Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » Reformatorische Boeken S t/m Z

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

Reformatorische Boeken S t/m Z

551 titels

DIVERSEN

“VERANDEREND GETIJ”.
Structuurveranderingen in Nederland en hun consequenties voor het kerkelijk leven.

1961 Ing. 313 Pag. meer informatie  
€ 10,00
‘k ZAL GEDENKEN. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.

DIVERSEN

‘k ZAL GEDENKEN. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
Met bijdragen en artikelen van o.a. Ds.A.Elshout, Ds.H.Hofman, J.Kwantes, Ds.J.J.Eckeveld, Drs.A.Vergunst, e.a.

(groot formaat. / fraai Geïll.)
1981 Geb. 217 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

Met ontferming bewogen.
25 jaar Woord en Daad. Marie van Beijnum, Marcel Catsburg, Ab Jansen en Anneke Verhoeven.

2e druk 1998 Ing. 137 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Schaduw gaat voorbij (De)
Gedichten van o.a. Bilderdijk, Ledeboer, Revius, e.a.

( met gekleurde illustraties.)
1e druk 2003 Geb. 48 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

SCHAKEL (De)
Schetsenbundel Bond van Christelijke Gereformeerde Jongelingsverenigingen in Nederland.

1954 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,00
Student en kerk.

DIVERSEN

Student en kerk.
Onder redactie van Drs.P.A.van Bokhoven, Dr.ir.M.Burggraaf en Dr.G.van der Hoek.

Deputaatschap voor studerenden van de Gereformeerde Gemeenten 1997. Met bijdragen van o.a.: wijlen Ds.A.Vergunst, Ds.C.Harinck, Ds.A.Moerkerken, Ds.C.Sonnevelt, Ds.H.Paul, Dr.P.C.Oele, e.a.
1997 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

Toekomst dichterbij (De)
Bijbels dagboek voor ouderen.

Door Ds.L.de Liefde, Ds.W.van der Linden, Dr.B.Rietveld en Ds.M.L.W.Schoch.
1e druk 1984 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Tweeërlei getuigen.
Hoofdpersonen der Vaderlandse Kerkgeschiedenis.

(70 korte levensbeschrijvingen met een inleidend woord van P.Kuijt.)
Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Tweeling broeders (De) of Een wonder van Gods genade.
Leesboekje.

Geb. 93 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onze Heere.
Een zestal overdenkingen naar aanleiding van Schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden.

Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Uit de levensbron der gemeenschap met God, door Jezus Christus, onze Heere.
Een zestal overdenkingen naar aanleiding van Schriftwoorden, in verband met de teekenen der tijden.

Ing. 173 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Uit het leven van David.
Bijbelstudie +18.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. (serie: Bijbelstudies. Nr.23.)
gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 1,50

DIVERSEN

Uiteenzetting van het Beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.
Deel I. Historisch overzicht. Met een voorwoord van Ir.C.N.van Dis.

1953 Ing. 260 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Uiteenzetting van het Beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.
Deel II. ZANDT Ds.P.; Uiteenzetting van de artikelen van het Beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.

1965 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

UITVERKIEZING (De)
Richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing, aanvaard door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk

1961 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50
UW KNECHT HOORT.

DIVERSEN

UW KNECHT HOORT.
Theologische opstellen aangeboden aan: Prof.W.Kremer, Prof.Dr.J.van Genderen en Prof.Dr.B.J.Oosterhoff ter gelegenheid van hun v

Met bijdragen van: J.Hovius, M.Boertien, L.Floor, W.van ’t Spijker, J.de Vuyst, W.H.Velema, W.van Heest, T.Brienen, W.Steenbergen, J.P.Versteeg, J.L.C.Boertjens, J.Kruis, W.C.Moerdijk en R.Hol.
1979 Geb. 264 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Uw Koninkrijk kome.
60 jaar zending van de Chr.Geref.Kerken.

1989 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Van Recht en Genade.

DIVERSEN

Van Recht en Genade.
Prekenserie. Jaargang 1979.

1e druk 1979 Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Vanwaar de zon in ’t oosten straalt.
Hmongvluchtelingen, een vergeten groep?

1981 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Vast en zeker.

DIVERSEN

Vast en zeker.
Aspecten van het verbond Gods.

Met bijdragen van o.a. Dr.A.Noordegraaf, Ds.C.den Boer, Ds.W.L.Tukkerm Ds.G.Boer, e.a.
1e druk 1974 Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Vereniging van 1907 (De)
De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis.

(Redactie bibliotheek van de kleine kerkgeschiedenis.) . (Geïll.)
1e druk 1984 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

Verkort Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer.

26e druk 1844 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

VERVOLG OP GISTEREN.
25 JAAR Reformatorisch Dagblad.

1996 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

VIJFTIG JAAR.
50 JAAR Bond van vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten 1947-1997.

(Geïll.)
1997 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Vluchteling in Bijbels perspectief.
(ZOA Vluchtelingenzorg.)

1998 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 2,00

DIVERSEN

Voor Koningin en vaderland.
Handboek voor de militairen.

Uitgegeven door het Deputaatschap voor de militairen van de Gereformeerde Gemeenten. (Geïll.)
1e druk 1985 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

Wees Gij mijn gids.
Bijbels dagboek voor jonge mensen.

Geb. 375 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Weg uit het moeras (De)
Twaalf preken over Prediker. (Door twaalf gereformeerd (vrijgemaakte) predikanten.)

1990 Geb. 175 Pag. meer informatie  
€ 5,00

DIVERSEN

Wond’ren gadeslaan (De)
90 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht.

1988 Geb. 335 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Woord der prediking (Het) Deel 1.

DIVERSEN

Woord der prediking (Het) Deel 1.
Handreiking voor predikanten.

Onder redactie van Ir.J.van der Graaf, Ds.J.Maasland en Dr.W.Verboom.
1e druk 1993 Geb. 267 Pag. meer informatie  
€ 15,00
WOORD EN KERK

DIVERSEN

WOORD EN KERK

Theologische bijdragen van de hoogleraren aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de herdenking van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Hogeschool. OOSTERHOFF Dr.B.J.; De daden des Heeren gedenken. VERSTEEG Dr.J.P.; Is Adam in het Nieuwe Testament een “leermodel”. HOVIUS J.; Om “de ware religie te onderhouden”. GENDEREN Dr.J.van; Roeping en verkiezing. VELEMA Dr.W.H.; De kerk in de sociale ethiek. KREMER W.; De gemeente in de ambtelijke theologie.
1e druk 1969 Geb. 172 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Zending in een wereld in nood.
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

1993 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zending in Venda-land.

DIVERSEN

Zending in Venda-land.
Uitgave van de Chr.Geref.Lectuurstichting “Ds.H.Janssen” in samenwerking met Deputaten voor de Zending van de Chr.Geref.Kerk

(Geïll.)
1975 Geb. 136 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Zending op IRIAN JAYA.
Kerkvisitatie en beeld van opbouw en verwoesting post Nipsan.

1e druk 1974 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zicht op het Woord.

DIVERSEN

Zicht op het Woord.
Bijbelse onderwerpen met gespreksvragen.

Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Met een voorwoord van Ds.H.Hofman. ( weekaanbieding ANTIQUARIAAT. Éénmalig in prijs verlaagd! )
1973 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Zie, Ik zend u.

DIVERSEN

Zie, Ik zend u.
25 jaar Zending Gereformeerde Gemeenten.

Met een woord vooraf van Ds.D.Hakkenberg. (groot formaat. / Geïll.)
1989 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ziet, de Bruidegom komt!

DIVERSEN

Ziet, de Bruidegom komt!

Lezingen met vragenbeantwoording door Ds.D.J.Budding, Ds.P.den Butter, Ds.M.M.van Campen, Ds.A.A.Egas, Ds.A.Kort, Ds.A.Moerkerken, Ds.T.Ouwerkerk en Ds.W.Silfhout.
1e druk 2001 Geb. 163 Pag. meer informatie  
€ 10,00
ZIJ DIE BLEVEN.

DIVERSEN

ZIJ DIE BLEVEN.
Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.

Door Drs.K.Exalto, Ds.W.van Gorsel en Ds.H.Harkema.
1e druk 1981 Ing. 143 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

Zondagsarbeid.
Rapport van een commissie uitgebracht voor de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten 1989.

(voorzitter: Ds.P.Honkoop.)
1e druk 1986 Ing. 50 Pag. meer informatie  
€ 1,50

DIVERSEN

Zondagsarbeid: Geen rust meer?

Uitgave van de RMU.
Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

Zondagsarbeid: Overwegingen rond arbeid en zondag.

Nieuwe uitgave RMU.
1e druk 1996 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Uit Egypte heb ik Hem geroepen.

Ahmed OSMAN

Uit Egypte heb ik Hem geroepen.
Over de wortels van het christendom.

1e druk 1999 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De overtuigde Dina. of, Korte en noodwendige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz.

Guiljelmus SALDENUS

De overtuigde Dina. of, Korte en noodwendige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz.
Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw.

1e druk 1934 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 10,00
END Dr.G.van den; Guiljelmus Saldenus (1627-1694).

Guiljelmus SALDENUS

END Dr.G.van den; Guiljelmus Saldenus (1627-1694).
Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.

(DISS.)
1e druk 1991 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 22,50
KRANENDONK W.B.; G.Saldenus. Predikant en dichter.

Guiljelmus SALDENUS

KRANENDONK W.B.; G.Saldenus. Predikant en dichter.

(Geïll.)
1e druk 1994 Geb. 110 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Jhr.mr.A.F.de Savornin Lohman 1837-1924.

Jhr.Mr.A.F.de SAVORNIN LOHMAN

Jhr.mr.A.F.de Savornin Lohman 1837-1924.

Catalogus van de tentoonstelling t.g.v. de herdenking van de 150e geboortedag van Jhr.mr.A.F.de Savornin Lohman, gehouden in 1987 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, het Haags Historisch Museum en het Universiteitsmuseum te Groningen. (Geïll.)
1e druk 1987 Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J.A. SCHALEKAMP

Het verdrukte Abessinië.

(Geïll.)
1935 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Marian SCHALK-MEIJERING

Kijk op het gezin.
Samengesteld door Marian Schalk-Meijering.

1989 Geb. 113 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Elizabeth Maria van SCHEERS

Ontmoetingen uit het leven van onze geliefde Moeder Elizabeth Maria van Scheers.
Weduwe van Gerrit Duijzer.

1e druk 1978 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 10,00

J.H. SCHEPS

Roomsch recht of Nederlands recht?
Tezamen gebonden met diverse werken hierachter, o.a.:

Geb. 0 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Omgaan met donker in het licht van eeuwig leven

Aleid SCHILDER

Omgaan met donker in het licht van eeuwig leven

1e druk 1993 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op bergen en in dalen.

Aleid SCHILDER

Op bergen en in dalen.
(Columns, eerder verschenen in dagblad “Trouw”.)

1e druk 1993 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Van paradijs naar koninkrijk.

Aleid SCHILDER

Van paradijs naar koninkrijk.
Over schuld, karma en genade.

1e druk 1991 Ing. 172 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Van vrijmaking tot bevrijding.

Aleid SCHILDER en VEENHOF Jan

Van vrijmaking tot bevrijding.

1e druk 1995 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Diepte des rijkdoms.

Ds.J. SCHINKELSHOEK

Diepte des rijkdoms.
37 overdenkingen.

1e druk 2009 Geb. 189 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.G. SCHIPAANBOORD

De Ruiter op het witte paard.
Zes preken.

1989 Geb. 96 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Door lijden geheiligd.

Ds.G. SCHIPAANBOORD

Door lijden geheiligd.
Verslag van de begrafenis van Ds.G.Schipaanboord, predikant der Geref. Gemeenten.

Alsmede de twee laatste predikaties van hem zelf. (met portret.)
1e druk Z.jr. Geb. 84 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Eben-Haezer.

Drs.J. SCHIPPER

Eben-Haezer.
Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten van Den Haag en Scheveningen..

(Geïll.)
1e druk 1982 Geb. 301 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Jan SCHIPPER

De Rol des Boeks.
Sonnetten op het Oude en Nieuwe Testament.

Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testamente.

Prof.Dr.S.Ch. SCHIRLITZ

Griechisch-Deutsches Wörterbuch zum Neuen Testamente.
Fünfte Auflage, neu bearbeitet von Dr.Th.Eger.)

(2-koloms. / half-leder.)
5e druk 1893 Geb. 463 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Ds.H.P. SCHOLTE

SCHOLTE Leonora R.; Een vreemdelinge in een vreemd land.
Met een inleiding van Rudolf van Reest.

1960 Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het Boek, een onbetrouwbare gids.

L.M.P. SCHOLTEN

Het Boek, een onbetrouwbare gids.
(GBS.)

gebrocheerd 23 Pag. meer informatie  
€ 1,50
VRIJER Dr.M.J.A.de; Schortinghuis en zijn analogieën.

Wilhelmus SCHORTINGHUIS

VRIJER Dr.M.J.A.de; Schortinghuis en zijn analogieën.
Met een vertolking van “Het innige christendom”.

1e druk 1942 Geb. 311 Pag. meer informatie  
€ 12,50

P. SCHOUTEN

De weg der bekeering of een schets uit mijn levensboek.
Door P.Schouten, geb. te Ouderkerk a.d. IJssel den 3den April 1871, door hemzelve beschreven.

1939 Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Korte Geloofsleer. Deel 01.

Drs.J.H. SCHRIJVER

Korte Geloofsleer. Deel 01.
Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd.

(serie: Wegwijs in de Gereformeerde Theologie.)
1e druk 1994 Ing. 129 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Korte Geloofsleer. Deel 02.

Drs.J.H. SCHRIJVER

Korte Geloofsleer. Deel 02.
Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd.

(serie: Wegwijs in de Gereformeerde Theologie.)
1e druk 1996 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Korte Geloofsleer. Deel 1. 2. en 3.

Drs.J.H. SCHRIJVER

Korte Geloofsleer. Deel 1. 2. en 3.
Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd.

(serie: Wegwijs in de Gereformeerde Theologie.)
1e druk 1994 Ing. 391 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Woorden schieten tekort.

Drs.J.H. SCHRIJVER

Woorden schieten tekort.
Het christelijk geloof tussen dogma’s en dogmatiek.

(serie: Gereformeerd Belijden.)
1e druk Z.jr. Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Achter het gordijn des doods.

Prof.J.J.van der SCHUIT

Achter het gordijn des doods.

1e druk 1929 Geb. 203 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel.

Anna Maria van SCHURMAN

Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel.
Facsimile-uitgave van de oorspronkelijke druk te Amsterdam bij Jacob vande Velde, 1684.

Met een inleiding van Prof.Dr.S.van der Linde.
1e druk 1978 Geb. 354 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Dr.R. SELDENRIJK (Red.)

Zorg en omgang
Mensen met een verstandelijke handicap in de gemeente.

1998 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Jakob SEMON

Gods handelingen in de wonderlijke leiding van Jakob Semon, door hem. op 23-jarigen leeftijd, te trekken uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht.
Met vreugde in de Heere ontslapen, te Havenberge, in den ouderdom van ruim 29 jaren.

gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De ware bekeering.

Thomas SHEPARD

De ware bekeering.
Vertoonende het klein getal der ware gelovigen en de gevaarlijke staat van onbekeerde zondaren.

1e druk Z.jr. Geb. 190 Pag. meer informatie  
€ 10,00

G.H. SHERER

Bijbels palet.
De oosterse kleur van de Bijbel.

1978 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zalig in leven en sterven.

Ds.W. SILFHOUT

Zalig in leven en sterven.
Meditaties over de zeven zaligsprekingen in het bijbelboek Openbaring.

1e druk 1999 Ing. 151 Pag. meer informatie  
€ 8,50
De wenende Maria vertroost.

Ds.Simon SIMONIDES

De wenende Maria vertroost.

1e druk 1997 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Alan SIMPSON

Puritanism in Old and New England.

8e druk 1972 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.D. SLAGBOOM

Christelijke Ethiek voor deze tijd.
(BBG -serie.)

1962 Geb. 131 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Calvijns opvolger Theodorus Beza.

Ds.C.van SLIEDREGT

Calvijns opvolger Theodorus Beza.
Zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de Drieënige God.

(DISS.)
1e druk 1996 Geb. 416 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Ds.C.van SLIEDREGT

Vrouw in kerk en samenleving.

1980 Geb. 310 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.C.van SLIEDREGT

Vrouwen in de Kerk.

2e druk 1981 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.J.van SLIEDREGT

Adam en Christus.
Uw enige troost. Prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 1-7.

1e druk 1980 Geb. 347 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Licht over uw pad.

Ds.J.van SLIEDREGT

Licht over uw pad.
Bijbelse schetsen.

3e druk 1948 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.J.van SLIEDREGT

Naar Schrift en Belijdenis.
Catechetisch leerboekje.

1950 Ing. 71 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Ds.J.van SLIEDREGT

Naar Schrift en Belijdenis.
Catechetisch leerboekje.

4e druk 1969 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.J.van SLIEDREGT

Naar Schrift en Belijdenis.
Catechetisch leerboekje.

8e druk 1988 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.J.van SLIEDREGT

Vragenboekje bij “Naar Schrift en Belijdenis”.

Ing. 24 Pag. meer informatie  
€ 1,00
Geloven en belijden 3.

Ds.M.H. SLIGGERS

Geloven en belijden 3.
Toelichting op: Dordtse Leerregels. Apostolische Geloofsbelijdenis. Geloofsbelijdenis van Nicea. Geloofsbelijdenis van Athanasiu

3e druk 1986 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het leven en sterven van Willem Slootmaker.

Willem SLOOTMAKER

Het leven en sterven van Willem Slootmaker.

5e druk 1985 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J. SLOT

Alle met wijsheid gemaakt.
(Over bijbel en evolutie.)

1980 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ontmoetingen van blijvende waarde.

C.van der SLUIJS

Ontmoetingen van blijvende waarde.

(Interessante en vaak onbekende bijzonderheden kenmerken de verhalen die in deze bundel verzameld zijn. Zo komen o.a. koningin Wilhelmina, professor Wisse, Ds.J.W.Felix, Totius en Abraham Capadose op verrassende wijze ter sprake. Voorts ook Lena van Balen en hoe zij tijdens de brand van Brakel gespaard bleef en hoe professor de Vrijer preekte in het Sarassini, waar het Kozakkenkkor psalmen zong “vol diepte, heimwee, smart en hoop”. Voorafgegaan door een introducerend woord van Ds.J.J.Poort.)
1e druk 1996 Geb. 159 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.C.A.van der SLUIJS

Kerk of afscheiding.
Een actualisering in theologisch en historisch perspectief.

1998 Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 4,50

L.van SLUYS

der Smaakt en ziet.
(Bundel preken met een voorwoord van Ds.C.Stelwagen.)

1999 Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Bijbelse tijdgenoten.

Prof.Dr.Bob SMALHOUT

Bijbelse tijdgenoten.
11 Geschiedenissen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld en verklaard.

2e druk 1997 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.H.J. SMIT en TERLOUW A.J.

Zie Hij komt…!
Bijbelstudies over de Openbaring aan Johannes.

Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 2,50
DE AFSCHEIDING VAN 1834. 1e deel: Gorinchem en “Beneden-Gelderland”.

Dr.C. SMITS

DE AFSCHEIDING VAN 1834. 1e deel: Gorinchem en “Beneden-Gelderland”.

Gorinchem (en omgeving), Vuren, Herwijnen, Haaften, Tricht, Brakel, Poederoyen, Aalst, 47 Nederhemert-Well, Hoenza-Driel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren. (Geïll.)
1e druk 1971 Geb. 447 Pag. meer informatie  
€ 17,50
DE AFSCHEIDING VAN 1834. 2e deel: Classis Dordrecht C.A.

Dr.C. SMITS

DE AFSCHEIDING VAN 1834. 2e deel: Classis Dordrecht C.A.

Hoeksche Waard: ’s-Gravendeel, Puttershoek, Westmaas, Zuid-Beijerland, Numansdorp, Strijen, Oud-Beijerland. Ijsselmonde: Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht. Alblasserwaard c.a.: Alblasserdam, Giessendam, Sliedrecht, Leerdam, Spijk (Z.H.), Heicop, Langerak, Noordeloos, Schoonhoven. (Geïll.)
1e druk 1974 Geb. 440 Pag. meer informatie  
€ 17,50
DE AFSCHEIDING VAN 1834. 3e deel: Documenten uit het archief Ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.

Dr.C. SMITS

DE AFSCHEIDING VAN 1834. 3e deel: Documenten uit het archief Ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.

(Geïll.)
1e druk 1977 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 17,50
DE AFSCHEIDING VAN 1834. 5e deel: Documenten uit het archief Ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg).

Dr.C. SMITS

DE AFSCHEIDING VAN 1834. 5e deel: Documenten uit het archief Ds.H.P.Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A. (vervolg).

(Geïll.)
1e druk 1982 Geb. 546 Pag. meer informatie  
€ 20,00
DE AFSCHEIDING VAN 1834. 6e deel: Her Réveil en Ds.H.P.Scholte. Correspondentie.

Dr.C. SMITS

DE AFSCHEIDING VAN 1834. 6e deel: Her Réveil en Ds.H.P.Scholte. Correspondentie.

(Geïll.)
1e druk 1984 Geb. 366 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Ds.Bernardus SMYTEGELT

Christus alleen is het fundament.

(Reveil-Serie No.444.)
1e druk 2008 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 0,50

Ds.Bernardus SMYTEGELT

De Heere richt gebogenen op.

(Reveil-Serie No.448.)
1e druk 2008 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 0,50

Ds.Bernardus SMYTEGELT

Des Christens eenige troost in leven en sterven of Verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII predicatien; benevens V. Belydenis-predicatien, door den zalige heere Bern: Smytegelt.
Met een Nieuw Register vermeerdert, en van veele Drukfeilen gezuivert.

2e druk 1747 Geb. 936 Pag. meer informatie  
€ 70,00
Des Christens Heil en Sieraad.

Ds.Bernardus SMYTEGELT

Des Christens Heil en Sieraad.
Voorgesteld in vijf en veertig Predicatiën, over Philippensen IV:7, en Colossensen I:22.

Met eene voorrede door A.W.de Beveren.
1e druk Z.jr. Geb. 572 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Ds.Bernardus SMYTEGELT

DOOL L.van den; Ds.Bernardus Smytegelt.
(Korte levensbeschrijving.)

Ing. 45 Pag. meer informatie  
€ 3,50
HET GEKROOKTE RIET.

Ds.Bernardus SMYTEGELT

HET GEKROOKTE RIET.
Los deel twee.

1e druk 1928 Geb. 607 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.Bernardus SMYTEGELT

Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerde heer Ds.Bernardus Smytegelt..
Geloovig in de Heere ontslapen 6 Mei 1739.

3e druk 1916 Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.Bernardus SMYTEGELT

Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden, geliefden, godvruchtigen en geleerde heer Ds.Bernardus Smytegelt..
Geloovig in de Heere ontslapen 6 Mei 1739.

Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 4,50
VRIESE Pieter de; Historisch verhaal van het leven en sterven van Ds.Bernardus Smytegelt.

Ds.Bernardus SMYTEGELT

VRIESE Pieter de; Historisch verhaal van het leven en sterven van Ds.Bernardus Smytegelt.
Nieuwe uitgave, toegelicht door Drs.H.Florijn.

2e druk 1989 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 5,00
VRIJER Dr.M.J.A.de; Ds.Bernardus Smytegel en zijn “Gekrookte Riet”.

Ds.Bernardus SMYTEGELT

VRIJER Dr.M.J.A.de; Ds.Bernardus Smytegel en zijn “Gekrookte Riet”.
Met een vertolking van Het Gekrookte Riet.

1e druk 1947 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Kernteksten over zending.

Ds.C. SNOEI

Kernteksten over zending.

(serie: Schriftwerk.)
1e druk 1996 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.C. SONNEVELT

Christus als de banier der volken.
Bevestigings- en intrededienst van Ds.C.Sonnevelt te Zeist op 18 februari 1981. alsmede de toespraken.

1981 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50

W. SPEK

Een gesprek tusschen een Hervormd Predikant en eenige Roomsche Priesters, gehouden in de Pastorie aan den Houttuin te Rotterdam.
(Over Ds.J.Scharp.)

gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J.S. SPENGER

Schetsen uit het dagboek eens Leeraars, of Gesprekken met bekommerden, aangaande de weg der zaligheid.
Met een levensberigt van den schrijver en ophelderende aanteekeningen, uitgegeven door John Angel James.

1857 Geb. 3690 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Arine SPIERENBURG-VAN WIJNGAARDEN

Spiegelschrift.
Confronterende columns voor jongeren.

2002 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Ik zal u niet verlaten.

Ds.G.van't SPIJKER

Ik zal u niet verlaten.
Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.

1e druk 1996 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Heilige Geest als trooster.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

De Heilige Geest als trooster.

(serie: Pasmunt.)
1e druk 1986 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De verzegeling met de Heilige Geest.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

De verzegeling met de Heilige Geest.
Over verzegeling en zekerheid van het geloof.

1e druk 1991 Ing. 162 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Eenheid in verscheidenheid?
De identiteitscrisis binnen de Gereformeerde Gezindte.

1974 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Fundamentele vragen betreffende onze omgang met de Bijbel.

1962 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Geest, woord en kerk.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Geest, woord en kerk.
Opstellen over de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme.

In deze opstellen staan Johannes Calvijn en Martin Bucer centraal.
1991 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Om de Kerk.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Om de Kerk.
Theologische opstellen, aangeboden aan Prof.Dr.W.van ’t Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theologische Universit

Onder redactie van Dr.J.W.Maris, Dr.H.G.L.Peels en Dr.H.J.Selderhuis. Met bijdragen van o.a.: Prof.J.Kamphuis, Prof.Dr.F.van der Pol, Prof.Dr.J.W.Maris, Prof.Dr.C.Graafland, Prof.Dr.O.J.de Jong, Dr.G.C.den Hertog, Prof.Dr.W.H.Velema, Prof.Dr.L.Floor, e.a. (met portret.)
1e druk 1997 Ing. 310 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Ordenlich und Fruchtbar.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Ordenlich und Fruchtbar.
Festschrift für Willem van ’t Spijker.

1997 Ing. 237 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER

Reformatie en geschiedenis.

1e druk 1977 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER (Red.)

Vereniging van 1892 en haar geschiedenis (De)

1992 Geb. 276 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.

Prof.Dr.W.van't SPIJKER e.a.

Theologische aspecten van de Nadere Reformatie.
Door Dr.T.Brienen, Drs.K.Exalto, Prof.Dr.C.Graafland, Dr.B.Loonstra en Prof.Dr.W.van ’t Spijker.

1e druk 1993 Geb. 315 Pag. meer informatie  
€ 20,00
BIJ BROOD EN BEKER.

Prof.Dr.W.van ’t SPIJKER e.a. (Red.)

BIJ BROOD EN BEKER.
Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk.

Onder redactie van: Prof.Dr.W.van ’t Spijker, Dr.W.Balke, Drs.K.Exalto en L.van Driel. (Geïll.)
1e druk 1980 Geb. 456 Pag. meer informatie  
€ 32,50

Ds.G. SPILT

Bewaar het pand.
Overwegingen bij het gereedkomen van de nieuwe Psalberijming

1967 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.G. SPILT

Het verlossende Woord.
Dagboek bij de Bijbel.

1990 Geb. 391 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Sions Troostfontein.

Ds.Dionysius SPRANCKHUYSEN

Sions Troostfontein.

1995 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De werken Zijner handen.

Ds.Dionysius SPRANKHUYSEN

De werken Zijner handen.

1e druk Z.jr. Ing. 232 Pag. meer informatie  
€ 6,50
ADAMA VAN SCHELTEMA C.S.; Charles Haddon Spurgeon.

C.H. SPURGEON

ADAMA VAN SCHELTEMA C.S.; Charles Haddon Spurgeon.

(Geïll. en met portret.)
4e druk Z.jr. Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 12,50
An All-Round Ministry.

C.H. SPURGEON

An All-Round Ministry.
Addresses to Ministers and Students.

1960 Geb. 396 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BARKEY WOLF A.G.; C.H.Spurgeon en zijn boodschap aan ons.

C.H. SPURGEON

BARKEY WOLF A.G.; C.H.Spurgeon en zijn boodschap aan ons.

1e druk 1934 Geb. 175 Pag. meer informatie  
€ 7,50
BOCHOVE Riek van; Veertig juweeltjes van Spurgeon.

C.H. SPURGEON

BOCHOVE Riek van; Veertig juweeltjes van Spurgeon.

1e druk 1986 Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Christian Festivals.

C.H. SPURGEON

Christian Festivals.
Sermons for special occasions.

1e druk 1972 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Gelijkenissen van de Heiland.

C.H. SPURGEON

De Gelijkenissen van de Heiland.
Verklaard en toegepast in Leerredenen.

4e druk Z.jr. Geb. 633 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De weg der zaligheid.

C.H. SPURGEON

De weg der zaligheid.

2e druk Z.jr. Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De Wonderen van de Heiland.

C.H. SPURGEON

De Wonderen van de Heiland.
Verklaard en toegepast in leerredenen.

4e druk Z.jr. Geb. 516 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Die Wunder unsres Herrn und Heilandes in 52 Predigten.

C.H. SPURGEON

Die Wunder unsres Herrn und Heilandes in 52 Predigten.

1897 Geb. 699 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ganz aus Gnaden.

C.H. SPURGEON

Ganz aus Gnaden.
Ein ernstes Wort mit denen, welche Errettung suchen durch unsern Herrn Jesum Christum.

1e druk Z.jr. Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 6,50
GHEEL GILDEMEESTER Dr.F.van; Spurgeon en zijne gemeente.

C.H. SPURGEON

GHEEL GILDEMEESTER Dr.F.van; Spurgeon en zijne gemeente.
Naar het Hoogduitsch.

1e druk 1882 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 3,50
HOEFS U.; C.H.Spurgeon, der Wecker einer neuer Zeit.

C.H. SPURGEON

HOEFS U.; C.H.Spurgeon, der Wecker einer neuer Zeit.
Zu seinem hundertsten Geburtstag dargereicht von U.Hoefs.

1e druk 1934 Geb. 177 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Jezus Christus, de Heere.

C.H. SPURGEON

Jezus Christus, de Heere.

(serie opnieuw vertaalde preken van C.H.Spurgeon. deel 16.)
1e druk 2001 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jezus roepstem.

C.H. SPURGEON

Jezus roepstem.
Schetsen van leerredenen Nieuwe Testament.

1e druk 1978 Geb. 423 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Korenaren tussen de schoven opgelezen.

C.H. SPURGEON

Korenaren tussen de schoven opgelezen.
Bloemlezing uit de werken van C.H.Spurgeon.

3e druk 1993 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Morning and Evening.

C.H. SPURGEON

Morning and Evening.
Daily Readings

8e druk 1969 Geb. 744 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Morning and Evening.

C.H. SPURGEON

Morning and Evening.
Daily Readings.

1980 Ing. 744 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Pastorale adviezen.

C.H. SPURGEON

Pastorale adviezen.
Lezingen voor mijn studenten.

1e druk Z.jr. Geb. 261 Pag. meer informatie  
€ 10,00
RAY Charles; The Life of Charles Haddon Spurgeon.

C.H. SPURGEON

RAY Charles; The Life of Charles Haddon Spurgeon.
By Charles Ray.

(Geïll.)
1e druk 1903 Geb. 506 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Reden hinterm Pflug.

C.H. SPURGEON

Reden hinterm Pflug.
oder: Guter Rat für allerlei Leute.

1e druk 1885 Geb. 187 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Rondom de enge poort.

C.H. SPURGEON

Rondom de enge poort.

(Geïll.)
1e druk Z.jr. Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tauperlen und Goldstrahlen.

C.H. SPURGEON

Tauperlen und Goldstrahlen.
Tägliche Morgen- und Abend-Andachten für stille Sammlung und häusliche Erbauung.

(fraaie band. / goud-op-snee.)
1e druk 1924 Geb. 768 Pag. meer informatie  
€ 15,00
The Treasury of David.

C.H. SPURGEON

The Treasury of David.
Vol.I. Psalms 1-87.

1e druk Z.jr. Geb. 439 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Voor iedere avond.

C.H. SPURGEON

Voor iedere avond.
Dagboek voor huigezin of binnenkamer.

7e druk Z.jr. Geb. 367 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Voor iedere morgen.

C.H. SPURGEON

Voor iedere morgen.
Dagboek voor huisgezin of binnenkamer.

7e druk Z.jr. Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Woorden van Spurgeon.

C.H. SPURGEON

Woorden van Spurgeon.
Twaalf thema’s uit het christelijk geloof.

1e druk 2002 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Woorden van Spurgeon.

C.H. SPURGEON

Woorden van Spurgeon.
Verzameld en voorzien van een levensschets door J.Roodbeen.

1e druk 1982 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Woorden van Spurgeon.

C.H. SPURGEON

Woorden van Spurgeon.
Verzameld en voorzien van een levensschets door J.Roodbeen.

(Nieuwe uitgave.) 2 delen.
1e druk 1997 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Woorden van Spurgeon.   Deel 2.

C.H. SPURGEON

Woorden van Spurgeon. Deel 2.
Verzameld en voorzien van een levensschets door J.Roodbeen.

1e druk 1983 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Woorden van troost voor het dagelijks leven.

C.H. SPURGEON

Woorden van troost voor het dagelijks leven.

1e druk 1987 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.

C.H. SPURGEON

Woorden van waarschuwing voor het dagelijks leven.

1e druk 1982 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Woorden voor elke dag.

C.H. SPURGEON

Woorden voor elke dag.

1e druk 1987 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Woorden voor elke dag.

C.H. SPURGEON

Woorden voor elke dag.

3e druk 2008 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Worte der Weisheit für das tägliche Leben.

C.H. SPURGEON

Worte der Weisheit für das tägliche Leben.

1e druk 1894 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J. STAFFORD WRIGHT

Dictionary of Bible People.

1978 Geb. 239 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Personen uit de Bijbel.

J. STAFFORD WRIGHT

Personen uit de Bijbel.

1e druk 1980 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.C. STEENBLOK

Nabij God te zijn. deel I.
Meditaties over het Oude Testament.

1974 Geb. 246 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John STEVENSON

Eene Zeldzame Zielversterkende en vertroostende hartsterking voor Oude en Jonge Christenen of de Vreemde maar Aangename Levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in Dailly in Ayrshire 1655-1728.
Door hemzelf beschreven

1926 Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 6,00

John STEVENSON

Eene Zeldzame Zielversterkende en vertroostende hartsterking voor Oude en Jonge Christenen of de Vreemde maar Aangename Levensgeschiedenis van John Stevenson, landbouwer in Dailly in Ayrshire 1655-1728.
Door hemzelf beschreven.

1926 Geb. 82 Pag. meer informatie  
€ 7,50

E. STOCK

Handboek voor de beoefening der Bijbelse Geschiedenis.
Deel I. Oude Testament. Deel II. Nieuwe Testament.

3e druk Geb. 1093 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Een Leidsman tot Christus. of: Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering.

Dr.Salomo STODDARD

Een Leidsman tot Christus. of: Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekeering.

hierachter: SIMONIDUS Simon; Der zwakken Leidsman aan des Heeren Heiligen Tafel. of: Oplossing van de voornaamste zwarigheden der kinderen Gods omtrent het H.Avondmaal.
1e druk Z.jr. Geb. 301 Pag. meer informatie  
€ 12,50

D.van der STOEP

“Herder en Leeraar”.
Over dominees en hun dagelijksch werk.

1941 Geb. 270 Pag. meer informatie  
€ 7,50
In de houten broek.

D.van der STOEP en FELDERHOF H.H.

In de houten broek.
Over dominees, preeken en kerkmenschen.

(Geïll.)
1e druk 1940 Geb. 253 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.H. STOLK e.a.

“Verontrustende Factoren”.

Inleidende beschouwing tot de “Vier Vragen”, aan de Synode gedaan door het “Moderamen van het Verband van Herv.-Geref. Ambtsdragers”, gevolgd door de Vragen zelf, het Antwoord der Synode en een Slotbeschouwing naar aanleiding van dit antwoord door Ds.H.Stolk te Scheveningen en Ds.J.J.van der Krift te Ermelo.
1e druk 1953 gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 6,50

H.M. STOPPELENBURG

De Gereformeerde Gemeente te Goes.
Korte historische schets van haar ontwikkelingsgang door H.M.van Stoppelenburg.

Met een tweetal predikaties van Ds.D.Wijting, in leven predikant der Geref. Gemeente te Goes.
1951 gebrocheerd 36 Pag. meer informatie  
€ 3,50

H.M. STOPPELENBURG

De Gereformeerde Gemeenten in Groot-Rotterdam.
Kerkhistorisch overzicht door H.M.Stoppelenburg.

Met een predikatie van Ds.A.de Blois en een portret van Ds.C.van den Oever.
1952 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50

John R.W. STOTT

Issues facing Christians Today.
A major appraisal of contemporary social and moral questions.

1984 Ing. 340 Pag. meer informatie  
€ 15,00

John R.W. STOTT

John Stott Special.
(Inclusief o.a. minibiografie, maxi-interview, lezing, e.a.)

Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John R.W. STOTT

Obeying Christ in a Changing World. 1. The Lord Christ.

1977 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John R.W. STOTT

Obeying Christ in a Changing World. 2. The People of God.

1977 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 4,50

John R.W. STOTT

Zending in de moderne wereld.

(Met lichte potloodstrepen.)
1978 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 3,50
New Age.

Elise G.van der STOUW

New Age.
(Scala-reeks.)

1993 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.A.K. STRAATSMA

Kent gij uw Bijbel?

1950 Geb. 1130 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Fr. STRAUSS

Helons bedevaart naar Jeruzalem.
Uit het Hoogduitsch van Fr.Strauss door wijlen vrouwe A.Kleyn geb. Ockerse.

1883 Geb. 229 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Geweldloze weerbaarheid.

Prof.Dr.Kr. STRIJD

Geweldloze weerbaarheid.
Uitvlucht? Uitweg? Uitdaging.

1e druk 1974 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 6,50

E. STRUIJK

Korte mededelingen uit mijn leven.
Opgedragen aan mijn geliefde kinderen.

1977 Geb. 71 Pag. meer informatie  
€ 6,50

C. STRUYS

Zij die ter zee afvaren. Des Zeemans Heiligdom.

gebrocheerd 36 Pag. meer informatie  
€ 2,50

C. STRUYS

Zij die ter zee afvaren. Des Zeemansroeping.

gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.W. SUYKER

Steen der getuigenis.
15-tal predikaties voor Advent, Kerstdagen, Lijdensweken, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

1965 Geb. 202 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Johan Cornelis TAAKE

Gedachtenis.
Predikatie gehouden door Ds.L.Rijksen, op 28 Januari 1946 t.g.v. het 40-jarig Ambtsjubileum van Johan Cornelis Taake.

Ouderling der Geref. Gemeente te Leiden. Met een levensbeschrijving.
1946 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.M.C. TANIS

Mijn Woord bewaard.
Met voorwoord van Ds.W.Chr.Hovius.

(Uitgave Stichting Spaanse-Evangelische Zending.)
1966 gebrocheerd 21 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Mary TANNER

That Better Part.
The Early Experience, Diary, and Letters of Mary Tanner.

1937 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.ir.W.F. TEEKENS (Red.)

Leven door het Woord.
Bijbels dagboek.

(m.m.v. van twaalf predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk.)
1e druk 1991 Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.Willem TEELLINCK

De oude en goede weg tot het nieuwe leven.
Timotheüs.

1969 Ing. 166 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De politieke christen.

Ds.Willem TEELLINCK

De politieke christen.
Met een voorwoord van Ds.P.Zandt.

1e druk 1953 Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 7,50
GOLVERDINGEN Ds.M.; Avonden met Teellinck.

Ds.Willem TEELLINCK

GOLVERDINGEN Ds.M.; Avonden met Teellinck.
Actuele thema’s uit zijn werk.

(Geïll.)
1e druk 1993 Geb. 328 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Ds.Willem TEELLINCK

GULDENMOND; Een pilaar in Gods kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck, door Guldenmond.

1938 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.Willem TEELLINCK

GULDENMOND; Een pilaar in Gods kerk of Leven en Werkzaamheid van Willem Teellinck, door Guldenmond.

1938 Geb. 56 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.Willem TEELLINCK

KRAMP J.; Een pilaar in Gods kerk of Leven en werkzaamheid van Willem Teellinck, door J.Kramp.
Jubileum-uitgave ter herdenking van de geboortedag en de sterfdag van Willem Teellinck.

1979 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 2,50
OP ’T HOF W.J.; De theologische opvattingen van Willem Teellinck.

Ds.Willem TEELLINCK

OP ’T HOF W.J.; De theologische opvattingen van Willem Teellinck.

1e druk 2011 Ing. 320 Pag. meer informatie  
€ 17,50
OP ’T HOF W.J.; Willem Teellinck.

Ds.Willem TEELLINCK

OP ’T HOF W.J.; Willem Teellinck.
Leven, geschriften en invloed.

1e druk 2008 Ing. 667 Pag. meer informatie  
€ 27,50

Eeuwout TEELLINCK

Eeuwout Teellinck in handschriften.
. Door W.J.op ’t Hof, C.A.de Niet en H.Uil.

1989 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50

B. TELDER

Reformatorisch leven.

2e druk 1968 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 4,50

A.J. TERLOUW

Het halve werk…
Herinneringen, columns, doordenkertjes.

Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50

A.J. TERLOUW

Staat dàt er?
Verrassende bijbelstudies voor jongeren.

1994 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk.

Dr.J.J. THIERRY

Opstandingsgeloof in de vroegchristelijke kerk.

1e druk 1978 Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Phyllis THOMPSON

Gladys Aylward.
A London Sparrow.

1982 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Andries van TOL

Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekeering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda.
Door hemzelven beschreven.

Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Andries van TOL

Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekeering van Andries van Tol, gewoond hebbende te Gouda.
Door hemzelven beschreven.

1997 Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Joseph TON

Lessen in lijden.
(Vijf toespraken, gehouden tijdens zijn Nederlandse tournee, oktober 1982. )

1983 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Sprekende beelden.

Ds.P.J. TRIMP

Sprekende beelden.
Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.

1e druk 1990 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Betwist Schriftgezag.

Prof.Dr.C. TRIMP

Betwist Schriftgezag.
Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.

1e druk 1970 Ing. 227 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring. Kerkelijk leven. Opleiding.

Prof.Dr.C. TRIMP

Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring. Kerkelijk leven. Opleiding.

1e druk 1991 Ing. 232 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Communicatie en ambtelijke vakken.

Prof.Dr.C. TRIMP

Communicatie en ambtelijke vakken.
Rede bij de overdracht van het rectoraat der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op....

1976 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De dienst van de mondige kerk.

Prof.Dr.C. TRIMP

De dienst van de mondige kerk.
Een confrontatie met het appèl van de “mondige” wereld.

1971 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 5,00
JONG Sieds de; Schetsen bij Klank en weerklank van Dr.C.Trimp.

Prof.Dr.C. TRIMP

JONG Sieds de; Schetsen bij Klank en weerklank van Dr.C.Trimp.

4e druk 1992 gebrocheerd 44 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Om de klaarheid der waarheid.

Prof.Dr.C. TRIMP

Om de klaarheid der waarheid.
Een taxatie van de leeruitspraak van “Assen-1926” en haar terzijdestelling in 1967.

1e druk 1967 Ing. 74 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Woord, water en wijn.

Prof.Dr.C. TRIMP

Woord, water en wijn.
Gedachten over prediking, doop en avondmaal.

1e druk 1985 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De biddende kerk.

Prof.Dr.C. TRIMP (Red.)

De biddende kerk.
Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen.

Onder redactie van Dr.C.Trimp. Met bijdragen van J.Kamphuis, J.van Bruggen, L.Doekes, J.Douma, H.J.Schilder, J.A.Meijer en C.Trimp.
1979 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Zaaien op dankdag.

Dr.C. TRIMP en A.KOOIJ (Red.)

Zaaien op dankdag.
Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente.

1e druk 1988 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ingrid TROBISCH

Met vreugde op weg.

1979 Ing. 222 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Ik ben met jou getrouwd.

Walter A. TROBISCH

Ik ben met jou getrouwd.

5e druk 1978 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Walter A. TROBISCH

Liebe dich selbst.
Selbstannahme und Schwermut.

2e druk 1975 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Walter A. TROBISCH

Love Yourself.
Self-Acceptance & Depression.

6e druk 1985 Ing. 54 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Liefde als gave en opdracht.

Ingrid TROBISCH en RÖTZER Elisabeth

Liefde als gave en opdracht.
Vragen en antwoorden rond het geheim van de vruchtbaarheid.

3e druk Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Nederlandse Concordantie van de Bijbel.

Abraham TROMMIUS

Nederlandse Concordantie van de Bijbel.

6e/21e grondig herziene en veel vermeerderde druk, bewerkt naar de originele uitgave. (2-koloms.)
6e druk Geb. 1069 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Abraham TROMMIUS

Woordgebruik in zes Bijbel-Vertalingen.
Het Nieuwe Testament.

1e druk 1953 Geb. 199 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.A.F. TROOST

Als ik omhoog kijk.
(Vrije omschrijving van 26 Psalmteksten.)

1985 Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A.F. TROOST

Dromen in het donker.
Overdenkingen, gedichten en verhalen voor Advent en Kerst.

2e druk 2002 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.A.F. TROOST

Stil is mijn hart.
(Vrije omschrijving van 27 Psalmteksten.)

1986 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 3,50

F. TROOST (Samenstelling)

In antwoord…
Beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag.

1e druk 1967 Geb. 496 Pag. meer informatie  
€ 12,50

F. TROOST (Samenstelling)

Totdat de dag aanlicht.
Bijdragen van een aantal Herv. Geref. Auteurs.

1969 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De orde van het heil.

Ds.W.L. TUKKER

De orde van het heil.

1e druk 1971 Geb. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De weg van het Woord.

Ds.W.L. TUKKER

De weg van het Woord.
In het spoor van de vaderen.

Verzamelde opstellen. Samengesteld door Ir.J.van der Graaf en Ir.L.van der Waal. (met portret.)
1e druk 1979 Geb. 323 Pag. meer informatie  
€ 12,50

G.C. UDEMANS

VERGUNST A.; Godefridus Cornelisz.
Udemans en zijn ’t Geestelijck Roer van ’t Coopmans Schip.

gebrocheerd 43 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Onderwijst alle volken.

M.J. UIJL (Red.)

Onderwijst alle volken.
Onder redactie van M.J.Uijl.

1999 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 3,50

UIJTENVIERE

Weinig geacht, toch groot van kracht.
Gesprekken over de opvoeding onzer kinderen in verband met den toestand van Huisgezin, School, Kerk en Maatschappij.

1893 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Adriaan VALERIUS

Wilt heden nu treden.
Een selectie uit de “Nederlandsche Gedenck-Clanck”.

1993 Geb. 64 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Djoenkeng Owari / Het appèl is afgelopen.

Rik VALKENBURG

Djoenkeng Owari / Het appèl is afgelopen.
(Over de Japanse bezetting en de interneringskampen op Celebes.)

(Geïll.)
1e druk 1976 Geb. 336 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Dodelijke speerpunt tot nieuw leven.

Rik VALKENBURG en BALKENENDE Willem P.

Dodelijke speerpunt tot nieuw leven.

Ware zendingsverhalen en beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk van de Gereformeerde Zendingsbond, aangevuld met opiniërende artikelen. Met medewerking van o.a.: W.J.Bouw, M.D.Geuze, J.J.Goslinga, C.Graafland, J.Tanis. A.Vroegindewey e.v.a. (Geïll.)
1e druk 1978 Geb. 356 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Petrus van VEEN

Dertien Avondgesprekken.
Naar de zesde druk.

Geb. 132 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Petrus van VEEN

Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan een zondaar.

6e druk Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Petrus van VEEN

Gods Vrijmagtige Genade verheerlijkt aan eenen zondaar, of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des H.Geestes.
Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God.

Geb. 430 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Petrus van VEEN

Gods Vrijmagtige Genade verheerlijkt aan eenen zondaar, of de uitnemende kracht van Christus ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des H.Geestes.
Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God. Voorgesteld in dertien Avond Gesprekken, etc.

7e druk Geb. 158 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.Dr.S.D.van VEEN

Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde Kerk.
Tweede, herziene uitgave door Drs.L.F.Groenendijk.

1979 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zonlicht door de ramen.

Jo van VEEN-NUSMEIJER

Zonlicht door de ramen.
(Gedichten.)

1990 Ing. 53 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Om de “Unica Catholica”.

Prof.Dr.C. VEENHOF

Om de “Unica Catholica”.
Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie.

1e druk 1949 Ing. 448 Pag. meer informatie  
€ 10,00

J. VEENSTRA

Opvoeden doen we samen.
Over de eigen plaats en taak van gezin en school.

1985 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van peuter tot puber.

J. VEENSTRA

Van peuter tot puber.
De seksuele opvoeding van het jonge kind.

1e druk 1989 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van peuter tot puber.

J. VEENSTRA

Van peuter tot puber.
De seksuele opvoeding van het jonge kind.

1e druk 1982 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Van twaalf tot twintig.

J. VEENSTRA

Van twaalf tot twintig.
Over seksuele rijping en seksuele omgang.

1e druk 1989 Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van twaalf tot twintig.

J. VEENSTRA

Van twaalf tot twintig.
Over seksuele rijping en seksuele omgang.

1e druk 1989 Ing. 247 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het Rijke Woord.

Dr.M.B.van't VEER

Het Rijke Woord.
Schriftoverdenkingen.

(met portret.)
1e druk Z.jr. Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geloven in de toekomst.

Ds.A.van der VEER

Geloven in de toekomst.
Bijbels dagboek.

1e druk 2000 Geb. 786 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.J.van der VEGT

Door lijden geheiligd.
Episoden uit de lijdensgeschiedenis der Waldenzen.

Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.M.te VELDE

Gemeente opbouw 1.
Doelgericht en samenhangend werken in de christelijke gemeente.

1992 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.C.van de VELDE

Een brief voor jou.

Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.C.van de VELDE

Houd moed.

Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.C.van de VELDE e.a.

Van werkelijkheid naar ideaal.
Een praktisch boek over gemeenteopbouw.

1993 Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Petrus van den VELDEN

De Merkwaardigste Lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland.

Ing. 27 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Sv.E. VELDHUIJZEN

De paus van Scheveningen.
Het leven van Ds.Petrus Faassen de Heer (1762-1840).

gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Wij Belijden.

Ds.H. VELDHUIZEN en KIESKAMP Drs.R.H.

Wij Belijden.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.

1e druk 1984 Ing. 123 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.H. VELDHUIZEN en VERBOOM Drs.W.

Het Nieuwe Testament in 9 delen voor studie en gesprek.

Ing. 748 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Ds.H. VELDHUIZEN en VERBOOM Drs.W.

Wij geloven.
De Catechismus in woord en beeld.

11e druk Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Zondagskinderen.

Ds.H. VELDKAMP

Zondagskinderen.
Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus.

2 delen.
1e druk 1948 Geb. 670 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Zondagskinderen.

Ds.H. VELDKAMP

Zondagskinderen.
Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus.

(Twee delen tezamen in één band.) Onderstreept.
4e druk 1966 Geb. 670 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving.

Drs.H. VELDMAN

Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving.

1984 Geb. 236 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.H. VELDMAN

Licht en schaduw in de Lage Landen.
Figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis.

1993 Geb. 238 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bijbel en belijdenis. Deel II.

Ds.J.H. VELEMA

Bijbel en belijdenis. Deel II.
Catechisatieboekje voor de middelste groep.

Ing. 110 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De kerk centraal.

Ds.J.H. VELEMA

De kerk centraal.
Zestig jaar in dienst van de kerken.

2000 Geb. 195 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Denken over… Gereformeerd-zijn.

Ds.J.H. VELEMA

Denken over… Gereformeerd-zijn.

1e druk 1983 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Dubbel appèl.

Ds.J.H. VELEMA

Dubbel appèl.
Oproep tot bezinning – wat staat ons nu te doen?

2000 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Evangelische oogst.

Ds.J.H. VELEMA

Evangelische oogst.
Een bloemlezing uit het E.O.-werk.

1e druk 1991 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het geheim van de volharding.

Ds.J.H. VELEMA

Het geheim van de volharding.
Over het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels.

1e druk 1989 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50
In of naast de kerk?

Ds.J.H. VELEMA

In of naast de kerk?

1e druk 1990 Ing. 105 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Oecumene – Waarheen?

Ds.J.H. VELEMA

Oecumene – Waarheen?
Referaat, gehouden op de jaarvergadering van de Nederlandse I.C.C.C.-Organisatie, 18 mei 1968.

1968 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Ons geloof.

Ds.J.H. VELEMA

Ons geloof.

(met enkele onderstrepingen en aantekeningen.)
2e druk 1978 Ing. 59 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Nieuwe wegen, oude sporen.

J.H. en W.H. VELEMA

Nieuwe wegen, oude sporen.
Verkenningen in de hedendaagse theologie.

Analyse, motieven en perspectieven over o.a.: Harvey Cox, Paul van Buuren, Dorothee Sölle, John A.T.Robinson, Thomas J.J.Altizer, Rudolf Bultmann, e.a.
1968 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Aangepaste theologie.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Aangepaste theologie.

1e druk 1971 Ing. 179 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BOUWEN AAN JE HUWELIJK.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

BOUWEN AAN JE HUWELIJK.
Handreiking voor een (groeps)gesprek.

3e druk 1996 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christen zijn in deze wereld.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Christen zijn in deze wereld.

1e druk 1974 Ing. 164 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De breuk in de Gereformeerde Oecumenische Synode.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

De breuk in de Gereformeerde Oecumenische Synode.
Moderne orthodoxie de oorzaak.

1989 gebrocheerd 74 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper.

(DISS.)
1e druk 1957 Ing. 253 Pag. meer informatie  
€ 20,00
De Nieuwe Theologie en de Heilige Schrift.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

De Nieuwe Theologie en de Heilige Schrift.
Enigszins uitgewerkte tekst van het referaat gehouden voor de jaarvergadering van de Stichting Nederland I.C.C.C.

1970 gebrocheerd 23 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De Nieuwe Theologie en de Heilige Schrift.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

De Nieuwe Theologie en de Heilige Schrift.
Enigszins uitgewerkte tekst van het referaat gehouden voor de jaarvergadering van de Stichting Nederland I.C.C.C.

4e druk 1975 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De zaak waarvoor wij staan.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

De zaak waarvoor wij staan.
(Gebundelde artikelen.)

1e druk 1976 Ing. 196 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Democratisering van het onderwijs in Bijbels licht.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Democratisering van het onderwijs in Bijbels licht.

1980 gebrocheerd 12 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Door het Woord bewogen.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Door het Woord bewogen.
Verzamelde opstellen.

(met portret.)
1e druk 1996 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ethiek en pelgrimage.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Ethiek en pelgrimage.
Over de bijbelse vreemdelingschap.

(serie: Ethisch Kommentaar.)
1e druk 1974 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Geroepen tot heilig leven.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Geroepen tot heilig leven.

1e druk 1985 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Gezinsvorming in deze tijd.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Gezinsvorming in deze tijd.
Ethische en pastorale overwegingen.

1e druk 1977 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het spreken en preken van de kerk.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Het spreken en preken van de kerk.
Aan de nagedachtenis van Professor W.Kremer, 1 maart 1896 – 9 augustus 1985.

(Apeldoornde Studies. No. 23.)
1e druk 1987 Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Kernpunten uit het christelijk geloof.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Kernpunten uit het christelijk geloof.

1e druk 1978 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Leer ermee te leven!

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Leer ermee te leven!

1e druk 1973 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Mens in Gods wereld.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Mens in Gods wereld.
Enigszins bewerkte tekst van een referaat, gehouden voor het Contactorgaan voor de Gereformeerde Gezindte, op 31 maart 1971 te W

1971 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Met het Woord aan het werk.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Met het Woord aan het werk.
Prediking en praktijk.

1e druk 1984 Geb. 147 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Midden in de maatschappij.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Midden in de maatschappij.
Over ethiek en samenleving.

1e druk 1979 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit.

1e druk 1990 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Politieke prediking.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Politieke prediking.

(Apeldoornse Studies. No.5.)
1972 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Praktische Bijbelstudies.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Praktische Bijbelstudies.

1e druk 1980 Ing. 103 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Rechtvaardiging van de straf.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Rechtvaardiging van de straf.
Een ethische benadering.

(serie: Ethisch Kommentaar.)
1e druk 1978 Ing. 138 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Solidariteit en antithese.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Solidariteit en antithese.
Een theologische peiling.

(Apeldoornse Studies No. 13.)
1e druk 1978 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Ten dienste van het Woord.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Ten dienste van het Woord.
Onder redactie van Dr.J.van Genderen, Dr.W.van ’t Spijker en Dr.J.de Vuyst.

Opstellen aangeboden aan Prof.Dr.W.H.Velema, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. (met portret.)
1e druk 1991 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Tussen tekst en preek.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Tussen tekst en preek.
Meditatieve schetsen voor de verkondiging.

1e druk 1976 Geb. 151 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van Bethlehems kudde naar Jeruzalems troon.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Van Bethlehems kudde naar Jeruzalems troon.

1e druk 1965 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Verkenningen in Romeinen.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Verkenningen in Romeinen.

(met enkele onderstrepingen.)
1e druk 1962 Ing. 89 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Voor en tegen.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Voor en tegen.
Artikelen over eigentijdse vragen.

1979 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wet en evangelie.

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Wet en evangelie.

1e druk 1987 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Wie is God?

Prof.Dr.W.H. VELEMA

Wie is God?

1e druk 1993 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Interview met de Nieuwe Katechismus.

Prof.Dr.W.H. VELEMA en ARNTZEN Dr.M.J. en EXALTO Drs.K.

Interview met de Nieuwe Katechismus.
(Uitgegeven in opdracht van en in samenwerking met de “Willem de Zwijgerstichting.)

1967 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Weg en wijsheid in de wereld.

Prof.Dr.W.H. VELEMA en DIJKE Leen van

Weg en wijsheid in de wereld.

1e druk 1997 Ing. 34 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Polio.

Prof.Dr.W.H. VELEMA en DOUMA Dr.J.

Polio.
Afwachten of afweren ? (serie: Ethisch Kommentaar.)

1979 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Op de keeper beschouwd.

Prof.Dr.W.H. VELEMA en KOLE I.A.

Op de keeper beschouwd.
Een serie lessen over ethische en sociale vragen.

(2 delen.)
Ing. 243 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Verricht uw dienst ten volle.

Prof.Dr.W.H. VELEMA en KOOLE D. (Red.)

Verricht uw dienst ten volle.
De ouderling in de praktijk.

(met onderstrepingen.)
2e druk 1985 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Gerry VELEMA-DRENT

Onbelemmerd dienstbaar.
Vrouwen in actieve dienst in de gemeente.

gebrocheerd 88 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Gerry VELEMA-DRENT

Over toewijding gesproken.
Werkers voor Tear Fund.

1993 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 2,50

C.van VELZEN

Uitzien en wachten.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”. 4e Jrg. No.6.)

1e druk gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Op het aloude kerkenpad.

Ds.E. VENEMA

Op het aloude kerkenpad.
(samenspraak met zijn oude vriend Jonathan.)

1e druk 1999 Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.E. VENEMA

Sta op en eet.
(Bundel meditaties.)

Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Wat is een christen nodig te geloven?

Ds.F.F. VENEMA

Wat is een christen nodig te geloven?

5e druk Geb. 301 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ralph VENNING

Learning in Christ’s School.
Babes, Children, Youth, and Fathers.

1999 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Drs.M.van Campen en Drs.P.J.Vergunst (Red.); WIM VERBOOM.

Dr.W. VERBOOM

Drs.M.van Campen en Drs.P.J.Vergunst (Red.); WIM VERBOOM.
AMBASSADEUR VAN DE CATECHESE.

Met bijdragen van: Drs.M.van Campen, Prof.Dr.E.R.Jonker, Prof.Dr.H.P.de Roest, N.Belo, Drs.I.de Zwart, Drs.A.J.Mensink, Ds.ir.W.Markus, Prof.Dr.J.Hoek, Ds.D.Dekker, A.Schouten, H.van der Bas, Drs.ir.T.Jacobs en Ds.H.Veldhuizen. Incl. het afscheidscollege van Prof.Dr.Wim Verboom; Een voet te hoog? Kennis en catechese in de twintigste eeuw.
1e druk 2006 Pb. 200 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Dr.W. VERBOOM

Wij lezen. Het Oude Testament.

1e druk Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.W. VERBOOM

Wij lezen. Het Nieuwe Testament. II. Romeinen-Openbaring.

1e druk Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Dr.W. VERBOOM

Wij lezen. Het Nieuwe Testament. I. Mattheüs-Handelingen. II. Romeinen-Openbaring.
2 delen.

2e druk Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 63,50
Catechese in de praktijk.

Dr.W. VERBOOM (Red.)

Catechese in de praktijk.

(met enkele lichte potlood onderstrepingen.)
1e druk 1997 Ing. 144 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.A. VERGUNST

Bij de gratie Gods.
Predikatie t.g.v. het 25-jarig jubileum van H.M. koningin Juliana op 5 september 1973.

1973 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Ds.A. VERGUNST

De rots der eeuwen.
52 meditaties.

1991 Geb. 139 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.A. VERGUNST

Geen blijvende stad. N.a.v. Hebreën 13:14.
De noodzaak van het waarachtig geloof. N.a.v. vraag 20 van de Heidelbergse Catechismus.

Een tweetal predikatie, uitgesproken d.d. 31-12-1969 en 4-1-1970 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Centrum.
1970 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Hij is ons voorgegaan.

Ds.A. VERGUNST

Hij is ons voorgegaan.
Ter nagedachtenis aan Ds.A.Vergunst. Rouwdienst, Begrafenis, Persartikelen, Predikaties, Meditatie.

(met portret.)
1982 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 4,50
UW NAAM GEEF EER.

Drs.P.J. VERGUNST (Red.)

UW NAAM GEEF EER.
Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906-2006.

1e druk 2006 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Grietje VERHAGE-KNAPE

Stichtelijke brieven van Jo Gonlag (Grand-Rapids, U.S.A.) aan de wed.G.Verhage te Middelharnis.

Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.A. VERHAGEN

De ootmoedige erkenning van de hulpe des Heeren.
Herdenking 40-jarig jubileum Ds.A.Verhagen te Kampen.

gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Drietal Leerredenen.

Ds.A. VERHAGEN

Drietal Leerredenen.

1e druk 1927 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A. VERHAGEN

En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Rouwpredikatie van Ds.L.Rijksen ter gelegenheid van de begrafenis van Ds.A.Verhagen.

1959 Ing. 46 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A. VERHAGEN

Verborgen Manna.
3-tal predicaties.

1946 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J. VERHAGEN Jr.

Een donkere bladzijde uit Neerland’s historie.
De strijd en vervolgingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en N

Op boeiende en treffende wijze aan het volk verhaald.
1934 Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 10,00

J. VERHAGEN Jr.

Oude David.
Een geschiedenis uit het begin der Afscheiding.

gebrocheerd 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dirk VERHEIJ

Gedachtenis.
Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen...

Geb. 279 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid.

Dirk VERHEIJ

Gedachtenis. Een laatste woord aan mijne familie en betrekkingen, van vermaning en opwekking, om hunne zaligheid uit te werken, ter hunner voorbereiding voor de aannaderende eeuwigheid.
Benevens een kort verhaal van de leiding in de bekeeringsweg, welke de Heere gehouden heeft met den schrijver Dirk Verheij.

Geschreven in de Jare 1858.
1e druk Z.jr. Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dirk VERHEIJ

Gewichtvolle brieven van Dirk Verheij.
Eerste en tweede bundel.

3e druk 1984 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dirk VERHEIJ

Hemels Manna.
5 preken.

1997 Geb. 106 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.Ab VERHEIJ

HILLE H.; De Zilversmid van Schoonhoven.
Leven en werk van Ds.Abraham Verheij.

2e druk 1996 Geb. 128 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.Ab VERHEIJ

Hoelang zijt gij leeraar en hoe zijt gij dit geworden?
Een vraag, beantwoord naar aanleiding van mijn dertig-jarige evangeliebediening.

gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.Ab VERHEIJ

Levensgeschiedenis, of Gods wonderlijke leiding met zijn volk op aarde.
Beschreven uit eigen ervaring.

3e druk Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Wandelen aan zee.

Ds.P. VERMAAT

Wandelen aan zee.
In gedachten en gedichten.

1e druk 2001 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christus of ideologie?

J.A.E. VERMAAT

Christus of ideologie?
Positie en keuze van kerken en christenen in een ideologische situatie.

(Geïll.)
1e druk 1977 Ing. 515 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Signalen van de eindtijd?

J.A.E. VERMAAT

Signalen van de eindtijd?
Eigentijdse ontwikkelingen in het licht van de Apocalyps.

(Geïll.)
1e druk 1975 Ing. 271 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Justus VERMEER

God zorgt voor vermoeiden en treurenden.

(Reveil-Serie No.446.)
1e druk 2008 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 0,50

H. VERMEULEN

Het diep verval van de Kerk en hare bediening in onze dagen.

Alsmede een krachtige verdediging van de Noodzakelijkheid der Rechtvaardigmaking duidelijk aangetoond en bewezen uit vele geschriften van Godzalige Oud-Vaders: Th.v.d.Groe, Owen, Comrie, Brakel e.a.
1932 Geb. 114 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Aart VERRIPS

Gods wonderlijke hand.
Uit het leven van Aart Verrips.

gebrocheerd 8 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Gij die eertijds verre waart…

Prof.Dr.J.P. VERSTEEG e.a.

Gij die eertijds verre waart…
Een overzicht van de geschiedenis en taken van de zending.

1978 Geb. 390 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Ons aller moeder.

Ds.G. VISEE

Ons aller moeder.
De kerk: woord en sacramenten.

1961 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Hugo WIEGERAAD Dr.B.J.; Hugo Visscher 1864-1947.

Prof.Dr.H. VISSCHER

Hugo WIEGERAAD Dr.B.J.; Hugo Visscher 1864-1947.
“Een Calvinist op eigen houtje”.

(DISS.)
1e druk 1991 Ing. 343 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Prof.Dr.H. VISSCHER

Tussen de garven opgelezen.
Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.

1983 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.H. VISSCHER

Verzameld Proza van Prof.Dr.Hugo Visscher.
Gevonden in het blad “Refahja”.

Ing. 206 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Prof.Dr.H. VISSCHER

WIEGERAAD Dr.B.J.; Hugo Visscher (1864-1947) “Een Calvinist op eigen houtje”.

1991 Ing. 343 Pag. meer informatie  
€ 22,50
De Wenende Christus.

Joh. VISSCHERUS

De Wenende Christus.
Met een voorwoord van Ds.Tj.de Jong.

1e druk 1996 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zielroerende Bedenkingen.

Joh. VISSCHERUS

Zielroerende Bedenkingen.
Kortbondig voorgesteld tot troost van de gelovigen, schrik der goddelozen en ernstige opwekking van ieder christen om heilig zij

1e druk 1993 Ing. 242 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Zielroerende bedenkingen. (Vervolg.)

Joh. VISSCHERUS

Zielroerende bedenkingen. (Vervolg.)

1e druk Z.jr. Ing. 169 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.H. VISSER

Tussen de gouden kandelaren.
Acht preken over de Openbaring van Johannes.

1976 Geb. 123 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Mej.B.T. VISSER

Sprekende nadat ze gestorven is.
Acht brieven over de volheid van Christus en het geestelijk verval.

1979 Ing. 51 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.W.van VLASTUIN

Mag ik belijdenis doen?

2e druk Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Opwekking.

Drs.W.van VLASTUIN

Opwekking.

1e druk 1991 Ing. 217 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.J.van VLIET

Drie Leerredenen.
(Predikant bij de Oud.Geref.Gem te Dordrecht. Eerder voorganger der Christelijk Geref.Gem. te Boskoop.)

1979 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.J.van VLIET

Viertal Leerredenen.
(Predikant bij de Oud.Geref.Gem te Dordrecht. Eerder voorganger der Christelijk Geref.Gem. te Boskoop.)

1979 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De voetstappen der schapen.

Ds.H. VLOT

De voetstappen der schapen.
Tien Leerredenen.

1e druk 1979 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.H. VLOT

Geloof verwisseld in aanschouwen.
(Levensschets, 8 Predikaties, Rouwdienst en Toespraken bij de begrafenis.)

1977 Geb. 175 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Gisbertus VOETIUS

DUKER A.C.; Gisbertus Voetius.
Eerste deel, eerste helft. Jeugd en Academiejaren, 1589-1611.

1893 Geb. 395 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Geestelijke Verlatingen.

Gisbertus VOETIUS

Geestelijke Verlatingen.
Eene disputatie van Gisbertus Voetius, voortgezet door Johannes Hoornbeeck.

1898 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geestelijke verlatingen.

Gisbertus VOETIUS

Geestelijke verlatingen.
Voortgezet door Johannes Hoornbeeck.

facs. reprint.
1e druk 1974 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Gisbertus VOETIUS

JANSE L.; Gisbertus Voetius.
(korte biografie.)

1971 Geb. 102 Pag. meer informatie  
€ 3,50
STEENBLOK Dr.C.; Gijsbertus Voetius.

Gisbertus VOETIUS

STEENBLOK Dr.C.; Gijsbertus Voetius.
Zijn leven en werken.

1e druk 1942 Ing. 76 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Tot opzieners gesteld. Deel 2.

L. VOGELAAR

Tot opzieners gesteld. Deel 2.
Uit het leven van de ouderlingen A.Bac, Ir.C.N.van Dis, C.de Knegt, L.Niewenhuyzen, G.J.van de Pol, L.W.van der Sluijs, L.Staat

(Geïll.)
1e druk 1999 Geb. 242 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bij Uw altaren.

L. VOGELAAR (Red.)

Bij Uw altaren.
Bijbels dagboek.

M.m.v. o.a. Ds.J.W.Verweij, Ds.Chr.van der Poel, Ds.C.de Jongste, Ds.J.C.van Ravenswaay, Ds.J.C.Weststrate, Ds.A.W.Verhoef, e.a.
1e druk 1995 Geb. 370 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.L. VOGELAAR en VOGELAAR Ds.C.

Zo gij Zijn stem dan heden hoort.
Meditaties.

2004 Geb. 132 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Abr. VOLAART Wzn.

Gods genade verheerlijkt aan een ruim zeventig-jarige zondaar.
Abraham Volaart Wzn. Geboren te Nieuwe Tonge op 4 oktober 1842 en overleden te Dirksland 13 januari 1922, ’s middags om 6 uur

1e druk Z.jr. Ing. 77 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.J. VOS

Bijbelse woorden en hun achtergronden.

1985 Ing. 245 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Ds.J. VOS

Dogmatiek in kort bestek.

1989 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.J. VOS

Ontwaakt, Zijn lof ontvouwen.
(Bundel preken.)

1992 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Michiel Christiaan VOS

Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, Predikant der Hervormde, Christelijke Gemeente in Nederland, Zuid-Afrika en Azië, van zijn jeugd af tot de tijd van zijn Emeritusschap.
Door hemzelf in 1819 in brieven aan een vriend medegedeeld.

Geb. 137 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het Woord der verzoening.

Ds.C.G. VREUGDENHIL

Het Woord der verzoening.
Vijf preken.

1983 Ing. 98 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van Ds.C.G.Vreugdenhil.

Ds.C.G. VREUGDENHIL

Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van Ds.C.G.Vreugdenhil.
1. Bevestiging van kandidaat C.G.Vreugdenhil door Ds.H.Rijksen. 2. Intrede. 3. Toespraak van Ds.A.Vergunst. 4. Afscheidswoord op

(Geïll.)
Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Onze geloofsleer.

Ds.J. VREUGDENHIL

Onze geloofsleer.
Uitgewerkt voor onze catechisanten.

1e druk 1966 Ing. 205 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.P.DE VRIES

Het kruis en de halve maan.
Enkele gedachten over de relatie tussen het christelijk geloof en de islam.

1e druk 2003 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.P.DE VRIES

Het Schriftgezag in de knel.

1e druk 2003 Ing. 40 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.

Dr.P.DE VRIES

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.

1991 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De gereformeerde levenswandel.

Dr.W.G.de VRIES

De gereformeerde levenswandel.
Enkele aspecten van “onze wandel in Christus”.

3e druk 1971 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het eeuwige evangelie en de vierde mens.

Dr.W.G.de VRIES

Het eeuwige evangelie en de vierde mens.
Gedachten over bijbel, kerk en moraal.

1e druk 1969 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.W.G.de VRIES

Het ene Woord en de vele sekten.

1984 Geb. 200 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het huwelijk in ere.

Dr.W.G.de VRIES

Het huwelijk in ere.

5e druk 1976 Geb. 232 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Drs.E.de VRIES

David koning van Israël.
Deel 1. De opkomst van zijn koningschap. Deel 2. De neergang van zijn koningschap.

Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.E.de VRIES

Genesis 1-3.
Een viertal preken.

1974 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J.L.de VRIES

Stille krachten.
52 overdenkingen van wijlen Ds.J.L.de Vries, in leven Chr. Geref. Predikant.

(Met een voorwoord van Prof.J.J.v.d.Schuit.) (met portret.)
2e druk Ing. 182 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Grietje de VRIES

Eenvoudig verhaal bevattende den weg, welke de Heere gehouden heeft in de bewerking tot zaligheid met Grietje de Vries.
Geboren 24 October 1842 en overleden te Amsterdam, 22 Januari 1915. Door haarzelve beschreven.

Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Tromp de VRIES

Bij ons op de bult.
(Boek over Urk.)

3e druk 1970 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J.ter Haar) te Rijssen (Ov.) door B.Roest.

Mientje VRIJDAG

Het leven en sterven van Mientje Vrijdag (Weduwe van J.ter Haar) te Rijssen (Ov.) door B.Roest.

1e druk 1977 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.M.J.A.de VRIJER

Dertig jaren domineesche.
Herinneringen en vertellingen door M.J.de Vrijer-Struijs.

12e druk 1939 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.M.J.A.de VRIJER

Dood, ik lach u uit.
Paaschbrief van Dr.M.J.A.de Vrijer, hoogleraar te Utrecht.

1942 Geb. 61 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.M.J.A.de VRIJER

Gunning Tragicus.
Prof.Dr.J.H.Gunning Jr. in den kring zijner broeders.

1946 Geb. 271 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.M.J.A.de VRIJER

Het heilig voorhangsel.
Meditaties over het verborgen leven.

Geb. 218 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het ingekeerde leven.

Dr.M.J.A.de VRIJER

Het ingekeerde leven.
(Over het verborgen leven met God.)

1e druk 1938 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.M.J.A.de VRIJER

Schaduw en schijnsel.

1940 Geb. 110 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.A. VROEGINDEWEIJ

De enige naam.
Een bundel preken.

1969 Geb. 207 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.A. VROEGINDEWEIJ

Het heil is des Heeren.
Bijbels dagboek, samengesteld door Ds.A.Vroegindeweij.

1978 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het vaste fundament.

Ds.A. VROEGINDEWEIJ

Het vaste fundament.
52 overdenkingen.

1e druk 1976 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.A. VROEGINDEWEIJ

Zie het Lam Gods.
Bijbels dagboek, samengesteld door Ds.A.Vroegindeweij.

1967 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 10,00
’t Goed dat nimmermeer vergaat.

Ds.L. VROEGINDEWEIJ

’t Goed dat nimmermeer vergaat.
Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.

1e druk 2000 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.L. VROEGINDEWEIJ

Het zevende gebod.
(3-tal preken.)

1963 gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 3,50
“Oud en Nieuw Verbond” in de Brief aan de Hebreeën.

Dr.J.de VUYST

“Oud en Nieuw Verbond” in de Brief aan de Hebreeën.

(DISS.)
1e druk 1964 Ing. 269 Pag. meer informatie  
€ 17,50
De structuur van de apokalyps.

Dr.J.de VUYST

De structuur van de apokalyps.

1e druk 1968 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.C.van der WAAL

Antithese of Synthese?
De oecumenische beweging beschreven en getoetst.

1951 Geb. 511 Pag. meer informatie  
€ 10,00
COMMENTAAR OP HET EVANGELIE NAAR JOHANNES.

Dr.C.van der WAAL

COMMENTAAR OP HET EVANGELIE NAAR JOHANNES.

1e druk 1984 Geb. 250 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Commentaar op het evangelie naar Johannes.

Dr.C.van der WAAL

Commentaar op het evangelie naar Johannes.

1984 Ing. 250 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.C.van der WAAL

De harten omhoog!
Maar hoe? Beschouwingen over het “cultuurmandaat”.

1976 Ing. 71 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.C.van der WAAL

Gij Kustlanden.
Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.

1e druk 1974 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Dr.C.van der WAAL

Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.

1978 Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.C.van der WAAL

Sola Scriptura. Deel 2 N.T.
Wegwijzer bij het Bijbellezen.

4e druk 1985 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Gertrude M.G.van der WAALS-SEINEN

De weg van het graan.
(Gedichtenbundel, Stichting Elisabeth Bode.)

1998 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een ongetroost volk vertroost.

Ds.A.de WAARD

Een ongetroost volk vertroost.
52 wekelijkse overdenkingen.

1e druk 2005 Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.C. WAARDENBURG

Sterkte in hope op God.
Leerrede gehouden te Bruinisse op 7 october 1934 door Ds.C.Waardenburg ter gelegenheid van zijn afscheid uit het ambt.

1934 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.L.H. WAGENAAR

Van Strijd en Overwinning.
De groote Synode van 1618 op 1619, en wat aan haar voorafging.

1909 Geb. 415 Pag. meer informatie  
€ 17,50
’s Heeren leiding.

Jane WALKER

’s Heeren leiding.
Zowel in voorzienigheid als genade met Jane Walker van Islip, door haarzelven beschreven, benevens twee brieven en memoriam.

1e druk 1979 Geb. 233 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Tegen de stroom in.

Jim WALLIS

Tegen de stroom in.
Over de noodzaak tot bekering en tot herontdekking van het evangelie.

Met een inleiding door Dr.F.Boerwinkel.
1e druk 1983 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Eenige brieven, geschreven aan zijn zoon, bij de aanvang van diens bediening te Southill.

John WARBURTON

Eenige brieven, geschreven aan zijn zoon, bij de aanvang van diens bediening te Southill.
Waaraan toegevoegd eene levensbeschrijving van zijn zoon John Warburton Jr., dienaar des evangeliums te Southill.

1e druk 1974 Geb. 118 Pag. meer informatie  
€ 10,00

John WARBURTON

Mercies of a Covenant God.
Being an account of some of the Lord’s dealings in Providence and Grace with John Warburton, together with an account of the a

1976 Ing. 285 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Sermons and Treatises by Samuel Ward, B.D.

Samuel WARD

Sermons and Treatises by Samuel Ward, B.D.
With Memoir by the Rev.J.C.Ryle, B.A. (The Banner of Truth Trust.)

1e druk 1996 Geb. 178 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Brieven aan jonge mensen.

Dr.J. WATERINK

Brieven aan jonge mensen.
Toekomst, Levensstijl, Sexueel leven, Kerk en Gemeenschap.

1e druk 1952 Geb. 210 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De mens in het bedrijf.

Dr.J. WATERINK

De mens in het bedrijf.
Bedrijfspsychologie in de practijk.

1e druk Geb. 227 Pag. meer informatie  
€ 6,50
De schooljaren onzer kinderen.

Dr.J. WATERINK

De schooljaren onzer kinderen.
Samenspel van school en gezin.

1e druk 1956 Geb. 177 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Ons zieleleven.

Dr.J. WATERINK

Ons zieleleven.

2e gewijzigde druk van Hoofdlijnen der Zielkunde.
2e druk Z.jr. Geb. 288 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.Thomas WATZON

Alles is uwe.
De heerlijke voorrechten van de kinderen Gods.

2e druk 2004 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De erve der Vaderen.

F.J. WAVERIJN J.zn.

De erve der Vaderen.
Een opmerkelijke geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt.

(Geïll.)
2e druk 1994 Geb. 291 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Die mij eren zal ik eren.

F.J. WAVERIJN J.zn.

Die mij eren zal ik eren.
Een opmerkelijke geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt.

2e druk 1992 Geb. 335 Pag. meer informatie  
€ 15,00
U wacht ik ook…

F.J. WAVERIJN J.zn.

U wacht ik ook…
Een treffend, op ontroerende en meeslepende wijze geschreven verhaal, gebaseerd op historische feiten uit de donkere en bewogen

(Geïll.)
3e druk Z.jr. Geb. 292 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Scheurmakers en Nieuwlichters.

Drs.L. WÜLLSCHLEGER

Scheurmakers en Nieuwlichters.
Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te ‘s-Gravenhage (1612-1618).

1e druk 1989 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Teun v.d. WEIJDEN

De oordelen Gods over Nederland.
Bijzonder is hierin weergegeven de droevige staat van Neêrlands Kerk.

1977 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Hij voor ons, wij voor Hem.

Dr.B. WENTSEL

Hij voor ons, wij voor Hem.
Over gerechtigheid, verzoening en gericht.

1e druk 1973 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BERG Dr.J.van den; Het christelijk leven naar de opvatting van John Wesley.

John WESLEY

BERG Dr.J.van den; Het christelijk leven naar de opvatting van John Wesley.

Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de vrije Universiteit te Amsterdam, op 24 april 1959.
1e druk 1959 gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Joh. WESTERBEKE

Door water en vuur.
Brieven van Ds.L.Boone aan Katharina Flipse met de geschiedenis van Westkapelle.

(Geïll.)
1992 Geb. 130 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Joh. WESTERBEKE

Een deur der hoop.
De historie van Openbaring.

1991 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Joh. WESTERBEKE

In Zijn Huis, wilt Hem loven!
Uit het leven van Ds.P.van der Heijden, Ds.P.Diermanse, Ds.L.R.Shelton, ouderling R.Baars en oefenaar H.Hiensch.

(Geïll.) ZGAN.
2007 Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 12,50

W. WESTERBEKE

Het beeld Gods.
Waarin het bestaat, het verlies en het herstel.

2000 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Een teken van trouw.

Ds.H. WESTERINK

Een teken van trouw.
Over onze doop.

1987 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Twijfel.

Ds.H. WESTERINK

Twijfel.
Over aanvechting van ons geloof.

1e druk 1989 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Adam WESTERMAN

De lang beloofde dag, De lang gewenschte dag en De wonderdag.
Predikatie over Lukas 2:7. en De ware nieuwjaarsvreugde in den dierbare name Jezus.

1935 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 5,00
God onze troost in noden.

Drs.J. WESTLAND

God onze troost in noden.
Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden.

(serie: Reformatie Reeks.)
1e druk 1986 Ing. 145 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.J. WESTLAND

Van horen naar zeggen.
Belijdend spreken over oude en nieuwe dingen.

Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Van horen naar zeggen.

Drs.J. WESTLAND

Van horen naar zeggen.
Belijdend spreken over oude en nieuwe thema’s.

(serie: Gereformeerd Belijden.)
1e druk Z.jr. Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.L. WESTLAND

In de kerk – wat doen wij er?
Over de betekenis van de zondagse kerkdienst.

1981 Ing. 65 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BOOGAARD S.; In de schuilplaats des Allerhoogsten.

Ds.J.C. WESTSTRATE

BOOGAARD S.; In de schuilplaats des Allerhoogsten.
Ter nagedachtenis aan Ds.J.C.Weststrate

(Met levensschets, enkele preken, rouwpreek van Ds.J.de Pater en verslag van de begrafenis.) (Geïll.)
1e druk 1998 Geb. 163 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J.C. WESTSTRATE

De verhoogde Middelaar en Zijn gaven aan wederhorigen.
Drie preken voor Hemelvaartsdag, en 1e en 2e Pinksterdag.

1974 Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.B.J. WIEGERAAD

Licht en uitzicht door de Psalmen.

(serie: Licht en uitzicht.)
1e druk 1999 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De akker is de wereld.

Ds.D.K. WIELENGA

De akker is de wereld.
(Verzamelde artikelen, opstellen en colleges.)

1971 Ing. 179 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hoog bezoek.

Ds.D.K. WIELENGA

Hoog bezoek.
Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.

1e druk 1968 Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Morgenglans der Eeuwigheid.

Ds.D.K. WIELENGA

Morgenglans der Eeuwigheid.
Op weg naar de stad van het Eeuwige licht.

1975 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Visie op de gemeente.

Dr.Siebrand J. WIERDA

Visie op de gemeente.
(Apeldoornse Studies no. 42.)

1e druk 2001 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 5,00

P.J. WIERSTRA

Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
(Over het leven en sterven van Ruurd Passchier van Dijk.

1977 Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 5,00

B.J.van WIJK

Geschiedenissen uit de Bijbel.
Deel 3. (John Bunyan Stichting in samenwerking met uitgeverij De Banier.)

1995 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50

B.J.van WIJK

Op reis naar het Erfland.

1962 Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 3,50

B.J.van WIJK

Zwervers uit Tweestromenland.
(BBG-serie.)

1961 Geb. 226 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Thomas WILLCOCK

Honingdroppelen uit de steenrots Jezus Christus.
Een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars.

(Onveranderde uitgave naar de veertigsten druk.)
gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J. WILLEMZE

Uit het Woord.
Een bundel preeken.

1933 Geb. 331 Pag. meer informatie  
€ 12,50

G.C. WILLIS

Brieven van een grootvader aan de ouders van zijn kleinkinderen.

Geb. 135 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Jacoba Petronella WINCKELMAN

Het Godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761, in den ouderdom van 65 jaar.
hierachter: Het wonder van Gods vrije genade door Jezus Christus vertoond in een stervend christin...

1933 Geb. 142 Pag. meer informatie  
€ 8,50

A.P. WISSE

Geloof ’t of niet.

4e druk 1994 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Avondrood.

Ds.G. WISSE

Avondrood.
(Brieven uit gewichtvolle dagen.)

1957 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.G. WISSE

De Kroonprinses door God gekroond
Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten Paleize.

2e druk 1938 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,00
De Moderne Theosophie.

Ds.G. WISSE

De Moderne Theosophie.

1909 Ing. 261 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het nieuwe Jeruzalem.

Ds.G. WISSE

Het nieuwe Jeruzalem.
Een practicale verhandeling over Openbaring 21.

1e druk 1973 Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Memoires.

Ds.G. WISSE

Memoires.
Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.

Van Middelburg naar Middelburg. (bijgevoegd: 3 originele foto’s.)
1e druk 1953 Geb. 219 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Pastorale brieven rond de heilsfeiten.

Prof.G. WISSE

Pastorale brieven rond de heilsfeiten.
Van een oude Doornse oefenaar.

1e druk 2011 Geb. 139 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht in eene leerrede naar aanleiding van Deut. 8:2a.

Ds.J.C. WISSE Czn.

Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht in eene leerrede naar aanleiding van Deut. 8:2a.

(met portret.)
1921 gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J.C. WISSE Czn.

Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht.
In een leerrede naar aanleiding van Deut. 8:2a.

1921 gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.W.de WIT

Het boek Ruth.
30 Bijbellezingen.

1e druk 1955 Geb. 371 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.W.de WIT

Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds.W.de Wit.
Toespraken van Ds.A.Verhagen, Ds.A.de Blois, Ds.L.Rijksen, Ds.K.de Gier, ouderling van Hoven en de heer R.de Wit.

gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.W.de WIT

Uw God is mijn God.
30 Bijbellezingen uit het boek Ruth.

(met portret.)
3e druk 1996 Geb. 371 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Dr.J.G. WOELDERINK

Het Doopsformulier.
Een verhandeling over zijn leer van den H.Doop.

1e druk 1938 Geb. 375 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het Doopsformulier.

Dr.J.G. WOELDERINK

Het Doopsformulier.
Een verhandeling over zijn leer van den H.Doop.

3e druk 1981 Geb. 382 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Dr.J.G. WOELDERINK

Uit de practijk der godzaligheid.

1956 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.J.G. WOELDERINK

Uit de practijk der godzaligheid.

1956 Ing. 214 Pag. meer informatie  
€ 5,00

P.van WOERDEN

De Beloften des Evangelies.
Met enkele overdenkingen over Het Geloof, Wedergeboorte, Doop, Belijdenis en Assurantie.

1949 Geb. 107 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof.

P.van WOERDEN

Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof.
Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der gerechtigheid.

Door P.van Woerden te Akkrum.
1e druk 1966 Geb. 183 Pag. meer informatie  
€ 10,00

C.B.van WOERDEN Jr.

Schotse Geloofshelden en Heldinnen.
Uit het Engelsch vertaald.

1938 Geb. 99 Pag. meer informatie  
€ 6,50

C.B.van WOERDEN Jr.

Schotse Geloofshelden en Heldinnen.
Uit het Engelsch vertaald.

(Geïll.)
1938 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 5,00

C.B.van WOERDEN Jr.

Yeddie’s eerste en laatste avondmaal.
Uit het Engels.

gebrocheerd 8 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.Joh.de WOLF

Schaduwen van het Licht.
Bijbelstudies over het boek Leviticus.

1989 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

E.F.H. WOLF

Alphabetische lijst van Onderwerpen en Denkbeelden met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke Psalm-Verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.

1978 Geb. 112 Pag. meer informatie  
€ 8,50
deel 04. FEENSTRA H.J.J.; Was Abraham gereformeerd?

WOORD EN WERELD

deel 04. FEENSTRA H.J.J.; Was Abraham gereformeerd?

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1987 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
deel 07. MEIJER J.W.; Kruistocht tegen de apartheid?

WOORD EN WERELD

deel 07. MEIJER J.W.; Kruistocht tegen de apartheid?
(Gedachten over een christelijke standpuntbepaling.)

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1988 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
deel 14. NIEMEIJER P.; Volwassenheid in leer en leven.

WOORD EN WERELD

deel 14. NIEMEIJER P.; Volwassenheid in leer en leven.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1991 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 3,50
deel 17. FOORT E.L.van 't; Geholpen en getroost.

WOORD EN WERELD

deel 17. FOORT E.L.van 't; Geholpen en getroost.
Ambtelijke zorg aan motorisch gehandicapten en hun omgeving.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1992 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
deel 20. VRIES Dr.W.G.de; Welke kerk ging stuk?

WOORD EN WERELD

deel 20. VRIES Dr.W.G.de; Welke kerk ging stuk?
Nogmaals: de Vrijmaking in het vuur.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 1993 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50
deel 23. HAGENS Drs.B.P.; Confessie of champagne.

WOORD EN WERELD

deel 23. HAGENS Drs.B.P.; Confessie of champagne.
Over confessionele politiek.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1994 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 3,50
deel 26. NIEMEIJER P.; Schriftonderzoek en levenstaak.

WOORD EN WERELD

deel 26. NIEMEIJER P.; Schriftonderzoek en levenstaak.
Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1994 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
deel 30. ROOM Ds.H.J. en VOORBERG Drs.P.L.; De Zondag.

WOORD EN WERELD

deel 30. ROOM Ds.H.J. en VOORBERG Drs.P.L.; De Zondag.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 1995 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
deel 34. NOORDZIJ Huib; Gereformeerd of protestants.

WOORD EN WERELD

deel 34. NOORDZIJ Huib; Gereformeerd of protestants.
De strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 1997 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
deel 40. VREUGDENHIL J.P.C. en VREUGDENHIL-BUSSTRA H.; Lied tegen het licht.

WOORD EN WERELD

deel 40. VREUGDENHIL J.P.C. en VREUGDENHIL-BUSSTRA H.; Lied tegen het licht.
Handreiking bij het toetsen van gezangen. (Geïll.)

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 1998 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Deel 64. VEENSTRA Jan; Dat ik toch vroom mag blijven…

WOORD EN WERELD

Deel 64. VEENSTRA Jan; Dat ik toch vroom mag blijven…
Terugblik en bezinning op geloofskeuzen.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.) (Geïll.)
1e druk 2005 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 6,50
deel 68. NIEMEIJER Ds.P.; Start met de Schrift.

WOORD EN WERELD

deel 68. NIEMEIJER Ds.P.; Start met de Schrift.
Meditaties voor en over het kerkelijk leven. (Geïll.)

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 2006 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 7,50
deel 76. NIEMEIJER Ds.P.; Samen in de wereld.

WOORD EN WERELD

deel 76. NIEMEIJER Ds.P.; Samen in de wereld.
Wat biedt de kerk? (Geïll.)

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 2008 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Deel 82. BREEN Antoon; De school van Calvijn.

WOORD EN WERELD

Deel 82. BREEN Antoon; De school van Calvijn.
De betekenis van de belijdenis voor onderwijs.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.) (Geïll.)
1e druk 2009 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Deel 83. BOLLEMAAT Jan; Ik zie je.

WOORD EN WERELD

Deel 83. BOLLEMAAT Jan; Ik zie je.
Samen gelovig op weg naar Vader.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.) (Geïll.)
1e druk 2009 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
deel 87. WELLS Prof.Dr.Paul; Gods Woord in mensenwoorden.

WOORD EN WERELD

deel 87. WELLS Prof.Dr.Paul; Gods Woord in mensenwoorden.
Over inspiratie en gezag van de Bijbel.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 2011 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 10,00
deel 88. WIERENGA Drs.W.; De schorre laatste bazuin.

WOORD EN WERELD

deel 88. WIERENGA Drs.W.; De schorre laatste bazuin.
De theologie achter de romanserie “De laatste bazuin”.

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 2011 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 10,00
deel 90. GRAAFF Drs.L.W.de; De weg naar de bron.

WOORD EN WERELD

deel 90. GRAAFF Drs.L.W.de; De weg naar de bron.
Geboden in islam en christendom. (Geïll.)

Woord & Wereld. Een serie cahiers tot versterking van het gereformeerde leven. Redactieraad o.a.: Ds.H.van den Berg, Ds.S.W.de Boer, Ds.TJ.Boersma, Ds.D.S.Dreschler, Ds.H.J.J.Feenstra, A.Flipse, Drs.B.P.Hagens, Ds.M.Nap, Ds.P.L.Storm, Ds.J.Wesseling en Dr.J.Kooistra (secr.)
1e druk 2011 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een schat in aarden vaten.

J.A. WORMSER

Een schat in aarden vaten.
5 delen. (Geïll.)

I. In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte. II. “Door kwaad gerucht en goed gerucht”. Het leven van Hendrik Peter Scholte. III. “Werken zolang het dag is”. Het leven van Hendrik de Cock. IV. Karakter en genade. Het leven van Simon van Velzen. V. Ernst en vrede. Het leven van George Frans Gezelle Meerburg. Geschetst door J.C.Rullmann.
1e druk 1915 Geb. 1032 Pag. meer informatie  
€ 22,50

J.A. WORMSER

SCHAT IN AARDEN VATEN (Een) deel 4.
Karakter en genade. Het leven van Simon van Velzen.

1916 Geb. 179 Pag. meer informatie  
€ 7,50

John WYCLIFFE

Professor LECHLER, D.D.; John Wycliffe and his English Precursors.
By Professor Lechler, D.D. Translated by Dr.Lorimer and revised by Dr.Green.

1904 Geb. 537 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Prof.Dr.Edward J. YOUNG

Genesis één.
Vertaald uit het Engels door H.J.Wisselink.

1971 Ing. 156 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.P. ZANDT

Gedenkt uw voorgangeren.
Vier predikaties van Ds.P.Zandt.

1961 gebrocheerd 71 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.P. ZANDT

Herdenking van het 25-jarig Kamerlidmaatschap van Ds.P.Zandt.
Gehouden te Utrecht op 15 september 1950.

1950 gebrocheerd 44 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.P. ZANDT

Mozes en de profeten.
Rede, gehouden op de algemene vergadering der S.G.P. te Utrecht, 26 april 1949.

20 Ing. 1949 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Ds.P. ZANDT

Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven.
Verslag van de begrafenis van Ds.P.Zandt. (met portret.)

1961 gebrocheerd 30 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.P. ZANDT

Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven.
Verslag van de begrafenis van Ds.P.Zandt. (zonder portret.)

1961 gebrocheerd 30 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.G.A. ZIJDERVELD

De wonderen Gods met Israël.
2 predikaties.

Ing. 49 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

Het emigratieland van de toekomst. (over Zuid-Afrika.)

1980 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

Het ziekbed van Hizkia.
Predikatie, gehouden ter nagedachtenis aan het plotseling overlijden van Jhr.Mr.A.F.C.de Casembroot, Commissaris der Koningin ..

gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

Ons broedervolk.
(Opgedragen aan de nagedachtenis van wijlen Dr.H.F.Verwoerd.)

1e druk 1968 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

Ons broedervolk.
(Opgedragen aan de nagedachtenis van wijlen Dr.H.F.Verwoerd.)

1e druk 1968 Geb. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

Rome in het licht van Gods Woord.

1963 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.A. ZIJDERVELD

The miracles of God with Israel.
2 predikaties.

Ing. 45 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Klaaske H. ZIJLSTRA

De wonderen Gods met Israël.
2 predikaties.

Geb. 49 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Klaaske H. ZIJLSTRA

Een blik in de ziekenkamer, of Het zalig afsterven van Klaaske H.Zijlstra, dochter van Ds.H.K.Zijlstra, Evangeliebedienaar der Vrije Geref. Gemeente te Twijzelerheide, Friesland.
Door hemzelf uitgegeven en na vele jaren opnieuw door Ds.John van Welzen.

gebrocheerd 30 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.G. ZOMER (Red.)

Komende in heerlijkheid. Deel 3.

1979 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.G. ZOMER (Red.)

Komende tot leven. Deel 2.

1977 Geb. 228 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Zondagrust en Zondagsheiliging

25-jarige herdenking.

1979 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

35-jarige herdenking.

1989 Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

40-jarige herdenking.

1994 Ing. 78 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

50-jarige herdenking. 1954-2004

(potloodstreepjes en -bijschrijvingen, vnl. in de marge.)
2005 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

De dag veranderd en de sabbat (= rustdag) bewaard.

Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Zondagrust en Zondagsheiliging

De roem der dagen.

1970 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 1984.

1984 gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 1991,

1991 gebrocheerd 80 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 1998.

1998 gebrocheerd 92 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 2002.

2002 gebrocheerd 92 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 2005.

2005 gebrocheerd 92 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

Jaarverslag 2006.

2006 gebrocheerd 92 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Lied op den sabbatdag. Deel 1.

Zondagrust en Zondagsheiliging

Lied op den sabbatdag. Deel 1.
Gebundelde verhalen van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

Met een voorwoord van Ds.G.Mouw.
2006 Geb. 111 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Zondagrust en Zondagsheiliging

WILSON Dr.Daniel; De nationale schuld betreffende het overtreden van de dag des Heeren.

1984 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Heinrich ZSCHOKKE

Christelijk Huisboek.
Uit het werk: Uren aan de godsdienst gewijd, (Stunden der Andacht) von Heinrich Zschokke.

1855 Geb. 567 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Heinrich ZSCHOKKE

De weg ten leven.
Huis- en Handboek voor christelijke ouders en jonge lieden.

1861 Geb. 476 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Heinrich ZSCHOKKE

Stichtelijke Uren van Heinrich Zschokke.
Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.

Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Heinrich ZSCHOKKE

Stichtelijke Uren van Heinrich Zschokke.
Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.

1853 Geb. 422 Pag. meer informatie  
€ 15,00
TWAALF RÉVEILGETUIGEN.

W.van der ZWAAG

TWAALF RÉVEILGETUIGEN.
Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten.

(fraai Geïll.)
1e druk 2003 Geb. 520 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Het gevaar van het hellend vlak.

Jan ZWEMER

Het gevaar van het hellend vlak.
De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspektief.

(Geïll.)
1e druk 1994 Ing. 158 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.G. ZWERUS

God wendde zijn lot.
Rouwdienst te Slikkerveer en begrafenisdienst te Nunspeet gehouden bij het overlijden van Ds.G.Zwerus.

gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.H.J.C.H. ZWIJNENBURG

De stem op het feest.
Zestal predicaties. Deel I.

1e druk 1972 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Ds.H.J.C.H. ZWIJNENBURG

De zang in het venster.
Achttal predikaties door Ds.H.J.C.H.Zwijnenburg, Leraar der Chr. Geref. Gemeente te Gouderak.

1970 Geb. 153 Pag. meer informatie  
€ 10,00
VELDMAN H.; Huldrych Zwingli.

Huldrych ZWINGLI

VELDMAN H.; Huldrych Zwingli.
Hervormer van kerk en samenleving.

1e druk 1984 Ing. 236 Pag. meer informatie  
€ 6,50
AANBIEDINGEN
-
LAATST BEKEKEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75