens. 1939 opn.geb.22 pag. hierachter: Kurt Emmerich; Die Juden. 1939 opn.geb.30 pag. (Alles uit Theologische Existenz heute en Theologische Studien. Met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1938 opn.Geb. 284 Pag. meer informatie  
€ 15,00
JANSE A.; A.Janse over Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

JANSE A.; A.Janse over Karl Barth.
Samengesteld met medewerking van de Stichting Uitgave Reformatorische boeken.

Samensteller: J.L.Struik.
1e druk 1987 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jesus und das Volk.

Prof.Dr.Karl BARTH

Jesus und das Volk.

1e druk 1944 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 3,50
JONG Johannes Marie de; Ist Barth überholt?

Prof.Dr.Karl BARTH

JONG Johannes Marie de; Ist Barth überholt?

(Sonderdruck aus Theologie zwischen Gestern und Morgen. Interpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths.)
1e druk 1968 Ing. 30 Pag. meer informatie  
€ 3,50
KARELSE Leddy; Dwalen.

Prof.Dr.Karl BARTH

KARELSE Leddy; Dwalen.
Over Mark C.Taylor en Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1999 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 12,50
KARL BARTH – EDUARD THURNEYSEN, BRIEFWECHSEL. Band I. 1913-1921. Band II. 1921-1930. Band III. 1930-1935.

Prof.Dr.Karl BARTH

KARL BARTH – EDUARD THURNEYSEN, BRIEFWECHSEL. Band I. 1913-1921. Band II. 1921-1930. Band III. 1930-1935.
Gesamtausgabe. Abteilung V. Band 3. 4. und 34.

Band I. Und II. Bearbeitet und Herausgegen von Eduard Thurneysen. Band III. einschliesslich des Briefwechsels zwischen Charlotte von Kirschbaum und Eduard Thurneysen. Herausgegeben von Caren Algner. ZGAN.
1e druk 1973 Geb. 2332 Pag. meer informatie  
€ 112,50
Karl Barth – Rudolf Bultmann; Briefwechsel 1922-1966.

Prof.Dr.Karl BARTH

Karl Barth – Rudolf Bultmann; Briefwechsel 1922-1966.
Herausgegeben von Bernd Jaspert.

1e druk 1971 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 27,50
KARL BARTH – RUDOLPH BULTMANN, BRIEFWECHSEL 1911-1966.

Prof.Dr.Karl BARTH

KARL BARTH – RUDOLPH BULTMANN, BRIEFWECHSEL 1911-1966.
Gesamtausgabe. Abteilung V. Band 1.

Herausgegeben von Bernd Jaspert. 2., revidierte und erweiterte Auflage. ZGAN.
2e druk 1994 Geb. 351 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Karl Barth-Gesamtausgabe.

Prof.Dr.Karl BARTH

Karl Barth-Gesamtausgabe.
Verkündigung und Forschung.

46.Jahrgang nr.1.
1e druk 2001 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Karl Barth; La Proclamation de l’Evangile.

Prof.Dr.Karl BARTH

Karl Barth; La Proclamation de l’Evangile.

Ce texte, publié à l’occasion du soixantequinzième aniversaire de l’auteur, a été reconstitué par le pasteur A.Roulin d’après des notes d’étudiants.
1e druk 1961 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 7,50
KÜNG Hans; Rechtfertigung.

Prof.Dr.Karl BARTH

KÜNG Hans; Rechtfertigung.
Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung.

Mit einem Geleitbrief von Karl Barth. 3. erweiterte Auflage.
3e druk 1957 Geb. 304 Pag. meer informatie  
€ 17,50
KEMPFF Dionysius; Die skeppingsleer van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

KEMPFF Dionysius; Die skeppingsleer van Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1949 Ing. 147 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik.
Ausgewählt und eingeleitet von Helmut Gollwitzer.

1e druk 1957 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik.
Ausgewählt und eingeleitet von Helmut Gollwitzer.

2e druk 1965 Ing. 317 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik.
Ausgewählt und eingeleitet von Helmut Gollwitzer.

(met onderstrepingen.)
2e druk 1965 Ing. 317 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kirchliche Dogmatik. Band I/2.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band I/2.
Die Lehre vom Wort Gottes.

2e Halbband.
6e druk 1975 Geb. 1019 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Kirchliche Dogmatik. Band III/1.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/1.
Die Lehre von der Schöpfung. 1e Teil.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1945 Geb. 488 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Kirchliche Dogmatik. Band III/1.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/1.
Die Lehre von der Schöpfung. 1e Teil.

1e druk 1945 Geb. 494 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kirchliche Dogmatik. Band III/2.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/2.
Die Lehre von der Schöpfung. 2e Teil.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1948 Geb. 800 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kirchliche Dogmatik. Band III/2.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/2.
Die Lehre von der Schöpfung. 2e Teil.

1e druk 1948 Geb. 809 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Kirchliche Dogmatik. Band III/4.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/4.
Die Lehre von der Schöpfung. 4e Teil.

(met enkele onderstrepingen.)
3e druk 1969 Geb. 810 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kirchliche Dogmatik. Band III/4.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band III/4.
Die Lehre von der Schöpfung. 4e Teil.

1e druk 1951 Geb. 820 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Kirchliche Dogmatik. Band IV/1.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band IV/1.
Die Lehre von der Versöhnung. 1e Teil.

1e druk 1953 Geb. 903 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Kirchliche Dogmatik. Band IV/2.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band IV/2.
Die Lehre von der Versöhnung. 2e Teil.

(met enkele potloodonderstrepingen.)
2e druk 1964 Geb. 992 Pag. meer informatie  
€ 30,00
Kirchliche Dogmatik. Band IV/3.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band IV/3.
Die Lehre von der Versöhnung. 3e Teil. 1e und 2e Hälfte.

(in cassette’s.)
1e druk 1959 Geb. 1116 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Kirchliche Dogmatik. Band IV/3.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band IV/3.
Die Lehre von der Versöhnung. 3e Teil. 1e und 2e Hälfte.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1959 Geb. 1116 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kirchliche Dogmatik. Band IV/4.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kirchliche Dogmatik. Band IV/4.
Das Christliche Leben. (Fragment).

Die Taufe als begründung des christlichen Lebens. 4e Teil. (met onderstrepingen.)
4e druk 1967 Geb. 260 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Klärung und Wirkung.

Prof.Dr.Karl BARTH

Klärung und Wirkung.
Zur Vorgeschichte der “Kirchliche Dogmatik” und zum Kirchenkampf.

Herausgegeben von Walter Feurich.
1e druk 1966 Geb. 488 Pag. meer informatie  
€ 15,00
KLOUWEN Wouter; Die Wirklichkeit der Geschichte.

Prof.Dr.Karl BARTH

KLOUWEN Wouter; Die Wirklichkeit der Geschichte.
Ein Vergleich zwischen K.Barth und G.W.F.Hegel.

1e druk 1998 Ing. 424 Pag. meer informatie  
€ 12,50
KUPISCH Karl; Karl Barth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

Prof.Dr.Karl BARTH

KUPISCH Karl; Karl Barth in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

1e druk 1971 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 4,50
KUPISCH Karl; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

KUPISCH Karl; Karl Barth.
(Nederlandse vertaling: J.M.Roelofsen.)

(uitgebreid Geïll.)
1e druk 1972 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kurze Erklärung des Römerbriefes.

Prof.Dr.Karl BARTH

Kurze Erklärung des Römerbriefes.
Dritte unveränderte Auflage.

3e druk 1964 Geb. 226 Pag. meer informatie  
€ 12,50
KWIRAN Dr.Manfred; Index to Literature on Barth, Bonhoeffer and Bultmann.

Prof.Dr.Karl BARTH

KWIRAN Dr.Manfred; Index to Literature on Barth, Bonhoeffer and Bultmann.

(Theologische Zeitschrift. Sonderband VII. Redactor: Prof.Dr.Bo Reicke. Redaktionskommission: Prof.Dr.Oscar Cullmann, Prof.Dr.Ernst Jenni und Dr.Martin Anton Schmidt.)
1e druk 1977 Ing. 450 Pag. meer informatie  
€ 27,50
La Confession de Foi de l’Eglise.

Prof.Dr.Karl BARTH

La Confession de Foi de l’Eglise.

(Cahiers Théologiques de l’actualité Protestante. 2.)
2e druk 1946 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 6,50
La Prière.

Prof.Dr.Karl BARTH

La Prière.

(Cahiers Théologiques. 26.)
2e druk 1953 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 3,50
LÜTHI Dr.Kurt; Gott und das Böse.

Prof.Dr.Karl BARTH

LÜTHI Dr.Kurt; Gott und das Böse.
Eine biblisch-theologische und systematische These zur Lehre vom Bösen, entworfen in Auseinandersetzung mit Schelling und Barth

(Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie. Hrag. Von Prof.Dr.F.Blanke, Prof.Dr.A.Rich und Prof.Dr.O.Weber. Band 13.)
1e druk 1961 Ing. 296 Pag. meer informatie  
€ 15,00
LOMBARD J.C.; Die leer van die heiligmaking by Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

LOMBARD J.C.; Die leer van die heiligmaking by Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1957 Ing. 267 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Man und Frau.

Prof.Dr.Karl BARTH

Man und Frau.

2e druk 1967 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 10,00
MARQUARDT Friedrich-Wilhelm; Barth is socialist.

Prof.Dr.Karl BARTH

MARQUARDT Friedrich-Wilhelm; Barth is socialist.

(Eltheto-Brochure Reeks. Nr.38.)
1e druk 1972 gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Mc.CONNACHIE Rev.John M.A.; The Significance of Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

Mc.CONNACHIE Rev.John M.A.; The Significance of Karl Barth.

(The History and Meaning of the Greatest Spiritual Movement of this Century.)
1e druk 1931 Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Mens en dier.

Prof.Dr.Karl BARTH

Mens en dier.
Vertaald en van aantekeningen voorzien door Ds.J.J.Poort.

1e druk gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50
MISKOTTE Dr.K.H.; KARL BARTH.

Prof.Dr.Karl BARTH

MISKOTTE Dr.K.H.; KARL BARTH.
Inspiratie en vertolking: inleidingen essays, briefwisseling.

Verzameld Werk van Prof.Dr.K.H.MISKOTTE. Onder redactie van Dr.J.T.BAKKER, Dr.A.GEENSE, Dr.G.G.de KRUIJF, Dr.D.MONSHOUWER, Dr.H.C.van der SAR en Dr.H.STOEVESANDT.
1e druk 1987 Geb. 554 Pag. meer informatie  
€ 27,50
MUELLER David L.; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

MUELLER David L.; Karl Barth.

(Makers of the Modern Theological Mind. Editor: Bob E.Patterson.)
3e druk 1975 Geb. 172 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Nieuwe Theologie (De school van Karl Barth).

Prof.Dr.Karl BARTH

Nieuwe Theologie (De school van Karl Barth).

Ds.D.Tromp; Kritische theologie. Over den Römerbrief van Karl Barth. Prof.Dr.Ph.Kohnstamm; Modern Agnosticisme (De « Zwitseresche » theologie). Ds.O.Noordmans; De Zwitsersche Theologie.
1e druk 1926 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 7,50
NIFTRIK Dr.G.C.van; Een beroerder Israëls.

Prof.Dr.Karl BARTH

NIFTRIK Dr.G.C.van; Een beroerder Israëls.
Enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth.

1e druk 1948 Geb. 309 Pag. meer informatie  
€ 7,50
NIFTRIK Dr.G.C.van; Zie, de mens!

Prof.Dr.Karl BARTH

NIFTRIK Dr.G.C.van; Zie, de mens!
Beschrijving en verklaring van de Anthropologie van Karl Barth.

1e druk 1951 Geb. 520 Pag. meer informatie  
€ 12,50
OTTOLANDER P.den; Deus Immutabilis.

Prof.Dr.Karl BARTH

OTTOLANDER P.den; Deus Immutabilis.
Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1965 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 15,00
PEETERS Robert Jan; Teken van de levende Christus.

Prof.Dr.Karl BARTH

PEETERS Robert Jan; Teken van de levende Christus.
De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth.

DISS.)
1e druk 2002 Ing. 330 Pag. meer informatie  
€ 15,00
PONSTEEN H.J.; Karl Barth en Eduard Thurneysen.

Prof.Dr.Karl BARTH

PONSTEEN H.J.; Karl Barth en Eduard Thurneysen.
(de theologische relevantie van een levenslange vriendschap).

(DISS.)
1e druk 1989 Ing. 204 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Predigt über Joh.2,23-3,21.

Prof.Dr.Karl BARTH

Predigt über Joh.2,23-3,21.

1e druk 1937 gebrocheerd 14 Pag. meer informatie  
€ 1,50
PREISS Théo; La justification dans la pensée johannique.

Prof.Dr.Karl BARTH

PREISS Théo; La justification dans la pensée johannique.

(Hommage et Reconnaissance. Recueil de travaux publiés à l’occasion du soixantième anniversaire de Karl Bart. (Tirage a part.)
1e druk 1946 Ing. 19 Pag. meer informatie  
€ 2,00
REELING BROUWER Rinse; Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.

Prof.Dr.Karl BARTH

REELING BROUWER Rinse; Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie.
Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen.

(DISS.)
1e druk 1988 Ing. 338 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Remède de Cheval.

Prof.Dr.Karl BARTH

Remède de Cheval.
Textes publiés à l’occasion du 70me anniversaire de Karl Barth.

Préface de Fernand Ryser. Postface de Willy Donzé. (Les cahiers du renouveau. XII. Mai 1956.) avec portrait.
1e druk 1956 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 6,50
RHEE J.S.; Secularization and Sanctification.

Prof.Dr.Karl BARTH

RHEE J.S.; Secularization and Sanctification.
A Study of Karl Barth’s Doctrine of Sanctification and Its Contextual Application to the Korean Church.

(DISS.)
1e druk 1995 Ing. 335 Pag. meer informatie  
€ 17,50
RUNIA Klaas; De theologische tijd bij Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

RUNIA Klaas; De theologische tijd bij Karl Barth.
Met name in zijn anthropologie.

(DISS.)
1e druk 1955 Ing. 258 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SCHEP Ds.J.A.; Iets over Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

SCHEP Ds.J.A.; Iets over Karl Barth.

(Lezing over Karl Barth, gehouden voor de Geref. Mannenvereeniging te Bussum.)
1e druk 1936 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 3,50
SCHMITT K.R.; Death and After-Life in the Theologies of Karl Barth and John Hick.

Prof.Dr.Karl BARTH

SCHMITT K.R.; Death and After-Life in the Theologies of Karl Barth and John Hick.
A Comparative Study.

(Amsterdam Studies in Theology. Volume V.) DISS.
1e druk 1985 Ing. 236 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SCHOCH Max; Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

SCHOCH Max; Karl Barth.
Theologie in Aktion.

1e druk 1967 Geb. 227 Pag. meer informatie  
€ 10,00
SNYDER D.Norman; Karl Barth’s Struggle with Anthropocentric Theology.

Prof.Dr.Karl BARTH

SNYDER D.Norman; Karl Barth’s Struggle with Anthropocentric Theology.
(DISS.)

(Uit de bibliotheek en met het ex-libris van Prof.Dr.H.Berkhof.)
1e druk 1966 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 17,50
So wahr mir Gott helfe!

Prof.Dr.Karl BARTH

So wahr mir Gott helfe!
Die Frage des Führereides und ihre Behandlung in der Bekennenden Kirche in Deutschland im Sommer 1938.

Vortrag, gehalten in der Sitzung des Schweizerischen Evangelischen Hilfswerks für die Bekennende Kirche in Deutschland im Glockenhof in Zürich, am 5.September 1938.
1e druk 1938 gebrocheerd 33 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Späte Freundschaft.

Prof.Dr.Karl BARTH

Späte Freundschaft.
Carl Zuckmayer / Karl Barth in Briefen.

6e druk 1979 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
SPIER Ds.H.J.; Karl Barth. Profeet of ketter?

Prof.Dr.Karl BARTH

SPIER Ds.H.J.; Karl Barth. Profeet of ketter?
Wat heeft hij ons te zeggen?

1e druk Geb. 110 Pag. meer informatie  
€ 4,50
SPIJKERBOER Anne Marijke; En zij vonden ze niet.

Prof.Dr.Karl BARTH

SPIJKERBOER Anne Marijke; En zij vonden ze niet.
(DISS.)

Storingen in de hermeneutiek aan de hand van Barth’s exegese van “de man Gods uit Juda” en “David en Saul”.
1996 Ing. 220 Pag. meer informatie  
€ 12,50
SPIJKERBOER Dr.A.A.; De nieuwe kern en Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

SPIJKERBOER Dr.A.A.; De nieuwe kern en Karl Barth.

(DISS. / handelseditie.)
1e druk 1980 Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 12,50
STAM Dr.C. DE OPSTANDING VAN DE DODEN.

Prof.Dr.Karl BARTH

STAM Dr.C. DE OPSTANDING VAN DE DODEN.
In de theologie van K.Barth, R.Bultmann en W.Pannenberg.

(DISS.)
1e druk 2003 Ing. 384 Pag. meer informatie  
€ 15,00
STECK Karl Gerhard und SCHELLONG Dieter; Karl Barth und die Neuzeit.

Prof.Dr.Karl BARTH

STECK Karl Gerhard und SCHELLONG Dieter; Karl Barth und die Neuzeit.
(Theologische Existenz heute. Nr.173.)

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1973 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 4,50
STORCH Dr.Martin; Exegesen und Meditationen zu Karl Barths Kirchlicher Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

STORCH Dr.Martin; Exegesen und Meditationen zu Karl Barths Kirchlicher Dogmatik.

(Beiträge zur evangelischen Theologie. Theologische Abhandlungen, herausgegeben von E.Wolf. Band 36.)
1964 Ing. 213 Pag. meer informatie  
€ 12,50
STRAUCH Max; Die Theologie Karl Barth’s.

Prof.Dr.Karl BARTH

STRAUCH Max; Die Theologie Karl Barth’s.

(met potloodstrepen.)
5e druk 1933 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 2,50
STRAUCH Max; Die Theologie Karl Barth’s.

Prof.Dr.Karl BARTH

STRAUCH Max; Die Theologie Karl Barth’s.
hierachter: Karl Barth; Evangelium und Gesetz.hierachter: Eduard Thurneysen; Die Bergpredigt.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1930 opn.Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00
STREEDER G.J.; Een beoordeeling van Barth’s exegese van 1 Corinthen 15.

Prof.Dr.Karl BARTH

STREEDER G.J.; Een beoordeeling van Barth’s exegese van 1 Corinthen 15.

(DISS.)
1e druk 1938 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 15,00
The Word of God and the word of Man.

Prof.Dr.Karl BARTH

The Word of God and the word of Man.

(Translated with a new Foreword by Douglas Horton.)
1e druk 1957 Ing. 327 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Theologische Aufsätze.

Prof.Dr.Karl BARTH

Theologische Aufsätze.
Karl Barth zum 50.Geburtstag.

Mit 40 Beiträge von u.a.: G.Eichholz, E.Thurneysen, R.Bultmann, W.Niesel, K.H.Miskotte, Th.L.Haitjema, H.Asmussen, u.v.a.
1e druk 1936 Geb. 632 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Theologische Existenz heute!

Prof.Dr.Karl BARTH

Theologische Existenz heute!
(Schriftenreihe, hrsg. von Karl Barth und Ed.Thurneysen. Heft 1.)

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
8e druk 1933 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Theologische Existenz heute!

Prof.Dr.Karl BARTH

Theologische Existenz heute!
(Schriftenreihe, hrsg. von Karl Barth und Ed.Thurneysen. Heft 1.)

8e druk 1933 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Theologische Studien. Heft 101. Rudolf Smend; Die Mitte des Alten Testaments.

Prof.Dr.Karl BARTH

Theologische Studien. Heft 101. Rudolf Smend; Die Mitte des Alten Testaments.
(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)

Theologische Studien. Begründet von Karl Barth. Herausgegeben von Max Geiger, Eberhard Jüngel und Rudolf Smend.
1e druk 1970 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Theologische Studien. Heft 109. Petr Pokorný; Der Gottessohn.

Prof.Dr.Karl BARTH

Theologische Studien. Heft 109. Petr Pokorný; Der Gottessohn.
Literarische Übersicht und Fragestellung.

Theologische Studien. Begründet von Karl Barth. Herausgegeben von Max Geiger, Eberhard Jüngel und Rudolf Smend.
1e druk 1971 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Une voix Suisse 1939-1944.

Prof.Dr.Karl BARTH

Une voix Suisse 1939-1944.

(série : La Chrétienté au Creuset de l’Épreuve.)
1e druk 1944 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 7,50
VENEMANS B.A.; De eenheid in het geding.

Prof.Dr.Karl BARTH

VENEMANS B.A.; De eenheid in het geding.
Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth.

Met een vertaling van Karl Barth’s brochure “Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens” en een woord vooraf van Prof.Dr.N.T.Bakker.
1e druk 1989 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 2,50
VERMEULEN C.; Cor Ecclesiae.

Prof.Dr.Karl BARTH

VERMEULEN C.; Cor Ecclesiae.
(DISS.) met onderstrepingen.

Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn “Kirchliche Dogmatik”.
1e druk 1986 Ing. 360 Pag. meer informatie  
€ 12,50
VERMEULEN C.; Cor Ecclesiae.

Prof.Dr.Karl BARTH

VERMEULEN C.; Cor Ecclesiae.
Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn “Kirchliche Dogmat

(met onderstrepingen.)
1e druk 1986 Ing. 347 Pag. meer informatie  
€ 12,50
VERMEULEN Dr.C.; Het hart van de kerk.

Prof.Dr.Karl BARTH

VERMEULEN Dr.C.; Het hart van de kerk.
De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1986 Ing. 349 Pag. meer informatie  
€ 17,50
VLIJM J.M.; Het religie-begrip van Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

VLIJM J.M.; Het religie-begrip van Karl Barth.
(DISS.)

Een onderzoek naar de betekenis van Barths religie-begrip voor de discussie over de niet-christelijke godsdiensten in de protestantse zending.
1e druk 1956 Ing. 187 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Vom christlichen Leben.

Prof.Dr.Karl BARTH

Vom christlichen Leben.

(omslag los.)
1e druk 1926 Ing. 39 Pag. meer informatie  
€ 2,00
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.
Ein einführender Bericht zu den Bänden I,1 bis IV,3,2.

1e druk 1963 Geb. 330 Pag. meer informatie  
€ 15,00
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.
Ein einführender Bericht zu den Bänden I,1 bis IV,3,2.

Mit einem Nachtrag von Hans-Joachim Kraus zu Band IV,4.
7e druk 1975 Ing. 348 Pag. meer informatie  
€ 22,50
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.
Ein einführender Bericht.

1e druk 1950 Geb. 167 Pag. meer informatie  
€ 7,50
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik.
Ein einführender Bericht.

1e druk 1950 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 5,00
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Band III,3 und III,4.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Band III,3 und III,4.
Ein einführender Bericht.

(Erstes Ergänzungsheft.)
1e druk 1952 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht in die Bände I,1-III,4.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht in die Bände I,1-III,4.

1952 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden I,1 bis IV,3,2.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden I,1 bis IV,3,2.

6e druk 1967 Geb. 330 Pag. meer informatie  
€ 15,00
WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden IV,1 und IV,2.

Prof.Dr.Karl BARTH

WEBER Prof.Dr.Otto; Karl Barth’s Kirchliche Dogmatik. Ein einführender Bericht zu den Bänden IV,1 und IV,2.

1957 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Weihnacht.

Prof.Dr.Karl BARTH

Weihnacht.

1e druk 1934 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Weihnacht.

Prof.Dr.Karl BARTH

Weihnacht.

3e druk 1957 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 4,50
WILLEMS Dr.B.A. o.p.; Karl Barth. Een inleiding in zijn denken.

Prof.Dr.Karl BARTH

WILLEMS Dr.B.A. o.p.; Karl Barth. Een inleiding in zijn denken.

(serie: Denkers over God en Wereld. Deel 7.)
1e druk 1963 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
WILLIS Robert E.; The Ethics of Karl Barth.

Prof.Dr.Karl BARTH

WILLIS Robert E.; The Ethics of Karl Barth.

(DISS.)
1e druk 1971 Geb. 466 Pag. meer informatie  
€ 37,50
WISSINK Jozef; De inzet van de theologie.

Prof.Dr.Karl BARTH

WISSINK Jozef; De inzet van de theologie.
Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie.

(DISS.)
1e druk 1983 Ing. 579 Pag. meer informatie  
€ 20,00
ZELLWEGER-BARTH Max; Mein Schwiegervater.

Prof.Dr.Karl BARTH

ZELLWEGER-BARTH Max; Mein Schwiegervater.
Erinnerungen an Karl Barth.

1e druk 1981 Ing. 54 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zur Lehre vom heiligen Geist.

Prof.Dr.Karl; BARTH und BARTH Heinrich;

Zur Lehre vom heiligen Geist.

1e druk 1930 Ing. 105 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die grosse Barmherzigkeit.

Prof.Dr.Karl BARTH und THURNEYSEN Eduard;

Die grosse Barmherzigkeit.
Predigten.

1e druk 1935 Geb. 236 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Karl Barth – Eduard Thurneysen.

Prof.Dr.Karl BARTH und THURNEYSEN Eduard;

Karl Barth – Eduard Thurneysen.
Ein Briefwechsel aus der Frühzeit der dialektischen Theologie.

(Mit einer Einleitung von Eberhard Busch.)
1966 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Komm Schöpfer Geist!

Prof.Dr.Karl BARTH und THURNEYSEN Eduard;

Komm Schöpfer Geist!
Predigten.

4e druk 1932 Geb. 266 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Suchet Gott, so werdet ihr leben!

Prof.Dr.Karl BARTH und THURNEYSEN Eduard;

Suchet Gott, so werdet ihr leben!

1e druk 1928 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wat werkelijk in de bijbel staat.

Dr.Manfred BARTHEL

Wat werkelijk in de bijbel staat.
Een nieuw licht op het Boek der Boeken.

(De nieuwste onderzoeksresultaten van de bijbelwetenschap, de archeologie en de literatuurkritiek zijn in dit boek tot boeiende lectuur verwerkt.) (Geïll.)
1e druk 1981 Geb. 294 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Interprétation du Language Mythique et Théologie Biblique.

Pierre BARTHEL

Interprétation du Language Mythique et Théologie Biblique.

Étude de quelques étapes de l’évolution du problème de l’interprétation des représentations d’origine et de structure mythiques de la foi chrétienne.
1e druk 1967 Ing. 399 Pag. meer informatie  
€ 30,00
LEHRBUCH DER DOGMATIK.

Prof.Dr.Bernhard BARTMANN

LEHRBUCH DER DOGMATIK.
(met potlood onderstrepingen en in marge.)

Erster band: Formalprinzipien. Gott einer und dreifaltiger Schöpfer. Erlöser. Zweiter Band: Gnade. Kirche. Sakramente. Eschatologie. (Siebte, verbesserte Auflage.)
7e druk 1928 Geb. 983 Pag. meer informatie  
€ 17,50
After the Exile.

John BARTON and REIMER David J. (Ed.)

After the Exile.
Essays in honour of Rex Mason.

1e druk 1996 Geb. 293 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Das historische Problem des Lebens Jesu.

Dr.Hans-Werner BARTSCH

Das historische Problem des Lebens Jesu.

1e druk 1960 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Die konkrete Wahrheit und die Lüge der Spekulation.

Dr.Hans-Werner BARTSCH

Die konkrete Wahrheit und die Lüge der Spekulation.
Untersuchung über den vorpaulinischen Christushymnus und seine gnostische Mythisierung.

(Theologie und Wirklichkeit. No.1.)
1e druk 1974 Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Der gegenwärtige Stand der Entmythologiserungsdebatte.

Dr.Hans-Werner BARTSCH (Hrsg.)

Der gegenwärtige Stand der Entmythologiserungsdebatte.

1e druk 1955 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Entmythologisierende Auslegung.

Dr.Hans-Werner BARTSCH (Hrsg.)

Entmythologisierende Auslegung.
Aufsätze aus den Jahren 1940 bis 1960.

(Uit de bibliotheek en met het ex-libris van Dr.H.Berkhof.)
1e druk 1962 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kerygma und Mythos.

Dr.Hans-Werner BARTSCH (Hrsg.)

Kerygma und Mythos.
Ein theologisches Gespräch.

Mit Beiträgen von Prof.D.Dr.Rudolf Bultmann, P.Götz Harbsmeier, P.Friedrich Hochgrebe, Prof.D.Dr.Ernst Lohmeyer, Dr.Paul Olivier, P.Hermann Sauter, Prof.D.Julius Schniewind, Prof.D.Dr.Friedrich K.Schumann, Dr.J.B.Soucek und Prof.D.Dr.Helmut Thielicke.
4e druk 1960 Ing. 334 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Kerygma und Mythos. II.Band.

Dr.Hans-Werner BARTSCH (Hrsg.)

Kerygma und Mythos. II.Band.
Diskussionen und Stimmen zum Problem der Entmythologiserung.

Mit Beiträgen von Prof.D.K.Barth, Pfr.Dr.H.-W.Bartsch, Prof.Dr.F. Buri, Prof.D.Dr.R.Bultmann, Dr.Chr.Hartlich und Dr.W.Sachs, Prof.D.W.G.Kümmel, Prof.D.A.Oepke, Prof.Dr.R.Prenter, Pfr.H.Saauter und Prof.Dr.E.Stauffer.
1e druk 1952 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kommunikation. Wie christlicher Glaube funktioniert.

Hans-Dieter BASTIAN

Kommunikation. Wie christlicher Glaube funktioniert.
(Themen der Theologie. Hrsg. von Jürgen Schultz. Band 13.)

1e druk 1972 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Theologie der Frage.

Hans-Dieter BASTIAN

Theologie der Frage.
Ideen zur Grundlegung einer theologischen Didaktik und zur Kommunikation der Kirche in der Gegenwart.

2e druk 1970 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De kerk van Korinthe en wij.

Dr.L. BATELAAN

De kerk van Korinthe en wij.
De actualiteit van Paulus’ eerste brief aan de Korinthiërs (1 Kor. 8-11:1).

1971 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 4,50
God Will Be All in All.

Prof.Dr.Richard BAUCKHAM (Ed.)

God Will Be All in All.
The Eschatology of Jürgen Moltmann.

(T & T Clark Academic Paperbacks.)
1e druk 1999 Ing. 310 Pag. meer informatie  
€ 30,00
Culture as Praxis.

Prof.Dr.Zygmunt BAUMAN

Culture as Praxis.
(Monographs in Social Theory edited by Arthur Brittan.)

(nieuwprijs € 139,00)
1e druk 1973 Geb. 217 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Hermeneutics and Social Science.

Prof.Dr.Zygmunt BAUMAN

Hermeneutics and Social Science.
Approaches to understanding.

1e druk 1978 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Paulus und die Apokalyptik.

Jörg BAUMGARTEN

Paulus und die Apokalyptik.
Die Auslegung apokalyptischer Überlieferungen in den echten Paulusbriefen.

(DISS.)
1e druk 1975 Geb. 278 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gemeindepraxis in Grundbegriffen.

Christof BAUMLER und METTE Norbert (Hrsg.)

Gemeindepraxis in Grundbegriffen.
Ökumenische Orientierungen und Perspektiven.

1e druk 1987 Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BREMMER Dr.R.H.; Herman Bavinck als dogmaticus.

Prof.Dr.H. BAVINCK

BREMMER Dr.R.H.; Herman Bavinck als dogmaticus.
(DISS.)

1e druk 1961 Ing. 457 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Prof.Dr.H. BAVINCK

De offerande des Lofs.
Overdenkingen vóór en na de toelating tot het Heilige Avondmaal.

1e druk Geb. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.H. BAVINCK

Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst.

1e druk 1913 Ing. 258 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst.

Prof.Dr.H. BAVINCK

Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst.

1e druk 1913 Geb. 258 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst.

Prof.Dr.H. BAVINCK

Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst.
(met onderstrepingen.)

1e druk 1913 Geb. 258 Pag. meer informatie  
€ 7,50
HEPP Dr.V.; Dr.Herman Bavinck.

Prof.Dr.H. BAVINCK

HEPP Dr.V.; Dr.Herman Bavinck.
(Levensbeschrijving.)

(Geïll.)
1e druk 1921 Geb. 344 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kennis en leven.

Prof.Dr.H. BAVINCK

Kennis en leven.
Opstellen en artikelen uit de vroegere jaren.

1e druk 1922 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Prof.Dr.H. BAVINCK

KOK Ds.A.B.W.M.; Dr. Herman Bavinck.

1e druk 1945 Geb. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50
KOK Ds.A.B.W.M.; Dr.Herman Bavinck.

Prof.Dr.H. BAVINCK

KOK Ds.A.B.W.M.; Dr.Herman Bavinck.

1e druk 1945 Geb. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Magnalia Dei.

Prof.Dr.H. BAVINCK

Magnalia Dei.
Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde belijdenis.

1e druk 1909 Geb. 582 Pag. meer informatie  
€ 12,50
MEIJERS Dr.S.; Objectiviteit en existentialiteit.

Prof.Dr.H. BAVINCK

MEIJERS Dr.S.; Objectiviteit en existentialiteit.
Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties.

(DISS.)
1e druk 1979 Ing. 452 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Prof.Dr.H. BAVINCK

Our Reasonable Faith.
Translated from the Dutch edition, “Magnalia Dei”, by Henry Zylstra.

1e druk 1977 Ing. 568 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Paedagogische beginselen.

Prof.Dr.H. BAVINCK

Paedagogische beginselen.

1e druk 1904 Geb. 178 Pag. meer informatie  
€ 10,00
ZWEEP L.van der; De paedagogiek van Bavinck.

Prof.Dr.H. BAVINCK

ZWEEP L.van der; De paedagogiek van Bavinck.
Met een inleiding tot zijn werken.

1e druk Geb. 213 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Alzo wies het Woord.
Een studie over de voortgang van het Evangelie in de dagen van Paulus.

(BBB-serie.) (Geïll.)
Z.jr. Geb. 172 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Christusprediking in de wereld.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Christusprediking in de wereld.
Studiën op het terrein van de zendingswetenschap gewijd aan de nagedachtenis van Professor Dr.Johan Herman Bavinck.

(Incl. korte levensbeschrijving en bibliografie.) (met portret.)
1e druk 1965 Geb. 248 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Bijbel.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

De Bijbel.
Het Boek der ontmoetingen.

1e druk Z.jr. Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De mens van nu.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

De mens van nu.

1e druk 1967 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Flitsen en fragmenten.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Flitsen en fragmenten.

(Gebundelde artikelen uit het Gereformeerd Weekblad.)
1e druk 1959 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Het raadsel van ons leven.

2e druk Geb. 110 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Mensen rondom Jezus.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Mensen rondom Jezus.

2e druk 1938 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Stille tijd in vrije tijd.
(Evangelisch weekboek.)

(Grote-Letter-Uitgave.)
1e druk 1976 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zending in een wereld in nood.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK

Zending in een wereld in nood.
(Met zendingskaart van Nederlandsch Oost-Indië.)

(met onderstrepingen.)
1e druk Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Heilige Geest.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK e.a. (Red.)

De Heilige Geest.
(met enkele lichte onderstrepingen.)

Onder redactie van Prof.Dr.J.H.Bavinck, Dr.P.Prins en Prof.Dr.G.Brillenburg Wurth. Met medewerking van: Dr.A.de Bondt, Dr.C.Bouma, Ds.J.C.Brussaard, Ds.D.J.Couvée, Prof.Dr.F.W.Grosheide, Dr.R.C.Harder, Dr.N.J.Hommes, Ds.A.B.W.M.Kok, Dr.E.D.Kraan, Ds.P.N.Kruyswijk, Dr.H.M.Matter, Ds.A.Merkelijn, Ds.J.Overduin, Dr.A.D.R.Polman, Ds.A.Ringnalda, Prof.Dr.J.Ridderbos en Ds.W.A.Wiersinga.
1e druk 1949 Ing. 454 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Heilige Geest.

Prof.Dr.J.H. BAVINCK e.a. (Red.)

De Heilige Geest.
Onder redactie van Prof.Dr.J.H.Bavinck, Dr.P.Prins en Prof.Dr.G.Brillenburgh Wurth.

Met medewerking van: Dr.A.de Bondt, Dr.C.Bouma; Ds.J.C.Brussard, Ds.D.J.Couvée, Prof.Dr.F.W.Grosheide, Dr.R.C.Harder, Dr.N.J.Hommes, Ds.A.B.W.M.Kok, Dr.E.D.Kraan, Ds.P.N.Kruyswijk, Dr.H.M.Matter, Ds.A.Merkelijn, Ds.J.Overduin, Dr.A.D.R.Polman, Ds.A.Ringnalda, Prof.Dr.J.Ridderbos, en Ds.W.A.Wiersinga.
1e druk 1949 Geb. 454 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Tod Jesu im Lukasevangelium.

Anton BÜCHELE

Der Tod Jesu im Lukasevangelium.
Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung zu Lk 23.

(DISS.)
1e druk 1978 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Missionstheologie.

Horst BÜRKLE

Missionstheologie.

1e druk 1979 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die Johannesapokalypse.

Otto BÖCHER

Die Johannesapokalypse.
(Erträge der Forschung. Band 41.)

2e druk 1980 Ing. 154 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De schepping is nog niet ten einde.

F.L. BÖSCHKE

De schepping is nog niet ten einde.
De wetenschap in de voetsporen van Genesis.

(Geïll.)
1e druk 1962 Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Christof BÄUMLER und METTE Norbert (Hrsg.)

Gemeindepraxis in Grundbegriffen.
Ökumenische Orientierungen und Perspektiven.

(37 Mitarbeiter.)
1e druk 1987 Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Methoden der empirischen Sozialforschung in der Praktischen Theologie.

Christof BÄUMLER u.a.

Methoden der empirischen Sozialforschung in der Praktischen Theologie.
Eine Einführung. Durch Christof Bämler, Gerd Birk, Jürg Kleemann, Gerhard Schmaltz und Dietmar Stoller.

1976 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vrede tussen christenen.

Kardinaal A. BEA en VISSER 't HOOFT Dr.W.A.

Vrede tussen christenen.
Met een voorwoord van Prof.Dr.A.J.Bronkhorst.

1967 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kort overzicht van de literaire kritiek van het Nieuwe Testament.

William A. BEARDSLEE

Kort overzicht van de literaire kritiek van het Nieuwe Testament.

1e druk 1979 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De tweede sekse.

Simone de BEAUVOIR

De tweede sekse.
Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid.

(Complete editie.)
9e druk 1986 Ing. 831 Pag. meer informatie  
€ 20,00
FRANCIS Claude en GONTIER Fernande; Simone de Beauvoir.

Simone de BEAUVOIR

FRANCIS Claude en GONTIER Fernande; Simone de Beauvoir.
(Biografie.)

(Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 364 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het afscheid.

Simone de BEAUVOIR

Het afscheid.
Een kroniek van Jean-Paul Sartre’s laatste jaren en gesprekken over literatuur, filosofie, politiek, vriendschap, liefde.

1e druk 1981 Ing. 383 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Le deuxième sexe.

Simone de BEAUVOIR

Le deuxième sexe.
2 vols.

1e druk 1979 Ing. 1014 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De bijbel maakt nieuwsgierig.

Lars BECH en GINKEL Leen van

De bijbel maakt nieuwsgierig.

1974 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Seelsorgeausbildung.

Werner BECHER

Seelsorgeausbildung.
Theorien – Methoden – Modelle.

Herausgegeben von Werner Becher.
1976 Ing. 241 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Offensief van de liefde.

Wilhard BECKER

Offensief van de liefde.
Ervaringen binnen het krachtenveld van God.

1975 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De adem van God.

Dr.A.van de BEEK

De adem van God.
De Heilige Geest in kerk en kosmos.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1987 Ing. 334 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Tussen traditie en vervreemding.

Dr.A.van de BEEK

Tussen traditie en vervreemding.
Over kerk en christen zijn in een veranderende cultuur.

1e druk 1985 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wonderen en wonderverhalen.

Dr.A.van de BEEK

Wonderen en wonderverhalen.

1e druk 1991 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Weg van de doop.

Ds.Wim van BEEK

Weg van de doop.

1e druk 1992 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Aan Babylons stromen.

Prof.Dr.M.A. BEEK

Aan Babylons stromen.
Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het Oud-Testamentische tijdvak.

Derde/vierde, verbeterde en bijgewerkte druk. (Geïll.)
4e druk 1974 Geb. 477 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Prof.Dr.M.A. BEEK

“Hier blijven half alle ogenblikken”.
Keuze uit het werk van M.A.Beek.

Onder redactie van Lenie van Reijendam-Beek.
1e druk 1988 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.M.A. BEEK

Profiel van het Oude Testament.

1e druk 1960 gebrocheerd 68 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Prof.Dr.M.A. BEEK

Travels in the World of the Old Testament.
Studies presented to Professor M.A.Beek on the occasion of his 65th birthday.

Edited by M.S.H.G.Heerma van Voss, Ph.H.J.Houwink ten Cate and N.A.van Uchelen.
1e druk 1974 Geb. 281 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Prof.Dr.M.A. BEEK

Wegen en voetsporen van het Oude Testament.

6e druk 1969 Geb. 326 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wegen en voetsporen van het Oude Testament.

Prof.Dr.M.A. BEEK

Wegen en voetsporen van het Oude Testament.

Omgewerkte zesde druk.
6e druk 1969 Ing. 326 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wegen en voetsporen van het Oude Testament.

Prof.Dr.M.A. BEEK

Wegen en voetsporen van het Oude Testament.

(Geïll.)
1e druk 1953 Geb. 387 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wegwijzers en wegbereiders.

Prof.Dr.M.A. BEEK

Wegwijzers en wegbereiders.
Een halve eeuw oudtestamentische wetenschap.

1975 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Lichtgeraakt.

Dr.A.van de BEEK (Red.)

Lichtgeraakt.
Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk.

Met bijdragen van: Prof.Dr.H.J.Adriaanse, Prof.Dr.A.van de Beek, Prof.Dr.M.E. Brinkman, Prof.Dr.L.J.van den Brom, Dr.P.van Dijk, Prof.Dr.G.Nienhuis, Prof.Dr.P.J.M.van Tongeren, Prof.Dr.A.S. Troelstra en Prof.Dr.P.Zonderwijk.
1e druk 1995 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Encyclopedie van de Bijbel.

Prof.Dr.M.A. BEEK e.a.

Encyclopedie van de Bijbel.

Samengesteld door Prof.Dr.M.A.Beek, Prof.Dr.G.Sevenster, e.a.
1e druk 1977 Ing. 480 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Encyclopedie van de Bijbel.

Prof.Dr.M.A. BEEK e.a.

Encyclopedie van de Bijbel.
Samengesteld door Prof.Dr.M.A.Beek, Prof.Dr.G.Sevenster, e.a.

1e druk 1977 Geb. 480 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Bijbelse knooppunten.

Dr.M.A. BEEK en JONG Ds.J.M.de

Bijbelse knooppunten.

1952 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van Goddelijke Barmhartigheid.

Ds.G.H. BEEKENKAMP

Van Goddelijke Barmhartigheid.

Een woord van dankzegging over de lichamelijke uitredding en over de geestelijke geloofsbevestiging in de dagen mijner krankheid van 16 Febr. Tot 25 Febr. 1915 ontvangen. Rede, uitgesproken in de Oude Kerk te Delft. Op Zondag 7 Maart 1915, te tien uren door Ds.G.H.Beekenkamp, Ned.Herv.Pred. te Delft.
1915 gebrocheerd 15 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Een waagstuk.

C.L. BEERMAN-De ROOS

Een waagstuk.
(serie: Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd.)

Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 2,50
WAARDEN EN NORMEN.

E.G.A.M.van BEERS en SMAL Drs.C.A.

WAARDEN EN NORMEN.
Aspecten van ethiek voor een christelijke samenleving. (Onder redactie van het Dr.Schaepmancentrum.)

1e druk 1994 Pb. 196 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jeugd en welvaart.

Prof.Dr.N. BEETS

Jeugd en welvaart.
Een bundel essays.

1968 Geb. 244 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Studien zu Deuterojesaja.

Joachim BEGRICH

Studien zu Deuterojesaja.
Herausgegeben von Walther Zimmerli.

1e druk 1963 Ing. 179 Pag. meer informatie  
€ 10,00
“…Aldaar is vrijheid”.

Ernst J. BEKER

“…Aldaar is vrijheid”.
Amsterdamse opstellen voor Ernst J.Beker, na zijn afscheid als hoogleraar aan de theologische faculteit van de Universiteit van

Onder redactie van Jan van Heemst.
1e druk 1985 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het begin in ons midden.

Prof.Dr.E.J. BEKER en DEURLOO Prof.Dr.K.

Het begin in ons midden.
Aspecten van bijbels scheppingsgeloof.

1e druk 1977 Ing. 115 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het beleid over ons bestaan.

Prof.Dr.E.J. BEKER en DEURLOO Prof.Dr.K.

Het beleid over ons bestaan.
Vragen en verwijzingen rondom de voorzienigheid.

1e druk 1978 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
OOSTVEEN Ton; Liefde als wapen.

Mgr.W.M. BEKKERS

OOSTVEEN Ton; Liefde als wapen.
Herinneringen aan Mgr.W.M.Bekkers.

(Geïll.)
1966 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Is geloof een deugd?

Dr.A.van den BELD

Is geloof een deugd?
Studies over God, deugd en het eeuwige leven.

(met enkele onderstrepingen.)
1990 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Niemand kan twee heren dienen.

Marja van den BELD

Niemand kan twee heren dienen.
Over de geschiedenis en de rol van het Christelijk Instituut in Zuid-Afrika.

(folio.)
1e druk 1985 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Beyond Belief.

Prof.Dr.Robert N. BELLAH

Beyond Belief.
Essays on Religion in a Post-Traditional World.

1e druk 1970 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Semeia-Bron in het vierde evangelie.

Gilbert van BELLE

De Semeia-Bron in het vierde evangelie.
Ontstaan en groei van een hypothese.

(Studiorum Novi Testamenti Auxillia. Vol.X. Editor: Frans Neirynck.)
1e druk 1975 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.

Prof.Dr.K.L. BELLON

Inleiding tot de natuurlijke godsdienstwetenschap.

1948 Geb. 383 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Lecture Materialiste de L’Évangile de Marc.

Fernando BELO

Lecture Materialiste de L’Évangile de Marc.

(2e édition, revue.)
2e druk 1975 Ing. 415 Pag. meer informatie  
€ 12,50

J.A.van BELZEN

Psychopatologie en Religie. (DISS.)
Ideeën, behandeling en verzorging in de gereformeerde psychiatrie, 1880-1940.

1e druk 1989 Ing. 395 Pag. meer informatie  
€ 17,50

J.A.van BELZEN

Van gisteren tot heden.
Godsdienstpsychologie in Nederland.

Teksten I. Op weg naar morgen. Godsdienstpsychologie in Nederland. Teksten II. (serie: Studies op het terrein der godsdienstpsychologie. Deel 7. en 8.)
1e druk 1999 Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het helpende gesprek.

Alfred BENJAMIN

Het helpende gesprek.

2e druk 1973 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gewoonweg Gereformeerd.

R.J. BENJAMINS en PLOEG P.A.van der

Gewoonweg Gereformeerd.
Een onderzoek naar geloofsoverdracht.

1988 Ing. 425 Pag. meer informatie  
€ 10,00
In Search of Jesus.

Clinton BENNETT

In Search of Jesus.
Insider and Outsider Images.

1e druk 2001 Ing. 413 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gouddraad uit vlas.

Nel BENSCHOP

Gouddraad uit vlas.

(eerste en veel herdrukte gedichtenbundel van Nel Benschop.)
1e druk 1967 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Gouddraad uit vlas. (nieuwe uitgave.)

Nel BENSCHOP

Gouddraad uit vlas. (nieuwe uitgave.)

64e druk 2001 Geb. 59 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De cultus van de keuze.

John BENTON

De cultus van de keuze.
Christenen in een consumptiecultuur.

1e druk 2000 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Drei deutsche Volksbücher.

Richard BENZ (Hrsg.)

Drei deutsche Volksbücher.
Die siben weisen Meister. Fortunatus. Till Eulenspiegel.

Mit Register der Historien und Nachwort. (Geïll.)
1e druk 1969 Geb. 391 Pag. meer informatie  
€ 12,50
HEILIG RUSLAND EN SOVJET VADERLAND.

Dr.W.van den BERCKEN

HEILIG RUSLAND EN SOVJET VADERLAND.
Russisch orthodoxe en Sovjet ideologische reacties op duizend jaar christendom in Rusland. (IIMO Research Publicatio. Nr. 21.)

1e druk 1987 Pb. 123 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aan de grens van het paradijs.

Aartjan van den BERG

Aan de grens van het paradijs.
Verhalen over mensen met een spirituele ervaring.

1e druk Z.jr. Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op de grens van religie en geloof.

Drs.R.van den BERG

Op de grens van religie en geloof.
Over ervaring en openbaring in deze tijd.

1e druk 1997 Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Deining.

Jan-Jaap van den BERG

Deining.
Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970.

(DISS.)
1999 Ing. 492 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Constrained by Jesus’ Love.

Johannes van den BERG

Constrained by Jesus’ Love.
An inquiry into the motives of the missionary awakening in Great Britain in the period between 1698 and 1815.

(DISS.)
1e druk 1956 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Das theologischen Menschenbild.

Ludwig BERG

Das theologischen Menschenbild.
Entwurf-Ethos.

1e druk 1969 Ing. 221 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Als de ouderdom pijn doet…

Marinus van den BERG

Als de ouderdom pijn doet…

2e druk 1980 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Blijvend onderweg.

Marinus van den BERG

Blijvend onderweg.

1e druk 1994 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De laatste eer.

Marinus van den BERG

De laatste eer.
Over het voorbereiden van het laatste afscheid.

1e druk 1991 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
HET GEZIN GEZIEN.

Marinus van den BERG

HET GEZIN GEZIEN.
Omgaan met verscheidenheid. (serie: Trefwoorden.)

1e druk 1994 Pb. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hij gaat voor ons uit.

Marinus van den BERG

Hij gaat voor ons uit.
Over ziek-zijn, eenzaamheid, oud worden, lijden, dood en verwachting.

1e druk 1978 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zieken aan het woord.

Marinus van den BERG

Zieken aan het woord.
Over ziek-zijn, luisteren, troost.

1e druk 1981 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zorg om intimiteit.

Marinus van den BERG

Zorg om intimiteit.

1e druk 1996 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De dingen.

Prof.Dr.J.H.van den BERG

De dingen.
Vier metabletische overdenkingen.

2e druk 1966 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.J.H.van den BERG

De psychiatrische patiënt.
Kleine algemene psychopathologie op fenomenologische grondslag.

2e druk 1964 Geb. 138 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Dubieuze liefde in de omgang met het kind.
Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd.

5e druk 1968 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kleine psychiatrie.

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Kleine psychiatrie.
Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.

(Geïll.)
1e druk 1966 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Leven in meervoud.

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Leven in meervoud.
Een metabletisch onderzoek.

(Geïll.)
1e druk 1963 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Metabletica of leer der veranderingen.

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Metabletica of leer der veranderingen.
Beginselen van een historische psychologie.

1e druk 1956 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Psychologie en geloof.

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Psychologie en geloof.
Een kroniek en een standpunt.

1e druk 1958 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.J.H.van den BERG

Wat is psychotherapie.

2e druk 1970 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Omgaan met traditie.

Ds.M.R.van den BERG e.a.

Omgaan met traditie.
Door Ds.M.R.van den Berg, Drs.W.H.Dekker en Drs.P.van Ruitenburg.

(Amersfoortse studies. No.18.)
1995 Ing. 54 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Vieren met kinderen in de gemeente.

Käti van BERGEN

Vieren met kinderen in de gemeente.
Feesten, gedenkdagen, hoogtepunten.

1e druk 1992 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Exegese des Neuen Testaments.

Dr.Klaus BERGER

Exegese des Neuen Testaments.
Neue Wege vom Text zur Auslegung.

1e druk 1977 Ing. 288 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Is met de dood alles afgelopen?

Dr.Klaus BERGER

Is met de dood alles afgelopen?

1e druk 1998 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.Klaus BERGER

Mag je in wonderen geloven?

(onderstreept.)
1e druk 1997 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Mag je in wonderen geloven?

Dr.Klaus BERGER

Mag je in wonderen geloven?

1e druk 1997 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Wie was Jezus werkelijk?

Dr.Klaus BERGER

Wie was Jezus werkelijk?

1996 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De grote pyramide.

Peter L. BERGER

De grote pyramide.
Politieke ethiek en maatschappelijke verandering.

1974 Ing. 243 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sociologisch denken.

Peter L. BERGER

Sociologisch denken.
Een kennismaking met de sociologie.

1e druk 1963 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Heretical Imperative.

Peter L. BERGER

The Heretical Imperative.
Contemporary Possibilities of Religious Affirmation.

1e druk 1979 Geb. 235 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Sociologie.

Peter L. en Brigitte BERGER

Sociologie.
Een biografische opzet.

1972 Ing. 335 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zielzorger vandaag.

Prof.Dr.W.J. BERGER

Zielzorger vandaag.
Rustpunt en steen des aanstoots.

(serie: Pastorale Handreiking. Nr. 31.)
1983 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Lans Jan van der; Spiritualiteit.

Prof.Dr.Willem BERGER

Lans Jan van der; Spiritualiteit.
Sociaalwetenschappelijke en theologische beschouwingen.

Door zijn vrienden aangeboden aan Willem Berger. Samenstelling: Jan van der Lans.
1e druk 1984 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 7,50
NEUES PASTORALLITURGISCHES HANDLEXIKON.

Rupert BERGER

NEUES PASTORALLITURGISCHES HANDLEXIKON.

1999 Geb. 570 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Sociology. A Biographical Approach.

Peter L. BERGER and BERGER Brigitte

Sociology. A Biographical Approach.

(Geïll.)
1e druk 1972 Geb. 372 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation.

Peter L. BERGER and KELLNER Hansfried

Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation.

1e druk 1982 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Verklaring van het evangelie naar Matthaeus.

Dr.G.A.van den BERGH van EYSINGA

Verklaring van het evangelie naar Matthaeus.
Tevens bijdrage tot de kennis van ontstaan en karakter der Evangeliegeschiedenis.

1e druk 1947 Geb. 279 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die beiden Quellen der Moral und der Religion.

Henri BERGSON

Die beiden Quellen der Moral und der Religion.

1e druk 1980 Geb. 317 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Les deux sources de la morale et de la religion.

Henri BERGSON

Les deux sources de la morale et de la religion.

(met enkele onderstrepingen.)
58e druk 1948 Ing. 340 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De moeizame weg van beleren naar leren.

M.F.M.van den BERK en SCHOLTEN R.G.

De moeizame weg van beleren naar leren.
Opzet van de katechese in de parochies van de bisdommen Haarlem en Rotterdam.

1989 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Catechetiek.

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Catechetiek.

(serie: Handboek voor de Praktische Theologie.)
1956 Ing. 390 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Catechetiek.
(Handboek voor de Praktische Theologie.)

1e druk 1956 Geb. 390 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Geloof, symbool, middelaar, naar den Brief aan de Hebreeën.

Drie lezingen voor de vereeniging “Geloof en Vrijheid” gehouden op 19 januari, 2 en 16 februari 1917 te ’s Gravenhage.
1e druk 1917 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het evangelie van Lukas.

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Het evangelie van Lukas.

1964 Geb. 438 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Het offer.

Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Huisbezoek.

1e druk 1946 Geb. 119 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Huwelijkscatechisatie.

1e druk 1946 Geb. 312 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel

Paulus.

Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Handboek voor de prediking.

Dr.S.F.H.J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL en ROSCAM ABBING P.J. (Red.)

Handboek voor de prediking.
Deel 1. Het Kerkelijk Jaar. deel 2. Bijzondere Dagen en Gelegenheden.

1948 Geb. 996 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Theologie des Heiligen Geistes.

Hendrikus BERKHOF

Theologie des Heiligen Geistes.
Mit einem Nachtrag zur neueren Diskussion von Uwe Gerber.

2e druk 1988 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 10,00
200 Jahre Theologie.

Prof.Dr.H. BERKHOF

200 Jahre Theologie.
Ein Reisebericht.

1e druk 1985 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 15,00
200 Jahre Theologie.

Prof.Dr.H. BERKHOF

200 Jahre Theologie.
Ein Reisebericht.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1985 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Bijbeloverdenkingen.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Bijbeloverdenkingen.

1e druk 1986 Ing. 137 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bruggen en Bruggehoofden.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Bruggen en Bruggehoofden.

Een keuze uit de artikelen en voordrachten van Prof.Dr.H.Berkhof uit de jaren 1960-1981, verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar te Leiden. Redactie: E.Flesseman-van Leer, F.O.van Gennep en W.E.Verdonk.
1981 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 8,50
CHRISTELIJK GELOOF.

Prof.Dr.H. BERKHOF

CHRISTELIJK GELOOF.
Een inleiding tot de geloofsleer.

3e druk 1977 Ing. 583 Pag. meer informatie  
€ 22,50
CHRISTELIJK GELOOF.

Prof.Dr.H. BERKHOF

CHRISTELIJK GELOOF.
Een inleiding tot de geloofsleer.

(met enkele lichte potloodonderstrepingen.)
5e druk 1985 Ing. 586 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Christus, de zin der geschiedenis.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Christus, de zin der geschiedenis.

1e druk 1958 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Katholiciteit der Kerk.

Prof.Dr.H. BERKHOF

De Katholiciteit der Kerk.

1962 Geb. 116 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De kerk en de keizer.

Prof.Dr.H. BERKHOF

De kerk en de keizer.
Een studie over het ontstaan van de Byzantinistische en de theocratische staatsgedachte in de vierde eeuw.

1e druk 1946 Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De leer van de Heilige Geest.

Prof.Dr.H. BERKHOF

De leer van de Heilige Geest.

1e druk 1964 Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De leer van de Heilige Geest.

Prof.Dr.H. BERKHOF

De leer van de Heilige Geest.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1964 Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.H. BERKHOF

De mens onderweg.
Een christelijke mensbeschouwing.

1e druk 1960 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De mens onderweg.

Prof.Dr.H. BERKHOF

De mens onderweg.
Een christelijke mensbeschouwing.

1e druk Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gegronde verwachting.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Gegronde verwachting.
Schets van een christelijke toekomstleer.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1967 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 3,50
GESCHIEDENIS DER KERK.

Prof.Dr.H. BERKHOF

GESCHIEDENIS DER KERK.
(Geïll.)

(1e t/m 6e dr. 1941-1955.)
1e druk 1941 Geb. 351 Pag. meer informatie  
€ 5,00
God voorwerp van wetenschap? Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 7 october 1960.

Prof.Dr.H. BERKHOF

God voorwerp van wetenschap? Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 7 october 1960.
(met enkele streepjes.)

1e druk 1960 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gods éne kerk en onze vele kerken.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Gods éne kerk en onze vele kerken.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Inleiding tot de studie van de dogmatiek.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Inleiding tot de studie van de dogmatiek.

1e druk 1982 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Theologie des Heiligen Geistes.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Theologie des Heiligen Geistes.

1e druk 1968 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Weerwoord.

Prof.Dr.H. BERKHOF

Weerwoord.
Reacties op Dr.H.Berkhof’s “Christelijk Geloof”.

Aangeboden aan Prof.Dr.H.Berkhof ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag.
1974 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.G.C. BERKOUWER

A Half Century of Theology.
Movements and Motives.

1e druk 1977 Ing. 268 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Beunruhigung und Verantwortlichkeit.
Definitionen zum Verständnis von Theologie und Kirche.

1e druk 1970 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Conflict met Rome.

Dr.G.C. BERKOUWER

Conflict met Rome.

1e druk 1948 Geb. 356 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.G.C. BERKOUWER

De strijd om het roomsch-katholieke dogma.

Geb. 292 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.

Dr.G.C. BERKOUWER

De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
Deel I. Analyse. Deel II. Beoordeling.

1e druk 1954 Geb. 397 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Der Triumph der Gnade in der Theologie Karl Barths.

1e druk 1957 Geb. 366 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een halve eeuw theologie.

Dr.G.C. BERKOUWER

Een halve eeuw theologie.
Motieven en stromingen van 1920 tot heden.

1974 Geb. 412 Pag. meer informatie  
€ 12,50
EX AUDITU VERBI.

Dr.G.C. BERKOUWER

EX AUDITU VERBI.

Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.C.Berkouwer t.g.v. zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
1965 Geb. 342 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.G.C. BERKOUWER

Gevaren en perspectieven voor ons kerkelijk leven.

1e druk 1946 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Het Licht der Wereld.

Dr.G.C. BERKOUWER

Het Licht der Wereld.
Het evangelie van Johannes.

1960 Geb. 183 Pag. meer informatie  
€ 6,50
JONG G.W.de; De theologie van Dr.G.C.Berkouwer.

Dr.G.C. BERKOUWER

JONG G.W.de; De theologie van Dr.G.C.Berkouwer.
Een strukturele analyse. (DISS.)

1971 Ing. 270 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Ketters of voortrekkers.
De geestelijke horizon van onze tijd.

Vier gesprekken, ingeleid en onder redactie van Dr.H.A.Oberman. Door Dr.G.C.Berkouwer, Dr.E.Schillebeeckx en Dr.H.A.Oberman.
1e druk 1970 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Nabetrachting op het Concilie.

1e druk 1968 Geb. 198 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Nabetrachting op het Concilie.

1e druk 1968 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Op de Tweesprong.

Dr.G.C. BERKOUWER

Op de Tweesprong.

(Gebundele artikelen, eerder verschenen in het Zaterdagnummer van “Trouw”.)
Geb. 237 Pag. meer informatie  
€ 4,50
SEPTUAGESIMO ANNO.

Dr.G.C. BERKOUWER

SEPTUAGESIMO ANNO.

Theologische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.G.C.Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
1973 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vatikaans Concilie en nieuwe theologie.

Dr.G.C. BERKOUWER

Vatikaans Concilie en nieuwe theologie.

1964 Geb. 339 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Verdienste of genade?

Dr.G.C. BERKOUWER

Verdienste of genade?
Een centraal hoofdstuk uit de geschiedenis der grote controvers.

1958 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Verontrusting en verantwoordelijkheid.

Dr.G.C. BERKOUWER

Verontrusting en verantwoordelijkheid.

1969 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Wat is theologie?

Ing. 16 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.G.C. BERKOUWER

Wereldoorlog en theologie.
Rede, uitgesproken ter gelegenheid van den dies natalis der Vrije Universiteit op 22 october 1945.

1e druk 1945 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zoeken en vinden.

Dr.G.C. BERKOUWER

Zoeken en vinden.
Herinneringen en ervaringen.

1989 Ing. 436 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Dr.G.C. BERKOUWER en OBERMAN Dr.H.A. (Red.)

De dertiende apostel en het elfde gebod.
Paulus in de loop der eeuwen.

Aan deze bundel werkten mee: Prof.Dr.H.A.Oberman, Prof.Dr.W.C.van Unnik, Prof.Dr.J.T.Bakker, Prof.Dr.G.H.M.Posthumes Meyes, Prof.Dr.C.W.Mönnich, Prof.Dr.O.H. Pesch, Prof.Dr.J.Vercruysse, Dr.W.Nijenhuis, Prof.Dr.Gordon Rupp, Prof.Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Prof.Dr.K.Scholder, Dr.J.Veenhof, Prof.Dr.G.W.Locher, Prof.Dr.G.C.Berkouwer, Prof.Dr.J.N.Sevenster, Prof.Dr.R.Schippers en Prof.Dr.Herman Ridderbos.
1e druk 1971 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het Dogma der Kerk.

Dr.G.C. BERKOUWER en TOORNVLIET Ds.G. (Red.)

Het Dogma der Kerk.

Met medewerking van: Dr.A.de Bondt, Prof.Dr.G.Brillenburg Wurth, Prof.Dr.K.Dijk, Dr.D.J.de Groot, Ds.K.G.Idema, Ds.H.A.L.van der Linden, Dr.A.D.R.Polman, Dr.L.Praamsma en Prof.Dr.H.N.Ridderbos.
1e druk 1949 Geb. 624 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gaan en Staan.

Dr.G.C. BERKOUWER en WOUDE Prof.Dr.A.S.van der (Red.)

Gaan en Staan.
Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd.

Over plaats en taak van de christelijke gemeente. Met bijdragen van: Dr.J.M.de Jong, Prof.Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Dr.L.Laeyendecker, Drs.W.Eichholtz, Ds.G.Cazemier, Dr.J.M.van Veen, Prof.Dr.W.C.van Unnik, Prof.Dr.H.Jonker, Mr.A.W.Kist, Ds.C.Aalders, Ds.H.M.Strating en Ds.K.A.Schippers.
1968 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Revolte in de Theologie.

Dr.G.C. BERKOUWER en WOUDE Prof.Dr.A.S.van der (Red.)

Revolte in de Theologie.
Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie.

Met bijdragen van: Dr.H.Berkhof, Dr.H.A.M.Fiolet, Dr.H.G.Hubbeling, Dr.J.M.de Jong, Dr.M.de Jonge, Dr.H.M.Kuitert, Dr.A.F.N.Lekkerkerker, Dr.G.E.Meuleman, Dr.G.C.van Niftrik, Dr.A.A.van Ruler, Dr.R.Schippers, Dr.J.Sperna Weiland en Dr.A.S.van der Woude.
1968 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.G.C. BERKOUWER en WOUDE Prof.Dr.A.S.van der (Red.)

Wat is waarheid?
Waarheid en verificatie in Kerk en Theologie.

Een bundel opstellen met medewerking van: Prof.Dr.G.C.Berkouwer, Prof.Dr.A.S.van der Woude, Prof.Dr.J.L.Koole, Prof.Dr.W.C.van Unnik, Drs.J.Reiling, Dr.J.C.M.van Winden, Dr.E.P.Meijering, Dr.P.G.van der Nat, Prof.Dr.C.W.Mönnich, Prof.Dr.C.C.de Bruin, Dr.E.J.Beker, Prof.Dr.H.M.Kuitert, Prof.Dr.W.A.de Pater, Prof.Dr.H.G.Hubbeling en Prof.Dr.B.A.M.Barendse.
1e druk 1973 Ing. 194 Pag. meer informatie  
€ 7,50
How to write a Research Paper.

Ralph BERRY

How to write a Research Paper.

2e druk 1986 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Angezündete Kerze.

Pándy BERTALAN

Angezündete Kerze.
Lebensweg eines ungarischen Pfarrers der (Tschecho-Slowakei) in den Stürmen der Zeiten.

Zeitgeschichte und Kirchengeschichte und Predigten. ZGAN.
1e druk 2008 Geb. 447 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Nieuwtestamentisch woordenboek.

Drs.J. BERTRAND S.M.M.

Nieuwtestamentisch woordenboek.

(Geïll.)
1e druk 1955 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians.

Prof.Dr.Ernest BEST

A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians.

(Black’s New Testament Commentaries.)
3e druk 1986 Ing. 392 Pag. meer informatie  
€ 20,00
The Temptation and the Passion.

Prof.Dr.Ernest BEST

The Temptation and the Passion.
The Markan Soteriology.

1e druk 1965 Geb. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HET UITGELEZEN BOEK.

Leen den BESTEN

HET UITGELEZEN BOEK.
De Bijbel in Nederland.

1e druk 2005 Ing. 260 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Haggai-Sacharja 1-8.

Dr.W.A.M. BEUKEN

Haggai-Sacharja 1-8.
Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie.

(DISS.)
1e druk 1967 Geb. 350 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Pleisterplaatsen.

Jurjen BEUMER

Pleisterplaatsen.
De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie.

1e druk 1994 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Reikhalzend.

Jurjen BEUMER

Reikhalzend.
Spiritualiteit uit het hart van de stad.

1e druk 1999 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Bevrijdingstheologie.

Jurjen BEUMER (Red.)

Bevrijdingstheologie.
Vormen en varianten.

Met bijdragen van: Jurjen Beumer, Sieth Delhaas, Paul van Dijk, Fokkelien van Dijk-Hemmes, Ab Kerssies, Berma Klein Goldewijk, Rinse Reeling Brouwer, Bert Schuurman, Laurens Tuinema en Theo Witvliet.
1e druk 1990 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De kwaliteit van ons bestaan.

Jurjen BEUMER (Red.)

De kwaliteit van ons bestaan.

Met medewerking van: Ineke Clement, Karel Deurloo, Heleen Dupuis, Herbert van Erkelens, Jan Greven, Ab Kerssies, Gerrit Manenschijn, Mary Michon, Roel Plomp en Hans Visser.
1e druk 1994 Ing. 161 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Nieuwe wegen binnen een oude traditie.

Jurjen BEUMER (Red.)

Nieuwe wegen binnen een oude traditie.

Met medewerking van: Karel Douven, Aleid Schilder, Hans Stolp en Dom Tholens.
1e druk 1991 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zo de ouden zongen…

Jurjen BEUMER (Red.)

Zo de ouden zongen…
Leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (tussen 1945-2000).

Over de theologie van: Hendrikus Berkhof, Frans H.Breukelman, Catharina J.M.Halkes, H.J.Heering, H.M.Kuitert, K.H.Miskotte, Oepke Noordmans, Jan Peters, A.A.van Ruler, Edward Schillebeeckx en P.Schoonenberg.
1e druk 1996 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Johannes’ getuigenis van het Woord.

Dr.Ch.de BEUS

Johannes’ getuigenis van het Woord.
Over de proloog van het Evangelie van Johannes.

1973 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Paulus, apostel der vrijheid.

Dr.Ch.de BEUS

Paulus, apostel der vrijheid.

Een onderzoek naar achtergronden en inhoud van de Brief aan de Galaten, in het bizonder met betrekking tot het apostolaat en Paulus’ verhouding tot de joodse wet.
1e druk Z.jr. Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Martyria.

Johannes BEUTLER

Martyria.
Tradirionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes.

1e druk 1972 Ing. 398 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Abendmahl und Messe.

Ulrich BEYER

Abendmahl und Messe.
Sinn und Recht der 80. Frage des Heidelberger Katechismus.

1e druk 1965 Geb. 189 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Weisheitlich-kultische Heilsordnung.

Walter BEYERLIN

Weisheitlich-kultische Heilsordnung.
Studien zum 15.Psalm.

1e druk 1985 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verzet en verzoening.

C.F. BEYERS NAUDÉ

Verzet en verzoening.
Autobiografie.

Met een voorwoord van Prof.Dr.J.Verkuyl.
1e druk 1997 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Die verborgene Überlieferung von Christus.

Karlmann BEYSCHLAG

Die verborgene Überlieferung von Christus.

1e druk 1969 Ing. 186 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vol.19 No.1.

Biblical Theology Bulletin.

Vol.19 No.1.

A Journal of Bible and Theology.
1e druk 1989 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Vol.19 No.2.

Biblical Theology Bulletin.

Vol.19 No.2.

A Journal of Bible and Theology.
1e druk 1989 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Vol.19 No.3.

Biblical Theology Bulletin.

Vol.19 No.3.

A Journal of Bible and Theology.
1e druk 1989 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Vol.19 No.4.

Biblical Theology Bulletin.

Vol.19 No.4.

A Journal of Bible and Theology.
1e druk 1989 gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme.

A.van BIEMEN

De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme.
(DISS.)

1950 Ing. 347 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Leben als ringen um die Wahrheit.

Günter BIEMER und HOLMES James Derek (Hrsg.)

Leben als ringen um die Wahrheit.
Ein Newman Lesebuch.

(Geïll.) (met enkele potlood onderstrepingen.)
1e druk 1984 Geb. 348 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het Gereformeerde Kerkboek.

P. BIESTERVELD

Het Gereformeerde Kerkboek.

(Tweede druk herzien door Dr.T.Hoekstra.)
2e druk 1931 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Bijbelse kernwoorden.

Dr.R. BIJLSMA

Bijbelse kernwoorden.
(serie: Gemeente van Christus nú. Deel 3.)

1978 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Dagbijbel.  deel 1. Eerste jaar.

Dr.R. BIJLSMA

Dagbijbel. deel 1. Eerste jaar.
Voor de persoonlijke en huiselijke geloofsviering.

Met voor elke dag een bijbelgedeelte, opnieuw uit de oorspronkelijke talen vertaald, een gebed en een lied uit het Liedboek voor de Kerken. Samengesteld door Prof.Dr.R.Bijlsma.
1979 Geb. 429 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Dagbijbel.  deel 2. Tweede jaar.

Dr.R. BIJLSMA

Dagbijbel. deel 2. Tweede jaar.
Voor de persoonlijke en huiselijke geloofsviering.

Met voor elke dag een bijbelgedeelte, opnieuw uit de oorpronkelijke talen vertaald, een gebed en een lied uit het Liedboek voor de Kerken. Samengesteld door Prof.Dr.R.Bijlsma.
1983 Ing. 415 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Dagbijbel.  deel 3. Derde jaar.

Dr.R. BIJLSMA

Dagbijbel. deel 3. Derde jaar.
Voor de persoonlijke en huiselijke geloofsviering.

Met voor elke dag een bijbelgedeelte, opnieuw uit de oorspronkelijke talen vertaald, een gebed en een lied uit het Liedboek voor de Kerken. Samengesteld door Prof.Dr.R.Bijlsma.
1986 Ing. 416 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De doop.

Dr.R. BIJLSMA

De doop.
(serie: Gemeente van Christus nú. Deel 2.)

1977 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De preek.

Dr.R. BIJLSMA

De preek.
(serie: Gemeente van Christus nú. Deel 1.)

1977 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het oude boek en de nieuwe mens.

Dr.R. BIJLSMA

Het oude boek en de nieuwe mens.
De Bijbel: cultuurdocument en geloofsboek.

1972 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Kleine Catechetiek.

Dr.R. BIJLSMA

Kleine Catechetiek.

1e druk 1962 Ing. 304 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Met de gemeente onderweg.

Dr.R. BIJLSMA

Met de gemeente onderweg.
Een bundel artikelen van Prof.Dr.R.Bijlsma bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aangeboden door studenten en oudstud

1977 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Schriftgezag en Schriftgebruik.

Dr.R. BIJLSMA

Schriftgezag en Schriftgebruik.
Een hermeneutiek van de Bijbel.

1964 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Schriftgezag en Schriftgebruik.

Dr.R. BIJLSMA

Schriftgezag en Schriftgebruik.
Een hermeneutiek van de Bijbel.

1e druk 1964 Geb. 276 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Schriftuurlijk Schriftgezag.

Dr.R. BIJLSMA

Schriftuurlijk Schriftgezag.
(DISS.)

1959 Ing. 489 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Toch Gemeente.

Dr.R. BIJLSMA

Toch Gemeente.
(serie: Gemeente van Christus nú. Deel 4.)

1981 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Faith and Ferment.

Robert S. BILHEIMER (Ed.)

Faith and Ferment.
An Interdisciplinary Study of Christian Beliefs and Practices. John D.Chittister, OSB and Martin E.Marty.

1e druk 1983 Ing. 351 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Helfer.

Eugen BISER

Der Helfer.
Eine Vergegenwärtigung Jesu.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1973 Geb.