Antiquariaat Müller
Home » Sterk afgeprijsde NIEUWE BOEKEN » THEOLOGIE L t/m Z » VREUGDE ALS AANZET TOT GELOOF.
Aanmelden nieuwsbrief
Het aanmelden op de nieuwsbrief is niet langer meer mogelijk.

VREUGDE ALS AANZET TOT GELOOF. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament. (DISS.)

VREUGDE ALS AANZET TOT GELOOF.
€ 29,40 nu € 5,00
RIDDER Dr.A.W. VREUGDE ALS AANZET TOT GELOOF. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament. (Is godsdienst gebaseerd op angst? Niemand minder dan Bertram Russell heeft zich ooit tot die stelling laten verleiden, en tallozen zeggen het hem na. De these van Russell is in dit boek aanleiding tot een dubbele peiling. Eerst laat de auteur zien hoe geloofsuitspraken zijn opgebouwd en welke rol vreugde hierbij speelt. Vervolgens gaat hij na hoe deze godsdiensttheoretische kijk zich verhoudt tot geloofsuitspraken binnen het Oude Testament. In “Vreugde als aanzet tot geloof” wordt voortbouwend op het werk van Kuitert (Wat heet geloven?), een alternatief model ontwikkeld voor het kijken naar de opbouw van geloofsuitspraken. Bouwstenen daarvoor biedt het gedachtegoed van onder anderen Van Baal, Tillich, Vroom, Küng, Maslow, Kierkegaard, Ver- gote en Schillebeeckx. Godsdienstig geloof is volgens dit model niet op een an-tropologisch gegeven gebaseerd, maar “van beneden gezien” het product van ervaringen die zijn geïnterpreteerd in expliciet godsdienstige zin. Wanneer nu oudtestamentische geloofsuitspraken op deze manier bekeken worden, valt het bijzondere karakter van de achterliggende ervaringen op. Isaaks geboorte, de redding bij de Schelfzee, bevrijding van vijanden, de terugkeer uit de ballingschap, genezing en ziekte zijn vreugdevolle ervaringen die fundamen-tele godsdienstige uitspraken hebben uitgelokt. Voor een aantal cruciale ge-loofsuitspraken in het Oude Testament vormt de vreugde het raakpunt tussen de ervaring en de interpretatie. Ook blijkt ze menigmaal deel uit te maken van de geloofsuitspraak zelf.) (2002) Pb. X/231 pag. (DISS.)
1e druk, 2002
231 pagina's
Pb.
nieuw exemplaar
meer boeken van deze schrijver
AANBIEDINGEN
-
totaal 0 producten: € 0,00
Theologische Boekhandel
ANTIQUARIAAT MÜLLER

Cincinnati Building
Schiedamsedijk 132
3134 KK Vlaardingen
Nederland

Telefoon.: 010 - 438 65 38
Fax.: 010 - 438 86 75