Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » ENCYCLOPEDIEËN / WOORDENBOEKEN

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

ENCYCLOPEDIEËN / WOORDENBOEKEN

40 titels
ENCYCLOPEDIE VOOR ZELFSTUDIE.

Drs.L.A. BEELOO (Hoofdred.)

ENCYCLOPEDIE VOOR ZELFSTUDIE.
(Universiteit voor zelfstudie.) 4 delen.

Ontstaan in samenwerking met de afdeling Algemeen Voortgezet Onderwijs van het Onderwijskundig Studiecentrum, het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, het Katholiek Pedagogisch Bureau. (Geïll.)
1e druk Geb. 2698 Pag. meer informatie  
€ 22,50
GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.

Van DALE

GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.
Door Dr.C.Kruyskamp. 2 delen.

(Achtste, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde druk. Met supplement op de achtste vermeerderde druk.) (2-koloms.)
8e druk 1961 Geb. 2841 Pag. meer informatie  
€ 27,50
GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.

Van DALE

GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.
Elfde, herziene druk door Prof.Dr.G.Geerts en Dr.H.Heestermans m.m.v. Dr.C.Kruyskamp.

(2-koloms.) 3 banden.
11e druk 1989 Geb. 3780 Pag. meer informatie  
€ 112,50
GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.

Van DALE

GROOT WOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL.
Met een uitvoerig supplement. 2 delen.

Door Dr.C.Kruyskamp. deel I. A-N. deel II. O-Z. Supplement. (2-koloms.)
9e druk 1970 Geb. 2841 Pag. meer informatie  
€ 32,50
Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs.

Vic. D’ESPALLIER (Red.)

Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs.
Redactieraad, voorzitter: Vic.D’Espallier. Leden: Alf.Chorus, Vic.-M.Geerts, Jos J.Gielen, Alb.Kriekemans en Fr.S.Rombouts.

3 delen. (Geïll. / 2-koloms.)
1e druk 1951 Geb. 2386 Pag. meer informatie  
€ 22,50
ENCYCLOPAEDISCH HANDBOEK VAN HET MODERNE DENKEN.

DIVERSEN

ENCYCLOPAEDISCH HANDBOEK VAN HET MODERNE DENKEN.
Onder redactie van: Dr.A.G.ELSBACH, Dr.H.T.de GRAAF, Dr.H.J.JORDAN en Dr.K.F.PROOST. (2 delen.)

en met medewerking van Dr.G.H. van SENDEN voor het tweede deel. (Met aanhangsel en personenregister.)
1931 Geb. 1129 Pag. meer informatie  
€ 22,50
ENCYCLOPAEDISCH HANDBOEK VAN HET MODERNE DENKEN.

DIVERSEN

ENCYCLOPAEDISCH HANDBOEK VAN HET MODERNE DENKEN.
Onder redactie van: Dr.W.BANNING, Dr.C.J.VAN DER KLAUW, Dr.H.A.KRAMERS, Dr.H.J.POS, Dr.K.F.PROOST en Dr.J.B.UBBINK.

Derde, geheel herziene druk.
3e druk 1950 Geb. 843 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Woordenlijst van de Nederlandse Taal.

DIVERSEN

Woordenlijst van de Nederlandse Taal.
Samengesteld in opdracht van de Nederlandse en Belgische regering. (Staatsdrukkerij- en Uitgeverbedrijf.)

(2-koloms.)
1e druk 1954 Geb. 705 Pag. meer informatie  
€ 12,50
E.N.S.I.E. Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie. Eerste deel: Wijsbegeerte, Godsdienst, Psychologie, Opvoeding en Onderwijs.

E.N.S.I.E.

E.N.S.I.E. Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie. Eerste deel: Wijsbegeerte, Godsdienst, Psychologie, Opvoeding en Onderwijs.
Onder redactie van Prof.Dr.H.de Vos en Prof.Dr.Ph.Kohnstamm.

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1946 Geb. 630 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie.

E.N.S.I.E.

Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopedie.
Samengesteld onder leiding van Prof.Dr.H.J.Pos, Prof.Dr.J.M.Romein, Prof.Dr.H.A.Kramers en Dr.O.Noordenbos (secretaris).

10 delen, inclusief lexicon en registers. (2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1946 Geb. 5800 Pag. meer informatie  
€ 95,00
DUITS WOORDENBOEK. I. Duits-Nederlands. II. Nederlands-Duits.

I.van GELDEREN

DUITS WOORDENBOEK. I. Duits-Nederlands. II. Nederlands-Duits.
Veertiende druk, bewerkt door W.H.Wallis.

2 delen. (2-koloms.)
14e druk 1977 Geb. 1952 Pag. meer informatie  
€ 17,50
KRAMER’S NEDERLANDS WOORDENBOEK.

Prof.Dr.C.B.van HAERINGEN

KRAMER’S NEDERLANDS WOORDENBOEK.
Negentiende, geheel herziene en vermeerde druk.

(2-koloms.)
19e druk 1981 Geb. 1200 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Wörterbuch für Schule und Studium. LATEINISCH-DEUTSCH.

Rita HAU

Wörterbuch für Schule und Studium. LATEINISCH-DEUTSCH.
Von Rita Hau unter Mitwirkung von Dr.Eberhard Kulf.

Neubearbeitung unter Mitwirkung von Sabine Grebe, Prof.Vito Di Gregorio, Dr.Hans Martinet, Dr.Roland Petsch, Clemens Schmitt und Dr.Norbert Schröer. (Nachdruck der 2.neubearbeitete Auflage 1986.) (2-koloms.)
2001 Geb. 1172 Pag. meer informatie  
€ 17,50
WOLTER’S WOORDENBOEK NEDERLANDS.

M.J. KOENEN en DREWES J.B.

WOLTER’S WOORDENBOEK NEDERLANDS.
Achtentwintigste druk, samengesteld door C.A.de Ru.

(2-koloms.)
28e druk 1987 Geb. 1463 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Tevens vreemde-woordentolk).

M.J. KOENEN en ENDEPOLS J.

Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Tevens vreemde-woordentolk).
Vooral ten dienste van het onderwijs.

(2-koloms.)
26e druk 1966 Geb. 1382 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Prisma Vreemde Woorden. Nederlands.

A. KOLSTEREN

Prisma Vreemde Woorden. Nederlands.

(2-koloms.)
16e druk 1994 Ing. 421 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Encyclopedie voor iedereen.

John KOOY

Encyclopedie voor iedereen.

Negende geheel herziene druk. Voor België nagezien door Drs.Paul van de Velde. Met 50 landkaarten in kleuren en een sterrenatlas.
9e druk 1963 Geb. 1344 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Beknopte Nedelandse Encyclopedie.

K.ter LAAN

Beknopte Nedelandse Encyclopedie.

(2-koloms.)
4e druk 1949 Geb. 825 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.

Dr.Fred. MULLER en RENKEMA Dr.E.H.

Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.

(2-koloms.)
3e druk 1939 Geb. 1016 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.

Dr.Fred. MULLER en RENKEMA Dr.E.H.

Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.
Twaalfde druk, bewerkt door Dr.A.D.Leeman.

(2-koloms.)
12e druk 1985 Geb. 1027 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.

Dr.Fred. MULLER en RENKEMA Dr.E.H.

Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek.
Twaalfde druk, bewerkt door Dr.A.D.Leeman.

(2-koloms.)
12e druk 1995 Geb. 1027 Pag. meer informatie  
€ 17,50
BEDREIGING VAN HET WESTEN.

Dr.ir.J.G.J.C NIEUWENHUIS

BEDREIGING VAN HET WESTEN.
5 delen.

Over de invloed van het communisme en socialisme op de sociale, economische en politieke verhoudingen, inzonderheid wat betreft de toepassing van het principe der volkssouvereiniteit en de oplossing van het sociale vraagstuk. 1e deel. De grote Franse revolutie. 2e deel. De Restauratie, de Juli-revolutie en de Februari-revolutie. 3e deel. Napoleon III, Karl Marx, Bismarck en hun tijd. 4e deel. Toenemende tegenstellingen. De beide Wereldoorlogen. 5e deel. De na-oorlogse wereld. (Bedreiging van de Westerse wereld in het algemeen en van Nederland in het bijzonder.)
1e druk 1963 Geb. 2402 Pag. meer informatie  
€ 42,50
DE GROTE OOSTHOEK.

OOSTHOEK

DE GROTE OOSTHOEK.
Encyclopedie en woordenboek.

Zevende uitgave 1976-1985. 20 delen en 3 Supplementen. (2-koloms. / Geïll.)
1976 Geb. 15600 Pag. meer informatie  
€ 250,00
DE MEDISCHE ENCYCLOPEDIE.

OOSTHOEK

DE MEDISCHE ENCYCLOPEDIE.
Een praktisch naslagwerk over gezondheid, ziekte en welzijn.

Uitgave van De Grote Oosthoek. (folio. / 3-koloms. / Geïll.)
2e druk 1983 Geb. 639 Pag. meer informatie  
€ 22,50
OOSTHOEK’S ENCYCLOPAEDIE.

OOSTHOEK

OOSTHOEK’S ENCYCLOPAEDIE.
(17 delen incl. 1e en 2e supplement. )

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1947 Geb. 13750 Pag. meer informatie  
€ 165,00
GROTE GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE.

READER’S DIGEST

GROTE GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE.
In drie delen. 1. A-J. 2. K-Z. 3. Systematische vraagbaak.

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1974 Geb. 1663 Pag. meer informatie  
€ 32,50
HET NIEUWE ZOEK-LICHT.

Dr.T.P. SEVENSMA

HET NIEUWE ZOEK-LICHT.
Nederlandse encyclopaedie voor allen.

Onder leiding van Dr.T.P.Sevensma, bibliothecaris van de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden. 5 delen en supplementdeel 1952.
1e druk 1939 Geb. 4013 Pag. meer informatie  
€ 45,00
GEÏLLUSTREERD NEDERLANDS WOORDENBOEK.

Bastiaan SLEEUWENHOEK

GEÏLLUSTREERD NEDERLANDS WOORDENBOEK.
Samengesteld en geïllustreerd door de lexicografische staf van Trions woordenboeken onder leiding van Bastiaan Sleeuwenhoek. (S

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1981 Geb. 350 Pag. meer informatie  
€ 15,00
SPECTRUM ENCYCLOPEDIE VAN DE WERELD.

SPECTRUM

SPECTRUM ENCYCLOPEDIE VAN DE WERELD.
Balans van onze aarde.

10 delen. (4-koloms. / Geïll. in kleur.)
1e druk 1980 Geb. 3200 Pag. meer informatie  
€ 55,00
STANDAARD WOORDENBOEK NEDERLANDS.

STANDAARD

STANDAARD WOORDENBOEK NEDERLANDS.
Herziene bijdruk van de éénentwintigste druk.

(2-koloms.)
2002 Geb. 1599 Pag. meer informatie  
€ 22,50
WINK’S GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE.

P.M. WINK

WINK’S GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE.
Tweede vermeerderde druk.

(2-koloms. / Geïll.)
2e druk 1916 Geb. 1409 Pag. meer informatie  
€ 17,50
ELSEVIERS WERELDGESCHIEDENIS.

Johan WINKLER

ELSEVIERS WERELDGESCHIEDENIS.
Geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen.

deel 1. Prehistorie tot en met de Middeleeuwen. Deel 2. Renaissance tot Bismarck. Deel 3. Bismarck tot heden. (2-koloms. / Geïll. in zwart-wit en kleur.)
3e druk 1976 Geb. 1277 Pag. meer informatie  
€ 37,50
DE KLEINE W.P. Encyclopaedie.

WINKLER PRINS

DE KLEINE W.P. Encyclopaedie.
2 delen.

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1949 Geb. 1636 Pag. meer informatie  
€ 20,00
GROTE WINKLER PRINS.

WINKLER PRINS

GROTE WINKLER PRINS.
Encyclopedie in twintig delen.

(Zevende geheel nieuwe druk.)
7e druk 1977 Geb. 16000 Pag. meer informatie  
€ 195,00
Kleine alfabetische ELSEVIER ENCYCLOPEDIE.

WINKLER PRINS

Kleine alfabetische ELSEVIER ENCYCLOPEDIE.
Samengesteld met medewerking van de Winkler Prins redactie. 6 delen.

(2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1960 Ing. 1800 Pag. meer informatie  
€ 17,50
KLEINE WINKLER PRINS.  3 delen.

WINKLER PRINS

KLEINE WINKLER PRINS. 3 delen.
Samengesteld door de Winkler Prins redacties.

Elfde herziene druk. (2-koloms. / Geïll.)
11e druk 1970 Geb. 1820 Pag. meer informatie  
€ 27,50
MODERNE W.P. IN KLEUREN.

WINKLER PRINS

MODERNE W.P. IN KLEUREN.
Samengesteld door de redactie van de Winkler Prins Encyclopedieën.

Bureauredacteur: S.Vermeent. (3-koloms. / Geïll.)
1e druk 1967 Geb. 607 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Nieuwe Medische Winkler Prins.

WINKLER PRINS

Nieuwe Medische Winkler Prins.
Encyclopedie in twee delen, uitgegeven onder auspiciën van de Winkler Prins Stichting.

Samengesteld onder leiding van Prof.Dr.J.J.Bouckaert, Prof.Dr.J.W.Duyff, R.L.Clark Jr., M.D. en R.W.Cumley, Ph.D. (2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1970 Geb. 1120 Pag. meer informatie  
€ 27,50
VISUM. Elseviers Moderne Gezinsencyclopedie in acht delen.

WINKLER PRINS

VISUM. Elseviers Moderne Gezinsencyclopedie in acht delen.
Samengesteld door de redactie van de Winkler Prins Encyclopedieën.

Raad van toezicht. Prof.Dr.J.F.Koksma, Prof.Dr.M.Lamberty, Prof.Dr.R.F.Lissens, Prof.Dr.J.Presser en Prof.Dr.J.F.Staal. (2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1964 Geb. 3200 Pag. meer informatie  
€ 67,50
Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische informatie.  2 delen.

WINKLER PRINS

Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische informatie. 2 delen.
Samengesteld door de redactie der Winkler Prins Encyclopedieën.

Met bijzondere medewerking van J.J.M.Bakker, lit.drs., Dr.J.J.Mak, Nederland en Prof.Dr.J.L.Pauwels, België. (2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1958 Geb. 1272 Pag. meer informatie  
€ 27,50
AANBIEDINGEN
-
LAATST BEKEKEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75