Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » GERONTOLOGIE

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

GERONTOLOGIE

213 titels
Gerechtigheid zonder beul.

Hans ABMA

Gerechtigheid zonder beul.
Over doodstraf, recht op leven en christelijk geloof.

(DISS.)
1997 Ing. 219 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Hand an sich legen.

Jean AMÉRY

Hand an sich legen.
Diskurs über den Freitod.

1e druk 1976 Ing. 129 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Gender and Later Life.

Sara ARBER and GINN Jay

Gender and Later Life.
A Sociological Analysis of Resources and Constraints.

1e druk 1991 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Aan leven helpen.

Drs.J. BEERTHUIZEN

Aan leven helpen.
Omgaan met psychisch hulpbehoevende oudere mensen.

1e druk 1978 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Lexicon der letzten Dinge.

Walter BELTZ (Hrsg.)

Lexicon der letzten Dinge.

(2-koloms.)
1993 Geb. 514 Pag. meer informatie  
€ 27,50
ABC VOOR SPIRITUALITEIT IN DE ZORG.

Marinus van den BERG

ABC VOOR SPIRITUALITEIT IN DE ZORG.

Dit artikel betreft alleen het boek zonder de 44 kaarten met vragen en stellingen.
1e druk 2007 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Open uw hart.

Marinus van den BERG

Open uw hart.
Gebeden voor jong en oud.

6e druk 1999 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Wenn Alt-sein weh tut.

Marinus van den BERG

Wenn Alt-sein weh tut.

1e druk 1984 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ouder worden in Nederland 1993.

E.L.van den BERG en GRAAF C.L.M.de (Red.)

Ouder worden in Nederland 1993.
(Uitgave van: Centraal Bureau voor de Statistiek.)

(Geïll. met tabellen.)
1e druk 1993 Ing. 73 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Human Life: Problems of Birth, of Living, and of Dying.

William C. BIER s.j. (Ed.)

Human Life: Problems of Birth, of Living, and of Dying.

1e druk 1977 Geb. 305 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geen kwestie van leeftijd.

Karin BIJSTERVELD

Geen kwestie van leeftijd.
Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in Nederland 1945-1982.

1e druk 1996 Ing. 382 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ouderenbeleid in Nederland van 1955 tot 1985.

Mr.P.J. BLOMMESTIJN

Ouderenbeleid in Nederland van 1955 tot 1985.
Een beleidshistorisch evaluatie-onderzoek.

1e druk 1990 Ing. 339 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Oog voor de doelgroep.

Janny de BOER

Oog voor de doelgroep.
Marketing voor welzijns- en andere non-profit organisaties.

(Tweede herziene druk, derde oplage.)
2e druk 1987 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zelf beschikken?

Th.A. BOER (Red.)

Zelf beschikken?
Wensen van patiënten: mogelijkheden en grenzen.

1e druk 1995 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zorgen met visie.

Th.A. BOER e.a.

Zorgen met visie.
Zorgverlening vanuit christelijk perspectief.

Een handreiking vanuit de Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en Diakonessenhuizen (CVZ).
1e druk 1992 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zorgen met visie.

Th.A. BOER e.a.

Zorgen met visie.
Zorgverlening vanuit christelijk perspectief.

Een handreiking vanuit de Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en Diakonessenhuizen (CVZ). (Vijfde geheel herziene druk.)
5e druk 1997 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christelijk zorgondernemerschap.

Th.A. BOER en T.P.G.KRALT (red.)

Christelijk zorgondernemerschap.
Christelijke zorgverlening tussen markt en roeping.

1e druk 1996 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Psychotherapie en zielzorg.

Dr.C.W.Du BOEUFF en KUIPER Dr.P.C.

Psychotherapie en zielzorg.
Met een voorwoord van Prof.Dr.S.F.H.J.Berkelbach van der Sprenkel.

1950 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ouderen op nieuwe wegen.

Saskia BOLTEN

Ouderen op nieuwe wegen.
Initiatieven van een groeiende beweging.

1e druk 1989 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het grijze gebied tussen verzorgingshuis en verplaaghuis.

L.C.M. BOONEKAMP en MOEN J.

Het grijze gebied tussen verzorgingshuis en verplaaghuis.

1e druk 1992 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Nederlandse gezondheidszorg.

J.M. BOOT en KNAPEN M.H.J.M.

De Nederlandse gezondheidszorg.

1e druk 1986 Ing. 323 Pag. meer informatie  
€ 7,50
En dan zijn er nog de generaties…

Thijs BOOY

En dan zijn er nog de generaties…
Beeld van de Nederlandse generaties in deze eeuw.

Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De bejaarde: ons een zorg!

Ds.C.G. BOS

De bejaarde: ons een zorg!
Over bejaard worden en bejaard zijn.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1988 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De pastor aan het sterfbed.

M. BOWERS e.a.

De pastor aan het sterfbed.
(serie: Wegen tot pastoraat. Deel 4.)

1969 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Erziehung als Lebenshilfe.

Prof.Dr.Wolfgang BREZINKA

Erziehung als Lebenshilfe.
Eine Einführung in die pädagogische Situation.

3e druk 1963 Geb. 404 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wat heet oud.

Marijke BROEKHUIJSEN en TJOENG Myrle (Red.)

Wat heet oud.
Gedachten over het ouder worden.

1e druk 1994 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Pastorale begeleiding van bejaarden.

Drs.H.J. BROUWER

Pastorale begeleiding van bejaarden.

1969 Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 3,50
The Other Side of Growing Older.

Dr.Pat BROWN

The Other Side of Growing Older.

(Geïll.)
1e druk 1982 Geb. 202 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ervaring en betrokkenheid.

Edith CARDOEN

Ervaring en betrokkenheid.
Over zinvol ouder worden.

1e druk 1990 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Niet meer Jong. Nog niet oud. Leven na vijftig.

Edith CARDOEN

Niet meer Jong. Nog niet oud. Leven na vijftig.

1e druk 2000 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Angst en vrees.

Prof.Dr.E.A.D.E. CARP

Angst en vrees.

1e druk 1966 Ing. 154 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Jongbejaarden, anders?

L. CLAESSENS en ESCH G.F.M.

Jongbejaarden, anders?
Een profielschets van de ouderdom van 65 tot 75 jaar.

(NIG Overzichtstudies 2.)
1e druk 1988 Ing. 181 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verschuivingen in de ouderenzorg.

J.A.I. (Red.) COOLEN

Verschuivingen in de ouderenzorg.

(serie: Moderne gerontologie. Deel 3.)
1e druk 1985 Ing. 129 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Bestuur voor mensen.

P.van DAALEN

Bestuur voor mensen.
Besluitvorming in de verzorgingsstaat.

(DISS.)
1e druk 1973 Ing. 193 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Senioren Handboek.

Arend van DAM

Senioren Handboek.

1e druk 1987 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Vanwege uw leeftijd…

Ruud DEIBEL en CHRIST Laura (Red.)

Vanwege uw leeftijd…
Opstellen rond leeftijdsdiscriminatie.

1e druk 1996 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Over de drempel van de dood.

Jean Baptiste DELACOURT

Over de drempel van de dood.
Berichten van “klinisch” gestorvenen.

Bewijzen van een voortbestaan. (Geïll.)
2e druk 1975 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vragen om de dood.

Gerard DIERICK (Red.)

Vragen om de dood.
Beschouwingen over euthanasie.

(Door de werkgroep Euthanasie van het Katholiek Studiecentrum.)
1e druk 1983 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Angst en moed.

Ds.M.P.van DIJK

Angst en moed.
Een pastorale handreiking.

1e druk 1971 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Aids, moraal en maatschappij.

DIVERSEN

Aids, moraal en maatschappij.
Een publicatie van het Nederlands Gesprek Centrum.

Met bijdragen van Mgr.Drs.R.Ph.Bär, Mr.Drs.L.C.Brinkman, Dr.S.A.Danner, Prof.Dr.J.Huisman, Mr.J.D.J.Idenburg, Prof.Dr.H.M.Kuitert, Prof.Dr.B.M.S. van Praag, Prof.Mr.H.D.C.Roscam Abbing en Prof.Dr.J.L.Terpstra.
1988 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Als de amandelboom bloeit.

DIVERSEN

Als de amandelboom bloeit.
Rapporten, opgesteld in opdracht van het Comité Diaconale Conferentie.

Over de hulpverlening aan bejaarden door de sectie Bejaardenzorg van de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid, en van een sociologisch onderzoek bij bejaarden, ingesteld door het Gereformeerde Sociologisch Instituut.
1e druk Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 4,50
“Oud(er) worden nu”.

DIVERSEN

“Oud(er) worden nu”.
Gerontologisch Symposium 22-23 oktober 1987 RAI Congrescentrum Amsterdam.

Symposiumboek onder redactie van Th.J.Houweling, M.W.Ribbe, F.van ’t Hooft, H.van den Berg en P.A.Ykelenstam.
1e druk 1987 Ing. 480 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Bejaard, Hoe en Wat.

DIVERSEN

Bejaard, Hoe en Wat.

Serie: Recht & Raad. Deel 25.
1e druk 1986 Ing. 121 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Beleid en planning inzake zorgvoorzieningen voor ouderen.

DIVERSEN

Beleid en planning inzake zorgvoorzieningen voor ouderen.
Door W.J.A.van den Heuvel, J.A.I.Coolen, P.P.J.Houben en J.Timmermans.

(serie: Moderne Gerontologie. Deel 6.)
1e druk 1989 Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De dood in beheer.

DIVERSEN

De dood in beheer.
Morele dilemma’s rondom het sterven.

Onder redactie van R.L.P.Berghmans, G.M.W.R.de Wert en C.van der Meer. (Reeks: Gezondheidsethiek. No.6.)
1e druk 1991 Ing. 279 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De dood, uitkomst voor het leven?

DIVERSEN

De dood, uitkomst voor het leven?
Geschrift van de Juristenvereniging Pro Vita.

Met bijdragen van Prof.Dr.D.F.Scheltens, Prof.mr.J.J.M.van der Ven, Mr.G.A.M.Strijards, e.a.
1e druk 1987 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 4,50
EUTHANASIE.

DIVERSEN

EUTHANASIE.
Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie.

Onder redactie van: M.Adams, J.Griffith en G.den Hartogh.
2003 Ing. 348 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Gezond zijn is ouder worden.

DIVERSEN

Gezond zijn is ouder worden.

Een multidisciplinaire staalkaart van bijdragen aan het jubileumcongres “Gezond Zijn is Ouder Worden” t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie, gehouden te Amsterdam, 21 en 22 mei 1987. Redactie: J.J.F.Schroots, A.Bouma, G.P.A.Braam, A.Groeneveld, D.J.B.Ringoir en C.J.J.Tempelman.
1e druk 1989 Ing. 453 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Indicatiecommissies bejaardenoorden.

DIVERSEN

Indicatiecommissies bejaardenoorden.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Groenereeks nr.104.
1e druk 1988 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Informele zorg.

DIVERSEN

Informele zorg.
Een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.) Met bijdragen van A.H.de Boer, J.C.Hessing-Wagner, M.Mootz en I.S.Schoemaker-Salkinoja.
1e druk 1994 Ing. 314 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Metaphors of Aging in Science and the Humanities.

DIVERSEN

Metaphors of Aging in Science and the Humanities.
Editors: Gary M.Kenyon, James E.Birren and Johannes J.F.Schroots.

Editorial Coordinator: Donna E.Deutchman.
1e druk 1991 Geb. 271 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Mysterie van ons bestaan (Het)

DIVERSEN

Mysterie van ons bestaan (Het)
Zes verhandelingen over het probleem leven en dood.

Door: Prof.Dr.J.A.J.Barge, Prof.Dr.E.A.D.E.Carp, Prof.Dr.J.C.Franken, Dr.F.H.Fischer, P.N.van Eyck en Prof.Dr.G.van der Leeuw.
1938 Geb. 163 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Niet bij het oude laten.

DIVERSEN

Niet bij het oude laten.
Een verkenning van ouderenbeleid in de gemeente.

(VNG-studies nr.3.)
1e druk 1982 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Oud worden.

DIVERSEN

Oud worden.
Nieuwe perspectieven.

Met bijdragen van D.J.H.Deeg, J.Gierveld, C.P.M.Knipscheer, E.Lutjens en G.van der Wal.
1e druk 2000 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Ouder worden in de toekomst.

DIVERSEN

Ouder worden in de toekomst.
Scenario’s over gezondheid en vergrijzing 1984-2000.

1e druk 1985 Ing. 302 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ouder worden in Nederland.

DIVERSEN

Ouder worden in Nederland.
Tien jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA).

Redactie: D.J.H.Deeg, R.J.Bosscher, M.I.Broese van Groenou, L.M.Horn en C.Jonker.
1e druk 2000 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ouder worden nu ’90.

DIVERSEN

Ouder worden nu ’90.

Voordrachten gehouden tijdens het gerontologisch symposium “Ouder worden nu” op donderdag 22 en vrijdag 23 november 1990 in het RAI-congrescentrum te Amsterdam. Redactie: Prof.Dr.C.P.M.Knipscheer, Prof.Drs.J.J.M.Michels en Prof.Dr.M.W.Ribbe.
1e druk 1990 Ing. 481 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Ouderen in het jaar 2005: Gezondheid en zorg.

DIVERSEN

Ouderen in het jaar 2005: Gezondheid en zorg.
Geactualiseerde scenario’s over gezondheid en vergrijzing 1990-2005.

Scenariorapport 1992.
1e druk 1992 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ouderen in Nederland.

DIVERSEN

Ouderen in Nederland.
Sociologie van bejaarde, bejaardenzorg en –beleid.

Door G.P.A.Braam, J.A.I.Coolen en J.Naafs.
1e druk 1981 Ing. 357 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Succesvol Oud.

DIVERSEN

Succesvol Oud.
Leiden 85-plus Studie 1997-2001.

Redactie: J.Gussekloo, D.L.Knook en R.G.J.Westendorp.
1e druk 2002 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Uitzicht op ouder worden.

DIVERSEN

Uitzicht op ouder worden.
Een verkenning van nieuwe rollen.

Onder redactie van C.P.M.Knipscheer, J.Baars en M.Severijns.
1e druk 1988 Ing. 16 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Vier visies op de dood.

DIVERSEN

Vier visies op de dood.
Gedachten over de dood en over de fantasie van hemel en hel.

Büch Boudewijn; Zingende botten. Over gedichten, dood en souvenirs. Hemmerechts Kristien; Hotel Terminus. Keizer Bert; Koud liggen. Linden Nico ter; De dag zal komen, Janus. (4 deeltjes, tezamen in cassette.)
1e druk 2003 Ing. 215 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen.

DIVERSEN

Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen.
Met bijdragen van: J.M.Timmermans, F.Heide, M.M.Y.de Klerk, S.E.Kooiker, M.Ras en F.A.van Dugteren.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1997 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 7,50
VU-Visies op veroudering.

DIVERSEN

VU-Visies op veroudering.
Onder redactie van M.I.Broese van Groenou, D.J.H.Deeg, C.P.M.Knipscheer en G.J.Ligthart.

1e druk 1998 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Welzijnsbeleid in de lokale samenleving.

DIVERSEN

Welzijnsbeleid in de lokale samenleving.
Een verkennende studie in drie gemeenten.

Rapportage welzijnswerk 5. Met bijdragen van: A.W.van der Pennen, B.Cordia, A.van Egeraat, M.H.Kwekkeboom, A.Straathof, J.W.van der Wardt (LISWO) en Th.van Duin (LISWO). (Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1995 Ing. 373 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zelfstandigheid en ouder worden.

DIVERSEN

Zelfstandigheid en ouder worden.
Onder redactie van J.Baars, C.P.M.Knipscheer en Th.N.M.Schuyt.

1e druk 1994 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zelfzorg en verzorging.

DIVERSEN

Zelfzorg en verzorging.
Perspectieven van de verzorgingsstaat.

Onder redactie van A.W.Musschenga, A.J.Vermaat en H.E.S.Woldring.
1e druk 1985 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gemeente in kringen.

Bill DONAHUE

Gemeente in kringen.
Handboek voor kringleiders.

1e druk 2000 Ing. 138 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Horen met je ogen.

Ds.O.J. DOUMA

Horen met je ogen.
Pastoraat aan doven en slechthorenden.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1989 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zorgzaam zijn.

M. DOUMA (Red.)

Zorgzaam zijn.
Verzorgen in christelijk perspectief.

Met bijdragen van G.J.Schutte, C.Trimp, K.Veling en J.P.de Vries.
1e druk 1987 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Euthanasie, het rechtom te sterven.

A.B. DOWNING e.a.

Euthanasie, het rechtom te sterven.

1e druk 1970 Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Voorlichting aan ouderen.

P. DRIEST (Red.)

Voorlichting aan ouderen.
Theorie en praktijk.

1e druk 1986 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het zelfgewilde einde van oude mensen.

H. DRION

Het zelfgewilde einde van oude mensen.
Met reacties van Ch.J.Enschedé, H.Kuitert, e.a.

1e druk 1992 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De zeilen strijken.

H. FABER

De zeilen strijken.
Over het ouder worden.

Een pastoraal-psychologische visie op ouder worden in onze samenleving.
1e druk 1980 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bunkerbouwers.

Jan FOUDRAINE

Bunkerbouwers.
Ontmoetingen met afgestotenen.

1e druk 1997 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Wie is van hout…

Jan FOUDRAINE

Wie is van hout…
Een gang door de psychiatrie.

(Veel gebruikt standaardwerk.)
1e druk 1971 Ing. 463 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Lexicon van laatste woorden van beroemde mannen en vrouwen.

Werner FULD

Lexicon van laatste woorden van beroemde mannen en vrouwen.
(Van Alexander de grote tot Malcolm X.)

1e druk 2003 Ing. 202 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Soziologische onderzoekstechnieken.

Prof.Dr.I. GADOUREK

Soziologische onderzoekstechnieken.
Inleiding tot de werkwijze bij het sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek.

4e druk 1976 Ing. 415 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Meer greep op eigen leven.

Vivien van GEEN

Meer greep op eigen leven.
Een procedure om de mening van bewoners over hun verzorgingshuis bespreekbaar te maken.

(DISS.)
1e druk 1989 Ing. 163 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoe dichter ik nader…

Dr.C. GILHUIS

Hoe dichter ik nader…
Gesprekken over het ouder worden.

1e druk Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Pastorale zorg aan bejaarden.

Dr.C. GILHUIS

Pastorale zorg aan bejaarden.

(DISS.)
1e druk 1956 Ing. 246 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Terwijl ik nog ben…

Dr.C. GILHUIS

Terwijl ik nog ben…
Nieuwe gesprekken over het ouder worden.

1e druk 1958 Geb./Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 3,50
PUUR NATUUR.

Linda GRAY

PUUR NATUUR.
De kunst van gezond leven.

(groot formaat. / Geïll.)
1e druk 2005 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Rouw en geloof.

Drs.Roelof GROEN

Rouw en geloof.
Een beschrijving van mogelijkheden.

1e druk 1990 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Leven met een verlies.

Earl A. GROLLMANN

Leven met een verlies.

(Geïll.)
1e druk 1984 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Leven voor de dood.

Jerome GROOPMAN

Leven voor de dood.
Een nieuw begin aan het eind van het leven.

1e druk 1998 Ing. 288 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Als heer en meester.

Gonny ten HAAFT

Als heer en meester.
De Haagse verplegersmoorden en de dilemma’s van de ouderenzorg.

1e druk 1997 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zielszorg en psychiatrie.

Dr.B.Chr. HAMER

Zielszorg en psychiatrie.

1952 Geb. 226 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zelfhulp: een nieuwe vorm van hulpverlening?

Pieter van HARBERDEN en LAFAILLE Robert (Red.)

Zelfhulp: een nieuwe vorm van hulpverlening?

1e druk 1978 Ing. 287 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een boekje open over GPZ.

Drs.P.A. HEIJ

Een boekje open over GPZ.
Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1994 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Psychisch, dat is óók wat!

Drs.P.A. HEIJ

Psychisch, dat is óók wat!
Omgaan met psychiatrie.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1989 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Heil, heling, gezondheid.

Dr.G. HEITINK en VEENHOF Dr.J. (Red.)

Heil, heling, gezondheid.

Met bijdragen van: Dr.P.A.van Dijk, Dr.A.van Egmond, Dr.G.Heitink, Dr.C.van der Meer, Dr.C.Spreeuwenberg, Dr.W.van Tilburg en Dr.J.Veenhof.
1e druk 1990 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ouderdom en vitaliteit.

Dr.Joseph L. HEROLD en VERSTEDEN Drs.Rob

Ouderdom en vitaliteit.
Constructieve oplossingen voor het ouderenprobleem door een vernieuwd management.

1e druk 1984 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Evaluatie in de geriatrie.

W.J.A.van den HEUVEL en GIEL R. (Red.)

Evaluatie in de geriatrie.

(serie: Moderne Gerontologie. Deel 2.)
1e druk 1985 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Tot onze diepe droefheid.

Peter HOFSTEDE

Tot onze diepe droefheid.
Documentaire over de dood.

1970 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De laatste vraag. Wat komt er na de dood?

Adolf HOLL

De laatste vraag. Wat komt er na de dood?

1973 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 6,50
“Ik ben verdwaald” of: dementie, wat is dat?

A. HOOGERWERF

“Ik ben verdwaald” of: dementie, wat is dat?

(Geïll.)
1e druk 1981 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Feiten en Visies ouderenhuisvesting.

Dr.P.P.J. HOUBEN

Feiten en Visies ouderenhuisvesting.
Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting 2.

1e druk 1984 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Maatschappij en ouderenhuisvesting.

Dr.P.P.J. HOUBEN

Maatschappij en ouderenhuisvesting.
Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting 1.

1e druk 1983 Ing. 113 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Ouderenhuisvesting in ’n emancipatieperspectief.

Dr.P.P.J. HOUBEN

Ouderenhuisvesting in ’n emancipatieperspectief.
Maatschappelijke participatie van ouderen en volkshuisvesting 3.

1e druk 1985 Ing. 178 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Reflexieve modernisering ouderenzorg.

Dr.P.P.J. HOUBEN

Reflexieve modernisering ouderenzorg.

1e druk 1997 Ing. 138 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op zoek naar een goede ouderdom.

Rob HOUTEPEN

Op zoek naar een goede ouderdom.
Liberalisme, communitarisme en gerontologie.

(DISS.)
1e druk 1993 Ing. 265 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Vorm een nieuw lokaal ouderenbeleid.

R. HUIJSMAN en KNEGTEL M. (Red.)

Vorm een nieuw lokaal ouderenbeleid.
Instrumenten voor een integrale aanpak.

1e druk 1991 Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Economie van de ouderenzorg.

R. HUIJSMAN en RUTTEN F.D.H. (Red.)

Economie van de ouderenzorg.
Visies vanuit wetenschap en beleid.

1e druk 1989 Ing. 217 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Als een bewoner om euthanasie vraagt…

W. HUIZING (Red)

Als een bewoner om euthanasie vraagt…
Een handreiking voor gebruik in verzorgingshuizen.

1e druk 1996 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De mens en zijn ziekte.

Arthur JORES

De mens en zijn ziekte.
Grondslagen van een medische anthropologie.

(met potlood onderstrepingen.)
1e druk 1961 Geb. 178 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Samen leven tot op de grens.

Drs.K.D.van KAMPEN

Samen leven tot op de grens.
Omgaan met stervenden.

(serie: Pastorale handreiking.)
1977 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 2,50
OUD EN WIJS GENOEG?!

Drs.W. KATS

OUD EN WIJS GENOEG?!
MOMENTEN VAN BEZINNING BIJ HET OUDER WORDEN.

1e druk 1999 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De laatste uitdaging.

Elisabeth KÜBLER-ROSS

De laatste uitdaging.
Een zorgzame en verantwoordelijke benadering van mensen met aids.

1e druk 1988 Ing. 238 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gelukkig ouder worden.

Mieke van KEEP-LIPS

Gelukkig ouder worden.
Een uitdaging!

1e druk 1994 Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Ouderen tussen pensioen en bijstand.

A.A.M.de KEMP

Ouderen tussen pensioen en bijstand.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1992 Ing. 276 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Achtergrondstudie vergrijzing.

A. KLAASSEN-VAN DEN BERG JETHS en KRAAN-JETTEN A. (Red.)

Achtergrondstudie vergrijzing.
Basisanalyse ten behoeve van scenario’s over gezondheid en vergrijzing 1984-2000.

1e druk 1985 Ing. 234 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Rapportage ouderen 2001.

M.M.Y.de KLERK (Red.)

Rapportage ouderen 2001.
Veranderingen in de leefsituatie.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 2001 Ing. 356 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Rapportage ouderen 1998.

M.M.Y.de KLERK en TIMMERMANS J.M. (Red.)

Rapportage ouderen 1998.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1999 Ing. 310 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ouder worden, een uitdaging voor het familieverband.

C.P.M. KNIPSCHEER (Red.)

Ouder worden, een uitdaging voor het familieverband.
Seminar Gerontologie.

Met bijdragen van: C.P.M.Knipscheer, G.O.Hagestad, T.Ankersmit en A.M.Bevers.
1e druk 1984 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Sociologie van het ouder worden sinds 1970: Onderzoek en Beleid.

C.P.M. KNIPSCHEER (Red.)

Sociologie van het ouder worden sinds 1970: Onderzoek en Beleid.
Seminar Gerontologie 2.

Met bijdragen van: W.J.A.van den Heuvel, J.R.Kraan, C.P.M.Knipscheer en G.H.van der Zanden.
1e druk 1985 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Verder naar toen.

Thilly KUIPER

Verder naar toen.
Persoonlijke ervaringen met een bewoonster van een verpleeghuis.

1995 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Een gewenste dood.

Dr.H.M. KUITERT

Een gewenste dood.
Euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem.

1e druk 1981 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Mag alles wat kan?

Dr.H.M. KUITERT

Mag alles wat kan?
Ethiek en medisch handelen.

1e druk 1989 Ing. 259 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Suicide: wat is er tegen?

Dr.H.M. KUITERT

Suicide: wat is er tegen?
Zelfdoding in moreel perspectief.

1e druk 1983 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapte.

M.H. KWEKKEBOOM

De ontwikkeling van een lokaal beleid voor ouderen en gehandicapte.
Welzijnsbeleid in de lokale samenleving 6.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1997 Ing. 170 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rapportage welzijnswerk Deel 4.

M.H. KWEKKEBOOM

Rapportage welzijnswerk Deel 4.
De rol van de gemeente in het ouderenbeleid.

Een verkennende studie naar het ouderenbeleid van lokale overheden. (Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1994 Ing. 278 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Seniorendidactiek.

Drs.M.W. LANGENDOEN en JONGH Drs.A.J.C.M. (Red.)

Seniorendidactiek.
Oudereneducatie: eindeloos leren.

1e druk 1995 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Psychologie van de ouderdom.

Ursula LEHR

Psychologie van de ouderdom.
Wetenschappelijk overzicht van de psychologie van het ouder worden.

2e druk 1980 Ing. 335 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Eindbestemming.

Thom LEMMONS

Eindbestemming.
Getuigen van leven en dood.

1e druk 2003 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Levenslopen in verandering.

Aart C. LIEFBROER en DYKSTRA Pearl A.

Levenslopen in verandering.
Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970.

(WRR. Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Voorstudies en achtergronden. V 107.)
1e druk 2000 Ing. 256 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Pelgrimstocht der mensen.

Dr.H.van der LINDE

Pelgrimstocht der mensen.
Oud worden op weg waarheen?

1e druk 1993 Ing. 130 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Euthanasie en Euthanasiasme.

Prof.Dr.G.A. LINDEBOOM

Euthanasie en Euthanasiasme.

1e druk 1980 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Medische ethiek.

Prof.Dr.G.A. LINDEBOOM

Medische ethiek.

1e druk 1960 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een eenzaam (s)lot?

Marco LINNEMANN

Een eenzaam (s)lot?
Een integratie van verklaringen van eenzaamheid onder ouderen boven de 75 jaar.

(DISS.)
1e druk 1996 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Gij hebt mijn rechterhand gevat.

Ds.D. LOS

Gij hebt mijn rechterhand gevat.
Pastorale hulp aan terminale patiënten.

(serie:Pastoraal Perspectief.)
1988 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De dood heeft alle tijd.

Rya LUYSTERBURG

De dood heeft alle tijd.

1e druk 1972 Ing. 105 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dr.Gerrit MANENSCHIJN

Burgerlijke ongehoorzaamheid.
Over grenzen aan politieke gehoorzaamheid in een democratische rechts- en verzorgingsstaat.

1984 Ing. 230 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verouderend Nederland.

Drs.H.F. MASSINK e.a.

Verouderend Nederland.
Aspecten van vergrijzing en ontgroening.

1e druk 1993 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Praktische gids voor ouderen.

José MAST en JONG Eva de

Praktische gids voor ouderen.

(Uitgave van de Consumentenbond.)
1e druk 1996 Ing. 280 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Afscheid van het leven.

Prof.Dr.C.van der MEER

Afscheid van het leven.
20 jaar denken over sterven en dood.

1e druk 1990 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De ziekte bestrijden, niet de patiënt.

Anja MEULENBELT

De ziekte bestrijden, niet de patiënt.
Over seksisme, racisme en klassisme.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1991 Ing. 263 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Later als ik oud ben.

Mary MICHON

Later als ik oud ben.

1e druk 1999 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bouwstenen voor een sociale gerontologie.

Dr.J.M.A. MUNNICHS

Bouwstenen voor een sociale gerontologie.

1e druk 1972 Ing. 322 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Contouren van het ouder worden.

Joep MUNNICHS

Contouren van het ouder worden.
Opgedragen aan Prof.Dr.Joep Munnichs.

Redactie: Henk Nies, Jan-Maarten Nuijens, Dorus Vis en Michel Wimmers.
1e druk 1990 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Sterven.

Joep MUNNICHS

Sterven.
Beleving, verwerking, begeleiding.

(Cahiers Ouderdom en Levensloop. Deel 40.)
1e druk 1998 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Voorzieningen voor ouderen: visie op ouderdom.

Joep MUNNICHS

Voorzieningen voor ouderen: visie op ouderdom.

(Cahiers Ouderdom en Levensloop. Deel 6.)
3e druk 1984 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ouder worden.

J. MUNNICHS en NIES H. (Red.)

Ouder worden.
Een eigen verantwoordelijkheid.

1e druk 1985 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sociale moraal: begrip, funktie en inhoud.

A.W. MUSSCHENGA

Sociale moraal: begrip, funktie en inhoud.
Een begripsanalytisch en een antropologisch onderzoek.

(DISS.)
1e druk 1979 Ing. 270 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Leven in tehuizen: een leven waard?

Joost NAAFS

Leven in tehuizen: een leven waard?

(Cahiers Ouderdom en Levensloop. Deel 14.)
3e druk 1985 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Met zorg wonen.

Joost NAAFS

Met zorg wonen.

(Cahiers Ouderdom en Levensloop. Deel 38.)
1e druk 1997 Ing. 248 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zorg en zorgeloosheid in de Verenigde Staten.

J. NAUTA en SCHUYT Th. (Red.)

Zorg en zorgeloosheid in de Verenigde Staten.
De omkering van de Amerikaanse zorgpiramide.

Nieuwe praktijken en concepten voor welzijns- en gezondheidszorg, sociale actie en beleid.
1e druk 1986 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zonder pioniers geen volgers.

Henny NELISSEN

Zonder pioniers geen volgers.
Adviezen bij het ontwikkelen van een passend aanbod aan allochtone ouderen.

(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.) Geïll.
1e druk 1997 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Eenzaam op leeftijd.

Henny NELISSEN en NITSCHE Brigitte (Red.)

Eenzaam op leeftijd.
Interventies bij eenzame ouderen.

(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.)
1e druk 2001 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bezinning op gezondheidszorg.

Herman NOORDEGRAAF en THUNG Mady A. (Red.)

Bezinning op gezondheidszorg.
Een aantal gewetensvragen.

1e druk 1984 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Gezond ouder worden.

Dr.Muriel OBERLEDER

Gezond ouder worden.
Geef uw verouderingsproces een positieve richting en blijf geestelijk en lichamelijk gezond.

1e druk 1984 Ing. 203 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Integraal ouderenwerk.

Carel PACILLY

Integraal ouderenwerk.
Meer kansen voor meer mensen om succesvol ouder te worden.

1e druk 1988 Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Spreiding van beleid.

Bram PEPER en WELTERS Leo (Red.)

Spreiding van beleid.
Over decentralisatie van welzijnsbeleid.

1e druk 1980 Ing. 198 Pag. meer informatie  
€ 6,50
EEN SMALLE WEG TUSSEN WAAROM EN DAAROM

Gepke PETERSEN-KONING

EEN SMALLE WEG TUSSEN WAAROM EN DAAROM
Een gevecht tegen leukemie.

1e druk 1995 Ing. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Welkom aan de goede kant van het leven.

Herman PIJFERS

Welkom aan de goede kant van het leven.
Positieve gedachten bij het ouder worden.

1e druk 1993 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Contact na de dood.

James A. PIKE en KENNEDY Diane

Contact na de dood.
Paranormale gebeurtenissen die de wereld schokten.

1969 Geb. 287 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Das hohe Alter.

Lily PINCUS

Das hohe Alter.

(Stufen des Lebens. Eine Bibliothek zu den Fragen unseres Daseins. Hrsg. von Hans Jürgen Schultz. Band 9.)
2e druk 1983 Ing. 178 Pag. meer informatie  
€ 6,50
VRAGEN ROND DE DOOD.

Edith PLANTIER

VRAGEN ROND DE DOOD.
Geestelijke oefeningen in navolging van Elisabeth Kübler-Ross.

1e druk 1997 Pb. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gezondheidszorg op rantsoen.

Doeke POST

Gezondheidszorg op rantsoen.

1e druk 1988 Ing. 309 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Manipuleren met het leven.

Doeke POST

Manipuleren met het leven.
Ethische dilemma’s in de gezondheidszorg.

1e druk 1997 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Oud, maar wijs genoeg?

Anke POUW

Oud, maar wijs genoeg?
De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie 1947-1987.

Veertig jaar bevordering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot veroudering en ouderdom. (Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De grijze coup.

Drs.Joanka PRAKKEN

De grijze coup.
De oudere consument: impressie van een markt in beweging.

(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.)
1e druk 1992 Ing. 169 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiënten.

D. PRANGER

Het beëindigen van kunstmatige voeding bij aanhoudend vegeterende patiënten.

(DISS.)
1e druk 1992 Ing. 275 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DE ZIN VAN HET REKKEN VAN HET LEVEN.

Dr.D. PRANGER (Red.)

DE ZIN VAN HET REKKEN VAN HET LEVEN.
Een publicatie van het Nederlands Gesprek Centrum.

Met bijdragen van: Drs.M.Bakker-Winnubst, Mr.H.Drion, Dr.J.Eijk, Dr.A.A.Haspels, Dr.Rita Kohn-stamm, Dr.H.M.Kuitert, Drs.F.J.Laning-Boersema, Pia van der Molen, Dr.D. Pranger (red.), Dr.D.H.Sipsma, Dr.C.spreeuwenberg en Mr.B.Wijnberg.
1e druk 1994 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ouder worden.

Jane R. PRÉTAT

Ouder worden.
Mogelijkheden van een nieuwe levensfase.

1e druk 1995 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ouder worden : een kwestie van leeftijd?

Yvonne QUISPEL en CHRIST Laura (Red.)

Ouder worden : een kwestie van leeftijd?
Theorieën over leeftijd in relatie tot veroudering, levensfasen en levensloop.

1e druk 2001 Ing. 161 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Sociale ongelijkheid en verschillen in gezondheid.

Veerle RAES e.a. (Red.)

Sociale ongelijkheid en verschillen in gezondheid.
Onder redactie van Veerle Raes, Elly Kerkhofs en Fred Louckx.

1e druk 1993 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Psychische problemen bij ouderen.

J.S. REEDIJK

Psychische problemen bij ouderen.
Waardoor ontstaan ze?

(Geïll.)
1e druk 1988 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Als ich die Mutter meiner Mutter wurde.

Laura REEDIJK-BOERSMA

Als ich die Mutter meiner Mutter wurde.
Über den Umgang mit alten Menschen.

1e druk 1991 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Op bezoek bij oude mensen.

Laura REEDIJK-BOERSMA

Op bezoek bij oude mensen.

1e druk 1989 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Oud zijn.

Laura REEDIJK-BOERSMA

Oud zijn.

1e druk 1985 Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Verhalen over oude mensen.

Laura REEDIJK-BOERSMA

Verhalen over oude mensen.

1e druk Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Denken over ouder worden.

Drs.Karel REESTMAN

Denken over ouder worden.
Essays over de latere leeftijd.

1e druk 2000 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Amstelhof, hedendaagse verpleeghuiszorg in een historische omgeving.

M.W. RIBBE en SNOEK F.J. (Red.)

Amstelhof, hedendaagse verpleeghuiszorg in een historische omgeving.
Uitgave ter ere van het afscheid van H.W.Stuit, verpleeghuisarts en geneesheer-directeur.

1e druk 1987 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Afspraak met de dood.

G.Th. ROTHUIZEN

Afspraak met de dood.
Gedachten over ethiek en suicide.

1972 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Is ziekte een noodlot?

Reinhold RUTHE

Is ziekte een noodlot?
Psychosomatische problemen in de pastorale zorg.

(serie: Pastorale Handreiking. Nr.17.)
1e druk 1975 Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Ouderen, Wetenschap en Beleid.

M.M.van SANTVOORT (Red.)

Ouderen, Wetenschap en Beleid.

1e druk 1991 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 4,50
55 plus.

Ds.Ype SCHAAF

55 plus.
De derde levensfase als uitdaging.

1e druk 1988 Ing. 90 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De allerbeste jaren.

H. SCHEIDGEN (Red.)

De allerbeste jaren.
Vertaald en bewerkt door K.J.Plasterk.

1e druk 1991 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Met kippevel.

Drs.Wubbo SCHOLTE

Met kippevel.
Angst en angststoornissen.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1993 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Methoden voor de sociale wetenschappen.

J.H.G. SEGERS

Methoden voor de sociale wetenschappen.
Deel I. Inleiding tot de structuur van het onderzoeksproces en tot de methoden van dataverzameling.

1e druk 1987 Ing. 355 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Arbeid en levensloop: dissonant of harmonie?

H.C.M.van SEUMEREN (Red.)

Arbeid en levensloop: dissonant of harmonie?

(Activiteit in het kader van het Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen Generaties.) Geïll.
1e druk 1993 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De toekomst van vrouwen.

C.H.M. SMITS en VERNOOIJ-DASSEN M.J.F.J. (Red.)

De toekomst van vrouwen.
Oudere vrouwen in onderzoek, beleid en praktijk.

1e druk 1995 Ing. 149 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Psychologen en beroeps ethiek.

K.A. SOUDIJN

Psychologen en beroeps ethiek.

(serie Psychologie en beroepspraktijk.)
1e druk 1995 Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Gezond verstand.

Benita SPRONK

Gezond verstand.
Hoe kom ik tot een medisch-ethisch standpunt?

1e druk 1997 Ing. 138 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Eenzaamheid.

Dr.M.W.H. STEEMERS-VAN WINKOOP

Eenzaamheid.
Voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen.

Een moraaltheologische studie in het Duitse, Engelse en Nederlandse taalgebied. (DISS.)
1e druk 1986 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Welzijn en emancipatie.

W.F.van STEGEREN

Welzijn en emancipatie.
Ontwerp van een emancipatorische andragologie.

1e druk 1982 Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Voorbij verlies.

Nan STEVENS en RIJSEWIJK Rianne van

Voorbij verlies.
Perspectieven voor weduwen.

(Cahiers Ouderdom en Levensloop. Deel 33.)
1e druk 1993 Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De mens is de mens een zorg.

Abram de SWAAN

De mens is de mens een zorg.
Opstellen 1971-1981.

4e druk 1986 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Sterven… waarom?

B. TELDER

Sterven… waarom?
Over sterfelijkheid en onsterfelijkheid in Bijbels licht.

1e druk 1963 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rapportage ouderen, proefnummer.

J.M. TIMMERMANS

Rapportage ouderen, proefnummer.
M.m.v. A.de Boer.

(Sociaal en Cultureel Planbureau.)
1e druk 1992 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De ondersteuning van mantelzorgers en hun organisaties in zeven West-Europese landen.

Frits TJADENS en PIJL Marja (Red.)

De ondersteuning van mantelzorgers en hun organisaties in zeven West-Europese landen.
Stand van zaken in 1998. (NIZW.)

1e druk 2000 Ing. 457 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Dienstverlening onder druk.

Dr.F.A.G. TOLSMA (Red.)

Dienstverlening onder druk.
Zingeving, zeggenschap en beheersing in de maatschappelijke dienstverlening.

Een congresverslag.
1e druk 1982 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Soorten van gelijk.

M.J. TRAPPENBURG

Soorten van gelijk.
Medisch-ethische discussies in Nederland. (DISS.)

(Met enkele aanstrepingen in de marge.)
1e druk 1993 Ing. 392 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Korter arbeidsleven: de wording van een rationele mythe.

W.A. TROMMEL

Korter arbeidsleven: de wording van een rationele mythe.
Loopbaan, arbeidsmarkt en verzorgingsstaat in neo-institutioneel perspectief.

(DISS.)
1e druk 1995 Ing. 394 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Senioren in de samenleving.

L. TURKSMA

Senioren in de samenleving.
Sociale problematiek van bejaarden.

1e druk 1982 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 5,00
“Soms ben ik bang dat het mij overkomt”.

Ton VALKENBURG

“Soms ben ik bang dat het mij overkomt”.
De angst voor gebrekkig oud worden.

1e druk 1992 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Kies je huis met zorg.

Ton VALKENBURG

Kies je huis met zorg.
Over eigentijdse vormen van wonen en zorg voor ouderen.

1e druk 1996 Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Meer in huis.

Ton VALKENBURG

Meer in huis.
Thuiszorg vanuit christelijke motivatie.

1e druk 1993 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Sterven… te vroeg of te laat.

Ton VALKENBURG

Sterven… te vroeg of te laat.
Gedachten en vragen bij euthanasie.

1e druk 1989 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het leven rijmt niet.

Henk VELTKAMP en ZEE Ineke van der

Het leven rijmt niet.
Een verzwegen thema.

1e druk 1994 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Van oude mensen…

Colet van der VEN

Van oude mensen…
De twintigste eeuw weerspiegeld in twintig levensverhalen.

1e druk 1997 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Andragogie: dialoog en verhaal.

E. VERBIEST

Andragogie: dialoog en verhaal.

(DISS.)
1e druk 1984 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Achterdocht en ouderdom.

A.J.B. VERKAIK en ROBBEN P.B.M. (Red.)

Achterdocht en ouderdom.
Paranoïde stoornissen bij ouderen in theorie en praktijk.

1e druk 1992 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De mythe van de leeftijd.

Dr.M.A. VERKERK (Red.)

De mythe van de leeftijd.
Ethische kwesties rondom het ouderenbeleid.

Met bijdragen van: W.J.A.van den Heuvel, H.J.Keasberry, L.A.G.Salters, M.A.Verkerk en G.A.van der Wal.
1e druk 1990 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Denken over zorg.

Marian VERKERK (Red.)

Denken over zorg.
Concepten en praktijken.

1e druk 1997 Ing. 228 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Emancipatiebewegingen in Nederland.

Dr.H. VERWEY-JONKER

Emancipatiebewegingen in Nederland.

(serie: Sociologische Monografieën.)
1e druk 1983 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De pastor en de laatste eer.

J.K. VREDENBURG-SCHOUTEN

De pastor en de laatste eer.
Over pastoraat en uitvaart.

(serie: Hulpvaardig.)
1e druk 1996 Ing. 118 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Changing Services for Older People.

Alan WALKER and WARREN Lorna

Changing Services for Older People.
The neighbourhood Support Units innovation.

1e druk 1996 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De vreemdeling in onze samenleving.

Drs.J.B. WEENINK (Red.)

De vreemdeling in onze samenleving.

(Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Ethiek en kernbewapening.

Prof.Dr.H.E.S. WOLDRING

Ethiek en kernbewapening.
In het spanningsveld van de verantwoordelijkheidsethiek.

(VU-studies Vrede en Veiligheid. Deel 4.) Geïll.
1e druk 1985 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het naderend einde.

E.van der WOLK (Red.)

Het naderend einde.
(Verzamelde artikelen over de dood, verschenen in de jaargangen 1974/1975 van het weekblad “Intermediair”.)

(Geïll.)
1e druk 1975 Ing. 387 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De dood komt lang verwacht.

Sjoerd P. ZWAAN en DEKKER Arie

De dood komt lang verwacht.
Praktische suggesties en pastorale adviezen rond begraven en cremeren.

1e druk 1995 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 4,50
AANBIEDINGEN
-
LAATST BEKEKEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75