Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » Bijbelverklaringen / Commentaren / Naslagwerken. LOSSE DELEN. » Utrechtse Theologische Reeks

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

Utrechtse Theologische Reeks

23 titels
METAFYSICA EN MORAAL. (25)

J.K. ABBES

METAFYSICA EN MORAAL. (25)
Een studie van de historische dimensie in Karl Poppers filosofie. (DISS.)

UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 25.
1e druk 1994 Ing. 281 Pag. meer informatie  
€ 6,50
RELIGIEUZE SOCIALISATIE.  (1)

T.G.I.M. ANDREE en STEEGMAN P.D.D. (Red.)

RELIGIEUZE SOCIALISATIE. (1)
Een uitdaging voor onderzoek.

Met medewerking van: T.G.I.M.Andree, M.J.van Bolhuis, J.Bulckens, J.S.van Hessen, F.H.Kuiper, J.van der Lans, R.Lubbers, P.A.van der Ploeg, P.D.D.Steegman, J.A.van der Ven, J.Visser, P.H.Vrijhof en T.C.van der Zee.UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 1.
1e druk 1987 Ing. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
TUSSEN CAÏRO EN JERUZALEM. (53)

Bob BECKING e.a. (Red.)

TUSSEN CAÏRO EN JERUZALEM. (53)
Studies over de Bijbel en haar Context.

Aangeboden aan Meindert Dijkstra en Karel Vriezen bij hun afscheid van de Universiteit Utrecht, 13 januari 2006. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 53.
1e druk 2006 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 8,50
QUAERENS INTELLECTUM?  (29)

J.A.van BELZEN

QUAERENS INTELLECTUM? (29)
Schetsen ten behoeve van een familieportret der godsdienstpsychologie op het eind van de moderniteit.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege het Haagsche Genootschap in de godsdienstpsychologie aan de Universiteit Utrecht, op donderdag 30 maart 1995. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 29.
1e druk 1995 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
EEN TIP VAN DE SLUIER. (52)

Prof.Dr.Jan den BOEFT

EEN TIP VAN DE SLUIER. (52)
Vier wegen naar het boek Openbaring.

Aangeboden aan Prof.Dr.Jan den Boeft bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht vanwege het Utrechts Universiteitsfonds op het terrein van de “Godsdienstgeschiedenis van het Hellenisme”. Met bijdragen van Geert van Oyen (Red.), Willemien Otten, Jan den Boeft, Maarten Menken en Annette Merz. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 52.
1e druk 2005 gebrocheerd 63 Pag. meer informatie  
€ 2,50
REVELATION AND EXPERIENCE. (33)

V. BRÜMMER and SAROT M. (Eds.)

REVELATION AND EXPERIENCE. (33)
Proceedings of the 11th Biennial European Conference on the Philosophy of Religion, Soesterberg 1996.

Contributions by: Vincent Brümmer, Marcel Sarot, Reiner Wimmer, Joseph Houston, Simo Knuuttila, Luco van den Brom, Janet Martin Soskice, Eberhard Herrmann, Henk Vroom, Jörg Dierken and Gijsbert van den Brink. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 33.
1e druk 1996 Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 4,50
WIJSGERIGE THEOLOGIE IN BEWEGING. (14)

G.van den BRINK e.a.

WIJSGERIGE THEOLOGIE IN BEWEGING. (14)
Een selectie uit de essays van Vincent Brümmer.

Samengesteld en ingeleid door Gijsbert van den Brink, Luco J.van den Brom en Marcel Sarot. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 14.
1e druk 1992 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 6,50
DUPLEX ORDO 125 JAAR. (44)

F.G.M. BROEYER en NOORDEGRAAF H. (Red.)

DUPLEX ORDO 125 JAAR. (44)
Colloquiem “Is de Duplex Ordo in de huidige vorm van deze tijd?”, 8 juni 2001.

Met bijdragen van Dr.F.G.M.Broeyer, Prof.Dr.O.J.de Jong, Prof.Dr.J.A.van Kemenade, Dr.H.Noordegraaf, Prof.Dr.J.de Ruiter, Prof.Dr.E,Schroten, Dr.A.A.Spijkerboer, Joey Stam, Prof.Dr.H.J.Tieleman en Prof.Dr.J.A.van der Ven. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 44.
1e druk 2002 gebrocheerd 68 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BODY, SUBJECT AND SELF. (20)

D.van EGMOND

BODY, SUBJECT AND SELF. (20)
The possibilities of survival after death. (DISS.)

UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 20.
1e druk 1993 Ing. 281 Pag. meer informatie  
€ 15,00
ARMZALIG OF ARMLASTIG?  (56)

Drs.M.F. FARAG e.a. (Red.)

ARMZALIG OF ARMLASTIG? (56)
Armoede als vraagstuk en inspiratiebron voor de theologie.

Ter gelegenheid van het 27e lustrum van het Theologisch-Litterarisch Studentengezekschap “Excelsior Deo Iuvante” gehouden op 21 oktober 2005. Met bijdragen van: Maria Farag, Prof.Dr.H.W.de Knijff, G.van Ek, Bob Becking, Annette Merz, Nienke Vos, Gerard Pieter Freeman, Willem J.van Asselt, Martha Frederiks, Marcel Poorthuis en Ds,Bram Grandia. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 56.
1e druk 2006 Ing. 139 Pag. meer informatie  
€ 8,50
FACULTAS THEOLOGICA: SOROR SORORUM! (27)

Dr.A.de GROOT

FACULTAS THEOLOGICA: SOROR SORORUM! (27)
Opstellen over theologie en universiteit.

Bij gelegenheid van het afscheid van Dr.A.de Groot van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Onder redactie van F.G.M.Broeyer en T.van Willigenburg. Met bijdragen van R.van den Broek, T.van Willigenburg, F.G.M.Broeyer, P.W.van der Horst, H.W.de Knijff, V.Brümmer, J.Visser en A.de Groot. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 27.
1994 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 4,50
MEANING AND TRUTH IN RELIGION. (32)

Dr.Eberhard HERRMANN

MEANING AND TRUTH IN RELIGION. (32)

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Gasthoogleraar vanwege de Belle van Zuylenleerstoel in de Faculteit Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht op woensdag 15 mei 1996. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 32.
1e druk 1996 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De (On)Vertaalbaarheid van Tradities en de Praktijk van de Comparatieve Theologie. (57)

Norbert HINTERSTEINER

De (On)Vertaalbaarheid van Tradities en de Praktijk van de Comparatieve Theologie. (57)

Rede, in het Engels uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van tijdelijk hoogleraar interculturele en comparatieve theologie aan de Universiteit Utrecht, op maandag 8 mei 2006.Gepubliceerd ter ere van het afscheid, augustus 2007. (Nederlandse vertaling door Maarten Wisse en Pim Valkenberg.) UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 57.
1e druk 2007 gebrocheerd 26 Pag. meer informatie  
€ 3,50
EEN ASYMMETRISCHE DIALOOG. (22)

Dr.Anton HOUTEPEN

EEN ASYMMETRISCHE DIALOOG. (22)
Historische kanttekeningen bij de onderlinge erkenning van de kerkelijke ambten.

UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 22.
1e druk 1994 Ing. 51 Pag. meer informatie  
€ 3,50
WILLIBRORD IN PROTESTANTSE HANDEN.

Dr.Otto J.de JONG

WILLIBRORD IN PROTESTANTSE HANDEN.

Laatste college, gegeven als dienstdoend hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de geschiedenis na 800 van het christendom en van de leerstellingen van de christelijke godsdienst, op 5 mei 1991.
1e druk 1991 gebrocheerd 34 Pag. meer informatie  
€ 2,50
DE BOOM VAN JOHN FOWLES. (34)

Dr.H.W.de KNIJFF

DE BOOM VAN JOHN FOWLES. (34)
Een terugblik en een plaatsbepaling.

Afscheidscollege, gehouden op donderdag 26 september 1996 te Utrecht. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 34.
1e druk 1996 gebrocheerd 18 Pag. meer informatie  
€ 1,50
LAUDATIO EN DANKWOORD.

Ton KOOPMAN

LAUDATIO EN DANKWOORD.
Uitgesproken ter gelegenheid van de Erepromotie in de Godgeleerdheid van Ton Koopman op vrijdag 24 maart 2000.

(Laudatio door Prof.Dr.Willemien Otten.) UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
1e druk 2000 gebrocheerd 11 Pag. meer informatie  
€ 3,50
AD FONTES ARGUMENTORUM: The Sources of Reformed Theology in the 17th Century. (40)

Dr.Richard A. MULLER

AD FONTES ARGUMENTORUM: The Sources of Reformed Theology in the 17th Century. (40)

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Gasthoogleraar vanwege de Belle van Zuylenleerstoel in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht op dinsdag 11 mei 1999. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 40.
1e druk 1999 gebrocheerd 29 Pag. meer informatie  
€ 1,50
CURRENT SITUATION OF CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS: (61)

Jørgen S. NIELSEN

CURRENT SITUATION OF CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONS: (61)
emerging challenges, signs of hope.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Gasthoogleraar vanwege de Belle van Zuylenleerstoel in het Departement Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, op dinsdag 2 december 2008. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 61.
1e druk 2008 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 1,50
WANNEER HEBBEN WIJ U HONGERIG GEZIEN? (58)

Willemien OTTEN e.a.

WANNEER HEBBEN WIJ U HONGERIG GEZIEN? (58)
Het aanzien van de onaanzienlijksten bij Matteüs en Augustinus.

Lezingen ter gelegenheid van de 1650e herdenking van de geboortedag van Augustinus in 354, op 13 november 2004. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 58.
1e druk 2007 gebrocheerd 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50
IN STATU NASCENDI. (4)

Dr.E. SCHROTEN

IN STATU NASCENDI. (4)

De beschermwaardigheid van het menselijk embryo vanuit het gezichtspunt van de christelijke ethiek. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandse hervormde Kerk in de christelijke ethiek bij de faculteit der godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 9 mei 1988. UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 4.
1e druk 1988 gebrocheerd 17 Pag. meer informatie  
€ 1,50
OP ZOEK NAAR ZINVOL BIJBELS ONDERWIJS. (15)

P.D.D. STEEGMAN (Red.)

OP ZOEK NAAR ZINVOL BIJBELS ONDERWIJS. (15)
– over levensvragen in de les –

UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 15.
1e druk 1992 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 1,50
GERIZIM AS ISRAEL. (38)

József ZSENGELLÉR

GERIZIM AS ISRAEL. (38)
Northern Tradition of the Old Testament and the Early History of the Samaritans. (DISS.)

(licht beschadigd. Slechts enkele exemplaren beschikbaar.) UTRECHTSE THEOLOGISCHE REEKS. Publicaties vanwege de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Deel 38.
1998 Ing. 235 Pag. meer informatie  
€ 10,00
AANBIEDINGEN
-
LAATST BEKEKEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75