Antiquariaat Müller
Home » ANTIQUARIAAT » Reformatorische Boeken K t/m R

Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

Reformatorische Boeken K t/m R

560 titels

DIVERSEN

’s LEVENS WISSELINGEN of Gods Genade verheerlijkt aan een verloren zondaar.
Medegedeeld uit zijne rijke ervaring door een oud evangelist.

Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 8,50

DIVERSEN

KEER WEDER.
Opdracht aan het doorluchtige huis van Oranje en aan den Nederlandse regering en aan alle onderdanen.

(Geïll.)
1e druk Geb. 307 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Kerkelijk Handboekje, Zijnde een kort uittreksel, van de voornaamste acten der Nationale en Provintiale Synoden, betrekkelijk de zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz.

1e druk 1861 Geb. 331 Pag. meer informatie  
€ 27,50

DIVERSEN

Kom er maar voor uit…

Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1990 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

Komt laat ons met de herders gaan.
Enkele Gereformeerde Kerstliederen uit de 17e en 18e eeuw.

1979 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Kort begrip der Christelijke religie Benevens de belijdenissen van Nicéa en Athanasius.

Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,00

DIVERSEN

Kort Begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilige Schrift en een aanhangsel over de wet des Heeren.

55e druk 1934 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Lamp voor de voet (Een)

DIVERSEN

Lamp voor de voet (Een)
57 kernachtige teksten en gedichten van diverse theologen uit vroeger eeuwen over de onschatbare waarde en betekenis van de Bijb

(Uitgave van de Gereformeerde Bijbelstichting.)
1998 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

Leer ons geloven.
Catechese-methode Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Werkboek en handleiding.

3e druk 1995 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Met het Woord in de tijd.

DIVERSEN

Met het Woord in de tijd.
Artikelen van o.a.: Prof.Dr.J.P.Versteeg, Dr.A.Noordegraaf, Prof.Dr.C.Graafland, Dr.L.Westland, e.a

Een bundel artikelen rondom het thema “evangelisatie en cultuur”, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) te Amersfoort.
1e druk 1985 Geb. 250 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Met open mond.

DIVERSEN

Met open mond.
Jongeren in prediking en pastoraat.

Onder redactie van A.P.de Jong, W.A.Mak, M.B.van Middelkoop en W.L.van der Staaij. (Geïll.)
1e druk 2006 Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 10,00

DIVERSEN

Mohammed of Christus?
Artikelenbundel onder verantwoording van het Deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten.

(Geïll. in kleur.)
1e druk 2006 Ing. 74 Pag. meer informatie  
€ 2,50

DIVERSEN

MORGEN- EN AVONDOFFER.
Bijbels Dagboek.

Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 8,50

DIVERSEN

Officiële Stukken Deel 2
Kompleete uitgave van de Officiële Stukken betreffende den Uitgang uit het Nederl. Herv. Kerkgenootschap van de leeraren ...

1863 orig.gekart. 338 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

Ontluisterd leven.
Opstellen onder redactie van de kommissie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten en het Deputaatschap voor Gezins- en Bejaarde

1981 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Op al jouw wegen.

DIVERSEN

Op al jouw wegen.
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a. Ds.B.van der Heiden, Ds.C.Sonnevelt, Ds.D.Rietdijk, Ds.H.Paul, Ds.C.G.Vreugdenhil, Ds.J.J.Eckeveld, e.v.a.
1990 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

Op deze Petra
Hervormingstoespraken van Ds.J.Hovius, Ds.D.Slagboom en Ds.D.Hakkenberg.

1966 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 2,00

DIVERSEN

Opdat het u wel gaat.
25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 1971-1996.

1996 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Opdat het u welga.
25 jaar Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 1971-1996.

(Geïll.)
1996 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Open Boek.

DIVERSEN

Open Boek.
Nadere uitwerking van de Open Brief.

Onder redactie van: Drs.L.van Driel, Ds.C.G.Geluk en Drs.H.de Leede.
1e druk 1991 Ing. 177 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

Opvoeding en vorming.
In gezin en kerk.

1977 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 2,00

DIVERSEN

Orde der Feest- en Lijdens-Teksten,
Welke jaarlijks gepredikt worden voor de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam.

1810 orig.gekart. 176 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Over de kerk gesproken.

DIVERSEN

Over de kerk gesproken.
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a.: Ds.C.J. Meeuse, Ds.M.Golverdingen, Ds.P.van Ruitenburg, Ds.D.Rietdijk, e.a.
1989 Geb. 133 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Over jong-zijn gesproken.

DIVERSEN

Over jong-zijn gesproken.
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a.: Ds.J.Baaijens, Ds.A.Elshout, Ds.M.Golverdingen, Ds.C.Harinck, e.a.
1985 Geb. 166 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Over jouw vragen gesproken.

DIVERSEN

Over jouw vragen gesproken.
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Met bijdragen van o.a.: Ds.D.Hakkenberg, Ds.P.Honkoop, Ds.D.Rietdijk, Ds.A.Elshout, Ds.J.Driessen, Ds.R.Kattenberg, Ds.H.Hofman, e.a.
1987 Geb. 158 Pag. meer informatie  
€ 6,50

DIVERSEN

Paralleleditie
Statenvertaling [Nieuwe Bijbelvertaling] Esther, Prediker, Jona Handelingen.

1998 Geb. 3621 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Pastoraat en ouderen.

DIVERSEN

Pastoraat en ouderen.
Door Ds.C.J.Droger, Dr.A.A.Teeuw en Drs.L.Terlouw.

(serie: Praktisch en Pastoraal.)
1e druk 2004 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

Polio. Een gesprek hervat.

1994 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

DIVERSEN

Predikanten en Oefenaars.
Biografisch Woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis. Deel 1.

(Geïll.)
2e druk 1989 Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 15,00

DIVERSEN

PRIKKELEN EN NAGELEN.
Aanhalingen uit de geschriften van R. en E.Erskine, Boston, Calvijn en Kohlbrugge.

1e druk 1962 Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 7,50

DIVERSEN

Rekenschap van ons Rentmeesterschap.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting “Woord en Daad”.

1993 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Religie van het Belijden (De)

DIVERSEN

Religie van het Belijden (De)

Met bijdragen van: Dr.H.Goedhart, Drs.K.Exalto, Drs.A.van Brummelen, Ds.W.L.Tukker, Ds.L.J.Geluk, Ds.C.van der Wal, Prof.Dr.C.Graafland, Ds.C.den Boer, Ds.H.G.Abma en Ir.J.van der Graaf.
1e druk 1973 Ing. 135 Pag. meer informatie  
€ 4,50

DIVERSEN

REVIVAL OF RELIGION (The)
Addresses by Scottish Evangelical Leaders delivered in Glasgow in 1840.

1984 Geb. 449 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Een bloem in de wildernis.

Ds.G.D. KAMPHUIS

Een bloem in de wildernis.
Over de christelijke hoop.

(serie: Gereformeerd Belijden.)
1e druk 2005 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.J. KAMPHUIS

Aantekeningen bij J.A.Heyns Dogmatiek
(College-stof.)

1e druk 1982 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BERGWERFF Peter en VRIES Tjerk S.de; Met open vizier.

Prof.J. KAMPHUIS

BERGWERFF Peter en VRIES Tjerk S.de; Met open vizier.
In gesprek met Prof.Kamphuis.

(serie: De eerste generatie.) Geïll.
1e druk 1987 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Bezield verband.

Prof.J. KAMPHUIS

Bezield verband.

Opstellen aangeboden aan Prof.J.Kamphuis bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op 9 april 1984. Met bijdragen van o.a.: J.van Bruggen, D.Deddens, L.Doekes, J.Douma, A.N.Hendriks, B.Kamphuis, H.M.Ohmann, H.J.Schilder, W.van ’t Spijker, C.Trimp, W.G.de Vries, e.a.
1e druk 1984 Ing. 460 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Prof.J. KAMPHUIS

Is het waar dat gij het waart?
De Christus-verzen van J.H.Leopold in het geheel van zijn dichtwerk. Proeve van een nieuwe interpretatie.

(Kamper Bijdragen. XV.)
1e druk 1976 Ing. 36 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.J. KAMPHUIS

Juda’s Hallel.
Gods lof in de gemeente.

1e druk 1993 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Katholieke vastheid.

Prof.J. KAMPHUIS

Katholieke vastheid.
Enkele opmerkingen met betrekking tot de leer der onveranderlijkheid Gods.

1e druk 1955 Geb. 205 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Signalen uit de kerkgeschiedenis.

Prof.J. KAMPHUIS

Signalen uit de kerkgeschiedenis.
Over de toekomst en de canon.

1e druk 1975 Geb. 186 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Uitzicht uit het dode dal.

Prof.J. KAMPHUIS

Uitzicht uit het dode dal.
(Schriftoverdenkingen.)

1e druk 1974 Geb. 211 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.J. KAMPHUIS

Verantwoording van een keus.
Anno Domini 1967.

2e druk 1967 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.J. KAMPHUIS

Zien in de toekomst.
Een “college ethiek” van Prof.K.Schilder in oorlogstijd en kerkstrijd. Januari 1943.

T.g.v. de 35-jarige herdenking van de Vrijmaking in 1944, met historisch commentaar verzorgd door J.Kamphuis, hoogleraar kerkgeschiedenis.
1e druk 1979 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Dit is mijn passie.

Drs.A. KAMSTEEG

Dit is mijn passie.
Hartstocht voor God.

2005 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 8,50

K. KARELS

Internet-een bezinning.

1e druk 1997 Ing. 82 Pag. meer informatie  
€ 4,50
In de doolhof.

M.H. KARELS-MEEUSE

In de doolhof.
Waarin opgenomen het gedicht van Christien de Priester: God zoekt het weggedrevene.

(Jubileumuitgave van de Bond van Vrouwenverenigingen van de gereformeerde Gemeenten t.g.v. het 50-jarig bestaan.)
1996 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Gien KARSSEN

1 x 1 = veel.
35 jaar Navigatorwerk in Nederland.

(Geïll.)
1e druk 1983 Ing. 94 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Gien KARSSEN

Ik en mijn huis.

1e druk 1995 Ing. 147 Pag. meer informatie  
€ 4,50

J. KASSIES

Een bidstond in het riet en zijne gevolgen.
Een bladzijde uit de geschiedenis der Hervorming, voornamelijk te Amsterdam.

(Geïll. met gekleurde litho’s.)
2e druk Geb. 144 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Philip KELLER

A Layman Looks at the Lamb of God.
A devotional study of the most frequently used, yet unusual, title for Jesus Christ.

1e druk 1982 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dirk van der KEMP

BERG Drs.C.R.van den; Allerlei volck.
Dirk van der Kemp. Een achttiende- eeuws theoloog. Predikant te Streefkerk, Zwijndrecht, Purmerend, Dordrecht, Leiden en hoogler

(Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 9,50

Johannes van der KEMP

Drie ondervindelyke brieven, etc. (1711).

gebrocheerd 29 Pag. meer informatie  
€ 2,50

KERKORDE

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Diverse drukken, 1973 e.v.jr.
1e druk 1973 Geb. 150 Pag. meer informatie  
€ 8,50

KERKORDE

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

(onderstreept.)
1e druk 1984 Geb. 167 Pag. meer informatie  
€ 5,00
SAARBERG J.A.; Waar gij uw voetstap zet.

J. KERSHAW

SAARBERG J.A.; Waar gij uw voetstap zet.
Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).

(Geïll.)
1e druk 1970 Geb. 327 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.G.H. KERSTEN

De drie formulieren van eenigheid.
Opnieuw uitgegeven door G.H.Kersten.

1933 Geb. 136 Pag. meer informatie  
€ 2,00
DE GEREFORMEERDE DOGMATIEK.

Ds.G.H. KERSTEN

DE GEREFORMEERDE DOGMATIEK.
Voor de gemeenten toegelicht.

Los deel II.
1e druk 1950 Geb. 382 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties.

Ds.G.H. KERSTEN

De Heidelbergsche Catechismus in 52 predikaties.
Deel 1. Zondag 1-26. Deel 2. Zondag 27-52.

1e druk 1948 Geb. 852 Pag. meer informatie  
€ 27,50

Ds.G.H. KERSTEN

De Nachtgezichten van Zacharia.
2 delen,

1953 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 25,00

Ds.G.H. KERSTEN

Een gewijde opwekking om God te eeren.
Leerrede over Ps. 95:6 ter gelegenheid van het zilveren regeeringsjubileum onzer koningin.

1e druk 1923 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.G.H. KERSTEN

GOLVERDINGEN M.; Ds.G.H.Kersten.
Facetten van zijn leven en werk.

(Biografie.) (Geïll.)
1e druk 1971 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Hoort de roede.

Ds.G.H. KERSTEN

Hoort de roede.

Partijredes uitgesproken door Ds.G.H.Kersten op algemene (jaar)vergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij in de periode 1926-1936.
1980 Ing. 150 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.G.H. KERSTEN

Kerkelijk handboekje.
Opnieuw uitgegeven op last van de Generale Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland door Ds.G.H.Kersten.

1e druk 1937 Ing. 239 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.H. KERSTEN

Kort Begrip der Christelijke Religie.
Benevens de belijdenissen van Nicéa en Athanasius.

Opnieuw uitgegeven door Ds.G.H.Kersten.
1929 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Korte lessen over kort begrip.

Ds.G.H. KERSTEN

Korte lessen over kort begrip.
1e t/m 14e druk, 1940 en volgende jaren.

1e druk 1940 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Meer dan overwinnaars.

Ds.G.H. KERSTEN

Meer dan overwinnaars.
(Verhandelingen over de geloofshelden uit Hebreeën 11.)

1953 Geb. 247 Pag. meer informatie  
€ 12,50
DE WIJNSTOK EN DE RANKEN.

Ds.J.W. KERSTEN

DE WIJNSTOK EN DE RANKEN.
Acht preken.

1e druk 2005 Geb. 201 Pag. meer informatie  
€ 12,50

S. KERSTEN

Het lijden der kerk in Schotland in de 17e eeuw.
Eenvoudig verhaal der Covenanters.

Utrecht, De Banier, (Geïll.)
1e druk 1947 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, door Ds.G.H.Kersten en van de Geref. Gemeenten in Noord-Amerika door Ds.J.v.Zweden.

Ds.G.H. KERSTEN en ZWEDEN Ds.J.van

Kort Historisch Overzicht van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, door Ds.G.H.Kersten en van de Geref. Gemeenten in Noord-Amerika door Ds.J.v.Zweden.

1e druk 1947 Geb. 80 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J.B.A. KESSLER Jr.

A Study of the Evangelical Alliance in Great Britain.

1e druk 1968 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 3,50

C.J. KESTING

De geschiedenis van Jozef.
13 predikaties over Genesis 37 t/m 50.

1e druk Geb. 172 Pag. meer informatie  
€ 6,50

C.J. KESTING

De roeping van Petrus.
5 predikaties, door wijlen de Eerwaarde heer C.J.Kesting, in leven evangelist en medewerker van “De Vriend van Oud en Jong”.

(Geïll.)
1e druk Geb. 68 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De Heere is mijn Herder.

Ds.I. KIEVIT

De Heere is mijn Herder.
Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiën.

1e druk 1929 Geb. 171 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Heere is mijn Herder.

Ds.I. KIEVIT

De Heere is mijn Herder.
Psalm 23 verklaard en toegepast in 14 meditatiën.

uitgebreide tweede druk.
2e druk 1941 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Pleun KLEIJN

“Hoe kunnen de zonden van Gods volk als paarlen gehecht worden aan de kroon der verdiensten Christi”?
Met een voorwoord van Ds.W.H.Blaak.

(Orig. uitgave 1 juli 1938.)
2e druk 1977 gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.P. KLIJN

Van den groote vrede.
Preeken in oorlogstijd. (8 preken.)

Ing. 53 Pag. meer informatie  
€ 3,50

T. KNECHT

Rome en de Reformatie in Europa en Nederland.

Utrecht, De Banier, (Geïll.)
1e druk 1959 Ing. 86 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.S.A.de KNEGT

Denken over… Geloof en gerechtigheid.

(onderstreept.)
1e druk 1984 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J.A.sr. KNEPPER

Een geestelijk huis van levende stenen.
Gemeenteopbouw in de praktijk rond het jaar 2000.

(serie: Pastoraal Perspectief.)
1e druk 1991 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J.A. KNEPPER sr. en KAMPHUIS J.

Gespreks- en vergadertechniek.

1e druk 1973 Ing. 167 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Avonduren.

Andries KNEVEL

Avonduren.
Dagboek van een bewogen jaar.

1e druk 2007 Ing. 352 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Andries KNEVEL

“Doe dat ding dan uit!”

1e druk 1993 Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Andries KNEVEL

De wereld in huis.
Het christelijk gezin en televisie.

3e druk 1991 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Geloofsopvoeding en catechese.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 1.

1985 Ing. 106 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Gemeente en evangelisatie.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 11.

1992 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Het Conciliair proces. Verleiding of uitdaging ?
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 7.

1990 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Het Heilig Avondmaal.

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Het Heilig Avondmaal.

(serie: Theologische Verkenningen. Bijbel en Praktijk. Deel 8.)
1e druk 1990 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

In de kerk- uit de kerk.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 4

1988 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Jezus, de enige weg.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 10.

1991 Ing. 115 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Levend door Uw wegen.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 15.

1995 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Om het hart van het christelijk geloof.
THEOLOGISCHE VERKENNINGEN serie: BIJBEL EN PRAKTIJK. deel 13.

1994 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Zonde.

Drs.A.G. KNEVEL ( Red.)

Zonde.

(serie: Theologische Verkenningen. Bijbel en Praktijk. Deel 3.)
2e druk 1989 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Wim de KNIJFF

De avonturen van een boek.
(Leesboekje voor de jeugd over de Bijbel.)

(Geïll.)
1e druk 1979 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 2,50

John KNOX

BRANDES Friedrich; John Knox, der Reformator Schottlands.
(Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche. Theil X. 2e Supplement: John Knox.)

Elberfeld.
1e druk 1862 Ing. 504 Pag. meer informatie  
€ 32,50

John KNOX

WATT Hugh; John Knox in controversy.
Being the Stone Lectures delivered at Princeton Theological Seminary in 1949.

1e druk 1950 Geb. 109 Pag. meer informatie  
€ 6,50

D.C. KNULST

Schepping of (R)evolutie?
Uitgave van de jeugdvereniging der Gereformeerde Gemeente Middelharnis “Sola Scriptura”.

1e druk 1974 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De staat en genezing van een verlaten ziel.

Jacobus KOELMAN

De staat en genezing van een verlaten ziel.

1e druk 1983 Geb. 233 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Jacobus KOELMAN

JANSE L.; Jacobus Koelman (1632-1695).
Over leven en werk van Jacobus Koelman.

(BBG-serie.)
Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 3,50
KRULL Dr.A.F.; Jacobus Koelman.

Jacobus KOELMAN

KRULL Dr.A.F.; Jacobus Koelman.
Eene Kerkhistorische Studie. (DISS.)

2e druk 1972 Ing. 413 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Verzoend door Christus.

Ds.P. KOEMAN

Verzoend door Christus.
Over verzoening door voldoening.

(Reformatie-Reeks.)
1e druk Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 6,50

G. KOETEEUW

De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of Een roepende stem tot Nederland, zijnde een ernstig woord met betrekking tot de omstandigheden op kerkelijk en staatkundig gebied.

Ouddorp, K.Heerschap,
1e druk 1932 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 7,50

H.H. KOETSIER

Trefwoordenregister Psalmen en Gezangen van het Gereformeerd Kerkboek (Haarlem, 1985).
Uitgebreide concordantie.

1e druk 1994 Ing. 334 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.C.E.van KOETSVELD

De Gelijkenissen van den Zaligmaker.
Eerste deel: Het Koningrijk der Hemelen. Tweede deel: Het Evangelie des Koningrijks.

(Nog steeds een veel gevraagd werk!) 2 half-lederen banden, LVI/472/XVI, 547 pag. (Geïll.)
Geb. 1019 Pag. meer informatie  
€ 47,50
ONSTENK A.J.; “Ik behoor bij mezelf”.

Ds.C.E.van KOETSVELD

ONSTENK A.J.; “Ik behoor bij mezelf”.
Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893. (DISS.)

(Geïll. en met portret.)
1973 Ing. 211 Pag. meer informatie  
€ 12,50
AALDERS Dr.W. en HEYST Ds.D.; Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875).

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

AALDERS Dr.W. en HEYST Ds.D.; Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875).
Zijn leven, zijn prediking, zijn geschriften.

(met portret.)
1e druk 1976 Geb. 291 Pag. meer informatie  
€ 15,00
BALKE Prof.Dr.W.; Johannes Wichelhaus (1819-1858).

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

BALKE Prof.Dr.W.; Johannes Wichelhaus (1819-1858).
Hoogleraar te Halle en vriend van Dr.H.F.Kohlbrugge.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 5.
1e druk 2000 Pb. 97 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge uitgegeven door Dr.Eduard Böhl.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge uitgegeven door Dr.Eduard Böhl.
Nieuwe uitgave,

1982 Geb. 286 Pag. meer informatie  
€ 15,00
De bron des levens.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

De bron des levens.
Drie Schriftuitleggingen.

(Kohlbrugge-reeks. No.3.)
1e druk 1990 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De gouden scepter toegereikt.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

De gouden scepter toegereikt.
Dagboek uit de geschriften van Dr.H.F.Kohlbrugge voor het gehele jaar.

Vertaald door Ds.H.Stolk.
4e druk 1978 Geb. 374 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Door Zijne wonden is ons genezing geworden.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Door Zijne wonden is ons genezing geworden.
Brieven van Dr.H.F.Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-Archief te Utrecht.

Doorgezien en uitgegeven door Ds.George Helbig. Heruitgave, aangevuld met een Pinksterpreek over Hooglied 4:12-16.
1e druk 1990 Geb. 154 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Feeststoffen.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Feeststoffen.

4e druk 1982 Ing. 370 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Gedachten van Dr.H.F.Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Gedachten van Dr.H.F.Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus.
52 korte meditaties. Samengesteld door H.Natzijl.

1e druk 1993 Ing. 60 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Geloof in de Heere Jezus Christus.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Geloof in de Heere Jezus Christus.
Preek over Handelingen 16:30-31.

(Reveil-Serie. No.479.)
1e druk 2011 gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 1,00
God heeft macht over alle plagen.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

God heeft macht over alle plagen.
Preek over Openbaring 16:9.

(Reveil-Serie. No.477.)
1e druk 2011 gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 1,00
GROLLE J.H.; De boodschap van Kohlbrugge nú!

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

GROLLE J.H.; De boodschap van Kohlbrugge nú!

1946 Geb. 59 Pag. meer informatie  
€ 2,50
GROOT Dr.K.; Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

GROOT Dr.K.; Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.

1955 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 10,00
GROOT Dr.K.; Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

GROOT Dr.K.; Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact.

1955 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet.
Echte bescheiden van H.F.Kohlbrügge.

Heruitgave met een inleiding van Dr.J.van Oort.
1e druk 1989 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Het Woord is ons gegeven.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Het Woord is ons gegeven.
Schriftuitleg van Dr.H.F.Kohlbrugge.

Uit het Duits vertaald door Ds.D.van Heyst.
1e druk 1991 Geb. 345 Pag. meer informatie  
€ 15,00
HOEK W.A.; H.F.Kohlbrugge.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

HOEK W.A.; H.F.Kohlbrugge.
De onheilige heilige.

1e druk 1964 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jehova Tsidkenu: De Heere, onze gerechtigheid!

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Jehova Tsidkenu: De Heere, onze gerechtigheid!
De geloofs- en strijdkracht der Kerkhervormers (1817).

Door Ds.M.Friedrich Sander. Vertaald en met enige aantekeningen vermeerderd (1832) door Dr.H.F.Kohlbrugge, bij de herdenking van Luther’s 400ste geboortedag (1883) van een voorrede voorzien en uitgegeven door Ds.H.A.J.Lütge. Bij de herdenking van Luther’s 500ste geboortedag (1983) van een naschrift voorzien en uitgegeven door Dr.W.Aalders en Ds.D.van Heyst.
1e druk 1983 Ing. 85 Pag. meer informatie  
€ 8,50
LOCHER Dr.J.C.S.; Toelichting en verweer.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

LOCHER Dr.J.C.S.; Toelichting en verweer.

Opmerkingen aangaande verschillende punten der waarheid, naar aan leiding van de dissertatie van Dr.J.Lonkhuijzen: “Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking” door Dr.J.C.S.Locher.
1908 Ing. 195 Pag. meer informatie  
€ 10,00
No. 03. en 04. Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven.  2 delen

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 03. en 04. Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven. 2 delen
Deel 1. en 2. Bijeengebracht door Ds.J.K.Vlasblom.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 3 en 4.
1997 Ing. 181 Pag. meer informatie  
€ 10,00
No. 05. BALKE Prof.Dr.W.; Johannes Wichelhaus.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 05. BALKE Prof.Dr.W.; Johannes Wichelhaus.
Hoogleraar te Halle en vriend van Dr.H.F.Kohlbrugge. (Kohlbrugge-Reeks. Nieuwe serie. No. 5.)

Kohlbrugge-Reeks. Nieuwe serie. No. 5.
2000 Ing. 97 Pag. meer informatie  
€ 5,00
No. 06. MEEUSE Drs.ir.W.C.; Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 06. MEEUSE Drs.ir.W.C.; Kohlbrugge en Steven de Clercq, een vriendschap op afstand.
Een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs.ir.W.C.Meeuse.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 6.
2000 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 7,50
No. 07. BALKE Prof.Dr.W.; Eduard Böhl.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 07. BALKE Prof.Dr.W.; Eduard Böhl.
Hoogleraar te Wenen. Schoonzoon van H.F.Kohlbrugge.

Kohlbrugge-Reeks. Nieuwe serie. No. 7
2001 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 7,50
No. 09. VLASBLOM Ds.J.K.; Kohlbrugge en Westendorp.  Een levenslange vriendschap. Deel 1.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 09. VLASBLOM Ds.J.K.; Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 1.
Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 9.
2005 Ing. 171 Pag. meer informatie  
€ 8,50
No. 10. Kohlbrugge en Maria de Clercq. Een innige vriendschap.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 10. Kohlbrugge en Maria de Clercq. Een innige vriendschap.
Een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs.ir.W.C.Meeuse.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 10.
2005 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 6,50
No. 11. VLASBLOM Ds.J.K.; Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 2.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 11. VLASBLOM Ds.J.K.; Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 2.
Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.

Kohlbrugge-reeks nieuwe serie: No. 11.
2006 Ing. 216 Pag. meer informatie  
€ 8,50
No. 12. ZALIG DE ARMEN VAN GEEST.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

No. 12. ZALIG DE ARMEN VAN GEEST.
Twaalftal preken van Th.J. Locher.

Kohlbrugge-Reeks. Nieuwe serie: deel 12.
1e druk 2007 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 6,50
OORTHUYS Dr.G.; Kruispunten op de weg der kerk.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

OORTHUYS Dr.G.; Kruispunten op de weg der kerk.
Zwingli – De Labadie – Kohlbrugge.

Herdruk, ingeleid door Prof.Dr.O.J.de Jong.
1990 Ing. 238 Pag. meer informatie  
€ 12,50
OTTEN W.; Uit het levensboek van Dr.H.F.Kohlbrugge.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

OTTEN W.; Uit het levensboek van Dr.H.F.Kohlbrugge.

(groot formaat. / 2-koloms. / Geïll.)
1e druk 1992 Geb. 213 Pag. meer informatie  
€ 17,50
REUVER Drs.A.de; Kohlbrugge – herder en heraut.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

REUVER Drs.A.de; Kohlbrugge – herder en heraut.

1e druk 1985 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 6,50
STAM Ds.P.J. jr.; Hermann Friedrich Kohlbrugge.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

STAM Ds.P.J. jr.; Hermann Friedrich Kohlbrugge.
Een licht des vuurs bij nacht.

1988 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 4,50
STIASNY Th.; Die Theologie Kohlbrügges.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

STIASNY Th.; Die Theologie Kohlbrügges.
Eine gemeinverständliche Darstellung der Lehre P.Dr.Kohlbrügges.

(enkele lichte potloodstreepjes.)
1935 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 10,00
STIASNY Th.; Die Theologie Kohlbrügges.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

STIASNY Th.; Die Theologie Kohlbrügges.
Eine gemeinverständliche Darstellung der Lehre P.Dr.Kohlbrügges.

1e druk 1935 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Zum Gedächtnis an Pastor H.F.Kohlbrügge, Dr. der Theologie.

Dr.H.F. KOHLBRUGGE

Zum Gedächtnis an Pastor H.F.Kohlbrügge, Dr. der Theologie.

Predigten und Reden gehalten in den Versammlungen der niederländich-reformierten Gemeine am 16. und 17. August 1903, zu Elberfeld und Barmen.
1e druk 1903 Geb. 88 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.A. KOK

Getrouw tot de dood.

Verslag van de begrafenis van Ds.A.Kok op 15 juli 1971 te Kootwijkerbroek met de gehouden predikatie van Ds.C.de Ridder op de eerste zondag na de begrafenis, alsmede twee predikaties van wijlen Ds.A.Kok. (met portret.)
1971 gebrocheerd 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.J. KOK

Bijbelsche Tucht.
In huis, school en kerk.

1e druk 1913 Geb. 138 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bijbelse Tucht.

Ds.J. KOK

Bijbelse Tucht.
In huis, school en kerk.

1e druk 1913 Geb. 138 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De Heere zegene u.

Ds.R. KOK

De Heere zegene u.
Drie preken ten afscheid.

1e druk 1980 Geb. 61 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.R. KOK

Het gezin.
Drietal predikaties.

1946 Ing. 65 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.R. KOK

Het huis Mijns Vaders.
Drietal predikaties.

1e druk 1946 Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.R. KOK

Het Kruisevangelie.
Een achttal lijdenspredikaties.

1e druk 1948 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.R. KOK

Het Kruisevangelie.
Een achttal lijdenspredikaties.

1e druk 1948 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.R. KOK

Het nieuwe leven.
2 Advents- 2 Kerst- en 2 Nieuwjaarspredikaties.

1947 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Joannes KOK

Paulus’ geloofsverwachting.
Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van ouderling Joannes Kok te Middelburg.

1957 gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Drs.I.A. KOLE

De dreiging van de islam.

1980 Geb. 105 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Jilles van der KOOGH

Gods Vrijmachtige Genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Jilles van der Koogh.
Geboren te Dordrecht 14 Juli 1788. Overleden te Gouda 5 Aug. 1877.

Door hem zelven beschreven.
1e druk 1949 Geb. 160 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Onder de zesde fiool.

Dr.A.van der KOOIJ

Onder de zesde fiool.
Een verhandeling van de Openbaring.

Van A.van der Kooij v.d.m. door ir.H.van der Kooij.
2003 Geb. 259 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.A.P.van der KOOIJ

In Zijne voetstappen.
Het leven en sterven van Ds.A.P.van der Kooij. Samengesteld door Ds.J.Batelaan.

Ing. 55 Pag. meer informatie  
€ 4,50

J. KOOISTRA

SIERAAD VOOR AS.
Levensschets van de dames Morton en brieven van hun Godvrezende tante.

1977 Ing. 56 Pag. meer informatie  
€ 3,50

D. KOOLE

Verantwoorde politiek?
Secularisatie en voortgaande legalisatie van kwaad.

1988 Ing. 71 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zichtbare liefde van Christus.

D. KOOLE en VELEMA Dr.W.H.

Zichtbare liefde van Christus.
Het diakonaat in de gemeente.

(met onderstrepingen.)
1e druk 1991 Ing. 245 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.E. KOOP

De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht.

1e druk 1983 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht.

Ds.E. KOOP

De Dordtse Leerregels dichterbij gebracht.

2e druk 1985 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.J. KOOPMANS

MARCHAL Dr.G.W.; Jan Koopmans. Dienaar tot de oogst

1e druk 1985 Ing. 524 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Drs.R.van KOOTEN (Red.)

Er zij licht.
Bijbels dagboek.

5e druk 1988 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Omgaan met dementie.

Ds.W.H.van KOOTEN en TEEUW Drs.A.A.

Omgaan met dementie.

(serie: Praktisch & Pastoraal.)
1e druk 1991 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Als een lelie onder de doornen.

T.L. KORPORAAL

Als een lelie onder de doornen.
Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.

(Geïll. met alle kerkzegels.)
1e druk 1996 Geb. 388 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Ds.Tiptaft, de vriend van Ds.Philpot.

H. KORTENHOF

Ds.Tiptaft, de vriend van Ds.Philpot.

1e druk 1980 Geb. 84 Pag. meer informatie  
€ 8,50
Gods weg is volmaakt.

Ds.A. KOT

Gods weg is volmaakt.
Ter nagedachtenis aan Ds.A.Kot van Hendrik-Ido-Ambacht.

Levensschets, 10 predikatiën en verslag van de rouwdienst en begrafenis. (met portret.)
1e druk 1987 Geb. 253 Pag. meer informatie  
€ 12,50

G. KOUDIJS

Wat ik zag en hoorde.
(Stukjes van een oud-ouderling.)

1984 Ing. 142 Pag. meer informatie  
€ 7,50

H.J. KOUWENHOVEN Dz.

“Wachter, wat is er van de nacht?”
Tijdwoord ter inleiding op het Gebed om den vrede.

1918 gebrocheerd 15 Pag. meer informatie  
€ 2,00
Leren om te leven 1b.

Ds.P.van der KRAAN e.a.

Leren om te leven 1b.
Lesboek Nieuwe Testament.

Door: Ds.P.van der Kraan, Ds.A.J.van den Herik en A.Pals. (Geïll.)
2007 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Leren om te leven 4a.

Ds.P.van der KRAAN e.a.

Leren om te leven 4a.
Lessen over de Heidelbergse Catechismus voor 18-19 jarigen.

Door: Ds.P.van der Kraan, Ds.A.J.van den Herik en A.Pals.
2003 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 4,50

A.van KRANENBURG

Mijn oog zal op u zijn.
Levensbeschrijving van A.van Kranenburg, 25-11-1871 – 29-6-1957.

(met portret.)
1e druk 1977 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.W. KREMER

Uit de schat des Woords.
Schetsen voor bijbelstudie verzorgd door predikanten der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

1947 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Dwaalwegen.

Prof.W. KREMER

Dwaalwegen.

hierachter: WARDEKKER P.; Uitzicht op inzicht. Aard, betekenis en praktijk van het kerkelijk jeugdvormingswerk. hierachter: LELSZ Jac.; Apocalypse. Religieuze en andere gedichten.
1958 Geb. 228 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Genade en eer.

Prof.W. KREMER

Genade en eer.
Levensbericht van Ds.H.Janssen.

1e druk Z.jr. Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.W. KREMER en VELEMA Ds.J.H.

Toen en thans (1892-1952).

1952 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 6,50

L.A. KROON en MAURITZ J.H. (Red.)

Gezin en mediagebruik.
Een handreiking voor ouders met het oog op mediagebruik in het gezin.

(Geïll.)
gebrocheerd 48 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Dr.F.J. KROP

Ons antwoord aan de paus (met den brief van den paus aan ons adres).
Rede, uitgesproken namens het ministerie van Hervormde predikanten.

gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 4,50

T.W. KRUITHOF

Nog naar de kerk…?

1985 Ing. 44 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.Joh. KRULL

Het Christelijk Kerkjaar.
Eene handleiding tot de evangelieprediking op de hooge feesten, de vast terugkeerende heilige tijden en gedenkdagen, en bij ande

1862 Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 12,50

F.W. KRUMMACHER

De Heere zal Sion troosten.

(Reveil-Serie No.447.) September 2008
1e druk 2008 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 0,50

F.W. KRUMMACHER

De levende Christus.
Een Paasch- en Pinksterboek. Nieuwe Leerredenen.

1863 Geb. 308 Pag. meer informatie  
€ 17,50

F.W. KRUMMACHER

Des Christens Pelgrimreize naar zijn Hemelsch Vaderland.
I. De optogt. II. De voortgang der reis. III. De nadering tot het doel.

(45 Kerkredenen.)
1e druk 1890 Geb. 526 Pag. meer informatie  
€ 27,50

F.W. KRUMMACHER

Die evangelische Kirche im neuen Reich.

1934 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

F.W. KRUMMACHER

Elisha.
A Prophet for our times.

1976 Ing. 251 Pag. meer informatie  
€ 4,50

F.W. KRUMMACHER

Gods beloften aan Maresa of De heerlijkheid des Heeren over Adullam.
Leerrede over Micha 1:15.

1928 gebrocheerd 28 Pag. meer informatie  
€ 1,50

F.W. KRUMMACHER

Het heil van Immanuël.

(Reveil-Serie No.450.) December 2008
1e druk 2008 gebrocheerd 40 Pag. meer informatie  
€ 0,50
Het Heilige der Heiligen.

F.W. KRUMMACHER

Het Heilige der Heiligen.
13 Stichtelijke Beschouwingen over de Lijdensgeschiedenis des Heeren, zoals deze ons nagelaten zijn in “De Lijdende Verlosser

1e druk Z.jr. Geb. 159 Pag. meer informatie  
€ 8,50

F.W. KRUMMACHER

Salomo und Sulamith.
Predigten aus dem Lied der Lieder.

1898 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50

F.W. KRUMMACHER

Stemmen op de Dag des Heeren.
Veertig Kerkredenen.

1e en 2e bundel.
1857 Geb. 476 Pag. meer informatie  
€ 27,50

G.D. KRUMMACHER

Dagelijks Manna voor reizigers door de woestijn.

Nieuwe uitgave,
Geb. 314 Pag. meer informatie  
€ 15,00

G.D. KRUMMACHER

Tägliches Manna für Pilger durch die Wüste.

12e druk 1891 Ing. 375 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Bevestiging en intrede van Ds.G.Kuijt.

Ds.G. KUIJT

Bevestiging en intrede van Ds.G.Kuijt.
Met de volledige uitzendingsdienst van het zendingsteam der Gereformeerde Gemeente.

1962 gebrocheerd 55 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Huisgenoten des geloofs.

Evert KUIJT

Huisgenoten des geloofs.
Verhalen uit de Oostbloklanden.

(Geïll.)
1e druk 1990 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Evert KUIJT

Kinderbijbel. Het Oude Testament.
Met tekeningen van Reint de Jonge.

1e druk 1977 Geb. 400 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Evert KUIJT

Mozes, de man Gods.
(in dichtvorm.)

Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Evert KUIJT

Roemenië vrij… en nu?

(Geïll. in zwart-wit en kleur.)
1e druk 1990 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50

P. KUIJT

De Heere heeft zijn heil bekend gemaakt.

1964 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50

P. KUIJT

Het Sowjet-Communisme toegelicht in 16 lessen.
Met een waarschuwing aan het Nederlandse volk. (Geïll.)

1976 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 2,50

P. KUIJT

Hoe denken we ons het onderwijs op reformatorische grondslag?

gebrocheerd 20 Pag. meer informatie  
€ 1,50

P. KUIJT

Schibboleth of Sibboleth.
In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.

Ing. 73 Pag. meer informatie  
€ 3,50

P. KUIJT

Schibboleth of Sibboleth.
In het voorportaal van de Heidelbergse Catechismus.

(met onderstrepingen.)
Ing. 73 Pag. meer informatie  
€ 2,00

P. KUIJT

Want er staat geschreven.
Schriftelijke Bijbelcursus.

Ing. 223 Pag. meer informatie  
€ 10,00

P. KUIJT

Wéér bij Luther in de leer, 1517-1967.

1967 Ing. 109 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.R. KUIPER

Uitzien naar de zin.
Inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing.

1996 Ing. 124 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.R. KUIPER

Vreemdelingen- en minderhedenbeleid.

(Marnix Commentaar nr.1.)
1e druk 1995 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.A. KUYPER

De Drie Formulieren van Eenigheid, gelijk die door de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht.
Uitgegeven voor kerkelijk gebruik door Dr.A.Kuyper. Met het “Kort Begrip” als aanhangsel.

Geb. 156 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J. KWANTES

And’ren aangeprezen.

1e druk 1987 Ing. 115 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Van doopzitting naar doopvont.

H.J. LAM

Van doopzitting naar doopvont.

1994 Ing. 45 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Drs.H.J. LAM en VERGUNST Drs.P.J.(Red.)

Kanttekeningen bij de [Nieuwe Bijbelvertaling].

2002 Ing. 159 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Gods daden herdacht.

Ds.W.C. LAMAIN

Gods daden herdacht.
3 predikaties gehouden ter gelegenheid van de bevrijding van ons land.

1945 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Rondom het kerkelijk leven.

Ds.W.C. LAMAIN

Rondom het kerkelijk leven.

1e druk Z.jr. Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Ter gedachtenis. 1929-1969.

Ds.W.C. LAMAIN

Ter gedachtenis. 1929-1969.
(Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum.)

1e druk 1969 Geb. 173 Pag. meer informatie  
€ 7,50
KWANTES C.M. ; Genade en eer.

Ds.W.F. LAMAN

KWANTES C.M. ; Genade en eer.
Uit het leven van Ds.W.F.Laman.

(fraai Geïll.)
1e druk 1998 Geb. 240 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Opgave en toelichting van Spreuken en Gezegden in de volkstaal aan den Bijbel ontleend.

Dr.E. LAURILLARD

Opgave en toelichting van Spreuken en Gezegden in de volkstaal aan den Bijbel ontleend.
Met den Gouden Erepenning bekroond door den Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen in den jare 1874.

(Nieuwe omslag, het origineel is opgeplakt.)
1874 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 12,50

H.A.J. LÜTGE

De goedertierenheid des Heeren.
Leerrede naar aanleiding van Psalm 136 vs.1, gehouden op oudejaarsavond van het jaar 1893, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

1e druk 1894 Ing. 23 Pag. meer informatie  
€ 2,50
BRAKEL Jan van; Ds.L.G.C.Ledeboer.

Ds.L.G.C. LEDEBOER

BRAKEL Jan van; Ds.L.G.C.Ledeboer.
Zijn leven en Kerkstrijd.

1e druk 1960 Geb. 92 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Brieven van L.G.C.Ledeboer.
Een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenooten. Met een voorrede van Ds.P.van Dijke.

1865 Geb. 224 Pag. meer informatie  
€ 32,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Een ABC voor een Abéling.
Overdenkingen over 2 Timotheüs 3:1-5 met toepassing op de tijdsomstandigheden.

Aangevuld met andere onvervulde voorzeggingen van Nederlandse en Schotse godgeleerden en vromen van belang voor onze tijd en nabije toekomst.
Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Een spiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods.
Voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden door L.G.C.Ledeboer.

1904 gebrocheerd 52 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Een spiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods.
Voorgesteld in eenige opmerkingen betrekkelijk de tijdsomstandigheden door L.G.C.Ledeboer.

gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Pastorale brieven.
Uitgegeven en toegelicht door Dr.H.Florijn.

1e druk 1992 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Roepstem van Ouderen en Jongeren, welker zielen meestal plotseling en zonder bewustheid naar de ontzaglijke eeuwigheid verhuisd zijn, aan hun overgebleven Betrekkingen, door L.G.C.Ledeboer.

1931 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Ter Gedachtenis, aan het Leven, den Arbeid, de Ziekte, het Sterven en de Begrafenis van den Weleerwaarden Heer Ds.L.G.C.Ledeboer.
Uitgegeven door een lid van de Gereformeerde Gemeente te Benthuizen.

1938 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50
VERBOOM J.H.R.; Rondom de kansel van Benthuizen.

Ds.L.G.C. LEDEBOER

VERBOOM J.H.R.; Rondom de kansel van Benthuizen.
Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds.L.G.C.Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.

1962 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.L.G.C. LEDEBOER

Warning For Old And Young out of the Eternal Pit of Condemnation by Rev.L.G.C.Ledeboer.

gebrocheerd 43 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.W.H.van LEEUWEN

De geestelijke geneeskonst, bevattende raad tegen den dood en middelen tot eene eeuwigdurende gezondheid van den eenigen medicijnmeester der ziel, J.C.

1927 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Jac.van LEEUWEN Pzn.

Derde vijftal Leerredenen.
(uit Keurstoffen Eerste deel .)

1934 Geb. 68 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Jac.van LEEUWEN Pzn.

En aldaar zal geen nacht zijn.
Zestal keurige Leerredenen over verschillende teksten.

Gorinchem, Romijn & van der Hoff,
1e druk 1936 Geb. 134 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Jac.van LEEUWEN Pzn.

Veertien verschillende feestpredikatiën uitgesproken door J.van Leeuwen Pzn.
Te Rotterdam. Afgeluisterd en opgeteekend door C.Lagendijk te Delfshaven.

Geb. 221 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.G.A. LENTFRINCK

De bekering van een dominee.

1999 Ing. 38 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Een lofzang in stilheid.

Cornelia LEYDEKKER

Een lofzang in stilheid.

(De oorspronkelijke titel luidde: “Hallelujah van ene verhemelde ziel”. Met een voorwoord van Ds.Tj.de Jong.)
1e druk 2001 Ing. 170 Pag. meer informatie  
€ 6,50

LICHTDRAGERS-SERIE

Alles ten goede.
(Elk deel bevat 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen – lichtdragers – uit de 16e t/m 17e eeuw.

1e druk 1984 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50

LICHTDRAGERS-SERIE

Bekeer ons.
(Elk deel bevat 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen – lichtdragers – uit de 16e t/m 17e eeuw.

1987 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50

LICHTDRAGERS-SERIE

Een gebroken hart.
(Elk deel bevat 45 meditaties. Het zijn citaten van bekende theologen – lichtdragers – uit de 16e t/m 17e eeuw.

1e druk 1984 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.L.de LIEFDE

Beslagen ramen, gebarsten spiegels.

1993 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 7,50

H.R.van LIER

Het zalige van Gods nabijheid.
(Bibliotheek “Ovejarig Koren”. 4e Jrg. No.8.)

1e druk gebrocheerd 35 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De Veritate Religionis Christianae amica collatio cum Erudito Judaeo.

Philippi A. LIMBORCH

De Veritate Religionis Christianae amica collatio cum Erudito Judaeo.

Facsimile reprint van oude druk. (originele Latijnse tekst.) Zeldzaam.
1969 Geb. 394 Pag. meer informatie  
€ 35,00
Opgang en voortgang der Reformatie.

Prof.Dr.S.van der LINDE

Opgang en voortgang der Reformatie.
Een keuze uit lezingen en artikelen van Prof.Dr.S.van der Linde.

(Incl. zijn afscheidscollege: Gisbertus Voetius in zijn conflict met Jean de Labadie.) met onderstrepingen.
1e druk 1976 Geb. 281 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Dr.J. LINDEBOOM

De geschiedenis van de Barchem-Beweging.
MCMVIII – MCMLVIII.

1958 Geb. 318 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Dr.J. LINDEBOOM

Een Franc-tireur der Reformatie.
Sebastiaan Franck.

1952 Geb. 56 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Stiefkinderen van het christendom.

Dr.J. LINDEBOOM

Stiefkinderen van het christendom.
(facs. reprint.)

1e druk 1973 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 27,50

Ds.A.M. LINDEBOOM

Hervormd en Gereformeerd.

1957 Geb. 535 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.A.M. LINDEBOOM

Hervormd en Gereformeerd.

1957 Ing. 535 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Om de grondslagen van het christendom.

Ds.A.M. LINDEBOOM

Om de grondslagen van het christendom.
Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding.

1e druk 1984 Geb. 267 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het gruwelijkst bedrog of, de aanstaande Openbaring van de mens der zonde, door Lindel.

LINDEL

Het gruwelijkst bedrog of, de aanstaande Openbaring van de mens der zonde, door Lindel.
Eertijds rooms priester in de streken van het Wuppertal, maar krachtdadig bekeerd, en der gemeente Christi toegevoegd.

1982 Geb. 49 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.Js.van der LINDEN

Waarom zijt gij lid eener Gereformeerde Kerk?

9e druk 1929 Ing. 62 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Pred.P.v.d. LINDEN

Het doctrinair leerstuk der Hervorming, de leermeester en vorst over alle soorten van leer tot verdediging der schriftuurlijke en bevindelijke waarheid tegen het Arminianisme gedisputiëerd.

1958 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Andrew LINDSAY

De geschiedenis van Andrew Lindsay.
Uit het Engels vertaald.

Gorinchem, Romijn & van der Hoff,
3e druk 1949 gebrocheerd 29 Pag. meer informatie  
€ 2,50

F.P.L.C.van LINGEN

Bijbel of het Woord Gods, met inleidingen en verklaringen.
EXODUS.

Geb. 198 Pag. meer informatie  
€ 10,00

F.P.L.C.van LINGEN

Bijbel of het Woord Gods, met inleidingen en verklaringen.
GENESIS.

Geb. 290 Pag. meer informatie  
€ 10,00

F.P.L.C.van LINGEN

RUITER Ds.W.; De man in de schaduw.
Ds.van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel.

1965 Ing. 207 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Lisse

SEGERS C.J.; Uw trouw is groot.
125 jaar Gereformeerde Gemeente Lisse.

(Geïll.)
1e druk 1990 Geb. 180 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Dr.D. LISSENBURG

Ruimte.
(Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift.)

Ing. 24 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Ds.A. LITTOOIJ

De genezing van een doofstomme door Jezus, (Marcus 7:31-37) .
hierachter: Is de Concept-regeling voor de opleiding van dienaren des Woords wel overeenkomstig de bedingen? Door A.Littooij, Pr

1891 Geb. 55 Pag. meer informatie  
€ 15,00
GOD DE HEILIGE GEEST.

Dr.D.M. LLOYD-JONES

GOD DE HEILIGE GEEST.
Een pastorale uitleg van de geloofsleer.

1e druk 1999 Geb. 260 Pag. meer informatie  
€ 7,50
KOEIJER Joz.A.de; Ontmoeting met Dr.D.Martyn Lloyd-Jones.

Dr.D.M. LLOYD-JONES

KOEIJER Joz.A.de; Ontmoeting met Dr.D.Martyn Lloyd-Jones.
Herkenning of verwarring?

1e druk 1998 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Dr.G.W. LOCHER

“Troost, troost mijn volk”.
Vier leerredenen uitgesproken te St.Johannesga.

1902 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Dordtse Leerregels uitgelegd door Dr.J.C.S.Locher.

Dr.J.C.S. LOCHER

De Dordtse Leerregels uitgelegd door Dr.J.C.S.Locher.

2e druk 1982 Ing. 114 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.J.C.S. LOCHER

Leer en Leven.
(Overdruk uit “Troffel en Zwaard”.)

gebrocheerd 10 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Dr.J.C.S. LOCHER

LOCHER Dr.G.F.D.; Dr.J.C.S.Locher over Nationalisme en Nationaalsocialisme.
(Uitgave: Stichting Vrienden van Dr.H.F.Kohlbrugge.)

1981 Ing. 67 Pag. meer informatie  
€ 5,00
ANDEL Dr.C.P.van; Jodocus van Lodenstein.

Jodocus van LODENSTEIN

ANDEL Dr.C.P.van; Jodocus van Lodenstein.
(serie: Ontmoetingen met Mystici. Deel 1.)

1e druk Z.jr. Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Overdenkingen.

Jodocus van LODENSTEIN

Overdenkingen.
Dagelijkse meditaties over het gehele jaar 1659.

1e druk 1991 Geb. 396 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Jodocus van LODENSTEYN

ANDEL Dr.Cornelis Pieter van; Ontmoeting met Jodocus van Lodenstein.
(serie: Ontmoetingen met Mystici. Deel 1.)

Ing. 131 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Jodocus van LODENSTEYN

SLAGBOOM Ds.D.; Jodocus van Lodensteyn.
(BBG-serie.)

1966 Geb. 157 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Jodocus van LODENSTEYN

VRIJER Prof.Dr.M.J.A.de; Uren met Lodenstein.
(serie: Uren met Groote Mystici.)

Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.P. LOK

De kleine profeten. Bijbelstudies Hosea-Maleachi.

1984 Ing. 183 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.Bert LOONSTRA

God schrijft geschiedenis.
Disputaties over de Eeuwige.

2e druk 2004 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Dr.Bert LOONSTRA

Zo goed en zo kwaad.
Naar een ethiek van de christelijke gemeente.

2000 Ing. 240 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie.

R. LOONSTRA

Perspectieven in de prediking der Nadere Reformatie.

1e druk 1976 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.S.O. LOS

Het gevoel in de Heilige Schrift.
(DISS.)

1922 Ing. 231 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.D. LOS

Gij hebt mijn rechterhand gevat.
Pastorale hulp aan terminale patiënten.

1988 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.P. LOS Gzn.

De lusthof Sions.
Eenige leerredenen en meditatiën.

1877 Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.P. LOS Gzn.

De lusthof Sions.
Eenige leerredenen en meditatiën.

1877 Ing. 148 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.P. LOS Gzn.

De Synode van 1618 en 1619 en de cellulaire gevangenis.

1975 gebrocheerd 55 Pag. meer informatie  
€ 3,00

Ds.P. LOS Gzn.

Hendrik Meeuwsen en zijn huisvrouw.

1936 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Chr. LOVE

Brieven en de op het schavot gehouden leerrede van Christoffel Love.

Utrecht, W.M.den Hertog,
Ing. 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

John LOVE

De ware Medicijnmeester (3).
(Bibliotheek “Ovejarig Koren”. 52e Jrg. Nr.7.)

1e druk 1977 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Jan LUIKEN

Jezus en de ziel.
Ingeleid en toegelicht door F.Reitsma. Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten.

Geb. 194 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.A.G. LUIKS

Tot de wet en tot de getuigenis!
Populaire beantwoording van verschillende vragen inzake het genadeverbond.

1e druk 1944 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Fr. LUITJES

De hedendaagsche liturgie der Ned. Hervormde Kerk getoetst aan de Heilige Schrift.
Wat en hoe moeten we zingen in de kerk. Door Fr.Luitjes, Ned.Herv. evangelist, Oegstgeest.

1946 Geb. 79 Pag. meer informatie  
€ 6,50
BOENDERMAKER Dr.J.P.; Tien jaar Lutherstudie in Nederland.

Dr.Maarten LUTHER

BOENDERMAKER Dr.J.P.; Tien jaar Lutherstudie in Nederland.

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van kerkelijk hoogleraar vanwege het Evangelisch-Luthers Seminarium aan de Universiteit van Amsterdam op 15 oktober 1969.
1e druk 1969 gebrocheerd 17 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.Maarten LUTHER

SCHEURLEN Paul; Luther onze huisvriend.

1981 Geb. 258 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Jezus en de ziel.

Jan LUYKEN

Jezus en de ziel.
Ingeleid en toegelicht door F.Reitsma.

Met reproducties naar de oorspronkelijke prenten. (Geïll.)
1e druk Geb. 194 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Fr. LUYTJES

Wilt gij ook niet weggaan?
Een vreemdeling op aarde. De loper in de loopbaan. De winnaar van de kroon.

Geb. 68 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.D.van MAANEN

Hymnologisch Vademecum, ten dienste van predikanten, godsdienstleeraars en onderwijzers der Nederlandsch Hervormde en Gereformeerde Kerken.

1931 Geb. 75 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.J.H. MAATJES

Kinderversjes voor school en huis.
Door J.H.Maatjes, in leven predikant te Bunschoten.

13e druk gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 1,50

Robert Murray MacCHEYNE

A Basket of Fragments.
(Selection of Sermons.)

1979 Ing. 194 Pag. meer informatie  
€ 10,00
BONAR Andrew A. ; The Life of Robert Murray M’Cheyne.

Robert Murray MacCHEYNE

BONAR Andrew A. ; The Life of Robert Murray M’Cheyne.

1972 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 4,50
BONAR Andrew A.; Uit het leven van Ds.Robert Murray M’Cheyne.

Robert Murray MacCHEYNE

BONAR Andrew A.; Uit het leven van Ds.Robert Murray M’Cheyne.

1964 Geb. 125 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Robert Murray MacCHEYNE

Dagelijks brood.
Bijbelleesrooster.

Uitgave Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.
1e druk 1992 gebrocheerd 39 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Robert Murray MacCHEYNE

Ik heb de Dag des Heeren lief.

1e druk 1963 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Laatste Verzameling van Robert Murray MacCheyne.

Robert Murray MacCHEYNE

Laatste Verzameling van Robert Murray MacCheyne.

Bestaande uit verschillende Leerredenen en Bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden. Getrouw uit het Engelsch vertaald door E.Gerdes.
2e druk 1892 Geb. 620 Pag. meer informatie  
€ 20,00
Uit de nagelaten geschriften van Ds.Robert Murray MacCheyne, predikant te Dundee (Schotland).

Robert Murray MacCHEYNE

Uit de nagelaten geschriften van Ds.Robert Murray MacCheyne, predikant te Dundee (Schotland).

1965 Geb. 267 Pag. meer informatie  
€ 15,00

J.R. MacDUFF

Herinneringen aan Bethanië.

2e druk 1867 Geb. 256 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Bilderdijk, Kinker & van Hemert; Als van hooger bestemming en aart.

Christophe MADELEIN en PIETERS Jürgen

Bilderdijk, Kinker & van Hemert; Als van hooger bestemming en aart.
Samengesteld en ingeleid door Christophe Madelein en Jürgen Pieters, met een nawoord van Piet Gerbrandy.

(Filosofie & retorica, onder redactie van Keimpe Algra, Jeroen Bons, Wessel Krul, Marc van der Poel en Theo Verbeek. Deel XIV.)
1e druk 2008 Geb. 215 Pag. meer informatie  
€ 15,00

J.J. MAK

Nederlandse Kerstlyriek door alle eeuwen.
Verzameld en ingeleid door J.J.Mak.

1948 Geb. 219 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Twaalftal Predikaties.

Ds.G. MALIEPAARD

Twaalftal Predikaties.
Met portret en levensschets door den uitgever.

1e druk 1973 Geb. 171 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Uit het Zieleleven.

Ds.F. MALLAN

Uit het Zieleleven.

Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Pslam.
1e druk 1974 Geb. 485 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Thomas MANTON

A Commentary on Jude.
(The Geneva Series of Commentaries.) The Banner of Truth Trust.

2e druk 1989 Geb. 376 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Johannes à MARCK

Kort opstel der christene Got-Geleertheit.
Tot leeringe der Waarheden, en weederlegginge der Dwaalingen. Getrokken uit de Grootere Werken van Johannes à Marck…

En dus Uitgegeeven door Johannes Wilhelmius. (Originele oude druk. / Orig.Perk.) Rotterdam, Paulus Topyn,
7e druk 1756 Geb. 724 Pag. meer informatie  
€ 125,00

Ds.J.C. MARIS

De kritiek op de ICCC.
Een nader onderzoek.

gebrocheerd 34 Pag. meer informatie  
€ 1,50
Opdat gij gelooft.

Ds.J.C. MARIS

Opdat gij gelooft.
Overwegingen tot bezinning en verdieping.

1e druk 1994 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50

E. MARLITT

Thüringer Vertellingen.
Roman. Opnieuw voor Nederland bewerkt. Geïllustreerd met oorspronkelijke teekeningen van M.Flashar, Aug.Mandlick en Edm.Berger

Geb. 174 Pag. meer informatie  
€ 35,00

Hugh MARTIN

The Shadow of Calvary.
Gethsemane, The Arrest, The Trial.

1983 Ing. 298 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Johannes Florentius MARTINET

Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen, in de Valeyen van Piemont, tot op dezen tyd ; door Johannes Florentius Martinet.

1775 Geb. 352 Pag. meer informatie  
€ 125,00

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over de Particuliere Waarheid, zijnde beschouwingen over Gods grootheid in de natuur en in de genade, met de velerlei werkzaamheden en praktijk daarvan, benevens de daartegen in strijd staande valsche praktijken en werkzaamheden,

1942 Geb. 344 Pag. meer informatie  
€ 15,00

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over De Roeping en ’t Verbond met Abraham en anderen, waarbij nog 1e t/m 4e vervolg en de Verklaring over Openb. 16:8-17.

1939 Geb. 660 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Geschriften handelende over Openbaringen 16:8 t/m vers 17.

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over Openbaringen 16:8 t/m vers 17.
Beschreven in het jaar 1822.

1e druk Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 7,50

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over Openbaringen 16:8 tot en met vers 17.
Beschreven in het jaar 1822.

1918 Geb. 103 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over Vluchtige en Algemeene Beschouwingen over het Geestelijk Lichaam en de Ledematen Christi, welke men als op- en ingesloten vindt in de gewichtsvolle woorden van Paulus in Rom. 14:7-9.
(No’s 1 t/m 22.)

1943 Geb. 188 Pag. meer informatie  
€ 7,50

J. MASEREEUW

Geschriften handelende over Vluchtige en Algemeene Beschouwingen over het Geestelijk Lichaam en de Ledematen Christi, welke men als op- en ingesloten vindt in de gewichtsvolle woorden van Paulus in Rom. 14:7-9.
(No’s 1 t/m 22.)

1940 Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 7,50

J. MASEREEUW

Vluchtige en algemene beschouwingen over het Geestelijk Lichaam van Christus, naar aanleiding van de Openbaringen van Johannes, hoofdstuk 1:1-19.
(No’s 29 t/m 36.)

1962 Geb. 265 Pag. meer informatie  
€ 7,50

J. MASEREEUW

Vluchtige en algemene beschouwingen over het Geestelijk Lichaam van Christus, naar aanleiding van de Openbaringen van Johannes, hoofdstuk 1:1-19. (No’s 29 t/m 36.)
(No’s 29 t/m 36.)

1943 Geb. 387 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Rev.Thomas W. MASON and NIGHTINGALE Rev.B.

New Light on the Pilgrim Story.

1920 Geb. 176 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Drs.H.F. MASSINK e.a.

Genen in het geding. SGP-visie op genetische manipulatie.

Samengesteld door de werkgroep: Dr.R.Seldenrijk (voorzitter), Mr.P.J.den Boef, Dr.M.van de Kamp, Drs.B.van Kooten, J.H.Ligtenberg, Ds.J.H.C.Olie, Dr,ir,H.Paul en Drs.H.F.Massink (redacteur).
1e druk 1994 Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 7,50

T. MATEBOER

Tot de laatste druppel.
De ondergang van het rijk der Wederdopers te Munster.

1960 Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J.H. MAURITZ (Red.)

Één lichaam, vele leden.
Aspecten van gemeente-zijn.

1995 Geb. 139 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Mr.A.van MAZIJK (Red.)

Getrouw/Getrouwd?

1978 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Benjamin van der MEER

Door U, door U alleen.
Brieven en levensbeschrijving van Benjamin van der Meer, in leven ouderling bij de Oud Gereformeerde Gemeente te Monster.

1997 Ing. 43 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Leer ons onze dagen tellen.

Ds.E.van MEER

Leer ons onze dagen tellen.
Bijbelsch dagboek.

1e druk 1948 Geb. 384 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Een vriend in de rouw.

Ds.Gregorius MEES

Een vriend in de rouw.

1e druk 2000 Ing. 175 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het ruysschen als de Libanon.

Drs.A.P.B.van MEETEREN

Het ruysschen als de Libanon.
De Nijkerkse beroeringen in Bleskensgraaf in 1752.

(Geïll.)
1e druk 1998 Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 12,50
De strijd des geloofs.

Prof.L.H.van der MEIDEN

De strijd des geloofs.

3e druk 1946 Geb. 79 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.L.H.van der MEIDEN

Eigen kerkelijk leven.

5e druk gebrocheerd 15 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Prof.L.H.van der MEIDEN

Groote dingen.
Viertal Leerredenen.

Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 6,50
125 jaar Algemeen College van Toezicht.

Mr.W.van der MEIJ

125 jaar Algemeen College van Toezicht.
Een terugblik op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland en het toezicht daarop...

1995 Geb. 264 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.Daniël MEIJER

De weg welke de Heere gehouden heeft met Ds.Daniël Meijer, in leven Leeraar bij de Geref. Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel.

1e druk 1927 gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 2,50

W. MEIJER

Vanavond huisbezoek.

Ing. 153 Pag. meer informatie  
€ 6,50

W. MEIJER

Weegt en waakt.
Over de sexuele opvoeding in het gezin.

Ing. 168 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.M. MEIJERING

Tien Leerredenen.
Voor de Avondmaalstijden, Bid- en Dankdag, en Wisseling des Jaars.

Geb. 168 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Geen lust in onze dood.

P.R. MEINDERS (Red.)

Geen lust in onze dood.
(Kom en Zie. Deel 1.)

Door: Ds.W.Pieters, Ds.G.J.Hiensch en Ds.Tj.de Jong.
1e druk 1992 Geb. 198 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Philippus MELANCHTHON

Gods leidingen met Philippus Melanchton.
Door ’n predikant.

Geb. 44 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Willem MENSE

Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg.
Schriftelijk in rijm gesteld door de auteur, genaamd Willem Mense, overleden 1795.

Ing. 119 Pag. meer informatie  
€ 6,50

J.H. MERLE D´AUBIGNE

The Reformation in England.
Book one. England Begins to Cast the Papacy. Book two. England Breaks with Rome. Book three. Reformation, Reaction, Relief.

1972 Geb. 507 Pag. meer informatie  
€ 15,00

D.Dr.F.B. MEYER

Petrus.
Visscher, discipel.

1963 Geb. 148 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.H.A. MINDERMAN

De verlosten voor den troon Gods.
Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds.H.A.Minderman, in leven predikant bij de Geref. Gemeente te Lisse.

1933 gebrocheerd 16 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.H.A. MINDERMAN

Tweetal Predikaties over Habakuk 2 vs 3b en Jesaja 61 vs 3.

1952 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J.P. MOERKOERT

In Zijn dienst.
Zestien Predicatiën.

1973 Geb. 187 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.A.J. MOGGRÉ

Adam eerst…
Studie over de positie van de vrouw in de gemeente.

1988 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.D. MOLENAAR

De Heidelbergsche Catechismus in Leerredenen.

3e druk 1862 Geb. 992 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Wat zegt Gods Woord over…?

H. MOLL

Wat zegt Gods Woord over…?
Enige belangrijke onderwerpen door Gods Woord belicht.

2e druk Geb. 102 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Wat zegt Gods Woord over…?

H. MOLL

Wat zegt Gods Woord over…?
Enige belangrijke onderwerpen door Gods Woord belicht.

3 delen.
1e druk Z.jr. Geb. 361 Pag. meer informatie  
€ 12,50

D.L. MOODY

Bible Studies at Northfield.
By D.L.Moody and others.

Geb. 216 Pag. meer informatie  
€ 10,00

D.L. MOODY

Gedachten voor de stille tijd.

1996 Ing. 176 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Drs.O. MOOIWEER

Geschenk en opdracht.
Bijdrage over de prediking, de eredienst en het gemeenteleven.

1984 Ing. 102 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Drs.O. MOOIWEER

Ziek zijn…. mens zijn.

2e druk 1991 Ing. 47 Pag. meer informatie  
€ 2,50

E. MORTON

Emanuel Morton of alles voor den Heer.
Een verhaal op waarheid gegrond door Anna Shipton.

Uit het Engelsch door Elisabeth Freystadt.
1e druk 1869 Geb. 171 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Elizabeth MORTON

Krachtdadige Bekeering en overbrenging uit het Roomsche geloof van Elizabeth Morton, medegedeeld in een briefwisseling door William Huntington.
Uit het Engelsch vertaald door Bernhard van Woerden.

Geb. 165 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Kaj MUNK

Actuele eeuwigheid.

1e druk 1949 Ing. 310 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Kaj MUNK

Bericht van Lucas.
Over Jezus en zijn Gemeente.

1952 Geb. 164 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Kaj MUNK

In Gods waagschaal.

1e druk 1947 Geb. 324 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Kaj MUNK

Troost en Tucht.
Eerste en laatste preken.

1e druk 1948 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Kaj MUNK

Van feest tot feest.

1951 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Het historisch fundament.

J.F. MUNNEKE

Het historisch fundament.

(Over ontstaan en functioneren van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Kerkorde (1618/’19)
2e druk 1986 Geb. 232 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ian H. MURRAY

Pinksteren vandaag.
Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?

2000 Geb. 244 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Lambrecht MYSERAS

Eens Christens opmerking op den Hemelweg. Etc. etc.

Ing. 132 Pag. meer informatie  
€ 4,50
WERKEN. 5 delen tezamen in één band.

Lambrecht MYSERAS

WERKEN. 5 delen tezamen in één band.

1. Het kabinet des Genaden-Verbonds. 2. Het kinderdeel der vromen. 3. Eens christens opmerking op den hemelweg. 4. Der vromen ondervinding op den weg naar den hemel. 5. Onderrigt voor ware vromen.
1e druk Z.jr. Geb. 693 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Kerken actief in lokaal diaconaat.

NABIJE NAASTEN

Kerken actief in lokaal diaconaat.
Onder redactie van Elise van Hoek-Burgerhart, Marja Jager-Vreugdenhil en Roel Kuiper.

ZGAN.
1e druk 2007 Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Prof.Dr.H.M.van NES

De Adventstijd der Wereld.

1e druk 1893 Geb. 214 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Prof.Dr.H.M.van NES

De Christus der Evangeliën.
Waarheid of verdichting?

Vrij bewerkt naar het Engelsch van Horace Bushnell door Dr.H.M.van Nes.
1e druk 1896 Geb. 87 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.H.M.van NES

De heilige Elisabeth en eenige andere opstellen.

1e druk 1948 Geb. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Prof.Dr.H.M.van NES

Simon Petrus.

1e druk 1894 Geb. 212 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De grondlegging der christelijke kerk.

John NEWTON

De grondlegging der christelijke kerk.

Nieuwe uitgave.
1859 Ing. 209 Pag. meer informatie  
€ 6,50

John NEWTON

Voor de wijzen en verstandigen verborgen.
(Bibliotheek “Overjarig Koren” 3e jaargang No.9.)

gebrocheerd 29 Pag. meer informatie  
€ 2,00
De Donderslag der Godloozen, wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche Vreugde, voor de geloovigen zielen, het tweede deel.

Cornelis van NIEL

De Donderslag der Godloozen, wegens het schrikkelijk oordeel ende de pijne der helle, het eerste deel. Met de Hemelsche Vreugde, voor de geloovigen zielen, het tweede deel.

6e druk opn.Geb. 312 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Cornelis Jetses, schilder-illustrator.

Jan A. NIEMEIJER

Cornelis Jetses, schilder-illustrator.

(folio. / Geïll.)
1978 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Inkomen en tijd.

Prof.Dr.P. NIJKAMP e.a.

Inkomen en tijd.
Met bijdragen van Dr.P.Nijkamp, Drs.J.Blokland, Prof.Dr.A.J.Hendriks en Drs.L.Hordijk.

(Uitgegeven onder auspiciën van het GSEV.)
1e druk Z.jr. Ing. 100 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Christen zijn vandaag.

Dr.A. NOORDEGRAAF

Christen zijn vandaag.

1972 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Efeziërs.

Dr.A. NOORDEGRAAF

Efeziërs.

2e druk 1983 gebrocheerd 56 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Kernteksten over Hizkia.

Dr.A. NOORDEGRAAF

Kernteksten over Hizkia.

(serie: Schriftwerk.)
1e druk 2003 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Meer dan een formule.

Dr.A. NOORDEGRAAF

Meer dan een formule.
De betekenis van de gereformeerde grondslag voor christelijke organisaties.

Ing. 140 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Pasen geeft perspectief.

Dr.A. NOORDEGRAAF

Pasen geeft perspectief.

1e druk 1988 Ing. 72 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Christelijke hulpverlening in een veranderende tijd.

Dr.A. NOORDEGRAAF en ROMEIN A.

Christelijke hulpverlening in een veranderende tijd.

1e druk 1981 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De belofte van de Kroon des Levens voor een beproefd volk.

Ds.G.J.van den NOORT

De belofte van de Kroon des Levens voor een beproefd volk.
8 preken.

1e druk Z.jr. Geb. 143 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Brownlow NORTH

Brownlow North.
His Life and Work.

1961 Ing. 221 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De rijke man en Lazarus.

Brownlow NORTH

De rijke man en Lazarus.

Geb. 96 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Brownlow NORTH

The rich man and Lazarus.
A Practical Exposition of Luke xvi, 19-31.

2e druk 1961 Ing. 127 Pag. meer informatie  
€ 4,50
De Vrijsteden in het Oude Testament.

Dr.B.van OEVEREN

De Vrijsteden in het Oude Testament.
(DISS.)

1e druk 1968 Ing. 284 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Inleiding op de Bijbel.

Dr.B.van OEVEREN

Inleiding op de Bijbel.
Gids voor de bijbellezer.

1e druk 1987 Ing. 384 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.P.J. OGGEL

Leerredenen tot aandenken.
Achtergelaten bij zijn vertrek naar Noord-Amerika, door P.J.Oggel.

3e druk 1878 Geb. 257 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Emil OHLY

“Kindlein bleibet bei Ihm”.
Sammlung von Tauf-Reden.

1882 Geb. 323 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Prof.Drs.H.M. OHMANN

Godsdiensten van India.
Geschiedenis en kritische beschouwing.

1985 Geb. 272 Pag. meer informatie  
€ 6,50

OIKOAOMH

Officieel orgaan van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Apeldoorn.
Semester I – ‘98/’99.

1998 Ing. 71 Pag. meer informatie  
€ 3,50

OIKOAOMH

Officieel orgaan van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken, Apeldoorn.
Semester I – ’96/’97.

1996 Ing. 75 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.J.R.van OORDT

Een ootmoedige erkenning van Gods daden.
Gedachtenisrede uitgesproken door Ds.J.R.van Oordt op 22 september 1937, ter gelegenheid van zijn 40-jarige ambtsbediening.

gebrocheerd 23 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J.R.van OORDT

Verkregen hulpe.
Gedachtenis-predikatie van Ds.J.R.Oordt gehouden op 14 Januari 1939 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag.

gebrocheerd 21 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.L.H. OOSTEN

Leer- en oefenvragen voor de catechisatie.
Naar aanleiding van het “Kort Begrip”.

1e druk 1991 gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Wat gelooft gij van de kerk?

Ds.L.H. OOSTEN

Wat gelooft gij van de kerk?
Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.

1e druk 1988 Geb. 109 Pag. meer informatie  
€ 8,50

G.van OOSTEN

Gods oordelen over Nederland en een Bijbelse toekomstverwachting.

1980 Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 6,50

G.van OOSTEN

Leer, orde en verwachting der kerk.

1984 Ing. 79 Pag. meer informatie  
€ 5,00

W.C.S.van 't OOSTEN

De Koopmanszoon of Door lijden tot verblijden.
Een verhaal uit den tijd der geloofsvervolging van de Fransche Gereformeerden, onder de regeering van koning Lodewijk XIV.

Geb. 189 Pag. meer informatie  
€ 6,50

W.C.S.van 't OOSTEN

De Koopmanszoon of Door lijden tot verblijden.
Een verhaal uit den tijd der geloofsvervolging van de Fransche Gereformeerden, onder de regeering van koning Lodewijk XIV.

Ing. 189 Pag. meer informatie  
€ 5,00

W.C.S.van 't OOSTEN

Een dierbaar kroonjuweel van Koning Jezus, of De Zonnestraal des Huizes.
Een verhaal uit het leven van een van Gods kinderen.

Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50

W.C.S.van 't OOSTEN

Langs ’s levens slingerpaden.
Hoe de Raad des Heeren heerlijk volbracht werd in het leven van een van zijner kinderen.

Geb. 191 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Door het geloof alleen.

Dr.B.J. OOSTERHOFF

Door het geloof alleen.
Rede, gehouden op de Theol. Schooldag der Christ. Geref. Kerken te Apeldoorn, 9 juni 1949.

1949 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Feit of Interpretatie.

Dr.B.J. OOSTERHOFF

Feit of Interpretatie.
Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische Hogeschool van de Chr. Geref. Kerken in Nederland te Apeldoorn...

(met enkele lichte potloodonderstrepingen.)
1967 Ing. 34 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Taal en Symbool.

Dr.B.J. OOSTERHOFF

Taal en Symbool.
Zes radiovoordrachten over de taal van de profeten.

1e druk 1970 Ing. 49 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Vroomheid in het Oude en Nieuwe Testament.

Dr.B.J. OOSTERHOFF en STEENBERGEN Drs.W.

Vroomheid in het Oude en Nieuwe Testament.

(Apeldoornse Studies. Nr.7.)
1974 Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Drs.B. OOSTEROM

Gedenkt en gelooft.
Leeroefening in het Avondmaalsformulier.

gebrocheerd 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Drs.B. OOSTEROM

Psalmen.
(Echo-Bijbelstudies.)

3e druk 1993 gebrocheerd 34 Pag. meer informatie  
€ 2,50

W.van OOSTERWIJK BRUYN

Het Réveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der christelijke vrienden te Amsterdam.

1e druk 1890 Geb. 244 Pag. meer informatie  
€ 17,50

W.van OOSTERWIJK BRUYN

Uit de dagen van het Reveil.
I. Persoonlijke Herinneringen. II. De vrienden van Isaäc Da Costa.

1e druk 1900 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 27,50

W.van OOSTERWIJK BRUYN

Uit de dagen van het Reveil.
I. Persoonlijke Herinneringen. II. De vrienden van Isaäc Da Costa.

(onderstreept.)
1e druk 1900 Geb. 392 Pag. meer informatie  
€ 15,00

G. OSTENIUS

Verbond, genade en werken.
(= G.van Oosten)

1e druk 2002 Ing. 157 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Dr.W.den OTTER

Harmonie tussen bijbel en natuur.

1976 Geb. 206 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Das Buch der Offenbarung.

Dr.Willem J. OUWENEEL

Das Buch der Offenbarung.
Bibelstudien über das Buch der Offenbarung.

1e druk 1995 Geb. 544 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Godsverlichting.

Dr.Willem J. OUWENEEL

Godsverlichting.
De evocatie van de verduisterde God.

Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
2e druk 1995 Ing. 282 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Hart en ziel.

Dr.Willem J. OUWENEEL

Hart en ziel.
Een christelijke kijk op de psychologie.

2e druk 1986 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Jeugd in een stervende eeuw.

Dr.Willem J. OUWENEEL

Jeugd in een stervende eeuw.
Het lot van jonge mensen in een evolutionistische kultuur.

1e druk 1977 Ing. 210 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.Willem J. OUWENEEL

Mijmeringen.

1993 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Operatie supermens.

Dr.Willem J. OUWENEEL

Operatie supermens.
Een bijbels-biologische blik op de toekomst.

1e druk 1975 Ing. 272 Pag. meer informatie  
€ 10,00
De landbouwer van Driebergen.

Jac. OVEREEM

De landbouwer van Driebergen.
Het levensverhaal van Wulfert Floor.

(met portret.)
4e druk 1961 Geb. 141 Pag. meer informatie  
€ 7,50
De stem die roept.

Jac. OVEREEM

De stem die roept.
Overdenkingen bij woorden uit de Heilige Schrift.

1e druk Z.jr. Ing. 126 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Eros in kristal (liefde en eer).

Jac. OVEREEM

Eros in kristal (liefde en eer).
Meditatie’s over verloving en huwelijk.

1e druk 1965 Geb. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Gedachtenis tot zegening.

Jac. OVEREEM

Gedachtenis tot zegening.
Leven en werk van Ds.J.T.Doornenbal.

3e druk Z.jr. Ing. 207 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het veilig Kompas.

Jac. OVEREEM

Het veilig Kompas.
De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd.

1e druk Z.jr. Geb. 102 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Is er een handvol koren…

Jac. OVEREEM

Is er een handvol koren…
Eenvoudige overdenkingen over woorden uit de Heilige Schrift.

1e druk Z.jr. Ing. 122 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Levensvernieuwing.

Jac. OVEREEM

Levensvernieuwing.
Eenvoudige overdenkingen over woorden uit de Heilige Schrift.

1e druk Z.jr. Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Van de kleine en de grote dingen.

Jac. OVEREEM

Van de kleine en de grote dingen.
Prentkunst, verhalen en gedichten van Robert Doornekamp en Jac.Overeem.

(Geïll.)
1e druk 1973 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Verzen van de Flevohof.

Jac. OVEREEM

Verzen van de Flevohof.

1e druk Z.jr. Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50

T.E.N. OZINGA

Schepping en herschepping in de vijf boeken van Mozes.

1968 Geb. 182 Pag. meer informatie  
€ 3,50

P.H.A.I.C.B.

Eens hemelings voortgang uit de wereld naar den Hemel.
Vertoond in het voorstellen van een gezicht van de voornaamste gestalten eener geloovige ziel, wanneer het de Heere...

Ing. 180 Pag. meer informatie  
€ 4,50

P.H.B. te W.

Een laatste woord aan mijne kinderen, en De weg welke de Heere met mij gehouden heeft.

Geb. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50

P.H.B. te W.

Een laatste woord aan mijne kinderen, en De weg welke de Heere met mij gehouden heeft.

Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.S. PAAS

De Gemeenschap der Heiligen.
Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593.

1996 Ing. 430 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Dr.S. PAAS

Tussen Wereldraad en Concordaat.
Het Protestantisme in Angola.

1973 Ing. 64 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.

Ds.J.P. PAAUWE

Overdenkingen voor iedere dag van het jaar.
Verzameld uit de preken van Ds.J.P.Paauwe.

1e druk 1971 Geb. 373 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.J.P. PAAUWE

Predikatiën. 2 gebonden bundels met predikatiën.
(cyclostyle.)

(Gestencilde predikatiën. Iets slordig. Van 1 bundel is de rug los.)
Geb. 800 Pag. meer informatie  
€ 42,50

Prof.Dr.James I. PACKER

McGRATH Alister; De laatste der puriteinen.
Een biografie van James I.Packer.

2000 Ing. 319 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Luis PADROSA

Enkele godsdienstige leerstukken aan de Heilige Schrift getoetst.
(Pater Luis Padrosa bekeerde zich van het Rooms Katholicisme en werd later evangelisch-predikant.)

(Geïll.)
gebrocheerd 57 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Luis PADROSA

Rome of de Heilige Schrift.
Enkele leerstukken van Rome aan de Heilige Schrift getoetst.

Door de bekeerde Spaanse Priester ex-Pater Luis Padrosa. Met een inleidend woord van Prof.G.Wisse. (Geïll.)
1952 Ing. 61 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Benjamin Morgan PALMER

JOHNSON Thomas Cary; The Life and Letters of Benjamin Morgan Palmer.
(The Banner of Truth Trust.)

1987 Geb. 688 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Gods Genade Verheerlijkt, of echt verhaal van Geestelijke Bevindingen enz.

Geesjen PAMANS

Gods Genade Verheerlijkt, of echt verhaal van Geestelijke Bevindingen enz.
Tot eer van God en stichting van de medemens.

Uitgegeven naar Bentheimse kerkorde. Met een voorrede van Ds.A.P.A.Du Cloux.
2e druk 1979 Geb. 681 Pag. meer informatie  
€ 27,50
Zielsverlustiging in Jehova.

Geesjen PAMANS

Zielsverlustiging in Jehova.
Als Herder en Verbondsgod van Zijn volk naar aanleiding van Psalm 23.

1e druk 1980 Geb. 454 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Een brandende en lichtende kaars.

Ds.J. PANNEKOEK

Een brandende en lichtende kaars.
Verslag van de begrafenis van Ds.J.Pannekoek, in leven predikant der reformed Congregations of North America te Chilliwack B.C.

Waaraan toegevoegd de predikatie van Ds.F.Mallan op zondag 24 januari 1971, alsmede 19 brieven van Ds.J.Pannekoek.
1e druk 1971 Geb. 122 Pag. meer informatie  
€ 10,00
ARNOLD Ds.J.J.; Wie is hier niet verlegen?

PASTORAAL PERSPECTIEF

ARNOLD Ds.J.J.; Wie is hier niet verlegen?
Over ziekenbezoek.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1988 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 2,50
BLOK Ds.M.J.C.; Je staat er niet alleen voor.

PASTORAAL PERSPECTIEF

BLOK Ds.M.J.C.; Je staat er niet alleen voor.
De ongehuwde in de gemeente.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1990 Ing. 96 Pag. meer informatie  
€ 3,50
BOS Ds.C.G.; De bejaarde: ons een zorg!

PASTORAAL PERSPECTIEF

BOS Ds.C.G.; De bejaarde: ons een zorg!
Over bejaard worden en bejaard zijn.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1980 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
DEDDENS Prof.Dr.K.; Een voortreffelijke taak.

PASTORAAL PERSPECTIEF

DEDDENS Prof.Dr.K.; Een voortreffelijke taak.
Profielschets van de pastor.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1989 Ing. 90 Pag. meer informatie  
€ 4,50
DOUMA Ds.O.J.; Horen met je ogen.

PASTORAAL PERSPECTIEF

DOUMA Ds.O.J.; Horen met je ogen.
Pastoraat aan doven en slechthorenden.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1989 Ing. 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50
DRAIJER Drs.J.W.; Een doodstil doel?

PASTORAAL PERSPECTIEF

DRAIJER Drs.J.W.; Een doodstil doel?
Suïcide en pastoraat.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1990 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 3,50
HEIJ Drs.P.A.; Een boekje open over het GPZ.

PASTORAAL PERSPECTIEF

HEIJ Drs.P.A.; Een boekje open over het GPZ.
Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1994 Ing. 91 Pag. meer informatie  
€ 2,50
HEIJ Drs.P.A.; Psychisch, dat is óók wat!

PASTORAAL PERSPECTIEF

HEIJ Drs.P.A.; Psychisch, dat is óók wat!
Omgaan met psychiatrie.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1989 Ing. 136 Pag. meer informatie  
€ 4,50
JANSSEN Jannes; Kavels tarwe in de woestijn.

PASTORAAL PERSPECTIEF

JANSSEN Jannes; Kavels tarwe in de woestijn.
Gemeente, pastoraat en homofilie.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1989 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 6,50
JONG-DE HAAN Idske de; Maat en overdaad.

PASTORAAL PERSPECTIEF

JONG-DE HAAN Idske de; Maat en overdaad.
Over alcohol en gokken, experiment en verslaving.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1992 Ing. 112 Pag. meer informatie  
€ 3,50
KAMPHUIS Prof.J.; Godsvrucht – een kracht.

PASTORAAL PERSPECTIEF

KAMPHUIS Prof.J.; Godsvrucht – een kracht.
Antwoord aan de secularisatie.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1990 Ing. 88 Pag. meer informatie  
€ 4,50
KIMPE Ds.G.F.de; Als een goed soldaat.

PASTORAAL PERSPECTIEF

KIMPE Ds.G.F.de; Als een goed soldaat.
Christen-zijn in de krijgsmacht.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1990 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
KLAPWIJK T.M.; Op de grens.

PASTORAAL PERSPECTIEF

KLAPWIJK T.M.; Op de grens.
Over student, kerk en universiteit.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1991 Ing. 141 Pag. meer informatie  
€ 6,50
KNEPPER J.A.sr.; Een geestelijk huis van levende stenen.

PASTORAAL PERSPECTIEF

KNEPPER J.A.sr.; Een geestelijk huis van levende stenen.
Gemeenteopbouw in de praktijk rond het jaar 2000.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1991 Ing. 152 Pag. meer informatie  
€ 6,50
LOS Ds.D.; Gij hebt mijn rechterhand gevat.

PASTORAAL PERSPECTIEF

LOS Ds.D.; Gij hebt mijn rechterhand gevat.
Pastorale hulp aan terminale patiënten.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1988 Ing. 134 Pag. meer informatie  
€ 6,50
MOSTERT Dick; Eenzame fakkeldragers.

PASTORAAL PERSPECTIEF

MOSTERT Dick; Eenzame fakkeldragers.
Jeugdpastoraat en praktijk.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1993 Ing. 160 Pag. meer informatie  
€ 4,50
SCHOLTE Drs.Wubbo; Met kippevel.

PASTORAAL PERSPECTIEF

SCHOLTE Drs.Wubbo; Met kippevel.
Angst en angststoornissen.

Pastoraal Perspectief is een reeks praktische boeken over belangrijke onderwerpen op het gebied van pastoraat en hulpverlening. Deze boeken bieden hulp en geven aan hoe hulp geboden kan worden.
1e druk 1993 Ing. 128 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Stervenskunst, of zalf voor een zieke.

William PERKINS

Stervenskunst, of zalf voor een zieke.
Een christelijke voorbereiding op het overlijden.

1e druk 2010 Ing. 93 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.J.C. PHILPOT

De geinspireerde regel des levens voor den geloovige, of Overdenking over het gebiedend deel van het Woord van God.

Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J.C. PHILPOT

De groote profeet over het volk Gods.

1926 Ing. 66 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Door Baca’s vallei.

Ds.J.C. PHILPOT

Door Baca’s vallei.
Woorden voor iedere dag des jaars voor Sions pelgrims.

1e druk Z.jr. Geb. 379 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.J.C. PHILPOT

Ears from harvested sheaves; or, daily portions.

Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J.C. PHILPOT

Een gebed van Paulus.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”. 8e Jrg. No.9.)

1e druk gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Korenaren uit de volle oogst.

Ds.J.C. PHILPOT

Korenaren uit de volle oogst.
In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.

Bijbels dagboek.
Geb. 372 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.J.C. PHILPOT

Kracht in zwakheid.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”. 6e Jrg. No.12.)

1e druk gebrocheerd 24 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.J.C. PHILPOT

Leerreden, 7e t/m 12e zestal..

7e druk Geb. 656 Pag. meer informatie  
€ 35,00

Ds.J.C. PHILPOT

Leerredenen, eerste achttal.

Geb. 124 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Ds.J.C. PHILPOT

Nagelaten Brokken. Deel III.
Een predikatie van J.C.Philpot over Jesaja 27:13 en De levensbeschrijving van W.Kiffin met een samenvatting van een preek en een

2001 Ing. 133 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.J.C. PHILPOT

Negende zestal Leerredenen.

5e druk Geb. 115 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Ds.J.C. PHILPOT

PHILPOT J.H.; The Seceders.
The Story of J.C.Philpot and William Tiptaft.

Ing. 208 Pag. meer informatie  
€ 6,50
RIJKE Ds.Joh.de; Schijn en Zijn.

Ds.J.C. PHILPOT

RIJKE Ds.Joh.de; Schijn en Zijn.
Een onderzoek naar de prediking van Joseph Charles Philpot.

1e druk 1994 Ing. 165 Pag. meer informatie  
€ 10,00
SAARBERG J.A.; Der Pelgrims Metgezel.

Ds.J.C. PHILPOT

SAARBERG J.A.; Der Pelgrims Metgezel.
Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).

Uitgebreide biografie. / Standaardwerk (fraai Geïll.)
2e druk 1968 Geb. 538 Pag. meer informatie  
€ 22,50
Twaalftal Leerredenen.

Ds.J.C. PHILPOT

Twaalftal Leerredenen.

1e druk Z.jr. Geb. 283 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Twintig verzamelde Leerredenen.

Ds.J.C. PHILPOT

Twintig verzamelde Leerredenen.
(welke niet voorkomenn in o.a.: De Evangelie-Predikstoel, 5 achttallen en 12 zestallen.)

1e druk 1977 Geb. 363 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Ds.J.C. PHILPOT

Vierde zestal Leerreden.

1858 Geb. 671 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Viertallen. DE LEERREDENEN.

Ds.J.C. PHILPOT

Viertallen. DE LEERREDENEN.
1e t/m 3e viertal.

(ZGAN.)
1e druk 2008 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 15,00

Ds.J.C. PHILPOT

Vlieden en najagen..
(Bibliotheek “Overjarig Koren”. 5e Jrg. No.12.)

1e druk gebrocheerd 31 Pag. meer informatie  
€ 2,50
William Tiptaft. Dienaar van het Evangelie te Abingdon, Berkshire.

Ds.J.C. PHILPOT

William Tiptaft. Dienaar van het Evangelie te Abingdon, Berkshire.
Samengesteld en beschreven door J.C.Philpot.

(Geïll.)
1e druk 1992 Geb. 187 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.J.C. PHILPOT

Wonderen aan de Dooden.
Zijnde eene Leerrede over Psalm 88:11-13.

gebrocheerd 27 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Zestallen. DE LEERREDENEN. 1e t/m 6e Zestal en 7e t/m 12e Zestal.

Ds.J.C. PHILPOT

Zestallen. DE LEERREDENEN. 1e t/m 6e Zestal en 7e t/m 12e Zestal.

12 Zestallen tezamen in 2 banden. ZGAN.
1e druk 2009 Geb. 1320 Pag. meer informatie  
€ 60,00
Zestallen. DE LEERREDENEN. 1e t/m 6e Zestal.

Ds.J.C. PHILPOT

Zestallen. DE LEERREDENEN. 1e t/m 6e Zestal.

(ZGAN.)
1e druk 2009 Geb. 638 Pag. meer informatie  
€ 30,00
Zestallen. DE LEERREDENEN. 7e t/m 12e Zestal.

Ds.J.C. PHILPOT

Zestallen. DE LEERREDENEN. 7e t/m 12e Zestal.

(ZGAN.)
1e druk 2009 Geb. 662 Pag. meer informatie  
€ 30,00

Ds.J.C. PHILPOT

Zonde en gerechtigheid.
(Bibliotheek “Overjarig Koren”. 7e Jrg. No.2.)

1e druk gebrocheerd 34 Pag. meer informatie  
€ 2,50

J. PHILPOT

Na vijftien verhoren, door God verhoord.
Het martelaarschap van John Philpot, 1555.

1967 Geb. 174 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Honing uit de leeuw.

Ds.Guilielmus Du PIERE

Honing uit de leeuw.

1998 Ing. 170 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Allard PIERSON

Intimis.
Mededelingen door Dr.A.Pierson. 1861

1861 Geb. 368 Pag. meer informatie  
€ 17,50

Allard PIERSON

Oudere tijdgenoten.
Derde druk met een woord vooraf van J.C.Rullmann.

1922 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.W. PIETERS

Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
De Heidelbergse Catechismus uitgelegd aan catechisanten. Deel 1 Zondag 1-7.

2000 Geb. 175 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Het Baptisme bij het licht der H.Schrift en der geschiedenis, beoordeeld en in ’t licht gesteld.

K.J. PIETERS

Het Baptisme bij het licht der H.Schrift en der geschiedenis, beoordeeld en in ’t licht gesteld.
(zeldzame uitgave!)

Een ernstig woord van waarschuwing tegen deze gezindte aan de Chr. Afgesch. Gereformeerden, “de vrienden der waarheid”, en allen die belang stellen in het Koninkrijk Gods op aarde, door K.J.Pieters, predikant te Franeker. (Met twee bijlagen.)
1e druk Z.jr. Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 22,50

K.J. PIETERS en WERP D.J. van der en KREULEN J.R.

APOLOGIE.
Is de Afscheiding in Nederland, van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit...

1856 Geb. 208 Pag. meer informatie  
€ 47,50

Petrus PLANCIUS

KEUNING J.; Petrus Plancius.
Theoloog en Geograaf 1552-1622.

1946 Geb. 187 Pag. meer informatie  
€ 20,00

Ds.A.W.van der PLAS

Ziet, wij leven.
Kerkelijk leven in Oost-Europa.

1989 Ing. 125 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Het vaste fundament Gods.

Ds.Chr.van der POEL

Het vaste fundament Gods.
Zeven preken.

1e druk 1977 Geb. 124 Pag. meer informatie  
€ 10,00
IPPEL-BREEDVELD Lenie; Door de liefde van Christus gedrongen.

D.P. POLDER

IPPEL-BREEDVELD Lenie; Door de liefde van Christus gedrongen.
Facetten uit het leven en werk van D.P.Polder (1925-1984).

(Geïll.)
1e druk 1986 Ing. 111 Pag. meer informatie  
€ 3,50
De kerk gepasseerd.

Dr.C.P. POLDERMAN

De kerk gepasseerd.
Van kerkelijke zorg naar verzekeringscontract.

(Geïll.) ZGAN.
1e druk 2002 Ing. 154 Pag. meer informatie  
€ 8,50

D. POLINDER

Uw knechten zijn geveld.
(Over het leven en sterven van Patrick Hamilton. “De eerste martelaar van de Schotse Reformatie”.)

1984 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 5,00
Land onder Gods hand.

Ds.J.J. POORT

Land onder Gods hand.
Bijzondere indrukken uit Israël.

(Geïll.)
1e druk 1996 Ing. 107 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Om ’t donker op te klaren.

Ds.J.J. POORT

Om ’t donker op te klaren.
Dagboekje met 366 Ochtendoverdenkingen.

2e druk 1984 Ing. 190 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Prijst Hem in uw Psalmen.

Ds.J.J. POORT

Prijst Hem in uw Psalmen.
Huisboek voor de zondagavond.

52 meditaties over psalmregels uit de berijming van 1773.
1e druk 1973 Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Prijst Hem in uw Psalmen.

Ds.J.J. POORT

Prijst Hem in uw Psalmen.
Huisboek voor de zondagavond.

52 meditaties over psalmregels uit de berijming van 1773.
5e druk 1991 Geb. 222 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Wie is mijn naaste?

Ds.J.J. POORT

Wie is mijn naaste?
Vijf praktische oefeningen in naastenliefde.

1e druk 1978 Ing. 70 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Zo gezien… zo geschreven.

Ds.J.J. POORT

Zo gezien… zo geschreven.

1e druk 1987 Ing. 63 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.P.L.L. POST

Twee preeken.
Uitgegeven ter herinnering aan zijn 25-jarige ambtsvervulling te Rijswijk (Z.H.), 18 december 1935.

1935 gebrocheerd 32 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.D. POSTMA

Een dertigtal Leerredenen.

1899 Geb. 255 Pag. meer informatie  
€ 12,50
Meditatiën van D.G.Postma, V.D.M. et Th.Doct. Voorburg.

Ds.D.G. POSTMA

Meditatiën van D.G.Postma, V.D.M. et Th.Doct. Voorburg.

1902 Geb. 150 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Meditatiën van D.G.Postma, V.D.M. et Th.Doct. Voorburg. Tweede bundel.

Ds.D.G. POSTMA

Meditatiën van D.G.Postma, V.D.M. et Th.Doct. Voorburg. Tweede bundel.

1910 Geb. 149 Pag. meer informatie  
€ 4,50

P.B. POWER

Een troost voor zieken.
(Philip Bennett Power (1822-1899) werd predikant in the Church of England in 1846. De laatste 34 jaar van zijn leven was hij...

1989 Ing. 84 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.L. PRAAMSMA

Het dwaze Gods.
Geschiedenis der Gereformeerde Kerken in Nederland sinds het begin der 19de eeuw.

1e druk 1950 Geb. 420 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.A. PRINS

Van het Ééne Noodige
Schriftoverdenkingen.

Ing. 192 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.M. PRONK

De Heere is God.
11 preken over het leven van de profeet Elia.

1977 Geb. 235 Pag. meer informatie  
€ 10,00

Ds.M. PRONK

De schat in aarden vaten.
Predikaties ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Dordrecht en de intrede in Ede.

1983 Geb. 127 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Het christelijk gezin.

Ds.M. PRONK

Het christelijk gezin.

(De hoofdinhoud: 1. Het christelijk gezin en vreemdelingschap. 2. Enkele aspecten van het vreemdelingschap. 3. De heilige huwelijkse staat. 4. De gezinsvorming. 5. Inenten. 6. Zijt niet bezorgd. Al deze hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in verschillende onderwerpen.)
1e druk 1982 Ing. 202 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.M. PRONK

Verbond. Deel II.
8 preken over het leven van Abraham.

1982 Geb. 188 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Alie M. PRONK-OUDSHOORN

Tot eer van Zijn Naam.
Twintig zendingsverhalen.

1982 Ing. 99 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De Koning in Zijn Schoonheid.

Ds.Johannes QUINTIUS

De Koning in Zijn Schoonheid.

1996 Ing. 184 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.J.van RAALTE

Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland?
De geschiedenis van de “Kruisgezinden”.

1954 Geb. 231 Pag. meer informatie  
€ 7,50

F. RAGSTAT A WEILLE

HAITSMA Dr.J.; Fridericus Ragstat A Weille (1648-1729).
De eerste joodse predikant in de Nederlandse Gereformeerde (Hervormde) Kerken.

(serie: Vergeten eerstelingen.)
1e druk 1989 Ing. 87 Pag. meer informatie  
€ 8,50

James REAPSOME

Romans.
The Christian Story.

1994 gebrocheerd 92 Pag. meer informatie  
€ 3,50

A.de REDELIJKHEID

Gods knechten en hun Zaad.
Rouwpredikatie uit Psalm 102:19 en 29, gehouden na het zalig afsterven van zijn kleinzoon.

1961 gebrocheerd 22 Pag. meer informatie  
€ 1,50

A.de REDELIJKHEID

Het Huis en de Dienst des Heeren.
Jubileumuitgave door A.de Redelijkheid.

1964 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 3,50

A.de REDELIJKHEID

Jubileumuitgave 1924-1974.
Om herinnering te bewaren uit de herdenking van het 50-jarig Ambtsjubileum van de Nederlandsch Hervormde hulpprediker A.de Redel

1974 gebrocheerd 64 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.van REENEN

DAGELIJKS MANNA. Deel 1.
Bijbels Dagboek verzorgd door Ds.G.van Reenen, Ds.J.D.Barth, Ds.M.Hofman, Ds.B.van Neerbos en anderen.

1985 Geb. 374 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.G.van REENEN

DAGELIJKS MANNA. Deel 3.
Bijbels Dagboek verzorgd door Ds.G.van Reenen, Ds.J.D.Barth, Ds.M.Hofman, Ds.B.van Neerbos en anderen.

1e druk 1987 Geb. 374 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Ds.G.van REENEN

De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening.
Verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds.G.van Reenen, op vrijdag 6 september 1935.

gebrocheerd 22 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Ds.G.van REENEN

Eerste bundel Feeststoffen.
(Kerstmis en Jaarwisseling.)

hierachter: CLOUX A.P.A.Du; Twaalftal Leerredenen (Zoogenaamde “Vrije Stoffen”).
Geb. 494 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Rudolf van REEST

Dichterschap en Profetie.
Deel 1. Literatuur in de Middeleeuwen. Deel 2. De eeuw der Kerkhervorming. Deel 3. De Gouden Eeuw. deel 4. Nabloei en verval.

1953 Geb. 842 Pag. meer informatie  
€ 22,50

Rudolf van REEST

Schilder’s Struggle for the Unity of the Church.
Translated by Theodore Plantinga.

1990 Geb. 472 Pag. meer informatie  
€ 8,50

Rudolf van REEST

Terugzien na vijfentwintig jaren.
(Nieuw reisverslag Canada / Noord-Amerika.)

1972 Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Het leven van Jezus Christus.

M. REGTIEN

Het leven van Jezus Christus.
Een synopsis van de vier evangeliën.

(Geïll.)
1e druk 1979 Geb. 235 Pag. meer informatie  
€ 15,00
Stromen op het droge.

William REID

Stromen op het droge.
Boodschap en beleving in tijden van opwekking.

Vertaald door L.J.van Valen.
1992 Ing. 116 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Joh.W.van der REIJDEN

De Wonderlijke Leidingen der Goddelijke Voorzienigheid.

Voorkomende in de levensgeschiedenis van Joh.W.van der Reijden, voorheen Gereformeerd Onderwijzer te Genemuiden, door hemzelf beschreven. Met voorwoord door Ds.A.Janse, predikant der Gereformeerde Gemeente te Tholen.
4e druk 1981 Geb. 156 Pag. meer informatie  
€ 12,50
BOUT J. en SPAAN N.J.; Kruisgezant in de valleien.

James RENWICK

BOUT J. en SPAAN N.J.; Kruisgezant in de valleien.
Het leven van James Renwick.

(Geïll.)
1e druk 2003 Geb. 287 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Iz.van de REPE

Lichtdragers in een donkere wereld.
I. De eerste zendelingen in ons land. II. Justus Heurnius. III. Nicolaas Lodewijk Graaf van Zinzendorf. e.a.

1967 Geb. 233 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Kerk rond het heilgeheim.

Dr.A.de REUVER

Kerk rond het heilgeheim.
Opstellen, aangeboden aan Prof.Dr.A.de Reuver.

Onder redactie van Drs.H.J.Lam, P.J.Vergunst en Drs.L.Wüllschleger. Met bijdragen van: Prof.Dr.H.G.L.Peels, Prof.Dr.W.Otten, Prof.Dr.H.J.Selderhuis, Dr.W.J.van Asselt, Prof.Dr.W.Verboom, e.a. (incl. het Afscheidscollege van prof.Dr.A.de Reuver.)
1e druk 2007 Ing. 288 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Jacobus REVIUS

Hem, de Heer, Sy de eer!
Opstellen over Jacobus Revius en over de geschiedenis van het Revius College.

Geb. 184 Pag. meer informatie  
€ 12,50

Ds.L. RICHMOND

De bekering van een negerjongen.
Uit het Engels door C.B.van Woerden jr.

1e druk 1961 gebrocheerd 34 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.D. RIETDIJK

Denken over… Het bidden.
(serie: Denken over…)

1985 Ing. 95 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Dr.B. RIETVELD

Gods nieuwe wereld.
Gedachten over het Koninkrijk van God.

1985 Ing. 120 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Dr.B. RIETVELD en LINDEN Ds.W.van der

Onder vier ogen.

1983 Ing. 224 Pag. meer informatie  
€ 5,00

Ds.H. RIJKSEN

De Pinksterbeweging en…

Z.jr. Geb. 48 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.H. RIJKSEN

De Pinksterbeweging en…

Z.jr. Ing. 48 Pag. meer informatie  
€ 2,00

Ds.H. RIJKSEN

Sekten en stromingen in deze tijd.
(BBG-serie.)

1963 Geb. 140 Pag. meer informatie  
€ 2,50
De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen.

Ds.L. RIJKSEN

De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen.
1. Enkele facetten uit het leven van Ds.L.Rijksen door Ds.H.Rijksen. 2. Een zevental preken van Ds.L.Rijksen.....

1e druk 1977 Geb. 295 Pag. meer informatie  
€ 15,00
God nam hem weg.

Ds.L. RIJKSEN

God nam hem weg.
Verslag van de begrafenis van Ds.L.Rijksen.

Met de gehouden toespraken, alsmede een tweetal predikaties van Ds.H.Rijksen, gehouden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam-West op 9 februari 1969, de eerste zondag na de begrafenis. (met portret.)
1969 gebrocheerd 47 Pag. meer informatie  
€ 2,50

Elizabeth Francina RIJNEVELD

Een korte en eenvoudige beschrijving aangaande de ziekte, het sterven en de begrafenis van Elizabeth Francina Rijneveld, oud 2 jaar en 3 maanden.
Met een voorwoord van Ds.M.Blok.

Jer.31:3b. Zij lag in Adam verloren Doch was in Christus uitverkoren.
1946 gebrocheerd 19 Pag. meer informatie  
€ 3,50

C.van RIJSWIJK

Flonkerend kerkgesteente.
16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten.

1976 Geb. 118 Pag. meer informatie  
€ 7,50

Ds.H. ROELOFSEN

Het geloof behouden.
Verslag van de begrafenis van Ds.H.Roelofsen.

1930 gebrocheerd 18 Pag. meer informatie  
€ 2,50
Henoch en Heman.

Bart ROEST

Henoch en Heman.
Brieven van Bart Roest aan Floor de Kruijf.

1e druk 1978 Ing. 69 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Ds.G.van RONGEN

Zijn ene Woord.
Studies over de eenheid der Schriften Gods en de daaruit voortvloeiende eenheid van ons belijden en de schoonheid van het Gerefo

1974 Geb. 192 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.G.van RONGEN

Zijn schone dienst.
Studies over de gereformeerde liturgie.

1956 Geb. 223 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Philippus S.van RONKEL

PLOEG Drs.A.van der; Philippus S.van Ronkel (1829-1890).

(serie: Messiasbelijdende joden. Vergeten eerstelingen.)
1e druk 1990 Ing. 108 Pag. meer informatie  
€ 10,00
Méér dan een belofte.

G. ROOS

Méér dan een belofte.
Tweeërlei kinderen des verbonds.

2001 Geb. 94 Pag. meer informatie  
€ 7,50
Hij is God.

Ds.J.W. ROOSENBRAND

Hij is God.

(Scala-reeks.) Geïll.
1e druk 1994 Ing. 80 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Memoires.

Ds.J.van ROOTSELAAR

Memoires.

(Geïll.)
1e druk 2001 Geb. 167 Pag. meer informatie  
€ 10,00

B.van der ROS (Eindred.)

Het Christelijk Dagblad in de samenleving.
Roeping en opdracht.

1991 Ing. 191 Pag. meer informatie  
€ 8,50
“Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!”

Ds.H.O. ROSCAM ABBING

“Nederland, schik u om uw God te ontmoeten!”
Ingeleid door Prof.Dr.C.Graafland. Samengesteld door Drs.M.D.Geuze.

(Preken, schriftoverdenkingen, artikelen, brochures en redes. Drs.Geuze schreef tevens een korte levensbeschrijving van de auteur.)
1e druk 1992 Ing. 277 Pag. meer informatie  
€ 12,50

H.J. ROTH-VELTMAN

Epos van Gods Woord.
(Gedichtenbundel.)

1976 Ing. 117 Pag. meer informatie  
€ 3,50
Belijdenis en Geloofshervorming.

Arnoldus ROTTERDAM

Belijdenis en Geloofshervorming.
Volgens de originele uitgave van 1755.

1e druk 1974 Geb. 115 Pag. meer informatie  
€ 4,50
Naar ’t Heilig Blad.

P.A.de ROVER

Naar ’t Heilig Blad.
Bijbelvertelling en –verklaring.

1e druk Geb. 1072 Pag. meer informatie  
€ 17,50
Heeft het lijden van Christus aanvulling nodig?

Dr.G.de RU

Heeft het lijden van Christus aanvulling nodig?
Onderzoek naar de interpretatie van Col.1:24.

1e druk 1981 Ing. 101 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.M. RUBEN

De Grafsteen afgewenteld.
Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus.

1930 Geb. 104 Pag. meer informatie  
€ 6,00

Ds.M. RUBEN

De Grafsteen afgewenteld.
Vier predikatiën over de opstanding van Jezus Christus.

1930 Ing. 104 Pag. meer informatie  
€ 4,50

Ds.M. RUBEN

De weg elke de Heere gehouden heeft met de persoon van Marinus Ruben, in leven leraar en bedienaar des Goddelijken Woords in de verstrooide gemeente Jezu Christi, etc.
(Deze beschrijving is tot zijn veertigste jaar.)

1984 Geb. 74 Pag. meer informatie  
€ 6,50
Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890.

J.de RUIJTER

Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890.
Zijn naam is J.de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.

1e druk Z.jr. Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Jan de RUITER

Een gedicht van een pelgrim in Mezech over het jaar 1890.
Zijn naam is J.de Ruijter, oud 72 jaar, wonende te Hartengsveld.

Ing. 52 Pag. meer informatie  
€ 3,50

Jan de RUITER

Het leven van Jan de Ruiter en zijn brieven.
Samengesteld door H.J.van Dijk.

1979 Geb. 153 Pag. meer informatie  
€ 6,50

Jan de RUITER Gz.

Een Gedicht van een pelgrim, over ’t jaar 1893 op 1894.

Ing. 58 Pag. meer informatie  
€ 3,50

J.C. RYLE

Daily Readings from J.C.Ryle.

1982 Ing. 370 Pag. meer informatie  
€ 10,00
AANBIEDINGEN
-
LAATST BEKEKEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75