Antiquariaat Müller
Home » Sterk afgeprijsde NIEUWE BOEKEN » THEOLOGIE L t/m Z » ALS MANNEN EN VROUWEN BIDDEN.
Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

ALS MANNEN EN VROUWEN BIDDEN. Een empirisch-psychologische studie. (DISS.)

ALS MANNEN EN VROUWEN BIDDEN.
€ 21,90 nu € 6,50
ROUKEMA-KONING Barbara ALS MANNEN EN VROUWEN BIDDEN. Een empirisch-psychologische studie. (Is er verschil in bidden tussen mannen en vrouwen? En zo ja, kunnen we dit interpreteren? Welke verklaringen zijn in omloop voor sekseverschillen in godsdienstigheid en hoeveel waarde kunnen we daaraan hechten? Naar deze vragen heeft godsdienstpsychologe Barbara Roukema-Koning onderzoek verricht. Zij geeft de bestaande vakliteratuur weer en bespreekt nieuwe gegevens over de gebedsbeleving van leden van de Protestantse Kerk Nederland. Binnen deze traditie betekent bidden: op persoonlijke wijze onderhouden van de religieuze relatie met God. De bijna vijfhonderd gelovige respondenten vinden bidden belangrijk. Ze ontvangen in het bidden bemoediging, een nieuwe kijk op situaties en richting voor hun handelen. Een regelmatige praktijk van bidden schenkt hen groei in de toewijding aan God en medemensen. Vrouwen praktiseren het bidden op andere wijze dan mannen. Voor hen is bidden het delen met God van wat hen bezighoudt. Zij zien in meer situaties een aanleiding tot bidden. Vrouwen beoefenen sommige gebedsvormen frequenter, zoals vertellen, zingen, één-zijn met God en luisteren. Vrouwen herkennen vaker in zichzelf en anderen een antwoord van God op hun gebed. Voor mannen is gebed vooral als moment van nadenken van grote waarde. De religieuze accenten hangen duidelijk samen met een psychologisch verschil in sociale gerichtheid. Vrouwen zien zichzelf meer dan mannen als “attent”: in veel situaties in het sociale verkeer zijn zij gericht op het welzijn en het perspectief van anderen. En zoals zij verbondenheid zoeken met mensen, zoeken zij dat in hun bidden met God. Mannen richten zich meer op doen. Zij vinden bidden van waarde als bezinning op hun handelwijzen. De theorie over gender maakt de bredere psychologische betekenis van deze man-vrouw verschillen duidelijk. Barbara Roukema-Koning (1959) studeerde Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds 1987 als docent godsdienstpsychologie en persoonsvorming verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen. Haar specialisatiegebieden zijn spiritualiteit (waaronder meditatie) en geestelijke gezondheid. Zij voert te Heerenveen een praktijk voor pastorale psychotherapie en geestelijke begeleiding.) (2005) Pb. X/176 pag. (DISS.)
1e druk, 2005
176 pagina's
Pb.
nieuw exemplaar
meer boeken van deze schrijver
AANBIEDINGEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75