Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » KERKGESCHIEDENIS F t/m Z

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

KERKGESCHIEDENIS F t/m Z

1123 titels
Faschismus heute?

DIVERSEN

Faschismus heute?
Ästhetik und Kommunikation.

Beiträge zur politische Erziehung. Jahrgang 9, Heft 32. (2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1978 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Final Report (The) Windsor, September 1981.

DIVERSEN

Final Report (The) Windsor, September 1981.
Anglican-Roman Catholic International Commission.

1e druk 1982 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Fragen an die deutsche Geschichte.

DIVERSEN

Fragen an die deutsche Geschichte.
Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur Gegenwart.

Historische Ausstellung im Reichstagsgebäude in Berlin. Katalog. (uitgebreid Geïll.)
7e druk 1981 Ing. 475 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.

DIVERSEN

Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.
Met een woord vooraf door W.Bax.

(Dit gedenkboek, vrucht van veler arbeid en samenwerking, wordt opgedragen aan onze Nederlandsche Hervormde Gemeente, uit eerbied voor haar verleden en met vertrouwen in haar toekomst.) Geïll.
1e druk 1932 Geb. 455 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Geloof in Holland.

DIVERSEN

Geloof in Holland.
Themanummer Historisch Tijdschrift Holland.

Met bijdragen van M.Mostert, G.Verhoeven, P.J.Margry, Th.Clemens, M.R.Wielema, F.A.van Lieburg en N.Landman. (Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geloven in Groningen.

DIVERSEN

Geloven in Groningen.
Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.

Onder redactie van: Ds.G.van Halsema THzn., Dr.Jos.M.M.Hermans en Prof.Dr.F.R.J.Knetsch. (Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Genade en Kerk.

DIVERSEN

Genade en Kerk.
Studies ten dienste van het gesprek Rome-Reformatie.

Onder redactie van Drs.Amatus van Straaten, Dr.Ephraem Hendrikx en Drs.Manfred Staverman.
1e druk 1953 Ing. 378 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen.

DIVERSEN

Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland in tafereelen.
Onder redactie van Dr.B.ter Haar, Dr.W.Moll en Dr.E.B.Swalue. 2 delen.

Met medewerking van de Hoogleraren: P.Hofstede de Groot, E.J.Diest Lorgion, F.J.Domela Nieuwenhuis, J.J.van Oosterzee, G. de Hoop Schffer, P.J.Veth; de Predikanten: Dr.J.G.R.Acquoy, Dr.J.M.Assink Calkoen, Dr.G.Paris, Dr.H.C.Rogge, Dr.J.Wiarda en Mr.H.ter Haar Bzn. (Met Platen.)
1e druk 1864 Geb. 1234 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Geschiedenis van de Kerk

DIVERSEN

Geschiedenis van de Kerk
Tweede herziene druk in 9 delen.

Onder redactie van Prof.Dr.G.P.van Itterzon en Prof.Dr.D.Nauta. Met medewerking van: Prof.Dr.J.H.Bavinck, Prof.Dr.J.van den Berg, Dr.J.W.van den Bosch, Prof.Dr.G.M.den Hartogh, Dr.N.J.Hommes, Dr.H.J.Honders, Dr.J.F.van der Kooi, Prof.Dr.J.L.Koole, Prof. D.H.Kromminga, Dr.J.C.Kromsigt, Dr.J.C.S/Locher, Prof.Dr.A.D.R.Polman, Dr.F.W.Schulte, Dr.L.D.Terlaak Poot, Prof.Dr.W.C.van Unnik en Dr.W.H.van Zuylen. (Geïll.)
2e druk 1963 Ing. 1578 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Geschiedenis van de Kerk in Nederland.

DIVERSEN

Geschiedenis van de Kerk in Nederland.
Door Dr.A.G.Weiler, Dr.O.J.de Jong, Prof.Dr.L.J.Rogier en Prof.Dr.C.W.Mönnich.

1e druk 1962 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 6,50
GESCHIEDENIS VAN DE KERK.

DIVERSEN

GESCHIEDENIS VAN DE KERK.
Onder redactie van Dr.L.J.Rogier, Dr.R.Aubert en Dr.M.D.Knowles. (10 dln. in 11 bnd.)

Redactiesecretaris: Dr.A.G.Weiler. ( tien delen in 11 banden.)
1963 Ing. 3600 Pag. meer informatie  
€ 72,50
Gids voor historisch onderzoek in Zeeland.

DIVERSEN

Gids voor historisch onderzoek in Zeeland.
Onder redactie van A.C.Meijer, L.R.Priester en H.Uil.

(Kartons voor geschiedenis en letterkunde. Deel 1.) Geïll.
1e druk 1991 Ing. 340 Pag. meer informatie  
€ 12,50
GIJ DIE EERTIJDS VERRE WAART…

DIVERSEN

GIJ DIE EERTIJDS VERRE WAART…
Een overzicht van de geschiedenis en taken van de Zending. (Met enkele onderstrepingen)

Met bijdragen van Prof.Dr.J.P.Versteeg, Prof.Dr.C.Graafland, Dr.C.A.Tukker, Drs.H.van ’t Veld, Drs.J.J.Tigchelaar, Drs.Chr.Fahner, Drs.C.G.Bout, Prof.Dr.ir.A.Moens en Drs.W.van Heest.
1e druk 1978 Geb. 390 Pag. meer informatie  
€ 17,50
God ons een schild.

DIVERSEN

God ons een schild.
Uit het kerkelijk leven der Gereformeerde Kerken op Zuid-Beveland 1836-1936.

Uitgegeven op initiatief van de Kerkeraad van Goes en geschreven door A.M.Wessels. (Geïll.)
1e druk 1936 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HANDBOEK DER KERKGESCHIEDENIS.

DIVERSEN

HANDBOEK DER KERKGESCHIEDENIS.
4 delen.

Deel 1. Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink; De Kerk tot Gregorius de grote. Deel 2. Dr.C.C.de Bruin; De Middeleeuwen. Deel 3. Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink en Dr.W.F.Dankbaar; Reformatie en Contra-Reformatie. Deel 4. Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink en Dr.W.F.Dankbaar; De Kerk sedert de zeventiende eeuw.
3e druk 1965 Geb. 1276 Pag. meer informatie  
€ 45,00
HANDBOEK DER KERKGESCHIEDENIS.

DIVERSEN

HANDBOEK DER KERKGESCHIEDENIS.
4 delen. (met enkele onderstrepingen.)

(Laatst verschenen, opnieuw bewerkte herdruk bij De Tille BV – Leeuwarden.)
4e druk 1979 Geb. 1298 Pag. meer informatie  
€ 55,00
Handbook of European History, 1400-1600.

DIVERSEN

Handbook of European History, 1400-1600.
Late Middle Ages, Renaissance, and Reformation.

Vol.I. Structures and Assetions. Vol.II. Visions, Programs, and Outcomes. Edited by Prof.Dr.Thomas A.Brady Jr., Prof.Dr.Heiko A.Oberman and Prof.Dr.James D.Tracy. (Geïll.)
1e druk 1994 Ing. 1478 Pag. meer informatie  
€ 72,50
HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.

DIVERSEN

HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.

1. Das Altertum. Neu bearbeitet von Gustav Krüger. 2. Das Mittelalter. Neubearbeitet von Prof. .Dr.Gerhard Ficker und Prof.D.Dr.Heinrich Hermelink. 3. Reformation und Gegenreformation. Neubearbeitet von Prof.D.Dr.Heinrich Hermelink. 4. Die Neuzeit. Neubearbeitet von Prof.D.Dr.Horst Stephan und Prof.D.Dr.Hans Leube.
2e druk 1923 Geb. 1462 Pag. meer informatie  
€ 45,00
Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch.

DIVERSEN

Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch.
Liederkunde. Erster Teil: Lied 1 bis 175.

Von Eberhard Weismann, Siegfried Fornaçon, Jürgen Grimm, Karl Hauschildt, Johannes Heinrich, Walter Kiesner, Rudolf Köhler, Herbert Nitsche, Horst Nitschke, Ingeborg Sauer-Heppert, Joachim Stalmann, Alfred Stier und Fritz Zschirch.
1e druk 1970 Geb. 575 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Handelingen van het derde congres Gereformeerde Evangelisatie.

DIVERSEN

Handelingen van het derde congres Gereformeerde Evangelisatie.
Op woensdag 26 en donderdag 27 juni 1946, gehouden te Amsterdam.

Met een inleidend- en slotwoord van Prof.Dr.F.W.Grosheide.
1e druk 1946 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Heiden moest eraan geloven. (De)

DIVERSEN

Heiden moest eraan geloven. (De)
Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelings-samenwerking.

Met bijdragen van Th.van den End, J.M.Hogema, R.P.Zijp, P.Dirkse en Th.M.A.Claessens.(Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent.) groot formaat. / Geïll.
1e druk 1983 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Histoire Universelle.

DIVERSEN

Histoire Universelle.
1. Des origines à la préhistoire.

Équipe éditoriale : Andrea Borrell, Victor Font, Alex López, Carmen Martorell, Merce Pérez, Albertina Rodríguez, Francisco Rodríguez et Núria Sugranes. (Geïll. in kleur.)
1e druk 2009 Geb. 520 Pag. meer informatie  
€ 22,50
HOFFERUS Adrianus (1589-1644).

DIVERSEN

HOFFERUS Adrianus (1589-1644).

Drie opstellen over Hofferus’ ambtelijke loopbaan, godsdienstige positie en literaire betekenis, alsmede gravures en een bloemlezing uit zijn “Nederduytsche Poëmata”. Door W.J.op ’t Hof, L.Strengholt, A.van Strien en H.Uil. (Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Honderd jaar Plattelandsleven in Groningen.

DIVERSEN

Honderd jaar Plattelandsleven in Groningen.
Groninger Maatschappij van Landbouw.

1e druk 1952 Geb. 554 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte.

DIVERSEN

Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte.
(Geïll.)

In Einzeldarstellungen nach Jacob Burckhardt, Theodor Mommsen, Leopold v. Ranke, Johannes Scherr u.a. bearbeitet und mit Originalbeiträgen versehen von Prof.Dr.J.A.v.Bradish, Dr.Helmut L.Demel, Prof.Dr.W.M.Halford, Dr.Hans Hein, Prof.Dr.Nelson McCleary und Prof.René Montigny.
1e druk 1955 Geb. 512 Pag. meer informatie  
€ 22,50
In de schaduw van Duitsland.

DIVERSEN

In de schaduw van Duitsland.
Een discussie.

Met bijdragen van M.C.Brands, P.Dankert, H.W.von der Dunk, L.A.V.Metzemaekers, J.G.Siccama en M.van der Stoel. (onderstreept.)
1e druk 1979 Ing. 147 Pag. meer informatie  
€ 3,50
In en om de Sint-Jan.

DIVERSEN

In en om de Sint-Jan.
Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis.

Redactie: Drs.P.H.A.M.Abels, Drs.N.D.B.Habermehl en Drs.A.P.F.Wouters. (Oudheidkundige kring “Die Goude”.)
1e druk 1989 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 12,50
In orde.

DIVERSEN

In orde.
Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak.

Uitgave op last van de Generale Synode 1998/1999 der Gereformeerde Gemeenten door de Commisiie kerkrecht.
1e druk 1999 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Inventarisatie van de verlegenheid omtrent beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen.

DIVERSEN

Inventarisatie van de verlegenheid omtrent beheer en gebruik van monumentale kerkgebouwen.
Verslag van een symposium op 5 september 1980 in de Martinikerk te Groningen.

(Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
JAARBOEK VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN  NEDERLAND.

DIVERSEN

JAARBOEK VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.
Jaargang 1 t/m 6. (Geïll.)

Onder redactie van P.van Beek, Dr.D.Th.Kuiper, Drs.JH.van Gelderen, B.de Groot, C.J.de Kruijter, Dr.J.Vree Azn. En Drs.H.C.Endedijk (eindredactie). Kompleet zover verschenen, hierna vervolgd door Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800.
1987 Ing. 1186 Pag. meer informatie  
€ 32,50
JAHRBUCH 2009. Luther 2017 / 500 Jahre Reformation.

DIVERSEN

JAHRBUCH 2009. Luther 2017 / 500 Jahre Reformation.
Reformation und Bekenntnis.

(Geïll.)
1e druk 2009 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kabinet Mackay (Het)

DIVERSEN

Kabinet Mackay (Het)
Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891).

Onder redactie van Th.B.F.M.Brinkel, J.de Bruijn en A.Postma. (Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 267 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Karakter en cultuur van Europa.

DIVERSEN

Karakter en cultuur van Europa.
Met bijdragen van o.a. H.K.H.Prinses Beatrix, L.Armand, G.Berger, R.Guardini, e.a.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1963 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973.

DIVERSEN

Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1973.
Een documentenboek.

Onder redactie van A.F.Manning, J.H.Roes, B.H.D.Hermesdorf, J.C.P.A.van Laarhoven en J.M.G.Thurlings. Met medewerking van C.Th.H.Reul en J.P.de Valk. Met een terugblik van L.J.Rogier.
1e druk 1974 Ing. 511 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Kerkhistorische Studiën.

DIVERSEN

Kerkhistorische Studiën.
Feestbundel, uitgegeven t.g.v. het 75-jarig bestaan van het kerkhistorisch gezelschap S.S.S.

Redactie: E.Oort, H.Beck en H.Wevers. (Geïll.)
1e druk 1977 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kerstening van christenen.

DIVERSEN

Kerstening van christenen.
De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen.

Onder redactie van: H.B.Teunis, H.N.Hagoort, I.van ’t Spijker en H.J.A.Wegman.
1e druk 1991 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kirche im Prozess der Aufklärung.

DIVERSEN

Kirche im Prozess der Aufklärung.
Aspekte einer neuen “politische Theologie”.

Von Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann und Willi Oelmüller.
1e druk 1970 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Kirchliche Zeitgeschichte (KZG).

DIVERSEN

Kirchliche Zeitgeschichte (KZG).
Themenschwerpunkt: Der Widerstand von Kirchen und Christen gegen den Nationalsozialismus.

1e druk 1988 Ing. 203 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kogel door de kerk? (De)

DIVERSEN

Kogel door de kerk? (De)
De opstand in de Nederlanden en de rol van de Unie van Utrecht 1559-1609.

Door Drs.S.Groenveld, Drs.H.L.Ph.Leeuwenberg, Dr.Nicolette Mout en Dr.Dr.W.M.Zappey. (groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1979 Geb. 204 Pag. meer informatie  
€ 15,00
L’AMI DE LA RELIGION ET DU ROI; Journal Ecclésiastique, Politique et Littéraire.

DIVERSEN

L’AMI DE LA RELIGION ET DU ROI; Journal Ecclésiastique, Politique et Littéraire.
Tome 13 (1817) jusqu'a Tome 44 (1825).

Opnieuw ingebonden in linnen banden met goudopdruk. (met bibliotheekstempels.)
1e druk 1817 opn.Geb. 12800 Pag. meer informatie  
€ 165,00
Lente der christelijke kunst.

DIVERSEN

Lente der christelijke kunst.
Kunst van het oudste christendom en der vroege middeleeuwen.

Tentoonstellingscatalogus Bonnefantenmuseum, Maastricht 7 juli –30 september 1962. (Geïll.)
1e druk 1962 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Lexikon der Weltgeschichte.

DIVERSEN

Lexikon der Weltgeschichte.
Von der Vorzeit bis zur Gegenwart.

Bearbeitet von Dr.Harry Barthel, Dr.Hans Müller, Dr.Ernst Schweiger, Dr.Ulrich Thürauf, Dr.Eberhard v.Vietsch und Otto Zierer. 1216 koloms. (Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 0 Pag. meer informatie  
€ 12,50
LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE.

DIVERSEN

LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE.
Begründet von Dr.Michael Buchberger. Hrsg. von Josef Höfer und Karl Rahner.

14 Bänden, Sonderausgabe. Band 11.: Register. Band 12. 13. und 14.: Das zweite Vatikanischen Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, Lateinisch und Deutsch. Kommentar. Schriftleitung: Herbert Vorgrimler.
1986 Ing. 9484 Pag. meer informatie  
€ 162,50
Mennonitische Geschichtblätter.

DIVERSEN

Mennonitische Geschichtblätter.
Herausgegeben von Mennonitischen Geschichtsverein.

(Neue Folge Nr.32.) Mit Beiträgen von John S.Oyer, James M.Stayer, SemC,Sutter, Ernst W.Schepansky und Diether Götz Lichdi. (Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Menschlichkeit.

DIVERSEN

Menschlichkeit.
Verhandlungen des Schweizerischen Reformierten Pfarrvereins. 90.

Versammlung vom 24.-26.September 1956 in Aarau.
1e druk 1956 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nederland na 1945.

DIVERSEN

Nederland na 1945.
Beschouwingen over ontwikkeling en beleid.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1980 Ing. 309 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952.

DIVERSEN

Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952.
(Geïll.)

Een overzicht van enige belangrijke Bijbeluitgaven, gedrukt in de Nederlandse taal, samengesteld door J.Brandt & Zoon te Amsterdam. (met 22 platen.)
1e druk 1951 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Nederlandse Historische Bronnen.

DIVERSEN

Nederlandse Historische Bronnen.
Uitgegeven onder redactie van de commissie voor bronnenpublicaties van het Nederlands Historisch Genootschap. Deel V.

(Geïll.)
1e druk 1985 Ing. 336 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Neues Abendland. Neue Folge. Jahrbuch für Politik und Geschichte.  11. Jahrgang Heft 3.

DIVERSEN

Neues Abendland. Neue Folge. Jahrbuch für Politik und Geschichte. 11. Jahrgang Heft 3.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1956 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Neues Abendland. Neue Folge. Jahrbuch für Politik und Geschichte. 11. Jahrgang Heft 1.

DIVERSEN

Neues Abendland. Neue Folge. Jahrbuch für Politik und Geschichte. 11. Jahrgang Heft 1.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1956 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Officiële Stukken.

DIVERSEN

Officiële Stukken.
Kompleete uitgave van de Officiële Stukken betreffende den Uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren ...

H.P.Scholte, A.Brummelkamp, S.van Velzen, G.F.Gezelle Meerburg en Dr.A.C.Raalte. (fraaie half-lederen band met goudopdruk.)
1863 Geb. 676 Pag. meer informatie  
€ 35,00
PENGUIN HISTORY OF THE CHURCH. (The)

DIVERSEN

PENGUIN HISTORY OF THE CHURCH. (The)
Complete in Seven Volumes.

1. Henry Chadwick; The Early Church. 2. R,W.Southern; The Middle Ages. 3. Owen Chadwick; The Reformation. 4. Gerald R.Cragg; The Church and the Age of Reason 1648-1789. 5. Alec R.Vidler; The Church in an Age of Revolution. 6. Stephen Neill; A History of Christian Missions. 6. Owen Chadwick; The Christian Church in the Cold War.
1990 Ing. 2522 Pag. meer informatie  
€ 55,00
Politieke dissidenten.

DIVERSEN

Politieke dissidenten.
Met bijdragen van o.a. A.G.Weiler, P.P.M.Zuidgeest, A.Th.Peperzak, e.a.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1974 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 2,50
PROCES VERBAAL. Christelijk Sociale Conferentie 1952.

DIVERSEN

PROCES VERBAAL. Christelijk Sociale Conferentie 1952.
Gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 en 7 november 1952.

1e druk 1952 Geb. 629 Pag. meer informatie  
€ 15,00
PROCES VERBAAL. Tweede Christelijk Sociaal Congres.

DIVERSEN

PROCES VERBAAL. Tweede Christelijk Sociaal Congres.
Gehouden te Amsterdam op 10, 11, 12 en 13 maart 1919.

1e druk 1919 Geb. 484 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Protestant.

DIVERSEN

Protestant.
De essentiële gids bij het geloof dat Nederland heeft gevormd.

Speciale editie Elsevier. (Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rapport uit Moskou.

DIVERSEN

Rapport uit Moskou.
Geschreven door Anonymus.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1970 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 3,50
REFORMATORICA.

DIVERSEN

REFORMATORICA.
Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme.

Onder redactie van C.Augustijn, F.G.M.Broeyer, P.Visser en E.G.E.van der Wall.
1e druk 1996 Ing. 347 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Reglement voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

DIVERSEN

Reglement voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
Vastgesteld op 13 december 1950.

1e druk 1950 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Rondom de Oldehove.

DIVERSEN

Rondom de Oldehove.
Geschiedenis van Leeuwarden Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.

Tweede, herziene en vermeerderde druk. (Geïll.)
2e druk 1952 Geb. 318 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Samen op Weg.

DIVERSEN

Samen op Weg.
Een lange strijd om vereniging.

(Trouw Dossier m29.)
1e druk 2004 Ing. 288 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sint Dries en de ijsheiligen.

DIVERSEN

Sint Dries en de ijsheiligen.
Waarin opgenomen: De val van Aantjes.

(Politieke prenten uit De Volkskrant en de Groene Amsterdammer door Opland.)
1e druk 1978 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Spiegel van bekende Friezen.

DIVERSEN

Spiegel van bekende Friezen.

De levens en daden van 24 vermaarde Friezen en anderen die daarvoor zouden kunnen doorgaan, beschreven door haast even zoveel auteurs en weerspiegeld in dit boek. (Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SPIRITU SANCTO.(DE)

DIVERSEN

SPIRITU SANCTO.(DE)
Bijdragen tot de leer van de Heilige Geest bij gelegenheid van het 2e eeuwfeest van het Stipendium Bernardinum.

Met bijdragen van: Th.C.Vriezen, W.Foerster, W.C.van Unnik, G.Quispel, G.P.van Itterzon, H.J.Th.Quistorp, S.van der Linde, A.E.Loen en A.A.van Ruler.
1e druk 1964 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. (De)

DIVERSEN

Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. (De)
Door Dr.W.van ’t Spijker, Dr.C.C.de Bruin, Drs.H.Florijn, Ds.A.Moerkerken en H.Natzijl.

(Geïll.)
2e druk 1994 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Te beginnen bij Nederland.

DIVERSEN

Te beginnen bij Nederland.
Opstellen over oorlog en vrede.

Met bijdragen van o.a. H.F.Cohen, Arie Kuiper, Renate Rubinstein, A.A.Spijkerboer, H.L.Wesseling, e.a. (met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1983 Ing. 315 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Terugblikken bij het vooruitzien.

DIVERSEN

Terugblikken bij het vooruitzien.
De Katholieke Arbeiders Beweging in herinneringen en beschouwingen.

Een Liber Amicorum voor KAB/NKV.
1e druk 1981 Geb. 269 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Toelichting op de Schetsen Kerkgeschiedenis.

DIVERSEN

Toelichting op de Schetsen Kerkgeschiedenis.
Uitgave van de Vereeniging De Gereformeerde Jongelingsbond.

3 delen.
1e druk 1934 opn.Geb. 1334 Pag. meer informatie  
€ 17,50
TUSSENTIJDS.

DIVERSEN

TUSSENTIJDS.
Theologische Faculteit te Tilburg.

Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning. Onder redactie van H.H.Berger, W.Goddijn, G.M.Lukken en A.H.Smits.
1e druk 1974 Ing. 452 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Urkundliche Quellen zur Hessischen Reformationsgeschichte.

DIVERSEN

Urkundliche Quellen zur Hessischen Reformationsgeschichte.
Vierter Band: Wiedertäuferakten 1527-1626.

Bearbeitet nach Walter Köhler, Walter Sohm, Theodor Sippell und Günther Franz.
1e druk 1951 Geb. 598 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Utrechters Entre-Deux.

DIVERSEN

Utrechters Entre-Deux.
Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie 1520-1620.

Vierde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Redactie: H.ten Boom, E.Geudeke, H.L.Ph.Leeuwenberg en P.H.A.M.Abels. (Geïll.)
1e druk 1992 Ing. 294 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Van ’s Heeren wegen.

DIVERSEN

Van ’s Heeren wegen.
De Afscheiding van 1834 op 10, 11 en 12 october 1934 te Utrecht herdacht.

Uitgegeven door het comité tot herdenking van de Afscheiding van 1834, bij J.H.Kok N.V. te Kampen. (groot formaat.)
1e druk 1934 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vatikan und das christliche Rom. (Der)

DIVERSEN

Vatikan und das christliche Rom. (Der)

(Geïll.)
1e druk 1974 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vive les Gueux.

DIVERSEN

Vive les Gueux.
Ned. Bond van Jongelings Verenigingen op G.G. Afdeling Noord-Brabant en Limburg.

Jubileum-Uitgave t.g.v. het 60-jarig bestaan der afdeling. (Geïll.)
1e druk 1956 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Vrede, vrijheid, vaderland.

DIVERSEN

Vrede, vrijheid, vaderland.
Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster.

Onder redactie van H.H.J.van As, C.R.van den Berg en R.Bisschop. (Geïll.)
1e druk 1998 Geb. 221 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980.

DIVERSEN

Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980.

Onder redactie van Drs.S.Groenveld, Drs.J.P.Jacobszoon en Dr.S.L.Verheus. Met bijdragen van Drs.S.Voolstra, Prof.Dr.I.B.Horst, Ds.T.Alberda-Van der Zijpp, Prof.mr.J.A.Oosterbaan, Drs.C.F. en J.Brüsewitz, Drs.J.P.Jacobszoon, Drs.S.Groenveld, Ds.L.Laurense, Dr.S.L.Verheus, Dr.S.B.J.Zilverberg, Mevr.Dr.J.M.Welcker, Ds.W.H.Kuipers en Ds.H.Wethmar. (Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden.

DIVERSEN

Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden.
Een schets van hun geschiedenis.

Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht. (folio. / Geïll.)
1e druk 1980 gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Westfälische Frieden. (Der)

DIVERSEN

Westfälische Frieden. (Der)
Die Friedensfreude auf Münzen und Medaillen.

Vollständiger beschreibender Katalog. Herausgegeben von Hans Galen. Bearbeitet von Gerd Dethlefs und Karl Ordelheide. (Ausstellung im Stadtmuseum Münster 11.3.-30.10.1988.) fraai Geïll.
1e druk 1987 Geb. 300 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Westfälische Frieden. (Der)

DIVERSEN

Westfälische Frieden. (Der)
Krieg und Frieden. Stadtmuseum Münster 11. März-30 Oktober 1988.

Herausgegeben von Hans Galen. Redaktion: Gerd Dethlefs. Kataloggestaltung: Hans Galen und Gerd Dethlefs. (fraai Geïll.)
1e druk 1987 Geb. 261 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Wetboek van Canoniek Recht.

DIVERSEN

Wetboek van Canoniek Recht.
Codex Iuris Canonici (CIC).

Auctoritate Ioannis Pauli PP.II Promulgatus. Latijns-Nederlandse uitgave. In opdracht van de Belgische en Nederlandse bisschoppenconferentie, vertaald in het Nederlands.
1e druk 1987 Geb. 952 Pag. meer informatie  
€ 27,50
White Book.

DIVERSEN

White Book.
On the American and British Policy of Intervention in West Germany and the Revival of German Imperialism.

1e druk 1951 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wonder. (Het) MIRACULA Christi.

DIVERSEN

Wonder. (Het) MIRACULA Christi.
Tentoonstellingscatalogus Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 29 juni – 26 augustus 1962.

(Geïll.)
1e druk 1962 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Worship and Secularization.

DIVERSEN

Worship and Secularization.
With a Preface by Lukas Vischer, edited by Wiebe Vos.

1e druk 1970 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ZIJ DIE BLEVEN.

DIVERSEN

ZIJ DIE BLEVEN.
Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.

Door Drs.K.Exalto, Ds.W.van Gorsel en Ds.H.Harkema.
1e druk 1981 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Historische Prozesse.

Karl-Georg FABER und MEIER Christian (Hrsg.)

Historische Prozesse.
(Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik, Band 2.)

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1978 Ing. 468 Pag. meer informatie  
€ 6,50
NAUTA Dr.D.; Guillaume Farel.

Guillaume FAREL

NAUTA Dr.D.; Guillaume Farel.

(serie: Klassieken van het Gereformeerd Protestantisme.)
1e druk 1978 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli.

Alfred FARNER

Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli.

1e druk 1973 Geb. 151 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Indischgasten.

Cees FASSEUR

Indischgasten.

(Geïll.)
1e druk 1997 Ing. 314 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.

Heinold FAST (Hrsg.)

Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.
Zweiter Band: Ostschweiz.

Unter Benutzung der von Leonhard von Muralt begonnenen Materialsammlung, herausgegeben von Heinold Fast.
1e druk 1973 Geb. 1000 Pag. meer informatie  
€ 62,50
Destiny Road.

Prof.Dr.Odie B. FAULK

Destiny Road.
The Gila Trail and the Opening of the Southwest.

Oxford University Press. (Geïll.)
1e druk 1973 Geb. 241 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Dodge City. The Most Western Town of All.

Prof.Dr.Odie B. FAULK

Dodge City. The Most Western Town of All.

Oxford University Press. (Geïll.)
1e druk 1977 Geb. 236 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Geronimo Campaign.

Prof.Dr.Odie B. FAULK

The Geronimo Campaign.

Oxford University Press. (Geïll.)
1e druk 1969 Geb. 254 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Tombstone. Myth and Reality.

Prof.Dr.Odie B. FAULK

Tombstone. Myth and Reality.

Oxford University Press. (Geïll.)
1e druk 1972 Geb. 251 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Strasbourg au Coeur Religieux du XVIe Siecle.

Lucien FEBVRE

Strasbourg au Coeur Religieux du XVIe Siecle.
Actes du Colloque international de Strasbourg (25-29 mai 1975).

Réunis et présentés par Prof.Dr.Georges Livet et Prof.Dr.Francis Rapp. Textes revus par Jean Rott (CNRS). (Société Savante D’Alsace et des Régions de L’Est. Collection « Grandes publications » tome XII.)
1e druk 1977 Ing. 618 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Social memory.

James FENTRESS and WICKHAM Chris

Social memory.

(serie: New Perspectives on the Past.)
1e druk 1992 Ing. 241 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Reformatie.

Felipe FERNÁNDEZ-ARMESTO en WILSON Derek

Reformatie.
Christendom en de wereld 1500-2000.

(Geïll.)
1e druk 1997 Ing. 366 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Theologie der Geschichte.

Felix FLÜCKIGER

Theologie der Geschichte.
Die biblische Rede von Gott und die neuere Geschichtstheologie.

1e druk 1970 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Cross and the Crescent.

Prof.Dr.Richard FLETCHER

The Cross and the Crescent.
Christianity and Islam from Muhammed to the Reformation.

1e druk 2003 Geb. 301 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Histoire de L’Église. 6 delen.

A. FLICHE et MARTIN V. (Red.)

Histoire de L’Église. 6 delen.
Depuis les origines jusqu'à nos jours. Publiée sous la direction de Augustin Fliche et Victor Martin.

1. L’Église primitive. 2. De la fin du 2e siècle à la paix constantinienne. 3. De la paix constantienne à la mort de Théodose. 4. De la mort de Théodose à l’élection de Grégoire le Grand. 5. Grégoire le Grand les États barbares et la conquête arabe (590-757). 6. L’époque carolingienne.
1e druk 1934 Geb. 3223 Pag. meer informatie  
€ 65,00
Un seul lit pour deux rêves.

André FONTAINE

Un seul lit pour deux rêves.
Histoire de la « détente » 1962-1981.

1e druk 1981 Ing. 552 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gids voor de Nederlandse archieven.

Dr.W.J. FORMSMA

Gids voor de Nederlandse archieven.
(Fibulareeks 21.)

(Geïll.)
1e druk 1967 Geb. 112 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Isaac Watts remembered 1674-1748.

David FOUNTAIN

Isaac Watts remembered 1674-1748.

(Geïll.)
1e druk 1974 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 10,00
L’Histoire de L’Art.

Pierre FRANCASTEL

L’Histoire de L’Art.
Instrument de la Propagande Germanique.

(Geïll.)
1e druk 1945 Ing. 264 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der deutsche Bauernkrieg.

Günther FRANZ

Der deutsche Bauernkrieg.

(Mit 3 Karten und 25 Abbildungen.)
11e druk 1977 Geb. 348 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Aktiver protestantismus.

Arthur FREY

Aktiver protestantismus.

1e druk 1943 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Der Kampf der evangelischen Kirche in Deutschland und seine allgemeine Bedeutung.

Arthur FREY

Der Kampf der evangelischen Kirche in Deutschland und seine allgemeine Bedeutung.

(Mit ein Geleitwort von Karl Barth.)
1e druk 1937 Geb. 195 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Sorge unseres Staates un die Not unserer Kirche.

Arthur FREY

Die Sorge unseres Staates un die Not unserer Kirche.

1e druk 1938 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

Gustav FREYTAG

Bilder aus der deutschen Vergangenheit.
(sehr schön illustrierte Ausgaben.) 3 Bde.

Band I. Hoch- und Spätmittelalter. Band II. Reformationszeit und Dreissigjähriger Krieg. Band III. Absolutismus und Aufklärung.
1e druk 1978 Geb. 1149 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Aufklärung und Revolution.

Egon FRIEDELL

Aufklärung und Revolution.
Aus: Kulturgeschichte der Neuzeit.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1961 Ing. 310 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Kulturgeschichte der Neuzeit.  2 Bde.

Egon FRIEDELL

Kulturgeschichte der Neuzeit. 2 Bde.
Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
2e druk 1976 Ing. 1597 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kulturgeschichte der Neuzeit. 3 Tln.

Egon FRIEDELL

Kulturgeschichte der Neuzeit. 3 Tln.
Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg.

I. Renaissance und Reformation. II. Barock und Rokoko. Aufklärung und Revolution. III. Romantik und Liberalismus. Imperialismus und Impressionismus. (met enkele aanstrepingen.)
1e druk 1947 Geb. 1545 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Theology of Anabaptism.

Prof.Dr.Robert FRIEDMANN

The Theology of Anabaptism.
An Interpretation.

(Studies in Anabaptist and Mennonite History. No.15.)
1e druk 1973 Geb. 183 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Opstellen over Willem van Oranje.

Robert FRUIN

Opstellen over Willem van Oranje.

11e druk 1960 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Tien jaren uit de Tachtig Jarige Oorlog 1588-1598.

Robert FRUIN

Tien jaren uit de Tachtig Jarige Oorlog 1588-1598.

10e druk Z.jr. Ing. 322 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Staat und Kirche im Wandel der Jahrhunderte.

Walther Peter FUCHS (Hrsg.)

Staat und Kirche im Wandel der Jahrhunderte.

1e druk 1966 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Aspecten van het Reveil.

Mr.B.de GAAY FORTMAN

Aspecten van het Reveil.
Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief.

Onder redactie van Dr.J.van den Berg, Dr.P.L.Schram en Dr.S.L.Verheus. (Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 273 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Figuren uit het Reveil.

Mr.B.de GAAY FORTMAN

Figuren uit het Reveil.
Opstellen, uitgegeven door de Stichting Het Réveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan.

1e druk 1980 Geb. 469 Pag. meer informatie  
€ 20,00
BAK Peter; Pientere knaap.

W.F.de GAAY FORTMAN

BAK Peter; Pientere knaap.
Jeugdjaren van W.F.de Gaay Fortman.

(Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden.)
1e druk 2003 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BREEDVELD Willem en GALEN Jan Jansen van; Gaius.

W.F.de GAAY FORTMAN

BREEDVELD Willem en GALEN Jan Jansen van; Gaius.
De onverstoorbare gang van W.F.de Gaay Fortman.

1e druk 1996 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ASPECTEN VAN HET REVEIL.

Mr.B.de GAAY FORTMAN e.a.

ASPECTEN VAN HET REVEIL.
Opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Réveil-Archief.

(Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 273 Pag. meer informatie  
€ 17,50
FIGUREN UIT HET REVEIL.

Mr.B.de GAAY FORTMAN e.a.

FIGUREN UIT HET REVEIL.
Opstellen van Mr.B.de Gaay Fortman (1884-1961),

1e druk 1980 Geb. 469 Pag. meer informatie  
€ 22,50
VOORDEELPAKKET !

Mr.B.de GAAY FORTMAN e.a.

VOORDEELPAKKET !
ASPECTEN VAN HET REVEIL EN FIGUREN UIT HET REVEIL.

Bovenstaande twee jubileumbundels tezamen.
Geb. 742 Pag. meer informatie  
€ 32,50
De eeuw der onzekerheden.

John Kenneth GALBRAITH

De eeuw der onzekerheden.
Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen.

(met lichte potlood onderstrepingen.) (Geïll.)
1e druk 1978 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Cultivation of Hetred.

Prof.Dr.Peter GAY

The Cultivation of Hetred.
The Bourgeois Experience: Victoria to Freud.

(Geïll.)
1e druk 1993 Ing. 693 Pag. meer informatie  
€ 12,50
The Naked Heart.

Prof.Dr.Peter GAY

The Naked Heart.
The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. Volume IV.

1e druk 1998 Ing. 463 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913.

GEDENKBOEK

Uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913.

(groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1914 Geb. 411 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.

GEDENKBOEK

Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.

(groot formaat. / Geïll.)
1e druk 1928 Geb. 408 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen.

GEDENKBOEK

Vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche bezittingen.
GEDENKBOEK 1854-1929.

(Geïll.)
1e druk 1929 Geb. 456 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De weg ligt vooruit.

Drs.J.van GELDEREN

De weg ligt vooruit.
De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois (1887-1987).

(Geïll.)
1987 Geb. 236 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Een historisch beeldverslag Theologische Universiteit Kampen.

Drs.J.van GELDEREN

Een historisch beeldverslag Theologische Universiteit Kampen.
Tekst en samenstelling: Jaap van Gelderen.

Vormgeving: Rob Lucas. (Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geloven en Beleven.

Drs.J.van GELDEREN

Geloven en Beleven.
Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834.

Samengesteld door Drs.J.van Gelderen, met illustraties van Bart Oost. (150 jaar Afscheiding.) (Geïll. / Oblong.)
1e druk 1934 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50
PROFIEL.

J.van GELDEREN en HOUTMAN C. (Red.)

PROFIEL.
Theologiebeoefening in Kampen 1970-1990.

(Geïll.)
1e druk 2004 Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Theology of the Reformers.

Timothy GEORGE

Theology of the Reformers.

1e druk 1988 Geb. 337 Pag. meer informatie  
€ 22,50
WITTEVEEN K.M.; Daniel Gerdes.

Daniel GERDES

WITTEVEEN K.M.; Daniel Gerdes.
(DISS.)

1e druk 1963 Ing. 293 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Amsterdam hoofdstad.

Dr.C. GERRETSON

Amsterdam hoofdstad.
Het historisch recht op de constitutionele rang en titel gestaafd.

1e druk 1955 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
BESIER Mr.F.J.J.; Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig Hoogleraarschap, met proeve eener bibliografie.

Dr.C. GERRETSON

BESIER Mr.F.J.J.; Bij Gerretsons Vijfentwintig-jarig Hoogleraarschap, met proeve eener bibliografie.

(Voordruk uit het Gedenkboek t.g.v. het 5e lustrum der Utrechtse Indologen Vereeniging.)
1e druk 1950 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Briefwisseling Gerretson-Geyl.

Dr.C. GERRETSON

Briefwisseling Gerretson-Geyl.
Deel I. 1911-1928. Deel II. 1929-1934.

Verzorgd en toegelicht door Drs.P.van Hees en Dr.G.Puchinger.
1e druk 1979 Geb. 753 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De rijksgedachte.

Dr.C. GERRETSON

De rijksgedachte.

Rede t.g.v. zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar in de constitutionele geschiedens van het Rijk in Europa en overzee op 27 september 1954 in het groot-auditorium van de Rijksuniversiteit Utrecht.
1e druk 1954 gebrocheerd 27 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Tusschenwateren 1839-1867.

Dr.C. GERRETSON

De Tusschenwateren 1839-1867.
Diplomatieke documente verzameld en uitgegeven.

(bovenzijde ongeopend.)
1e druk Z.jr. Ing. 412 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Democratie en Hoogeschool.

Dr.C. GERRETSON

Democratie en Hoogeschool.

Rede t.g.v. den dies natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht voor de samenwerkende studentencorporaties op 21 maart 1952 uitgesproken in de stadsschouwburg.
1e druk 1952 gebrocheerd 22 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Muiterij en scheuring.

Dr.C. GERRETSON

Muiterij en scheuring.
2 delen.

1e druk 1936 Ing. 1010 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Nederland, Vlaanderen, België.

Dr.C. GERRETSON

Nederland, Vlaanderen, België.
Memories en vertoogh.

1e druk 1927 Ing. 149 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Om Koninkrijk en Constitutie.

Dr.C. GERRETSON

Om Koninkrijk en Constitutie.

Rede, naar aanleiding van de koninklijke boodschap van 3 februari 1948, gehouden in de landelijke bijeenkomst van het nationale comité tot handhaving der rijkseenheid te Utrecht op 7 februari 1948.
1e druk 1948 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Rekenschap.

Dr.C. GERRETSON

Rekenschap.

3e druk gebrocheerd 38 Pag. meer informatie  
€ 2,50
VERZAMELDE WERKEN.

Dr.C. GERRETSON

VERZAMELDE WERKEN.
In zes delen. Bijeengebracht door G.Puchinger.

1. Literatuur (1904-1945). 2. Geschiedenis (1904-1931). 3. Geschiedenis (1933-1939). 4. Geschiedenis (1940-1949). 5. Geschiedenis (1950-1953). 6. Geschiedenis (1954-1958).
1e druk 1973 Geb. 2858 Pag. meer informatie  
€ 47,50
In memoriam Prof.Dr.F.C.Gerretson.

Prof.Dr.F.C. GERRETSON

In memoriam Prof.Dr.F.C.Gerretson.
Herdenkingsredevoeringen uitgesproken in de Aula van de Rijks-Universiteit te Utrecht.

Met een voorwoord van Prof.mr.P.S.Gerbrandy en bijdragen van J.W.Meijer-Ranneft, Prof.Dr.W.A.P.Smit en Drs.G.Puchinger.
1e druk 1950 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Glaubenswelt als Abalogie.

Bernhard GERTZ

Glaubenswelt als Abalogie.
Die theologische Analogielehre Erich Przywaras und ihr Ort in der Auseinandersetzung um die analogia fidei.

1e druk 1969 Geb. 491 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De Faculteit Godgeleerdheid in de K.U.Leuven 1969-1995.

Lieve GEVERS en KENIS Leo

De Faculteit Godgeleerdheid in de K.U.Leuven 1969-1995.
(Annua Nuntia Lovaniensia XXXIX.)

(Geïll.)
1e druk 1997 Ing. 555 Pag. meer informatie  
€ 20,00
In den Réveilkring.

Everard GEWIN

In den Réveilkring.
1. Van de Ontwaking. 2. Mevr. Groen van Prinsterer. 3. Dr.A.Capadose. 4. Da Costa en De Clercq.

1e druk 1920 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 8,50
The Decline and Fall of the Roman Empire.

Edward GIBBON

The Decline and Fall of the Roman Empire.

An Abridges Version, Edited with an Introduction by Dero A.Saunders. Preface by Charles Alexander Robinson Jr.
1e druk 1980 Ing. 701 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Groninger Sint Walburg.

A.E.van GIFFEN

De Groninger Sint Walburg.

(Geïll.)
1e druk 1970 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 5,00
…Ik zag een kerk.

Dr.J.C. GILHUIS

…Ik zag een kerk.
De missionaire gemeente onder het gehoor van Petrus.

1e druk 1979 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk.

Dr.J.C. GILHUIS

Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk.
Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java.

(DISS.)
1e druk 1955 Ing. 225 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gezicht op de zending.

Dr.J.C. GILHUIS

Gezicht op de zending.
Zendingsvraagstukken in kort bestek.

1e druk 1957 Ing. 138 Pag. meer informatie  
€ 3,50
RULLMANN Dr.J.C.; Een man van singuliere gaven.

Dr.W.H. GISPEN

RULLMANN Dr.J.C.; Een man van singuliere gaven.
Ds.W.H.Gispen (1833- 1909) in zijn leven en werken geschetst door Dr.J.C.Rullmann.

(Geïll.)
1e druk 1933 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Tageszeiten.

Hermann GLASER (Hrsg.)

Tageszeiten.
Ein Lesebuch zur Geschichte des Alltags.

(Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 215 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rode oktober.

Prof.Dr.Walter GODDIJN

Rode oktober.
Honderd dagen Alfrink.

Een bijdrage tot de empirische ecclesiologie (1968-1970).
1e druk 1983 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Uit een geheim dagboek 1918.

Johan GOERÉE d’OVERFLACQUÉE

Uit een geheim dagboek 1918.
Zijnde de Aanteekeningen van den heer Johan Goerée d’Overflacquée te ‘s-Gravenhage.

(Pseudoniem van S.F.van Oss, journalist en oprichter van de Haagsche Post.) Geïll.
3e druk 1973 Geb. 369 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Täufer.

Hans-Jürgen GOERTZ

Die Täufer.
Geschichte und Deutung.

Mit 12 Abbildungen im Text.) met enkele lichte potlood onderstrepingen.
1e druk 1980 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Täufer.

Hans-Jürgen GOERTZ

Die Täufer.
Geschichte und Deutung.

(Mit 12 Abbildungen im Text.)
1e druk 1988 Geb. 228 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Die Mennoniten.

Hans-Jürgen GOERTZ (Hrsg.)

Die Mennoniten.

(Die Kirchen der Welt. Band VIII.)
1e druk 1971 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Umstrittenes Täufertum 1525-1975.

Hans-Jürgen GOERTZ (Hrsg.)

Umstrittenes Täufertum 1525-1975.
Neue Forschungen.

1e druk 1975 Ing. 314 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Umstrittenes Täufertum 1525-1975.

Hans-Jürgen GOERTZ (Hrsg.)

Umstrittenes Täufertum 1525-1975.
Neue Forschungen.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1975 Ing. 314 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Radikalität und Dissent im 16.Jahrhundert.

Hans-Jürgen GOERTZ und STAYER James M. (Hrsg.)

Radikalität und Dissent im 16.Jahrhundert.

(Nieuwprijs € 37,99)
1e druk 2002 Ing. 233 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Goes in oude ansichten.

GOES

Goes in oude ansichten.
Door L.J.Abelman en Kr.Goudzwaard.

(Oblong. / Geïll.)
3e druk 1973 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670.

Wilhelm GOETERS

Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670.

(Facs. herdruk van de uitgave Leipzig 1911.)
1e druk 1974 Ing. 308 Pag. meer informatie  
€ 22,50
La naisance du Purgatoire.

Jacques Le GOFF

La naisance du Purgatoire.

1e druk 1981 Ing. 509 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BOVENKAMP C.van; De getuige der waarheid.

Prof.Franciscus GOMARUS

BOVENKAMP C.van; De getuige der waarheid.
Een schets over het leven en de arbeid van Prof.Franciscus Gomarus.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 97 Pag. meer informatie  
€ 4,50
ITTERZON G.P.van; Franciscus Gomarus.

Prof.Franciscus GOMARUS

ITTERZON G.P.van; Franciscus Gomarus.
Met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen.

(Ongewijzigde herdruk van de uitgave 1930.)
1e druk 1979 Geb. 479 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Jezusbeelden.

Louis GOOSEN

Jezusbeelden.
Een greep uit de geschiedenis van de christelijke iconografie.

(Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Franciscus Sonnius in de pamfletten.

Th.J.A.J. GOOSSENS

Franciscus Sonnius in de pamfletten.
Bijdrage tot zijn biografie.

(DISS.) deels ongeopend.
1e druk 1917 Ing. 329 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Het beeld der vad’ren.

A.C.de GOOYER

Het beeld der vad’ren.
Een documentaire over het leven van het protestants-christelijke volksdeel in de twintiger en dertiger jaren.

(Geïll.)
1e druk 1964 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 7,50
The Book of Miracles.

Stuart GORDON

The Book of Miracles.
From Lazarus to Lourdes.

(Geïll.)
1e druk 1996 Ing. 374 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Dr.Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw.

Prof.Dr.A. GOSLINGA

Dr.Karl Gützlaff en het Nederlandsche Protestantisme in het midden der vorige eeuw.

1e druk 1941 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Nieuwe Kerk Delft en grafmonument van Willem van Oranje.

Prof.ir.M. GOUT en VERSCHUYL Dr.M.A.

Nieuwe Kerk Delft en grafmonument van Willem van Oranje.

(fraai Geïll.)
1e druk 1989 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een monument der Afscheiding.

Ds.W.de GRAAF

Een monument der Afscheiding.
De Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1854-1954.

1e druk 1955 Geb. 408 Pag. meer informatie  
€ 12,50
HANDELEN EN DENKEN IN DIENST DER ZENDING.

Mr.S.C. GRAAF VAN RANDWIJCK

HANDELEN EN DENKEN IN DIENST DER ZENDING.
Oegstgeest 1897-1942.

2 banden, (Standaardwerk.)
1e druk 1981 Geb. 920 Pag. meer informatie  
€ 27,50
De Gereformeerden en het oorlogsvraagstuk.

A.C. GRANDIA en LAAN H.van der

De Gereformeerden en het oorlogsvraagstuk.
Alle synode-uitspraken over oorlog en vrede.

Meningsvorming vroeger en nu. Feiten en commentaar.
1e druk 1983 Ing. 225 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Hugenoten.

A. GRANT en MAYO R.

De Hugenoten.

(Geïll.)
1e druk 1979 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Tegen de stroom.

Heinrich GRÜBER

Tegen de stroom.
Op de bres voor mensen en menselijkheid.

(Geïll.)
1e druk 1970 Geb. 321 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Eine Geschichte der Europäischen Expansion.

Horst GRÜNDER

Eine Geschichte der Europäischen Expansion.
Von Entdeckern und Erobern zum Kolonialismus.

(fraai Geïll.)
1e druk 2003 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Christentumsgeschichte II.

Martin GRESCHAT

Christentumsgeschichte II.
Von der Reformation bis zur Gegenwart.

1e druk 1997 Ing. 314 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution 1680-1789.

Rolf GRIMMINGER (Hrsg.)

Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution 1680-1789.

1e Teilband: Einleitung. Institutionen der Aufklärung. Phasen der Aufklärung. 2e Teilband: Sozialer Wandel und literarische Gattungen. Anhang.
1e druk 1980 Ing. 1099 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Ter genezing van ziel en lichaam.

Basilius J. GROEN

Ter genezing van ziel en lichaam.
De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk.

(DISS.)
1e druk 1991 Ing. 296 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg.

(7 delen tezamen in één band.)
1e druk 1868 Geb. 154 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg.
Deel I. t/m VII.

1e druk 1868 Ing. 154 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BOSCH Ds.J.; Groen van Prinsterer en de kerkelijke strijd van heden.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

BOSCH Ds.J.; Groen van Prinsterer en de kerkelijke strijd van heden.

1e druk 1936 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BRANTS Dr.J.L.P.; Groen’s geestelijke groei.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

BRANTS Dr.J.L.P.; Groen’s geestelijke groei.
Onderzoek naar Groen van Prinsterer’s theorieën tot 1834.

(DISS.)
1e druk 1951 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BRUIJN J.de en HARINCK G. (Red.); Groen van Prinsterer in Europese context.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

BRUIJN J.de en HARINCK G. (Red.); Groen van Prinsterer in Europese context.

(met portret.)
1e druk 2004 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BRUINS SLOT J.A.H.J.S.; Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

BRUINS SLOT J.A.H.J.S.; Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.

(DISS.)
1e druk 1931 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Convoluut met diverse werken.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Convoluut met diverse werken.
Antwoord aan Mr.M.C.van Hall.

(Over a. Hendrik, Graaf van Brederode; b. Uitgave van brieven; c. Historische kritiek.) 1844 opn.geb.104 pag. Repliek aan Dr.J.H.Scholten. 1849 opn.geb.49 pag. Antwoord aan Jhr.Mr.J.de Bosch Kemper. 1857 opn.geb.38 pag. La nationalité religieuse en rapport avec La Hollande et L’Alliance Évangélique. Amsterdam, le 22 Août 1867. 1867 opn.geb.14 pag. L’Empire Prussien et L’Apocalypse. A mes Amis de Berlin. 1867 opn.geb.IV/67 pag. Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage. (Brieven.)
1876 opn.Geb. 504 Pag. meer informatie  
€ 27,50
DIEPENHORST Prof.Dr.P.A.; GROEN VAN PRINSTERER.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

DIEPENHORST Prof.Dr.P.A.; GROEN VAN PRINSTERER.
Uitgebreide biografie. Tweede uitgave.

(Geïll.)
1e druk 1941 Geb. 536 Pag. meer informatie  
€ 22,50
DIJK D.J.H.van en STAAIJ C.G.van (Red.); Vonken van een heilig vuur.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

DIJK D.J.H.van en STAAIJ C.G.van (Red.); Vonken van een heilig vuur.
Groen van Prinsterer tweehonderd jaar.

Met bijdragen van o.a. Dr.W.Aalders, Dr.R.Bisschop, Drs.C.Blenk, Mr.G.Holdijk Dr.B.J.Spruyt, Ir.B.J.van der Vlies, e.a.
1e druk 2001 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Een staatsman ter navolging.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Een staatsman ter navolging.
Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976).

Met 34 bijdragen van vakspecialisten. (Geïll.)
1e druk 1976 Ing. 264 Pag. meer informatie  
€ 12,50
ESSEN J.L.van en MORTON H.D.; Guillaume Groen van Prinsterer.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

ESSEN J.L.van en MORTON H.D.; Guillaume Groen van Prinsterer.
Selected Studies.

1e druk 1990 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 6,50
FOKKEMA Dr.F.J.; De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr.G.Groen van Prinsterer.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

FOKKEMA Dr.F.J.; De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van Mr.G.Groen van Prinsterer.
Eene beschrijving en beoordeling.

(met potloodstrepen in de marge.)
1e druk Z.jr. Geb. 242 Pag. meer informatie  
€ 10,00
GOSLINGA Dr.A.; Briefwisseling van Mr.G.Groen van Prinsterer met Dr.A.Kuyper 1864-1876.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

GOSLINGA Dr.A.; Briefwisseling van Mr.G.Groen van Prinsterer met Dr.A.Kuyper 1864-1876.
Bewerkt door Dr.A.Goslinga.

(Rijks Geschiedkundige Publicatiën. RGP.)
1e druk 1937 Geb. 420 Pag. meer informatie  
€ 35,00
GOSLINGA Dr.A.; Briefwisseling van Mr.G.Groen van Prinsterer met Dr.A.Kuyper 1864-1876.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

GOSLINGA Dr.A.; Briefwisseling van Mr.G.Groen van Prinsterer met Dr.A.Kuyper 1864-1876.
Bewerkt door Dr.A.Goslinga.

(Rijks Geschiedkundige Publicatiën. RGP.)
1e druk 1937 Ing. 420 Pag. meer informatie  
€ 27,50
GRASHUIS Mr.J.; Geloof en wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

GRASHUIS Mr.J.; Geloof en wetenschap in de Nederlandsche Staatkunde.
I. De Leer van Groen van Prinsterer. II. Het Staatsbeleid van Thorbecke.

(met lichte potloodstrepen in de marge.)
1e druk 1903 opn.Geb. 548 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Groen van Prinsterer herdacht.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Groen van Prinsterer herdacht.
Door Prof.Dr.K.Dijk, Prof.Dr.G.C.van Niftrik en Dr.J.J.R.Schmal.

1e druk 1951 Geb. 45 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap.
Zesde deel. Briefwisseling, Vijfde deel 1827-1869, bewerkt door Drs.J.L.van Essen.

Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie. Deel 175.
1e druk 1980 Geb. 913 Pag. meer informatie  
€ 45,00
Handboek der Geschiedenis van het Vaderland.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Handboek der Geschiedenis van het Vaderland.
2 delen.

(facsimile herdruk.)
1978 Geb. 961 Pag. meer informatie  
€ 42,50
Handboek der geschiedenis van het Vaderland. 2 banden.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Handboek der geschiedenis van het Vaderland. 2 banden.
Met een woord vooraf van J.C.Rullmann.

(Ongewijzigd naar den geheel omgewerkten derden druk.) met enkele lichte potloodonderstrepingen in voorwoord en inleiding.
8e druk 1928 Geb. 926 Pag. meer informatie  
€ 35,00
HARINCK G. en KUIPER R. (Red.); Groen van Prinsterer en de geschiedenis.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

HARINCK G. en KUIPER R. (Red.); Groen van Prinsterer en de geschiedenis.
Historische opstellen.

Met bijdragen van G.Puchinger, A.Th.van Deursen, M.te Velde, J.Zwaan, C.Verheij, Jac.Schaeffer en G.Harinck.
1e druk 1994 Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 7,50
HARTOGH Dr.G.M.den; Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

HARTOGH Dr.G.M.den; Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871.
Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.

(In opdracht van de Dr.A.Kuyper-Stichting.)
1e druk 1933 Geb. 291 Pag. meer informatie  
€ 15,00
HARTOGH Dr.G.M.den; Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

HARTOGH Dr.G.M.den; Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871.
Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij.

(In opdracht van de Dr.A.Kuyper-Stichting.)
1e druk 1933 Ing. 291 Pag. meer informatie  
€ 12,50
KAMPHUIS J. ; De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

KAMPHUIS J. ; De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus.

Rede, gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de 6de december 1962.
1e druk 1962 Ing. 51 Pag. meer informatie  
€ 4,50
LANGEDIJK Dr.D.; Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

LANGEDIJK Dr.D.; Groen van Prinsterer en de schoolkwestie.

1e druk 1947 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Maurice et Barnevelt.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Maurice et Barnevelt.
Etude Historique par Mr.Groen van Prinsterer.

1e druk 1875 opn.Geb. 794 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Ongeloof en revolutie.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Ongeloof en revolutie.
Een reeks historische voorlezingen.

Nieuwe uitgave, bewerkt door Dr.H.Smitskamp. Derde, uitgebreide druk.
3e druk Geb. 341 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Ongeloof en revolutie.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Ongeloof en revolutie.
Een reeks van historische voorlezingen.

Vijfde uitgaaf, naar de tweede uitgaaf bewerkt door H.van Malsen en van een inleidend woord voorzien door Jhr.Mr.A.F.de Savornin Lohman.
5e druk 1924 Geb. 642 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Ongeloof en revolutie.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Ongeloof en revolutie.
Een reeks van historische voorlezingen.

Voor onzen tijd bewerkt en aangevuld door Mr.P.A.Diepenhorst.
1e druk 1922 Geb. 344 Pag. meer informatie  
€ 17,50
PUCHINGER G.; Aandacht voor Groen van Prinsterer door Cd. Busken Huet, Dr.H.J.A.M.Schaepman en C.Gerretson.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

PUCHINGER G.; Aandacht voor Groen van Prinsterer door Cd. Busken Huet, Dr.H.J.A.M.Schaepman en C.Gerretson.
Met een inleiding van Dr.G.Puchinger.

(met portretten.)
1e druk 1976 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 6,50
PUCHINGER G.; Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

PUCHINGER G.; Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator.
Een studie.

1e druk 1952 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50
SCHUTTE Dr.G.J.; Mr.G.Groen van Prinsterer.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

SCHUTTE Dr.G.J.; Mr.G.Groen van Prinsterer.

(Biografische notities.)
1e druk 1976 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 6,50
SMITSKAMP H.; Groen van Prinsterer als historicus.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

SMITSKAMP H.; Groen van Prinsterer als historicus.

(DISS.)
1e druk 1940 Ing. 188 Pag. meer informatie  
€ 12,50
SMITSKAMP H.; Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen?

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

SMITSKAMP H.; Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen?
Uitvoerig ingeleid door Dr.H.Colijn.

1e druk 1945 Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 4,50
TAZELAAR Dr.C.; De jeugd van Groen (1801-1827).

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

TAZELAAR Dr.C.; De jeugd van Groen (1801-1827).

1e druk 1925 Geb. 274 Pag. meer informatie  
€ 12,50
TAZELAAR Dr.C.; De jeugd van Groen (1801-1827).

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

TAZELAAR Dr.C.; De jeugd van Groen (1801-1827).

1e druk 1925 Ing. 274 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The History of the Revolution in its first Phase: the Preparation (till 1789).

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

The History of the Revolution in its first Phase: the Preparation (till 1789).
Lecture eleven and from Unbelief and Revolution, a Series of Lectures in History.

Edited and translated by Harry Van Dyke un collaboration with Donald Morton.
1e druk 1973 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Unbelief in Religion and Politics.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Unbelief in Religion and Politics.
Lectures eight and nine from Unbelief and Revolution, a Series of Lectures in History.

Edited and translated by Harry Van Dyke un collaboration with Donald Morton.
1e druk 1975 Ing. 97 Pag. meer informatie  
€ 4,50
VOS Dr.G.J. Az.; Groen van Prinsterer en zijn tijd.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

VOS Dr.G.J. Az.; Groen van Prinsterer en zijn tijd.
Studieën en schetsen op het gebied van de vaderlandsche geschiedenis.

Deel I. 1800-1857. Deel II. 1857-1876.
1e druk 1886 Geb. 1032 Pag. meer informatie  
€ 22,50
VOS Dr.G.J. Az.; Groen van Prinsterer en zijn tijd.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

VOS Dr.G.J. Az.; Groen van Prinsterer en zijn tijd.
Studieën en schetsen op het gebied van de vaderlandsche geschiedenis.

Deel I. 1800-1857. Deel II. 1857-1876. (2 delen tezamen gebonden in een linnen band.)
1e druk 1886 Geb. 1032 Pag. meer informatie  
€ 27,50
VRIES Mr.T.de; Mr.G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

VRIES Mr.T.de; Mr.G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.

(fraai Geïll. met veel portretten.)
1e druk 1908 Geb. 233 Pag. meer informatie  
€ 22,50
VRIES Mr.T.de; Mr.G.Groen van Prinsterer.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

VRIES Mr.T.de; Mr.G.Groen van Prinsterer.
Een bibliografie door Mr.T.de Vries.

1e druk 1908 Geb. 332 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap.
Toelichting van de spreuk der revolutie.

Ingeleid door G.J.Schutte.
1e druk Z.jr. Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ZWAAN J.; Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.

Mr.G. GROEN VAN PRINSTERER

ZWAAN J.; Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid.

(DISS.)
1e druk 1973 Ing. 640 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De nadere reformatie van het gezin.

L.F. GROENENDIJK

De nadere reformatie van het gezin.
De visie van Petrus Wittewrongel op de christelijke huishouding.

(DISS.)
1e druk 1984 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Voor edeler staat geschapen.

Dr.L.F. GROENENDIJK en LIEBURG Drs.F.A.van

Voor edeler staat geschapen.
Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw.

1e druk 1991 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De prins voor Amsterdam.

Dr.S. GROENVELD

De prins voor Amsterdam.
Reacties uit de pamfletten op de aanslag van 1650.

(Fibulareeks 30.) Geïll.
1e druk 1967 Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Weg met de koning.

J.J. GROLLE

Weg met de koning.
’s Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581.

(Met de volledige tekst van het “Plakkaat van verlatinge” en de “Eed van afzwering”. Geïll.
1e druk 1981 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 12,50
“Hilghe Stede” 1979-1983.

GRONINGEN

“Hilghe Stede” 1979-1983.
Syrisch-Orthodoxe Vluchtelingen te Groningen.

(Geïll.)
1e druk 1985 gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Behoud ik jou – behoud jij mij.

GRONINGEN

Behoud ik jou – behoud jij mij.
De Martinikerk gerestaureerd.

(Geïll.)
1e druk 1975 Ing. 74 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Groningen en een keuze uit zijn monumenten.

GRONINGEN

Groningen en een keuze uit zijn monumenten.
(met uitvouwbare plattegrond.)

(Geïll.)
1e druk gebrocheerd 50 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Anabaptisten.

B.de GROOT

De Anabaptisten.

1e druk 1988 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HEERING J.P.; Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst.

Hugo de GROOT

HEERING J.P.; Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst.
Een onderzoek van zijn geschrift “De veritate religionis christianae (1640)”.

(DISS.)
1e druk 1992 Ing. 283 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het Delfts Orakel Hugo de Groot 1583-1645.

Hugo de GROOT

Het Delfts Orakel Hugo de Groot 1583-1645.
Boek bij de tentoonstelling in het Stedelijk museum “Het Prinsenhof” te Delft, 9/4-12/6 1983.

(Folio. / Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vier eeuwen theologie in Utrecht.

Aart de GROOT en JONG Dr.Otto J.de (Red.)

Vier eeuwen theologie in Utrecht.
Bijdragen tot de geschiedenis van de theologische faculteit aan de Universiteit Utrecht.

(Geïll.)
1e druk 2001 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.

G. GROSHEIDE

Bijdrage tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.

(DISS.)
1e druk 1938 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Die Deutschen.

Johannes GROSS

Die Deutschen.

1e druk 1971 Ing. 281 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Versuchte Beeinflussung.

Alfred GROSSER

Versuchte Beeinflussung.
Zur Kritik und Ermunterung der Deutschen.

Aufsätzen und Ansprachen 1975-1980.(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1981 Ing. 296 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Karl der Grosse.

Karel de GROTE

Karl der Grosse.
Werk und Wirkung.

Zehnte Ausstellung unter den Auspizien des Europarates. (Geïll.)
1e druk 1965 Ing. 766 Pag. meer informatie  
€ 22,50
It Kleaster Foswert.

G.R. GROUSTRA

It Kleaster Foswert.

(Geïll. / Friese taal.)
1e druk 1979 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Hedendaagsche zending in onze Oost.

Janwillem GUNNING J.H.zn.

Hedendaagsche zending in onze Oost.
(Tweede geheel herziene en vermeerderde druk.)

Met medewerking van bevoegden samengesteld door Janwillem Gunning J.H.zn E.I., Secretaris van den Zendingsstudie Raad. (Geïll.)
2e druk 1914 Geb. 512 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.

Martin HAAK (Hrsg.)

Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.

Vierter Band. Drei Täufergespräche. 1. Gespräch der Berner Prädikanten mit dem Aarauer Täufer Pfistermeyer, 19. bis 21.April 1531 in Bern. 2. Gespräch der Berner Prädikanten mit den Täufern, gehalten vom 1. bis 9.Juli 1532 zu Zofingen im Aargau. 3. Gespräch der Berner Prädikanten mit den Täufern, gehalten vom 11. bis 17.März 1538 zu Bern.
1e druk 1974 Geb. 530 Pag. meer informatie  
€ 45,00
Reformatie en Revolutie.

Dr.R.L. HAAN

Reformatie en Revolutie.
Over het “nochtans” in het nucleaire tijdperk.

(serie: Kuyper-Voordrachten.) met lichte potloodstreepjes in de marge.
1e druk 1984 Ing. 283 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Na vijftien verhoren, door God verhoord.

Ds.J.van der HAAR

Na vijftien verhoren, door God verhoord.
Het martelaarschap van John Philpot, 1555.

(BBG-serie.)
1e druk 1967 Geb. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hoekema C.P.; De Doopsgezinde Kerk in de Peuzelaarsteeg.

Haarlem

Hoekema C.P.; De Doopsgezinde Kerk in de Peuzelaarsteeg.

(Geïll.)
1e druk gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Afscheiding in Stad aan ’t Haringvliet.

Drs.J. HAGE

De Afscheiding in Stad aan ’t Haringvliet.
(150 jaar Afscheiding.)

(Geïll.)
1e druk 1984 gebrocheerd 52 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De nieuwere geschiedenis van Nederlands Kerk der Hervorming.

Prof.Dr.Th.L. HAITJEMA

De nieuwere geschiedenis van Nederlands Kerk der Hervorming.
Van Gereformeerde Kerkstaat tot Christus-belijdende Volkskerk.

1e druk 1964 Geb. 336 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Prof.Dr.Th.L. HAITJEMA

De richtingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk.

1e druk 1934 Geb. 245 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoog-kerkelijk Protestantisme.

Prof.Dr.Th.L. HAITJEMA

Hoog-kerkelijk Protestantisme.

1e druk 1923 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Schrift en Kerk.

Prof.Dr.Th.L. HAITJEMA

Schrift en Kerk.
Een bundel opstellen van vrienden en leerlingen.

Met bijdragen van: Dr.A.J.Visser, Prof.Dr.Th.C.Vriezen, Ds.J.H.Vrielink, Prof.Dr.G.C.van Niftrik, Dr.P.J.Roscam Abbing, Prof.Dr.K.E.Skydsgaard, Ds.R.Bijlsma, Dr.G.Oorthuys, Dr.A.F.N.Lekkerkerker, Prof.Dr.H.de Vos, Dr.Th.C.Frederikse, Prof.Dr.A.A.van Ruler, Prof.Dr.G.D.Henderson, Dr.P.A.van Stempvoort, Prof.Dr.K.H.Miskotte, Dr.T.Dokter, Dr.M.H.Bolkestein, Dr.A.J.Rasker, Dr.H.J.Langman, Edgar Fraklin Romig en Ds.Tj.M.Haitjema.
1953 Geb. 343 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De leer aangaande de kerk in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600.

J. HAITSMA

De leer aangaande de kerk in de reformatorische catechismi uit het Duitse en Nederlandse taalgebied van 1530-1600.

(DISS.)
1e druk 1968 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Das Papsttum.

Johan HALLER

Das Papsttum.
Idee und Wirklichkeit in fünf Bänden.

I. Die Grundlagen. II. Der Aufbau. III. Die Vollendung. IV. Die Krönung. V. Der Einsturz.
1e druk 1965 Ing. 1935 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De zending voorbij.

W.B.van HALSEMA (RED.)

De zending voorbij.
Terugblik op de relatie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Kerk van Sumba 1942-1992.

1e druk 1995 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De zending voorbij.

W.B.van HALSEMA (RED.)

De zending voorbij.
Terugblik op de relatie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Kerk van Sumba 1942-1992.

Onder redactie van: W.B.van Halsema, P.N.Holtrop, H.Reenders en J.A.C.Vel.(Geïll.)
1995 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DIE AUTORITÄT DER FREIHEIT.

Johann Christoph HAMPE (Hrsg.)

DIE AUTORITÄT DER FREIHEIT.
Gegenwart des Konzils und Zukunft der Kirche im ökumenische Disput.

3 Bde. (Mit Abkürzungsverzeichnis.)
1e druk 1967 Geb. 2064 Pag. meer informatie  
€ 42,50
Die Stunde der Versuchung.

Günther HARDER und NIEMÖLLER Wilhelm (Hrsg.)

Die Stunde der Versuchung.
Gemeinden im Kirchenkampf 1933-1945. Selbstzeugnisse.

1e druk 1963 Geb. 472 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De Reformatie.

George HARINCK

De Reformatie.
Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940.

(DISS.)
1e druk 1993 Ing. 468 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De school met de Bijbel.

George HARINCK en SCHUTTE Gerrit (Red.)

De school met de Bijbel.
Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw.

(Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 14.)
1e druk 2006 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Idee en beweging.

Ger HARMSEN

Idee en beweging.

Bibliografiese aanwijzingen bij de studie en het onderzoek van de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland.
1e druk 1972 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Atlas-Tafel-Werk zu Bibel und Kirchengeschichte.

Karl HARTMANN

Atlas-Tafel-Werk zu Bibel und Kirchengeschichte.
Karten, Tabellen, Erläuterungen.

Band I: Altes Testament und Geschichte des Judentums bis Jesus Christus. (Geïll.)
1e druk 1979 ringband / spiraal 120 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam.

Dr.G.M.den HARTOGH

Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam.
Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde Gezindheid (1850-1852).

1e druk Z.jr. Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het gebinte van de tijd.

Prof.Dr.G.P. HARTVELT

Het gebinte van de tijd.
Een historische studie over constructies van de geschiedenis, met name in de tijd der reformatie.

1977 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50
A World History of Christianity.

Prof.Dr.Adrian HASTINGS (Ed.)

A World History of Christianity.

1e druk 1999 Ing. 608 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Sociale geschiedenis van de kunst.

Arnold HAUSER

Sociale geschiedenis van de kunst.

(Geïll.) (met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1975 Ing. 688 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Brieven aan Olga.

Václav HAVEL

Brieven aan Olga.
Overdenkingen uit de gevangenis.

4e druk 1990 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Fragen, Antworten, Fragen.

Robert HAVEMANN

Fragen, Antworten, Fragen.
Aus der Biographie eines deutschen Marxisten.

1e druk 1972 Ing. 248 Pag. meer informatie  
€ 4,50
La Crise de la Conscience Européenne 1680-1715.

Dr.Paul HAZARD

La Crise de la Conscience Européenne 1680-1715.

1e druk 1935 Ing. 484 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Beleid en werkzaamheden van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 	Protestantisme in de jaren 1995-2002.

HDNP

Beleid en werkzaamheden van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme in de jaren 1995-2002.

1e druk 2003 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).

HDNP

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden).
Jaarverslag 1992-1994.

1e druk 1995 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Trekkers en blijvers.

C.van HEEKEREN

Trekkers en blijvers.
Kroniek van een Haags-Indische familie.

(Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 188 Pag. meer informatie  
€ 10,00
CATHOLICA.

A.M. HEIDT

CATHOLICA.
Informatiebron voor het katholieke leven.

(Artikelen en bijdragen van ruim een hondertal vakspecialisten op alle gebieden.) 2 banden, fraai Geïll.
1e druk 1968 Geb. 2838 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Der Katholizismus.

Friedrich HEILER

Der Katholizismus.
Seine Idee und seine Erscheinung.

Völlige Neubearbetung der Schwedischen Vorträge über “Das Wesen d4s Katholizismus”.
1e druk 1923 Geb. 742 Pag. meer informatie  
€ 12,50
LINDEMANN H.; Gustav Heinemann.

Gustav W. HEINEMANN

LINDEMANN H.; Gustav Heinemann.
Ein Leben für die Demokratie.

(Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 295 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954.

Ernst HELDRING

Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954.
Uitgegeven door Dr.Joh.de Vries. 3 delen.

(Uitgave van het Nederlands Historisch Gezelschap.) Geïll.
1e druk 1970 Ing. 1879 Pag. meer informatie  
€ 72,50
Legenden van Moeder de Kerk.

Willy van der HELM

Legenden van Moeder de Kerk.
Naverteld door Willy van der Helm.

(Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het verhaal van Christus’ Kerk.

W.L. HELWIG

Het verhaal van Christus’ Kerk.
Hoofdlijnen van de kerkgeschiedenis.

(Illustraties met bijschriften werden verzorgd door B.Reith.) 2-kolms. / Geïll.
1e druk 1960 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Der Kirchenkampf.

Karl HERBERT

Der Kirchenkampf.
Historie oder bleibendes Erbe?

1e druk 1985 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het Provinciehuis van Latijnse school tot bestuurscentrum.

J. HERMUS

Het Provinciehuis van Latijnse school tot bestuurscentrum.
(Groninger Tijdingen 2.)

(Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Pelgrimstochten.

Drs.J.van HERWAARDEN

Pelgrimstochten.
(Grote Fibula serie.)

(Geïll.)
1e druk 1974 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kompendium der Kirchengeschichte.

Karl HEUSSI

Kompendium der Kirchengeschichte.

(Unveränderte Nachdruck der dreizehnten, durch einen Literaturnachtrag ergänzte Auflage.)
16e druk 1981 Ing. 621 Pag. meer informatie  
€ 22,50
KOMPENDIUM DER KIRCHENGESCHICHTE.

Karl HEUSSI

KOMPENDIUM DER KIRCHENGESCHICHTE.
Dreizehnte, durch einen Literaturnachtrag ergänzte Auflage.

13e druk 1971 Geb. 621 Pag. meer informatie  
€ 27,50
DE HERVORMDE KERKORDE.

P.van den HEUVEL

DE HERVORMDE KERKORDE.
Een praktische toelichting.

Onder verwerking van de uitspraken van de Centrale Commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen. STANDAARDWERK !
2e druk 2001 Geb. 586 Pag. meer informatie  
€ 22,50
A Tinker and a Poor Man.

Prof.Dr.Christopher HILL

A Tinker and a Poor Man.
John Bunyan and his Church, 1628-1688.

1990 Ing. 414 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Change and Continuity in 17th-Century England.

Prof.Dr.Christopher HILL

Change and Continuity in 17th-Century England.

Revised Edition. Yale University Press.
1991 Ing. 392 Pag. meer informatie  
€ 15,00
God’s Englishman.

Prof.Dr.Christopher HILL

God’s Englishman.
Oliver Cromwell and the English Revolution.

(met enkele onderstrepingen.)
5e druk 1983 Ing. 318 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Slagschaduwen over Rest-Europa en zijn toekomst.

Mr.G.B.J. HILTERMANN

Slagschaduwen over Rest-Europa en zijn toekomst.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1978 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geschichte der Neuern Evangelischen Theologie.

Emanuel HIRSCH

Geschichte der Neuern Evangelischen Theologie.
Im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens.

5 Bde. (Band V. niet identiek gebonden.)
1e druk 1949 Geb. 2558 Pag. meer informatie  
€ 62,50
Histoire de la Théologie au XIXe Siècle.

Prof.Dr.Edgar HOCEDEZ S.J.

Histoire de la Théologie au XIXe Siècle.
3 tomes.

I. Décadence et Réveil de la Théologie 1800-1831. II. Épanouissement de la Théologie 1831-1870. III. La Règne de Léon XIII 1878-1903.
1e druk 1947 Ing. 1105 Pag. meer informatie  
€ 22,50
ABMA Dr.G. en BRUIJN Dr.J.de (Red.); Hoedemaker herdacht.

Dr.Ph.J. HOEDEMAKER

ABMA Dr.G. en BRUIJN Dr.J.de (Red.); Hoedemaker herdacht.
(serie: Passage.)

Met Bijdragen van Dr.G.Abma, Prof.Dr.G.Bos, Drs.Th.B.F.M.Brinkel, Dr.J.de Bruijn, Mr.G.J.J.A. Delfgaauw, Prof.Dr.K.A.Deurloo, Prof.Dr.L.A.Hoedemaker, Drs.R.H.M.de Jonge, Ds.S.Kooistra, Dr.M.J.Paul, Prof.Mr.Dr.A.Postma, Dr.H.van Spanning, Prof.Dr.J.Veenhof, Dr.A.Vos en Dr.J.Vree. (Geïll.)
1e druk 1989 Ing. 300 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SCHEERS Dr.G.Ph.; Philippus Jacobus Hoedemaker.

Dr.Ph.J. HOEDEMAKER

SCHEERS Dr.G.Ph.; Philippus Jacobus Hoedemaker.
(DISS.)

2e druk 1989 Ing. 298 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Groningen 40 jaar bevrijd.

K.van der HOEF

Groningen 40 jaar bevrijd.
Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Daniël Colonius (1566-1635).

Dr.J. HOEK

Daniël Colonius (1566-1635).
Theoloog tussen reformatie en orthodoxie.

(DISS.)
1e druk 1981 Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Illustere dissenters.

Alle HOEKEMA en HOF Sonny (Red.)

Illustere dissenters.
Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden.

1996 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft.

Johannes Christiaan HOEKENDIJK

Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft.
Bearbeitet und herausgegeben von Erich-Walter Pollmann.

1e druk 1967 Ing. 356 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Drie scheuren in het Fundament der Gereformeerde Waarheid.

Ds.H. HOEKSEMA

Drie scheuren in het Fundament der Gereformeerde Waarheid.

Een Kritische Verhandeling over de Drie Punten, aangenomen door de Synode der Chr. Geref. Kerken in 1924.
1e druk 1924 gebrocheerd 79 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het Christendom.

Drs.E.G. HOEKSTRA

Het Christendom.

(serie: Wegwijs Wereldreligies.)
1e druk 2003 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Staat in de vrijheid.

Prof.Dr.G.J. HOENDERDAAL en LUCA Drs.P. (Red.)

Staat in de vrijheid.
De geschiedenis van de Remonstranten.

(Geïll.)
1e druk 1982 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Friese preekstoelen.

S.ten HOEVE

Friese preekstoelen.

(fraai Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Enkele hoofdzaken van het canonieke recht.

Prof.Dr.J.van der HOEVEN

Enkele hoofdzaken van het canonieke recht.

1e druk 1963 Ing. 57 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Engelse pietistische geschriften in het Nederlands 1598-1622.

Dr.W.J.op't HOF

Engelse pietistische geschriften in het Nederlands 1598-1622.

(DISS.)
1e druk 1987 Geb. 731 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Willem Frederik Hendrik, prins der Nederlanden.

W.J. HOFDIJK

Willem Frederik Hendrik, prins der Nederlanden.
Een levensschets.

Facs. herdruk van de uitgave Haarlem, 1890.)
1e druk 1968 Geb. 209 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DEPPERMANN Klaus; Melchior Hoffman.

Melchior HOFFMAN

DEPPERMANN Klaus; Melchior Hoffman.
Soziale Unruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation.

(Mit 13 Abbildungen im text, vier Kunstdruck-Tafeln und einer Falttafel.) met enkele lichte potlood onderstrepingen.
1e druk 1979 Geb. 376 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Het lied van Oranje en Nederland.

Dr.E. HOFMAN

Het lied van Oranje en Nederland.
Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.

(Geïll.)
1e druk 2003 Geb. 317 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Sporen in de schemer.

Dr.H.A. HOFMAN

Sporen in de schemer.
Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.

Een inleiding op het Gereformeerde denken in een geseculariseerde samenleving. (Geïll.)
1e druk 1991 Geb. 430 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Eenich Achterdencken.

Dr.T.M. HOFMAN

Eenich Achterdencken.
Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620.

(DISS.)
1e druk 1997 Ing. 486 Pag. meer informatie  
€ 20,00
BEAUFORT Henriette L.T.de; Gijsbert Karel van Hogendorp.

Gijsbert Karel van HOGENDORP

BEAUFORT Henriette L.T.de; Gijsbert Karel van Hogendorp.
Grondlegger van het Koninkrijk.

(Dit boek werd in 1950 bekroond met de prijs voor Letterkunde van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.)
4e druk 1979 Ing. 340 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Enthusiastisches Christentum.

Walter J. HOLLENWEGER

Enthusiastisches Christentum.
Die Pfingstbewegung in Geschichte und Gegenwart.

(Standardwerk.) (Geïll.)
1e druk 1969 Geb. 640 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Tussen Piëtisme en Réveil.

P.N. HOLTROP

Tussen Piëtisme en Réveil.
Het “Deutsche Christentumsgesellschaft” in Nederland, 1784-1833.

(DISS.) Geïll.
1e druk 1975 Ing. 311 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die theologische Diskussion über den Laienkelch auf dem Augsburger Reichstag 1530.

Eugène HONÉE

Die theologische Diskussion über den Laienkelch auf dem Augsburger Reichstag 1530.
Versuch einer historischen Rekonstruktion.

(overdruk.)
1e druk 1972 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zur Vorgeschichte des ersten Augsburger Reichsabschieds.

Eugène HONÉE

Zur Vorgeschichte des ersten Augsburger Reichsabschieds.
Kardinal Lorenzo Campeggio und der Glaubensverhandlungen mit den Protestanten im Jahre 1530.

(overdruk.)
1e druk 1973 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Protestantisme en progressiviteit.

A. HOOGERWERF

Protestantisme en progressiviteit.
Een politicologisch onderzoek naar opvattingen van Nederlandse protestanten over verandering en gelijkheid.

(DISS.)
1e druk 1964 Ing. 344 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Lorenzo De’Medici.

Judith HOOK

Lorenzo De’Medici.
An Historical Biography.

(Geïll.)
1e druk 1984 Geb. 218 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung.

Max HORKHEIMER

Notizen 1950 bis 1969 und Dämmerung.
Notizen in Deutschland.

Herausgegeben von Werner Brede. Einleitung von Alfred Schmidt.
1e druk 1974 Geb. 430 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Imperialisme en revolutie in de 20ste eeuw.

David HOROWITZ

Imperialisme en revolutie in de 20ste eeuw.
Een radicale interpretatie van de moderne geschiedenis.

1970 Ing. 232 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Courte histoire du christianisme.

Albert HOUTIN

Courte histoire du christianisme.

1e druk 1924 opn.Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 3.

Prof.Dr.C. HOUTMAN en NAUTA Prof.Dr.D. e.a. (Red.)

Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 3.

(2-koloms.)
1e druk 1988 Geb. 427 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 4.

Prof.Dr.C. HOUTMAN en NAUTA Prof.Dr.D. e.a. (Red.)

Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 4.

(2-koloms.)
1e druk 1998 Geb. 494 Pag. meer informatie  
€ 27,50
De culturele revolutie in China.

Adrian HSIA

De culturele revolutie in China.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1972 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Menschenrechte.

Wolfgang HUBER und TÖDT Heinz Eduard

Menschenrechte.
Perspektiven einer menschlichen Welt.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
2e druk 1978 Ing. 241 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Das Zeitalter der Glaubensspaltung.

Ricarda HUCH

Das Zeitalter der Glaubensspaltung.

1e druk 1964 Ing. 411 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Romantik.

Ricarda HUCH

Die Romantik.
Ausbreitung, Blütezeit und Verfall.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
5e druk 1979 Geb. 688 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Geschonden wereld.

J. HUIZINGA

Geschonden wereld.
Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving.

2e druk 1945 Geb. 205 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Herfsttij der Middeleeuwen.

J. HUIZINGA

Herfsttij der Middeleeuwen.

Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. (Geïll.)
10e druk 1963 Geb. 408 Pag. meer informatie  
€ 17,50
In de schaduwen van morgen.

J. HUIZINGA

In de schaduwen van morgen.
Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd.

(met enkele onderstrepingen.)
8e druk 1951 Geb. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In de schaduwen van morgen.

J. HUIZINGA

In de schaduwen van morgen.
Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd.

4e druk 1935 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 8,50
LEM Anton van der; Johan Huizinga.

J. HUIZINGA

LEM Anton van der; Johan Huizinga.
Leven en werk in beelden en documenten.

(Geïll.)
1993 Ing. 309 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Nederland’s beschaving in de 17de eeuw.

J. HUIZINGA

Nederland’s beschaving in de 17de eeuw.
Een schets en Hugo de Groot en zijn eeuw.

(Geïll.)
5e druk 1976 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SNETHLAGE Dr.J.L.; David Hume.

David HUME

SNETHLAGE Dr.J.L.; David Hume.
(serie: Helden van de geest.)

1963 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Seher, Grübler, Enthusiasten.

Kurt HUTTEN

Seher, Grübler, Enthusiasten.
Sekten und religiöse Sondergemeinschaften der Gegenwart.

(8. veränderte und neu überarbeitete Auflage.) Geïll.
8e druk 1962 Geb. 767 Pag. meer informatie  
€ 22,50
HOLBORN Hajo; Ulrich von Hutten.

Ulrich von HUTTEN

HOLBORN Hajo; Ulrich von Hutten.

(Reihe: Das wissenschaftliche Weltbild. Hrsg. von P.Hinneberg.)
1e druk 1929 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 15,00
HOLBORN Prof.Dr.Hajo; Ulrich von Hutten.

Ulrich von HUTTEN

HOLBORN Prof.Dr.Hajo; Ulrich von Hutten.

1e druk 1968 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 10,00
STRAUSS David Friedrich; Ulrich von Hutten.

Ulrich von HUTTEN

STRAUSS David Friedrich; Ulrich von Hutten.
Erster Buch: Vorübungen und Kampfspiele. Zweiter Buch: Hutten um Kampf gegen Rom.

(Mit 35 Lichtdrucktafeln.) Geïll.
1e druk 1927 Geb. 539 Pag. meer informatie  
€ 37,50
STRAUSS David Friedrich; Ulrich von Hutten.

Ulrich von HUTTEN

STRAUSS David Friedrich; Ulrich von Hutten.
Erster Buch: Vorübungen und Kampfspiele. Zweiter Buch: Hutten um Kampf gegen Rom.

Als Anhang: Vorrede zu “Gespräche von Ulrich Hutten, übersetzt und erläutert von David Friedrich Straus, Leipzig 1860.” (Vierte bis Sechste Stereotyp-Auflage.)
1e druk 1895 Geb. 583 Pag. meer informatie  
€ 27,50
REFORMATEURS.

Dr.C.B. HYLKEMA

REFORMATEURS.
Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw.

(2 delen in één band, facs. reprint naar de uitgave Haarlem, 1900/1902.)
1978 Geb. 743 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Kaart van kerkelijk Nederland.

Dr.C.N. IMPETA

Kaart van kerkelijk Nederland.

(Derde geheel herziene druk.)
3e druk 1972 Geb. 319 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kaart van kerkelijk Nederland.

Dr.C.N. IMPETA

Kaart van kerkelijk Nederland.

(BR-serie. deel 25.)
2e druk 1964 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kalender van de kerkgeschiedenis.

Prof.Dr.G.P.van ITTERZON

Kalender van de kerkgeschiedenis.

(BR-serie. deel 57.)
1e druk 1963 Ing. 213 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Nieuwe visies op een oud visioen.

Jan JACOBS

Nieuwe visies op een oud visioen.
Een portret van de Sint Willibrord Vereniging 1948-1998.

(Geïll.)
1e druk 1998 Ing. 359 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Daarom toch katholiek.

Jan JACOBS e.a.

Daarom toch katholiek.
Opstellen rond een kentering.

(Publiekslezingen Theologische Faculteit Tilburg. Deel 6.)
1e druk 2004 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973.

H.C.van der JAGT

De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de Reformatie tot 1973.

(DISS.)
1e druk 1981 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Studien zur Überlieferungsgeschichte der Confession de Foi von 1559.

Hannelore JAHR

Studien zur Überlieferungsgeschichte der Confession de Foi von 1559.

(Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Hrsg. von P.Jacobs, W.Kreck, G.W.Locher und O.Weber. Band 16.)
1e druk 1964 Geb. 161 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Deutsche Kirchendokumente.

W. JANNASCH

Deutsche Kirchendokumente.
Die Haltung der Bekennenden Kirche im Dritten Reich.

Dargestellt von W.Jannasch.
1e druk 1946 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uit de geschiedenis der kerk.

A. JANSE

Uit de geschiedenis der kerk.

2e druk 1966 Geb. 221 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Van “Dordt” tot ’34.

A. JANSE

Van “Dordt” tot ’34.

(Een belangrijke herdruk in dit jaar van de Afscheidingsherdenking. De auteur is de bekende A.Janse, schoolhoofd te Biggekerke, wiens publikaties in de dertiger jaren veel invloed hebben gehad. In de laatste jaren komt zijn werk, mede door heruitgave van brochures van zijn hand, opnieuw in de belangstelling.)
2e druk 1984 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Korte verklaring van de Kerkorde der Gereformeerde Kerken.

Ds.Joh. JANSEN

Korte verklaring van de Kerkorde der Gereformeerde Kerken.

Derde vermeerderde druk.
3e druk 1952 Geb. 410 Pag. meer informatie  
€ 10,00
RELATA REFERO.

Hans JANSEN

RELATA REFERO.
Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek.

1e druk 1997 Pb. 212 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.

Prof.Dr.W. JAPPE ALBERTS en HULSHOFF A.L.

Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.

Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht) Derde Serie, No.82.)
1e druk 1958 Ing. 268 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.

Prof.Dr.W. JAPPE ALBERTS en STEUR A.G.van der

Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
(Fibulareeks 32.)

(Geïll.)
1e druk 1968 Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 6,50
HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.

Hubert JEDIN (Hrsg.)

HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.
7 Tln. in 10 Bde. vollst.

1e druk 1963 Geb. 6600 Pag. meer informatie  
€ 295,00
HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.

Hubert JEDIN (Hrsg.)

HANDBUCH DER KIRCHENGESCHICHTE.
7 Tln. in 10 Bde. vollst.

(Sonderausgabe.)
1e druk 1985 Ing. 6500 Pag. meer informatie  
€ 125,00
KIRCHE DES GLAUBENS. KIRCHE DER GESCHICHTE.

Hubert JEDIN (Hrsg.)

KIRCHE DES GLAUBENS. KIRCHE DER GESCHICHTE.
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge.

Band I. Kirchengeschichtsschreibung. Italien und das Papsttum. Deutschland, Abendland und Weltkirche. Band II. Konzil und Kirchenreform.
1966 Geb. 1132 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Fossielen of vruchten.

Dr.Auke JELSMA

Fossielen of vruchten.
Omgaan met het verleden van de kerk.

1e druk 1984 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Doopsgezinde zending in Indonesie.

Th.E. JENSMA

Doopsgezinde zending in Indonesie.

(DISS.)
1e druk 1968 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vom deutschen Volk zum deutschen Staat.

Paul JOACHIMSEN

Vom deutschen Volk zum deutschen Staat.
Eine Geschichte des deutschen Nationalbewusstseins.

Bearbeitet und bis in die Gegenwart fortgesetzt von Joachim Leuschner. (met lichte potlood onderstrepingen.)
4e druk 1967 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geschiedenis der Kerk.

Dr.Otto J.de JONG

Geschiedenis der Kerk.
(met enkele onderstrepingen.)

11e druk 1987 Geb. 411 Pag. meer informatie  
€ 12,50
NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS.

Dr.Otto J.de JONG

NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS.

1e druk 1972 Geb. 448 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Verhalen over radicalen.

Drs.J.de JONG

Verhalen over radicalen.
Hoe christenen leefden met macht, oorlog, kerk, bezit, opstand.

1e druk 1984 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ordening van dienst.

K.W.de JONG

Ordening van dienst.
Achtergronden van en ontwikkelingen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

1e druk 1996 Ing. 437 Pag. meer informatie  
€ 15,00
AUKES H.W.F.; Kardinaal de Jong.

Kardinaal Dr.J.de JONG

AUKES H.W.F.; Kardinaal de Jong.
(Biografie.)

(Geïll.)
1e druk 1956 Geb. 571 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kind en klooster in de vroege middeleeuwen.

Mayke de JONG

Kind en klooster in de vroege middeleeuwen.
Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).

(DISS.)
1e druk 1986 Ing. 292 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De Gereformeerde Kerken en “arbeiders”.

A.J. JONKER

De Gereformeerde Kerken en “arbeiders”.

(DISS.)
1e druk 1994 Ing. 264 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Der Taufgottesdienst im Mittelalter bis zur Gegenwart.

Bruno JORDAHN

Der Taufgottesdienst im Mittelalter bis zur Gegenwart.

(Leiturgia. 37.Lieferung.)
1e druk 1966 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Deutschland, Deutschland.

Jochen JUNG (Hrsg.)

Deutschland, Deutschland.
47 Schriftsteller aus der BRD und der DDR schreiben über ihr Land.

1e druk 1979 Geb. 338 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Reformation in Augenzeugenberichten.

Helmar JUNGHANS

Die Reformation in Augenzeugenberichten.
Herausgegeben von Helmar Junghans.

Mit einer Einleitung von Franz Lau. (Geïll.)
2e druk 1967 Geb. 541 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die reformation in Augenzeugenberichten.

Helmar JUNGHANS

Die reformation in Augenzeugenberichten.
Herausgegeben von Helmar Junghans.

Mit einer Einleitung von Franz Lau. (Geïll.)
2e druk 1967 Geb. 541 Pag. meer informatie  
€ 17,50
JONGE Chr.de; De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).

Franciscus JUNIUS

JONGE Chr.de; De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
Onderzoek naar de plaats van het geschrift “Le Paisible Chrestien” (1593) in zijn theologisch denken.

(DISS.)
1e druk 1980 Ing. 316 Pag. meer informatie  
€ 15,00
VENEMANS B.A.; Franciscus Junius en zijn “Eirenicum de pace ecclesiae catholicae”.

Franciscus JUNIUS

VENEMANS B.A.; Franciscus Junius en zijn “Eirenicum de pace ecclesiae catholicae”.
(DISS.)

1e druk 1977 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ambon door de eeuwen.

Ben van KAAM

Ambon door de eeuwen.

(Geïll.)
1e druk 1977 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Parade der mannenbroeders.

Ben van KAAM

Parade der mannenbroeders.
Protestants leven in Nederland 1918-1938. (uitgebreid Geïll.)

1e druk 1964 Ing. 279 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Politieke herinneringen van een randfiguur.

J.de KADT

Politieke herinneringen van een randfiguur.

1e druk 1976 Ing. 253 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Vier eeuwen gingen voorbij (1566-1966).

Ds.J.J. KALMA

Vier eeuwen gingen voorbij (1566-1966).
Een rondgang langs Leeuwardens Hervormde kerken binnen de wallen.

(Geïll.)
1e druk gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Der überforderte schwage Staat.

Gerd-Klaus KALTENBRUNNER (Hrsg.)

Der überforderte schwage Staat.
Sind wir noch regierbar?

1e druk 1975 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wij kiezen voor eenheid.

Wilkin van de KAMP, TAN Joke e.a.

Wij kiezen voor eenheid.
Dertien geestelijke leiders onderschrijven het Manifest van Eenheid.

1e druk 2009 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Wijdere Quakergemeenschap 1949-1990.

Lieuwe van KAMPEN (Red.)

De Wijdere Quakergemeenschap 1949-1990.

1e druk 1991 Ing. 238 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Exil in Frankreich.

Alfred KANTOROWICS

Exil in Frankreich.
Merkwürdigkeiten und Denkwürdigkeiten.

1e druk 1971 Geb. 253 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Kommune der Wiedertäufer.

Horst KARASEK

Die Kommune der Wiedertäufer.
Bericht aus den befreiten und belagerte Stadt Münster 1534.

(Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 155 Pag. meer informatie  
€ 6,50
450 Jahre Reformation in Osnabrück.

Karl George KASTER und STEINWASCHER Gerd (Hrsg.)

450 Jahre Reformation in Osnabrück.
(fraai Geïll.)

(Osnabrücker Kulturdenkmäler – Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt Osnabrück. Band 6. Hrsg. vom Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück und dem Museums- und Kunstverein Osnabrück e.v.)
1e druk 1993 Ing. 656 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Die Vergangenheit als Muster.

E.J. KAUTSKY

Die Vergangenheit als Muster.
Kissingers Analyse der Geschichte und seine Tätigkeit als Staatsmann.

(DISS.)
1e druk 1982 Ing. 268 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die ökumenische Idee seit der Reformation.

Peter KAWERAU

Die ökumenische Idee seit der Reformation.

1e druk 1968 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.

Dr.W.J. KÜHLER

Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.

1e druk 1932 Geb. 478 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.

Dr.W.J. KÜHLER

Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw.

2e druk 1961 Geb. 478 Pag. meer informatie  
€ 25,00
Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland.

Dr.W.J. KÜHLER

Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland.
Gemeentelijk leven 1650-1735.

Met een levensbericht van Wilhelmus Johannes Kühler door Mr.Chr.P.van Eeghen.
1e druk 1950 Geb. 79 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het Socinianisme in Nederland.

Dr.W.J. KÜHLER

Het Socinianisme in Nederland.

1e druk 1912 Ing. 299 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Het Socinianisme in Nederland. (Facsimile herdruk van de uitgave 1912.)

Dr.W.J. KÜHLER

Het Socinianisme in Nederland. (Facsimile herdruk van de uitgave 1912.)
Voorzien van een inleiding door Dr.Aart de Groot en vermeerder met een register samengesteld door Dirk Visser.

1e druk 1980 Ing. 312 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Faschismustheorien.

Reinhard KÜHNL

Faschismustheorien.
Texte zur Faschismusdiskussion 2. Ein Leitfaden.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1979 Ing. 333 Pag. meer informatie  
€ 4,50
365 Heiligendagen.

Kees van KEMENADE en SPAPENS Paul

365 Heiligendagen.
Folklore, gebruiken, iconografie, legenden, namen, weerspreuken.

(Geïll.)
4e druk 1993 Ing. 336 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De navolging van Christus.

Thomas á KEMPIS

De navolging van Christus.
Uit het Latijn vertaald door Dr.Is.van Dijk.

2e druk 1916 Geb. 252 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Memoiren eines Diplomaten.

George F. KENNAN

Memoiren eines Diplomaten.

3e druk 1982 Ing. 583 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepalingen.

KERKORDE

Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de overgangsbepalingen.

2 delen.
2e druk 2004 Ing. 480 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

KERKORDE

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

1e druk 1973 Geb. 151 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

KERKORDE

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Vastgesteld door de generale synode van Assen (1957) met de door volgende synoden daarin aangebrachte wijzigingen en aangevuld met een aantal annexe bepalingen uitgegeven op last van de generale synode Sneek (1969) van deze Kerken.
1e druk 1971 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

KERKORDE

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Vastgesteld door de generale synode van Assen (1957) met de door volgende synoden daarin aangebrachte wijzigingen, aangevuld met uitvoeringsbepalingen. Uitgave 1991 e.v.jr.
1e druk 1991 Ing. 243 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.

KERKORDE

Ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
Toelichtingen bij de ontwerp-ordinanties.

Handreiking bij de ontwerpordinanties. 3 delen,
1e druk 1997 Geb./Ing. 360 Pag. meer informatie  
€ 10,00
PFÜLF Otto S.J.; Bischof von Ketteler (1811-1877).

Bischof W.E.Freiherr von KETTELER

PFÜLF Otto S.J.; Bischof von Ketteler (1811-1877).
Eine geschichtliche Darstellung.

3 Bde.
1e druk 1899 Geb. 1309 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Das Spektrum Europas.

Graf Hermann KEYSERLING

Das Spektrum Europas.

3e druk 1928 Geb. 495 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Neuentstehende Welt.

Graf Hermann KEYSERLING

Die Neuentstehende Welt.

1e druk 1926 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Koning Willem III 1817-1890.

J.G. KIKKERT

Koning Willem III 1817-1890.
Biografie.

(Geïll.)
1e druk 1990 Geb. 408 Pag. meer informatie  
€ 15,00
B1. ANDRESEN Carl; Einführung in die Christliche Archäologie.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

B1. ANDRESEN Carl; Einführung in die Christliche Archäologie.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1971 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00
E. HAENDLER Ger; Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmission. STÖKL Günther; Geschichte der Slavenmission.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

E. HAENDLER Ger; Geschichte des Frühmittelalters und der Germanenmission. STÖKL Günther; Geschichte der Slavenmission.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1961 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 7,50
G2. SCHMIDT Martin Anton; Scholastik. GOLDAMMER Kurt; Kirchliche Kunst im Mittelalter.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

G2. SCHMIDT Martin Anton; Scholastik. GOLDAMMER Kurt; Kirchliche Kunst im Mittelalter.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1969 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 8,50
H1. MOELLER Bernd; Spätmittelalter.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

H1. MOELLER Bernd; Spätmittelalter.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk Z.jr. Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 5,00
K. LAU Franz und BIZER Ernst; Reformationsgeschichte Deutschlands.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

K. LAU Franz und BIZER Ernst; Reformationsgeschichte Deutschlands.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1964 Ing. 170 Pag. meer informatie  
€ 10,00
L1. SCHMIDT Kurt Dietrich; Die katholische Reform und die Gegenreformation.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

L1. SCHMIDT Kurt Dietrich; Die katholische Reform und die Gegenreformation.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1975 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 6,50
M1. ONASCH Konrad; Russische Kirchengeschichte.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

M1. ONASCH Konrad; Russische Kirchengeschichte.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1967 Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 7,50
M2. STRASSER-BERTRAND O.E. und JONG OTTO J.de; Geschichte des Protestantismus in Frankreich und den Niederlanden.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

M2. STRASSER-BERTRAND O.E. und JONG OTTO J.de; Geschichte des Protestantismus in Frankreich und den Niederlanden.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1975 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 8,50
M3. LINDHARDT Poul Georg; Skandinavische Kirchengeschichte seit dem 16.Jahrhundert.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

M3. LINDHARDT Poul Georg; Skandinavische Kirchengeschichte seit dem 16.Jahrhundert.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1982 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
N1. HEYER Friedrich; Die katholische Kirche von 1648 bis 1870.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

N1. HEYER Friedrich; Die katholische Kirche von 1648 bis 1870.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1963 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 10,00
N2. MARON Gottfried; Die römisch-katholische Kirche von 1870 bis 1970.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

N2. MARON Gottfried; Die römisch-katholische Kirche von 1870 bis 1970.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1972 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 10,00
P. FLÜCKIGER Felix und ANZ Wilhelm; Theologie und Philosophie im 19.Jahrhundert.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

P. FLÜCKIGER Felix und ANZ Wilhelm; Theologie und Philosophie im 19.Jahrhundert.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1975 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 12,50
R1. BEYREUTHER Erich; Die Erweckungsbewegung.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

R1. BEYREUTHER Erich; Die Erweckungsbewegung.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1963 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 5,00
R2. KUPISCH Karl; Deutschland im 19. und 20.Jahrhundert.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

R2. KUPISCH Karl; Deutschland im 19. und 20.Jahrhundert.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1966 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 7,50
S. KAWERAU P., BEGRICH M. und JACOBS M.; Kirchengeschichte Amerika.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

S. KAWERAU P., BEGRICH M. und JACOBS M.; Kirchengeschichte Amerika.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1963 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 6,50
T. GENSICHEN H.-W.; Missionsgeschichte der neueren Zeit.

Kirche in ihrer Geschichte (Die)

T. GENSICHEN H.-W.; Missionsgeschichte der neueren Zeit.

Die Kirche in ihrer Geschichte. Ein Handbuch, begründet von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf, herausgegeben von Bernd Moeller.
1e druk 1961 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung.

Otto KIRCHHEIMER

Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung.
Herausgegeben von Wolfgang Luthardt.

1e druk 1976 Ing. 255 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Economics of Anabaptism 1525-1560.

Peter James KLASSEN

The Economics of Anabaptism 1525-1560.

(Studies in European History III.)
1e druk 1964 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Persilscheine und falsche Pässe.

Ernst KLEE

Persilscheine und falsche Pässe.
Wie die Kirchen den Nazis halfen.

(Geïll.)
1e druk 1991 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Veertig jaar orde in de Hervormde Kerk?

Drs.Th. KLEIN (Red.)

Veertig jaar orde in de Hervormde Kerk?
Schetsen rond de hervormde kerkorde.

Met bijdragen van: Ds.B.J.Aalbers, Prof.Dr.A.van de Beek, Ds.S.Kooistra en Ds.A.W.Kranenburg.
1e druk 1992 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865.

Dr.M.Elisabeth KLUIT

Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865.

1e druk 1970 Geb. 534 Pag. meer informatie  
€ 37,50
HET RÉVEIL IN NEDERLAND 1817-1854.

Dr.M.Elisabeth KLUIT

HET RÉVEIL IN NEDERLAND 1817-1854.
Met een “ter inleiding” van Dr.N.Japikse.

Met 42 afbeeldingen.
1e druk 1936 Geb. 341 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Nader over het Réveil.

Dr.M.Elisabeth KLUIT

Nader over het Réveil.
Vijf schetsen.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Toewijding en dienst.

Prof.Dr.David KNOWLES

Toewijding en dienst.
Geschiedenis van het monnikenleven.

(uitgebreid Geïll.)
1e druk 1968 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Heinemann und die Deutschlandfrage.

Diether KOCH

Heinemann und die Deutschlandfrage.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1972 Geb. 570 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das Duell.

Peter KOCH

Das Duell.
Franz Josef Strauss gegen Helmut Schmidt.

(Geïll.)
1e druk 1979 Ing. 290 Pag. meer informatie  
€ 6,50
KRULL Dr.A.F.; Jacobus Koelman.

Jacobus KOELMAN

KRULL Dr.A.F.; Jacobus Koelman.
Eene Kerkhistorische Studie.

Reprint. (DISS.)
1e druk 1972 Ing. 416 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vier eeuwen domineesland.

N.H. KOERS (Red.)

Vier eeuwen domineesland.
Met bijdragen van F.A.van Lieburg, M.den Dulk, A.J.Klei en T.G.Kootte.

(Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent, Utrecht 5 april-17 augustus 1997.) (groot formaat. / fraai Geïll.)
1e druk 1997 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zending als dienst.

C.H. KOETSIER

Zending als dienst.
De houding van zending en kerk ten opzichte van sociaal-economische vraagstukken in Indonesië, in het bijzonder op Midden-Java.

(Geïll.) met potloodstrepen en -aantekeningen in de marge.
1e druk 1975 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50
The Old Catholic Church of the Netherlands.

Prof.M. KOK

The Old Catholic Church of the Netherlands.

(Geïll.)
1e druk 1946 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis.

J.A.de KOK o.f.m.

Drie eeuwen Westeuropese Kerkgeschiedenis.
Een inleiding: 1680 tot heden.

1e druk 1979 Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wenzeslaus Linck; Erbauungsschriften.

Helmich von der KOLK (Hrsg.)

Wenzeslaus Linck; Erbauungsschriften.
Eigene Schriften aus den Jahren 1526-1536 nebst vier von Linck übersetzten bzw.

Neu herausgegebenen Schriften aus den Jahren 1524 und 1525. (Quellen und Forschungen zur Erbauungsliteratur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. Band IX.)
1e druk 1978 Ing. 347 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Leven van de geef.

Bozena KOMÁRKOVÁ

Leven van de geef.
Christen-zijn in Tsjechië onder het nationaal-socialisme en het communisme.

1e druk 1998 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ontwaakt, gij die slaapt!

Dr.J. KOMMERS

Ontwaakt, gij die slaapt!
(DISS.)

Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw.
1e druk 2005 Geb. 592 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.

J.de KONING

Studiën over de El-Amarnabrieven en het Oude Testament inzonderheid uit historisch oogpunt.

(DISS.)
1e druk 1940 Ing. 557 Pag. meer informatie  
€ 22,50
MARCHAL Dr.G.W.; JAN KOOPMANS.

Dr.J. KOOPMANS

MARCHAL Dr.G.W.; JAN KOOPMANS.
Dienaar tot de oogst.

1985 Ing. 524 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Als een lelie onder de doornen.

T.L. KORPORAAL

Als een lelie onder de doornen.
Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.

(Geïll. met alle kerkzegels.)
1e druk 1996 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Das Glück des Alltags.

Rainer KORTE

Das Glück des Alltags.
Weniger Vorurteile – mehr Verständnis.

1e druk 1979 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geschichte – Vor den letzten Dingen.

Siegfried KRACAUER

Geschichte – Vor den letzten Dingen.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1971 Ing. 317 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Quellen zur Geschichte der Täufer.

Dr.Manfred KREBS

Quellen zur Geschichte der Täufer.
IV.Band. Baden und Pfalz.

(Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. Herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte. Band XXII. Quellen zur Geschichte der Täufer IV.)
1e druk 1951 Geb. 589 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Als de Koning dit eens wist…!

Charel B. KROL

Als de Koning dit eens wist…!
Over gezag en kennis, onschendbaarheid en onfeilbaarheid, in hun onderlinge historie.

(DISS.)
1e druk 1994 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Een warme wereld.

Erwin KROLL

Een warme wereld.
Een positieve kijk op ons klimaat.

1e druk 2007 Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BROUWER Dr.K.J.;Dr.A.C.Kruyt.

Dr.A.C. KRUYT

BROUWER Dr.K.J.;Dr.A.C.Kruyt.
Dienaar der Toradja’s.

(Geïll.)
1e druk 1951 Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uitzien naar de zin.

Dr.R. KUIPER

Uitzien naar de zin.
Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing.

1e druk 1996 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zelfbeeld en wereldbeeld.

Dr.R. KUIPER

Zelfbeeld en wereldbeeld.
Antirevolutionairen en het buitenland, 1848-1905.

(DISS.)
1e druk 1992 Ing. 317 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (110 v.Chr. – 1903).

J. KUIPER

Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Nederlandsche Volk (110 v.Chr. – 1903).
Aan ons volk verhaald.

(Tweede herziene en vermeerderde druk, met een inleidend woord van Dr.P.J.Kromsigt.)
2e druk 1903 Geb. 808 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Het kabinet Heemskerk 1908-1913.

D.Th. KUIPER EN G.J.SCHUTTE (red.)

Het kabinet Heemskerk 1908-1913.
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 18.

(Geïll.)
1e druk 2010 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het liep op rolletjes.

Dick KUIPER en VREE Jasper (Red.)

Het liep op rolletjes.
De eenwording van protestants-christelijk Nederland per rail 1839-1939.

(Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800. Jaargang 15.) Geïll.
1e druk 2007 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kerkzang in de Nederlanden.

Dr.P.G. KUNST

Kerkzang in de Nederlanden.

(Geïll.)
1e druk 1981 Ing. 199 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Das Jahrhundert des Sozialismus und die Kirche.

Karl KUPISCH

Das Jahrhundert des Sozialismus und die Kirche.

1e druk 1958 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus 1871-1945.

Karl KUPISCH

Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus 1871-1945.

1e druk 1965 Ing. 318 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus von 1945 bis zur Gegenwart.

Karl KUPISCH

Quellen zur Geschichte des deutschen Protestantismus von 1945 bis zur Gegenwart.

1e druk 1971 Ing. 298 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zwischen Idealismus und Massendemokratie.

Karl KUPISCH

Zwischen Idealismus und Massendemokratie.
Eine geschichte der evangelischen Kirche in Deutschland von1815-1945.

4e druk 1963 Geb. 296 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Quellen zur Geschichte des Protestantismus 1871 bis 1945.

Karl KUPISCH (Hrsg.)

Quellen zur Geschichte des Protestantismus 1871 bis 1945.

1e druk 1965 Ing. 318 Pag. meer informatie  
€ 10,00
BRUIJN Dr.J.de (Red.); Gesprekken met Kuyper.

Dr.A. KUYPER

BRUIJN Dr.J.de (Red.); Gesprekken met Kuyper.
Aantekeningen van A.W.F.Idenburg over gesprekken met Dr.A.Kuyper uit 1920.

(Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden.)
1e druk 1989 Ing. 35 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BRUIJN Dr.J.de (Red.); Kuyper herdacht.

Dr.A. KUYPER

BRUIJN Dr.J.de (Red.); Kuyper herdacht.
(Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden.)

Toespraken gehouden op donderdag 29 oktober 1987 in de Grote Kerk van Maassluis t.g.v. de opening van de tentoonstelling “Abraham Kuyper – Leven en werk in beeld”.
1e druk 1987 Ing. 39 Pag. meer informatie  
€ 5,00
BRUIJN Prof.Dr.J.de; “Kuyper ist ein luegner”.

Dr.A. KUYPER

BRUIJN Prof.Dr.J.de; “Kuyper ist ein luegner”.
De kabinetsformatie van 1901.

(Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1800-heden.)
1e druk 2001 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Labadisten yn Wiuwert.

Jean de LABADIE

Labadisten yn Wiuwert.
(Themanummer van It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy.)

Onder redactie van J.W.van der Heide, A.Sybrandy en K.de Vries. Met bijdragen van Dr.K.de Vries, O.Santema, Prof.Dr.S.van der Linde, Prof.Dr.C.van der Woude, Dieuwke Winsemius, Ds.A.Sybrandy, Drs.G.Abma, Drs.J.W.van der Heide en Dr.J.S.Postma.
1e druk 1976 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Oudkatholieke Kerk van Nederland.

E. LAGERWEY

De Oudkatholieke Kerk van Nederland.
Haar leer en leven, door E.Lagerwey, bisschop van Deventer.

(Geïll.)
1e druk 1951 Geb. 136 Pag. meer informatie  
€ 7,50
La Méthode Historique.

Le P.Marie-Joseph LAGRANGE

La Méthode Historique.
Édition Augmentée.

(Études Bibliques.)
1e druk 1904 Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Samuel Johnson and his World.

Margaret LANE

Samuel Johnson and his World.

(Geïll.)
1e druk 1975 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Puritanismus und Pietismus.

August LANG

Puritanismus und Pietismus.
Studien ihrer Entwicklung von M.Butzer bis zum Methodismus.

1e druk 1972 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 20,00
An Encyclopedia of World History.

Prof.Dr.William L. LANGER

An Encyclopedia of World History.
Ancient, Medieval, and Modern.

Chronologically Arranged. Fifth Edition: Revised and Enlarged with Maps and Genealogical Tables. (2 columns. / Geïll.)
5e druk 1972 Geb. 1610 Pag. meer informatie  
€ 27,50
JOHANN CASPAR LAVATERS AUSGEWÄHLTE WERKE.

Johann Kaspar LAVATER

JOHANN CASPAR LAVATERS AUSGEWÄHLTE WERKE.
Herausgegeben von Prof.Dr.Ernst Staehelin

1. Band: Die neue Kreatur in Christo. Ca. 1748-1772. 2. Band: Gott schuff den Menschen sich zum Bilde. 1772-1779. 3. Band: Sehet, welch ein Mensch! 1779-1790. 4. Band: Gerechtigkeit, Freiheit, Menschlichkeit. 1791-1801. (mit 4 Porträten.)
1e druk 1943 Geb. 1076 Pag. meer informatie  
€ 62,50
JOHANNES Ant.; Johann Kaspar Lavater als pastor.

Johann Kaspar LAVATER

JOHANNES Ant.; Johann Kaspar Lavater als pastor.
(DISS.)

1976 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Europa.

Paul Michael LÜTZELER

Europa.
Analysen und Visionen der Romantiker.

Herausgegeben und eingeleitet von Paul Michael Lützeler. Mit zeitgenössischen Portraits
1e druk 1982 Ing. 465 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Weltgeschichte und Heilsgeschehen.

Karl LÖWITH

Weltgeschichte und Heilsgeschehen.
Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie.

2e druk 1953 Ing. 231 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Le Protestant Français.

Émile G. LÉONARD

Le Protestant Français.

1e druk 1955 Ing. 316 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945, gesammelt von Annedore Leber.

Annedore LEBER

Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 1933-1945, gesammelt von Annedore Leber.
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit Wully Brandt und Karl Dietrich Bracher.

(Geïll.)
1e druk 1954 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 20,00
DE GODSDIENSTEN DER WERELD.   2 delen,

Prof.Dr.G.van der LEEUW

DE GODSDIENSTEN DER WERELD. 2 delen,
Derde, bijgewerkte en vernieuwde druk onder redactie van Prof.Dr.C.J.Bleeker.

Aan dit godsdiensthistorisch handboek werkten mede: Prof.Dr.J.N.Bakhuizen van den Brink, Prof.Dr.M.A.Beek, Prof.Dr.F.M.Th.de Liagre Böhl, Prof.Dr.M.Buber, Prof.Dr.A.de Buck, Prof.Dr.J.J.L.Duyvendak, Prof.Dr.B.Faddegon, Guda E.G.van Giffen-Duyvis, Prof.Dr.A.G.van Hamel, Dr.A.A.Kampman, Prof.Dr.J.H.Kramers, Prof.Dr.C.C.Krieger, Prof.Dr.G.van der Leeuw, Drs.J.P.Lettinga, Prof.Dr.J.Lindeboom, Dr.R.van der Meulen, Prof.Dr.J.Ph.Vogel, Prof.Dr.Jan de Vries en Prof.Dr.H.Wagenvoort.
3e druk 1955 Geb. 1164 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Christianity in World History.

Arend Th. Van LEEUWEN

Christianity in World History.
The Meeting of the Faiths of East and West.

(With a Foreword by Dr.Hendrik Kraemer.)
1e druk 1964 Geb. 487 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het christendom in de wereldgeschiedenis.

Arend Th. Van LEEUWEN

Het christendom in de wereldgeschiedenis.
Met een voorwoord van Dr.H.Kraemer.

1e druk 1966 Geb. 391 Pag. meer informatie  
€ 15,00
MEES E.L.H.J.; Het debat rond “Christianity in World History” van Dr.A.Th.van Leeuwen.

Arend Th. Van LEEUWEN

MEES E.L.H.J.; Het debat rond “Christianity in World History” van Dr.A.Th.van Leeuwen.
(Doctoraalscriptie.)

(groot formaat. / cyclostyle.)
1e druk 1971 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Beeld en Gelijkenis.

Leiden

Beeld en Gelijkenis.
Schilderingen in een Schuilkerk.

De geschilderde panelen in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Leiden. Tekst: L.Byvanck-Quarles van Ufford en J.Happee. (Oblong. / Geïll.)
1e druk Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden 1638-1938.

Leiden

Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden 1638-1938.
Bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar Kerkgebouw.

(Geïll.)
1e druk 1938 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De vrijheid op het altaar geheven.

Drs.H.G. LEIH

De vrijheid op het altaar geheven.
De Franse revolutie en het christendom.

1989 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.

Drs.H.G. LEIH

Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kampen 1895-1994.

(Geïll.)
1e druk 1994 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Keuze uit zijn werken.

Wladimir Iljitsj LENIN

Keuze uit zijn werken.
Deel 1. 1895-1913. deel 2. 1914-1917. deel 3. 1917-1923.

In het Nederlands vertaald door A.J.Gerritsen en J.B.de Klerk.
1e druk Geb. 1883 Pag. meer informatie  
€ 35,00
De Uithangteekens. (2 delen.)

Mr.J.van LENNEP en GOUW J.ter

De Uithangteekens. (2 delen.)
Met etsen van F.W.Zürcher.

(Facs. reprint van de uitgave 1868) Geïll.
1e druk Z.jr. Geb. 902 Pag. meer informatie  
€ 42,50
Uithangtekens, gevelstenen en opschriften.

Mr.J.van LENNEP en GOUW J.ter

Uithangtekens, gevelstenen en opschriften.
(Naar de oorspronkelijke editie uitgegeven door N.V.Foresta-Groningen.)

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kerk in Perspectief.

G.J. LEPOETER

Kerk in Perspectief.
Verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldingen.

(Kapelle/Wemeldingen 1989, in opdracht van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Kerk te Wemeldingen.) Geïll.
1e druk 1989 Geb. 131 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Europa und Asien.

Theodor LESSING

Europa und Asien.
Untergang der Erde am Geist.

(Fünfte, völlig neu gearbeitete Auflage.)
5e druk 1929 Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kindheit im Exil.  (Roman.)

Shmarya LEVIN

Kindheit im Exil. (Roman.)

1935 Geb. 326 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The English Congregational Church, Portlandstreet, Aberystwyth 1866-1966.

W.J. LEWIS

The English Congregational Church, Portlandstreet, Aberystwyth 1866-1966.

(Geïll.)
1e druk 1966 Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Origins and Characteristics of Anabaptism.

Marc LIENHARD (Ed.)

The Origins and Characteristics of Anabaptism.
Proceedings of the Colloquiem organized by the Faculty of Protestant Theology of Strasbourg.

With an extensive Bibliography. (International Archives of the History of Ideas. Vol.87.) Nieuwprijs € 329,00
1e druk 1977 Geb. 254 Pag. meer informatie  
€ 47,50
Drie generaties spreken over Bart de Ligt (1883-1938).

Bart de LIGT

Drie generaties spreken over Bart de Ligt (1883-1938).
Als vredes-aktivist, christen-socialist, vrijdenker en humanist.

Een herdenkingsboek onder redaktie van Herman Noordegraaf en Wim Robben. (Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 286 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus.

Rudolf LILL

Geschichte Italiens vom 16.Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus.

1e druk 1980 Geb. 362 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De eerste steen gelegd.

Dr.H.van der LINDE

De eerste steen gelegd.
De eerste Assemblée van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam 1948.

(Geïll.)
1e druk 1949 Geb. 280 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gods wereldhuis.

Dr.J.M.van de LINDE

Gods wereldhuis.
Voordrachten en opstellen over de geschiedenis van zending en oecumene.

(met een enklele onderstreping.)
1e druk 1980 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Werkelijk, ik kan alles.

Maarten van der LINDE

Werkelijk, ik kan alles.
Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966.

(DISS.)
1e druk 1995 Ing. 536 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Opgang en voortgang der Reformatie.

Prof.Dr.S.van der LINDE

Opgang en voortgang der Reformatie.
Een keuze uit lezingen en artikelen van Prof.Dr.S.van der Linde.

(Incl. zijn afscheidscollege: Gisbertus Voetius in zijn conflict met Jean de Labadie.)
1e druk 1976 Geb. 281 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme.

Prof.Dr.S.van der LINDE

Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme.

Een bundel studies over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme, aangeboden aan Prof.Dr.S.van der Linde bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Onder redactie van Dr.W.Balke, Prof.Dr.C.Graafland en Ds.H.Harkema.
1e druk 1976 Geb. 310 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.

Dr.J. LINDEBOOM

De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden.

1e druk 1946 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Stiefkinderen van het christendom.

Dr.J. LINDEBOOM

Stiefkinderen van het christendom.
(Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1929.)

1e druk 1973 Geb. 403 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Witte zuster in donker Afrika.

Joke LINDERS

Witte zuster in donker Afrika.
Portret van een boerenfamilie.

(Geïll.)
1e druk 2008 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Herinneringen uit den tijd der Doleantie.

C.A. LINGBEEK

Herinneringen uit den tijd der Doleantie.

1e druk 1929 Geb. 170 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Anwalt der Welt.

Dr.Manfred LINZ

Anwalt der Welt.
Zur Theologie der Mission.

1e druk 1964 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De grondslagen van de politieke wetenschap.

Leslie LIPSON

De grondslagen van de politieke wetenschap.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1967 Ing. 543 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Wir sind das Abendland.

Ivar LISSNER

Wir sind das Abendland.
Gestalten, Mächte und Schicksale Europas durch 7000 Jahre.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1980 Ing. 632 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Das Selbstverständnis der Täufer.

F.H. LITTELL

Das Selbstverständnis der Täufer.

(met een enkel streepje.)
1e druk 1966 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Der moderne Katholizismus.

Walther von LOEWENICH

Der moderne Katholizismus.
Erscheinung und Probleme.

1e druk 1955 Geb. 461 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Geschichte der Kirche.

Walther von LOEWENICH

Die Geschichte der Kirche.
I. Altertum und Mittelalter. II. Reformation und Neuzeit.

(2 bänden.)
1e druk 1964 Ing. 383 Pag. meer informatie  
€ 10,00
VADERLANDSE KERKGESCHIEDENIS.

J.C.van der LOOS

VADERLANDSE KERKGESCHIEDENIS.
Uit de zeven Noordelijke Provinciën sinds het Concilie van Trente.

5 banden, (Geïll.)
1e druk 1946 Geb. 2381 Pag. meer informatie  
€ 55,00
De acht doodzonden van de beschaafde mensheid.

Prof.Dr.K. LORENZ

De acht doodzonden van de beschaafde mensheid.
Ingeleid door Dr.D.Hillenius.

1e druk 1973 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Die Reformation in Deutschland.

Prof.Dr.Joseph LORTZ

Die Reformation in Deutschland.
Erster Band: Voraussetzungen. Aufbruch. Erste Erscheinung. Zweiter Band: Ausbau der Fronten. Unionsversuche. Ergebnis.

(Unveränderte Neuausgabe. Mit einem Nachwort von Peter Manns.) met een enkel potlood streepje.
6e druk 1982 Geb. 841 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung.

Prof.Dr.Joseph LORTZ

Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung.
Band I. Altertum und Mittelalter. Band II. Neuzeit.

(Geïll.) 2 Bde.
1e druk 1962 Geb. 1146 Pag. meer informatie  
€ 42,50
Beknopte geschiedenis van de Reformatie.

Joseph LORTZ und ISERLOH Erwin

Beknopte geschiedenis van de Reformatie.
Oorzaken – Verloop – Invloed.

1e druk 1971 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kleine Reformationsgeschichte.

Joseph LORTZ und ISERLOH Erwin

Kleine Reformationsgeschichte.
Ursache – Verlauf – Wirkung.

1e druk 1969 Ing. 360 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Van Geert Groote tot Erasmus.

Cornelis LOS

Van Geert Groote tot Erasmus.
De Broeders des gemenen levens en de navolging van Christus.

1e druk 1984 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Teilung der Welt.

Wilfried LOTH

Die Teilung der Welt.
Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955.

1e druk 1980 Ing. 354 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Die Quäker.

Harold LOUKES

Die Quäker.

1e druk 1965 Geb. 186 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The American Pietism of Cotton Matter.

Prof.Dr.Richard F. LOVELACE

The American Pietism of Cotton Matter.
Origins of American Evangelicalism.

(met enkele lichte potlood streepjes.)
1e druk 1979 Ing. 360 Pag. meer informatie  
€ 10,00
WOUDE C.van der; Sibrandus Lubbertus.

Sibrandus LUBBERTUS

WOUDE C.van der; Sibrandus Lubbertus.
Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.

(DISS.)
1e druk 1963 Ing. 623 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De gouden tijd der renaissance.

Jean LUCAS-DUBRETON

De gouden tijd der renaissance.

1e druk 1959 Ing. 261 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Genie und Charakter.

Emil LUDWIG

Genie und Charakter.
Zwanzig männliche Bildnisse.

(Mit den Bildnissen.)
1e druk 1926 Geb. 285 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De orgelpijp uit.

A.C.M. LUTEIJN

De orgelpijp uit.

(fraai Geïll.)
1e druk 1976 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Een grensgeval.

B.A.M. LUTTIKHUIS

Een grensgeval.
Oorsprong en functie van het territoriale beginsel in het gereformeerde kerkrecht.

(DISS.)
1e druk 1992 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De laatste tijd.

P. LUYKX en BOOTSMA N. (Red.)

De laatste tijd.
Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw.

Met een voorwoord van A.F.Manning.
1e druk 1987 Ing. 368 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Twentieth-Century Religious Thought.

Prof.Dr.John MACQUARRIE

Twentieth-Century Religious Thought.

2e druk 1967 Ing. 391 Pag. meer informatie  
€ 12,50
100 jaar Gereformeerd jeugdwerk.

Aart MAK

100 jaar Gereformeerd jeugdwerk.

(Oblong. / Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De eeuw van mijn vader.

Geert MAK

De eeuw van mijn vader.

(Geïll.)
17e druk 2001 Ing. 523 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gedoemd tot kwetsbaarheid.

Geert MAK

Gedoemd tot kwetsbaarheid.

1e druk 2005 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Hoe God verdween uit Jorwerd.

Geert MAK

Hoe God verdween uit Jorwerd.
Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.

(Geïll.)
27e druk 2002 Ing. 313 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.

Geert MAK

Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.

6e druk 1998 Ing. 361 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages.

Geert MAK en STIPRIAAN René van

Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages.

3e druk 1999 Ing. 328 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kosovo.

Dr.Noel MALCOLM

Kosovo.
A Short History.

1e druk 1998 Geb. 526 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking.

A. MALJAARS

Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking.
Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie.

(DISS.)
1e druk 1996 Ing. 344 Pag. meer informatie  
€ 15,00
TODD Olivier; Anré Malraux. Une vie.

André MALRAUX

TODD Olivier; Anré Malraux. Une vie.

(Geïll.)
1e druk 2001 Ing. 984 Pag. meer informatie  
€ 12,50
1914-1939. Een dynamische tijd.

H.Ch.G.J.van der MANDERE

1914-1939. Een dynamische tijd.

(Geïll.)
1e druk 1939 Geb. 382 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Riskante humaniteit.

Dr.Gerrit MANENSCHIJN

Riskante humaniteit.
Over de civilisatie van de gewelddadige mens.

(met potlood strepen, vnl. in de marge.)
1e druk 2002 Geb. 372 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Deutsche Geschichte 1919-1945.

Golo MANN

Deutsche Geschichte 1919-1945.

(Überarbeitete Ausgabe.)
1e druk 1984 Ing. 250 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ARNOLD Heinz Ludwig (Hrsg.); Heinrich Mann.

Heinrich MANN

ARNOLD Heinz Ludwig (Hrsg.); Heinrich Mann.
Text und Kritik.

2e druk 1974 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Revolution oder Reform?

Herbert MARCUSE und POPPER Karl

Revolution oder Reform?
Herbert Marcuse und Karl Popper, eine Konfrontation.

1e druk 1971 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Theologie der missionarischen Verkündigung.

Hans Jochen MARGULL

Theologie der missionarischen Verkündigung.
Evangelisation als oekumenisches Problem.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1959 Geb. 336 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zur Sendung der Kirche.

Hans Jochen MARGULL (Hrsg.)

Zur Sendung der Kirche.
Material der ökumenische Bewegung.

(Theologische Bücherei. Mission und Ökumene. Band 18.)
1963 Ing. 378 Pag. meer informatie  
€ 12,50
GRAAFF B.J.W.de; Dichter-soldaat.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

GRAAFF B.J.W.de; Dichter-soldaat.
Uit het leven van Filips Marnix, heer van St.Aldegonde.

2 delen. deel I. Eerste boek: Onder het Kruis. Tweede boek: Ministre et Serviteur. Deel II, Derde boek: Raadsman en Vriend. Vierde boek: Repos ailleurs.
1970 Geb. 530 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Marnix van Sinte Aldegonde.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

Marnix van Sinte Aldegonde.
Officieel Gedenkboek.

Met bijdragen van Dr.Hans van Werveke, Prof.Dr.Leo van Essen, Prof.Dr.J.W.Bakhuizen van den Brink, Mr.Frans Wittemans, Prof.Dr.Paul de Keyser, Prof.Dr.L.Knappert, Prof.Dr.R.Verdeyen, Prof.Gustave Charlier, Prof.Tobie Jonckheere, Dr.H.A.Enno van Gelder, Dr.J.H.Kernkamp en Prosper Arents. (fraai Geïll.)
1e druk 1939 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 22,50
SCHELVEN Dr.A.A.van; Marnix van Sint Aldegonde.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

SCHELVEN Dr.A.A.van; Marnix van Sint Aldegonde.

(Groote figuren uit ons verleden. Deel I.) Geïll.
1e druk 1939 Ing. 238 Pag. meer informatie  
€ 17,50
SCHELVEN Dr.A.A.van; Marnix van Sint Aldegonde.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

SCHELVEN Dr.A.A.van; Marnix van Sint Aldegonde.
(Groote figuren uit ons verleden. Deel I.)

(Geïll.)
1e druk 1939 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 20,00
TJALMA Dr.G.; Philips van Marnix, heer van St.Aldegonde.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

TJALMA Dr.G.; Philips van Marnix, heer van St.Aldegonde.
Historisch-dogmatische studie.

1896 Ing. 381 Pag. meer informatie  
€ 22,50
TUNDERMAN Ds.J.W.; Marnix van St.Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.

Philips van MARNIX ( Heer van St.Aldegonde)

TUNDERMAN Ds.J.W.; Marnix van St.Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.

Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Der Bürgerkrieg in Frankreich.

Karl MARX

Der Bürgerkrieg in Frankreich.

Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation vermehrt durch die beiden Adressen des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg und durch eine Einleitung von Friedrich Engels.
1e druk 1952 Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
TROMP Bart; Karl Marx.

Karl MARX

TROMP Bart; Karl Marx.

(Over leven en werk van Karl Marx 1818-1883.)
1e druk 1983 Ing. 179 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De intellectuele emancipatie der katholieken.

Dr.M. MATTHIJSSEN

De intellectuele emancipatie der katholieken.
Historische en sociografische analyse van het Nederlands katholiek middelbaar onderwijs.

(met uitvouwbare kaart.)
1e druk 1958 Geb. 213 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Christian Wittness in the Resistance.

Philippe MAURY and SCHANKE Andreas (Ed.)

Christian Wittness in the Resistance.
Experiences of some Members of European Student Christian Movements 1939-1945.

1e druk 1947 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Social Basis of European Fascist Movements.

Detlef MÜHLBERGER (Ed.)

The Social Basis of European Fascist Movements.

1e druk 1987 Ing. 356 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Kirchengeschichte.

Prof.Dr.Karl MÜLLER

Kirchengeschichte.
Erster Band, Erster Halbband. (ist alles!)

Dritte Auflage, neu überarbeitet in Gemeinschaft mit Hans Frh. Von Campenhausen. (Met potloodonderstrepingen en -bijschrijvingen.)
3e druk 1941 Geb. 894 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Katholische Kirche und National-Sozialismus.

Hans MÜLLER (Hrg.)

Katholische Kirche und National-Sozialismus.

1e druk 1965 Ing. 374 Pag. meer informatie  
€ 7,50
BLOCH Ernst; Thomas Münzer.

Thomas MÜNTZER

BLOCH Ernst; Thomas Münzer.
Theoloog van de revolutie.

1e druk 1969 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 7,50
ELLIGER Walter; Aussenseiter der Reformation: Thomas Müntzer.

Thomas MÜNTZER

ELLIGER Walter; Aussenseiter der Reformation: Thomas Müntzer.
Ein Knecht Gottes.

(met enkele lichte potloodstreepjes.)
1e druk 1975 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ELLIGER Walter; Thomas Müntzer.

Thomas MÜNTZER

ELLIGER Walter; Thomas Müntzer.
Leben und Werk.

3e druk 1976 Geb. 850 Pag. meer informatie  
€ 32,50
FRIESEN Abraham und GOERTZ Hans-Jürgen (Hrsg.); Thomas Müntzer.

Thomas MÜNTZER

FRIESEN Abraham und GOERTZ Hans-Jürgen (Hrsg.); Thomas Müntzer.

(Wege der Forschung. Band CDXCI.)
1e druk 1978 Geb. 545 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Schriften und briefe.

Thomas MÜNTZER

Schriften und briefe.
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Gerhard Wehr.

1e druk 1989 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Schriften und Briefe.

Thomas MÜNTZER

Schriften und Briefe.
Kritische Gesamtausgabe. Unter Mitarbeit von Paul Kirn, herausgegeben von Günther Franz.

(Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. Herausgegeben vom Verein für Reformationsgeschichte. Band XXXIII.)
1e druk 1968 Geb. 591 Pag. meer informatie  
€ 27,50
WAPPLER Paul; Thomas Müntzer in Zwickau und die “Zwickauer Propheten”.

Thomas MÜNTZER

WAPPLER Paul; Thomas Müntzer in Zwickau und die “Zwickauer Propheten”.

1e druk 1966 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 8,50
WEHR Gerard; Thomas Müntzer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

Thomas MÜNTZER

WEHR Gerard; Thomas Müntzer in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.

(Geïll.)
1e druk 1972 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het onbestorven verleden.

Drs.H.M.J. MÜTER

Het onbestorven verleden.
Wereldgeschiedenis sinds 1945.

1e druk 1963 Ing. 384 Pag. meer informatie  
€ 6,50
SYMBOLIK.

Johann Adam MÖHLER

SYMBOLIK.
Oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften.

Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Josef Rupert Geiselmann.
1e druk 1958 Geb. 921 Pag. meer informatie  
€ 17,50
“Toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburg” 1530-1980.

C.W. MÖNNICH

“Toegedaan de onveranderde Confessie van Augsburg” 1530-1980.

1e druk 1980 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De weg en de wegen.

Prof.Dr.C.W. MÖNNICH

De weg en de wegen.
Aspecten van de kerkgeschiedenis.

1959 Geb. 185 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Pelgrimage.

Prof.Dr.C.W. MÖNNICH

Pelgrimage.
Ontmoetingen met de cultuur.

(Geïll.)
4e druk 1989 Geb. 177 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een keuze uit zijn gedichten.

Willem de MÉRODE

Een keuze uit zijn gedichten.
Bijeengebracht door Ad den Besten, Jaap Das en Dr.K.Heeroma.

(Drie delen in één band.)
1e druk 1952 Geb. 740 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Geestelijke liederen.

Willem de MÉRODE

Geestelijke liederen.
Een bloemlezing samengesteld door Willem de Mérode.

Tweede druk, herzien en uitgebreid door A.Teunis.
2e druk 1948 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Geschiedenis eener kathedraal.

Dr.F.van der MEER

Geschiedenis eener kathedraal.

(fraai Geïll.)
2e druk Z.jr. Geb. 118 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Tussen Reformatie en Contra-Reformatie.

Dr.L.van de MEERENDONK

Tussen Reformatie en Contra-Reformatie.

Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van ’s-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen +1520 en +1570. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, deel IX.)
1e druk 1967 Geb. 319 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Geschichte der deutschen Sozialdemokratie.

Franz MEHRING

Geschichte der deutschen Sozialdemokratie.
1e Teil: Von der Julirevolution bis zum preussischen Verfassungsstreite 1830 bis 1863.. ...

1960 Geb. 1534 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Van Mantz tot Menno.

H.W. MEIHUIZEN

Van Mantz tot Menno.
De verbreiding van de doperse beginselen.

1e druk 1975 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Uneswido in Esterwalde.

K. MEIJER (Red.)

Uneswido in Esterwalde.
Historisch gedenkboek “Onstwedde 1100”.

Uitgegeven onder auspiciën van de Stichting “Ocrea”Onstwedde. (folio. / Geïll.)
1e druk 1977 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Vijftig jaar onder theologen.

Dr.E.P. MEIJERING

Vijftig jaar onder theologen.
Hoe het veranderde en gelijk bleef.

1e druk 2002 Ing. 212 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Reformatie en mystiek.

Ds.H.J. MEIJERINK

Reformatie en mystiek.
Over Jean de Labadie en het Labadisme.

1e druk 1956 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Vertoog over de liefde.

J.V. MEININGER

Vertoog over de liefde.
Een beschouwing van de liefde met voorbeelden uit de literatuur en de geschiedenis.

1e druk 1987 Ing. 350 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HILDEBRANDT Dr.Franz; Melanchthon: Alien or Ally?

Philippus MELANCHTHON

HILDEBRANDT Dr.Franz; Melanchthon: Alien or Ally?

Cambridge University Press.
1e druk 1946 Geb. 98 Pag. meer informatie  
€ 7,50
KOOIMAN Dr.W.J.; Philippus Melanchthon.

Philippus MELANCHTHON

KOOIMAN Dr.W.J.; Philippus Melanchthon.
(Biografie.)

(Geïll.)
1e druk 1963 Geb. 170 Pag. meer informatie  
€ 12,50
STEIN Armin; Filippus Melanchthon.

Philippus MELANCHTHON

STEIN Armin; Filippus Melanchthon.
Uit het Duitsch vertaald door K.Straatsma.

1e druk Z.jr. Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 10,00
VISSER Prof.Dr.Derk; NIETS MENSELIJKS IS MIJ VREEMD.

Philippus MELANCHTHON

VISSER Prof.Dr.Derk; NIETS MENSELIJKS IS MIJ VREEMD.
Leven en werk van Philippus Melanchthon (1497-1560).

(Geïll.)
1e druk 1995 Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Amsterdam en de wederdopers in de zestiede eeuw.

Dr.A.F. MELLINK

Amsterdam en de wederdopers in de zestiede eeuw.

1e druk 1978 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544.

Dr.A.F. MELLINK

De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544.

(DISS.)
1e druk 1954 Ing. 448 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Historisch bewogen.

Dr.A.F. MELLINK

Historisch bewogen.
Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw.

Aangeboden aan Prof.Dr.A.F.Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. (met portret.)
1e druk 1984 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit.

Piet van der MEULEN

De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit.

(DISS.)
1e druk 1947 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Democratie en organisatie.

Robert MICHELS

Democratie en organisatie.
Een klassieke theorie, ingeleid door Prof.Dr.J.A.A.van Doorn.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1969 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Op het tweede plan.

Dr.G.J. MINK

Op het tweede plan.
Evangelisten in de tweede helft van de negentiende eeuw.

(DISS.)
1e druk 1995 Geb. 296 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Revision der Europäische Geschichte.

Albert MIRGELER

Revision der Europäische Geschichte.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1973 Ing. 271 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Neuzeit und Aufklärung.

Jürgen MITTELSTRASS

Neuzeit und Aufklärung.
Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1970 Geb. 664 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Vom Patriarchat zur Partnerschaft.

Prof.Dr.Michael MITTERAUER und SIEDER Prof.Dr.Reinhard

Vom Patriarchat zur Partnerschaft.
Zum Strukturwandel der Familie.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
2e druk 1980 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geschichte des Christentums in Grundzügen.

Bernd MOELLER

Geschichte des Christentums in Grundzügen.

(5., verbesserte und erweiterte Auflage.)
5e druk 1992 Ing. 423 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal.

Leo MOLENAAR (Red.)

Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal.
Grepen uit een millennium Europese cultuur.

(Stichting Historische Publicaties Roterodamum. Nr.123.) Geïll.
1e druk 1999 Ing. 600 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Kampf und Untergang der Intellektuellen.

Thomas MOLNAR

Kampf und Untergang der Intellektuellen.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1966 Geb. 462 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Heeft de moderne samenleving een toekomst?

Prof.Dr.Jürgen MOLTMANN

Heeft de moderne samenleving een toekomst?
Een christelijke visie van hoop.

(Lezing op 26 mei 1988 in de Martinikerk in Groningen.)
1e druk 1988 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Bekennende Kirche wagen.

Jürgen MOLTMANN (Hrsg.)

Bekennende Kirche wagen.
Barmen 1934-1984.

Mit Beiträgen von Joachim Beckmann, Ulrich Duchrow, Berthold Klappert, Hans-Joachim Kraus, Jürgen Moltmann, Wilhelm Niesel, Martin Rohkrämer, Kurt Scharf und Helmut Simon.
1e druk 1984 Ing. 273 Pag. meer informatie  
€ 10,00
WAAROM IK IN DE GEVESTIGDE KERK BLIJF.

Adolphe MONOD

WAAROM IK IN DE GEVESTIGDE KERK BLIJF.

(Adolphe Monod (1802-1856) was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Franse Reveil.
1e druk 2000 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Studiemateriaal voor unit 7 kerkgeschiedenis 17e, 18e eeuw.

D.E. MOOIJ-KEMP

Studiemateriaal voor unit 7 kerkgeschiedenis 17e, 18e eeuw.
Tijdperk der Verlichting.

(Folio. / Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Equipping the Saints.

H.de MOOR

Equipping the Saints.
(DISS.)

A Church Political Study of the Controversies surrounding Ecclesiastical Office in the Christian Reformed Church in North America 1857-1982.
1986 Ing. 374 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Om de erve der vaderen.

Bernardus MOORREES

Om de erve der vaderen.
Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wij

Geb. 308 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Die Kulturrevolution in China.

Alberto MORAVIA

Die Kulturrevolution in China.
Eine Reise durch das China von heute.

1e druk 1971 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Utopia.

Thomas MORE

Utopia.
Vertaald door Dr.Marie H.van der Zeyde.

1e druk 1977 Ing. 187 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Was wir wollten, was wir wurden.

Peter MOSLER

Was wir wollten, was wir wurden.
Studentenrevolte – Zehn Jahre danach.

Mit einer Chronologie von Wolfgang Kraushaar.
1e druk 1977 Ing. 301 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De levende wereld der religieuzen.

Leo MOULIN

De levende wereld der religieuzen.
Dominicanen, Jezuïeten, Benedictijnen.

1e druk 1966 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 6,50
La Renaissance et la Réforme.

Prof.Dr.Fernand MOURRET

La Renaissance et la Réforme.
Nouvelle édition revue et corrigée.

(Histoire Générale de l’Église. Tome V.)
1e druk 1921 Ing. 604 Pag. meer informatie  
€ 10,00
God’s Bestseller.

Brian MOYNAHAN

God’s Bestseller.
William Tyndale, Thomas More, and the Writing of the English Bible – A Story of Martyrdom and Betrayal.

(Geïll.)
1e druk 2002 Geb. 447 Pag. meer informatie  
€ 27,50
BIBLIOGRAFIE.

P.H. MULLER

BIBLIOGRAFIE.
Betreffende den Bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.

Samengesteld door P.H.Muller.
1e druk 1935 Geb. 792 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.

Dr.Leonhard MURALT und SCHMID Dr.Walter (Hrsg.)

Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz.
Erster Band: Zürich.

2e druk 1974 Geb. 444 Pag. meer informatie  
€ 37,50
Australian Christian Life from 1788.

Ian H. MURRAY

Australian Christian Life from 1788.
An Introduction and an Anthology.

(Geïll.)
1e druk 1988 Geb. 375 Pag. meer informatie  
€ 22,50
POLL F.G.van der; Benito Mussolini.

Benito MUSSOLINI

POLL F.G.van der; Benito Mussolini.
Portret contra zelfportret.

(DISS.)
1e druk 1964 Ing. 309 Pag. meer informatie  
€ 12,50
LENZ Max; Napoleon.

NAPOLEON

LENZ Max; Napoleon.
Mit 106 Abbildungen, darunter 3 farbige Einschaltbilder, sowie mit 2 Karten.

3e, verbesserte Auflage. (Geïll.)
3e druk 1913 Ing. 203 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De verbindende kracht van de belijdenisgeschriften.

Dr.D. NAUTA

De verbindende kracht van de belijdenisgeschriften.
Verhandeling over de formulierkwestie in de negentiende eeuw in Nederland.

1e druk 1969 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Opera minora.

Dr.D. NAUTA

Opera minora.
Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de Kerk in Nederland.

(Gebundelde artikelen, uitgegeven bij zijn 25-jarig jubileum als hoogleraar kerkgeschiedenis.)
1e druk 1961 Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Opstellen, aangeboden aan Prof.Dr.D.Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.

Dr.D. NAUTA

Opstellen, aangeboden aan Prof.Dr.D.Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968.

Met bijdragen van o.a. Dr.G.C.Berkouwer, Dr.C.Augustijn, Dr.W.F.Dankbaar, Dr.C.van der Woude, Dr.J.van den Berg, Dr.Otto J.de Jong, e.a.
1e druk 1968 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dr.D. NAUTA

Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

1e druk 1971 Geb. 491 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die Familie in Deutschland.

Friedhelm NEIDHARDT

Die Familie in Deutschland.
Gesellschaftliche Stellung, Struktur und Funktion.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1975 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het Anglicanisme.

Stephen NEILL

Het Anglicanisme.

1e druk 1970 Ing. 479 Pag. meer informatie  
€ 6,50
SPIJKERBOER Dr.A.A.; Een gehoorzame rebel.

Martin NIEMÖLLER

SPIJKERBOER Dr.A.A.; Een gehoorzame rebel.
Martin Niemöller op de kansel en op het podium.

1e druk 1996 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Die Evangelische Kirche im Dritten Reich.

Wilhelm NIEMÖLLER

Die Evangelische Kirche im Dritten Reich.
Handbuch des Kirchenkampfes.

1e druk 1956 Geb. 408 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Kampf und Zeugnis der Bekennenden Kirche.

Wilhelm NIEMÖLLER

Kampf und Zeugnis der Bekennenden Kirche.
(mit Beilagen.)

(rug geplakt.)
1e druk 1948 Geb. 573 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.

D.Dr.Wilhelm NIESEL

Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.

Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H.Klugkist Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben von Wilhelm Niesel.
1e druk 1938 Geb. 358 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.

D.Dr.Wilhelm NIESEL

Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche.

Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H.Klugkist Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben von Wilhelm Niesel.
2e druk Z.jr. Geb. 364 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Grote Heiligen.

Walter NIGG

Grote Heiligen.

3e druk 1978 Geb. 358 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gericht verleden.

Prof.Dr.W. NIJENHUIS

Gericht verleden.
Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Prof.Dr.W.Nijenhuis t.g.v. zijn vijfenzeventigste verjaardag.

Onder redactie van Dr.Chr.G.F.de Jong en Dr.J.van der Sluis.
1e druk 1991 Ing. 269 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoe Calvinistisch zijn wij Nederlanders?

Prof.Dr.W. NIJENHUIS

Hoe Calvinistisch zijn wij Nederlanders?

(Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden.)
1e druk 1994 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 4,50
John Ponet (+1514-1556) als revolutionair pamflettist.

Prof.Dr.W. NIJENHUIS

John Ponet (+1514-1556) als revolutionair pamflettist.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van het Christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst aan R.U.Groningen op dinsdag 12 oktober 1976.
1e druk 1976 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Herfsttij der vooruitgang.

Prof.Dr.P. NIJKAMP

Herfsttij der vooruitgang.

1980 Ing. 266 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis.

W. NOLET en PREIN J.

Beknopt Handboek der Kerkgeschiedenis.

4e druk 1948 Geb. 544 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Theorien über den Faschismus.

Ernst NOLTE (Hrsg.)

Theorien über den Faschismus.

5e druk 1979 Ing. 513 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig Protestantisme.

W.R.M. NOORDHOFF

Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig Protestantisme.

(DISS.)
1e druk 1933 Ing. 147 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Nederlandsche Republiek gedurende het twaalfjarig bestand 1598-1625.

Dr.W.J.F. NUYENS

De Nederlandsche Republiek gedurende het twaalfjarig bestand 1598-1625.
2 delen.

(Nieuwe Uitgaaf.)
1905 Ing. 662 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De kerkstrijd in Duitschland.

Prof.Dr.A. NYGREN

De kerkstrijd in Duitschland.

(Libellen-Serie Nr.77-78.)
1e druk Z.jr. Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geschichtsbewusstsein und Emigration.

Elke NYSSEN

Geschichtsbewusstsein und Emigration.

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1974 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Die Kirche im Zeitalter der Reformation.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Die Kirche im Zeitalter der Reformation.
Ausgewählt und kommentiert von Heiko A.Oberman.

Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen. Band III. (met enkele onderstrepingen.)
4e druk 1994 Ing. 311 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Karikatuur van de tijdgeest.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Karikatuur van de tijdgeest.

(Geïll.)
1974 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Spätscholastik und Reformation.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Spätscholastik und Reformation.
Band I. Der Herbst der mittelalterlichen Theologie.

1e druk 1965 Geb. 439 Pag. meer informatie  
€ 22,50
The Harvest of Medieval Theology.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

The Harvest of Medieval Theology.
Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism.

Harvard University Press. (met lichte potloodonderstrepingen en -bijschrijvingen.)
1e druk 1963 Geb. 510 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Werden und Wertung der Reformation.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Werden und Wertung der Reformation.
Vom Wegestreit zum Glaubenskampf.

(Geïll.)
1e druk 1977 Geb. 529 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Werden und Wertung der Reformation.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Werden und Wertung der Reformation.
Vom Wegestreit zum Glaubenskampf.

2e druk 1979 Ing. 521 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Werden und Wertung der Reformation.

Prof.Dr.Heiko A. OBERMAN

Werden und Wertung der Reformation.
Vom Wegestreit zum Glaubenskampf.

(bibliotheekband.)
2e druk 1979 opn.Geb. 521 Pag. meer informatie  
€ 20,00
VERMEER Drs.Gerrit; De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk.

Odijk

VERMEER Drs.Gerrit; De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk.

(Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Was ist heute Aufklärung?

Willi OELMÜLLER

Was ist heute Aufklärung?

(met lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1972 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 3,50
GERRETSON Prof.Dr.C.; Moord of recht?

Johan van OLDENBARNEVELT

GERRETSON Prof.Dr.C.; Moord of recht?
Twee studies over Johan van Oldenbarnevelt.

Uit de nalatenschap van de schrijver. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Drs.M.van der Bijl en Drs.L.Kok.
1e druk 1969 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geschriften van Caspar Olevianus.

Caspar OLEVIANUS

Geschriften van Caspar Olevianus.
Verklaring van: De Apostolische Geloofsbelijdenis.

Het wezen van het Genadeverbond. De getuigenissen van het Genadeverbond. Herdruk in hedendaagse spelling, Den Haag, “Het Reformatorische Boek”,
1e druk 1963 Geb. 416 Pag. meer informatie  
€ 20,00
The Moral Philosophy of George Berkeley.

Paul J. OLSCAMP

The Moral Philosophy of George Berkeley.

(International Archives of the History of Ideas. Vol.33.)
1e druk 1970 Geb. 249 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De Geest in het geding.

Prof.Mr.Dr.J.A. OOSTERBAAN

De Geest in het geding.
Opstellen aangeboden aan J.A.Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar.

Onder redactie van I.B.Horst, A.F.de Jong en D.Visser. (met portret.)
1e druk 1978 Geb. 308 Pag. meer informatie  
€ 15,00
DOORDACHT GELOVEN.

Prof.Mr.Dr.J.A. OOSTERBAAN

DOORDACHT GELOVEN.
Verspreide geschriften.

Onder redactie van Dr.A.G.Hoekema en Prof.Dr.S.Voolstra. (met portret.)
1e druk 2000 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 10,00
BOSCH R.A.; Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755.

A.van der OS

BOSCH R.A.; Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755.
(DISS.)

1e druk 1988 Ing. 254 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Nation, Staat und Demokratie in Deutschland.

Karl OTMAR

Nation, Staat und Demokratie in Deutschland.
Ausgewähle Beiträge zur Zeitgeschichte.

Von Karl Otmar, Freiherr von Aretin.
1e druk 1993 Geb. 334 Pag. meer informatie  
€ 15,00
KERK EN CONFLICT.

W. OTTEN (Red.)

KERK EN CONFLICT.

(Utrechtse Studies. Deel 3.)
1e druk 2002 Ing. 217 Pag. meer informatie  
€ 10,00
HET JONGSTE VERLEDEN.

Mr.P.J. OUD

HET JONGSTE VERLEDEN.
Parlementaire Geschiedenis van Nederland 1918-1940.

Deel I. 1918-1922. Deel II. 1922-1925. Deel III. 1925-1929. deel IV. 1929-1933. Deel V. 1933-1937. Deel VI. 1937-1940 en registers.
1948 Geb. 2270 Pag. meer informatie  
€ 47,50
Honderd jaren.

Mr.P.J. OUD

Honderd jaren.
Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940.

Bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door Dr.J.Bosmans.
7e druk 1979 Ing. 434 Pag. meer informatie  
€ 15,00
“Gij zijt allen broeders”.

Dr.Willem J. OUWENEEL

“Gij zijt allen broeders”.
Het Nederlands Reveil en de “Vergaderingen” van “De Broeders”.

(Geïll.)
1e druk 1980 Ing. 383 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een welkom academisch gezelschap.

Rogier OVERMAN

Een welkom academisch gezelschap.
Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging 1889-2007.

(Geïll.)
1e druk 2008 Ing. 407 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De Hervorming te Haarlem.

W.P.J. OVERMEER

De Hervorming te Haarlem.

(Historisch overzicht der jaren 1566-1581, bewerkt naar authentieke bronnen, benevens de afschriften van een aantal brieven van den Prins van Oranje aan de regeering te Haarlem, extracten uit de vroedschapsresolutiën, enz.)
1e druk 1912 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Lutheran Reformers against Anabaptists.

John S. OYER

Lutheran Reformers against Anabaptists.
Luther, Melanchthon and Menius and the Anabaptists of Central Germany.

(DISS.)
1e druk 1964 Ing. 269 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De Geuzen.

Harry PAAPE

De Geuzen.
(Herinneringen 1940-1945.)

(Geïll.)
1e druk 1965 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Uit het leven van Jacob Gerhard Engels.

Arno PAGEL

Uit het leven van Jacob Gerhard Engels.
Een ware discipel van Jezus. (Geïll.)

1e druk 2001 Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Ecumenical Councils.

Carlo Galassi PALUZZI

The Ecumenical Councils.
With a Foreword by Pio Paschini, Titular Bishop of Eudosias.

(Geïll.)
1e druk 1962 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
From Naturalism to Expressionism.

Roy PASCAL

From Naturalism to Expressionism.
German Literature and Society 1880-1918.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1973 Geb. 358 Pag. meer informatie  
€ 10,00
The Orthodox Church in the Ecumenical Movement.

Constantin G. PATELOS (Ed.)

The Orthodox Church in the Ecumenical Movement.
Documents and Statements 1902-1975.

(World Council of Churches.)
1e druk 1978 opn.Geb. 360 Pag. meer informatie  
€ 15,00